#318: Depresja, czyli „choroba duszy”, oraz przesłanki jej leczenia postulowane wynikami moich empirycznych badań przeciwstawnego do depresji zjawiska „totaliztycznej nirwany” – czyli jak odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś „energii moralnej” do wartości „poniżej-progowej” zwanej „poziomem depresji” (wynoszącej „µ=0.3” albo około „E=600 [gfh]”) opisanej tu oraz w punktach #C6 i #D3 strony „nirvana_pl.htm”

2020/01/04

Motto: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Biblia Tysiąclecia, wersety 7:13-14 z „Ew. w/g Św. Mateusza”)

#C6. Depresja, czyli „choroba duszy”, oraz przesłanki jej leczenia postulowane wskazaniami mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku oraz wynikami moich empirycznych badań przeciwstawnego do depresji zjawiska „totaliztycznej nirwany” – czyli jak odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś „energii moralnej” do wartości „poniżej-progowej” zwanej „poziomem depresji” (wynoszącej „µ=0.3” czyli około „E=600 [gfh]”) a opisanej w niniejszym wpisie i w „części #D” strony „nirvana_pl.htm”

Dzisiejsza dbająca o swe dochody oficjalna ateistyczna medycyna i farmacja stara się nam wmówić, że dobre samopoczucie i zdrowie są łatwe do uzyskania – wystarczy połknąć kilka szeroko reklamowanych pigułek i już podobno ma się być zdrowym i zadowolonym z życia. Czy jednak faktyczne życie potwierdza tę komercyjną propagandę? Czy symbolicznie „szeroka brama oraz łatwa i wygodna droga” dzisiejszej ateistycznej medycyny i farmacji, o jakich ostrzega nas Biblia np. wersetem zacytowanym powyżej w „motto”, faktycznie uzdrawia i uszczęśliwia, zamiast np. zastępować choroby gorszymi niż one „skutkami ubocznymi” albo zamiast uzależniać chorych na resztę życia od drogich medykamentów przynoszących jedynie chwilową ulgę? Czy faktycznie dzisiejsza medycyna i farmacja łatwym połykaniem ich pigułek jest w stanie wygodą i łatwizną zastąpić w naszym życiu trudy utrzymywania dobrego zdrowia i samopoczucia poprzez wybieranie opisywanej w Biblii i zacytowanej w „motto” do niniejszego punktu #C6 „ciasnej bramy i wąskiej drogi” wiodącej do życia? Proponuję poczytać więc niniejszy punkt #C6 oraz dalszy punkt #D3 tego wpisu raportujące przykłady moich wniosków jakie na temat definicji „depresji” i przesłanek totaliztycznej metody bezmedykamentowego leczenia depresji ja dotąd wyciągnąłem ze swych osobistych doświadczeń pokonywania „wąskiej drogi” wykonywaniem tzw. „pracy moralnej”. Wnioski te wyniknęły z badań jakie zacząłem prowadzić kiedy podczas profesury na Borneo zwiększaniem swej „energii zwow” empirycznie osiągnąłem opisywaną na stronie „nirvana_pl.htm” i trwającą około 9 miesięcy „totaliztyczną nirwanę”. Z kolei ową „totaliztyczną nirwanę” osiągnąłem sprawdzając obiecujące następstwa wykonywania „pracy moralnej” o jakich istnieniu teoretycznie mnie informowały liczne wskazówki wynikające z opracowanej dużo wcześniej, chociaż niestety do dzisiaj skrycie blokowanej przed upowszechnianiem, mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, o jakiej czytelnik może sobie poczytać z opracowań, które najlepiej odszukiwać z pomocą tzw. „custom search” realizowanego razkazem: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , zaś jeśli ten „custom search” też będzie już blokowany, wówczas poczytać przykładowo z punktu #A1 mojej strony internetowej „evolution_pl.htm”, lub z wpisu numer #316 do blogów totalizmu.

W 1985 roku opracowałem bowiem i opublikowałem pierwszą i nadal jedyną w świecie, od dawna poszukiwana przez naukowców całego świata naukową Teorię Wszystkiego. Ta moja zaś naukowa Teoria Wszystkiego 1985 roku wskazała mi istnienie „pola moralnego” i „energii moralnej”, empiryczne eksperymentowanie z którymi wprowadziło mnie w stan „totaliztycznej nirwany”. Z kolei moje badania owej nirwany postulują zarówno definicję depresji, jak i sposoby leczenia tej „choroby duszy”. Niestety, jak każda „prawda”, która zgodnie z przysłowiem „w oczy kole”, ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku najwyraźniej zagraża interesom aż szeregu potężnych instytucji i stąd jej upowszechnianie pod zrozumiałą dla każdego nazwą „Teoria Wszystkiego” jest przez NIE skrycie blokowane aż do dzisiaj – choć mamy przecież już aż 2020 rok. Na przekór więc że wielokrotnie usiłowałem teorię tę zaprezentować na naukowych konferencjach i w naukowych czasopismach, zawsze jej publikowanie było blokowane i odrzucane. Zdołałem ją opublikować dopiero w internecie i to w aż całym szeregu swoich opracowań polskojęzycznych i angielskojęzycznych. Niestety, nawet w internecie wyszukiwarki internetowe normalnie jej NIE wskazują, zmyślnie zamiast niej pokazując opłaconą zapewne przez angielskich podatników kosztowną „zasłonę dymną” widoczną np. po użyciu słów kluczowych Teoria Wszystkiego (np. patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Tę z uporem pokazywaną „zasłonę dymną” stanowi angielski film o tytule też brzmiącym Teoria Wszystkiego, tyle że nakręcony dopiero w 2014 roku, czyli w 29 lat po opublikowaniu mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Film ten dobrze wiec ilustruje jedną z metod zasłaniania tego co już stało się dobrze widoczne, mianowicie metodę najlepiej wyrażaną przysłowiem: „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”. Jedynym więc sposobem jej wyszukiwania w internecie pod tą powszechnie znaną nazwą jest użycie poprzednio wskazanego tzw. „custom search” o rozkazie: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego . Niestety te osoby co wiedzą o owym „custom search” wiedzą też już o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Aby więc jakoś unikać tej blokady upowszechniania mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, która w czasach publikowania niniejszych opisów w 2020 roku wydłużała się już przez 35 lat, jej propagowanie w internecie dokonuję z użyciem pierwszej jej nazwy, jaka odzwierciedla jej esencję, zaś brzmi „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji&oq=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ). Pod tą inną jej nazwą o teorii tej można poczytać np. ze strony „dipolar_gravity_pl.htm”. Odnotuj jednak, że chociaż przed jej nazwą „Koncept Dipolarnej Grawitacji” w swych publikacjach niemal zawsze dodaję wyjaśnienie iż jest to Teoria Wszystkiego, internetowe wyszukiwarki notorycznie objaśnienie to wycinają z zacytowanych przez siebie fragmentów moich opracowań – tak jak opisuję to np. w podpisie pod „Fot. #E3c” ze swej strony o nazwie „sabotages_pl.htm”.

Z teoretycznych badań nad tą moją naukową Teorią Wszystkiego z 1985 roku, a także z empirycznych doświadczeń mojego osobiście przeżytego zjawiska „totaliztycznej nirwany” opisywanej na stronie „nirvana_pl.htm”, dość klarownie wynika, że jakością i poziomem szczęśliwości życia każdej osoby rządzi nadal negowany i nieuznawany przez „oficjalną naukę i medycynę ateistyczną” rodzaj inteligentnej energii zwanej „energią moralną” (albo zwany „zwow”) – opisany szerzej w punktach #D1, #D2 i #D3 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Moje badania ujawniły więc, że aby cieszyć się relatywnie dobrą jakością życia i szczęśliwością, koniecznym jest utrzymywanie poziomu swej energii moralnej powyżej progowej wartości wynoszącej „µ=0.3” (czyli wynoszącej około „E=600 [gfh]” u osób o podobnej jak u mnie „Emax” – gdzie [gfh] to jednostka zwana „godzina fizycznej harówki” jaką ja używałem do wyznaczania ilości wkładanej w coś tzw. „pracy moralnej”). Opisy tych ilościowych wartości „µ=0.3”, „E=600” i „Emax” przytaczam w punktach #D2 i #D3 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Im bowiem poziom tej inteligentnej „energii moralnej” jest wyższy, tym życie jej posiadacza jest lepsze i szczęśliwsze.

Z drugiej strony, niestety, każda osoba, która rozproszy tę swoją życiodajną energię moralną do „poniżej-progowego” poziomu zwanego „poziomem depresji”, czyli do wartości „µ=0.3”, czyli poniżej około „E=600 [gfh]” – patrz opisy z owych punktów #D2 i #D3 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, wpada w stan jaki faktycznie jest jedną z „chorób duszy” opisywanych szerzej w punkcie #F11 z mojej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”, zaś jaki dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” uważa za chorobę umysłową. Ten stan choroby duszy najczęściej nazywany jest słowem „depresja”, czasami zaś określany bardziej ateistycznie jako „depresja psychiczna”, „depresja mentalna”, „depresja umysłowa”, itp. Niniejszy punkt #C6 tego wpisu, a także wpisy o numerach #318 i #318E do blogów totalizmu publikowane w opracowaniu [13] dostępnym poprzez stronę „tekst_13.htm” – jakie bazują na niniejszym punkcie #C6, przytaczają definicję depresji wynikającą z moich badań totaliztycznej nirwany wypracowywanej poprzez zwiększanie u siebie zasobu energii moralnej, wyjaśniają czym depresja naprawdę jest, oraz opisują jak wyniki moich badań nad przeciwstawnym niż owa depresja zjawiskiem totaliztycznej nirwany postulują iż można (i powinno się) efektywnie leczyć ową depresję. Dalsze zaś informacje na temat owego stanu depresji (i jej leczenia „energią moralną”) skrótowo podałem w punkcie #A1 swej innej strony o nazwie „evolution_pl.htm”, zaś szersze ich omówienie zawarłem w punkcie #F5 swej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” (oraz we wpisach numery #245 i #245E do blogów totalizmu bazujących na owym punkcie #F5), w punktach #E1, #E2, #C3 i #D2 strony o nazwie „parasitism_pl.htm”, oraz w punktach #D10, #D9, #D4 i #E5 strony o nazwie „totalizm_pl.htm”.

Źródło powodów dlaczego depresja ta jest aż tak powszechna w dzisiejszych czasach (tj. oficjalne okłamywanie ludzi przez aż kilka potężnych instytucji, oraz niedopuszczanie do głosu prawdy i poprawnej wiedzy), czyli powodów dlaczego zamiast bezpłatnie i efektywnie leczyć depresję generowaniem „energii moralnej”, oficjalnie tylko się ją pogarsza podawaniem generujących zyski chemikalii, które otwierając szerzej „czakramy” chorych upuszczają tym otwieraniem jeszcze szybciej tę życiodajną energię, opisałem skrótowo w punkcie #A1 strony „evolution_pl.htm” i w punkcie #A5 strony „totalizm_pl.htm”. Jeszcze zaś szerzej źródło tych powodów staram się wyjaśnić na odmiennej stronie o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. (Odnotuj tu sarkazm i karmę powtarzającej się historycznej sytuacji, kiedy to dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna „natrząsa” się ze średniowiecznych metod leczenia polegających na „upuszczaniu krwi” jakie w średniowieczu „dobijało” osłabionych chorobami ludzi, podczas gdy ona sama „dobija” dzisiejszych chorych na depresję pacjentów podawaniem im generujących zyski chemikalii jakie otwierają w nich czakramy upuszczając w ten sposób z nich życiodajną „energię moralną”.) Z kolei opisy działania ludzkich uczuć, a stąd m.in. też i wyjaśnienia mechanizmu powstawania depresji, zaprezentowane zostały w podrozdziale I5.5 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5].

Dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” NIE ma najmniejszego pojęcia czym dokładnie jest „depresja”. Faktycznie, to akademicy owej medycyny NIE potrafią nawet stworzyć i zaprezentować poprawnej definicji depresji na bazie jakiej mogliby depresję tę efektywnie leczyć. Posądzają jedynie iż zgodnie ze swą ateistyczną nazwą ma ona jakiś związek z pogłębiającą się degeneracją (kalectwem) pracy mózgu – odrzucając jednak ustalenie wynikające z moich doświadczeń, badań i naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdzające, że umysł ludzki pozbawiony dopływu „energii moralnej” pracuje tak jak silnik z dzisiejszego samochodu w „baku” którego zaczyna brakować paliwa. (To dlatego dzisiejsze metody aplikowania chorym na depresję lekarstw chemicznych, efektem jakich jest szersze otwieranie „czakramów” dla zwiększenia upuszczania energii z duszy do ciała, ja powyżej przyrównuję w skutkach do owego używanego w średniowieczu „upuszczania krwi” aby rzekomo poprawiać zdrowie osób uprzednio już wystarczająco osłabionych trapiącą ich chorobą.) Nie mając zaś poprawnej definicji tej „choroby duszy” wskazującej sposób jej leczenia (po szersze wyjaśnienie i po bardziej dowodowe przykłady iż jest to właśnie „choroba duszy” – patrz punkt #F11 z mojej strony internetowej o nazwie „soul_proof_pl.htm”) – oczywiście dzisiejsi ateistyczni medycy NIE dysponują też poprawną wiedzą wskazującą jak powinno się ją leczyć. W przeciwieństwie jednak do owej doskonale finansowanej przez podatników całej dyscypliny akademickiej medycyny, jaka nadal NIE potrafi wyjaśnić czym jest depresja, ani podać jej definicji i sposobów poprawnego leczenia, moje „prywatne” i rzekomo tylko „hobbystyczne” badania roli „energii moralnej” w definiowaniu naszego samopoczucia i w funkcjonowania tandemu naszej duszy i ciała, wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku i z przyznanego mi na Borneo honoru osobistego przeżycia i przebadania opisywanej tu „totaliztycznej nirwany”, NIE tylko że wyjaśniają czym jest owa „depresja”, ale nawet pozwalają na wypracowanie definicji tej „choroby duszy”. Z kolei sformułowaniem owej definicji, moje badania teoretycznie postulują też jak najefektywniej powinno się leczyć tę „chorobę duszy”. Niniejszym najpierw więc przytoczę tu totaliztyczną definicję depresji jaką dotychczas wypracowałem. I tak: „depresja” jest to „choroba duszy” polegająca na zmniejszeniu się do poniżej-progowej wartości (wynoszącej zapewne około „µ=0.3”, czyli około „E=600 [gfh]” u osób o podobnej jak u mnie „Emax”) zasobu przepływającej z duszy do ciała szczególnego rodzaju energii niezbędnej do życia i do poprawnego funkcjonowania ciała, spowodowanego niezdolnością właściciela owego tendemu „dusza-i-ciało” do dokonywania działań jakie spełniałyby wymogi „pracy moralnej” a stąd jakie zgromadziłyby w jego duszy zasób „energii moralnej” przekraczający ową progową wartość około „µ=0.3” czyli około „E=600 [gfh]”. (Symbole i pojęcia użyte w powyższej definicji wyjaśniam w punktach #D1 do #D4 strony „nirvana_pl.htm”oraz w moich opracowaniach linkowanych z owych punktów.)

Kiedy zaś poznaliśmy powyższą „totaliztyczną definicję depresji”, możemy przystąpić do analizowania postulowanego przez nią totaliztycznego sposobu leczenia tej „choroby duszy” wynikającego z moich badań nad nirwaną i z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Sposób ten sprowadza się do odbudowywania zasobu „energii moralnej” danej osoby do poziomu przekraczającego owe progowe wartości około „µ=0.3” (czyli „E=600 [gfh]” – jeśli pojemność duszy danego chorego jest podobna do mojej pojemności na tę energię i wynosi około „Emax=2000 [gfh]”). Odbudowywanie to dokonuje się poprzez wykonywanie tzw. „pracy moralnej”, wymogi jakiego to unikalnego rodzaju pracy opisałem w punkcie #D2 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, zaś jakie na końcu owego punktu #D2 zilustrowałem praktycznym przykładem nazwanym tam „Problem 1”. Kluczowe znaczenie w realizacji przysparzania energii moralnej poprzez wykonywanie „pracy moralnej” mają:

(1) Nastawianie się wyłącznie na osobiste wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej (tj. „godzin fizycznej harówki [gfh]”) – bowiem praca umysłowa NIE wznosi się wystarczająco stromo pod górę tzw. „pola moralnego” a stąd przysparza zbyt mało energii moralnej. Z kolei np. danie komuś równoważącej ową „pracę moralną” sumy naszych pieniędzy (zamiast osobistego wykonywania dla niego ciężkiej pracy fizycznej) wogóle NIE przysparza nam jakiejkolwiek ilości energii moralnej.

(2) Wykonywanie tej pracy moralnej z włożeniem do niej możliwie najwyższego wysiłku fizycznego, serca, wiedzy, doświadczenia, staranności i motywacji na jakie nas stać (tj. przekształcanie jej w altruistyczną i anonimową „harówkę” dla dobra innych, jednak konkretnych, ludzi – wdzięczność których za owoce naszej pracy będzie formowała w nich pozytywne motywacje zwiększające nasz poziom energii moralnej).

(3) Wybieranie takich metod pracowania jakie będą utrzymywały nasze motywacje w głębokim przekonaniu iż efekty tej pracy będą anonimowo, jednak efektywnie, służyły dobru jakichś znanych nam z bycia w potrzebie osób, najlepiej z niezbyt odległego od nas otoczenia – tak abyśmy (również anonimowo) mogli obserwować efekty jakie nasza „praca moralna” wywołuje, starannie unikając jednak złamania swej anonimowości. Odnotuj, że nawet jeśli sytuacja naszych najbliższych wymaga aby z naszej pracy moralnej korzystali członkowie naszej rodziny, też powinniśmy starać się utrzymywać wobec nich anonimowość – tak aby NIE wiedzieli od kogo wywodzą się wyniki owej pracy. Analogicznie w „pracy moralnej” powinniśmy unikać złamania swej anonimowości nawet jeśli ktoś inny (np. jakiś psychopata) zacznie opowiadać wszystkim iż to on wykonał to co faktycznie my wykonaliśmy – utrzymanie bowiem anonimowości i w takiej sytuacji spowoduje iż on z czasem zostanie ukarany przez mechanizmy moralne, zaś my NIE utracimy energii moralnej jaką swą anonimowością sobie wypracowaliśmy.

(4) Unikanie bycia widzianym podczas wykonywania owej „pracy moralnej” przez osoby wrogo do nas nastawione, zazdrosne, reprezentujące klasę tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), itp. Znaczy, jeśli możemy to pracowanie z utrzymaniem swej anonimowości lub z dala czy podczas nieobecności innych ludzi (których poziom życzliwości do nas i/lub wdzięczności za nasze działania NIE jest nam znany).

(5) Adresowanie wyników swej „pracy moralnej” w pierwszym rzędzie do osób o jakich nam wiadomo iż są postępujący moralnie, życzliwi, często wyrażający swą wdzieczność innym, oraz potrzebujący efektów naszej pracy – nawet bowiem gdy NIE będą one wiedziały komu zawdzięczają daną pomoc, ciagle wzmocnią nam swoją wdzięcznością za doświadczone dobro intensywność naszych motywacji, a stąd i wyniki naszego przysparzania energii moralnej.

Na dodatek do generowania energii moralnej „pracą moralną” dobrze jest też minimalizować swoje rozpraszanie tej energii moralnej poprzez:

(a) unikanie bezczynności i innych nieistotnych dla naszgo życia przyjemnostek,

(b) absolutne zaprzestanie zażywania jakichkolwiek narkotyków – które niepotrzebnie marnują naszą energię moralną poprzez otwieranie naszych czakramów i jej jałowe upuszczanie,

(c) unikanie długiego towarzystwa osób, co do moralności postępowania i charakteru których NIE jesteśmy pewni, tj. którzy są egoistyczni, zazdrośni, hałaśliwi, zgorzkniali, negatywni, złośliwi, niesprawiedliwi, chorobliwie sceptyczni, sarkastyczni, pobudliwi, mściwi, NIE słuchający swego sumienia, itp. – tj. którzy najprawdopodobniej „wampirują na energii moralnej” osób ze swego otoczenia – tak jak czynią to tzw. korporacyjni psychopaci; innymi słowy, przestrzeganie tego co Biblia zaleca wersetem 4:8 z „Listu do Filipian”, cytuję: „…wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym – to miejcie na myśli!”), a co filozof Konfucjusz zalecał swym słynnym powiedzeniem jakie zacytowałem w podpisie pod „Fot. #A1” ze swej strony o nazwie „immortality_pl.htm”.

Podaną powyżej definicję depresji poszerzę tu dodatkowymi objaśnieniami. I tak, największym problemem z ową depresją jest, że dzisiejsi lekarze NIE mają najmniejszego pojęcia iż jest ona wynikiem niedoboru „energii moralnej”, ani NIE mają najmniejszego pojęcia o bazującym na „energii moralnej” mechaniźmie powstawania tej „choroby duszy”. Szczerze mówiąc, na przekór iż ja publikuję wyniki swoich badań depresji począwszy już od czasu kiedy na końcu 1998 roku powróciłem do Nowej Zelandii ze swojej profesury na Borneo (gdzie wypracowałem i przeżyłem „totaliztyczną nirwanę” opisywaną na stronie „nirvana_pl.htm” i gdzie dokonałem opisywanych tu badań), wyniki moich badań i moje publikacje są notorycznie, sekretnie i zmyślnymi metodami blokowane przez jakąś potężną instytucję przed upowszechnianiem ich po świecie – jakie to metody dla swej Teorii Wszystkiego opisuję, między innymi, w #A1 ze strony „evolution_pl.htm” (dokładnie te same metody były, a w wielu przypadkach są aż do dzisiaj, używane do blokowania upowszechnienia się mojego Totalizmu, Magnokraftu, Tablic Cykliczności, oraz wielu innych produktów badań jakie prowadzę), zaś te wyniki jakie zdołają się przedrzeć przez ową blokadę, ciągle są ignorowane przez instytucję oficjalnej nauki i medycyny ateistycznej. W rezultacie tego blokowania i ignorowania, o fakcie iż depresja jest następstwem spadku zasobu czyjejś „energii moralnej” poniżej-progowego „poziomu depresji”, ani o bazującym na przepływie „energii moralnej” mechaniźmie powstawania tej choroby duszy, NIE mają też dziś najmniejszego pojęcia badacze z praktycznie żadnej dyscypliny dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej” – tj. tej nauki której uczymy się w szkołach i na uczelniach, a błędność fundamentów filozoficznych której opisana została np. w punkcie #C1 strony o nazwie „telekinetyka.htm”. Stąd dzisiejsi ateistyczni lekarze faktycznie to NIE wiedzą jak tę depresję należy efektywnie leczyć. Tymczasem dzisiejszy tryb życia ludzi unikających wysiłku fizycznego, spędzających czas bezczynnie, lub nieanonimowo wykonujących swe zawody albo pracę będąc obserwowanymi przez negatywnie do nich nastawionych szefów, kolegów, lub postronnych widzów – coraz więcej z których to ich obserwatorów ostatnio zaczyna przynależeć do wampirującej na energii ich duszy klasy tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), zupełnie uniemożliwia odbudowywanie poziomu ich energii moralnej, a czasami nawet powoduje szybkie upuszczanie tej energii moralnej zgodnie z drugim członem równiania (2JE8) przytoczonego w punkcie #D2 owej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. (Zgodnie z tym wzorem, szczególnie narażeni na szybką utratę swej „energii moralnej” są osoby żyjące samotnie, a także osoby wykonujące swe zawody na oczach negatywnie do nich nastawionych obcych ludzi, np. nauczyciele, aktorzy, tancerze, wystawiacze mandatów, poborcy podatkowi, itp.) Stąd dzisiejszy tryb życia ludzi jest szczególnie podatny na doświadczanie depresji. Jednocześnie, w rezultacie braku wiedzy o mechaniźmie powstawania depresji, dzisiejszy lekarze, zamiast leczyć ją poprawnie odbudowywaniem poziomu typowo nic NIE kosztującej „energii moralnej”, błędnie starają się ją leczyć poprzez użycie zyskownych dla przemysłu farmaceutycznego środków chemicznych, które „otwierają szerzej czakramy” – powodując w ten sposób jeszcze łatwiejszą i szybszą ucieczkę z duszy pozostałej tam „energii moralnej”. (Owe środki chemiczne nazywane są „lekami anty-depresyjnymi”, zaś ich najszerzej znanym reprezentantem jest „Prozac”.) Niestety, aczkolwiek takie „szersze otwieranie czakramów” chemikaliami może przynosić chwilową ulgę w momencie zażycia tych chemikalii, na długą metę ich działanie jeszcze szybciej i jeszcze głębiej upuszcza „energię moralną” z duszy (przeciw-ciała) danej osoby. Zamiast więc leczyć depresję, faktycznie w długoterminowym działaniu tylko ją pogłębia. Dlatego osoby mające w swym otoczeniu kogoś dotkniętego depresją, powinny mieć na uwadze, że zażywanie środków anty-depresyjnych może okazać się wysoce niebezpieczne i zbyt często kończy się tragicznie. (Np. z programu „60 minutes” nadawanego w niedzielę dnia 4 grudnia 2011 roku w godzinach 19:30 do 20:30 na kanale 3 telewizji nowozelandzkiej zdaje się wynikać, że w 4.5 milionowej Nowej Zelandii z powodu depresji codziennie aż 2 ludzi popełnia samobójstwo – niestety, miejscowe publikatory wyraźnie unikają otwartego publikowania, dyskutowania i poszukiwania rozwiązań dla tej tragicznej statystyki, tak jakby na nie też nałożona została jakaś „cenzura niedomówień” – wywodząca się z tej samej potężnej instytucji jaka blokuje upowszechnianie się po świecie wyników moich badań.)

Nadal niemal tylko jedno-osobowa, nowa „totaliztyczna nauka” (tj. osamotniony w swych badaniach ja) stwierdza iż efektywne i trwałe leczenie „depresji” następuje tylko jeśli chory nauczy się sam odbudowywać poziom swojej „energii moralnej” oraz kiedy zacznie konsekwentnie uzupełniać swe codzienne straty tej energii – o jakim to fakcie doskonale nas informuje koreańska mądrość ludowa, czyli ich przysłowie: „jeśli dasz komuś rybę, nakarmisz go na jeden dzień, jeśli jednak nauczysz go jak łowić ryby, wówczas nakarmisz go na całe życie.” (Nowa „totaliztyczna nauka” to ta, która jest „konkurencyjna” wobec błędnej, monopolistycznej, oraz starej „oficjalnej nauki ateistycznej” – fundamenty filozoficzne której opisane zostały m.in. w punktach #F1 do #F3 totaliztycznej strony o nazwie „god_istnieje.htm”.) Wyjaśnienia zaś jak należy odbudowywać i uzupełniać poziom swej „energii moralnej” podane zostały w punktach #D1 do #D4 (a głównie w #D2) strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Opisane tam receptury na podnoszenie poziomu swojej „energii moralnej” są więc przydatne NIE tylko dla wypracowywania sobie „totaliztycznej nirwany”, ale także do leczenia stanów „depresji”. Wszakże wnioski z badań opisywanej tu totaliztycznej nirwany postulują, iż zastopowanie spadku poziomu energii moralnej poprzez dokładanie starań aby energię tę nieustannie w sobie przysparzać systematycznym, a jeśli to możliwe to także anonimowym, wykonywaniem „pracy moralnej”, powinno wyniknąć w efektywnym eliminowaniu stanów depresji u osób które w depresję tę już popadły, lub które niebezpiecznie się zbliżają do jej nabycia. Dlatego czytelniku, jeśli u siebie samego, u swoich bliskich, lub u kogokolwiek innego z kim przychodzi ci współżyć lub współpracować odnotujesz pojawienie się oznak depresji lub oznak zbliżania się do jej nabycia, użyj wszelkich dostępnych ci argumentów aby temu komuś wyperswadować podjęcie działań przysparzających „energię moralną” jakie opisałem w „części #D” strony o nazwie „nirvana_pl.htm” oraz w innych opracowaniach do jakich z owej „części #D” odsyłam swoich czytelników. Empiryczne zaś oznaki znamionujące nadchodzenie, lub już doświadczanie, „choroby duszy” przez ateistycznych lekarzy nazywanej „depresją psychiczną” opisałem szerzej w punkcie #C3 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „parasitism_pl.htm”, zaś krótko podsumowałem pod koniec punktu #D3 na stronie „nirvana_pl.htm”.

#D3. Związek pomiędzy poziomem energii moralnej „E” lub „µ” (mi) i stanami (kondycjami) intelektów:

W tym punkcie #D3 przedyskutujemy najbardziej istotne stany (kondycje) moralne, jakie najróżniejsze intelekty doświadczają, kiedy bezwzględny „E” lub względny „µ” (mi) poziom ich zapełnienia energią moralną ulega zmianie. „Energia moralna” jest bowiem tym dla naszej duszy, czym „tlen” jest dla naszego ciała. (Odnotuj jednak z wyjaśnień punktu #D4 na stronie „nirvana_pl.htm”, iż tę samą „energię”, którą dla potrzeb opisywania nirwany oraz stanów-kondycji doświadczanych przez intelekty ja nazwywam tam „energia moralna”, w innych obszarach życia i sytuacjach może być nazywana inaczej – np. w opisach funkcjonowania naszego ciała można nazywać „energią życiową”, zaś w opisach naszych możliwości wykonawczych można nazywać „zasobem wolnej woli (zwow)”.) Zależnie więc od zaopatrzenia tejże duszy w energię moralną (czy, jeśli ktoś woli nazywać ją inaczej – w np. „energię życiową”) z naszą duszą dzieje się podobnie jak z reakcją naszego ciała zależnie od zaopatrzenia go w tlen i czyste powietrze. Już bowiem wiadomo, że ludzie oddychający czystym powietrzem pochodzącym z niezniszczonej jeszcze natury są zdrowi, szczęśliwi i optymistyczni – tj. tacy jakich pamiętam ze swej profesury na Borneo. Z drugiej zaś stony każdy kto np. zamieszka lub znajdzie się w którymś z owych gigantycznych pozapełnianych samochodami i fabrykami miast, w centrach których już od około 2000 roku zaczyna brakować tlenu i czystego powietrza, relatywnie szybko odnotowywuje iż jego ciało jest trapione coraz większą ilością najróżniejszych „nowoczesnych” chorób ciała – z leczeniem których NIE nadążają już apteki i kliniki lekarskie jakich aż po kilka dziś znajduje się na niemal każdej ulicy owych ogromnych miast. Podobnie więc jest z naszą duszą. Jeśli otrzymuje ona pod dostatkiem energii moralnej, wówczas utrzymuje nas przy zdrowiu, szczęściu, radości i optymiźmie. Jeśli jednak zaopatrzenie duszy w energię moralną zaczyna zanikać, tak jak opiszę to poniżej dla stanów/kondycji o numerach od 4 do 7, wówczas dusza zaczyna zapadać na najróżniejsze dziwne „choroby duszy” jakie opisałem w punkcie #F11 swej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Najpospolitszym przykładem tych „chorób duszy” jest „depresja” opisana też w punkcie #C6 powyżej w niniejszym wpisie – której dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna nadal NIE potrafi efektywnie leczyć, stąd która coraz częściej kończy się tragicznie, tj. śmiercią poprzez „moralne zaduszenie” (np. przez popełnienie samobójstwa).

W pełnym zakresie wartości „µ” jakie dowolne intelekty mogą doświadczyć, tj. w zakresie od µ=1 do µ=0 czyli w zakresie od pełnego zapełnienia ich energią moralną (przy µ=1), aż do kompletnej utraty całości owej energii (przy µ=0), pojawia się aż kilka odmiennych stanów lub kondycji moralnych, jakie dany intelekt może nabywać, kiedy wartość jego „µ” osiąga określony poziom. Z kolei od owych stanów lub kondycji moralnych zależy jak ów intelekt się czuje, jaki poziom zdrowia wykazuje jego dusza, a stąd jak jest odbierany i traktowany przez innych ludzi, czyli jak w efekcie końcowym potoczą się jego losy. W tym punkcie wyjaśnimy sobie te stany/kondycje oraz opiszemy poziomy „µ” przy jakich one się pojawiają. Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że w rzeczywistości ma miejsce rodzaj bardzo gładkiej i ciągłej transformacji z jednej kondycji/stanu do drugiej, a stąd że wartości „µ” przy jakich kondycje te się pojawiają, są jedynie przybliżone (miejmy nadzieję ze w przyszłości znajdą się totaliztyczni badacze którzy pomierzą je dokładnie).

Najbardziej wyróżniające się stany/kondycje, jakie doświadczane są przez intelekty, których „µ” zmienia się w pełnym zakresie możliwych wartości, mogą być nazywane: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć moralna. Przedyskutujmy teraz każdy z tych stanów/kondycji oddzielnie. Oto one:

0. „Nieopisalność” (µ=1). Tego stanu/kondycji NIE włączam do listy stanów znanych ludzkości i opisanych poniżej, ponieważ dotychczas ani NIE poznałem osobiście nikogo, ani NIE słyszałem czy czytałem o nikim z ludzi, poziom energii moralnej kogo osiągnąłby wartość bliską µ=1. Pamiętając jednak co się dzieje po osiągnięciu nirwany i po podwyższeniu swego µ jeszcze wyżej niż µ=0.6, czysto teoretycznie i spekulatywnie posądzam, że osoba o µ bliskim µ=1 zacznie doznawać wprost „niemożliwe do opisania” odczucia, przeżycia, zdolności i możliwości.

1. Nirwana (µ=0.6). Jest to osobiście doświadczony przeze mnie, dobrze mi znany i ogromnie niezwykły stan, jaki doświadczany jest przez osobę, która zakumuluje w swoim przeciw-ciele (duszy) aż tak wiele energii moralnej, że wartość „µ” u niej przekroczy µ=0.6. (Owo µ większe niż 0.6 praktycznie oznacza, że w „duszy” i w „przeciw-ciele” danej osoby zgromadzone już zostało ponad 60% całego zasobu „energii moralnej” jaką owa „dusza” i „przeciw-ciało” jest w stanie w sobie pomieścić – tj., że zgromadziło się tam już ponad 60% z „Emax” danej osoby.) Stąd ową wartość graniczną równą µ=0.6 nazywałem „barierą trwałej szczęśliwości” albo „barierą nirwany” i oznaczam w mojej monografii [1/5] symbolem „µnirwany”. Ludzie, u których wartość „µ” przekroczyła tą szczególną barierę „µnirwany = 0.6”, zaczynają doświadczać uczucia niewypowiedzianej szczęśliwości, jaka dynamicznie bucha z ich wnętrza. Jedyne do czego intensywność owego uczucia dawałoby się porównywać, to „orgazm jaki trwałby bez końca”. W owej szczęśliwości totaliztycznej nirwany też istnieje aż kilka odmiennych poziomów – ja w swojej nirwanie doznawanej podczas profesury na Borneo zdołałem osiągnąć co najmniej następny z nich, tj. co najmniej µ=0.7 (nazywałem go wówczas poziomem „niagara” bowiem odczuwało go się jak huczący potężny, obezwładniający wodospad szczęśliwości). Posądzam jednak że istnieją co najmniej 3 odmienne poziomy totaliztycznej nirwany, osiągane kiedy „µ” osiąga wartości bliskie µ=0.6, µ=0.7, oraz µ=0.8. Pomiędzy zaś µ=0.9 i µ=1 prawdopodobnie pojawia się jeszcze bardziej nadrzędny niż nirwana stan, jaki zaklasyfikowałem powyżej jako „nieopisalność” – ponieważ prawdopodobnie nikt z ludzi jeszcze jej NIE zaznał ani NIE opisał.

Na Borneo byłem jednak aż tak zajęty swymi pierwszymi w świecie ogólnymi (żmudnymi i wysoce pracochłonnymi) badaniami doznawanego tam przez siebie zjawiska nirwany, iż NIE miałem już czasu ani możliwości aby szczegółowiej badać jeszcze odmiany nirwany jaką doznawałem. Wiem jednak iż przez pewien czas zdołałem tak zwiększyć swe µ (prawdopodobnie do rzędu około µ=0.7), że odmianę nirwany o podwyższonej intensywności jaką wówczas zacząłem odczuwać nazywałem „niagara” – bowiem podobnie jak przepotężny wodospad buchający z moich czakramów była wprost oszałamiająca i niemożliwa do opisania. Z powodu szczęśliwości nirwany, a także z powodu wysokiej koncentracji energii moralnej w ich duszy, osoby z nirwaną przyjmują bardzo szczególny wygląd i zapełnione szczęśliwością rysy twarzy, a także rozprzestrzeniają ze siebie unikalne pole energetyczne, jakie telepatycznie i zmysłowo odbierane jest przez innych ludzi. (Pole to może też być rejestrowane właściwie wykalibrowanymi wahadełkami radiestezyjnymi.) Najmocniej osoby te przyciągają wzrok kobiet (szczególnie ciężarnych) i małych dzieci – które jeśli raz ujrzą kogoś właśnie przyżywającego totaliztyczną nirwanę, wówczas wprost nie są w stanie oderwać od niego oczu. Ten wygląd oraz pole energetyczne czyni ich więc bardzo wyjątkowych. Dlatego każdy kto ma honor spotkania kogoś w nirwanie i kto zapoznał się z opisami totaliztycznej nirwany np. z podrozdziału JF6 z tomu 9 monografii [1/4], nie powinien mieć najmniejszych trudności z rozpoznaniem osób właśnie doświadczających totaliztyczną nirwanę. Zarówno sama ta nirwana, jak i niemal wszelkie zjawiska jakie jej towarzyszą, oprócz strony „nirvana_pl.htm” szczegółowo są też opisane w podrozdziałach JE1 do JE9 z tomu 8 mojej monografii [1/5].

2. Adoracja (µ=0.5). Ten stan osiągany jest przez ludzi, u których „µ” osiągnęło wartość około µ=0.5. Jest to stan, który u osób jakie nieustannie zwiększają swoją energię moralną, pojawia się na krótko przed stanem samej nirwany. Ludzie którzy osiągnęli poziom energii moralnej sięgający około µ=0.5, jako reguła zawsze praktykują jakąś formę filozofii totalizmu (np. zupełnie NIE zdając sobie z tego sprawy praktykują tzw. „totalizm intuicyjny” polegający na czynieniu zawsze tego co podpowiada im ich przeciw-organ zwany „sumienie” – opisywany szerzej, między innymi, w punkcie #A1 z mojej innej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm”). Otoczeni są oni przez rodzaj potężnego pola energetycznego, podobnego do tego jakie otacza osoby w nirwanie, jakie również czyni ich ogromnie atrakcyjnymi dla wszystkich innych osób z totaliztycznymi filozofiami. Dlatego zazwyczaj są oni adorowani i uwielbiani przez totaliztyczną część swojego otoczenia. Jednocześnie oni sami ogromnie lubią każdego wokół siebie – jeśli tylko osoba ta praktykuje (nawet zupełnie nieświadomie) jakąś formę totalizmu. Jedynymi osobami z jakimi instynktowanie się nie lubią i to ze wzajemnością, to wyznawcy filozofii pasożytnictwa (po jej opisy patrz strona „parasitism_pl.htm”) – szczególnie w zaawansowanym stadium owej filozoficznej choroby. Osoby, których „µ” osiągnęło poziom około µ=0.5, doświadczają też całego szeregu niezwykłych odczuć o przyjemnym charakterze. Odczuwają oni nieprzerwaną satysfakcję z własnego życia, a także odczucie spełnienia. Oczuwają oni także rodzaj statycznej szczęśliwości jaka sprawia wrażenie, że została „sprężona” w ich wnętrzu i jedynie oczekuje okazji aby buchnąć na zewnątrz.

3. Przyjacielskość (µ=0.4). Jest to chyba najczęściej spotykany stan u pozytywnych i moralnych ludzi dzisiejszych czasów. Zostaje on osiągnięty przez wszystkich tych, których „µ” kształtuje się w okolicach wartości µ=0.4. Osoby jakie osiągnęły wartość swojego „µ” bliskiej owej wartości µ=0.4 są przyjacielskie, uczynne, pozytywnie nastawione oraz pogodne. Zajęte są one swoim życiem, dając pozytywny wkład do społeczeństwa i realizując swoje zadania w normalny, pozytywny sposób. Śmieją się i mają częste szczęśliwe momenty i generalnie wiodą szczęśliwe życie.

4. Prowokacyjność (µ=0.3). Jest to pierwszy negatywny poziom moralności, jaki osiągany jest przez ludzi, którzy pozwolili aby ich „µ” ześlizgnęło się do poziomu około µ=0.3 lub niżej. Ów poziom µ=0.3 stanowi bowiem granicę pomiędzy dwoma odwrotnymi grupami nawzajem NIE darzących się miłością ani poważaniem ludzi. Powyżej tej granicy znajdują się „normalni ludzie”, tj. tacy którzy nawet jeśli czasami postępują niemoralnie czyli grzeszą, ciągle w swojej „wolnej woli” starają się postępować moralnie i słuchać podszeptów swego sumienia. Na zaś owej granicy µ=0.3 i poniżej niej znajdują się już „odwrotni do normalnych ludzie”, którzy w zgodzie ze swoją „wolną wolą” zawsze podejmują świadome decyzje aby postępować niemoralnie i w tym co czynią słuchać wyłącznie własnych zachcianek zaś ignorować podszepty sumienia. To dlatego wszystkie osoby, u których µ=0.3 lub nawet µ jest mniejsze niż 0.3, zawsze są zaliczane do zupełnie odmiennej kategorii od ludzi u których µ jest większe od 0.3. Przykładowo, dzisiejsza literatura fachowa, a często także ich otoczenie, typowo nazywają ich „psychopatami” (szczególnie w dzisiejszych miejscach pracy – gdzie publikacje nazywają ich „korporacyjnymi psychopatami” – po angielsku „corporate psychopaths”, patrz adres: https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ). Także Biblia przyporządkowuje im odmienną nazwę po angielsku brzmiącą „wicked” co w polskojęzycznych Bibliach zwykle jest pisane jako „występny” albo „niegodziwiec” – po ich bibilijną definicję patrz wersety 10:3-11 z bibilijnej „Księgi Psalmów”. To dlatego także ów poniżej-progowy poziom energii moralnej filozofia totalizmu nazywa „poziomem depresji” jakiego pojawnienie się u kogokolwiek powinno natychmiast być eliminowane opisywanymi w tym wpisie i w punkcie #C6 strony „nirvana_pl.htm” totaliztycznymi metodami leczenia „depresji”. Z moich badań wynika, iż ów „poziom depresji” wynosi właśnie „µ=0.3” (czyli u osób o „Emax” podobnym do mojego i wynoszącym około „Emax=2000 [gfh]”, „poziom depresji” wynosi około „E=600 [gfh]”) – patrz opisy z punktu #D2 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. W typowych przypadkach, osiągnięcie tak niskiego poziomu „µ” przez dojrzałą osobę (tj. NIE przez nastolatka, który ciągle gotowy jest słuchać podszeptów swojego sumienia, zaś jego spadek „µ” typowo jest powodowany zbyt szybkim „rozrastaniem się” w owym wieku programów jego duszy, a stąd i zwiększaniem się ilości energii moralnej „Emax” jaką owa dusza jest w stanie w sobie pomieścić) oznacza, że taka dojrzała osoba adoptowała już przeciwstawną niż „totalizm” filozofię pasożytnictwa w swoim postępowaniu – czyli że albo NIE wykonuje ona już tego co jej sumienie i prawa moralne wykonywać nakazują, albo też że wykonuje to w niewłaściwy sposób jaki łamie sobą prawa moralne. Stąd dojrzałe osoby, które osiągnęły aż tak niski poziom „µ=0.3”, zaczynają ujawniać aż cały szereg negatywnych cech, jeśli zaś ich „µ” NIE zostanie szybko odbudowane do wyższych wartości niż µ=0.3, wówczas zaczynają oni być znani przez swoje otoczenie jako „prowokacyjni” i trudni we współżyciu – aczkolwiek przy wartości „µ” nadal bliskiej 0.3 ciągle są oni w stanie wypełniać swoje codzienne działania i obowiązki. Jeśli chcą, ciągle potrafią czasami zdobyć się też na grzeczność, aczkolwiek łatwo się irytują i od czasu do czasu mają zwyczaj aby niespodziewanie wybuchać silnymi emocjami. Jednak ich postępowanie i działania zaczynają obrastać rosnącą liczbą nieprzyjemnych zachowań, z jakich niektóre obejmują usiłowania zamienienia innych na swoich niewolników, codzienne stosowanie rozgrywek władzy, zmuszanie innych, uprawianie szantażu, stawianie przed alternatywami, wykazywanie swojej wyższości, itp. Wszystkie te niemoralne zachowania zaczynają być uzupełniane przez najgorsze z nich, mianowicie przez „moralny wampiryzm”, jaki osoby o µ=0.3 zaczynają coraz powszechniej praktykować, aby uzupełniać swój niedobór energii moralnej. Największy problem z tym stanem jest, że jeśli ktoś ześlizgnął się do niego bez jakiegoś ważnego powodu o charakterze losowym, wówczas oznacza on, że osoba ta już rutynowo praktykuje filozofię pasożytnictwa. To zaś z kolei oznacza, że osoba ta nie zakończy swojego ześlizgiwania się w dół na poziomie około µ=0.3, a będzie ześlizgiwać się jeszcze niżej.

5. Marazm (µ=0.2). Ludzie którzy pozwolą aby ich „µ” ześlizgnęło się tak nisko, że osiągają oni poziom około µ=0.2, zaczynają ujawniać cechy ogromnie negatywnego stanu „marazmu”. W stanie tym zaczynają komplikować wszystko do takiego poziomu, że praktycznie nie są już w stanie ukończyć żadnego zadania. Są jedynie zdolni do mowy, jednak nie potrafią już działać – tak jak widzimy to u coraz większej liczby dzisiejszych polityków. Zaczynają więc wieść bezproduktywne, pasożytnicze i zakłócające innych, życie. Żyją już jedynie na koszt innych. Jednocześnie doświadczają stany potężnych depresji i odczucia braku zainteresowania innych w ich osobach, jakie w wielu przypadkach wiodą ich np. do pozorowania spektakularnych „samobójstw” (tj. do spektakularnego uszkadzania swojego ciała na oczach innych ludzi, dokonywanego jednak NIE w celu zaszkodzenia sobie, a w celu sprawienia jak największego kłopotu innym i dlatego realizowanego jedynie w okolicznościach, kiedy mają pewność, że inni nie pozwolą im umrzeć). Totalizm stwierdza, że intelekty, które w dojrzałym wieku osiągnęły stan marazmu, są już tzw. „agonalnymi intelektami”, jakich moralność jest już w aż tak podupadłym stanie, że nie są w stanie jej poprawić o swoich własnych siłach.

6. Niszczycielstwo (µ=0.1). Jest to ostatni stan poprzedzający śmierć moralną. Zostaje on osiągnięty, kiedy „µ” ześlizgnie się do poziomu około µ=0.1. Ludzie którzy pozwolili aby ich moralność stoczyła się aż tak nisko, stają się ogromnie niszczycielscy i to zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swojego otoczenia. Wobec siebie samych wykazują oni tendencje samobójcze, jakie w przeciwieństwie do samobójstw popełnianych podczas stanu marazmu, tym razem faktycznie mają już na celu skończenie własnego życia. Ponadto padają oni ofiarami wszelkich możliwych niszczycielskich nawyków, zboczeń, itp. Ich psychika jest też już ogromnie niestabilna i zboczona. Nie tylko, że żyją oni w stanie chronicznej depresji, ale także bez przerwy mają napady agresywności i nieprzyjemnego zachowania. Są też ogromnie niebezpieczni, jako że w swoich zboczonych umysłach potrafią wymyślić oraz usiłować zrealizować, praktycznie każdą nieszczycielską działalność, jaka leży w ich fizycznych możliwościach.

7. Śmierć przez „moralne uduszenie” (µ=0). Jest ona zawsze „samozadana” w taki czy inny sposób przez swoje ofiary, chociaż często (jak to niemal zawsze ma miejsce w przypadku ludzi o bardzo niskim „µ”, którzy sami już nie są w stanie dokonać niczego) wysługuje się innymi ludźmi lub „wypadkami”. Dopada każdego intelektu, jaki pozwala sobie aby jego „µ” spadło do wartości bliskiej µ=0. Jest ona ogromnie nieprzyjemnym sposobem umierania, jako że pozostawia po sobie zbyt wiele brzydkiej pamięci u każdego kto zwykł znać dany intelekt. Szczególnie, że przed jej nadejściem owe niemoralne indywidualne intelekty zawsze uciekają się do bardzo nieprzyjemnego „wampiryzmu moralnego”, aby jakoś opóźnić swoją śmierć. Sama śmierć przez moralne uduszenie wcale nie jest jakimś odmiennym sposobem umierania, a dowolną gwałtowną śmiercią o przypadkowej naturze, np. zginięciem w wypadku samochodowym, wypadnięciem z okna, utonięciem, zabłądzeniem zimnej nocy, a jedynie czasami najbardziej wymowną formą moralnego uśmiercenia się poprzez popełnienie samobójstwa.

Niniejszy punkt #D3 wyjaśniam używając przykładów stanów, kondycji i sytuacji tzw. „indywidualnych intelektów”, czyli pojedyńczych ludzi. Wszakże pojedyńczych ludzi każdy poznał najlepiej. Jednak te same stany, kondycje i sytuacje są też doświadczane przez tzw. „intelekty grupowe”, czyli przez całe kraje, narody, instytucje, organizacje, religie, miasta, załogi, rodziny, itp. Tyle, że manifestacje poszczególnych stanów/kondycji u owych intelektów grupowych nazywane są odmiennie, a ponadto dla najróżniejszych powodów starannie ukrywane, zaprzeczane, obejmowane zakazami ujawniania, itp. Przykładowo, w instytucjach manifestację stanu „4 – prowokacyjność” najczęściej nazywa się „zatęchłą atmosferą pracy”, zaś w całych krajach – np. „bezprawiem” albo „protestami”. Objawy zaś stanu „5 – marazmu”, w instytucjach nazywane mogą być np. „ekonomiczną nieudolnością”, natomiast w całych krajach najczęściej nazywane mogą być np. „korupcją” – patrz opisy „korupcji” z „części #E” (np. z punktu #E3) mojej strony internetowej o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Z kolei manifestacje stanu „6 – niszczycielstwo” w instytucjach nazywane mogą być np. „kumoterstwem”, zaś w całych krajach np. „dyktaturą”. W końcu manifestacje stanu „7 – śmierć przez moralne uduszenie” w instytucjach nazwywane są np. „bankructwem”, zaś kiedy obejmą już całe kraje wówczas mogą być nazywane np. „rewolucją”, „anarchią”, „przejęciem władzy przez zorganizowaną przestępczość” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=zorganizowana+przest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87 ), itp. Oczywiście, powyższe to tylko przykłady nazw jakie owym stanom przyporządkowuje się kiedy pojawiają się one w „intelektach grupowych”. Nazw takich bowiem w użyciu znajduje się bardzo wiele zaś ich znaczenie ani manifestacje NIE zawsze są precyzyjnie definiowane ani publicznie ujawniane. Co jednak warto odnotować z powyższych opisów, to że w dzisiejszych czasach większość krajów i instytucji znalazła się już poniżej stanu „5 – marazm” zaś ich politycy i decydenci nadal kontynuują coraz szybsze rozpraszanie (zamiast generowania) „energii moralnej” swych krajów i instytucji. To z tego właśnie powodu świat jaki wokoło widziny niemal NIE jest już zdolny do żadnego pozytywnego i konstruktywnego działania – a jedynie niepowstrzymanie stacza się ku stanowi, kondycji i sytuacji „7” zilustrowanej polskojęzycznym filmem „Zagłada ludzkości 2030” (patrz adres: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

Istnienie stanów opisywanych powyżej, a także fakt, że „µ” oraz „E” jest jedynym czynnikim jaki się zmienia podczas czyjegoś przechodzenia od jednego stanu do drugiego, jest szokującym odkryciem, jakie stoi w jawnej sprzeczności ze wszystkim, co podręczniki naszej oficjalnej nauki ateistycznej twierdziły dotychczas. Wszakże, zanim totalizm został opracowany, wszystko było opisywane za pośrednictwem ogromnie kompleksowej mieszaniny czyichś osobowości, genetyki, wychowania, psychologii, otoczenia, stymulacji, emocji, oraz innych czynników nad jakimi indywidualni ludzie NIE mieli żadnej kontroli. Dopiero mój totalizm ujawnił bardzo prosty fakt, że kim jesteśmy, jak się czujemy, do czego jesteśmy zdolni, itp., głównie zależy od ilości energii moralnej (zwanej też energią „zwow”) jaką generujemy i akumulujemy w swej duszy, a stąd stanowi bezpośrednie następstwo moralnej zawartości życia jakie prowadzimy na codzień. Z kolei kontrolę nad moralną zawartością danego życia, a stąd i kontrolę nad ilością energii moralnej jaką generujemy i akumulujemy w swej własnej lub w naszej zbiorowej duszy, dzierży zarówno każda indywidualna osoba, zaś w odniesieniu do całych krajów, instytucji i innych intelektów grupowych, dzierżą ich rządzący i decydenci. Dlatego istotne odkrycie filozofii totalizmu jakie tutaj opisuję przywraca kontrolę nad tym co z nami oraz co wokół nas się dzieje, we własne ręce indywidualnych ludzi oraz w ręce osób zarządzających intelektami grupowymi do jakich należymy. Tyle, że aby móc kontrolę tę egzekwować, ludzie potrzebują najpierw poznać prawdy jakie tu opisuję (zamiast prawdy te blokować, ukrywać, ignorować, lub nawet aktywnie wyszydzać i obrzydzać), potem zaś powinni zacząć działać zgodnie z tym co prawdy te stwierdzają. Stąd wstępnym wymogiem rozpoczęcia „naprawy” i „odwracania efektów” dotychczasowego staczania się w dół, jest totaliztyczna wiadomość zawarta w tytule i w treści punktu #F1 z mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”, która stwierdza, że „bez poznania prawdy NIE ma postępu”. Kolejnym zaś wymogiem owej „naprawy” będzie wybieranie na swych rządzących i decydentów osoby wiedzące o owych prawdach i potrafiące urzeczywistniać wdrażanie tych prawd w rzeczywistym życiu.

Ilość energii moralnej jaką ktoś zgromadził w swojej duszy (przeciw-ciele) daje się relatywnie dokładnie wyznaczyć metodami niebezpośrednich pomiarów. Ja dokonywałem takich pomiarów podczas badania na Borneo przeżywanej przez siebie totaliztycznej nirwany i opisałem je w kilku publikacjach. Na obecnym poziomie naszej wiedzy pomiary te to jednak bardzo żmudna praca badawcza, wymagająca uprzednich doświadczeń w naukowych pomiarach oraz inżynierskiej znajomości jednostek pomiarowych i ich ilościowego wyprowadzania. Szczerze więc mówiąc byłaby ona niemal niemożliwa do wykonania przez zwykłego zjadacza chleba, a nawet dla wielu tzw. „naukowców”. Znacznie lepsze perspektywy otwiera potencjał jaki energia moralna formuje wokół osoby, która ją zgromadziła. Już na obecnym naszym poziomie potencjał ten daje się ilościowo estymować wahadełkiem radiestezyjnym właściwie wyskalowanym w tzw. kolorach wibracyjnych. W przyszłości zapewne totaliztyczni badacze będą w stanie zbudować nawet urządzenia pomiarowe jakie poprzez ilościowe zmierzenie natężenia tego potencjału pozwolą na pomierzenie ilości energii moralnej którą ktoś już zgromadził w swojej duszy. Jednak narazie NIE mając jeszcze takich urządzeń pomiarowych, dla zwykłych zjadaczy chleba niemal jedyne co pozostaje to metoda estymowania poprzez porównywanie manifestacji danego poziomu energii moralnej – tak jak opisuję to w swoich publikacjach. Oszacowanie poziomu energii moralnej w tzw. „intelektach grupowych” jest jeszcze trudniejsze, aczkolwiek zgrubnie też już możliwe. Poza faktem, że co bardziej wyczulone osoby poziom tej energii odbierają swymi zmysłami przez pierwszych kilka godzin po znalezieniu się na terenie danego intelektu grupowego (po szczegóły patrz (iv) z punktu #F2 na niniejszej stronie), mechanizmy moralne i cechy energii moralnej stwarzają kilka dalszych możliwości jej estymowania. Jedna z nich bazuje na obiektywnym fakcie najlepiej wyrażonym angielskim przysłowiem „birds of a feather flock together” (patrz adres: https://www.google.com/search?q=birds+of+a+feather+flock+together+meaning ) – tj. „na swych towarzyszy każdy wybiera identycznie jak on upierzonych”, a polega na oszacowaniu która grupa ludzi (tj. o jakim poziomie swej energii moralnej) najlepiej czuje się i razem „kwitnie” w danym intelekcie grupowym. Przykład innej metody sprowadza się do estymowania poziomu energii moralnej u faktycznego przywódcy danego intelektu grupowego. Bóg wszakże powoduje, iż moralność przywódcy zawsze jest reprezentacyjna dla dominującej moralności intelektu grupowego jakiemu on przewodzi – tak jak staram się to wyjaśnić dokładniej w punkcie #J4.2 swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz we wpisie numer #317 adaptowanym z owego punktu #J4.2.

Powyższe należy uzupełnić informacją, że fakt ześlizgiwania się czyjegoś poziomu energii moralnej niebezpiecznie blisko śmiercionośnego µ=0, zawsze poprzedzany jest wyraźnie odnotowywalnymi ostrzeżeniami. Do najważniejszych z tych ostrzeżeń należą:

A. Wzrost niestabilności emocjonalnej.

B. Wrost agresywności.

C. Popadanie w coraz częstsze depresje.

D. Pojawianie się tendencji samobójczych.

Z kolei pełniejszy wykaz oznak znamionujących praktykowanie pasożytniczej filozofii życiowej powodującej właśnie zapadanie w coraz niższe poziomy energii moralnej i nasilanie się „chorób duszy”, opisałem szerzej w punkcie #C3 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „parasitism_pl.htm”.)

Jeśli więc owe sygnały ostrzegawcze pojawiają się u kogoś bardzo nam bliskiego, jest to nieomylnym znakiem, że moralność tej osoby lub intelektu grupowego schodzi na manowce i że osoba ta lub intelekt grupowy jest już blisko moralnego uduszenia się na śmierć. Jedynym zaś ratunkiem w takim przypadku jest podjęcie totaliztycznych wysiłków odbudowywania poziomu energii moralnej.

Dalsze informacje na temat niektórych z opisywanych powyżej stanów lub kondycji, zaprezentowane zostały w podrozdziałach JD1.2 i JD4.2, JA2.4 i JF1 z tomów 6 do 9 mojej monografii [1/4].

Z kolei bazujące na zalecanych przez Biblię „potwierdzeniach od dwóch niezależnych od siebie świadków” wyjaśnienia „dlaczego”, „kiedy” i „w jaki sposób” Bóg powprowadzał do dusz i ciał rasy ludzkiej najróżniejsze udoskonalenia, które zaowocowały, między innymi, manifestującymi się już przy pierwszym „rzuceniu na kogoś oka” opisywanymi tu stanami/kondycjami ujawniającymi sytuację moralną i wynikający z owej sytuacji poziom „energii moralnej” u danego „intelektu” (np. osoby, załogi, instytucji, kraju), zaprezentowane zostały w punkcie #A1 ze strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm”. Owymi zaś niezależnymi od siebie „świadkami”, jacy potwierdzają zaprezentowane tam wyjaśnienia, są: (1) linkowany tam empiryczny materiał dowodowy wskazywany przez moją zawzięcie blokowaną przed upowszechnieniem naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku – który to materiał dowodowy zaczerpnąłem z najróżniejszych obszarów rzeczywistości w jakiej żyjemy i jaka nas otacza, oraz (2) cytaty i linki do wersetów Biblii jakie „żywym słowem Boga” potwierdzają wprowadzenie poszczególnych z tych udoskonaleń.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktów #C6 i #D3 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm” (aktualizacja datowana 27 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/nirvana_pl.htm
http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „nirvana_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „tekst_13.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_13.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #318, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej „totaliztycznej nauki”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we are now living – and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices

2020/01/01

Motto: ‚If we let people ignore God and use the moral standards that developed luminaries of their „official atheistic science”, then they will only choose the easiest and most profitable way to destroy everything that exists – including themselves.’

#317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we are now living – and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices

Small details of the content of the English translation of this post number #317E are still being worked out and refined („honed”), although its main ideas and a substantial part of its information are already available in item #J4.2 from my web page named „propulsion.htm” addresses of which I am providing below – to which web page I recommend to look if someone is interested in the topic of the future development of human technology. Alternatively, you can check the „volume S” from my publication [13] available through the Polish web page named „tekst_13.htm” (indicated below are its addresses – e.g.: http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ), in which publication [13] this post number #317E (in English), will be published some time before it is sheduled for uploading to blogs of totalizm. The third way to learn the main ideas of post number #317E is to use one of the free online programs for translating between languages and to personally translate into the language that the reader knows (e.g. into English) the content of the Polish version of the post number #317 already published below on this blog of totalizm.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post (in English) is an adaptation of item #J4.2 from my web page (also in English) named „propulsion.htm” (updated on 17 of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #317E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 319) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#317: Druga era techniczna ludzkości w punkcie kulminacyjnym której właśnie żyjemy – oraz jej wyniszczające naturę i ludzi napędy spalinowe

2019/12/17

Motto: ‚Jeśli pozwolić ludziom ignorować Boga i używać standardy moralne jakie opracowali luminarze ich „oficjalnej nauki ateistycznej”, wówczas będą oni wybierali tylko najłatwiejszą i generującą im najwięcej zysków drogę wyniszczania wszystkiego co istnieje – włącznie z nimi samymi.’

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 ze strony „propulsion_pl.htm”, z którego wpis ten został adaptowany) „druga era techniczna ludzkości” jako czynnika roboczego używa „obiegu masy” typowo mającej konsystencję fluidu, np. powietrza, gazu spalinowego, wody, itp. Pierwsze napędy owej drugiej ery technicznej bazującej na „obiegu masy” pojawiły się na Ziemi równocześnie z ostatnimi napędami pierwszej ery technicznej ludzkości bazującej na „obiegu siły” – jaką to pierwszą erę opisuję szczegółowo w kolejnym wpisie numer #319 (adaptowanym z punktu #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”). Bazując zaś na „obiegu masy”, urządzenia napędowe składające się na tę drugą erę techniczną ludzkości pod każdym względem muszą być odmienne od napędów z omawianej we wpisie #319 (i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”) „pierwszej ery technicznej” działającej dzięki formowaniu w nich „obiegów siły”. Ta druga era techniczna dostarcza więc nam wszystkim doskonałego „drugiego świadka” nakazywanego przez Biblię i wzmiankowanego we wpisie #319 oraz punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”, który to drugi świadek potwierdza wszelkie opisane uprzednio cechy, składowe i prawa-regularności dające się wykryć już w napędach „pierwszej ery technicznej”, zaś wiernie powtórzone w napędach niniejszej „drugiej ery technicznej”. Przykładowo, ta druga era nam potwierdza, że wszystkie napędy ludzkie wynajdowane są i budowane w parach obejmujących „silnik oraz pędnik” – gdzie „silnik” z każdej takiej pary wytwarza ruch względny jednych części napędzanej maszyny względem innych części tej samej maszyny, zaś „pędnik” każdej pary wytwarza ruch absolutny całego napędzanego urządzenia w otaczającym go ośrodku. Potwierdza też, że w każdej takiej parze „silnik-pędnik”, pędnik też używa zasadę działania silnika – tyle że jeden z podzespołów owego silnika (np. stojan, wirnik, tłok, itp.) zostaje zastąpiony ośrodkiem w jakim dany pędnik pracuje – po więcej szczegółów patrz „prawa rządzące napędami” opisane we wpisie numer #315 (oraz w punkcie #J4.3 ze strony „propulsion_pl.htm”). Na dodatek ten „drugi świadek” potwierdza, że w każdej „erze technicznej ludzkości” budowane mogą być aż trzy kolejne „generacje napędów”, w których pary „silnik-pędnik” pierwszej generacji napędzane są oddziaływaniami siłowymi, drugiej generacji – działaniem inercji, zaś trzeciej – działaniem energii wewnętrznej. Itd., itp. Z kolei mając owe dwa potwierdzenia dane nam przez dwóch odmiennych „świadków”, możemy być absolutnie pewni, że generalne zasady działania i budowy napędów ujawnione nam przez owych dwóch „świadków”, będą też powtarzane we wszystkich następnych napędach jakie ludzie kiedykolwiek zbudują. Dlatego generalne prawa i regularności jakie rzuciły się w nasze oczy w napędach owej pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości, pozwolą nam teraz stopniowo identyfikować, rozumieć i wypracowywać zasady działania i budowy wszystkich rodzajów urządzeń napędowych z aż czterach przyszłych, a w sumie z aż sześciu kolejnych, er technicznych jakie ludzkość ma szansę budować aż do końca swego istnienia w obecnej śmiertelnej formie – zaś jakie to napędy poopisywałem we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu (oraz w punktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”). Ale oczywiście, będzie mogła napędy te zbudować tylko pod warunkiem, że popychana zachłannością, rządzą władzy, niemoralnością i brakiem kompetencji swych elit rządzących, oraz coraz powszechniejszym odwracaniem się ludzi od Boga, od bliźnich i od natury, ludzkość wcześniej NIE zniszczy samej siebie.

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 strony „propulsion_pl.htm”) „druga era techniczna ludzkości” została zaincjowana około 1191 AD (tj. Roku Pańskiego) wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji zwanego „wiatrak”, a także pędnika jej pierwszej generacji zwanego „żagiel”. Trwa ona do dzisiaj. Jej najdoskonalszymi wynalazkami są napędy jej trzeciej generacji – tj. silniki spalinowe jakie używane są do dzisiaj m.in. w lokomotywach i samochodach a także pędniki spalinowe używane m.in. w odrzutowcach i rakietach. Niestety, gazy spalinowe wykorzystywane w napędach trzeciej egneracji owej drugiej ery technicznej, są wysoce niszczycielskie dla natury i dla zdrowia. Stąd skutki uboczne tej drugiej ery są najbardziej wyniszczające z całego okresu dotychczasowej historii ludzkości. Ludzie mają więc obowiązek podjęcia wysiłków możliwie najszybszego i pełnego wejścia w „trzecią erę techniczną ludzkości” opisywaną poprzednio we wpisie #315 do blogów totalizmu (oraz w punkcie #J4.3 strony „propulsion_pl.htm”) po treść którego to wpisu #315 patrz „tom S” z opracowania [13] dostępnego poprzez stronę „tekst_13.htm” a zawierającego teksty wszystkich wpisów do blogów totalizmu.

Niestety, przejście ludzkości z obecnej niszczycielskiej „2 ery”, do następnej zdrowej i czystej „trzeciej ery technicznej” opóźnia i blokuje, zaś zabójcze dla ludzkości następstwa obecnej „drugiej ery technicznej” pogarsza i przedłuża, aż cały szereg uchybień ludzkości. Jedną z manifestacji tych uchybień są przejawy bardzo złych decyzji i niemoralnych postępowań elit rządzących ludźmi. Jak bowiem moja filozofia totalizmu odkryła i nam to ujawniła, jedną z zasad jakimi Bóg kieruje się w zbiorowym wychowywaniu wszystkich ludzi jest, że aby uczyć i uświadamiać całe narody, kraje, oraz grupy ludzkie, na przywódców wszystkich tzw. „intelektów grupowych” (tj. krajów, instytucji, firm, itp.) Bóg zawsze wynosi osoby jakie najlepiej reprezentują poziom moralności wszystkich uczestników tychże intelektów. Tymczasem w ostatnich czasach ów poziom ludzkiej moralności jest dyktatorsko zaniżany narastającą kulturą kłamstw i blokowania prawdy przez dzisiejszą „oficjalną naukę ateistyczną” dzierżącą absolutny monopol na badania i na edukację. Owej bowiem ateistycznej nauce, na przekór dostępności całego zatrzęsienia dowodów na błędność tego co oficjalnie ona twierdzi, pozwala się aby coraz bezkarnej upowszechniała wśród ludzi błędne i kłamliwe twierdzenia w rodzaju rzekomych „praw termodynamiki”, „wielkiego bangu”, istnienia tylko jednego rodzaju czasu, czy chronicznego negowania istnienia Boga (jakie to rzekome nieistnienie Boga z kolei sugeruje sobą bezkarność niemoralnego postępowania ludzi, krajów, instytucji, itp. – patrz przykładowe kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej jakie opisuję szerzej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”). Nic więc dziwnego, że reprezentując sobą poziom moralności ludzi jakimi zarządzają, dzisiejsze elity rządzące coraz bardziej skupiają się na zwiększaniu własnej zasobności oraz władzy, zamiast kłaść nacisk na to co naprawdę ma znaczenie dla przetrwania i cywilizacyjnego awansu całej ludzkości – przykładowo zamiast na: zwiększanie wiedzy o Bogu (formalne dowódy naukowe na niepodważalne istnienie Boga publikują i wyjaśniają punkty #G2 i #G3 mojej strony „god_proof_pl.htm”), miłość bliźniego, sprawiedliwość, dbałość o naturę, poszukiwanie prawdy, postęp świadomościowy zarówno u siebie jak i w całej ludzkości, eliminowanie „odrzucania poprawnej wiedzy”, ograniczanie wyniszczającego zdrowie i naturę użycia wszechobecnych chemikalii, zastępowanie monopoli zdrową konkurencją, usprawnianie metod sprawiedliwego i produktywnego rządzenia, itd., itp. Dalsze podobne uchybienia stwarzają też pogarszające stopę życiową ludzi ograniczenia światopogądowe dzisiejszych decydentów i materialistyczne interesy zachłannych wytwórców wszystkiego co ludzkość produkuje. Do tego dodaje się też niemal już zupełna ignorancja ludzi co do prawd i faktów przekazywanych nam przez Boga za pośrednictwem Biblii, np. prawdy jaką ujawnia werset 19:24 z bibilijnej „Ew. wg. św. Mateusza” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do krółestwa niebieskiego”. Wszakże Bóg „nie rzuca słów na wiatr”. Od czasów stworzenia wychował sobie bowiem już kilkanaście miliardów ludzi. Ma więc z czego wybrać tych najgodniejszych 144 tysięcy jacy będą mu towarzyszyli przez resztę wieczności. Wszystkie powyższe uchybienia tolerowane i hołubione zamiast bycia eliminowanymi z naszej cywilizacji, więzią, zniewalają i eksploatują większość ludzi, uniemożliwiając całej ludzkości wzniesienie się ponad obecną niszczycielską drugą erę techniczną.

Według mojego oszacowania sytuacji, najbardziej istotnym powodem celowego opóźniania się wejścia ludzkości do bezzanieczyszczeniowej „trzeciej ery technicznej”, są ogromnie szkodliwe postępowania elit rządzących ludzkością, polegające na upartym blokowaniu i niszczeniu przez te elity rządzące wszelkich nowych idei jakie zagrażają monopolistycznym pozycjom oraz materialnym interesom owych elit. Elity te motywują się bowiem, że w naszym świecie (o jakim wierzą iż świat ten jest bez Boga) im samym nic NIE grozi za „odrzucanie wiedzy i prawdy”, którą uznały one za albo zagrażające ich materialistycznym interesom, albo też uznają za niezgodne z tym w co one same wierzą i upowszechniają. Doskonałych przykładów takiego blokowania i niszczenia dostarczają wyniki moich badań. Przykładowo, linki do opisów moich Tablic Cykliczności jakie ja publikuję nieustająco od 1976 roku, po raz pierwszy przez wyszukiwarki internetowe zaczęły być ujawnianie dopiero w 2019 roku – czyli po upływie 43 lat, i to tylko ponieważ tablice te nabrały już zbyt dużego rozgłosu aby dalej je ignorować lub blokować. Z kolei linki do mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, nawet w grudniu 2019 roku (kiedy to pracowałem nad wykończeniem punktu #J4.2 strony „propulsion_pl.htm” i niniejszego wpisu #317) nadal były blokowane przez wyszukiwarki internetowe – co czytelnik łatwo może sobie sprawdzić wpisując w jakiejkolwiek wyszukiwarce albo słowa kluczowe Teoria Wszystkiego, albo też rozkaz wyszukujący https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego . Jak też czytelnik łatwo może wykryć użyciem tych samych słów kluczowych rozkazem tzw. „custom search” o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , wyszukiwarki dysponują wymaganymi źródłami rzetelnej informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – tyle że celowo blokują te źródła przed upowszechnieniem po świecie. Niestety, ci czytelnicy, którzy wiedzą o zdolności takiego „custom search” do linkowania opisów mojej naukowej Teorii Wszystkiego, wiedzą już także o istnieniu tej teorii od 1985 roku, oraz o tym co ona umożliwia i opisuje. Jednocześnie jeśli ktoś niewiedzący o istnieniu tej naukowej Teorii Wszystkiego zamiast słów kluczowych Teoria Wszystkiego użyje pierwszej nazwy jaką tej teorii nadałem jeszcze w 1985 roku, tj. nazwy Koncept Dipolarnej Grawitacji, wówczas ciągle z zacytowanej z moich opisów informacji zawsze starannie wydeletowane będą najistotniejsze słowa „teoria wszystkiego” (patrz rozkaz: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ) jakimi niemal zawsze w swych publikacjach poprzedzam tamtą starą nazwę wyjaśnianą dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Ciekawym jest przy tym bardzo wymowny sposób tego blokowania, jaki ujawnia iż kryje się za nim jakaś potężna instytucja o ogólnoświatowym zasięgu i władzy lub wpływie. W niemal bowiem każdym przypadku blokowanie to przyjmuje formę „zasłony dymnej” o tej samej nazwie co blokowana idea. Zasłona ta zaś działa zgodnie z przysłowiem „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”. Przykładem takiej „zasłony dymnej” może być ów film Teoria Wszystkiego (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ) wyłącznie wskazywany jeśli wyszukiwarki internetowe zapyta się o jakąkolwiek Teorię Wszystkiego. Inne przykłady użycia podobnej „zasłony dymnej” obejmują uparte wskazywanie nielogicznie przemianowej na nazwę Totalism dawnej filozofii o nazwie „totalitarianism” (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalism ), jakie ustało dopiero w 2019 roku – kiedy to w końcu wyszukiwarki uznały potrzebę referowania poszukujących także do celowo pisanej przez literę „z” mojej filozofii Totalizm (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) – jaką jednak rozpracowywuję i publikuję nieustająco też już przez 34 lata, bo począwszy od 1985 roku. Jeszcze inną podobną „zasłoną dymną” była tajemnicza „orkiestra”, o jakiej NIE wiadomo „czy” ani „gdzie” istnieje, jaka nazywa siebie Magnokraft (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), jaka lubuje się w szydzeniu z mojego dorobku naukowego i z mojej osoby, oraz tylko jaką aż do 2019 roku wyszukiwarki wskazywały jeśli ktoś wypytywał o mój gwiazdolot o nazwie Magnokraft po raz pierwszy opublikowany w 1980 roku. Do dzisiaj zresztą informacje o tych dwóch „magnokraftach” (tj. o moim gwiazdolocie i o owej tajemniczej „orkiestrze” – patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ) są w internecie dosyć wymownie pomieszane, itd., itp – po więcej informacji w tej sprawie patrz punkt #A5 ze strony „totalizm_pl.htm” oraz „Fot. #E3c” ze strony „sabotages_pl.htm”. Oczywiście, niezależnie od idei jakie tu opisałem, elity rządzące naszą cywilizacją celowo blokują też i „odrzucają wiedzę” o całym szeregu innych idei, które gdyby zostały upowszechnione po świecie wówczas mogłyby ocalić ludzi przed obecnym poziomem bezbożności, niemoralności, zachłanności, wyzysku, niesprawiedliwości, korupcji, odwracania się od Boga i od bliźnich, wynaszczania natury, itp. – kolejnym przykładem których to usilnie odrzucanych i blokowanych przez elity, chociaż zbawiennych dla ludzkości idei mogą być silniki „perpetuum mobile” szerzej opisywane poniżej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”.

Jeśli uważnie przyglądnie się mojej Tablicy Cykliczności z „Tab. #J4” na stronie „propulsion_pl.htm” (tj. tej zawierającej w sobie już napędy z wszystkich sześciu „er technicznych ludzkości”), wówczas dość klarownie widoczne staje się też dlaczego Bóg zaprojektował istnienie tej ekstremalnie wyniszczającej dla nautury i dla ludzkości „drugiej ery technicznej ludzkości”, oraz dlaczego zaopatrzył skorupę Ziemi w owe ogromne zasoby „paliw kopalnianych” (tj. ropy naftowej i węgla) jakie aż tak długo podtrzymują działanie zatruwających naturę i ludzi spalinowych napędów owej „drugiej ery technicznej”. Ta „druga era techniczna” ma bowiem potwierdzać nadal prymitywnej ludzkości praktycznie wszystkie prawa i regularności rządzące wynalazkami kolejnych urządzeń napędowych. Ma też wskazywać potarzalne regularności istniejące w ich zasadach działania. Owym zaś potwierdzaniem i wskazywaniem ma ponadto upewniać ludzi, że Bóg stworzył dla późniejszego użytku ludzi aż cały szereg dalszych czynników roboczych i zasad działania napędów, jakie w przyszłości pozwolą ludziom na wypracowywanie coraz doskonalszych „er technicznych” wdrażających do użytku coraz lepsze i potężniejsze rodzaje urządzeń napędowych. Tyle, że zanim owe lepsze i potężniejsze niż obecne rodzaje napędów Bóg pozwoli ludziom zbudować, najpierw ludzkość jako całość musi podnieść ów średni poziom swojej moralności, co zagwarantuje iż owe potężne napędy NIE będą używane np. w celu zabijania i niszczenia. Wyniki bowiem badań kilku nielicznych wynalazców i odkrywców (np. wynalazki Tesli czy moje odkrycie i wypracowanie Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku) w połączeniu z ową wysoką szkodliwością napędów drugiej ery technicznej, jednoznacznie mają uświadamiać ludzkości, że napędy drugiej ery technicznej jakie nadal używamy i dzisiaj, są celowo zaplanowane przez Boga do wymuszania na ludzkości jedynie przejściowego ich używania np. aż do czasu kiedy ludzie zrozumieją starą prawdę iż „dobro ogółu jest ważniejsze od dobra kilku osobników – nawet tych najbardziej elitarnych”. Niestety, chociaż dla dobra ogółu (całości ludzkości) napędy spalinowe dzisiejszej drugiej ery szybko i już dawno temu powinny być pozastępowane napędami następnych er technicznych, jeśli świadomość i wiedza ludzi NIE ulegnie zmianie wszyscy raczej nawzajem się powytruwamy spalinami zamiast podjąć wdrażanie napędów następnych er – jaką to groźbę doskonale nam ilustrują dotychczasowe „osiągnięcia” dzisiejszych przywódców państw w eliminowaniu zagrożenia jakie wnosi szybko postępujące psucie przez ludzi klimatu swej żywicielki Ziemi. Ponadto, ta zdolność napędów spalinowych drugiej ery do powodowania zniszczeń i chorób, w połączeniu z „zapowiedzią” istnienia „trzeciej ery technicznej ludzkości” w postaci „silnika elektrycznego” wynalezionego jeszcze w 1836 roku, praktycznie oznacza, że wyniszczające ludzkość i naturę „napędy drugiej ery technicznej” mają też spełniać dodatkową funkcję „urządzeń testujących” gotowość i zdolność całej obecnej ludzkości do przekładania dobra grupowego nad egoistycznym dobrem własnym nielicznych swych indywiduów i rządzących elit. Ta zaś ich dodatkowa funkcja boskiego „testu przed-zasądzeniem” oznacza, że od tego co ludzie spowodują owymi napędami będzie zależało czy ludzkość może kontynuować swą obecną formę istnienia, czy też musi przejść kilka drastycznych i wysoce dla ludzi bolesnych transformacji – dwie najważniejsze z których opisałem m.in. w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”, oraz na całej stronie o nazwie „2030.htm” (patrz też w YouTube film o tytule „Zagłada ludzkości 2030” wyszukiwany np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ).

Oczywiście, wszystko-wiedzący Bóg dawno temu przewidział, że zachłanność i rządza władzy zaledwie grastki ludzi z grona elit rządzących, będą blokowały dostęp całej ludzkości do er technicznych wyższych niż obecna druga era. Dlatego jeszcze w starożytności Bóg wprowadził do Biblii liczne ostrzeżnia, w rodzaju tego skierowanego do kapłanów którzy „odrzucają wiedzę” (tj. tych kapłanów jakich opisałem we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”), oraz tego skierowanego do wszystkich ludzi którzy „wyniszczają ziemię” (tj. do ludzi opisanych w punktach #T1, #U1 mojej strony o nazwie „woda.htm”, oraz na całej stronie o nazwie „2030.htm”). Ostrzeżenia te należy brać bardzo poważnie, bowiem Bóg NIE ostrzega bez wyciągania potem zapowiedzianych konsekwencji.

W trakcie trwania „drugiej ery technicznej” do chwili obecnej wynalezione już zostały niemal wszystkie napędy jakie w erze tej daje się zbudować. Tyle, że niektóre z nich pomimo zostania wynalezionymi, narazie NIE zostały zbudowane. Jednym z takich już wynalezionych, jednak jeszcze NIE budowanych napędów drugiej ery technicznej, są „sterowalne balony” na podgrzewane powietrze napędzane siłami odrzutu – jakie ja wynalazłem w pierwszych latach po stworzeniu swych Tablic Cykliczności i jakie opisywałem w swych pierwszych publikacjach. W porównaniu z używanymi do dzisiaj balonami na podgrzewane powietrze – które nadal budowane są tylko jako prymitywne, niesterowalne „pseudo-pędniki”, te „sterowalne balony” jakie ja wynalazłem reprezentują sobą technicznie bardziej już zaawansowane urządzenia napędowe drugiej ery, bowiem są już łatwo sterowalnymi i ogromnie prostymi w konstrukcji „sterowalnymi pędnikami”. (Odnotuj, że w balonach pogrzewanie powietrza także można dokonywać prądem elektrycznym zamiast spalinami – co po zbudowaniu moich lekkich „Komór Oscylacyjnych”, jakie są zdolne do akumulowania nieograniczonych ilości energii elektrycznej, zaś jakie opisałem szerzej na stronie „oscillatory_chamber_pl.htm”, dostarczy ludzkości łatwy do budowy i obsługi oraz czysty dla naturalnego środowiska rodzaj sterowalnego napędu latającego.) Innym, też wynalezionym przeze mnie takim nadal niezbudowanym napędem, był „latający rower”. Kiedyś zamierzałem nawet sam go zbudować aby wygrać wówczas uważany za niemożliwy do wygrania konkurs wynalazczy jaki oferował wysoką nagrodę pieniężną osobie która w przeciągu roku zbuduje napędzane ludzkimi mięśniami urządzenie latające zdolne obukierunkowo przelecieć wyznaczoną przez tych organizatorów odległość (bodajże jednego kilometra). Konkurs ten został ogłoszony w Auckland (Nowa Zelandia) wkrótce po mojej emigracji do owego kraju – czyli w czasach kiedy taka nagroda pieniężna znacząco ułatwiłaby moje twarde życie. Projekt mojego „latającego roweru” jaki przygotowałem na ów konkurs był rodzajem „balonu-sterowca” o generalnym kształcie „ogona samolotowego” (tj. umożliwiającego łatwe sterowanie kierunkiem jego lotu), zapełnionego helem i napędzanego śmigłem – które to śmigło, podobnie jak koła w rowerze, miało być napędzane pedałami. Niestety, mój los i przeznacznie najwyraźniej nakazujące abym NIE był wynagrodzony finansowo za nic co nowego sam intelektualnie stworzyłem (ten mój los opisałem, między innymi, w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”) w połączeniu z chronicznym w kulturze angielskojęzycznej „niedotrzymywaniem słowa” w sprawach wypłacania należnej komuś nagrody, spowodował, że kiedy zapytałem ogłaszających konkurs o mniej jasne dla mnie szczegóły wymogów regulaminu ich konkursu, ci natychmiast zmienili swe wymogi – w nowej ich wersji ogłaszając, iż budowane urządzenie latające NIE może być typu lżejszego od powietrza (czyli NIE może być np. rodzajem „roweru” podobnego do „sterowca”). W wyniku tej zmiany wymogów musiałem zrezygnować z wzięcia udziału w owym konkursie. Dobrze też się stało, że najpierw sprawdziłem organizatorów owego konkursu swym zapytaniem, bowiem gdybym podjął budowę swego „latającego roweru”, wówczas spędziłbym około roku życia na jego zbudowanie, zaś osądzając po reakcji organizatorów na moje zapytanie – nagrody i tak by mi odmówili pod jakimś tam pretekstem (tak jak stało się z owymi 10000 funtów nagrody za wyjaśnienie pochodzenia „kręgów zbożowych”, jakiej wypłacenia odmówili mi właściciele angielskiej „Sunday Mirror” – które to zdarzenie też opisałem w powyższym punkcie #D2.1 z „eco_cars_pl.htm”).

Podsumowując niniejszy wpis #317 (oraz punkt #J4.2 strony „propulsion_pl.htm”), obecnie panująca na Ziemi „druga era techniczna” jest najbardziej krytyczna dla dalszych losów dzisiejszej formy ludzkości. Wszakże elity rządzące i owe kierowane przez nie potężne instytucje jakie blokują upowszechnianie faktycznego postępu i prawdy pozwalających na nasz awans do „trzeciej ery technicznej”, narazie zdają się uparcie kontynuować „zaduszanie” dzisiejszej cywilizacji aż do końca jej istnienia, zamiast przełożyć „dobro ogółu nad swoją własną zachłannością”. Od tego zaś, co dalej one uczynią, zależy czy będziemy dalej istnieli w obecnej formie, czy też Bóg będzie zmuszony nas przetransformować w coś zupełnie odmiennego. Wiedza, idee i prawdy wymagane dla naszego awansu do następnej, „trzeciej ery technicznej ludzkości” istnieją wszakże i są dostępne od wielu już lat. Problem polega jedynie na tym, iż ci nieliczni co utrzymują władzę nad resztą z nas bardzo krótkowzrocznie oraz ze szkodą także i dla siebie samych NIE pozwalają na wprowadzanie tej wiedzy, idei i prawd do powszechnej wiadomości i do użytku wszystkich ludzi. Tym zaś swym postępowaniem uniemożliwiają naszej cywilizacji awans do owej zbawiennej „trzeciej ery technicznej”. Łatwo też o tym się przekonać. Wystarczy wszakże odnotować, że chociaż przekroczyliśmy już „punkt braku powrotu”, ciągle elity rządzące zamiast „działania” nadal karmią nas obietnicami i niekończącymi się „negocjacjami” jakie notorycznie NIE przynoszą użytecznych owoców (patrz wersety 7:17-19 z bibilijnej „Ew. w/g Św. Mateusza”).

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #317 jest adaptacją treści punktu #J4.2 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #317, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej „Ewangelii w/g św. Jana” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#316E: There is information encrypted in Bible verses and conclusively confirmed by empirical evidence, that after the creation of the human race God perfected it many times – which practically means that in His management of human development God uses a principle of improvement similar to the principle of „evolution” with which atheistic scientists try to deny the role of God

2019/12/07

Motto: „There is always room for further improvement” (in Polish: „Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej” meaning „Even the best can be improved further”)

In 1985, a landmark intellectual event took place. Namely, the first and until today still the only in the world, the scientific „Theory of Everything of 1985” was created and immediately published in the same year. Hence, in an ideal world where truth and reliable information would prevail (which kind of world our world should be) after correctly entering in any search engine e.g. the keywords Theory of Everything or the keywords Theory of Everything of 1985, in answer should appear the information about that first on Earth true scientific Theory of Everything. Unfortunately, so-far this information is disclosed only to these people who pre-programmed for themselves the „custom search” taking the form of, for example, the following search command: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . In turn the rest of the world, e.g. on 2019/12/5 when I did the „fine tuning” of the text of this post – means already after 34 years elapsed since the formation and first publishing of this scientific Theory of Everything of 1985, is still notoriously kept in ignorance about the existence of so desperately searched for by humanity scientific theory and knowledge. (Actually, the people searching on the internet still are notoriously deprived links to the majority of my research results – for example links to such extremely important keywords as: healing mental depression by earning moral energy; earning totaliztic nirvana; increasing moral energy; making morally correct decisions; counter-matter; moral Boomerang Principle; reversible software time; motors of perpetual motion; formal scientific proof for the existence of God, soul, counter-world, UFOs; formal scientific proof that God created the first couple of people; formal scientific proof that humanity lives in the world created and wisely ruled by the almighty God; formal scientific proof that God authorized the Bible; plus many other important results and discoveries indicated to me by this Theory of Everything of 1985 – the above search command reveals links to which results of my research if only in the search box that appears at the top of screen after entering this command, the already pre-programmed into this box keywords „Theory of Everything” are replaced with any other keywords for the links to descriptions of which someone is searching and if one omits these first, NOT mine, links still pushed at the top to create a „smokescreen”.) It is also worth noting, that even after using that „custom search”, at the beginning of the answer being generated, the search engine „pushes” a persistent information about the film made 29 years after the development of my scientific Theory of Everything of 1985 – in spite that just to avoid the getting information about that „smoke screen” film, the special „custom search” can be used. (Notice that this „custom search” from the address https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything was pre-programmed in August 2009 on the blog of Mr „Jacek K” linked from item #A2 of my Polish web page named „skorowidz.htm” – as I believe in order to facilitate the searching for information which during „normal” searches the search engines notoriously refuse to show – like the information where to find descriptions of that existing since 1985 the true scientific Theory of Everything. The curious people may sometimes be intrigued, that the above address of this „custom search” in a „strange” way occasionally can „transform like just by itself” into an erroneous address preventing the correct work of this search command – as I explained and illustrated this in item #E3 and on „Fig. #E3c” from my Polish web page named „sabotages_pl.htm”.)

However, in our imperfect world full of hypocrisy, deception, pretending, acting instead of truth, claiming to oneself the achievements of others, etc. (which kind of the world our present world actually is), after entering in any search engine the keywords Theory of Everything, in spite of the fact that this is the name of a scientific theory – means NOT the name of a product of actors and filmmakers, almost the only result that appears, is an information about the persistently promoted film just having the title „The Theory of Everything” – only which film until today is emphasized by all existing search engines. The reader may notice an example of this emphasizing after clicking at the address https://www.google.com/search?q=theory+of+everything , and then comparing the received display with the information provided by the same search engine when one types through the keyboard the same keywords theory of everything – as due to still another „coincidence” both these ways of searching sometimes may generate different results.

In the discussed here descriptions of my scientific Theory of Everything of 1985, I deliberately emphasize the word „scientific”, so that it can be clearly distinguished from that film entitled „The Theory of Everything”.

At the time of creation and first publishing, my scientific Theory of Everything of 1985 was named the Concept of Dipolar Gravity (in Polish: Koncept Dipolarnej Grawitacji). The reason was that being a scientist well trained in the pedantic sticking to facts and truth, at the moment of its development I did NOT know yet that soon afterwards it would demonstrate all the features of the scientific Theory of Everything. It wasn’t until a couple of months later that I discovered that the emergence of this theory could be compared to the intellectual equivalent of producing the first optical lens. This is because similarly as the production of the lens with the passage of time allowed to build microscopes – which opened for people an optical insight into the internal structure and composition of everything that surrounds us, also this scientific Theory of Everything of 1985 opened for people an intellectual insight into the truth about the internal structure and composition of reality that surrounds all of us. Moreover, similarly like the creation of the lens later allowed to build telescopes that give to people a visual insight into the configuration of our huge physical world, also the creation of the scientific Theory of Everything of 1985 opened intellectual insight into the structure and operation of the entire universe. Furthermore, the scientific Theory of Everything of 1985 also provided people with a kind of „intellectual ladder” in the form of a new and pedantically moral philosophy named Totalizm. For whoever wants to practice this philosophy, it allows his/her climbing to increasingly higher levels of awareness. Two aspects stand out during the almost half a century since the development of this scientific Theory of Everything of 1985. (1) The first of these is the „scientific aspect” – means descriptions of almost unlimited potentials for knowledge-generation by this scientific Theory of Everything and for finding out the truth about almost everything that surrounds us. This scientific aspect is published already since 1985 in various monographs, web pages and videos – e.g. on the web page named „dipolar_gravity.htm” and in publications linked from that web page. (2) The second among them is the „human aspect” of this scientific Theory of Everything – means descriptions of my ongoing almost half-century-long battle of urging people to stop the sponsored by various powerful institutions further blocking, ignoring and hiding the scientific Theory of Everything and to stop „rejecting knowledge” obtainable due to this theory, but rather to began the use of benefits that this scientific theory opens to humanity. This human aspect I started to publish simultaneously with the post #316 (in Polish) to blogs of totalizm based on the content of item #A1 from the web page named „evolution_pl.htm”, means starting from 2019/11/17. I published that human aspect (initially only in the Polish language) on the web page named „1985_theory_of_everything.htm”. In turn that „intellectual ladder”, means the pedantically moral philosophy which I created and named Totalizm – because it represents the philosophical side of the scientific Theory of Everything explaining „the whole of everything”, and thus allows people to climb to higher levels of consciousness, I have been publishing since 1985 in numerous publications, for example on the web page named „totalizm.htm”. However, when someone is searching for this modern philosophy using Internet search engines, one must be very careful that its name always is spelled with the letter „z”. This is because the letter „z” clearly distinguishes the philosophy which I created and named Totalizm from „Totalitarianism” – means from a philosophy completely opposite to my Totalizm, which among some people lazy in writing, or perhaps defiant towards my Totalizm, by strange epidemic of „sheep’s momentum” suddenly began to mistakenly call Totalism, only that this totalitarian Totalism typically is spelled with the letter „s”. Interestingly, this „sheep’s rush” for creating „smokescreens” by calling various products of other people’s activities (which are furthest away from the results of my scientific research) with names that I assigned to the results of my scientific research, does NOT end at the name of The Theory of Everything for a film, or name Totalism for Totalitarianism. After all, for example my most important invention published back in the year 1980 – means developed already near 50 years ago, i.e. my starship in Polish named „Magnokraft” (which I described on the English web page named „magnocraft.htm”), also in past used to have such an internet „smokescreen” in the form of a music band named „Magnokraft”, which band in past completely hide my starship, although (fortunately) by now on Google it has stopped monopolising the results of searches for descriptions of my starship „Magnocraft”. Currently, the information about this band is only mixed up in the internet with the information about my starship – for example see the search https://www.google.com/search?q=Magnokraft and compare the obtained results with the search https://www.google.com/search?q=Magnokraft+Music . So let us hope that over time in a similar way my knowledge-generating Theory of Everything of 1985, in search engines will be clearly separated from the movie entitled the Theory of Everything, and that from search engines will be removed the „clever program” which always eliminates my explanation Theory of Everything from the searched for information – in spite that this key information I am always adding in front of the used in my publications old name the Concept of Dipolar Gravity.

Due to various premises resulting from these existing since 1985: (1) the scientific Theory of Everything of 1985 (also called
the „Concept of Dipolar Gravity”) and (2) the philosophy of totalizm – I managed to discover, that already after the creation of humanity God introduced into the software of bodies and souls of the human race a whole range of significant improvements from which we benefit today. These improvements, along with a summary of the most important lessons that result from them to humanity, I will briefly describe in this post, while I will discuss in more detail in the web page named „evolution.htm”.

Because learning about the existence of the improvements introduced by God into software of souls and bodies of people and described in this post as well as learning the philosophical lessons that these improvements open to humanity, can completely change our lives, if only I can find the assistants to filming work – the skills of whom I described in more detail in C1 and C2 from my short Polish publication [18] available through the web page named „tekst_18.htm”, then on the basis of this post I will also try to prepare a script for the free YouTube video described in that [18], whose goal would be to familiarize viewers with the knowledge about divine improvements to software of our souls and bodies that have the potential to lift people to the next level of awareness and worldview.

Until the time of writing the content of item #A1 from the Polish web page named „evolution_pl.htm” on which this post is based, means until 3rd October 2019, supported by premises resulting from the philosophy of totalizm and from my Theory of Everything of 1985 (also called the „Concept of Dipolar Gravity”), I was able to discover three breakthrough improvements that from the moment of the original creation of people God introduced to software of human souls and bodies, while the information which confirms the introduction of these improvements God has also encrypted in Bible verses – as God always does in the case of knowledge, which people have to first discover by themselves as a result of the progress in their knowledge and philosophies, and only after the discovery of it people are to find it in the Bible and decipher its role as the confirmation of truth. In addition to Bible verses, I also discovered considerable empirical evidence, some of which is already widely known to people, which confirms the existence of each of these improvements to human souls and bodies. In turn finding descriptions in the Bible and finding also completely independent of them empirical evidence, which mutually confirm compliances of each other with the objective truth, provide us with the required „two witnesses”, regarding which – according to verses from the Bible quoted in item #C5 from my web page named „bible.htm” and commented in item #J4.1 from another web page named „propulsion_pl.htm”, it is required that „on the credentials of two or three witnesses must be based every matter” about which (matter) we are very interested in obtaining confirmation of its correctness and truth. So let us first list here these three improvements of the human race directly confirmed by Bible verses:

(1) Switching to the „reversible software time” intelligently pre-programmed by God, the course of life and the process of aging of people. This was the first among improvements that I learned, which God has introduced already during the biblical Great Deluge, or more precisely when the biblical Noah („soldier of God”) took aboard Noah’s Ark those creatures that after the Flood were to live and grow old under the control of reversible software time. Namely, on that ark God switched then the souls and bodies of people and animals transported in there, from the living and from aging controlled by the flowing smoothly the so-called „irreversible absolute time of the universe” – in which now only God lives and all inanimate matter ages, into the living and aging in intelligently and intentionally pre-programmed by God just then, at least 365×1000 times slower, passing in short jumps, the „reversible software time” which does NOT exist in the natural constitution of the universe (see verse 3:8 from the Biblical „2nd Letter of St. Peter the Apostle” and verse 90:4 from the Biblical „Psalms”). At the same time, taking advantage of the occasion of that change, God also reduced human bodies from the antediluvian sizes currently considered to be giants (i.e. about several times taller than today’s people: e.g. in ancient myths, biblical Adam was supposed to be 15 feet tall – i.e. about 4.57 meters, and Noah – 12 feet – or around 3.66 meters), to current sizes – by the way introducing also several further minor anatomical changes (e.g. removal of the second row of teeth existing in jaws of antediluvian human giants). A wider explanation of this change and the empirical evidence which confirms it, is presented on numerous my web pages – for example (amongst others) in item #C4.1 from my web page named „immortality.htm”. Therefore readers can find this evidence on my web pages linked to index entries provided on my Polish web page named „skorowidz.htm”. In addition, to the topic of antediluvian human giants is devoted the content of a huge number of free educational films that are currently available on youtube.com – most of which are in English (e.g. see the hobby video entitled „GOOGLE SEARCH ‚GIANT SKELETONS’ + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET” and available at the address https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) In turn more information about both types of time mentioned here was included in the „introduction” and in item #G4 (and briefly also in item #D4) from the web page named „dipolar_gravity.htm”. Descriptions of these two existing types of time contained therein are later further elaborated and continued in item #D3 of the web page „god_proof.htm”, and in items #J5 and #J6 of my web page named „petone.htm”, while in one complete whole they are presented in a relatively new (because published since December 2018) Polish monograph [12].

(2) Introduction of different than „ULT” human spoken languages. This was the second improvement that I discovered during my research. God introduced it during the construction of the Tower of Babel by people (see verses 11:1-9 from the Biblical „Genesis”), that is, at the time when Babylon was ruled by King Nebuchadnezzar the Second, and around the time when Biblical prophet Daniel lived and worked in there (see „Daniel” in the Bible). This improvement depended on separating and differentiating the language „ULT” in which people think and which is used by souls in the counter-world, from spoken language used in human voice speech and in our physical world. The advantages of such separation and differentiation of languages were also understood by the creators of human computers in the recent times, when they created the „programming languages” – with which people communicate with computers in our world, and when they clearly separated these „programming languages” from the different „machine languages” used in the computer „virtual worlds” – in which today’s computers perform their „thinking” processes. Before this separation of the „ULT” language from spoken language, people used the „Universal Language of Thoughts” (i.e. „ULT”) also for voice speech – means used the language that God uses today and that is still used for communication between souls from the counter-world and also in the processes of human thinking. Initially, means right after the creation, people communicated with each other, using the „ULT” – in the same way as they use present spoken languages, i.e. both among themselves, as well as in conversations with God. However, just like the first computer builders, much earlier God also quickly discovered numerous advantages of replacing the verbal version of „ULT” language with spoken languages that differ from it. In turn because God accomplishes a number of different goals at once with every His move, He separated these two languages during the construction of the Tower of Babel, limiting „ULT” to only conducting human thought processes, and in human voice speech replacing it by a whole range of different native languages, which later have evolved separately for each of the human nations. A wider discussion of the subject of that separation of human spoken languages from ULT (and „confusions” that it may cause), plus an indication of empirical evidence which confirms that separation, I presented on numerous web pages – for example (amongst others) in item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”. Thus readers can find this evidence on my web pages linked by index entries from the Polish web page named „skorowidz.htm”. In addition, to the topic of the Tower of Babel is devoted the content of a large number of free educational films that are currently available on youtube.com – most of which are in English (e.g. see the video entitled „Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real”, available from the address https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

(3) Supplementing the human soul with software of the counter-organ of „conscience”. This was the third improvement of the human race by God, which I managed to discover so-far, while the direct confirmation of which I found in the Bible. It was carried out during Jesus’ mission on Earth and depended on the introducing to our souls the special programs of a „hot line” for communicating directly between minds of people and God. We currently know this communication connection as „conscience”. Namely, when God determined beyond all doubt that people tend to be highly immoral, then firstly He wrote for them on tablets of stone the so-called „10 Commandments”, then He ordered that each of the people learns what these commands require and fulfil all of them. However, He quickly discovered that the majority of people put laziness over learning, and thus are NOT very eager to learn and obey these 10 Commandments. It was then that God decided to introduce into the soul of every person that program of „counter-organ of conscience” – which is much better than the learning of 10 Commandments, because in every situation it whispers (prompts) directly to the mind of its bearer, whether what the bearer thinks that he/she intends to do, or that even he/she has already done, is agreeable with God’s commandments and requirements, or is breaking these. The fact of introducing at that time the organ of conscience to people’s souls, known as the „New Covenant”, was encoded into verses 10:16 from the Biblical „Letter to the Hebrews”, while I explain this groundbreaking improvement in several totaliztic web pages and publications linked by the keyword „New Covenant” from my Polish web page named „skorowidz.htm”. Unfortunately, today’s priests that „reject knowledge” (see verses 4:4-9 from the Biblical „Book of Hosea”) do NOT want to know about this fact.

In the descriptions of all three of the above improvements, our eyes are striking their repetitive features and philosophically lifting people consequences. To understand their repeatability, let us firstly list here the most important examples of these repetitive features. And so, (1) these improvements were always introduced when human disobedience to God’s 10 Commands and other requirements began to reach a crisis level. Also always (2) during their introduction on Earth was working a messenger of God who played an important role in explaining to people why they had to occur. (I.e. worked: Noah from times of Biblical Great Flood, the Prophet Daniel from times of Babel Tower, and the God’s Son Jesus in times of religious „Pharisees” and the introduction of „conscience” to human souls and bodies.)

In turn, as the reader probably already knows from the content of my web page named „2030_uk.htm” and the Polish YouTube film entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of 2030s”) – currently on Earth is just intensifying (1) the period of the next crisis caused by people turning away from God, from their neighbours and from respecting nature. Interestingly, (2) from the prophecies of the Hopi Indians about „Pahana” meaning the „White Brother”, as well as from Bible verses (e.g. see verse 9:12 from the Biblical „Gospel of St. Mark”) is also known to us, that another messenger of God is working somewhere on Earth – which fact is more comprehensively explained in item #H1 of my web page named „2030_uk.htm”. Means according to the regularities described above and always repeated during every crisis of human disobedience to God’s 10 Commandments and other requirements, most probably just the next time is approaching, when God introduces another significant improvement to bodies and to souls of people. Although for our imperfect human mind it is currently difficult to predict on what principle this next divine improvement will work and what will be the manifestations and results of its action, seeing what is happening in our world today, it can be deduced that it will probably come down to the introduction into the human souls of some new software causing in people an increased sensitivity to, and the urge to resist of, such previously un-emphasized immoral behaviours of others as: corruption, cronyism, injustice, inequality, exploitation and oppression of some by others, cruelty to people and animals, lack of respect for nature, etc. I wonder whether the current growing wave of opposition, demonstrations and rebellions of people from completely different countries, all of which are directed against this type of immoral behaviour of governments, elites and individuals, is not by a chance the indication that an increasingly large number of people already have in their soul such software introduced in our times to further improve the souls and bodies of people. It is a great pity that because of stubborn turning their backs to God, other people, and to nature, only a few of those who currently live in the world will personally experience the benefits and blessings of this next divine improvement to human souls and bodies.

The above should be supplemented with the information that I have empirically discovered also an another, different category of improvements to souls and bodies of human race, which were also introduced by God NOT earlier than during the Biblical Flood, but either their characteristics required that they were introduced, tested and improved for a long time, or so-far I did NOT manage to find a direct description in Bible verses that would allow me to determine the exact time and other details of their introduction. Examples of most important improvements in this another category could be defined as follows:

(4) The pre-programming of the phenomenon of the „moral field”, the action of which is similar to the action of the gravitational field, then such alteration of programs of all laws governing over the fate of people, that into every agreeable with the commandments and requirements of God (means moral) human action it was necessary to put the effort and energy of climbing the uphill in this „moral field”, while every human action breaking the commandments and requirements of God (means immoral) would just slide down in this „moral field” and thus would come easily and in a way that generates some kind of pleasure. Since the moment when God introduced the phenomenon of the „moral field”, everything moral that someone does, requires putting into it the amount of energy and effort that is proportional to the moral significance of a given action, while everything that is immoral comes to people effortlessly and pleasantly – for more details see links for the keywords „moral field” (i.e.: pole moralne) on the Polish web page named „skorowidz.htm”. From the descriptions in the Bible it can be easily concluded that the phenomenon of the „moral field” was introduced, tested and improved for a long period of time after the „Biblical Flood”. After all, for example from verses 4:1-16 of the biblical „Book of Genesis”, means regarding times before the Biblical Flood, it clearly appears that the criterion of receiving God’s recognition was then only the compliance with God’s personal wish, means NOT the amount of effort and work of climbing uphill of the „moral field” which in present times must be put into a given action in order to make it morally correct. Also described in item #J5 from my web page named „petone.htm” the „growth pattern” known under the name „tree of life” – which God made available to people in the 9th century B.C. through the prophet Elijah of the Biblical Old Testament, did NOT yet have a „test copy of Omniplan (11)”. This in turn means that then God still carried out improvement works over the phenomenon of the „moral field”. The final proclamation of the existence and operation of the „moral field” was made by Jesus, e.g. with this famous statement from verses 16:24-26 of the „Gospel according to Saint Matthew” – I quote from the Bible: „If anyone wants to follow me, let deny himself, take up his cross and follow me.” However, putting so prolonged work, thoughts and improvements into the phenomenon of the „moral field” proved worthwhile. Because of it, people who act morally begin to accumulate in their souls a moral equivalent to „potential energy” from climbing uphill in the gravitational field. So the accumulated amount of such „moral energy” (which now can be estimated in people, while in the future probably can be easily measured) allows to judge instantly the moral level of a given person. Furthermore, the accumulation of this moral energy changes the frequency of vibrations emitted by a soul and by counter-body of a given person – while these vibrations NOT only control the speed of the elapse of time, but can also be felt and observed already at a great distance. This in turn means that e.g. morally living people can be felt from afar – which, among others, causes that immoral people like to deal with only immoral people, while they dislike morally-behaving people, and vice versa. Furthermore, cities or countries inhabited by morally living people in the counter-world „shine” with different vibrations than areas with immoral people. From this, a simple mechanism leads to cataclysms which hit only into immoral areas, and to life problems which continually bother mainly immorally living people.

(5) Embedding into human souls the software that adds subsequent portions of „moral energy” to the amount of this energy already accumulated in this soul – if the owner of a given soul performs actions that meet all the requirements of „moral work”, while which deflates from the soul appropriate amounts of this energy – if the carrier of a given soul performs immoral actions or indulges in anything that generates in him/her feelings of pleasure, plus the subsequent supplementing these programs that manage moral energy, with procedures that enforce returns of totaliztic karma. After pre-programming of the phenomenon of „moral field” described above into the so-called „Omniplan” that manages the operation of reversible software time, it became possible to embed into each human soul additional software, which, depending on how the current behaviour of a given soul-carrier moved him/her in the „moral field”, either added, or subtracted, the appropriate amount of „moral energy” to or from the pool of this energy already previously accumulated in the soul of this person – as I explained this in items #D2, #D3 and #C6 from my web page named „nirvana.htm”. In turn the level of this „moral energy” allows e.g. to „judge” the moral state of this person with one „glance of eye”, and also allows to obtain effects described below with the next improvement. In turn, when soul programs already distinguish how a given action of this person moves in the „moral field”, it also became possible to embed into human souls the software of „totaliztic karma” the work of which is described more thoroughly on the web page named „karma.htm”, and also to create the first and most important „moral law” on which totaliztic karma is based, and which in subsections I4.1 and I4.1.1 from volume 5 of my monograph [1/5] is described under the name of „Boomerang Principle”. (After this „Boomerang Principle”, further out of numerous moral laws that currently govern over the fate of people were developed.) The software of totaliztic karma was first implemented close to times when people were also informed by warnings described in the Bible and explaining the work of karma, like the Old-Testament „they wind sow, they will gather a storm” (see Biblical „Book of Hosea”, verse 8:7), or New-Testament „what a man sows, he will reap” (see biblical „Letter to Galatians”, verse 6:7) – such warnings based on karma there are quite a few in the Bible (an extended list of them is presented in #2I4.1 from subsection I4.1 of volume 5 of my monograph [1/5]). Nevertheless, karma software is repeatedly improved practically until today. For example, just nowadays it is clearly visible that so-called „karma return time” since the advent of the „neo-medieval era” on 2001/9/11 is accelerated for many immoral human activities – see items #B2.1 to #B2.3 from my web page named „mozajski_uk.htm”.

(6) The dependence of states (conditions) which experience individual intellects described in item #D3 of my web page named „nirvana.htm” on the level of „E” or „µ” (mi) of „moral energy” („life energy”) which these intellects managed to accumulate in their souls from the counter-world. On the above web page „nirvana.htm” I explained my empirical discovery that both, the individuals (i.e. „individual intellects”), as well as the entire institutions and even entire countries (i.e. „group intellects”) experience increasingly positive and happier feelings as well as executive capabilities (i.e. the increasingly large „free will” or „zwow”), when in their souls and counter-bodies increases the amount of so-called „moral energy” (which can also be called „life energy” or „zwow”). These states (conditions) I named: (1) nirvana, (2) adoration, (3) friendliness, (4) provocativeness (i.e. the beginning of mental depression), (5) apathy, (6) destruction, (7) death through „moral suffocation”. In 1997 I myself managed to increase my amount of „moral energy” to a level exceeding the value of „µ=0.6” (i.e. the value of around „E= 1200 [hps]”, where units [hps] represent „hours of physical struggle” – as explained in #D2 from my web page „nirvana.htm”), until it appeared in me and lasted for the next around 9 months the highest among these states (conditions), namely the stunning state of „(1) nirvana” – which previously was NOT experienced nor studied or described by any other scientist – which state I named the totaliztic nirvana to distinguish it from the „Hindu nirvana”. (The „totaliztic nirvana” feels approximately like an endless orgasm – which feeling I explained in more details in item #B1 of my web page named „nirvana.htm”. As I was aware that I am the first scientist in the world who not only personally experienced the „totaliztic nirvana” but who also researched it thoroughly, I described it later in great detail – as my information originates straight from the proverbial „horse’s mouth”, or the „first hand”.) But if the amount of this „life energy” begins to fall, people become increasingly grim and unhappy, and after it falls below the value of „µ=0.3 „(i.e. below approximately „E=600 [hps] „) they fall into an almost chronic state of mental depression, then after reaching the level of „µ=0” (i.e. approximately „E=0 [hps]”) they die because of some self-inflicted death. It is a great pity that today’s „official atheistic medicine”, which until now has not yet been able to work out the definition of mental depression, while because of the lack of such definition – is NOT able to effectively treat this „illness of soul”, still ignores my research on depression and nirvana, nor does want to know about the definition of depression that I quoted in item #C6 of my web page named „nirvana.htm”. After all, if the medical sciences knew and accept the definition of depression and understood the mechanism of the emergence of this „illness of soul” as a result of lack of moral energy, then the official atheistic medicine would also be able to cure it effectively. This is because the requirement to generate this „moral energy” (i.e. „life energy”) in oneself turns out to be, that instead of swallowing chemicals and tablets, one needs to generate moral energy through performing the „moral work” (preferably anonymously, means as states verse 6:3 from the biblical „Gospel of St. Matthew”: „… don’t let the left hand know what the right hand does”). Therefore, people, crews, institutions, countries, etc., who currently do NOT perform such „moral work”, suffer from increasingly stronger mental depression – which is just a symptom of practicing mainly immoral actions characteristic for the „philosophy of parasitism”, and thus is also a symptom of caused by these immoral actions the decrease in the level of „moral energy” which has the potential to lead then to death through the „moral suffocation”. Knowledge of the relationship between depressive states in people and in group intellects, and the practicing of immoral behaviours, allows, among others, to read from the Bible that before the Biblical Flood, the improvement described here God has not yet introduced, because antediluvian people did not suffer from depression, they enjoyed life, they got married, etc. – in spite that in their lives they behaved drastically immoral. Unfortunately, further descriptions of the Bible so far did NOT allow me to decipher from when this improvement was introduced and what circumstances accompanied it. However, I will continue to decipher the Bible and if I find anything about it, I will try to add and explain the required information here.

(7) The validation of people’s impression that they have full „free will”, by adding the executor „test copy of Omniplan (11)” to the „tree of life” (from Kabbalah) described in item #J5 and illustrated in „Fig. #J5b” from my web page named „petone.htm” – which the „test copy of Omniplan (11)” allows God to quickly test the future consequences of any human action. The name „Omniplan” is assigned to a software entity that does NOT exist naturally in the universe but was artificially programmed by our God. The function of Omniplan is to manage the elapse of „reversible software time” in our entire physical world and to control the course and effects of all events that take place in our physical world. Omniplan is described more extensively in items #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm” and also in chapters D, G, L and O from the Polish monograph [12] describing the work of time and time vehicles, available through web page called „tekst_12.htm”. In turn the manner of operation of this Omniplan causes that from the moment when just during the Biblical Great Flood God programmed it to be able to manage the course and effects of events controlled by this human „reversible software time”, everything that people do is actually implemented NOT by „hands of people” but by unnoticeable for people permission and work of „hands of God” – for details see item #J5 on the web page named „petone.htm”. (Because actually these are „hands of God” which accomplish everything that people do, the „free will” that people have is only partial, because all human actions are continually „censored” by God, although God does everything in His power that people have a psychological impression that they have the full „free will”.) In turn whether God decides to implement a given human action, or to cause that for some reason He will make it unrealistic, decides the impact that the effects of this action will have on the future of human civilization. From the point of view of this impact, all human activities are subdivided into only two categories, namely (a) actions whose effects do NOT have any impact onto the future (e.g. such as: which slice of bread we choose to eat, or what effects will bring our efforts to kill a mouse that has nested in the kitchen and eats all our unprotected food), and (b) actions whose effects have a potential to exert some influence on the future of our civilization (e.g. whose book will a publisher choose to publish and disseminate around the world, or whether the specific politician will be able to start another war). In the event that a person performs the action of category (a) God implements it immediately. However, when an action displays attributes of belonging to category (b), then God always checks whether it will NOT cause changes in the future which would be contrary to His superior intentions and plans for the future of humanity. He checks this by using the „test copy of Omniplan (11)”. Namely, in relatively recent times God added this test copy as another „executor” number (11) from the „growth pattern” illustrated by the „tree of life” of Kabbalah in the abovementioned item #J5 of the web page „petone.htm”. This „test copy of Omniplan (11)” is programmed as an exact copy of the original Omniplan, i.e. it contains copies of our entire physical world and each one of us (so you, the reader, also have in it your own copy that lives, thinks and works exactly like you do) – only that in it „human time” passes several hundred thousand times faster than in the physical world in which we live. (Unfortunately, at the present „initial” stage of gathering my knowledge about Omniplan, I can only assume that our civilization is this „original” human civilization, while that other civilization with the time elapsing several hundred thousand times faster than our time, is just a „copy of our civilization.” But in reality so far too little data and evidence has been accumulated to decide whether it truly is so. After all, the situation can be quite the opposite. Namely, at the opposite than our end of the fourth dimension of the counter-world, this „original” human civilization may be in the development, while our civilization may perform only a function of „test copy of the Omniplan (11)” for this other civilisation. Therefore, I will continue this research, and I will inform about the results – if I make it on time.) This „test copy of Omniplan (11)” is used to quickly test the future consequences of any human action occurring in the original Omniplan. In turn knowing the results of these tests (which, according to my research, typically take about two weeks of our human time to obtain), even if God had pre-approved and implemented some action from category (b), but then the tests confirmed that the action in the future will cause deviations from plans and intentions of God, then God is still able to shift back a given person in time and erase the memory of the removed fragment of his/her life – although sometimes leave in him/her a „deja vu” (as on the basis of Bible verses I described this in items #B4 to #B4.1 and #D5 to #D5.2 from the web page named „immortality.htm”), then in a new passage of a given person through time God cancels this action without causing the person to be aware of this cancellation. In turn, if already at the moment when a given person tries to undertake a given action God immediately estimates that this action is of category (b) and thus in the future may cause changes that are NOT consistent with His plans and intentions, then typically He somehow temporarily delays the execution of this action until tests show what impact it will have on the future, while when the test results are known, then He either implements this action, or He prevents it completely. The problem we see when (like me) we learn that the mechanism of implementing human actions is actually carried out with „hands of God”, boils down to the question: why does God implements also the actions of immoral people (i.e. criminals, rapists, exploiters, murderers, politicians initiating wars, aggressive military, terrorists, etc.)? Many answers to this question have been encrypted into the Bible. One of them (expressed not directly – i.e. as if with its inverse) states „to NOT provide people with evidence that their full „free will” is only a psychological impression, NOT a fact. (E.g. nowhere I found a definite statement in the Bible that each of the people has a full, i.e. NOT censored, „free will” – but I came across a lot of verses in there implying that absolutely everything that we think and do, God judges and acts upon.) Unfortunately, the psychological impression that people have the full „free will” to do whatever they want is extremely important in the process of increasing the effectiveness of „gathering knowledge” by people. In turn „gathering knowledge” is of great importance to God – for explanation „why” see item #I6 from my web page named „mozajski_uk.htm” and items from #B1 to #B3 and #C1 plus „introduction” from the web page named „antichrist.htm”. This psychological impression is easy to „break” – if e.g. people become sure that their actions are completed only if their results have been approved by God and learn that after which approval they are implemented with „hands” of God. Therefore, in everything that God does, He always attaches the primary importance to avoiding the situation that a given person would become sure that his/her „free will” was censored. Probably it is just to NOT create a situation of such a certainty and hence to limit with it the „free will” of many so-called „sceptics” and those „rejecting knowledge”, for publishing these explanations here was chosen a fallible man, means me, NOT the Bible. After all, the fate of the results of my research has already proved to us, that even a majority of those ones who believe in the truth of the Bible, still considers the results of my research to be erroneous and ignores them completely. On the other hand, if these explanations were openly and clearly stated in the Bible, then many of those „sceptics” and people „rejecting knowledge” would be inclined to acknowledge them as representing truth and to limit because of them own research on the subject of God. Other answers to the above question „why does God implements also actions of immoral people?” include, among others: because God always protects the God-fearing people who trust Him and who keep His commandments and requirements, because justice always comes to fulfilment and the wrongdoers are ultimately punished at the very end, and also because due to the action of Boomerang Principle (i.e. the main moral law) the victims of evil people’s actions always are those who somehow deserved it with whatever they did in their current or previous passage through the reversible software time (for descriptions of examples of this deservedness see items #C7 to #D3 on my web page „god_exists.htm”). Let us summarize now the „improvement” described here. Due to the introduction of the „test copy of Omniplan (11)” actions which control the fate of people can be managed more precisely, and then implemented without the need to break the „free will” of people – which free will depends on having the psychological impression that each person has a full „free will” to decide and do whatever he/she chooses.

Of course, regardless of the above-mentioned major improvements from the category described here, in my many years long research I noticed a whole lot of various small improvements, which also improve the perfection and justice of our physical world. As their examples we can indicate here the so-called „printing imps” in Poland called the „chochliki drukarskie”. These were introduced on Earth at the time when „folded printing” was invented and humanity began mass printing of the Bible. These „imps” cause that no matter how carefully some print is made or written, always there will be approximately the same number of errors in it. As a result, readers who encounter such printing errors react to them with emotions (which, in turn, God easily controls) – thus enabling management of readers’ emotional attitudes to matters described in a given print, and hence also the management of readers’ decisions on what to do in the matters described by given print. Slightly more advanced version of „printing imps” are errors in computer programs. As the discipline of „Software Engineering” already has discovered, every computer program used by people hides a characteristic for it number of errors not discovered yet – which errors in no way can be removed, because if one of them is removed then the next one is unintentionally introduced. Because these programs later e.g. control the operation of airplanes, space rockets, nuclear reactors, etc. – by triggering one of the errors contained in them at a critical moment, without breaking the human so-called „free will” God obtains the intended effects that look like „coincidences” or „accidents”. Another small improvement that I have already noted is the pre-programming of the so-called „principle of reversals” in almost every currently existing algorithm for educating people and in almost all the divine methods of work – for details see descriptions of this principle provided, amongst others, in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm” and in items #B1.1, #B2 and #M1 from the web page named „antichrist.htm”. The „principle of reversals” probably was introduced at the same time when people were given the organ of conscience, because Bible verses referring to its operation (e.g. see „Galatians” verse 5:17) appear only in the New Testament. Still another improvement is the introduction of a „self-regulating” algorithm into every mechanism of divine administration of justice to people (e.g. into the action of the so-called „curse of inventors” and „inventive impotence” or into the „Boomerang Principle” and into mechanisms of work of „totaliztic karma”) – these „self-regulating” algorithms and mechanisms are described e.g. in items #B3, #B3.1 and #H1 (and also partly in #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 and #I5) from my web page called „mozajski_uk.htm”. What a pity that today’s politicians lack something (I wonder if it is knowledge, life wisdom, courage, inspiration, motivation, example, or yet something else) to write similar „self-regulating mechanisms” into the laws and actions of their governments – for example, just like as a small boy I read that it was done by French politicians establishing the old „water law” (described in item #L1 of my web page named „2030_uk.htm”) which required that sewage discharge outlet always had to be located upstream in the river from the inlet to the collection of clean water from the same river. After all, embedding such „self-regulating” mechanisms into group laws and actions of people would solve many problems that today are troubling our civilization. Already after the Biblical Great Flood, God also made several improvements to our planet. For example, in times just after the creation, the Earth did NOT have underground caves. Thus, all underground caves and tunnels were made by God’s messengers (UFOnauts) using for this purpose starships that utilise the principle of operation of my Magnocraft – see descriptions and evidence from item #C9.1 of my web page named „ufo_proof.htm”. Etc., etc. To summarize the above, although „rejecting knowledge” present priests, scientists and politicians would NOT acknowledge this, while ordinary people do NOT have the knowledge and perceptiveness to notice it by themselves, and also although a selfish and self-directed human understanding of the so-called „good” does NOT coincide with God’s absolute understanding of „good”, the physical world in which we live is constantly being improved. In turn due to the continuous improvement of our world, in fact there is also a process of continuous improvement of the entire universe – as I described it more thoroughly in „chapter O” from my Polish monograph [12] explaining the operation of reversible time and time vehicles, while available through the web page named „tekst_12.htm”.

If you, the reader, are convinced by logical deductions and evidence which I presented above, then I recommend that for your own good and for your descendants you should contribute your share into awareness of the actual situation to people confused by lies of the official atheistic science and by the ruling elites. The most effective way to add this contribution is by taking a personal part in creating a free educational film for later posting it on YouTube – the proposal to create that kind of film in cooperation with readers who are enthusiastic about it and have the required skills, is explained in (1) from subsection C1 of my short publication [18] (in Polish) disseminated through the web page named „tekst_18.htm”.

All the improvements of the human race discussed above bring great philosophical significance to each of us. After all, they realize that people and the entire our physical world is constantly improved, and that since the creation of humanity and our physical world, God has developed dozens of highly effective tools with which without attracting our attention, e.g. through unintentional breakage of someone’s psychological belief in having full „free will”, God thoroughly controls the course of and the results of every (even the least important) event about which we all believe that we are the ones who implement it. It is a pity, therefore, that both priests and scientists, as well as many ordinary people, stubbornly „reject knowledge” and refuse to learn both the „improvements” described here, as well as God’s tools that resulted from them. After all, everyone would benefit from knowing that if something was encoded into the content of the Bible about which, despite of it being written thousands of human years ago, is scientifically confirmed that the Bible contains „truth and only truth”, then this encoding in the Bible is also the proof, that the almighty God is vitally interested that the resulting lessons voluntarily speak to the reasoning and knowledge of all who are concerned. For example, God surely is interested that at the present technical level of humanity – when almost everyone already knows what a „program” is, each person interested for his/her own good finally stopped „rejecting knowledge” which I concluded in item #A0 and also throughout the rest of my web page named „god_proof_pl.htm”, and accepted that God, or more precisely the Holy Spirit, is a kind of self-aware „Program” which resides in (and controls behaviors) of the contained in the counter-world intelligent counter-matter, from which about 6,000 „human years” He created all matter and all objects of our physical world. After all, the improvements described above could NOT be introduced to our bodies and souls, if God was NOT a kind of „Program”. These improvements also prove that the human soul is also a kind of self-aware, self-learning „program” for which God is a „Programmer”. They also confirm my explanation of where all God’s powers come from, and how it happens, that God knows the innermost thoughts of each person. They also confirm that what people call „laws of nature”, „energy”, „time”, and a number of other concepts, are actually programs extremely wisely designed by God – which fact explains, amongst others, where God’s power of managing these quantities comes from. Furthermore, they confirm that God informs us in the Bible about His improvements in His creations – only that He does this in an encrypted manner to inspire people to make the effort to seek knowledge and truth. (So God is NOT like our present „official atheistic science”, which does NOT have the courage to implement the necessity of continually repairing the imperfections of whatever it previously created or claimed falsely, incorrectly, or NOT to the end – e.g. repairing the directing humanity towards depopulation and the destruction of the nature, the stubborn claim of this atheistic science about the alleged impossibility of building and using the engines working on the „perpetual motion” principles and described in item #J4.4 from my web page named „propulsion.htm”.) Furthermore, improvements of the human race also confirm many facts about which humanity (or priests) so-far did NOT have the slightest idea, but which I just discovered due to premises resulting from my philosophy of totalizm and my Theory of Everything of 1985 (i.e. from the Concept of Dipolar Gravity), e.g. they confirm a lot of facts described below in items #A1.1, #B3, #D4, #D7, or #M1 from the web page named „evolution.htm”.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #A1 from my web page named „evolution.htm” (updated on 7th of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „evolution.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „evolution.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/evolution.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/evolution.htm
http://gravity.ezyro.com/evolution.htm
http://cielcza.cba.pl/evolution.htm
http://pajak.org.nz/evolution.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „evolution.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/evolution.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #316E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 316) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#316: Istnieją informacje zaszyfrowane w wersetach Biblii i niezbicie potwierdzane empirycznym materiałem dowodowym, że już po stworzeniu rasy ludzkiej Bóg wielokrotnie ją udoskonalał – co praktycznie oznacza, że w swym zarządzaniu rozwojem ludzi Bóg posługuje się zasadą udoskonalania podobną do zasady „ewolucji” jaką naukowcy usiłują eliminować rolę Boga

2019/11/17

Motto: „Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej” (po angielsku: „There is always room for further improvement”)

W 1985 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie intelektualne. Mianowicie stworzona wówczas została i natychmiast opublikowana pierwsza i nadal jedyna na świecie naukowa „Teoria Wszystkiego”. W przytaczanych tu opisach naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku ja celowo podkreślam słowo „naukowa”, aby wyraźnie dawało się ją odróżniać od filmowej „Teorii Wszystkiego” – czyli od tytułu filmu, który w naszym niedoskonałym świecie działa jak „zasłona dymna”, zasłaniajaca odnajdowanie naukowej Teorii Wszystkiego. Opisy bowiem tego filmu zawsze pojawiają się jeśli w dowolnej wyszukiwarce internetowej ktoś wpisze słowa kluczowe Teoria Wszystkiego.

Zaistnienie owej naukowej Teorii Wszystkiego, która w chwili jej stworzenia nazwana została „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz address https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji (po angielsku The „Concept of Dipolar Gravity” – patrz address: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ), możnaby porówanać do intelektualnego odpowiednika wytworzenia pierwszej soczewki optycznej. Podobnie bowiem jak wytworzenie soczewki z upływem czasu pozwoliło budować mikroskopy – które otwarły dla ludzi optyczny wgląd do wewnętrznej budowy i składu wszystkiego co nas otacza, również owa naukowa Teoria Wszystkiego otwarła dla ludzi intelektualny wgląd do prawdy na temat wewnętrznej budowy i składu rzeczywistości jaka ich otacza. Podobnie też jak wytworzenie soczewki pozwoliło potem budować teleskopy stwarzające ludziom wizualny wgląd do konfiguracji naszego świata fizycznego, również stworzenie naukowej Teorii Wszystkiego otwarło intelektualny wgląd do budowy i działania całego wszechświata. Ponadto naukowa Teoria Wszystkiego dostarczyła też ludziom rodzaj „intelektualnej drabiny” w formie nowej i pedantycznie moralnej filozofii zwanej Totalizm – patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalizm . Tym bowiem co zechcą filozofię tę praktykować umożliwia ona wspinanie się na coraz wyższe poziomy światopoglądowe. W dotychczasowym i niemal już półwiecznym rozwoju owej naukowej Teorii Wszystkiego wyróżnić się dają dwa aspekty. (1) Pierwszy z nich to „aspekt naukowy” – czyli opisy niemal nieograniczonych możliwości naukowej Teorii Wszystkiego w dociekaniu prawdy na temat niemal wszystkiego co nas otacza. Ów jej aspekt naukowy publikowany jest już począwszy od 1985 roku w najróżniejszych opracowaniach i stronach internetowych – np. na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” oraz w publikacjach linkowanych z owej strony. (2) Drugim zaś z nich jest „aspekt ludzki” owej Teorii Wszystkiego – czyli opisy mojej trwającej niemal już pół wieku nieustającej batalii nakłaniania ludzi aby zaprzestali sponsorowanego przez najróżniejsze potężne instytucje dalszego blokowania, ignorowania i ukrywania naukowej Teorii Wszystkiego oraz „odrzucania wiedzy” w teorii tej zawartej, a rozpoczęli korzystanie z dobrodziejstw jakie otwiera ona dla ludzkości. Ów aspekt ludzki zacząłem publikować równocześnie z bazującym na treści niniejszego punktu wpisem numer #316 do blogów totalizmu, czyli począwszy od dnia 2019/11/17, na stronie internetowej o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. Natomiast ową „intelektualną drabinę”, czyli filozofię jaką stworzyłem i nazwałem Totalizm – patrz address https://www.google.com/search?q=Totalizm , ponieważ filozofia ta reprezentuje odmienną filozoficzną stronę naukowej Teorii Wszystkiego wyjaśniającej „całość wszystkiego”, a stąd umożliwia ludziom na wspinanie się do wyższych poziomów świadomości, też publikuję już począwszy od 1985 roku w rozlicznych swych opracowaniach, przykładowo na stronie o nazwie „totalizm_pl.htm”. Kiedy jednak poszukuje się tej nowoczesnej filozofii w internetowych wyszukiwarkach, trzeba bardzo uważać aby jej nazwę zawsze pisać i odmieniać przez literę „z”. Litera ta bowiem filozofię jaką ja stworzyłem i nazwałem Totalizm wyraźnie odróżnia od „totalitarianismu” – czyli od filozofii do mojego totalizmu zupełnie przeciwstawnej, którą co leniwsi w piśmie, albo też co przekorniej nastawieni do totalizmu, jakąś epidemią „owczego pędu” nagle zaczęli błędnie nazywać Totalism – patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalism , tyle że tamten wsteczniczy Totalism typowo pisany jest przez literę „s”.

Dzięki najróżniejszym przesłankom wynikającym z owych istniejących już od 1985 roku filozofii totalizmu i naukowej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji, zdołałem między innymi odkryć, że już po stworzeniu ludzkości Bóg powprowadzał do dusz i ciał ludzkiej rasy aż cały szereg istotnych udoskonaleń, z jakich korzystamy w dzisiejszych czasach. Udoskonalenia te, wraz z podsumowaniem najważniejszych lekcji jakie z nich wynikają dla ludzkości, skrótowo opiszę w niniejszym wpisie, zaś szerzej przedyskutuję w całej reszcie swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”.

Ponieważ poznanie istnienia opisywanych w tym wpisie udoskonaleń powprowadzanych do dusz i ciał ludzi przez Boga, oraz poznanie światopoglądowych lekcji jakie te udoskonalenia udzielają ludzkości, potrafi całkowicie zmienić nasze życie, jeśli tylko zdołam uzyskać odpowiednią pomoc, którą opisałem szerzej w swym krótkim opracowaniu [18] dostępnym poprzez stronę o nazwie „tekst_18.htm”, wówczas na bazie niniejszego wpisu postaram się także przygotować scenariusz do opisanego w tymże [18] darmowego filmu do YouTube, którego celem byłoby właśnie zapoznanie oglądających z ową wiedzą o boskich udoskonaleniach oprogramowania naszych dusz i ciał wprowadzających potencjał aby wydźwignąć ludzi na następny poziom światopoglądowy.

Do chwili podjęcia aktualizowania swej strony o nazwie „evolution_pl.htm” w dniu 3 października 2019 roku, wspierany przesłankami wynikającymi z filozofii totalizmu oraz z Konceptu Dipolarnej Grawitacji, byłem w stanie odkryć aż trzy przełomowe udoskonalenia jakie od chwili oryginalnego stworzenia ludzi Bóg powprowadzał do ludzkich dusz i ciał zaś informacje potwierdzające wprowadzenie jakich Bóg zaszyfrował w wersetach Biblii – tak jak Bóg zawsze to czyni w przypadku wiedzy, którą ludzie najpierw mają sami poodkrywać w wyniku postępu swojej wiedzy i światopoglądu, zaś dopiero po jej odkryciu mają znajdować w Biblii i odszyfrowywać jej potwierdzenia. Na dodatek do wersetów Biblii, odkryłem także spory empiryczny materiał dowodowy, część z którego jest już powszechnie znana ludziom, który potwierdza zaistnienie każdego z tych udoskonaleń ludzkich dusz i ciał. Odnalezienie zaś opisów w Biblii oraz zupełnie niezależnego od nich empirycznego materiału dowodowego, jakie nazwajem potwierdzają swoje zgodności z prawdą, dostarczają nam owych wymaganych „dwóch świadków”, co do których – zgodnie z wersetami Biblii zacytowanymi w punkcie #C5 mojej strony o nazwie „biblia.htm” oraz skomentowanymi w punkcie #J4.1 z innej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, wymagane jest iż „na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa” o jakiej bardzo nam zależy aby uzyskać potwierdzenie jej poprawności i prawdy. Najpierw wyliczmy więc tu owe trzy bezpośrednio potwierdzone empirycznie i wersetami Biblii udoskonalenia rasy ludzkiej:

(1) Przestawienie przebiegu życia i starzenia się ludzi na sztucznie zaprogramowany przez Boga „nawracalny czas softwarowy”. Było to pierwsze z poznanych przeze mnie udoskonaleń, jakie Bóg wprowadził już w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu, a ściślej kiedy bibilijny Noe (czyli „żołnierz Boga”) zabrał na pokład Arki Noego te istoty jakie po potopie miały żyć i starzeć się już pod kontrolą nawracalnego czasu softwarowego. Mianowicie na owej arce Bóg przestawił wówczas ogranizmy i dusze ludzi oraz przewożonych tam zwierząt z życia i starzenia się w upływającym płynnie tzw. „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” w jakim obecnie żyje tylko Bóg, zaś starzeje się cała nieożywiona materia, na życie i starzenie się w inteligentnie i celowo zaprogramowanym przez Boga dopiero wówczas, co najmniej 365×1000 razy wolniejszym oraz upływającym skokowo, tzw. „nawracalnym czasie softwarowym” jaki NIE istnieje w naturalnej konstytucji wszechświata (patrz werset 3:8 z bibilijnego „2 Listu św. Piotra Apostoła”). Jednocześnie korzystając z okazji tamtej zmiany, Bóg zmniejszył także ciała ludzkie z przedpotopowych rozmiarów uważanych obecnie za gigantów (tj. o wzroście kilka razy wyższym od dzisiejszych ludzi: np. w dawnych mitach bibilijny Adam miał mieć 15 stóp wzrostu – czyli ok. 4.57 metra, zaś Noe – 12 stóp – czyli ok. 3.66 metra), do obecnych rozmiarów – przy okazji wprowadzając kilka dalszych drobnych zmian anatomicznych (np. usunięcia drugiego rzędu zębów istniejącego w szczękach przedpotopowych gigantów ludzkich). Szersze wyjaśnienia tej zmiany oraz empirycznego materiału dowodowego jaki ją potwierdza zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych – przykładowo (między innymi) w punkcie #C4.1 swej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie „skorowidz.htm”. Ponadto tematowi przedpotopowych gigantów ludzkich poświęcone są treści ogromnej już liczby darmowych edukacyjnych filmów jakie obecnie są dostępne w youtube.com – choć, niestety, większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz hobbystycznie wykonane wideo o tytule „GOOGLE SEARCH ‚GIANT SKELETONS’ + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) Natomiast więcej informacji o obu wymienianych tu rodzajach czasu zawarłem m.in. we wstępie i w punkcie #G4 (a skrótowo też w #D4) swej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Zawarte tam opisy owych dwóch istniejących rodzajów czasu są potem dalej rozwijane i kontynuowane w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”, oraz w punktach #J5 i #J6 mojej strony o nazwie „petone_pl.htm”, zaś w jednej kompletnej całości są zaprezentowane w relatywnie nowej (bo publikowanej od grudnia 2018 roku) monografii [12].

(2) Wprowadzenie odmiennych niż „ULT” ludzkich języków mówionych. Było to drugie z odkrytych moimi badaniami udoskonaleń. Bóg wprowadził je w czasie budowania przez ludzi Wieży Babel (patrz wersety 11:1-9 z bibilijnej „Księgi Rodzaju”), czyli w czasach kiedy Babilonem rządził król Nabuchodonozor Drugi, oraz około czasu kiedy żył tam i działał bibilijny prorok Daniel (patrz „Księga Daniela” w Biblii). To udoskonalenie polegało na oddzieleniu języka „ULT” w jakim ludzie myślą i jaki używany jest przez dusze w przeciw-świecie, od języka mówionego używanego w ludzkiej mowie głosowej i w naszym świecie fizycznym. Zalety takiego oddzielenia jezyków zrozumieli także twórcy ludzkich komputerów już w niedawnych czasach, kiedy stworzyli „języki programowania” jakimi w naszym świecie ludzie porozumiewają się z komputerami, poczym wyraźnie oddzielili owe „języki programowania” od używanych w komputerowych „światach wirtualnych” odmiennych „języków maszynowych” – w których dzisiejsze komputery dokonują swoje procesy „myślenia”. Przed owym oddzieleniem języka „ULT” od mówionego, do mowy głosowej ludzie używali „uniwersalnego języka myśli” (tj. „ULT” od angielskiego „Universal Language of Thoughts”) – czyli języka jakim do dzisiaj posługuje się Bóg i jaki nadal używany jest do porozumiewania się dusz z przeciw-świata a także w procesach ludzkiego myślenia. Początkowo, czyli zaraz po stworzeniu, owym „ULT” ludzie porozumiewali się tak jak dzisiejszymi językami mówionymi, tj. zarówno między sobą, jak i w rozmowach z Bogiem. Jednak podobnie jak niedawno pierwsi budowniczowie komputerów, znacznie wcześniej od ludzi Bóg także szybko odkrył liczne zalety zastąpienia języka „ULT” przez odmienne od niego języki mówione. Ponieważ zaś Bóg każdym swoim posunięciem osiąga aż szereg odmiennych celów naraz, owego oddzielenia obu języków dokonał podczas budowy Wieży Babel, ograniczając wówczas „ULT” tylko do prowadzenia procesów myślowych, zaś w ludzkiej mowie głosowej zastępując go przez cały szereg odmiennych języków rodzimych, jakie potem ewoluowały się oddzielnie dla każdego z ludzkich narodów. Szersze omówienie tematu tamtego zastąpienia (i „pomieszania”) ludzkich języków mówionych, oraz wskazanie empirycznego materiału dowodowego jaki je potwierdza, zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych – przykładowo (między innymi) w punkcie #F11 swej strony internetowej o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie „skorowidz.htm”. Ponadto tematowi Wieży Babel poświęcone są treści sporej liczby darmowych filmów edukacyjnych jakie obecnie są dostępne w youtube.com – niestety większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz film o tytule „Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

(3) Uzupełnienie ludzkiej duszy o oprogramowanie przeciw-organu „sumienia”. Było to trzecie udoskonalenie rasy ludzkiej przez Boga, jakie dotychczas zdołałem odkryć, zaś bezpośrednie potwierdzenie jakiego znalazłem w Biblii. Dokonane ono zostało w czasach misji Jezusa na Ziemi i polegało na wprowadzeniu w nasze dusze specjalnych programów „gorącej linii” komunikacyjnej bezpośrednio łączącej umysły ludzi z Bogiem. Owo połączenie komunikacyjne obecnie znamy pod nazwą „sumienie”. Mianowicie, kiedy Bóg ustalił ponad wszelką wątpliwość, że ludzie mają tendencje do wysoce niemoralnych zachowań, wówczas najpierw wypisał dla nich na kamiennych tablicach tzw. „10 przykazań”, poczym nakazywał aby każdy z ludzi uczył się co one wymagają i je wypełniał. Jednak szybko odkrył, że większosć ludzi przekłada lenistwo ponad uczenie się, a stąd NIE bardzo się garnie do poznawania i do wypełniania owych przykazań. Wówczas to zdecydował aby wprowadzić do duszy każdego człowieka lepszy niż uczenie się program „przeciw-organu sumienia”, które w każdej sytuacji wyszeptuje (podpowiada) swemu nosicielowi, czy to o czym nosiciel ów myśli iż zamierza to uczynić, lub nawet już uczynił, jest zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Fakt wprowadzenia wówczas organu sumienia do dusz ludzi, znany pod nazwą „Nowego Przymierza”, Bóg zaszyfrował w wersetach 10:16 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków”, zaś ja wyjaśniam to przełomowe dla ludzi udoskonalenie w aż kilku totaliztycznych stronach i publikacjach linkowanych hasłem „Nowe Przymierze” z mojej strony internetowej o nazwie „skorowidz.htm”. Niestety, „odrzucający wiedzę” dzisiejsi kapłani (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”) NIE chcą o tym fakcie się dowiedzieć.

W opisach wszystkich trzech powyższych udoskonaleń w nasze oczy rzucają się ich powtarzalne cechy i światopoglądowo podnoszące ludzi następstwa. Dla zrozumienia ich powtarzalności wymieńmy tu najpierw najważniejsze przykłady owych cech. I tak, (1) udoskonalenia te zawsze były wprowadzane, kiedy ludzkie nieposłuszeństwo nakazom i wymaganiom Boga zaczęło osiągać poziom kryzysowy. Zawsze też (2) w czasach ich wprowadzania na Ziemi przebywał wysłannik Boga który pełnił istotną rolę w wyjaśnieniu ludziom dlaczego one musiały nastąpić. (Tj. przebywał Noe czasów Wielkiego Potopu, prorok Daniel czasów Wieży Babel, oraz Syn Boga Jezus w czasach działania religijnych „Faryzeuszy” oraz wprowadzania przeciw-organu „sumienia” do ludzkich dusz i ciał.)

Jak zaś czytelnik zapewne już wie z treści mojej strony o nazwie „2030.htm” oraz bazującego na niej filmu „Zagłada ludzkości 2030” dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 – obecnie na Ziemi właśnie nasila się (1) okres kolejnego kryzysu spowodowanego „odrzucaniem wiedzy” oraz odracaniem się ludzi od Boga, od swych bliźnich i od poszanowania natury. Co też ciekawe, (2) z przepowiedni Indian Hopi na temat „Pahana” czyli „Białego Brata”, a także z wersetów Biblii (np. patrz werset 9:12 z bibilijnej „Ewangelii wg św. Marka”) też jest nam wiadomym, że na Ziemi gdzieś działa kolejny wysłannik Boga – co szerzej jest wyjaśnione w punkcie #H1 mojej strony o nazwie „2030.htm”. Czyli zgodnie z opisanymi powyżej regularnościami zawsze powtarzającymi się podczas kryzysów ludzkiego nieposłuszeństwa nakazom i wymaganiom Boga, najprawdopodobniej właśnie zbliża się kolejny czas, kiedy do ciał i dusz ludzi Bóg wprowadzi następne istotne udoskonalenie. Aczkolwiek naszym niedoskonałym ludzkim umysłom trudno obecnie jest prognozować na jakiej zasadzie owo kolejne boskie udoskonalenie będzie działało i jakie będą objawy i wyniki jego działania, widząc co w naszych czasach już dzieje się na świecie, można sobie dedukować, że zapewne będzie ono się sprowadzało do wprowadzenia w ludzkie dusze jakiegoś nowego oprogramowania podobnego do „sumienia” a powodującego u ludzi podwyższoną wrażliwość i pęd sprzeciwiania się takim uprzednio nieuwypuklanym niemoralnym postępowaniom bliźnich jak: korupcja, kumoterstwo, niesprawiedliwość, nierówność, wyzysk i opresja jednych przez innych, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, brak poszanowania dla natury, itp. Ciekawe czy obecna coraz bardziej nasilająca się fala sprzeciwów, demonstracji i buntów ludności z zupełnie odmiennych krajów, wszystkie jakie skierowane są właśnie przeciwko tego typu niemoralnym postępowaniom rządów, elit i osób, nie jest przypadkiem zwiastunem, iż coraz większa liczba ludzi posiada już zainstalowane w swojej duszy takie w naszych obecnych czasach wprowadzane oprogramowanie kolejnego udoskonalenia dusz i ciał ludzi. Wielka szkoda, że z powodu upartego „odrzucania wiedzy” oraz odwracania się tyłem do Boga, bliźnich i natury, niewielu z tych co obecnie żyją na świecie osobiście doświadczy korzyści i dobrodziejstw owego kolejnego boskiego udoskonalenia ludzkich dusz i ciał.

Powyższe powinienem uzupełnić jeszcze informacją, że empirycznie odkryłem również następną kategorię udoskonaleń rasy ludzkiej, które też wprowadzone zostawały przez Boga NIE wcześniej niż w trakcie bibilijnego potopu, jednak albo ich cechy wymagały aby były wprowadzane, testowane i udoskonalane przez długi okres czasu, albo narazie NIE zdołałem jeszcze znaleźć bezpośredniego opisu w wersetach Biblii, jaki pozwałałby mi ustalić dokładniejszy czas i inne szczegóły ich wprowadzenia. Przykłady najważniejszych udoskonaleń należących do tej następnej kategorii możnaby zdefiniować następująco:

(4) Zaprogramowanie zjawiska „pola moralnego” jakiego działanie upodobnione zostało do działania pola grawitacyjnego, poczym takie przepracowanie programów wszystkich praw rządzących losami ludzi, aby w każde zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga (czyli moralne) działanie ludzkie koniecznym było wkładanie trudu i energii wspinania się pod górę owego „pola moralnego”, zaś aby każde łamiące nakazy i wymagania Boga (czyli niemoralne) działanie ludzkie stanowiło ześlizgiwanie się w dół owego „pola moralnego” i stąd przychodziło łatwo oraz w sposób generujący jakiś rodzaj przyjemności. Od chwili wprowadzenia przez Boga zjawiska „pola moralnego”, wszystko co moralnego ktoś czyni wymaga wkładania w to ilości trudu i wysiłku jaka jest proporcjonalna do moralnego znaczenia danego działania, zaś wszystko co niemoralne przychodzi ludziom bezwysiłkowo i przyjemnie – po więcej szczegółów patrz linki z hasła „pole moralne” na stronie „skorowidz.htm”. Z opisów w Biblii można łatwo wywnioskować, że zjawisko „pola moralnego” wprowadzane, testowane i udoskonalane było przez długi okres czasu już po „bibilijnym potopie”. Wszakże przykładowo z wersetów 4:1-16 bibilijnej „Księgi Rodzaju”, czyli dotyczących czasów jeszcze sprzed bibilijnego potopu, klarownie wynika iż kryterium otrzymania uznania od Boga była wtedy tylko zgodność z osobistym życzeniem Boga, a NIE ilość trudu i pracy wpinania się pod górę „pola moralnego” jakie w dzisiejszych czasach trzeba włożyć w dane działanie aby uczynić je moralnie poprawnym. Także opisywany w punkcie #J5 z mojej strony o nazwie „petone_pl.htm” tzw. „schemat wzrostu” znany pod nazwą „drzewo życia” – jaki Bóg udostępnił ludziom w 9 wieku p.n.e. za pośrednictwem proroka Eliasza z bibilijnego Starego Testamentu, NIE miało jeszcze „testowej kopii Omniplanu (11)”. To zaś oznacza, że nad zjawiskiem „pola moralnego” Bóg wówczas nadal prowadził prace udoskonalające. Końcowego obwieszczenia istnienia i działania „pola moralnego” dokonał dopiero Jezus, np. owym słynnym stwierdzeniem z wersetu 16:24-26 „Ewangelii w/g św. Mateusza” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Jednak wkładanie tak długotrwałej pracy, przemyśleń i udoskonaleń w zjawisko „pola moralnego” okazało się warte zachodu. Dzięki niemu bowiem ludzie postępujący moralnie zaczynają gromadzić w swoich duszach moralny odpowiednik dla „energii potencjalnej” od wspinaczki pod górę pola grawitacyjnego. Ilość więc zgromadzonej takiej „energii moralnej” (którą u ludzi już obecnie daje się estymować, zaś w przyszłości zapewne i łatwo mierzyć) pozwala na błyskawiczne osądzanie poziomu moralnego danej osoby. Ponadto, gromadzenie tej energii zmienia częstotliwość wibracji emitowanych przez duszę i przeciw-ciało danej osoby – wibracje te zaś NIE tylko sterują szybkością upływu jej czasu, ale dają się także odczuć i zaobserwować już na dużą odległość. To z kolei oznacza, że np. ludzi żyjących moralnie można odczuć już z daleka – co m.in. powoduje iż niemoralnie postępujące osoby lubują się w przebywaniu wyłącznie z niemoralnymi osobami, zaś nie lubią moralnie postępujących osób, oraz wice wersa. Ponadto miasta czy kraje zamieszkałe przez moralnie żyjących ludzi w przeciw-świecie „świecą” innymi wibracjami niż obszary z niemoralnymi ludźmi. Od tego już prosty mechanizm prowadzi do kataklizmów jakie uderzają wyłącznie z niemoralne obszary, oraz do problemów życiowych jakie bez przerwy trapią głównie niemoralnie żyjących ludzi.

(5) Wbudowanie w ludzkie dusze oprogramowania jakie dodaje do już zakumulowanej w tej duszy ilości „energii moralnej” kolejne porcje tej energii jeśli właściciel danej duszy wykonuje działania spełniające wszelkie wymogi „pracy moralnej”, zaś jakie upuszcza z duszy odpowiednie ilości owej energii jeśli nosiciel danej duszy wykonuje niemoralne działania lub oddaje się czemukolwiek co generuje w nim odczucia przyjemności, oraz następne poszerzenie tych programów zarządzających energią moralną o procedury egzekwujące zwroty totaliztycznej karmy. Po wprogramowaniu opisanego powyżej zjawiska „pola moralnego” do tzw. „Omniplanu” zarządzającego działaniem nawracalnego czasu, możliwe się stało wbudowanie do każdej ludzkiej duszy dodatkowego oprogramowania, jakie zależnie od tego jak dokonywane w danej chwili postępowanie danego nosiciela duszy przemieszczało go w „polu moralnym”, albo dodawało, albo też odejmowało odpowiednią ilość „energii moralnej” do lub z puli owej energii już uprzednio zgromadzonej w duszy tej osoby – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #D2 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”. Poziom zaś owej „energii moralnej” pozwala np. aby jednym „rzutem oka” osądzać stan moralny owej osoby, a także pozwala na uzyskiwanie efektów opisywanych poniżej następnym udoskonaleniem. Z kolei kiedy programy duszy już rozróżniały jak w „polu moralnym” przemieszcza się dane działanie owej osoby, możliwym stało się też wbudowanie w dusze ludzkie oprogramowania totaliztycznej karmy o działaniu opisywanym dokładniej na stronie o nazwie „karma_pl.htm”, a także stworzenie pierwszego i najważniejszego z „praw moralnych” na jakim totaliztyczna karma bazuje, a jakie w podrozdziałach I4.1 i I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5] opisywane jest pod nazwą „Prawa Bumerangu”. (Po owym „Prawie Bumerangu” opracowane też zostały następne z licznych praw moralnych rządzących dziś losami ludzi.) Oprogramowanie totaliztycznej karmy najpierw zostało wdrożone blisko czasów kiedy ludzie zostali też poinformowani opisywanymi w Biblii i wyjaśniającymi tę karmę ostrzeżniami w rodzaju starotestmentowego „oni wiatr sieją, zbierać będą burzę” (patrz bibilijna „Księga Ozeasza” werset 8:7), czy nowotestamentowego „co człowiek sieje, to i żąć będzie” (patrz bibilijny „List do Galatów”, werset 6:7) – jakich to bazujących na działaniu karmy ostrzeżeń jest w Biblii zawartych dosyć sporo (powiększony ich wykaz zestawiłem w #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 monografii [1/5]). Niemniej oprogramowanie karmy jest powtarzalnie udoskonalane praktycznie aż do dzisiaj. Przykładowo właśnie w dzisiejszych czasach wyraźnie widać że tzw. „czas zwrotu karmy” od chwili nastania w 2001/9/11 obecnej ery „neo-średniowiecza” dla wielu niemoralnych działań ludzkich zostaje coraz bardziej przyspieszany – patrz punkty #B2.1 do #B2.3 ze strony o nazwie „mozajski.htm”.

(6) Uzależnienie stanów (kondycji) jakich doświadczają poszczególne intelekty opisywane w punkcie #D3 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm” od poziomu „E” lub „µ” (mi) „energii moralnej” („energii życiowej”) jaką intelekty te zdołały zgromadzić w swoich duszach z przeciw-świata. Na owej stronie „nirvana_pl.htm” wyjaśniłem bowiem moje empiryczne odkrycie, że zarówno poszczególne osoby (tj. „intelekty indywidualne”), jak i całe instytucje a nawet całe państwa (tj. „intelekty grupowe”) doświadczają coraz pozytywniejszych i szczęśliwszych uczuć i możliwości wykonawczych (tj. coraz wyższego „zasobu wolnej woli” czyli „zwow”), kiedy w ich duszach i przeciw-ciałach zwiększa się ilość zgromadzonej tam tzw. „energii moralnej” (mogącej też być nazywaną „energią życiową” albo „zwow”). Stany te (kondycje) ja ponazywałem: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji psychicznej), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć poprzez „moralne uduszenie”. Ja sam w 1997 roku celowym działaniem zdołałem swą ilość „energii moralnej” zwiększyć do poziomu przekraczajacego wartość „µ=0.6” (tj. wartość ok. „E=1200 [gfh]”, gdzie jednostki [gfh] reprezentują „godziny fizycznej harówki” – tak jak to wyjaśniam w punkcie #D2 z mojej strony „nirvana_pl.htm”), aż pojawił się wówczas u mnie i trwał przez następnych około 9 miesięcy najwyższy z tych stanów, czyli oszałamiający mnie stan „(1) nirwana” – jaki wcześniej NIE był doznany ani badany lub opisywany przez żadnego innego naukowca, który to celowo zapracowywany stan nazwałem „totaliztyczna nirwana” aby tą nazwą odrożniać go od „hinduistycznej nirwany”. („Totaliztyczną nirwanę” czuje się w przybliżeniu tak jak orgazm trwający bez końca – co wyjaśniłem szerzej w punkcie #B1 powyższej swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Będąc bowiem świadomym iż jestem pierwszym naukowcem w świecie, który osobiście doznał „totaliztycznej nirwany” i dokładnie ją przebadał, szczegółowo ją potem tam opisałem informacją z przysłowiowej tzw. „pierwszej ręki”.) Jeśli zaś ilość owej „energii życiowej” zaczyna spadać, ludzie stają się coraz bardziej ponurzy i nieszczęśliwi, a po jej spadnięciu poniżej wartości „µ=0.3” (tj. poniżej ok. „E=600 [gfh]”) wpadają oni w niemal chroniczny stan depresji psychicznej, poczym po osiągnięciu poziomu „µ=0” (tj. ok. „E=0 [gfh]”) umierają oni jakąś samozadaną sobie śmiercią. Wielka więc szkoda iż dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna, która dotychczas NIE potrafiła jeszcze wypracować definicji depresji psychicznej zaś z braku jej definicji – NIE potrafi efektywnie leczyć tej „choroby duszy”, nadal ignoruje i „odrzuca wiedzę” moich opracowań na temat depresji i nirwany, ani NIE chce wiedzieć o definicji depresji jaką przytoczyłem w punkcie #C6 swej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”. Wszakże gdyby oficjalna medycyna ateistyczna znała poprawną definicję depresji i rozumiała mechanizm powstawania tej „choroby duszy” w wyniku niedoboru energii moralnej, wówczas byłaby ona też w stanie efektywnie ją leczyć. Wymogiem bowiem przysparzania w sobie owej „energii moralnej” (tj. „energii życiowej”) okazuje się być, iż zamiast połykania chemikalii i tabletek, dla generowania tej energii trzeba wykonywać tzw. „pracę moralną” (najlepiej anonimowo, czyli jak stwierdza werset 6:3 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza”: „… niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka”). Stąd osoby, załogi, instytucje, kraje, itp., które w obecnych czasach NIE wykonują takiej „pracy moralnej”, cierpią na coraz silniejszą psychiczną depresję – jaka jest właśnie symptomem praktykowania głównie niemoralnych postępowań charakterystycznych dla „filozofii pasożytnictwa”, a stąd jest także symptomem spowodowanego tymi niemoralnymi postępowaniami spadku poziomu owej „energii moralnej” jaka ma potencjał aby wieść potem do śmierci poprzez „moralne zaduszenie”. Wiedza zaś o związku pomiędzy stanami depresyjnymi u ludzi i u intelektów grupowych, oraz praktykowaniem niemoralnych postępowań, pozwala między innymi doczytać się z Biblii, iż przed bibilijnym potopem, opisywanego tu udoskonalenia Bóg jeszcze NIE wprowadził, bowiem przedpotopowi ludzie NIE cierpieli na depresje, cieszyli się życiem, żenili się, itp. – na przekór, iż w swym życiu postępowali drastycznie niemoralnie. Niestety, dalsze opisy Biblii narazie NIE pozwoliły mi odszyfrować z niej kiedy to udoskonalenie zostało wprowadzone i jakie okoliczności mu towarzyszyły. Będę jednak kontynuował swe odszyfrowywanie Biblii i jeśli coś znajdę na ów temat wówczas postaram się dopisać i wyjaśnić tu wymagane informacje.

(7) Powiększenie u ludzi wrażenia posiadania pełnej „wolnej woli” poprzez dodanie egzekutora „testowa kopia Omniplanu (11)” do „drzewa życia” kabały opisywanego w punkcie #J5 i zilustrowanego na „Rys. #J5b” z mojej strony internetowej o nazwie „petone_pl.htm” – jaka to „testowa kopia Omniplanu (11)” umożliwia Bogu szybkie przetestowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Nazwa „Omniplan” jest przyporządkowana do softwarowego tworu naturalnie NIE istniejącego we wszechświecie a sztucznie zaprogramowanego przez naszego Boga, jakiego funkcja polega na zarządzaniu upływem „nawracalnego czasu softwarowego” w całym naszym świecie fizycznym oraz na sterowaniu przebiegiem i efektami wszelkich zdarzeń zachodzących w naszym świecie. Omniplan został opisany szerzej w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm” a także w rozdziałach D, G, L i O z monografii [12] opisującej działanie czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę o nazwie „tekst_12.htm”. Sposób działania zaś owego Omniplanu powoduje, że od chwili gdy tuż przed bibilijnym potopem Bóg go zaprogramował aby móc zarządzać przebiegiem i efektami zdarzeń w owym ludzkim „nawracalnym czasie softwarowym”, wszystko co ludzie czynią faktycznie realizowane jest już NIE „rękami ludzi” a nieodnotowalnym dla ludzi pozwoleniem i pośrednictwem „rąk Boga” – po szczegóły patrz ów punkt #J5 strony „petone_pl.htm”. (Z powodu faktycznego realizowania „rękami Boga” wszystkiego co ludzie czynią, „wolna wola” jaką ludzie posiadają jest tylko częściowa, bowiem wszelkie ludzkie działania są nieustannie „cenzurowane” przez Boga, aczkolwiek Bóg czyni wszystko w swej mocy aby ludzie mieli psychologiczne wrażenie iż posiadają „pełną wolną wolę”.) O tym zaś czy Bóg zdecyduje się zrealizować dane ludzkie działanie, czy też spowodować iż z jakichś przyczyn uczyni je nierealizowalnym, decyduje wpływ jaki efekty tego działania wywrą na przyszłość ludzkiej cywilizacji. Z punktu bowiem widzenia owego wpływu, wszelkie ludzkie działania dzielą się tylko na dwie kategorie, mianowicie (a) działania których efekty NIE wywierają żadnego wpływu na przyszłość (np. którą kromkę chleba wybierzemy sobie aby ją zjeść, albo jakie efekty przyniosą nasze wysiłki aby zabić mysz jaka zagnieździła się w kuchni i podjada nam wszelką niezabezpieczoną przed nią żywność), oraz (b) działania których efekty moją potencjał aby wywrzeć jakiś wpływ na przyszłość naszej cywilizacji (np. czyją książkę dany wydawca wybierze aby opublikować i upowszechnić po świecie, albo czy danemu politykowi uda się rozpętać kolejną wojnę). W przypadku gdy jakaś osoba dokonuje działania kategorii (a) Bóg urzeczywistnia je natychmiast. Kiedy jednak jakieś działanie wykazuje cechy przynależności do kategorii (b), wówczas Bóg zawsze sprawdza czy NIE spowoduje ono zmian w przyszłości jakie byłyby sprzeczne z Jego nadrzędnymi intencjami i planami na przyszłość. Sprawdzenia tego dokonuje poprzez użycie „testowej kopii Omniplanu (11)”. W relatywnie niedawnych czasach Bóg dodał bowiem ową kopię jako jeszcze jeden „egzekutor” numer (11) ze „schematu wzrostu” ilutrowanego „drzewem życia” kabały we wspomnianym wcześniej punkcie #J5 strony „petone_pl.htm”. Owa „testowa kopia Omniplanu (11)” jest zaprogramowana jak wierna kopia oryginalnego Omniplanu, tj. zawiera ona kopie całego naszego świata fizycznego oraz każdego z nas ludzi (ty czytelniku masz więc w niej także własną kopię, która żyje, myśli i działa dokładnie tak jak ty sam) – tyle tylko, że w niej „czas ludzki” upływa kilkaset tysięcy razy szybciej niż w świecie fizycznym w jakim my żyjemy. Dlatego kopia ta pozwala na szybkie testowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Znając zaś wyniki tych testów (których uzyskanie według moich obserwacji typowo trwa około dwóch tygodni), nawet jeśli Bóg wstępnie już wcześniej zaaprobował i urzeczywistnił jakieś działanie z kategorii (b), jednak potem testy potwierdziły iż dane działanie spowoduje w przyszłości następstwa odbiegające od planów i intencji Boga, wówczas Bóg ciągle jest w stanie cofnąć daną osobę w czasie i wymazać w niej pamięć cofniętego fragmentu życia – chociaż niekiedy pozostawić po nim „deja vu” (tak jak na bazie wersetów Biblii opisałem to w punktach #B4 do #B4.1 oraz #D5 do #D5.2 ze strony o nazwie „immortality_pl.htm”), poczym w nowym już przebiegu czasu tej osoby unieważnić to działanie bez spowodowania u niej świadomości owego unieważnienia. Jeśli zaś już w chwili gdy dana osoba stara się podjąć dane działanie Bóg od razu szacuje iż działanie to jest kategorii (b) i stąd spowoduje w przyszłości zmiany jakie NIE są zgodne z Jego planami i intencjami, wówczas typowo jakimś sposobem chwilowo opóźnia wykonanie tego działania aż testy wykażą jaki wpływ ono wywrze na przyszłość, zaś kiedy wyniki testów zostają poznane, wtedy albo realizuje to działanie, albo też działanie to zupełnie uniemożliwia. Problemem jaki my ludzie widzimy kiedy (tak jak ja) poznajemy iż mechanizm realizacji ludzkich działań faktycznie dokonywany jest „rękami Boga”, polega na pytaniu: dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi (tj. kryminalistów, gwałcicieli, wyzyskiwaczy, morderców, polityków inicjujących wojny, agresywnych wojskowych, terrorystów, itp.)? Aż szereg odpowiedzi na to pytanie zaszyfrowanych zostało w Biblii. Jedna z nich (wyrażona nie bezpośrednio – tj. jakby swoją odwrotnością) możnaby opisać stwierdzeniem „aby NIE dostarczać ludziom dowodów iż posiadanie przez nich pełnej ‚wolnej woli’ jest jedynie psychologicznym wrażeniem, a NIE faktem”. (Np. ja nigdzie w Biblii NIE znalazłem jednoznacznego stwierdzenia, że każdy z ludzi ma pełną, tj. NIE ocenzurowaną, „wolną wolę” – za to natknąłem się tam na sporo wersetów implikujących iż absolutnie wszystko co myślimi i czynimy Bóg osądza i cenzuruje.) Niefortunnie bowiem, psychologiczne wrażenie iż ludzie posiadają pełną „wolną wolę” czynienia co tylko zechcą ma ogromnie istotne znaczenie w procesie zwiększenia efektywności „przysparzania wiedzy” przez ludzi. Z kolei „przysparzanie wiedzy” ma ogromne znaczenie dla Boga – po wyjaśnienie „dlaczego” patrz punkt #I6 na mojej stronie o nazwie „mozajski.htm” oraz punkty od #B1 do #B3 i #C1 plus „wstęp” ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Owo zaś wrażenie łatwo jest „złamać” – jeśli np. ludzie się przekonują iż ich działania są urzeczywistniane jedynie jeśli zostały zaaprobowane poczym urzeczywistnione „rękami” samego Boga. Dlatego we wszystkim co Bóg czyni, zawsze przykłada pierwszoplanowe znaczenie do unikania sytuacji iż dana osoba stałaby się pewna że jej „wolna wola” została ocenzurowana. Prawdopodobnie to właśnie aby NIE stwarzać sytuacji takiej pewności i stąd odbierać nią „wolną wolę” wielu tzw. „sceptykom” i „odrzucającym wiedzę”, do opublikowania niniejszych wyjaśnień wybrany został omylny człowiek, czyli ja, a NIE np. Biblia. Wszakże losy wyników moich badań już nam udowodniły, że nawet gro tych osób, które wierzą w prawdę Biblii, ciągle wyniki moich badań uważa za błędne i je ignoruje. Tymczasem gdyby były one otwarcie i jasno wyjaśnione w Biblii, wówczas wielu owych „sceptyków” i „odrzucających wiedzę” byłoby skłonnych do uznania ich za prawdę i do ograniczenia z ich powodu własnych badań na temat Boga. Inne odpowiedzi na powyższe pytanie „dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi?” obejmują, między innymi: ponieważ Bóg zawsze ochrania bogobojnych jacy mu ufają i przestrzegają jego przykazań oraz wymogów, ponieważ sprawiedliwości zawsze staje się zadość zaś czyniący zło w końcowym efekcie zawsze zostają ukarani, a także ponieważ ofiarami działania czyniących zło ludzi zawsze padają tylko osoby jakie uprzednio sobie na to jakoś zasłużyły tym co same uczyniły (po opisy przykładów tego zasłużenia patrz punkty #C7 do #D3 na mojej stronie „god_istnieje.htm”). Podsumujmy więc opisywane tu „usprawnienie”. Dzięki wprowadzeniu owej „testowej kopii Omniplanu (11)” działania sterujące losami ludzi mogą być jeszcze precyzyjniej zarządzane, poczym wprowadzane w życie bez potrzeby łamania „wolnej woli” u ludzi polegającej na posiadaniu wrażenia iż każda osoba ma pełną „wolną wolę” decydowania i czynienia co tylko wybierze.

Oczywiście, niezależnie od powyższych najważniejszych udoskonaleń z opisywanej tu ich kategorii, w swoich wieloletnich badaniach odnotowałem także całe mnóstwo najróżniejszych drobnych usprawnień, które też podnoszą doskonałość i sprawiedliwość działania naszego świata fizycznego. Jako ich przykłady można tu wskazać tzw. „chochliki drukarskie”, wprowadzone na Ziemi w chwili kiedy wynaleziony został „składany druk” i ludzkość podjęła masowe drukowania Biblii. Powodują one, że bez względu na to jak uważnie by się NIE składało albo pisało jakiś druk, zawsze w nim istniała będzie w przybliżeniu ta sama liczba błędów. W rezultacie, czytający jacy natykają się na takie błędy druku reagują na nie emocjami (którymi z kolei Bóg łatwo steruje) – umożliwiając w ten sposób zarządzanie uczuciowymi nastawieniami czytających do spraw opisanych danym drukiem, a stąd również zarządzenie decyzjami czytających co mają czynić w sprawach opisanych tym drukiem. Nieco bardziej zaawansowaną wersją „chochlików drukarskich” są błędy w programach komputerowych. Jak bowiem odkryła to już dyscyplina „Software Enginnering”, każdy używany przez ludzi program komputerowy ukrywa w sobie charakterystyczną dla niego ilość NIE odkrytych jeszcze błędów – jakich w żaden sposób NIE daje się pousuwać, ponieważ jeśli usuwa się jedne z nich wówczas automatycznie się wprowadza następne. Ponieważ zaś programy te później np. sterują działaniem samolotów, rakiet kosmicznych, reaktorów jądrowych, itp. – poprzez wyzwolenie któregoś z zawartych w nich błędów w krytycznej chwili, bez łamania ludzkiej tzw. „wolnej woli” Bóg uzyskuje zamierzone przez siebie efekty wyglądające jak „przypadki”, „wypadki”, ludzkie niedbalstwo, itp. Innym drobnym usprawnieniem jakie już odnotowałem jest wprogramowywanie tzw. „zasady odwrotności” w niemal każdy obecnie istniejący algorytm edukowania ludzi i boskiej metody działania – po szczegóły patrz opisy tej zasady podane, między innymi, w punkcie #F3 mojej strony o nazwie „wszewilki.htm” oraz w punktach #B1.1, #B2 i #M1 strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Jeszcze inne usprawnienie polega na wprowadzeniu „samoregulującego się” algorytmu w każdy mechanizm boskiego wymierzania ludziom sprawiedliwości (np. w działanie tzw. „przekleństwa wynalazców” i „wynalazczej impotencji”, czy w „Prawo Bumerangu” i w mechanizmy działania „totaliztycznej karmy” – te „samoregulujące się” algorytmy i mechanizmy są opisane np. w punktach #B3, #B3.1 i #H1 (a także częściowo w #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 i #I5) z mojej strony internetowej o nazwie „mozajski.htm”. Jakaż szkoda, że dzisiejszym politykom brak jest czegoś (ciekawe czy jest to wiedza, mądrość życiowa, odwaga, inspiracja, motywacja, przykład, czy jeszcze coś innego) aby podobne „mechanizmy samoregulujące” powpisywać w prawa i działania swoich rządów – przykładowo tak jak jeszcze jako mały chłopiec czytałem iż kiedyś uczynili to francuscy politycy ustanawiając opisywane w punkcie #L1 mojej strony o nazwie „2030.htm” dawne prawo wodne wymagające aby upust ścieków zawsze musiał być zlokalizowany pod prąd rzeki od wlotu do poboru czystej wody z tej samej rzeki. Wszakże wbudowanie takich „samoregulujących się” mechanizmów w grupowe prawa i działania ludzi rozwiązałoby wiele problemów jakie dzisiaj trapią naszą cywilizację. Itd., itp. Podsumowując powyższe, chociaż „odrzucający wiedzę” dzisiejsi kapłani, naukowcy i politycy NIE chcą tego przyjąć do wiadomości, zaś zwykli ludzie NIE dysponują wiedzą i spostrzegawczością aby samemu to odnotować, a także chociaż ludzkie egoistycznie skierowane na siebie zrozumienie tzw. „dobra” NIE pokrywa się z boskim absolutnym zrozumieniem dobra, świat fizyczny w jakim żyjemy bez przerwy jest udoskonalany. Dzięki zaś ciągłemu udoskonalaniu naszego świata, faktycznie ma też miejsce proces nieustającego udoskonalania całego wszechświata – tak jak opisałem to dokładniej w „rozdziale O” z mojej monografii [12] wyjaśniającej działanie nawracalnego czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_12.htm”.

Jeśli czytelniku przekonują cię dedukcje logiczne i materiał dowodowy jaki powyżej zaprezentowałem, wówczas rekomenduję abyś dla dobra własnego i swych potomków dołożył swój własny wkład w uświadamianie faktycznej sytuacji ludziom ogłupionym przez kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej i elit rządzących ludzkością. Najefektywniej zaś ów wkład dodać poprzez wzięcie osobistego udziału w tworzeniu darmowego filmu edukacyjnego w celu późniejszego umieszczenia go w YouTube – propozycję stworzenia jakiego to filmu wspólnie z zaochotniczonymi do tego czytelnikami, wyjaśniłem w krótkim opracowaniu [18] upowszechnianym poprzez stronę o nazwie „tekst_18.htm”.

Wszystkie omówione powyżej udoskonalenia rasy ludzkiej wnoszą ogromne znaczenie światopoglądowe dla każdego z nas. Wszakże uświadamiają one iż ludzie i cały świat fizyczny jest nieustannie udoskonalany, oraz że od czasów stworzenia ludzkości i naszego świata Bóg wypracował dziesiątki wysoce efektywnych narzędzi jakimi bez zwracania naszej uwagi np. niezamierzonym złamaniem czyjegoś wierzenia w posiadanie pełnej „wolnej woli” Bóg szczegółowo steruje przebiegiem i wynikami każdego (nawet tego najmniej istotnego) zdarzenia o jakim niemal wszyscy wierzymy iż to my je realizujemy. Wielka więc szkoda, że zarówno kapłani oraz naukowcy, jak i wielu zwykłych ludzi, uparcie „odrzucają wiedzę” i odmawiają poznania zarówno opisywanych tu „udoskonaleń”, jak i narzędzi Boga które powstały w ich wyniku. A przecież każdemu przyniosłaby korzyści wiedza, że jeśli coś zakodowane zostało do treści Biblii o jakiej pomimo jej napisania tysiące lat temu bez przerwy jest naukowo potwierdzane, iż Biblia zawiera w sobie „prawdę i tylko prawdę”, wówczas to zakodowanie w Biblii jest też dowodem, iż wszechmocny Bóg jest żywotnie zainteresowany aby wynikające z tego lekcje ochotniczo przemówiły do rozsądku i wiedzy wszystkich tych których one dotyczą. Przykładowo, Bóg z całą pewnością jest zainteresowany, aby na obecnym poziomie technicznym ludzkości – kiedy to niemal każdy wie już co to takiego „program”, każdy z zainteresowanych osób dla własnego dobra w końcu zaprzestał „odrzucania wiedzy” jaką zawarłem w punkcie #A0 oraz w całej reszcie swej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, poczym zaakceptował, że Bóg, a ściślej Duch Święty, jest rodzajem samo-świadomego „Programu” jaki rezyduje w (oraz steruje zachowaniami) zawartej w przeciw-świecie inteligentnej przeciw-materii, z jakiej około 6000 „ludzkich lat” temu stworzył całą materię i wszelkie obiekty naszego świata fizycznego. Wszakże opisywane powyżej udoskonalenia NIE mogłyby zostać powprowadzane do naszych ciał i dusz, gdyby Bóg NIE był rodzajem „Programu”. Udoskonalenia te dowodzą także, że dusza ludzka również jest rodzajem samo-świadomego, samo-uczącego się „programu”, dla którego Bóg jest „Programistą”. Potwierdzają one też moje wyjaśnienie skąd się biorą wszelkie moce Boga, oraz jak to się dzieje, że Bóg zna najskrytsze myśli każdego z ludzi. Potwierdzają także, iż to co ludzie nazywają „prawami natury”, „energią”, „czasem”, oraz szeregiem jeszcze innych pojęć, faktycznie jest programami ogromnie mądrze zaprojektowanymi przez Boga – co wyjaśnia między innymi skąd się bierze moc Boga zarządzania tymi wielkościami. Potwierdzają ponadto iż Bóg informuje nas w Biblii o dokonywanych przez siebie udoskonaleniach w swoich stworzeniach – tyle iż czyni to w sposób zaszyfrowany aby inspirować ludzi do podjęcia wysiłku poszukiwania wiedzy i prawdy. (Czyli Bóg wcale NIE jest jak nasza dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna”, która NIE ma już odwagi wdrażania w życie konieczności nieustającego naprawiania niedoskonałości tego co uprzednio stworzyła lub twierdziła (w przypadku nauki – stworzyła lub twierdziła głównie kłamliwie, błędnie, lub NIE do końca) – np. naprawiania kierującego ludzkość ku zagładzie i wyniszczaniu natury upartego twierdzenia owej ateistycznej nauki o rzekomej niemożności budowania i używania silników „perpetuum mobile” opisywanych w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”.) Ponadto udoskonalenia rasy ludzkiej potwierdzają też wiele faktów o jakich zaistnieniu ludzkość (ani kapłani) dotychczas NIE mieli najmniejszego pojęcia, zaś jakie dopiero ja odkryłem dzięki przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu oraz naukowej Teorii Wszystkiego (Konceptu Dipolarnej Grawitacji) – np. potwierdzają sporo faktów opisanych poniżej w punktach #A1.1, #B3, #D4, #D7, czy #M1 strony „evolution_pl.htm”.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #A1 z mojej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm” (aktualizacja datowana 7 października 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/evolution_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/evolution_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/evolution_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/evolution_pl.htm
http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „evolution_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „tekst_18.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_18.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #316, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej „totaliztycznej nauki”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#315E: The third technical era of humanity recently initiated by the invention and implementation of „electric motors”

2019/11/07

Motto: „In order to learn the truth where the ruling elites lead present humanity, one should stop watching the deceitful ‚propaganda of success’ with which they feed the population through their censored televisions and other mass media, and start to look with one’s own eyes at the true life and reality that surrounds us.”

Propelling devices of the „third technical era of humanity” for their working mediums use the „circulations of magnetic fields”. This era was initiated in 1836 by the invention of its motor of first generation – that quite misleadingly is called „electric motor”. Apart from this electric motor, the humanity has NOT built yet any other propelling device of this third technical era, although in 1984 I theoretically invented and since then I tirelessly disseminated in numerous publications, the propulsor (named the „Oscillatory Chamber”) of the first generation from this third technical era of humanity. This first propulsor is described in more details on my web page named the „oscillatory_chamber.htm”. The Oscillatory Chamber will first be used to propel a starship, also my invention, called the Magnocraft. Later, after additional improvements – e.g. after giving to it during the next, „fourth technical era of humanity” (described in item #J4.4 from my web page named „propulsion.htm”) the ability to fill up itself with magnetic energy, it will become the basic propulsor, transportation device and energy accumulator of our civilization.

The third technical era, like all the first three „technical eras” of humanity, i.e. eras number 1, 2 and 3, is characterized by the need to supply the human propelling devices with some form of fuel or an external source of energy (i.e. the need which disappears in propelling devices from the next three technical eras, i.e. from eras number 4, 5 and 6). So these first three technical eras could be described relatively well even in my oldest publications. The reason why they could be described already then is that these first publications were attacked and ridiculed with extreme ferocity by various individuals whose minds were suffering from the „incurable impairment of the imagination” described further in this item, and by „wolves in sheep’s clothing” – who, by pretending to be alleged totalizts, were actually constantly discouraging, suppressing and sabotaging the reading of results of my research. Thus, in those oldest publications I tried to limit explanations of everything that would further fuel such attacks. For examples of these old descriptions see item #B1 and the caption under „Tab. #B1” on the web page named „propulsion.htm”, or see even much more detailed descriptions e.g. from chapter B in volume 2 of my monograph [1/5].

The development of designs of numerous previously unknown propelling devices that will be built or can be built as part of the third technical era of humanity become possible to me due to identifying rules and regularities that in construction and principles of operation of subsequent propelling devices revealed the first formulation of my „Cyclic Tables”. The most important of these rules and regularities stated:

(I) Each „motor” built by people is just the first component of the „motor-propulsor” pair with similar principles of operation and the working medium being used. For example, the „motor” called the „windmill” is only the first component of the „windmill-sail” pair, while e.g. the „internal combustion engine” is only the first component of the motor-propulsor pair that also includes the „propulsor” called the „rocket” (or more strictly the „rocket nozzle”). So since the „electric motor” does NOT yet have a corresponding propulsor, this rule and regularity shows that some time after it a „propulsor” can be built, which I invented and named the „Oscillatory Chamber”, and which will be used for propelling the starship named „Magnocraft” also of my invention.

(II) Each „propulsor” from a given „motor-propulsor” pair uses the same working medium and the same principle of operation as the corresponding „motor” – except that the role of the motor’s „stator”, „rotor”, or „piston” in the propulsor is fulfilled by deflation of the working medium to the environment in which this propulsor moves the vehicle that it propels. For example, in the motor called the „treadmill” its „stator” is the land on which this treadmill works, while its working medium is the „force” generated by the legs of the horse. In turn the propulsor in the „motor-propulsor” pair for the treadmill, is the „wheel” – the principle of operation of which is executed through the deflation of its working medium (i.e. „force”) into the environment, i.e. deflation (or directing) of the „force”, by rotating the wheel on an stationary road or environment. Thus, for example propulsors in cars are their wheels, while car engines only provide these wheels with the required driving forces which cars wheels then „deflate” (or direct) onto the road or onto whatever wheels roll over. Similarly, e.g. propulsors in the form of „rocket nozzles” are created by removing pistons from the cylinders of internal combustion engines and thus subsequently deflating of „exhaust gases” (which are the „working medium” in both internal combustion engines and rockets) directly into the environment surrounding these rockets – in present times giving that way absolute propelling motion to all space expeditions. This law-regularity reveals, therefore, that e.g. the propulsion system of the starship Magnocraft will operate on almost the same principle as an asynchronous electric motor utilizing the consequences of a rotating magnetic field, only that this rotating magnetic field in the Magnocraft is „deflated” into the environment, instead of (as in an electric motor) being directed to the rotor. Thus the „electric motor” forms the „motor-propulsor” pair with the Magnocraft and its Oscillatory Chambers.

(III) The „propulsor” from every pair of „motor-propulsor” in typical moral conditions of humanity is build NO earlier than around 200 years after the construction of the corresponding „motor”. This in turn means, that since the first „electric motor” was built in 1836, the first „Oscillatory Chamber” and the „Magnocraft” driven with it will probably be build NOT earlier than in 2036. (Notice, that on the basis of various non-material premises, which I described in item #H1.1 from my web page named „prophecies.htm” and in post number #241E to blogs of totalizm, I determined that most probably the first country in the world which is to build my Magnocraft and thus which becomes the last superpower and leader of Earth, will be Korea.)

(IV) In every technical era as many as three increasingly advanced generations of propulsion devices can be invented and built. Each of these three generations in their operating principle uses increasingly hidden and requiring input of new knowledge, experience and technique attributes of the working medium utilised in the entire given era. (As I explained in the first sentence of this post, for the „third technical era of humanity” described here and reluctantly being introduced by the ruling elites, the „working medium” is the „circulation of magnetic field” that closes through rotors or the environment.)

(V) For each generation from each technical era, up to two motor-propulsor pairs can be built, both of which use similar principles of operation and the same working medium. Only that the first of these two pairs always has a device separate from the working space that acts as a working medium generator (e.g. in a steam engine such a working medium generator is a steam boiler that generates steam which later is brought to the working space between the piston and the cylinder where it generates the required propelling motion). But in the second of these two pairs, the working medium is produced directly in the working space – as an example, consider an internal combustion engine, where the hot combustion gases are produced directly in the space between the piston and the cylinder. Thus, for example, for the third generation from the second technical era (see „Tab. #J4” from the web page „propulsion.htm”) the first pair of motor-propulsors is formed by the „steam engine” and the „jet engine”, while the second pair is formed by the „internal combustion engine” and „space rocket”.

Due to learning from my first „Cyclic Table” of the above laws and regularities that governed over inventions and building of subsequent human propulsion systems during the already completed by people first and second technical eras, in the period since 1975 till around the end of 1985 I was already able to gradually develop principles of operation and blueprint designs for all basic propelling devices of the „third technical era of humanity”. In turn until around the year 2018 I developed principles of operation for propelling devices from the remaining technical eras of humanity. These propelling devices developed initially until the end 1985 already included motors and propulsors belonging to as many as three generations of the third technical era (see law and regularity number (IV) above). The first of these three generations that included, among others, the „electric motor” and the Magnocraft and its Oscillatory Chambers, in its principle of operation will use the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields. The second generation of propelling devices from this third technical era, in addition to the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields, for its operation will also use the magnetic phenomenon that I discovered, which turned out to be the reverse of friction, and which I named the „Telekinetic Effect”. The utilization of this Telekinetic Effect allows, amongst others, for the building by people first Magnocrafts of the second generation, which can be named the „Telekinetic Vehicles” – because they are propelled with speeds in excess of the speed of light due to the phenomenon of technically generated telekinesis. In turn the third generation of propelling devices from this third technical era, in addition to the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields and the „Telekinetic Effect”, will also utilize for its operation the phenomena of retraction, slowing down or accelerating the passage of „human time” (principles of which phenomena I have just discovered). Such retraction, slowing down, or accelerating the passage of „human time” can be accomplished through the correctly tuned interactions between magnetic vibrations having appropriately selected frequencies, and the DNA of people selected for shifting in time – as I described this in more detail on my web page named „immortality.htm”. In turn the use of such ability to retract, slow down or accelerate the passage of „human time” will allow humanity, amongst others, to build the third generation of Magnocrafts which can be named „Time Vehicles” – because they will allow people, amongst others, to go back in the „reversible software time” to years of their youth every time after they reach an old age, and thus will give people the ability to have infinitely long life defined by laws of „imprisoned immortality”.

Out of the above-mentioned three generations of propulsion systems which will be built in the third technical era of humanity, firstly (means already in 1980) I developed the principles of operation and design for the starship named „Magnocraft” – gradually describing it increasingly more thoroughly in articles and monographs that I published. Then (in the first days of 1984) I developed the principle of operation and the design for the „Oscillatory Chamber” which is a propulsor for the Magnocraft – also later gradually describing it increasingly more thoroughly in articles and monographs that I published. In the next year, i.e. in 1985, after developing my most ground-breaking scientific theory named the Concept of Dipolar Gravity (which soon turned out to be that sought by people for centuries Theory of Everything ), I learned the work of technical telekinesis and technical control of the elapse of reversible „human time”. Therefore, starting from 1985, I gradually described and published the principle of operation of my Telekinetic Vehicles and Time Vehicles.

Seeing from the analysis of the first and second technical era of humanity that in each generation of propelling devices of a given era two pairs of „motor-propulsor” are invented and built (see law and regularity number (V) above), I also tried to work out both propelling devices which would represent a second „motor-propulsor” pair that is more advanced than the first pair comprising „electric motor” and „Magnocraft”. Therefore, almost simultaneously with the Magnocraft, I worked out the principle of operation and the design of the „pulsatory motor” and also the complementing it in „motor-propulsor” pair, the so-called „star-shaped spaceship” propelled by „pulsatory propulsors” (i.e. propulsors of a different design than the Oscillatory Chamber – in such „pulsatory propulsors” the magnetic field will be generated directly in the space surrounding the given propulsion system). These principles and constructions were systematically published in my first few monographs. Unfortunately, it turned out that it was just at them that my enemies began to direct the strongest criticism and discouragement. In the meantime, however, the analyzes that I carried out about the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship” and the evidence that I was able to gather about these two propelling devices, allowed me to deduce the forecast, that if the civilization which builds subsequent propelling devices from the „third technical era” manages to work out the principle of operation „telekinetic vehicle” sooner than it manages to build a „star-shaped spaceship”, then it abandons attempts to build a „pulsatory motor” and „star-shaped spaceship” because the telekinetic propulsion system allows it to achieve much better performance than the pulsatory propulsion system. At the same time, my publications already since 1985 describe to our civilization the principles of operation and construction of a „telekinetic vehicle”, and even a „time vehicle”. This in turn reveals to me the obvious conclusion that if my publications in the future are NOT lost or intentionally destroyed, then our civilization will NOT start building a „star-shaped spaceship” at all, because it will be more profitable to immediately start building telekinetic starships and time vehicles. Therefore, in my newest publications I do NOT describe this „star-shaped spaceship”. However, interested readers will find its descriptions in my older publications – up to (and including) my English monograph [1e] available via the web page named „text_1e.htm” (seek in this [1e] descriptions and illustration from subsection B4.2 and from Figure „Fig. B3”). In monographs published after [1e], the description of the „star-shaped spaceship” is therefore abandoned. However, from many items of evidence preserved, for example, in the symbolism of the Muslim religion, it is clear that „star-shaped spaceships” in old times visited Earth – similarly like Magnocrafts visit it in present times and are today known as UFOs – see „Fig. #J4.3c” below. (As an example of such visiting, and noticing by people, of the „star-shaped spaceship” type G4, consider the origin of the decorative structure shown below in „Fig. #J4.3a”, then compare the similarity of this structure to the „star-shaped spaceship” of the slightly smaller type G3 originally shown in „Fig. B3” from my monograph [1e], and repeated below in „Fig. #J4.3b”. In turn as an example of photographic documentation of visits to Earth by already built and flying K4 type of Magnocraft, see the photo from „Fig. #J4.3c” below.)

Problems with the principle of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship”, which exposed my publications to the most saturated with venom critics, result from the fact that the magnetic field is generated in them directly in the space in which these devices operate, on a similar principle as it naturally happens in so-called „pulsar stars”. In turn to implement this principle of operation, firstly people must learn to produce an unique substance which in these propelling devices will generate a super powerful magnetic field fulfilling the role of a „working medium” in them, then they must learn to control these much more complicated than Oscillatory Chamber propelling devices – the operation of which is based on this unique substance. Meanwhile, critics of my publications expected that already at that time I would solve all future problems related to these devices, and that I explain these my solutions to them – just as I solved then and explained to the so-called „sceptics” all problems related to the construction and operation of my Magnocrafts and Oscillatory Chambers.

The factor that in my opinion caused that in those days people who lived to criticize others skipped over criticism of my Magnocraft and the Oscillatory Chamber, while all their intensive and saturated with venom criticism directed at my inventions of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship”, was a type of commonly manifested impairment caused by the monopoly of the atheistic official science (which rewards the „learning by heart” instead of „thinking”) and also by the free of intellectual stimulus lifestyles of people living at that time (and also now). This quite common impairment can be called „incurable impairment of the imagination”. According to my understanding, with its increasingly bigger lies and teachings devoid of logical thinking, the present atheistic official science is incessantly escalating this incurable impairment in present society – so that it already intellectually paralysed and victimised over 90% of people today. What is even more interesting, this impairment is NOT one of those „non-existing illnesses” which are „forcefully invented” by greedy psychiatrists and psychologists, and about which I write e.g. in item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”, or in the caption under „Fig. #C9efg” from the web page named „explain.htm”, but it is a phenomenon that is most real and destructive for our civilization. Victims of the „incurable impairment of the imagination” are unable to imagine anything that would NOT be a version of what they already know well from somewhere (e.g. to imagine the appearance in the future of something that today people have NOT yet created). Therefore, for these victims are absolutely unacceptable the philosophical truths which I identified and published on the basis of huge evidence collected by my philosophy of totalizm and by my Concept of Dipolar Gravity – for example, the philosophical truth which states that „everything that is conceivable is also possible to implement – only that with hard work and wisdom we need to find out how to do it” (in Polish: „wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia – tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać”) – for more details see e.g. internet links for the Polish wording of this truth from „Part #B” on my Polish web page named „skorowidz.htm”. On the other hand, the principle of operation of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship” will be based on an unique substance that in the future will be able to produce the human discipline of „Engineering of Materials”, and that will be like a kind of a huge but stable „atomic nucleus” of the size almost invisible to human eyes, which, however, will be a carrier of an extremely powerful positive electric charge, hence after setting into vortex motion by future propulsion devices, this substance will generate controllable magnetic fields of enormous intensities capable of propelling pulsatory motors of unbelievably high powers and star-shaped spaceships with a similar principles of operation as these used by the Magnocraft. (Note from the explanations of law and regularity (II) above, that motors and propulsors belonging to the same pair have a similar design and principle of operation, except that in propulsors the stators or rotors from motors are replaced by the deflation of the working medium into the surrounding environment.) Because at the time when I was publishing the developed then due to my vision principles of design and operation of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship”, the „discipline” of „Engineering of Materials” did NOT exist yet, while the above philosophical truth and its evidential justification were NOT yet disseminated by non-existing then philosophy of totalizm, these people with such „incurable impairment of the imagination” were able to relentlessly „criticise” my future technical visions, while I was NOT able to defend myself effectively against their attacks.

Unfortunately, the hostility, aggression, research blocking and harsh persecution, which the governing elites (described wider in item #J4.4 of the web page named „propulsion.htm”) demonstrated to people by attacking the results of my research and my person, eventually caused that no-one has ever dared to try to build any of the more advanced propelling devices of the „third technical era” (i.e. build the Oscillatory Chamber or the Magnocraft) – the feasibility of the present construction of which I have proven in my publications (which publications describe also in detail the design and operation of these propelling devices). In turn the commonly used in the early 21st century, as well as currently, the anachronistic propelling devices of the „second technical era” based on the burning of fossil fuels, quickly destroys our host Earth and is to cause the self-bringing by us „the great purification of the 2030s” described on my web page named „2030_uk.htm”. Hence, it is almost the final time for the humanity to start understanding the truths that stem from my „Cyclic Tables”, and to roll up sleeves for quick building my Oscillatory Chambers and Magnocrafts. To help me disseminate these truths, in September 2019 I wrote a separate publication [18] (in the Polish language) disseminated through the web page named „tekst_18.htm”, in which I appeal to people who are not indifferent towards spreading truths and towards the future of humanity, to help me anonymously or openly in the developing and publishing films that are able to open human eyes, scripts to which films I will gladly write down based on my knowledge and experience. If people manage to build these propelling devices before 2030, that is still „on time”, then maybe God will have mercy on us and cancel or alleviate the arrival of the tragedy illustrated by the 34-minute long free YouTube film (in Polish) available at the address https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 and entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning: „The Great Purification of 2030s”) – which film, by the way, was the first YouTube video that successfully wake up many people from the lethargy, illustrating to them the truth about the tragedy of the situation which the humanity self-introduced, and which initiated the current self-growing effect of the „rolling snowball” that resulted in actual interventions by these people. So quite a rhetorical question that I would like to ask you at this point, is whether while knowing about the results of my research will NOT be pity if the destruction of humanity in the 2030s will actually arrive, and you looking at the dying of loved ones, or experiencing death yourself, will be aware that you did NOT try to silence the ill-treatment and disgust of my enemies and make your own contribution to building the pollution-free propelling devices of the third technical era of humanity described here – which have the potential to stop the onset of extermination, among others, on you and on your loved ones?

Fot. #J4.3a
Fig. #J4.3a: Here is the originating from antiquity an ornamental structure that illustrates the course of magnetic circuits in a „star-shaped spaceship” type G4. A broader description of this structure I provided in item #J4.3 of my web page named „propulsion.htm” and in the caption under the „Fig. #J4.3” available in there – from whose address http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg I uploaded here the above image. The structure was created by fusing together three squares arranged after rotating them relative to each other by 30 degrees – which is best illustrated by the empty space in the centre of this structure (i.e. like in its „main propulsor”). So in fact each of the above „beams” painted brown and forming the 12 rays of stars that make up this structure, corresponds to the course of stationary, i.e. non-rotating, „magnetic circuits” in G4 type of the „star-shaped spaceship”. (The G4 type of the star-shaped spaceship is the twice as large and the next one to the G3 type of such spaceship shown in „Fig. B3” from my monograph [1e] and repeated from that [1e] on the „Fig. #J4.3b” below.)These magnetic circuits connect the outlets of each propulsor from this starship with outlets of all other its propulsors with the opposite orientation of their magnetic poles. And each star-shaped spaceship (including G4 type) has as many as 3 types of propulsors, i.e. (M) main propulsor (only one) located in its centre, (S) side propulsors (in G4 type starships there are 12 of them) located between individual rays of a star-like outline of this starship, and rotary propulsors (B) that do not exist in discoidal Magnocrafts – of which there are also 12 in G4 type, while the oppositely yield magnetic field of which is anchored to the tip of each star-shaped ray of this spaceship. The exact locations of each of these types of propulsors the above structure indicates as the places of convergence of these brown-painted „beams” (in actual „star-shaped spaceships” these light-absorbing beams formed from a stationary magnetic field were black, NOT brown in colour – i.e. the colour the same as so-called „black bars” in Magnocrafts and UFOs). Note here that due to the use of three types of propulsors (i.e.: M, S and B), through appropriate control of the magnetic field generated by these propulsors, star-shaped spaceships could form with their „black bars” a large variety of structures similar to the one shown above, just like by control of their magnetic field present UFO starships can „paint” on cornfields a huge variety of „crop circles” – the formation of one of which was documented on video and illustrations shown and described more thoroughly in item #A6.1 from my web page named „portfolio.htm”, while examples of other such „crop circles” are shown and explained in photographs from „Fig. #D8abc”, „Fig. #D8de” and „Fig. #E2ab” of my web page named „explain.htm”.

Every person with an inquisitive mind, watching the above structure or other structures and patterns similar to it, will probably begin to wonder where comes from the inspiration and the internal need for historical immortalisation of structures such as the above. On the basis of my analyzes of various evidence that I often come across in this matter, I personally learned the premises which allow me to believe that this inspiration and the inner need for historically permanent documenting of these structures has its source in human sightings from the distant past of unusual shapes, configurations and locations of propulsors, which often visiting earth „star-shaped spaceships” revealed to people in those old times.

Rys. #J4.3b
Fig. #J4.3b: Here is the principle of designing the „star-shaped spaceship” type G3 (i.e. equivalent to discoidal manned Magnocraft of the smallest type K3). This principle is illustrated on „Fig. B3” of my English monograph [1e], from the address of which http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg I uploaded here the above drawing. Its shape and arrangement of individual propulsors are defined by the geometry of the star illustrated in this drawing, formed by fusing together two squares rotated relative to each other by 45 degrees. This starship (type G3) has the following „pulsatory propulsors”: „M” – one main propulsor, „S” – 8 side propulsors, and „B” – 8 rotary propulsors. The so-called „black bars” formed by the magnetic field that connects the outlets of individual propulsors in stationary modes of their work, create beautiful and intriguing the viewer structures, clearly visible to human eyes. One of such intriguing structures, formed in twice larger type „G4” of this starship, is illustrated above in the photograph from „Fig. #J4.3a”.

Fot. #J4.3c
Fig. #J4.3c: Here is one example among huge numbers of physical evidence that my Magnocraft can be build. This evidence is provided, amongst others, by authentic photographs of UFO vehicles – the propulsion of which works on the same principle as the propulsion of my Magnocraft. Two out of numerous photographs illustratively documenting the existence of UFO starships I showed and described in detail in „Fig. #C9efg” of my web page named „explain.htm” – from the address http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg of which illustration I uploaded here the above photograph. This is because UFOs love Polish city of Katowice, and it was there that on August 15, 2019, around 2 pm, two photos of the same (on both photos) discoidal UFO type K4 was accidentally captured, which UFO, watching the military parade, hid from people gathered there behind the veil of so-called „magnetic lens” – which UFOs create relatively often and for this reason in my publications I publish a whole series of photographs of UFOs hiding from people behind such veils of the „magnetic lenses”. Both photographs that recorded this UFO type K4 were sent to me by my colleague from the same year of study at the Wrocław University of Technology – whom I personally know very well and whose reliability I am guaranteeing (for details see the web page of our year of study named „rok.htm” – which has also its English version). On these two photographs, including the one which I am showing here, the UFO type K4 is visible as foggy disk located close to the left edge of the photo (at the height of about one squadron higher than the F16 squadron flying next to it). This foggy disk has a white spot in its centre – which spot marks the outlet from its main propulsor, the interior of which is actually an Oscillatory Chamber containing strongly glowing electric sparks. Fortunately, due to the favourable for us positioning of this UFO, both existing its photographs allow to determine the ratio of its apparent diameter „D” to the height „H”, means to determine its „Krotność” factor (K) – for this starship the K factor on both photographs is equal to K=D/H=4. In turn knowing the „K” factor, we learned that this starship is of type K4 – thus from Table #G1 provided in volume 3 of my monograph [1/5] we are able to find out that the dimensions of that UFO were equal to: diameter D=8.78 [meters], while height H=2.19 [meters]. Also, since we know that it is a UFO type K4, then from 4-minute long free video entitled „How big is the Magnocraft” disseminated on the internet from the address https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c we can take a good look at how this starship really does looks like – if it is NOT hiding from people inside of the veil of such „magnetic lens”, or inside of a technically produced „artificial cloud”.

The „magnetic lens” formed by this UFO gives the photographed starship the appearance of like created from fog. In turn this foggy appearance was immediately taken advantage of by various „professionals” who suffer from the „incurable impairment of the imagination” described in text of this post. So immediately these „professionals” started to claim that both photographs are „reflections of the sun in the camera lens”. However, they overlooked a few facts. For example, that although they probably have cameras themselves (and perhaps also taxpayers’ funds for research), they have never personally registered with their cameras such „reflections of the sun” which would have the shape of „foggy discs” and that would display attributes identical as above. Furthermore, they overlooked that these millions of people who everyday photograph something with their cameras, also such „reflections of the sun” with discoidal misty shapes and similar attributes somehow are unable to report – what would be a „norm” if the „reflections of the sun” in the lenses of cameras really formed such foggy images. It also did NOT occur to these loud „professionals” that by distorting and blocking the truth with their false and unproven lies, they personally contribute to the stopping of progress of humanity, amongst others, due to discouraging the building of my Magnocrafts on earth. After all, if Magnocrafts were already built, this would open for the use of people the access to unlimited resources of interstellar space, and thus many threats that may soon destroy the present humanity would cease to be an obstacle to our development. Notice that this chronically „incurable impairment of the imagination” is most often suffered by professional luminaries of today’s official atheistic science. After all, they are the ones who in a completely ignorant, deceitful and harmful to humanity manner repetitively shout „fabrications” or „reflections of the sun in the lenses” when they see authentic photographs of UFO starships – as I am explaining this in more details in subsections P2.14.1 and P2.14.2, as well as in „Fig. P28” and „Fig. P29” from volume 14 of my monograph [1/5]. I also suggest that while looking into this volume 14, it is worth to take a close look at the photo from „Fig. P25” (briefly explained there in subsections P1 and P2.9), which documents another photo of a UFO starship type K3, hiding from people behind a veil of magnetic lens – however through which shines-through the light from the sparks of Oscillatory Chambers of its two side propulsors.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #J4.3 from my web page named „propulsion.htm” (updated on 7th of October 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „magnocraft_pl.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #315E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 315) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this entry, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#315: Trzecia era techniczna ludzkości zapoczątkowana niedawno wdrażaniem „silnika elektrycznego”

2019/10/17

Motto: „Aby móc poznać prawdę dokąd elity rządzące prowadzą ludzkość, powinieneś zaprzestać oglądania kłamliwej ‚propagandy sukcesu’ jaką one cię karmią cenzurowaną przez nich telewizją i innymi publikatorami, a zacząć własnymi oczami przyglądać się prawdziwemu życiu i rzeczywistości jakie cię otaczają.”

Napędy „trzeciej ery technicznej ludzkości” jako czynnika roboczego używają „obiegu pola magnetycznego”. Era ta została zaincjowana w 1836 roku roku wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji – dość myląco nazwanego „silnik elektryczny”. Poza owym silnikiem elektrycznym, ludzkość NIE zbudowała jeszcze żadnego następnego napędu owej trzeciej ery, chociaż w 1984 roku ja teoretycznie już wynalazłem i od owego czasu niestrudzenie upowszechniam w licznych publikacjach, pędnik pierwszej generacji owej trzeciej ery technicznej nazwany „Komora Oscylacyjna” – opisany dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie „oscillatory_chamber_pl.htm”. Pędnik ten najpierw będzie używany do napędu gwiazdolotu, również mojego wynalazku, nazwanego „Magnokraft” (opisywanego na mojej stronie o nazwie „magnocraft_pl.htm”). Potem zaś, po dodatkowych usprawnieniach – np. po nadaniu mu zdolności do samonapełniania się energią magnetyczną w następnej, bo już „czwartej erze technicznej ludzkości” (tak jak opisuję to w punkcie #J4.4 ze swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”), stanie się on podstawowym pędnikiem, napędem i akumulatorem energii naszej cywilizacji.

Trzecią erę techniczną, podobnie jak wszystkie trzy wstępne „ery techniczne” już udostępnione do użytku nadal jeszcze moralnie prymitywnej ludzkości, tj. jak ery numer 1, 2 i 3, charakteryzuje konieczność zasilania ludzkich urządzeń napędowych w jakąś formę paliwa lub zewnętrznego źródła energii. (Konieczność ta jednak zaniknie dla napędów z następnych trzech już zaawansowanych er technicznych ludzkości, tj. dla er numer 4, 5 i 6.) Te pierwsze trzy prymitywne ery techniczne (tj. ery numer 1, 2 i 3) mogły więc być opisane relatywnie dobrze nawet w moich najstarszych opracowaniach. Opracowania te były bowiem z wyjątkową zaciekłością atakowane i wyszydzane przez najróżniejsze indywidua o umysłach cierpiących na wyjaśnione w dalszej części tego wpisu „nieuleczalne kalectwo wyobraźni” i przez „wilki w owczych skórach” – które udając rzekomych totaliztów faktycznie nieustająco opluwały, obrzydzały i sabotażowały zapoznawanie się z wynikami moich badań. Stąd nieustannie terroryzowany tamtymi atakami, w swych najstarszych opracowaniach starałem się ograniczać wyjaśnianie wszystkiego co dodatkowo podsycałoby owe ataki. Po przykłady moich dawnych opisów pierwszych trzech er technicznych ludzkości patrz punkt #B1 i podpis pod „Tab. #B1” ze strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, albo patrz nawet znacznie bardziej szczegółowe opisy np. z rozdziału B w tomie 2 mojej monografii [1/5].

Wypracowanie licznych i wcześniej nieznanych ludziom napędów jakie będą lub mogą być zbudowane w ramach trzeciej ery technicznej ludzkości stało się dla mnie możliwe dzięki zidentyfikowaniu praw i regularności jakie w budowach i zasadach działania kolejnych napędów ludzkich ujawniało już pierwsze sformułowanie moich „Tablic Cykliczności”. Najważniejsze z tych praw i regularności, stwierdzały:

(I) Każdy nowozbudowany przez ludzi „silnik” jest zaledwie pierwszą składową kolejnej pary „silnik-pędnik” o podobnych zasadach działania i używanym czynniku roboczym. Przykładowo, „silnik” zwany „wiatrak” jest tylko pierwszą składową pary „wiatrak-żagiel”, zaś np. „silnik spalinowy” jest tylko pierwszą składową pary obejmującej też „pędnik” zwany „dysza rakiety”. Skoro więc „silnik elektryczny” NIE posiada jeszcze odpowiadającego mu pędnika, z niniejszego prawa i regularności wynika, że w jakiś czas po nim zbudowany może być „pędnik” jaki ja wynalazłem i nazwałem „Komora Oscylacyjna”, a jaki będzie używany do napędu gwiazolotu „Magnokraft” też mojego wynalazku.

(II) Każdy „pędnik” z danej pary „silnik-pędnik” używa tego samego czynnika roboczego i tej samej zasady działania co odpowiadający mu „silnik”. Tyle że rolę silnikowego „stojana”, „wirnika”, lub „tłoka” w owym pędniku spełnia upuszczanie czynnika roboczego do ośrodka w którym ów pędnik przemieszcza napędzany przez siebie wehikuł. Przykładowo, w silniku zwanym „kierat” jego „stojanem” jest ziemia na jakiej ów kierat został osadzony i pracuje, zaś jego czynnikiem roboczym jest „siła” wytwarzana przez nogi konia. Natomiast pędnikiem w parze „silnik-pędnik” dla kieratu jest „koło”, którego zasada działania jest egzekwowana poprzez upuszczanie do otoczenia jego czynnika roboczego, tj. „siły”, poprzez obrotowe toczenie tegoż koła po nieruchomej drodze czy środowisku. Stąd przykładowo w samochodach ich pędnikami są koła, zaś silniki samochodowe jedynie dostarczają tym kołom wymaganej siły napędowej jaką koła samochodowe „upuszczają” potem do jezdni lub do tego po czym się toczą. Podobnie np. pędniki w formie „dysz rakietowych” powstają poprzez usunięcie tłoków z cylindrów silników spalinowych i powodowane tym usunięciem upuszczanie „gazów spalinowych” (będących „czynnikiem roboczym” zarówno w silnikach spalinowych, jak i w rakietach) bezpośrednio do otaczającego te rakiety środowiska – w dzisiejszych nadal prymitywnych czasach nadając ruch absolutny całym wyprawom kosmicznym. Niniejsze prawo-regularność ujawnia więc, że np. układ napędowy gwiazdolotu Magnokraft będzie działał na niemal tej samej zasadzie co asynchroniczny silnik elektryczny wykorzystujący następstwa wirującego pola magnetycznego, tyle że owo wirujące pole magnetyczne w Magnokrafcie jest „upuszczane” do otoczenia zamiast jak w silniku elektrycznym być kierowanym do wirnika. Stąd „silnik elektryczny” tworzy parę „silnik-pędnik” właśnie z magnokraftem i z jego komorami oscylacyjnymi.

(III) „Pędnik” z każdej pary „silnik-pędnik” w typowych warunkach moralnych ludzkości budowany jest NIE wcześniej niż w około 200 lat po zbudowaniu odpowiadającego mu „silnika”. To zaś oznacza, że skoro pierwszy „silnik elektryczny” zbudowany został w 1836 roku, pierwsza „Komora Oscylacyjna” i napędzany nią „Magnokraft” zapewne zbudowane zostaną NIE wcześniej niż w 2036 roku. (Odnotuj, że na podstawie najróżniejszych pozamaterialnych przesłanek, jakie opisałem w punkcie #H1.1 z mojej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm” oraz we wpisie numer #241 do blogów totalizmu – dostępnym m.in. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm”, ustaliłem że najprawdopodobniej pierwszym krajem w świecie, który zbuduje mój magnokraft i stąd który stanie się ostatnim mocarstwem i ostatnim przywódcą Ziemi, będzie Korea.)

(IV) W każdej erze technicznej wynajdywane i budowane mogą być aż trzy coraz bardziej zaawansowane generacje urządzeń napędowych. Każda z tych trzech generacji w swej zasadzie działania wykorzystuje coraz bardziej ukryte oraz wymagające wkładu nowej wiedzy, doświadczenia i techniki atrybuty używanego w całej owej erze czynnika roboczego. (Jak to wyjaśniłem w pierwszym zdaniu tego wpisu, dla opornie wprowadzanej przez elity rządzące, opisywanej tu „trzeciej ery technicznej ludzkości”, czynnikiem roboczym są zamykające się poprzez wirniki lub otoczenie „obiegi pola magnetycznego”.)

(V) Dla każdej generacji z każdej ery technicznej budowane mogą być aż dwie pary silnik-pędnik o podobnych zasadach działania oraz użyciu tego samego czynnika roboczego. Tyle tylko, że pierwsza z tych dwóch par posiada oddzielne niż ich przestrzeń robocza urządzenie pełniące rolę wytwornika czynnika roboczego (np. kocioł parowy z silnika parowego, który wytwarza parę wodną jaka potem jest odprowadzana w przestrzeń pomiędzy tłokiem i cylindrem gdzie generuje ona wymagany ruch napędowy). W drugiej zaś z tych par czynnik roboczy jest wytwarzany bezpośrednio w przestrzeni roboczej – jako przykład rozważ silnik spalinowy, gdzie spaliny są wytwarzane bezpośrednio w przestrzeni pomiędzy tłokiem i cylindrem. Stąd przykładowo, dla trzeciej generacji z drugiej ery technicznej (patrz „Tab. #J4” ze strony „propulsion_pl.htm”) pierwszą parę silnik-pędnik formują „silnik parowy” i „silnik odrzutowy”, zaś drugą taką parę formują: „silnik spalinowy” i „rakieta kosmiczna”.

Poznanie z mojej pierwszej „Tablicy Cykliczności” powyższych praw i regularności rządzących wynajdowaniem i budowaniem kolejnych napędów ludzkich z już wówczas skompletowanych przez ludzi pierwszej i drugiej ery technicznej, pozwoliło mi stopniowo wypracować wszystkie praktycznie urządzenia napędowe „trzeciej ery technicznej ludzkości”. Na urządzenia te zaś składały się napędy należące do aż trzech coraz bardziej zaawansowanych generacji owej trzeciej ery (patrz prawo i regularność numer (IV) powyżej). Pierwsza z tych generacji, obejmująca sobą między innymi „silnik elektryczny” i Magnokraft oraz jego Komory Oscylacyjne, w swej zasadzie działania wykorzystywała będzie przyciągające i odpychające oddziaływania siłowe pól magnetycznych. Druga generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych, do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetyczne będące odwrotnością tarcia, jakie ja nazwałem „Efekt Telekinetyczny”. Wykorzystanie tego efektu pozwoli, między innymi, na budowanie przez ludzi pierwszych Magnokraftów drugiej generacji jakie można nazywać „Wehikuły Telekinetyczne”, bowiem będą one napędzane z prędkościami ponadświetlnymi zjawiskiem technicznie wyzwalanej telekinezy. Z kolei trzecia generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych oraz „Efektu Telekinetycznego”, do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetycznego nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu „ludzkiego czasu” poprzez odpowiednie oddziaływanie na DNA ludzi wibracjami magnetycznymi o właściwie dobranych częstotliwościach – tak jak opisałem to szczegółowiej na swej stronie internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Z kolei owa zdolność do nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu „ludzkiego czasu” pozwoli ludzkości, między innymi, na budowanie Magnokraftów trzeciej generacji jakie można nazywać „Wehikuły Czasu” ponieważ będą one pozwalały ludziom, między innymi, na cofanie się w rządzącym starzeniem się ludzi „nawracalnym czasie softwarowym” aż do lat swojej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, zaś w ten sposób oddadzą w ręce ludzi zdolność do nieskończenie długiego życia definiowanego prawami tzw. „uwięzionej nieśmiertelności”.

Z powyżej wymienionych trzech generacji napędów jakie będą zbudowane w trzeciej erze technicznej ludzkości, najpierw, bo już w 1980 roku wypracowałem budowę i działanie gwiazdolotu „Magnokraft”, stopniowo opisując go coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. Potem, w pierwszych dniach 1984 roku rozpracowałem zasadę działania i budowę „Komory Oscylacyjnej” stanowiącej pędnik dla magnokraftu – też później stopniowo opisując ją coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. W następnym zaś roku, tj. w 1985, po opracowaniu swojej najbardziej przełomowej teorii naukowej zwanej „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (która wkrótce potem okazała się być poszukiwaną przez ludzi Teorią Wszystkiego) poznałem działanie technicznej telekinezy oraz technicznego sterowania upływem ludzkiego czasu. Stąd począwszy od 1985 roku, stopniowo wypracowałem także i opublikowałem zasadę działania Wehikułów Telekinetycznych oraz Wehikułów Czasu.

Widząc z analizy napędów pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości iż w każdej generacji napędów danej ery wynajdowane są i budowane aż dwie pary „silnik-pędnik” (patrz prawo i regularność numer (V) powyżej), spróbowałem także wypracować oba napędy jakie by reprezentowały drugą parę „silnik-pędnik” dla pierwszej pary pary obejmującej „silnik elektryczny” oraz „Magnokraft”. Stąd niemal równocześnie z magnokraftem rozpracowałem też zasadę działania i konstrukcję „silnika pulsarowego” oraz stanowiącego dla niego parę „silnik-pędnik” tzw. „statku gwiaździstego” napędzanego „pędnikami pulsarowymi” (o odmiennej niż komora oscylacyjna konstrukcji – w której pole magnetyczne generowane będzie bezpośrednio w przestrzeni otaczającej dany napęd). Zasady te i konstrukcje systematycznie potem publikowałem w kilku swych pierwszych monografiach – niestety okazało się, że to na nie moi wrogowie zaczęli kierować najsilniejszą krytykę i najbardziej jadowite obrzydzanie. W międzyczasie jednak analizy jakie o „silniku pulsarowym” i o „statku gwiaździstym” później przeprowadziłem oraz materiał dowodowy jaki na temat tych urządzeń napędowych zdołałem zgromadzić, pozwoliły mi wydedukować prognozę, że jeśli cywilizacja jaka buduje kolejne napędy „trzeciej ery technicznej” zdoła wypracować zasadę działania „wehikułu telekinetycznego” wcześniej niż zdoła zbudować „statek gwiaździsty”, wówczas zarzuci ona próby budowania „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego” ponieważ napędy telekinetyczne pozwalają uzyskiwać znacznie lepsze osiągi niż napędy pulsarowe. Jednocześnie moje publikacje już od 1985 roku opisują naszej cywilizacji zasady działania i budowy „wehikułu telekinetycznego”, a nawet „whikułu czasu”. To zaś mi ujawnia oczywistość, że jeśli moje opracowania w przyszłości NIE zostaną zgubione lub celowo zniszczone, wówczas nasza cywilizacja wogóle NIE przystąpi do budowy „statku gwiaździstego”, ponieważ bardziej będzie się jej opłacało od razu przystąpić do zbudowania gwiazdolotów telekinetycznych i wehikułów czasu. Dlatego w swoich najnowszych publikacjach owego „statku gwiaździstego” już NIE opisuję. Jednak zainteresowani czytelnicy znajdą jego opisy w moich starszych publikacjach – aż do (i włącznie z) mojej angielskojęzycznej monografii [1e] dostępnej poprzez stronę „text_1e.htm” (przeglądnij w owej [1e] jego opisy i ilustrację z podrozdziału B4.2 i z rysunku „Fig. B3”). W opracowaniach publikowanych już po [1e] opisywanie „statku gwiaździstego” jest więc zarzucone. Niemniej z wielu przekazów zawartych np. w symbolice religii muzułmańskiej jest klarowne, że „statki gwiaździste” w dawnych czasach odwiedzały Ziemię – podobnie jak Magnokrafty odwiedzają ją w obecnych czasach i są dziś znane pod nazwą UFO – patrz „Fot. #J4.3c”. (Jako przykład odwiedzin i odnotowania przez ludzi „statku gwiaździstego” typu G4 rozważ pochodzenie ozdobnej struktury pokazanej poniżej na „Fot. #J4.3a”, poczym porównaj podobieństwo tej struktury do „statku gwiaździstego” nieco mniejszego typu G3 oryginalnie pokazanego na „Fig. B3” z monografii [1e], zaś powtórzonego poniżej na „Rys. #J4.3b”. Z kolei jako przykład fotograficznego udokumentowania odwiedzin Ziemi przez już zbudowany magnokraft typu K4, patrz poniżej pokazane zdjęcie z „Fot. #J4.3c” wykonane w polskich Katowicach.)

Problemy z zasadą działania „silnika pulsarowego” oraz „statku gwiaździstego”, które naraziły moje publikacje na najbardziej nasycone jadem krytyki, wynikają z faktu, iż pole magnetyczne jest w nich generowane bezpośrednio w przestrzeni w jakiej urządzenia te działają, na zasadzie podobnej jak naturalnie dzieje się to w tzw. „gwiazdach pulsarowych”. Aby zaś zrealizować tę zasadę działania napierw ludzie muszą się nauczyć wytwarzać unikalną substancję jaka w owych napędach będzie generowała potężne pole magnetyczne spełniające w nich rolę „czynnika roboczego”, potem zaś muszą nauczyć się sterowania tymi znacznie bardziej skomplikowanymi niż Magnokrafty urządzeniami napędowymi bazującymi w swym działaniu na owej substancji. Tymczasem krytykanci moich opracowań spodziewali się, że ja wszystkie przyszłe problemy z tym związane rozwiążę już wówczas i im rozwiązania te powyjaśniam – tak jak porozwiązywałem już wtedy i powyjaśniałem tzw. „sceptykom” wszystkie problemy związane z budową i działaniem moich magnokraftów i komór oscylacyjnych.

Czynnikiem, który moim zdaniem spowodował iż w tamtych czasach ludzie żyjący dla krytykowania innych pomijali krytykowanie mojego magnokraftu i komory oscylacyjnej, zaś całą swoją intensywną i nasyconą jadem krytykę kierowali na moje wynalazki „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego”, był rodzaj powszechnie objawiającego się kalectwa powodowanego przez monopol oficjalnej nauki ateistycznej (wynagradzającej „kucie na pamięć” zamiast myślenia) a także przez intelektualnie bezstymulacyjny tryb życia ówczesnych i obecnych ludzi. To dość powszechnie ujawniające się kalectwo można by nazwać „nieuleczalnym kalectwem wyobraźni”. Według mojego rozeznania, swymi coraz większymi kłamstwami i pozbawionym logicznego myślenia nauczaniem, dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna kalectwo to nieustannie eskaluje w obecnym społeczeństwie – tak że cechuje ono już ponad 90% dzisiejszych ludzi. Co ciekawsze, wcale NIE jest ono jedną z owych „wymyślanych na siłę” przez zachłannych psychiatrów i psychologów „nieistniejących chorób” o jakich piszę np. w punkcie #F11 swej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”, czy w podpisie pod „Fot. #C9efg” ze strony o nazwie „explain_pl.htm”, a jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wyniszczającym naszą cywilizację. Ofiary „nieuleczalnego kalectwa wyobraźni” NIE są w stanie sobie wyobrazić niczego co NIE byłoby jakąś wersją tego co już skądś dobrze znają (np. wyobrazić pojawienia się w przyszłości czegoś, czego dzisiaj ludzie jeszcze NIE wytworzyli). Stąd dla tych ofiar są absolutnie NIE do przyjęcia filozoficzne prawdy jakie na bazie ogromnego materiału dowodowego wypracowały moja filozofia totalizmu i mój Koncept Dipolarnej Grawitacji – przykładowo filozoficzna prawda jaka stwierdza, że „wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia – tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać” – po więcej szczegółów patrz np. linki pod słowami owej filozoficznej prawdy z „Części #B” na mojej stronie o nazwie „skorowidz.htm”. Tymczasem zasada działania „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego” będzie bazowała na unikalnej substancji jaką w przyszłości zdoła wytworzyć ludzka „inżynieria materiałowa”, a jaka będzie rodzajem ogromnego choć stabilnego „jądra atomowego” o niemal niewidzialnej dla ludzkiego oka wielkości, które jednak będzie nośnikiem niezwykle potężnego dodatniego ładunku elektrycznego, stąd po wprawieniu w przyszłych urządzeniach napędowych w ruch wirowy, substancja ta będzie generowała sterowalne pola magnetyczne o ogromnych natężeniach zdolnych do napędzania silników pulsarowych o niewyobrażalnie dużych mocach oraz statkow gwiaździstych o podobnej do magnokraftów zasadzie działania. (Odnotuj z wyjaśnień prawa i regularności (II) powyżej, że silniki i pędniki należące do tej samej pary mają podobną konstrukcję i zasadę działania, tyle że w pędnikach materialne stojany lub wirniki silnika są zastępowane przez upuszczanie czynnika roboczego do otaczającego środowiska.) Ponieważ zaś w czasach kiedy publikowałem wizję wypracowanych przez siebie zasad konstrukcji i działania „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego” dyscyplina „inżynierii materiałowej” jeszcze NIE istniała, zaś powyższa filozoficzna prawda i jej dowodowe uzasadnienie NIE były jeszcze upowszechnione przez wówczas jeszcze NIE istniejącą filozofię totalizmu, osoby z „nieuleczalnym kalectwem wyobraźni” mogły wówczas wyżywać się do woli „naskakiwaniem” na moje przyszłościowe wizje techniczne, zaś ja NIE bardzo miałem jak przed nimi racjonalnie się obronić.

Niestety wrogość, agresja, blokowanie i ostre prześladowania jakie elity rządzące opisywane w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” zademonstrowały ludziom atakami na wyniki moich badań i na moją osobę, powodują iż dotychczas nikt NIE odważył się podjąć wysiłków zbudowania któregoś z moich zaawansowanych napędów „trzeciej ery technicznej” (tj. zbudowania komory oscylacyjnej czy magnokraftu) – realność już obecnego zbudowania jakich ja udowodniłem w swoich publikacjach, szczegółowo opisujących też ich konstrukcję i działanie. Powszechnie zaś używane w początkowych latach 21 wieku i już anachroniczne w dzisiejszych czasach napędy uprzedniej „drugiej ery technicznej” wymagające spalania brudnych „paliw kopalnych” (fossil fuels), szybko wyniszczają naszą żywicielkę Ziemię i samo-sprowadzają na nas „wielkie oczyszczanie lat 2030-tych” opisywane na mojej stronie o nazwie „2030.htm”. Stąd niemal końcowy to już czas, aby ludzkość mogła zrozumieć prawdy jakie wynikają z Tablic Cykliczności i zakasała rękawy aby szybko zbudować moje komory oscylacyjne i magnokrafty. Aby dopomóc mi w upowszechnianiu tych prawd, we wrześniu 2019 roku napisałem krótkie opracowanie [18] upowszechniane poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_18.htm”, w którym apeluję do osób jakim szerzenie prawdy i przyszłość ludzkości NIE są obojętne, aby anonimowo lub otwarcie dopomagały mi w opracowywaniu i publikowaniu otwierających ludzkie oczy filmów, scenariusze do których ja chętnie napiszę bazując na swej wiedzy i doświadczeniu. Jeśli bowiem ludzie zdołają zbudować te napędy jeszcze przed rokiem 2030-tym, czyli „na czas”, wówczas być może Bóg się zlituje nad nami i odwoła lub złagodzi nadejście tragedii jakie ilustruje nam 34-minutowy darmowy film pokazywany w YouTube np. pod adresem https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 , a noszący tytuł „Zagłada ludzkości 2030” – który notabene był pierwszym w YouTube filmem jaki z sukcesem obudził z letargu wielu ludzi ilustrując im prawdę o tragiźmie sytuacji w jaką ludzkość się samo-wprowadziła, czym zapoczątkował obecny „efekt samo-narastania staczającej się kuli śniegowej” podejmowań faktycznych działań przez owych ludzi. Dość retoryczne więc pytanie jakie w tym miejscu chciałbym ci czytelniku zadać, to czy wiedząc o wynikach moich badań NIE będzie ci głupio jeśli zagłada ludzkości lat 2030-tych faktycznie nadejdzie, zaś ty patrząc na umieranie bliskich sobie osób, lub przeżywając je samemu, będziesz świadomy iż nie starałeś się uciszyć obrzydzeń moich wrogów oraz dołożyć jakiś własny wkład w zbudowanie bezanieczyszczeniowych napędów opisywanej tu trzeciej ery technicznej ludzkości jaka ma potencjał aby powstrzymać nadejście zagłady m.in. na ciebie i na twoich bliskich?

Fot. #J4.3a
Fot. #J4.3a: Oto wywodząca się ze starożytności ornamentowa „struktura gwiaździsta” ilustrująca przebiegi obwodów magnetycznych w „statku gwiaździstym” typu G4. Jej szerszy opis przytoczyłem w punkcie #J4.3 swej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” i w podpisie pod udostępnianym tam „Fot. #J4.3” – z którego adresu http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg załadowałem tutaj powyższe jej zdjęcie. Powstała ona poprzez zespolenie ze sobą trzech kwadratów, ustawionych po obróceniu ich względem siebie o kąty 30 stopni – co najlepiej ilustruje pusta przestrzeń w centrum tej struktury (tj. jakby jej „pędnik główny”). Faktycznie więc każda z pomalowanych powyżej na brązowo jakby „belek” formujących 12 promieni gwiazd składających się na tę strukturę odpowiada przebiegowi stacjonarnych, tj. nie wirujących, „obwodów magnetycznych” w statku gwiaździstym typu G4. (Typ G4 statku gwiaździstego jest następnym i dwukrotnie większym typem niż typ G3 statku gwiaździstego pokazanego na „Fig. B3” z mojej monografii [1e] oraz na powtórzonym stamtąd poniżej „Rys. #J4.3b”.) Owe obwody magnetyczne łączą wyloty każdego z pędników tego statku z wylotami wszystkich innych pędników o przeciwstawnym zorientowaniu biegunów magnetycznych. A każdy statek gwiaździsty (w tym typu G4) ma aż 3 rodzaje pędników, tj ma (M) pędnik główny (tylko jeden) umiejscowiony w jego środku, (S) pędniki boczne (w gwiazdolotach typu G4 jest ich 12) umiejscowione pomiędzy poszczególnymi promieniami gwiazdo-podobnego zarysu tego gwiazdolotu, oraz nieistniejące w magnokraftach pędniki rotujące (B), których w typie G4 też jest 12, jakich przeciwstawnie wytwarzane pole magnetyczne zakotwiczone jest do czubka każdego z promieni tego statku o kształcie gwiazdy. Dokładne położenia umiejscowień każdego w tych rodzajów pędników powyższa struktura ukazuje jako miejsca zbiegania się ze sobą owych pomalowanych na brązowo „belek” (w faktycznych statkach gwiaździstych owe pochłaniające światło belki formowane ze stacjonarnego pola magnetycznego miały czarny, a NIE brązowy, kolor – tj. kolor taki sam jak tzw. „czarne belki” w magnokraftach i UFO). Odnotuj tutaj, że dzięki użyciu aż trzech rodzajów pędników (tj. M, S i B), poprzez odpowiednie przesterowywanie wytwarzanego przez te pędniki pola magnetycznego, statki gwiaździste mogły formować swymi „czarnymi belkami” dużą różnorodność struktur podobnych do tej pokazanej powyżej, tak samo jak poprzez przesterowywanie swego pola magnetycznego dzisiejsze wehikuły UFO „malują” na polach zbożowych ogromną różnorodność „kręgów zbożowych” – powstawanie jednego z których udokumentowane zostało na wideo i ilustracjach pokazanych i opisanych dokładniej w punkcie #A6.1 mojej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm”, zaś przykłady innych takich „kręgów zbożowych” pokazane i objaśnione zostały na fotografiach „Fot. #D8abc”, „Fot. #D8de” i „Fot. #E2ab” z mojej strony o nazwie „explain_pl.htm”.

Każda osoba o dociekliwym umyśle, oglądając powyższą strukturę lub inne struktury i wzorce do niej podobne, zapewne zacznie się zastanawiać skąd bierze się inspiracja i jakby wewnętrzna potrzeba historycznego utrwalania struktur takich jak powyższa. Na bazie dotychczasowych analiz różnorodnego materiału dowodowego na jaki w tej sprawie często się natykam, ja osobiście poznałem przesłanki jakie pozwalają mi uważać, że inspiracja ta i wewnętrzna potrzeba historycznie trwałego jej dokumentowania posiada swe źródło w ludzkich obserwacjach z dalekiej przeszłości niezwykłych kształtów, konfiguracji i rozmieszczeń pędników jakie wówczas ujawniały ludziom „statki gwiaździste” w tamtych czasach często odwiedzające Ziemię, tyle że w dzisiejszych czasach pozastępowane już wehikułami telekinetycznymi i wehikułami czasu jakie wszystkie dzisiejsi „UFOlodzy” w swej ignorancji wrzucają do jednego worka zwanego przez nich „UFO”.

Rys. #J4.3b
Rys. #J4.3b: Oto zasada projektowania „statku gwiaździstego” typu G3 (tj. gwiaździstego odpowiednika dla dyskoidalnych magnokraftów załogowych najmniejszego typu K3). Zasadę tę zilustrowałem na „Fig. B3” z mojej angielskojęzycznej monografii [1e] z której adresu http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg załadowałem tu wyjaśniający ją powyższy rysunek. Kształt i rozmieszczenie poszczególnych pędników są zdefiniowane geometrią zilustrowanej na tym rysunku gwiazdy powstałej z dwóch kwadratów obróconych względem siebie o kąt 45 stopni. Statek ten posiada następujące „pędniki pulsarowe”: „M” – jeden pędnik główny, „S” – 8 pędników bocznych, oraz „B” – 8 pędników rotujących. Tzw. „czarne belki” formowane przez pole magnetyczne łączące wyloty poszczególnych pędników w stacjonarnych trybach jego pracy formuje piękne i intrygujące widza struktury, wyraźnie widoczne dla ludzkich oczu. Jedna z takich intrygujących struktur, powstała w dwukrotnie większym typie „G4” tego gwiazdolotu, została zilustrowana powyżej na zdjęciu z „Fot. #J4.3a”.

Fot. #J4.3c
Fot. #J4.3c: Oto jeden z ogromnej liczby fizykalnych dowodów iż moje magnokrafty daje się zbudować. Dowody te dostarczają, między innymi, autentyczne fotografie wehikułów UFO – napęd których działa na identycznej zasadzie jak napęd moich magnokraftów. Dwa z licznych zdjęć dokumentujących istnienie gwiazdolotów UFO pokazałem i szczegółowo opisałem na „Fot. #C9efg” ze swej strony o nazwie „explain_pl.htm”, z adresu której to fotografii http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg załadowałem tu powyższe zdjęcie. UFO uwielbiają bowiem polskie Katowice i to tam w dniu 15 sierpnia 2019 roku, około godziny 14, wykonane zostały przypadkowo aż dwa zdjęcia tego samego dyskoidalnego UFO typu K4, jakie obserwując defiladę wojskową ukrywało się przed zgromadzonymi tam ludźmi poza zasłoną tzw. „soczewki magnetycznej” – co UFO czynią relatywnie często i z powodu czego ja w swoich opracowaniach publikuje aż cały szereg zdjęć UFO ukrywających się przed ludźmi poza zasłoną soczewki magnetycznej. Obie fotografie jakie utrwaliły to UFO dosłał mi mój kolega z tego samego roku studiów na Politechnice Wrocławskiej – którego osobiście znam bardzo dobrze i o którego rzetelności zaręczam (po szczegóły naszego roku studiów patrz strona internetowa o nazwie „rok.htm”). Jedną z tych fotografii pokazuję tutaj – UFO widoczne jest na niej jako położony tuż przy lewej krawędzi zdjęcia (na wysokości około jednej eskadry wyżej niż lecąca obok eskadra F16) ów mglisty dysk z białą plamą wylotu z pędnika głównego w swoim środku. Dzięki korzystnemu dla nas ustawieniu tego UFO, każde z obu istniejących jego zdjęć pozwala wyznaczać stosunek jego pozornej średnicy „D” do wysokości „H”, czyli jego współczynnik „Krotność (K)” – który dla tego gwiazdolotu na obu jego zdjęciach posiada tą samą wartość K=D/H=4. Znając zaś ów współczynnik „K” wiemy, iż gwiazdolot ten jest typu K4 – co z „Tablicy #G1” zawartej w tomie 3 mojej monografii [1/5] pozwala nam odczytać, że wymiary tego UFO wynosiły: średnica D=8.78 [metrów], zaś wysokość H=2.19 [metrów]. Ponadto, wiedząc iż jest to UFO typu K4, na 4-minutowym darmowym filmie o tytule „Jak wielki jest Magnokraft” upowszechnianym w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c można dobrze się przyglądnąć jak ten gwiazdolot naprawdę wygląda jeśli NIE ukrywa się przed ludźmi poza zasłoną takiej „soczewki magnetycznej”, albo wytwarzanej przez siebie technicznie „sztucznej chmury”.

Formowana przez to UFO „soczewka magnetyczna” nadaje sfotografowanemu wehikułowi wygląd jakby wykonanego z mgły. To zaś oczywiście natychmiast wykorzystali najróżniejsi „fachowcy” cierpiący na opisywany powyżej, a także w punkcie #J4.3 mojej strony „propulsion_pl.htm”, stan ludzkiej świadomości i filozofii życiowej, który można nazywać „nieuleczalne kalectwo wyobraźni”. Natychmiast okrzyknęli więc oni oba te zdjęcia „odbiciami słońca w soczewce aparatu”. Przeoczyli jednak przy tym kilka faktów. Przykładowo, że pomimo iż sami zapewne posiadają aparaty (a być może i fundusze podatników na badania), jednak nigdy osobiście NIE potrafili zarejestrować nimi „odbić słońca” o kształtach „mglistych dysków” z jarzącym się w ich centrum wylotem pędnika głównego oraz o identycznych jak powyżej cechach. Ponadto przeoczyli też, że owe miliony ludzi codziennie fotografujące coś swymi aparatami, też takich „odbić słońca” o dyskoidalnych kształtach i podobnych cechach jakoś nagminnie NIE są w stanie raportować – co jednak byłoby „normalką” gdyby „odbicia słońca” w soczewce faktycznie formowały takie mgliste obrazy. Owym krzykliwym „fachowcom” NIE przyszło też do głowy, że wypaczając i blokując prawdę swymi fałszywymi i niesprawdzonymi kłamstwami, osobiście powstrzymują oni postęp ludzkości, między innymi poprzez zniechęcanie do podjęcia na ziemi budowy moich magnokraftów. Wszakże gdyby magnokrafty zostały już zbudowane, do użytku ludzi otwarty by został dostęp do nieograniczonych zasobów przestrzeni międzygwiezdnej, a stąd wiele zagrożeń jakie już wkrótce mogą zupełnie zniszczyć dzisiejszą ludzkość przestałoby stanowić przeszkodę w naszym rozwoju. Odnotuj, że na owo chronicznie „nieuleczalne kalectwo wyobraźni” najczęściej cierpią zawodowi luminarze dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej. To wszakże oni w sposób zupełnie ignorancki, kłamliwy i szkodliwy dla ludzkości powtarzalnie okrzykują „fabrykacjami” lub „odbiciami słońca w soczewce” autentyczne zdjęcia gwiazdolotów UFO – tak jak wyjaśniam to dokładniej w podrozdziałach P2.14.1 i P2.14.2 oraz na „Rys. P28” i „Rys. P29” z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zaglądając do owego tomu 14 proponuję rzucić też okiem na zdjęcie z „Rys. P25” (krótko wyjaśniane tam w podrozdziałach P1 i P2.9), które dokumentuje jeszcze jedno zdjęcie gwiazdolotu UFO, tyle że typu K3, też ukrywającego się poza zasłoną soczewki magnetycznej – przez którą prześwituje jednak światło z jarzących się iskrami dwóch wylotów z komór oscylacyjnych jego pędników bocznych.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #J4.3 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 17 października 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #315, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, czy wysoce moralnej „filozofii totalizmu”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej „Ewangelii w/g św. Jana” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#314E: Hiding and masking as the most moral form of self-defence from ruthless aggressors

2019/10/07

Motto: „Skill is the crown of the wise, crown of the silly – stupidity.” (Bible, OLD TESTAMENT „Book of Proverbs”, verse 14:24)

I do hope that the reader had the opportunity to get acquainted with the scientific forecasts of Professor Jan Pająk, which predict the total collapse and fall of the current human civilization in the 2030s, and explain the reasons, course and rough scenario of this tragedy that is self-inflicted by humanity. As a result of this fast approaching purification, the Professor predicts the death of 99.9% of inhabitants of Earth – which means saving of only about one person from every thousand people living at that time. If the reader still has not familiarized himself with these predictions, then I recommend looking into the totaliztic web page named „2030_uk.htm” or browsing the 34-minute free video from YouTube based on this web page and in Polish entitled „Zagłada ludzkości 2030” (which means „The Great Purification of the 2030s”, and also looking into the „part #H” (especially to items #H1, #H2, #H3 and #H4) from the totaliztic web page named „prophecies.htm”.

Below, based on historical experience, advices of military experts and preppers, I present the rules and scenario for personal and group masking. I do hope it will help many people. I also hope that there will be no bad people among them – who will use masking techniques to attack others. These rules and scenario were prepared on the basis of logical reasoning about the situation of the times of decline and extinction of humanity, which Professor Jan Pająk presented in his publications. It should be remembered that the proposal to use masking techniques applies to the times after the fall of the rule of law, when even local communities will not be able to exist on the principles of the historical „wild west”, i.e. by patrolling a given area and providing it with protection against other aggressive groups.

This material was prepared with the 2030s in mind and assuming that estimates of Professor Pająk are correct: i.e. a 99.9% reduction in the population – although I still hope that this material will never be needed. Only then the masking descriptions described below in numbered items make sense – otherwise the description fits only into the period of total war. While writing, I tried to empathize with the situation when in fact every stranger would be a lethal threat to us. My inspiration was one of the prophecies, namely the „Red Sky Night”. Since such a phenomenon took place in 2018, we still have 3 years left (the description of it says that there will be four peaceful one-year seasons). Then the 4th sign will start as it lasts 10 years. In this story inspirational was the statement that the children of the earth must go into the wilderness and live away from human clusters. I think a lot about everything that Professor Pająk forecasted. I look at what is happening in the world. I also know that the world, so greedy and hypocritical, and so exploiting the environment must at some point experience the purification. It is impossible to constantly eat and dirty with increasingly more fish in the aquarium without keeping a healthy balance. It is not feasible. The aquarium has the advantage that from time to time someone will come and clean it, while for the cleaning period will transfer the fish to a jar – but we do not have such option. I also often discuss with my family about this research – in which I believe. I know that my relatives, like most people, have a poor chance of survival – although I do my best to change it. They probably don’t believe what can happen. I do what I can to prepare them, I train their bodies saying that it is a defence against old age and diseases, I teach how to make supplies and explain why survival equipment is at home, saying that it can always be useful in the field for recreation, while during the war and a natural disaster it will be necessary. But trust me, they don’t believe in 99.9%, even at first it was difficult for me to think. Initially, I believed in 60% maybe 70% (i.e. that humanity would start to save itself). However, watching how the situation develops in today’s world, I am now beginning to suspect that this 99.9% is a correct forecast. But most people do not believe even in 5%, these hundreds of millions are no longer able to imagine what is coming. This is terrible. Recently I talked with my friend who watched the video „Zagłada ludzkości 2030” (i.e. „The Great Purification of the 2030s”). She said that the video is great and has large audience that it is talked about in the forums. I asked whether she was preparing, whether she had any backpack, equipment, weapons, supplies, any of these things. She answered after a moment’s thought that no, she was developing spiritually. Sad, if the truth seeker thinks so, then what most of others think. I can’t help it, but I believe in God, I trust Professor’s discoveries and I know that most of humanity is wrong. This is a bad direction of development.

In a situation of total collapse of civilization, we have only two options to survive the thirties of this millennium. Namely, we can either defend ourselves and fight bands of starving people that will attack us, or we can be invisible to them using camouflage techniques. Masking is a much better form of defence. It requires less energy and resources from us and reduces the possibility of danger associated with meeting aggressive people. It also allows being much weaker to effectively hinder our enemy’s attack. Masking is also an element of intelligence and morality – it allows us to keep the law „do not kill” if we do not have to defend ourselves.

The principles of masking are divided into two groups of techniques. These are: (A) urban masking that we will use from the beginning of the fall of civilization, to the time when attacking gangs or the depletion of resources force us to leave cities – human habitats; and (B) masking in the field, used after leaving home, during the nomadic existence in an area devoid of civilization achievements.

(A) Urban masking:

A1) Rule number one, you need to look desperate, poor and sick that has nothing to offer. This tactic worked well during the Balkan war after the collapse of Yugoslavia. It should be remembered that in times of widespread chaos, the worst nuisance are gangs of armed people who are trying to get food, medicine and often to rob bystanders. The Yugoslav war showed that the assault was widespread and first were robbed rich houses as well as people looking like wealthy, moving in designer clothes, luxury cars, etc.

So have a modest look, like any desperate man. You may look like a homeless person, a little crazy, crying, if you have such opportunity – makeup yourself to looking sick, infected with some disease. Without nice clothes and things. The Japanese proverb says „a nail gets it because it sticks out”. If someone thinks you have something valuable then will come to take it away from you. This is not an accident, but only a matter of time, people and the number of weapons.

A2) Do not count on the help of the army. Even troops can rob you, and certainly don’t count on them protecting you and letting you feed at their cost. Soldiers and uniformed services also have families and one thing that will interest them then is the thought of the safety of their loved ones. Try not to get in the way of soldiers, especially those who are already operating outside of power structures.

A3) Mask your home, throw open suitcases in front of it, garbage and scattered clothes so that it looks already ransacked, even leave the car open with the battery removed and the fuel cap ajar. Pump the fuel out of it beforehand, you can sprinkle it with soot or rubbish, which gives the impression that it burned or was destroyed.

A4) Remove (and bury) from the front of the house everything that can be an excuse for theft and further search. Remember that everything may be needed then.

A5) Avoid people you don’t know, move only at night, never in the middle of the street. Hide and rest during the day, set up guards, cooperate with your neighbours if possible, to always be ready to defend yourself. Organize neighbourhood patrols with at least a few men to repel intruders. Use masking this time to hide your weakness. Hide your weakness in a patrol with several men, and hide your strength in the cover/belaying of people on patrol. Let the patrol look confident. Always, however, provide them with hidden protection, safeguarding with your best weapon. Such patrols during the Balkan war protected a single street or a group of several houses.

A6) In the city don’t wear military clothes, they’ll think you have a gun and will want to kill you. If you have a weapon, try to hide it, but always have it ready to defend. An invisible weapon can save you from an armed aggressor who will want to rob you without losing his ammunition. Look like an ordinary, average civilian.

A7) Doors, windows, if possible barricade. You can use furniture, boards and even sandbags for this. Secure the rooms you are in so that access to them is only possible through one entrance, preferably hard to reach. During the Balkan war, some houses resembled medieval strongholds, where the entrance was on the first floor to which the tenant got up due to the ladder, dropped from above.

A8) Never light the lights at night, if someone can see them from the outside, they will certainly want to check who and why is inside. The same rule applies to lights when you move around in the field.

A9) Never make noise, always be quiet, if the sound can be heard outside the place of your concealment, it will attract others.

A10) Stay hidden only until you have to fight the gangs in there. If this happens, and someone attacking you escapes, you can be sure that he will come back with new forces.

A11) If you are exchanging goods with strangers, don’t let them know that you or your family have a lot to offer, when returning to the camp, don’t let them follow you. Checking if we are not tracked applies to every situation when we return to our place of residence.

A12) Everything you need to take during your escape, have it ready and packed in your backpack.

A13) When travelling, have two backpacks/bags. Carry the most valuable items with you or in a smaller backpack. If someone stops you and tells you to give back your backpack and you can’t defend yourself, try to give him the bigger one and quickly run away. You must be ready to use this technique, especially when you decided to leave the city.

A14) When you leave the city, take only what you need in the field. Inform about your departure only those people you want to take with you. Act moral here, but don’t announce your departure. Perhaps other people will want to stop you by force or rob you or thwart your plans in other ways. It’s up to you when to leave the city. Experienced survival experts always say that „a city is a trap: the sooner you leave it, the better for you.”

A15) Have a planned way to leave the city, you have little chance that you will do it using a car. It is best for you to leave the city away from the main exit roads that may be blocked by the army. They won’t let you leave the city with anything valuable. Leave the city on foot, by bike, or if you live by a large river or lake – by boat or raft. A bicycle or a boat will allow you to take more luggage (see A4 from item #S5 on the web page „2030_uk.htm”) – but they need to be painted dark, and in the field – masked with branches. Select night time if you know the area. You need to know where you want to get, thus move according to this knowledge.

(B) Masking in the field: We assume that we will need these skills most, according to the scenario of the fall of human civilization in the 2030s. This presentation focuses primarily on the issue of camouflage in the field:

B1) Everything you wear should be in dark, grey or camouflage colours. If any equipment has chrome, reflective, or colourful elements, repaint it, or mask it with other methods – as far as it allows to preserve its functional properties. In the field you have to look like a hunter or sniper means you should be invisible to animals and to people.

B2) Have two types of camouflage capes (see: https://www.google.com/search?q=camouflage+capes ), one for summer, spring and autumn, others for winter (e.g. green forest colour and white winter colour).

The ideal solution would be for you to have military, hunting or survival clothing for every season. This solution, however, requires a lot of financial resources, while the luggage we would have to carry with us would be too heavy. The solution to this are the above camouflage capes, preferably military, which we can often buy in stores with equipment from demobiles. They allow for external masking of these items and clothing, which we have, see item #R2 from the web page named „2030_uk.htm”. We will not always be able to gather all the elements of clothing in camouflaging colours.

The summer and winter versions of the camouflage capes allow us to mask our posture at any time of the year, regardless of whether we are moving among grass or snowdrifts. The applied camouflage capes mask us and the luggage (backpack we wear). Snipers and hunters use a similar practice.

If you do not have the funds or space for the above two versions of the camouflage capes, buy its summer version and have pieces of white material that you can combine with the camouflage cape and get the masking effect in winter. This solution works with partial snowing.

B3) When moving, wear gloves and paint your face. A man hiding in the woods, on a meadow, in the bushes, etc., reveals three things in addition to movement: the reflection of his equipment, as well as his hands and face. Face painting is an old practice that all scouts used. We paint the whole face, mud can be used in the field. Putting lines, promoted in films, does not work. Remembering that our task is to move at night, the more our complete face should be as little visible as possible. An ordinary shawl, e.g. an araphatka, will allow us to achieve this goal and significantly reduce the possibility of being noticed.

B4) Set up camp away from roads and settlements in wild and in hard to reach areas. Take advantage of the area, see from which side someone can approach it, isolate yourself with rivers, swamps, thick bushes, rocks.

B5) Constantly designate hidden guards and observation posts so as to warn other people in your group on time about impending danger. Prepare temporary alarms near the campsite to alert you that someone is passing by.

B6) If you intend to stay in a given place longer (e.g. during the winter), build your camp as Wietkom troops did in hidden underground dugouts. Remember to even the smoke outlet from the hearth move away from the entrance to the hidden room/filter (the filtering room is a separate chamber), where smoke comes out through several smaller holes. Cover the smoke outlets with stones and branches so that they dissipate the fumes on the ground as much as possible.

B7) When moving outside the campsite, move in jumps. First a few kilometre exploration trip, then the movement of the whole group. Constantly keep an eye on the area.

B8) Hunt and get food quietly, even if you have a weapon better fish and hunt with a bow. The bang of the shot will attract attention for several kilometres.

B9) Never enter abandoned houses alone, always check that the entrance has no trap and that the current tenant is not lurking behind the door.

B10) Masking is obligatory in two directions, so do not approach loud clusters of people, outbreaks of far-visible fires, bright houses, in the peak period of depopulation they will surely be traps set for the curious.

* * *

Dr. Eng. Jan Pająk, who runs this blog („owner”), would like to thank the author of the above entry, Totalizt and the Polish citizen, Sławomir Jabłoński, for accepting the invitation that his above presentation is published on 2019/9/17 as post number #314 to all blogs of totalizm, and also repeated in „volume S” from the publication [13] (accessible, amongst others, through the web page named „tekst_13.htm”) offering full content of all posts to blogs of totalizm. This presentation is already the second one to the preparing of which the author has invited Mr. Jabłoński – due to his high practical and already proven expertise in these matters. This second presentation informs interested people what actions and preparations increase the chance of surviving in the incoming purification of humanity of the 2030s. The previous of these three presentations, explaining what equipment is necessary to facilitate survival in the wilderness, was published on 2018/7/30 as post number #300 to blogs of totalizm, while repeated as the first post from „volume T” of the abovementioned publication [13] (available, among others, via the web page named „tekst_13.htm” – note that due to the use of decreasing page numbering, volumes T and S of the publication [13] publish the first posts at their very end). The last, third in a row presentation of the same series, Mr. Jabłoński promised to prepare in about two years. It will be devoted to the summary of „what” edible and necessary dietary supplements (also „where” and „when”) can be found in Polish (European) wilderness, and „how to prepare it” to make it suitable for consumption or for use as an effective dietary supplement.

The reason for the preparation of the above three presentations is that, according to the „owner” of this blog, one needs to be thoroughly prepared for this incoming purification in order to have any chance of being in that group of probably only about one in every thousand currently living people who will survive the rapidly approaching purification of humanity of the 2030s (i.e. survive the extinction warned in the totaliztic web page named „2030_uk.htm” and in the free YouTube video summarizing that web page and named in Polish „Zagłada ludzkości 2030” (i.e. „The Great Purification of 2030s”) which can be viewed e.g. from the web page named „djp.htm” that lists all free YouTube videos created with the direct participation of Dr. Jan Pająk, or viewed directly from the following Internet address: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Developing the required skills (and acquiring practical ability to use them), gathering the equipment necessary for survival and plans where survival of the reader has a best chances, as well as learning the knowledge required to survive, is an important component of this preparation for surviving the purification by leading a nomadic life and feeding on the fruits of nature. By just a passive reliance only on stocks previously accumulated in cities, or in own homes or bunkers, this purification lasting many years probably cannot be survived.

The text of this post #314E was adopted from the „volume S” of the publication [13] available via the totaliztic web page named „tekst_13.htm” (update dated 17 August 2019, or later). In this publication [13] the above presentation is published using all Internet capabilities (such as: repetitive updating, the use of „green links” that link to the pages indicated after clicking at them with the mouse, the use of illustrations, colours, distinctions, highlights, etc.). The latest update of the web page „tekst_13.htm” is now available to interested readers, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm
http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm
http://cielcza.cba.pl/tekst_13.htm
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „tekst_13.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „2030_uk.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/2030_uk.htm

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #314E). So far 8 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 314) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ). Almost a half of these posts is published there also in English, and thus will be understood also by inhabitants of countries other than Poland.

#314: Ukrywanie się i maskowanie jako najmoralniejsza forma obrony przed agresorami

2019/09/17

Motto: „Umiejętność jest wieńcem mądrych, koroną niemądrych – głupota.” (Biblia, – STARY TESTAMENT „Księga Przysłów”, werset 14:24)

Liczę, że czytelnik miał okazję zapoznania się z naukowymi prognozami Profesora Jana Pająk, jakie przewidują całkowite załamanie się i upadek obecnej cywilizacji ludzkiej w latach 2030-tych, oraz wyjaśniają powody, przebieg i zgrubny scenariusz owej samo-zadanej sobie przez ludzkość tragedii. W wyniku tej szybko nadchodzącej zagłady Profesor przewiduje śmierć 99.9% mieszkańców Ziemi – co oznacza ocalenie od zagłady tylko około jednej osoby z każdego tysiąca żyjących wtedy ludzi. Jeśli czytelnik nadal nie zapoznał się z tymi prognozami, wówczas polecam zaglądnięcie do totaliztycznej strony o nazwie „2030.htm” lub przeglądnięcie bazującego na owej stronie 34-minutowego darmowego wideo z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030”, a także zaglądnięcie do „części #H” (szczególnie zaś do punktów #H1, #H2, #H3 i #H4) z totaliztycznej strony o nazwie „przepowiednie.htm”.

Poniżej na podstawie doświadczeń historycznych, porad ekspertów wojskowych, preppersów, przedstawiam zasady i scenariusz maskowania osobistego jak i grupowego. Mam nadzieję, że pomoże on wielu ludziom. Liczę też, że nie będzie wśród nich złych ludzi – którzy techniki maskowania użyją do ataku. Scenariusz został przygotowany w oparciu o logiczne rozumowanie sytuacji czasów upadku i wymierania ludzkości jaki w swoich opracowaniach przedstawił Prof. Jan Pajak. Należy pamiętać, że propozycja stosowania technik maskowania, dotyczy czasów po upadku zasad praworządności, kiedy już nawet lokalne społeczności nie będą mogły egzystować na zasadach historycznego dzikiego zachodu, tj.: patrolować dany teren i zapewnić mu ochronę przed innymi grupami.

Niniejszy materiał przygotowałem z myślą o latach 2030 i zakładając, że szacunki Prof. Pająka są poprawne: tj. 99.9% redukcja populacji – chociaż nadal mam nadzieję, że nigdy materiał ten nie będzie potrzebny. Tylko bowiem wówczas przekazane w punktach poniższe opisy maskowania mają sens – w innym wypadku opis pasuje tylko do okresu wojny totalnej. Pisząc starałem się wczuć w sytuację, kiedy faktycznie każdy obcy będzie dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Moim inspiratorem była jedna z przepowiedni, mianowicie „Noc czerwonego Nieba”. Skoro takie zjawisko miało miejsce w 2018 roku to zostało nam jeszcze 3 lata, (opis mówi, że zostaną po tym cztery spokojne pory jedno roczne). Potem zacznie się 4 znak jak będzie trwał 10 lat. W historii tej inspirującym było stwierdzenie, że dzieci ziemi muszą udać się w dzicz i żyć z dala od skupisk ludzkich. Ja myślę dużo na temat tego wszystkiego co Prof. Pająk zaprognozował. Patrzę na to co się dzieje na świecie. Też wiem, że świat, aż tak zachłanny i zakłamany, oraz tak eksploatujący środowisko musi w jakimś momencie przeżyć oczyszczenie. Nie da się w akwarium bez zachowania równowagi stale jeść i brudzić z coraz większą ilością ryb. To nie wykonalne. Akwarium ma tę zaletę, że co pewien czas ktoś przyjdzie posprząta, a na okres sprzątania przeniesie rybki do słoika – ale my nie mamy takiej opcji. Często też dyskutuję z moją rodziną na temat tych badań – w które ja wierzę. Wiem, że moi krewni, tak jak gro innych ludzi, mają marne szanse przetrwania – choć robię co mogę aby to zmienić. Nie wierzą chyba w to co może się stać. Robię co mogę aby ich przygotować, trenuję ich ciała mówiąc, że to obrona przed starością i chorobami, uczę robienia zapasów i wyjaśniam po co jest sprzęt survivalowy w domu, mówiąc, że to zawsze może się przydać w terenie dla rekreacji, a w czasie wojny, klęski żywiołowej będzie niezbędne. Ale proszę mi zaufać, oni nie wierzą w 99.9%, nawet mnie początkowo to trudno przychodziło do głowy. Początkowo ja wierzyłem w 60% może 70% (tj. że ludzkość zacznie się jednak ratować). Jednak obserwując jak sytucja się rozwija w dzisiejsyzm świecie, obecnie zaczynam też posądzać, że owe 99.9% jest poprawną prognozą. Ale większość ludzi nie wierzy nawet w 5%, te setki milinów nie są już w stanie sobie wyobrazić tego co nadchodzi. Straszne to jest. Ostatnio rozmawiałem z moją znajomą jaka oglądała film „Zagłada ludzkości 2030”. Mówiła, że film jest super i ma wielką oglądalność, że się mówi o nim na forach. Zapytałem czy się przygotowuje, czy ma jakiś plecak, sprzęt, broń, zapasy, co kolwiek z tych rzeczy. Odpowiedziała po chwili zastanowienia, że nie, rozwija się duchowo. Przykre, skoro osoba szukająca prawdy tak myśli, to jak myśli większość. Nic nie poradzę, ja wierzę w Boga, ufam odkryciom Profesora i wiem, że większość ludzkości się myli. To zły kierunek rozwoju.

W sytuacji totalnego załamania się cywilizacji mamy tylko dwa wyjścia aby przeżyć lata trzydzieste tego tysiąclecia. Mianowicie albo możemy bronić się i walczyć z atakującymi nas bandami zagłodzonych ludzi, albo też możemy być dla nich nie widoczni, stosując techniki kamuflażu. Maskowanie to o wiele korzystniejsza forma obrony. Wymaga ona od nas mniej energii, zasobów i pomniejsza możliwość niebezpieczeństwa związanego z spotkaniem agresywnych osób. Pozwala też będąc o wiele słabszym skutecznie utrudnić naszemu wrogowi atak. Maskowanie jest też elementem inteligencji i moralności, pozwala nam zachować prawo „nie zabijaj” jeżeli nie musimy się bronić.

Zasady maskowania podzielono na dwie grupy technik. Są to: (A) maskowanie miejskie jakie będziemy używać od momentu rozpoczęcia upadku cywilizacji, do czasu, kiedy atakujące bandy lub wyczerpanie zasobów zmusi nas do opuszczenia miast – siedliskich ludzkich; oraz (B) maskowanie w terenie, stosowane po opuszczeniu miejsca zamieszkania, w okresie koczowniczego bytowania w terenie pozbawionym osiągnięć cywilizacji.

(A) Maskowanie miejskie:

A1) Zasada numer jeden, wyglądaj na zdesperowanego, biednego i chorego jaki nie ma nic do zaoferowania. Taktyka ta sprawdziła się podczas wojny bałkańskiej po rozpadzie Jugosławii. Należy pamiętać, że w czasach powszechnego chaosu, najgorszym utrapieniem są bandy uzbrojonych ludzi, którzy starają się zdobyć pożywienie, lekarstwa i często okraść postronne osoby. Wojna Jugosłowiańska pokazała, że do napaści dochodziło nagminnie i w pierwszej kolejności zostały okradzione bogate domy, oraz osoby wyglądające na zamożne, poruszające się w markowych ubraniach, luksusowymi samochodami, itp.

Miej więc skromny wygląd, jak każdy zdesperowany człowiek. Możesz wyglądać jak bezdomny, trochę szalony, płaczący, jeżeli masz taką możliwość ucharakteryzuj się na chorego, zarażonego jakąś chorobą. Bez ładnych ubrań i rzeczy. Japońskie przysłowie głosi, że „gwóźdź dostaje bo wystaje”. Gdy ktoś myśli, że masz coś wartościowego to przyjdzie po to, aby ci to zabrać. To nie przypadek, ale jedynie kwestia czasu, ludzi i ilości broni.

A2) Nie licz na pomoc wojska. Nawet oddziały wojskowe mogą cię okraść, a na pewno nie licz, że będą cię chronić i pozwolą ci żywić się ich kosztem. Żołnierze, służby mundurowe też mają rodzinny i jedno co ich będzie wówczas interesowało to myśl o bezpieczeństwie swoich bliskich. Staraj się nie wchodzić żołnierzom w drogę, szczególnie tym, którzy działają już poza strukturami władzy.

A3) Maskuj swój dom, wyrzuć przed niego otwarte walizki, śmieci i rozrzucone ubrania, tak aby wyglądał na już splądrowany, nawet samochód pozostaw otwarty z wyjętym akumulatorem i uchylonym wlewem paliwa. Wcześniej wypompuj z niego paliwo, możesz posypać go sadzą lub śmieciami, jaka sprawi wrażenie, że płonął lub został zniszczony.

A4) Pochowaj z placu przed domem wszystko co może być pretekstem do kradzieży i dalszych poszukiwań. Pamiętaj, że wówczas wszystko może być potrzebne.

A5) Unikaj ludzi jakich nie znasz, przemieszczaj się tylko w nocy, nigdy środkiem ulicy. W dzień ukryj się i odpoczywaj, wystawiaj straże, w miarę możliwości współdziałaj tu z sąsiadami, aby ciągle być gotowym do obrony. Organizuj patrole sąsiedzkie z przynajmniej kilku mężczyzn, jakich zadaniem będzie odstraszanie intruzów. Tym razem maskowanie użyj do ukrywania swojej słabości. Swoją słabość ukryj w patrolu z kilku mężczyzn, a swoją siłę ukrywaj w osłonie/asekuracji osób z patrolu. Niech patrol wygląda na pewny siebie. Zawsze jednak zapewnij mu ukrytą ochronę, asekurację z najlepszą twoją bronią. Patrole takie podczas wojny bałkańskiej ochraniały pojedynczą ulicę, lub grupę kilku domów.

A6) W mieście nie zakładaj ubrań wojskowych, pomyślą, że masz broń i będą chcieli cię zabić. Jeżeli masz broń staraj się ją chować, ale miej zawsze gotową do obrony. Nie widoczna broń może wybawić cię od uzbrojonego agresora, jaki będzie chciał cię okraść nie tracąc amunicji. Wyglądaj na zwykłego, przeciętnego cywila.

A7) Drzwi, okna jeżeli jest to możliwe barykaduj. Możesz do tego użyć mebli, desek a nawet worków z piaskiem. Zabezpiecz pomieszczenia w jakich przebywasz tak, aby dostęp do nich był możliwy tylko przez jedno wejście, najlepiej trudno dostępne. Podczas wojny bałkańskiej niektóre domy przypominały średniowieczne warownie, gdzie wejście znajdowało się na piętrze do którego lokator dostawał się po drabinie, opuszczanej z góry.

A8) W nocy nigdy nie pal światła, jeżeli ktoś może je zobaczyć z zewnątrz, na pewno wówczas będzie chciał sprawdzić, kto i dlaczego jest w środku, Ta sama zasada dotyczy świateł, kiedy się przemieszczasz w terenie.

A9) Nigdy nie hałasuj, zawsze bądź cicho, jeżeli dźwięk będzie słyszalny poza miejscem twojego ukrycia, przyciągnie innych.

A10) Pozostań w ukryciu tylko do czasu, aż będziesz musiał walczyć tam z bandami. Jeżeli się to stanie, a ktoś z atakujących cię ludzi ucieknie, możesz być pewien, że wróci z nowymi siłami.

A11) Jeżeli wymieniasz towary z obcymi nie pozwalaj poznać, że ty lub twoja rodzina ma dużo do zaoferowania, wracając do obozowiska nie pozwól się śledzić. Sprawdzanie, czy nie jesteśmy śledzeni dotyczy każdej sytuacji, kiedy wracamy do miejsca naszego zamieszkania.

A12) Wszystko co musisz zabrać podczas ucieczki, miej stale przygotowane i spakowane w plecaku.

A13) Przemieszczając się miej dwa plecaki/torby. Najbardziej wartościowe rzeczy miej przy sobie lub w mniejszym plecaku. Jeżeli ktoś cię zatrzyma i każe oddać plecak a ty nie będziesz mógł się obronić, staraj się oddać mu ten większy i szybko zbiec. Tą technikę musisz być gotowy zastosować, szczególnie w okresie kiedy zdecydowałeś się opuścić miasto.

A14) Kiedy opuszczasz miasto zabierz tylko to co będzie ci potrzebne w terenie. Informuj o swoim odejściu tylko te osoby jakie chcesz zabrać. Postępuj tu moralnie, ale nie rozgłaszaj swojego odejścia. Być może inne osoby będą chciały cię na siłę zatrzymać lub okraść, lub też w inny sposób pokrzyżują twoje plany. Od ciebie zależy kiedy opuścić miasto. Doświadczeni eksperci od sztuki przetrwania zawsze powtarzają, że „miasto to pułapka: czym szybciej je opuścisz tym lepiej dla ciebie”.

A15) Miej wcześniej zaplanowany sposób na opuszczenie miasta, masz małe szanse, że zrobisz to z użyciem samochodu. Najlepiej abyś miasto opuścił z dala od głównych dróg wyjazdowych jakie mogą być zablokowane przez wojsko. Nie pozwolą ci wyjść z miasta z niczym wartościowym. Opuszczaj miasto pieszo, na rowerze, lub jeżeli mieszkasz przy dużej rzece lub jeziorze – łodzią albo tratwą. Rower lub łódź pozwolą ci zabrać więcej bagażu (patrz (A4) z punkt #S5 na stronie „2030.htm”) – jednak wymagają pomalowania na ciemno, a w teranie obwieszania gałązkami. Jeżeli znasz teren wybierz porę nocną. Musisz wiedzieć, gdzie chcesz dotrzeć, przemieszczaj się zgodnie z tym założeniem.

(B) Maskowanie w terenie: Zakładamy, że te umiejętności zgodnie z scenariuszem upadku cywilizacji ludzkiej w latach 2030, będą nam najbardziej potrzebne. Niniejsze opracowanie będzie poświęcone przede wszystkim zagadnieniu kamuflażu w terenie:

B1) Każda rzecz jaką nosisz powinna być w kolorach ciemnych, szarych lub moro. Jeżeli jakiś sprzęt ma elementy chromowane, odblaskowe, kolorowe to przemaluj lub zamaskuj go innymi metodami, na tyle ile umożliwia to zachowanie jego właściwości użytkowych. W terenie masz wyglądać jak myśliwy lub snajper, masz być nie widoczny dla zwierząt i dla ludzi.

B2) Posiadaj dwa rodzaje pałatek maskujących (patrz: https://www.google.com/search?q=camouflage+capes ), jedne na lato, wiosnę i jesień, inne na zimę (np. zielone kolor leśny oraz białe kolor zimowy).

Idealnym rozwiązaniem było by abyś na każdą porę roku posiadał odzież wojskową, myśliwską lub survivalową. Takie rozwiązanie wymaga jednak dużej ilości środków finansowych, a bagaż jaki musimy ze sobą nosić byłby zbyt ciężki. Rozwiązaniem na to są powyższe pałatki, najlepiej wojskowe, jakie możemy często kupić w sklepach ze sprzętem z demobilu. Umożliwiają one bowiem maskowanie zewnętrzne tych rzeczy i ubioru, jakie posiadamy, patrz punkt #R2 ze strony o nazwie „2030.htm”. Nie zawsze będziemy bowiem w stanie zgromadzić wszystkie elementy ubioru w kolorach camo.

Wersja letnia i zimowa pałatki pozwala nam zamaskować naszą posturę o każdej porze roku, niezależnie czy poruszamy się wśród traw czy zasp śnieżnych. Nałożona pałatka maskuje nas oraz bagaż (plecak jaki nosimy). Podobną praktykę stosują snajperzy i myśliwi.

Jeżeli nie masz środków lub miejsca na dwie powyższe wersje pałatki, kup jej wersję letnią oraz posiadaj kawałki białego materiału jaki możesz połączyć z pałatką i uzyskać w okresie zimowym efekt maskowania. Takie rozwiązanie sprawdza się przy częściowym zaśnieżeniu.

B3) Przemieszczając się, noś rękawiczki i maluj twarz. Ukrywającego się człowieka w lesie, na łące, w zaroślach oprócz ruchu zdradzają trzy rzeczy: odblask posiadanego przez niego sprzętu, oraz ręce i twarz. Malowanie twarzy to stara praktyka, jaką używali wszyscy zwiadowcy. Malujemy całą twarz, w terenie można do tego użyć błota. Stawianie kresek, promowane na filmach, nie działa. Pamiętając, że naszym zadaniem jest poruszanie się w godzinach nocnych, tym bardziej nasza twarz powinna być w całości, jak najmniej widoczna. Zwykła chusta np. arafatka, pozwoli nam osiągnąć ten cel i znacząco obniżyć możliwość zauważenia.

B4) Obóz rozbijaj z dala od dróg i osiedli w terenie dzikim i trudno dostępnym. Wykorzystuj teren, patrz z której strony może ktoś do niego się zbliżyć, odgradzaj się rzekami, bagnami, gęstymi zaroślami, skałami.

B5) Stale wyznaczaj ukrytych strażników i posterunki obserwacyjne, tak aby w porę ostrzec pozostałe osoby ze swej grupy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W pobliżu obozowiska przygotuj prowizoryczne alarmy jakie ostrzegą was, że ktoś właśnie przechodzi.

B6) Jeżeli zamierzasz pozostać w danym miejscu dłużej (np. podczas zimy), swoje obozowisko zbuduj na zasadzie oddziałów Wietkongu w ukrytych podziemnych ziemiankach. Pamiętaj, że nawet wylot dymu z paleniska, odsuń od miejsca wejścia do ukrytego pomieszczenia/filtru (pomieszczenie filtrujące to oddzielna komora), gdzie dym wydostaje się kilkoma mniejszymi otworami. Wyloty dymne przykryj kamieniami i gałęziami tak, aby jak najbardziej rozpraszały spaliny na powierzchni gruntu.

B7) Przemieszczając się poza obozowiskiem, poruszaj się skokami. Najpierw kilku kilometrowy wypad zwiadu, dopiero potem ruch całej grupy. Stale obserwuj teren.

B8) Poluj i zdobywaj pożywienie po cichu, nawet jak masz broń lepiej łów ryby i poluj z łuku. Huk wystrzału na kilka kilometrów będzie przyciągał uwagę.

B9) Nigdy nie wchodź do opuszczonych domów w pojedynkę, zawsze sprawdzaj czy wejście nie posiada pułapki oraz czy za drzwiami nie czai się obecny lokator posesji.

B10) Maskowanie obowiązuje w dwie strony, nie zbliżaj się więc do głośnych skupisk ludzkich, z dala widocznych ognisk, rozświetlonych domostw, w szczytowym okresie wyludnienia na pewno będą to pułapki zastawione na ciekawskich.

* * *

Dr inż. Jan Pająk, prowadzący niniejszy blog, serdecznie dziękuje autorowi powyższego wpisu, Polakowi i Totaliźcie, Sławomirowi Jabłońskiemu, za przyjęcie zaproszenia, aby powyższa jego prezentacja była opublikowana w dniu 2019/9/17 jako wpis numer #314 do blogów totalizmu, a także powtórzona w „tomie S” opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm”) oferującego pełne treści wszystkich wpisów do blogów totalizmu. Prezentacja ta jest już drugą z kolei, z trzech do jakich przygotowania autor zaprosił Pana Jabłońskiego – z uwagi na jego wysoką praktyczną i już sprawdzoną w działaniu ekspertyzę w tych sprawach. Ta druga prezentacja informuje zainteresowanych jakie postępowania i przygotowania powiększają szansę przeżycia nadchodzącej zagłady ludzkości z lat 2030-tych. Poprzednia z owych trzech prezentacji, wyjaśniająca jaki sprzęt jest niezbędny aby ułatwić przeżycie w dziczy, opublikowana była w dniu 2018/7/30 jako wpis numer #300 do blogów totalizmu, zaś powtórzona jako pierwszy wpis z „tomu T” wyżej wymienionego opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” – odnotuj, że z uwagi na użycie malejącej numeracji stron, tomy T i S opracowania [13] pierwsze wpisy publikują na samym końcu). Ostatnią, trzecią z kolei prezentację z tego samego cyklu, Pan Jabłoński obiecał przygotować za około 2 lata czasu. Będzie ona poświęcona podsumowaniu, „co” jadalnego oraz najniezbędniej suplementującego dietę (i „gdzie” oraz „kiedy”) można znajdować w polskiej dziczy, oraz „jak to przygotować” aby nadawało się do spożycia lub do użycia jako efektywna suplementacja diety.

Powodem przygotowywania powyższych trzech prezentacji jest, że zdaniem prowadzącego niniejszy blog, do zagłady tej trzeba się starannie przygotować aby mieć jakiekolwiek szanse znalezienia się w grupie owych zapewne zaledwie około jedynych z każdego tysiąca obecnie żyjących ludzi, którzy przeżyją szybko nadchodzącą zagładę ludzkości z lat 2030-tych (tj. przeżyją zagładę o jakiej ostrzega totaliztyczna strona o nazwie „2030.htm” oraz streszczający tę stronę darmowy film z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030” jaki można sobie uruchomić albo np. ze strony „djp.htm” – zestawiającej wszystkie darmowe widea z YouTube powstałe z bezpośrednim udziałem dra inż. Jana Pająk, albo też uruchomić go bezpośrednio z następującego jego internetowego adresu: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Wypracowanie zaś wymaganych umiejętności (i nabycie praktycznej umiejętności ich używania), zgromadzenie wymaganego do przeżycia sprzętu i planów przeżycia czytelnika, oraz poznanie wymaganej do przeżycia wiedzy, jest istotną składową tego przygotowywania się do przeżycia zagłady prowadzeniem koczowniczego życia i żywienia się owocami natury. Pasywnym bowiem poleganiem tylko na zapasach uprzednio zgromadzonych w miastach, czy we własnych domach albo bunkrach, tej trwającej wiele lat zagłady zapewne NIE da się przeżyć.

Tekst niniejszego wpisu #314 został adoptowany z „tomu S” opracowania [13] dostępnego za pośrednictwem totaliztycznej strony internetowej o nazwie „tekst_13.htm” (aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2019 roku, lub później). W owym opracowaniu [13] powyższa prezentacja jest publikowana z wykorzystaniem wszelkich możliwości internetu (takich jak: powtarzalne aktualizowanie, użycie „zielonych linków” realizujących połączenia ze wskazywanymi nimi stronami już po kliknięciu na nie myszą, użycie ilustracji, kolorów, wyróżnień, podkreśleń, itp.). Najnowsza aktualizacja strony „tekst_13.htm” już jest dostępna dla zainteresowanych czytelników m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm
http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm
http://cielcza.cba.pl/tekst_13.htm
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

Każdą z totaliztycznych stron jakiej nazwa jest znana, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy „tekst_13.htm” dołączą nazwę tej mojej strony, jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „djp.htm” np. z witryny o adresie http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://pajak.org.nz/djp.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy zaprezentowany tu temat, w tym i niniejszy, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #314). Oryginalnie istniało aż 8 blogów totalizmu. Trzy ostatnie z owych oryginalne pozakładanych blogów totalizmu, jakie ciągle NIE zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, a stąd jakie nadal udostępniają większość publikowanych na tych blogach wpisów, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

P.S.: Jak empirycznie udowodnił to nam film „Zagłada ludzkości 2030” (dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), wykonanie i udostępnienie w YouTube jednego dobrze wykonanego filmu potrafiło „obudzić” i zainspirować do obrony licznych ludzi, których uprzednio NIE były w stanie nakłonić do takiego działania rozliczne ostrzeżenia, prognozy i scenariusze zagłady od dziesiątków już lat publikowane na moich stronach internetowych i monografiach. Dobry film gratisowo upowszechniany w YouTube okazał się więc być tym podrywającym do działania impulsem jakiego mocy inspirującej NIE potrafi dorównać żadne źródło pisane. Po zdaniu sobie z tego sprawy, w dniu 2019/9/25 opublikowałem w internecie krótkie opracowanie [18] upowszechniane za pośrednictwem strony o nazwie „tekst_18.htm” i np. adresie http://pajak.org.nz/tekst_18.htm – w którym zawarłem aż cały szereg skryptów (scenariuszy) do projektów dalszych pobudzająch do działania filmów, jakie mam nadzieję zrealizować z pomocą osób jakie w tym celu zaochotniczą. Jeśli więc ktoś czytający [18] czuje iż mógłby dołożyć osobisty wkład w tworzenie któregoś z owych filmów, wówczas w opracowaniu [18] powinien przeglądnąć projekty ich scenariuszy oraz poznać podane tam informacje opisujące jak ktoś może włączyć się do ich realizowania. Następnie, jeśli czuje się kompetentny w opisanych tam umiejętnościach, dał mi o tym znać emailem na adres przytoczony w [18].

#313E: „Fourth technical era of humanity” and its propelling devices powered into motion by the „eternal mobility” of intelligent „counter-matter” which fills them with the energy required for their operation allowing to do the work of „perpetual motion” motors or propulsors

2019/09/16

Motto: „Declaring one’s ‚scepticism’ in spite of the lack of proven arguments which rationally indicate error in the criticized matter, is in fact a sign of a philosophical impairment manifesting itself by the lack of the ability to accept the truth.”

The „fourth technical era of humanity” will be characterized by the construction and use of propelling devices, i.e. both motors and propulsors, which will operate on the principles of „perpetual motion”, and thus which will automatically fill themselves with the energy consumed to do their work – which energy they will continuously acquire from the phenomena of the „perpetual motion” of the intelligent substance from the „counter-world” called the „counter-matter”. As a result, due to the development of the propelling devices of this „fourth technical era”, the humanity will gain access to unlimited amounts of free energy, and hence to unlimited capabilities, both for a production and for a destruction. The unlimited capabilities of humanity for the production will result from the ability of these propelling devices to generate and supply any amount of free energy and power to the linked with them human machines and devices that they drive, thus eliminating restrictions on the length of the work, range, processing capacity, etc., of these machines and devices. Therefore, if they are used in a wise, far-sighted and fulfilling moral criteria manner, means only for the purpose of doing good aimed at improving the quality of life and improving the situation of all living beings and nature, then these machines and devices will be able to change the physical world around us into a place that is much better, happier, and richer than today. However, if these unlimited potentials of human machines and devices would fall into the hands of people with today dominating deviated morality and degenerated thinking, then they would be able to inflict practically unlimited amounts of evil. After all, for example, drone-bomber planes, drone-tanks, or robots designed for murdering people, would then gain unlimited operational range and powers, while, for example, propulsors called „Oscillatory Chambers” that I invented to propel my interstellar spaceships, after filling them with huge amounts of energy, instead of being used for their true purpose could also be turned into powerful bombs with the ability to cause the depths of destruction that our planet experienced only a few times, e.g. during the Tapanui explosion on 19th June 1178, the Tunguska Explosion on 30 June 1908, or the tsunami in the Indian Ocean on 26th December 2004. Hence, I personally believe that although the principles of operation, construction, phenomenon such as the „Telekinetic Effect” (which forms the operational foundations of these devices) and even the first constructed and working prototypes of these propelling devices have long been known and widely described (among others in my publications), still various kinds of obstacles created by immoral people, such as the „curse of inventors” and „inventive impotence”, corruption, bureaucracy, human greed, lust for power, misunderstood authority, etc., etc., will continue to make impossible the mass factory production of these devices up to the time when either all humanity voluntarily and drastically improves its observance of moral standards, or when the majority of morally degenerate individuals will be removed from our planet by the advent of The Great Purification announced by many prophecies (including those proclaimed by the Hopi Indians) as well as by the content of warning free video in Polish entitled „Zagłada ludzkości 2030” (available from addresses: https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ) – in the scientific preparation of the script of which, among others, I also took part. Fortunately for us, although by stopping the official acceptance and mass production of these miraculous propelling devices, these obstacles will NOT be able to stop the more talented creators from building such devices for the use by themselves or by their loved ones, as well as for protecting the knowledge on „perpetual motion” until the arrival of more moral times.

Nowadays, almost everyone already knows that the idea of building on Earth the propelling devices working on „perpetual motion” principles, subdivided the entire humanity into two mutually conflicted camps. The most powerful of these two camps, which has all the power, funds and means of coercion that is necessary for its anti-progressive activities, is composed of key monopolistic institutions grouping the „elites that govern our civilization”. This camp is doing everything in its power to prevent every single attempt on our planet to build wonderful „perpetual motion” propelling devices. The list of monopolistic institutions (and explanation of their motivations) which belong to this anti-progressive camp of the deadly enemies of „perpetual motion” propelling drives is described in detail in item #D3 from the web page named „god_proof.htm”. However, in order to NOT interrupt the reading of this post by sending the reader back to those descriptions, I will repeat here briefly „who” and „why” belongs to this camp. And so, the key role in it is currently played by (a) the institution of the old „official atheistic science”, which still holds an absolute monopoly on education and on research. This old official atheistic science blocks the entire humanity from every publicly known attempt to officially start the construction of „perpetual motion” devices. For this it uses the misleading claim that alleged „laws of thermodynamics” supposedly exist which make it impossible to build such propelling devices – and on the base of this claim it persecutes everyone with different views. These are also atheistic scientists, who while being invited to officially examine the existing and operating „perpetuum mobile” devices, always give the verdict that such devices are NOT working, and if someone does NOT watch them in their activities, then when they conduct their tests they also spoil the devices that they examine. Another institution fiercely blocking the progress of humanity in the construction of „perpetuum mobile” devices are (b) all „corporations generating their profits through the sale of energy”. After all, the development of devices that would generate energy for free would mean their inevitable bankruptcy. Still another of these anti-progressive institutions are (c) „banks”. After all, banks refuse to finance any projects that could in any way contribute to the creation of devices generating free energy. (A very famous and widely known in the world is the case when the American banker refused the request of famous inventor Nikola Tesla to finance the development of devices for generating and distributing of free energy – now us, and probably also descendants of this banker, are chocking of smoke because of his decision.) Banks are interested that everything that happens on our planet is to generate „cash” flow (money) through their accounts – thus generating significant profits and power for them. Meanwhile, the „perpetual motion” devices would drastically reduce the flow of „cash” through banks, and in addition they could induce people’s confidence in the existence of God and in the resulting from this confidence the certainty of social changes which could result in a complete elimination of cash, fees, taxes and banks from use by our civilization (for details see the „rewarding work with nirvana, instead of forcing it with money”, explained e.g. in items #E1 and #F1 to #F3 from my web page named „nirvana.htm”). Still other such anti-progressive institutions include (d) „governments” of virtually all countries. After all, it is from the sale of energy that originates a significant proportion of taxes, which supplies cash for politicians from these governments, thus allowing them to maintain their power and income, to multiply social problems instead of solving them, to NOT be accountable to ruled people, to escalate corruption, cronyism, bureaucracy, etc. To the blocking of developmental works on „perpetuum mobile” devices are also contributing (e) „priests” – whom the Bible openly accuses of „rejecting knowledge” (e.g. see verse 4:4-9 from the biblical „Book of Hosea” quoted and explained in (1) from items #T2 and #U1 of the web page named „woda_uk.htm”), and thus who instead of balancing and disagreeing with the above ruling elites in order to persuade them to act in accordance with the mission to the guarding of obedience of which God has established priests, priests rather prefer to compromise their role and to become „YES people” whom thus accept (means who silently support) immoral activities of the previously mentioned institutions (a) to (d) – which fact I also discuss further in next parts of this post (as well as item #J4.4 from the web page named „propulsion.htm” – from which this post was adapted). After all, the Bible explains these matters quite clearly, unambiguously and uncompromisingly. It states: „No one can serve two masters … You can not serve God and Mammon” (verse 6:24 of „St. Matthew”) and „Whoever is not with me is against me; he who does not gather with Me, he dissipates” (verse 11:23 of „St. Luke”). In other words, regardless of whether someone is a priest, politician, banker, industrialist, scientist, or any other man, in fact with his/her behaviour he/she chooses only one Lord for himself/herself – namely either serves God and „accepts knowledge” contained in biblical truths, recognizes creation of the physical world, all life forms including us humans, and in everything that does is trying to implement into practice the patterns of conduct, truth, commandments and requirements conveyed to us by the words of the Bible; or he/she „rejects knowledge” and serves these anti-truth and anti-progressive forces: which increasingly more openly and loudly proclaim in the world that supposedly there is NO God, which explain everything by „accident”, Big Bang and evolution – although have NO indisputable evidence that such phenomena actually are the causes, and which instead of respecting and considering the encoded into the Bible information that „time of people” passes hundreds of thousands of times faster than „time of God” (see verse 3:8 from „2 Epistle of St. Peter the Apostle”), perversely and deceptively use information from the Bible which for example document that the creation of the physical world took place only thousands of „human years”, to be able to accuse the Bible of untruth by for example arguments such as the universe exists „billions of years” – but without explaining, whether this age is counted in „years” measured by the speed of the passage of „time of God”, or in „years” measured by the speed of passage of „time of humans”.

If we carefully analyze behaviours of all the above institutions (a) to (e) that compose the key „elites ruling over humanity”, then in these behaviours a whole range of amazing features begins to be seen. For example, all these institutions act as kinds of „monopolies” jealously guarding their monopolistic position over the dominion they rule. The features of such jealously guarded monopolies even show (d) „governments” that boast of alleged affiliation to leading democracies – but which are very far from real democracies known, for example, from ancient Athens. After all, for example, just because of the behaviours of governments, many of whom are calling themselves „democracies”, nowadays, many demonstrators still have to die before the situation can force these governments to fulfil the wishes of the nation which they allegedly „serve”. NOT without a reason that the Bible symbolically admonishes us: „Every tree is known from its fruit …” (see verses 6:43-45 from „Saint Luke”). Furthermore, in spite that all these institutions supposedly make decisions independently from each other, still regarding the construction of „perpetual motion” propelling devices all of them proceed with amazing compatibility, coordination and mutual similarity, the probabilities of randomness of which are the negation of independence of their decisions and actions. These highly coordinated actions seem to suggest that there is a „headquarter” for them, in which decisions are made and strategies are developed, while all these institutions subsequently implement these in a consistent manner and with high discipline. Perhaps, therefore, it is NOT far from the truth to call with the word „collusion” of this astonishing agreement of their anti-progressive actions. However, regardless of what the name is given to these anti-progressive activities of the institutions grouping the ruling elite, the creators of the „perpetual motion” motors and propulsors for their own good and security should be aware of their intentions, methods and means of action. After all, these elites still have at their disposal several groups of effective tools, with the use of which they are able to prevent the implementation of mass production of practically any invention that for some reasons does NOT serve their interests. The most important groups of these tools, which I personally experienced painfully myself, include:

(I) Preventing the dissemination of truth, information and knowledge. It is the use of this group of their tools which causes that all intensive efforts to disseminate reliable knowledge about: the Concept of Dipolar Gravity, formal scientific proofs that „God exists”, our ability to build and use the „perpetuum mobile” motors and propulsors, and a number of other results of my scientific research which try to correct errors and lies of official atheistic science, I started as long ago as in 1985 and carried out in several languages and with all methods available to me. However, despite of the availability of descriptions (including on the internet) of the fruits of my research already for over 34 years, at the time of writing this post (and writing item #J4.4 from the web page named „propulsion.htm”) in July 2019, they were almost never officially taken into account, the results of my research were still NOT referenced and the existence of my evidence and theories is still stubbornly almost never mentioned. This prevention of dissemination is made by many deceptive methods, for example by blocking, sabotaging, ridiculing, accusing, depriving necessary resources, cleverly assigning different and discouraging concepts to the same names as the ideas being blocked (e.g. the assigning and dissemination of the second name „totalism” to negative ideology of „totalitarianism”, entitling the entertaining film „The Theory of Everything” to surround the descriptions of the only true Theory of Everything in existence on Earth with the dense bush of Internet noise), buying patents or prototypes, then „burrowing” them forever, etc., etc.

(II) The refusal of official consents, permits, financing, etc. This group of tools experienced hard the NZ inventor of the „sonic boiler” described in more detail on the web page named „boiler.htm”. In spite that he had working prototypes and production facilities, for almost entire his life under various excuses he was denied official permit to start production of his invention. So he died with the feeling of „life defeat”. Personally, I think that many of today’s inventors of the „perpetuum mobile” motors and propulsors unduly disregard the power and effectiveness of this group of anti-progressive tools still at the disposal of the ruling elites. After all, cases of similar „life defeats” are also known even in such a small country as Poland (e.g. consider the recent Polish breakthrough inventions: computer K-202, Łagiewka’s car bumper, Polish graphene). Thus, the history of mankind will almost certainly be supplemented by a large number of further inventors who will experience a similar „life defeats”.

(III) Killing the inventor. Unfortunately, most inventors and discoverers do NOT understand that keeping details secret in order to supposedly NOT help the competition is associated with significant risks. This is because if their invention or discovery turns out to be too unfavourable for someone’s interests, then the easiest solution to get rid of it, is to kill the inventor. I have understood this painful truth for a long time. That is why all the results of my research and creative searches, as well as what I invent, I publish immediately without concealing any detail. Nevertheless, still I have found myself as many as around 30 times in situations when only a miracle saved me from almost certain death (these situations are described in my electronic-book-like autobiography available through the web page named „tekst_17.htm”). Other inventors, however, opt to conceal the most important details of their solutions. This is why e.g. in July 2019 it was possible to watch videos describing the cases of, for example, the inventor of a car fuelled with just water (Stanley Meyer – see: https://www.google.com/search?q=Stanley+Meyer ), whose car itself acquired hydrogen from water on a „perpetual motion” principle and then burned this hydrogen as its fuel. (The invention and death of Stan Meyer discusses an English-language video entitled „Water Fuel-Cell Inventor Murdered by Government” and available at the address https://www.youtube.com/watch?v=PSS1ZMdt3FQ .) Similarly was with the inventor (Troy Reed – see: https://www.google.com/search?q=Troy+Reed ) of a car engine working on the „perpetuum mobile” principle and discussed in an English-language video entitled „Government killed inventor! Electric car without Battery invented” in July 2019 available at the address https://www.youtube.com/watch?v=vFfsEfnsA4I .

To the anti-progressive propaganda and behaviours of the above camp of the „elite that governs over humanity” that is doing everything in its power to block and prevent the construction and dissemination of „perpetuum mobile” motors and propulsors, is opposed by rapidly growing numbers of „people being ruled”. This is because taking a practical part in forging of progress, as well as standing hard on Earth and constantly seeing the actual manifestations of the surrounding reality, these „people being ruled” increasingly more often encounter various forms of evidence which convinces them that the propelling devices of the „fourth technical era of humanity” – the work of which is to implement the principle of „perpetual motion”, are feasible, and after their actual implementation they will supply their owners with an unlimited amount of free energy useful for powering any other human machines and devices. Let us now list in numbered items at least the most important groups of this evidence, which convinces an increasing number of „people being ruled” that correctly working „perpetuum mobile” motors and propulsors can be built. Later, in paragraphs of this post that are to follow, I am to explain each of these groups in more detail. Here they are:

(1) Religious sources. Both, from the content of the Christian Bible, as well as from the information available in practically every religion, it clearly follows that „God can do everything.” (This is why one of the religious definitions of God states: „God is a being that can do everything” – note, however, that the „totaliztic definition of God” is more complete, because it explains „where do the powers of God come from” and „how and from what God does this everything” – for details see item #A0 from my web page named „god_proof.htm”.) This, in turn, means that God also has the knowledge and the power that for the good of people He guarantees with laws of nature wisely established by Him, that the ‚perpetuum mobile’ machines can be build and they will work correctly on Earth. More information about the powers and capabilities of God is provided in item #A0 (with the totaliztic definition of God) from my web page about the scientific proofs for the existence of God – i.e. page named „god_proof.htm”. From the content of item #D3 and the „introduction” of that web page named „god_proof.htm” it is also worth noting that for numerous reasons described in there, each working „perpetual motion” machine is also an irrefutable „technical proof” for the existence of God. Thus, if the truth of having this technical proof people in the end will understand and accept, then the present belief in God (still burdened with numerous doubts) will be replaced with the certainty and knowledge of the existence of God (which the author of these descriptions has long ago scientifically developed for himself), and thus also replaced with potentially drastic changes in life values and deep social reforms that will automatically result from this certainty and knowledge. After all, if there were NOT that eternally mobile, weightless and intelligent „counter-matter”, in the memory of which the almighty program of God lives, then the „perpetuum mobile” machines really could NOT be built.

(2) My Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity. This theory reveals to us, among other things, that the continuous „perpetual motion” is a natural behaviour of the original substance of the universe endowed with intelligence, which I call „counter-matter” (the Bible much more aptly calls this substance the „Ancient of Days” – in English, and the „przedwieczny” – in Polish). It is just from this counter-matter that God created everything that surrounds us – see verse 11:3 from the biblical „Letter to the Hebrews” quoted in (3) from item #J4.5 of the web page named „propulsion.htm”. More about this perpetually moving substance, which gives us the assurance that there must be a way to use this perpetual motion of counter-matter to drive human-made perpetuum mobile devices, I will explain in further paragraphs of this post #313E.

(3) The idea of „chaos” from the original mythology of many nations of the world. Many original myths, for example: ancient Greek – see: https://www.youtube.com/results?search_query=Chaos+Greek , NZ Maoris – see: https://www.youtube.com/results?search_query=Io+Maori+God , Old Chinese about the superior God „Shang-Di” – see: https://www.youtube.com/results?search_query=The+Ancestors+-+Shang-Di+-+Firstlights , and yet a number of others, clearly states that before the creation of the physical world, living creatures, and humans, in the universe was an eternal „chaos” – means an uninterrupted, uncoordinated movement. This in addition confirms from different sources the finding of my Concept of Dipolar Gravity, that the perpetual motion is a natural behaviour of the original substance of the universe called „counter-matter”, and hence that there is some well-hidden way how to use this motion to perpetually propel and to fill with energy the human devices.

(4) „Perpetual motion” devices that were made in antiquity and that survived in working condition up to present times. Both in the literature, as well as on the Internet and in my publications indicated below, one can find information about many „perpetual motion” devices, which survived in working conditions until our times, although were built in antiquity. Unfortunately, virtually all of them, after being passed to the hands of scientists, were destroyed under the excuse of researching them.

(5) Numerous prototypes of „perpetuum mobile” machines already built in current times and working correctly. The work of the largest number of these machines readers can see in „youtube.com”, e.g. at the addresses which I will provided in further parts of this post #313E. I personally contacted a number of creators of these machines and discussed their ideas, problems encountered and results of the operation. So I know that their machines are a technical reality, NOT just empty claims.

(6) The conduct of the ruling elites who, in order to continue to exploit people and maintain their power, superiority, wealth, benefits, comfortable life, etc., resort to anti-progressive blocking of access of ordinary people to the truth, knowledge, familiarity of God, confirmation of the Bible truths, inventions such as „perpetuum mobile”, etc. If in fact, just like these elites tell people, there was NO God, „perpetuum mobile” motors and propulsors could NOT be build, the world was NOT created, etc., then practically none of the described in this post #313E anti-progressive moves of these elites would NOT have to be implemented. However, since life constantly proves to us that such anti-progressive blockades are everywhere and notoriously imposed, it practically means that there is, and is well known to elites, the potential opportunity to achieve much better perspectives and situations on Earth than those that prevail on it today – hence these elites are fiercely blocking ordinary people from the discovering and experiencing the truth about the existence of such better perspectives and situations.

(7) The incoming of the „Great Purification of the 2030s” announced by many prophecies. On the one hand, the progress of human civilization requires that people voluntarily and with their own effort, while maintaining the „free will”, increase knowledge, morality, own usefulness as „soldiers of God”, care for nature and for divine creatures, etc. On the other hand the described here negative forces blocking the progress of humanity have already managed to create such powerful obstacles that any further progress in these areas becomes impossible. So the only way to somehow unlock these blocks without breaking anyone’s „free will”, is to cause a worldwide „Great Purification” which will have features that will NOT broke anyone’s „free will”. Just such a fast approaching the „Great Purification of the 2030s” I have already mentioned above in this post and wrote about it on my web page bearing the name „2030_uk.htm” as well as in the filmed warning about its arrival taking the form of 34-minutes long free YouTube video (in Polish) entitled „Zagłada ludzkości 2030”. Increasingly more people are already beginning to notice that over the heads of humanity the clouds of God’s Wrath are accumulating, and that atrocities which people are committing today increasingly frequent, soon will be no longer tolerated and irrevocably is to come the time when everyone has to pay for them (for an example regarding this matter, see post number #314E to blogs of totalizm published in „volume S” available through my web page named „tekst_13.htm”). Because already now from what is happening in the world can be seen that the evidence manifested in the world coincides with what I described in item #C2 from my web page named „tornado.htm”, it can be predicted in advance that the occurrence of the „Great Purification of the 2030s” will NOT break anyone’s „free will”. At the same time people who think and believe will receive the reassurance they need from the compliance of this purification to numerous prophecies, and from the knowledge that for such the „Great Purification” to be able to come, there must exist both, the reason and power capable of causing it. So since all signs on Earth and in the sky are already around us and they clearly indicate the irrevocable coming of this „Great Purification”, it actually means that Someone is interested in removing obstacles that stop our progress, morality, the increase of knowledge by mankind, etc., and that this Someone has very much in heart to open to all people the currently blocked road to increase of advancement of our civilization – including also the opening roads to building perpetual motion devices of the future, „Time Vehicles”, my Magnocrafts and Oscillatory Chambers, etc. So let us hope that people start to understand what’s actually going on, will apologize to God for their evil conduct, will correct their behaviour and their relationship to other people and nature, so that the coming of what is approaching could be cancelled or at least reduced in force.

From what I was able to determine so far about the „fourth technical era of humanity”, the construction of various correctly functioning devices that self-inflate with energy was successfully undertaken already in antiquity. Unfortunately, in the 19th century, the „ruling elites” described above (e.g. industrialists, bankers, politicians) discovered that it is easiest to exploit and tax ordinary people if energy starts to be „sellable” (means in NOT for free). Hence, they deliberately used the then emerging authority and power of the „official atheistic science” – to which already at that time elites gave an absolute monopoly on educating people and on research thus replacing with the role of science the prior roles of church and priests. Namely, it was caused at that time that the „official atheistic science” formally announced that allegedly there are „laws of thermodynamics”, the content of which supposedly makes it impossible to build „perpetuum mobile” machines. However, contrary to the alleged existence of these impossible laws of thermodynamics, from time to time the working „perpetuum mobile” devices build and used in ancient times were discovered (as an example see the reported by my students during the professorship in Northern Cyprus, descriptions of the fate of „Pakistani Boiler”- which I described, amongst others, in item #H3 from my web page named „newzealand_visit.htm”, or see links under the keywords „wieczne lampki”, meaning „eternal lights”, from my Polish web page named „skorowidz.htm”). But under the „peer pressure” from other scientists these ones who were researching such accidentally discovered and correctly working old „perpetuum mobile” devices, officially declared them NOT working, while taking the opportunity of this research they kept destroying the newly found working copies of such „perpetuum mobile” devices. As a result of many years of continuing this type of „intellectual terrorism” and scientific „burning at the stake” of those people who either learned the evidence or logical confirmation, or intuitively felt that the „perpetuum mobile” devices can be built, all attempts to develop these miraculous devices were almost completely extinguished by the blocking of progress behaviours of corporations selling energy, banks, official science, politicians, and also the „rejecting knowledge” and quietly cooperating with them priests (i.e. priests who comfortably „forgotten” their own definitions stating that „God can do everything” – meaning that God also has the power to guarantee with the wisely established by Him laws of nature, that the ‚perpetuum mobile’ machines will operate on Earth). Fortunately, in 1985 I developed to this day the only existing in the world real Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity, which indicates that immobility is the condition artificially pre-programmed by God and achieved by directing into the closed vortexes the eternal movements of the ever-mobile, weightless and intelligent substance that fills the entire universe – which substance to distinguish it from completely dissimilar „matter” and „antimatter”, I named „counter-matter”. From the behaviours of this „counter-matter” is obvious that the „perpetual motion” is a natural feature of the universe – hence the „perpetual motion” by original beliefs and myths of e.g. ancient Greek people in „chaos”, New Zealand Maori in God „Io”, or Chinese people worshiping the highest God „Shang-Di”, was confirmed by their own concepts of the eternal „chaos”. However, the „immobility” of the matter from our physical world is only a phenomenon artificially and purposefully caused (pre-programmed) by our God. This meant that there must be a way that such „perpetual motion” of „counter-matter” can be utilised for propelling motors and propulsors built technically by people. So starting from the date of developing my „Concept of Dipolar Gravity” I began searching for people and devices that in secret and in spite of being constantly persecuted (or at least ignored and discouraged) by the „official atheistic science”, by energy corporations, bankers, politicians and those „rejecting knowledge” priests (the quotation from the Bible about „rejecting knowledge” by priests I repeat and discuss in (1) from items #T2 and #U1 of my web page named „woda_uk.htm”), represented attempts at building modern versions of „perpetuum mobile” machines – only that in these attempts, to avoid persecution, they named their machines differently (namely they named them „free energy devices”). Soon, my searches gave me unexpected fruits and I found a number of people who worked on these devices. By contacting them, I also got to know the principles of operation and constructions of „perpetuum mobile” devices that they were trying to build. At the same time due to series of „coincidences” and findings from my „Concept of Dipolar Gravity” I also discovered the existence and operation of the phenomenon which represents the reversal of friction and which I named the „Telekinetic Effect”. (My descriptions of the work of the „Telekinetic Effect” as the „reversal of friction” I presented, amongst others, in item #B3 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, and in items #J2 and #J3 from another my web page named „free_energy.htm”.)

According to the information to which I was then able to „dig out” about people who have started building modern versions of „perpetual motion” devices, the rebirth of the „fourth technical era of humanity” probably can be attributed to an Austrian citizen named Adalbert Béla Brosan (address in 1965: Schiffmeisterplatz 5, Ybbs/Donau near Linz, Austria). With the help of the „gold hand” from Linz named Nitschel, he managed to build the first two modern „perpetuum mobile” motors (with the principles of operation based on the electrostatic version of Topler’s electrostatic machines transformed into motors). As I discovered later, these motors acquired energy from counter-matter through the „Telekinetic Effect”. The first two operational „perpetual motion” motors, Mr. Brosan named „Testatica” – see: https://www.youtube.com/results?search_query=Testatica . Unfortunately, shortly after their construction, he died, while both these motors, together with the third one called „Thesta-Distatica” (based on the principle of the Wimshurst two-disc electrostatic machine – see: https://www.google.com/search?q=thesta+distatica ) which Nitschel supposedly had built himself in a Swiss prison, through an entangled string of luck got to the Swiss religious group called „Methernitha” – which probably has them up to this day (but whose repeated efforts to successfully replicate these machines without the help of „Nitschel”, as I have heard so far, have not been successful). I described the strange story of these machines in item #D2 from my web page named „free_energy.htm”. The success of existence of these first self-inflating with energy motors named „Testatica” and „Thesta-Distatica” and numerous their public shows, plus (as I believe) my publications based on the findings of the „Concept of Dipolar Gravity” – which explained the naturalness of origins of motion and driving power for these machines, slowly managed to overcome the prejudices imposed on the idea of the „perpetual motion” devices by the progress-blocking „collusion” of official atheistic science, energy producers, bankers, politicians and the „rejecting knowledge” priests. Thus, the number of people working on the construction of „perpetuum mobile” machines started to grow. In 2017 it turned out that successfully working prototypes of such machines already exists in dozens – and now one can watch videos in „youtube.com” showing the operational success and the work of many of them. Nowadays it remains probably only a matter of time, when seeing the gradual improvement of human morality, the restoring in the faith of God and in the content of the Bible, also new ideas such as the philosophy of totalizm or the Concept of Dipolar Gravity, in the country fastest returning to the morally correct behaviour (I hope it will be Poland) God will help one of the ever-growing builders of „perpetuum mobile” motors to overcome this „anti-progressive” collusion that blocks the production of these miraculous machines, and hence the first of these already self-inflating with energy motors of the „fourth technical era of humanity” starts to be disseminated in there at some avoiding the blockades way, thus being available to those private people who deserved to have such miraculous machines. I also hope that God will provide this builder with wisdom and common sense, so that he will notice how little are his chances to officially break through the blockades of the „ruling elites” discussed at the beginning of this item (the truth in this matter well illustrates, for example, the fate and „life defeats” of the „creator” of the „sonic boiler” described, for example, on the web page named „boiler.htm”). After all, the power of these blockades is so large that despite of thousands of films and interviews about generators of free energy published on the Internet by various authors, in none of them there is any mention of the truths described here, resulting from the findings of the Concept of Dipolar Gravity or from principles operation of my „telekinetic battery” (see the web page named „fe_cell.htm”) – although they reconfirm the truth and indicate the correct operating principles for these generators. This is why seeing how powerful these blocks are and knowing how easily after falling into „bad hands” these miraculous propulsion devices could do more harm than good, if it is me who developed an effective prototype of the „perpetuum mobile” motor and also had the possibility of launching a small scale production of it, then instead of concealing its details and „seeking” profits through attempting to start mass production and sale, which, after all, could easily be „blocked” by the participants of the „collusion” described here, I would rather first publish all the details, dimensions, parameters and principles of building this invention, and only then I would turn to illustrating the truth and to making the good with prototypes that we would produce for the purpose of private sharing of these prototypes (means only after covering my production costs) to be used by individuals and well-known to me people, who in the light of my knowledge deserve to have them, as well as for the use of relatives and friends of the people recommended to me in trust.

As I have already mentioned, in these motors and propulsors self-inflating with the energy required for their work, that will propel the humanity starting from the „fourth technical era” on Earth, I personally became interested since 1985 – that is, from the moment when after the formulation of my Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity I discovered that everything that exists in our physical world was created from an eternally moving, weightless and intelligent „counter-matter”. After all, immediately after this discovery, the logic began to tell me that it remains only a matter of time when people will work out technically and economically profitable principles of operation and construction of propulsion devices (i.e. first motors, then propulsors of the type of my Oscillatory Chamber), which this eternal mobility of „counter-matter” will be using to propel our machines and to generate free energy. So starting from that 1985 in my publications I promoted as much as I could the idea that the „perpetuum mobile” machines can be built, and that they are able to satisfy all energy needs of our civilisation. Unfortunately, my rational and substantive explanations, publications, and descriptions of already constructed and working prototypes of such devices have been blocked for many years by this „collusion” and by the resulting hard wall of irrational „skepticism”, malicious criticism, and often also hostility.

As a result of such strong blockades, the wider public interest in the construction of „perpetuum mobile” motors and propulsors began to be visible only in 2017 – that is, already after the year 2016 when there were published in Internet several videos and interviews promoting the results of my research, including the explanations of the groundbreaking meaning of the „Concept of Dipolar Gravity”. It was just in 2017 that on YouTube appeared numerous videos informing about the rebuilding on Earth (or recompiling) long-known „perpetuum mobile” motors of the first and second generation. At first I thought it was the beginning of a „breakthrough” for the causing of which I worked hard for so long. However, after a closer analysis of the content of what, for example, in youtube.com was published on this subject, I started to recognise the same features I once identified in methods of operation of these „elites” (a) to (e) specified at the beginning of this post #313E. For example, suddenly a huge number of videos appeared on youtube.com, many of which instead of informing and revealing the truth, in fact, sowed confusion or turned out to be deliberately falsified fabrications. So it means that someone suddenly decided to start a new kind of campaign, into which he put a surprising amount of effort and means to continually camouflage his previous anti-progressive actions that discouraged the construction of „perpetuum mobile” machines. Despite the multiplicity of these videos, it was very difficult to find among them any internet presentation that would reveal the parameters of work, the principle of operation, and phenomena used in the really working technical solution. At the same time, a huge number of such unproductive, deprived details and data, and often falsified film presentations acted discouragingly, because it made difficult to find and review these few reports on technical solutions that actually work and have already been confirmed in practice. Moreover, practically to this day, I have NOT found amongst the multitude of technical solutions published on the Internet at least one mention or link to my publications which explain the principles of operation and phenomena that are actually able to generate motion in „perpetuum mobile” devices. All in all, the results of these amazingly discouraging online presentations were highly in line with the strategy of this anti-progressive power, which strategy I learned painfully since 1985, as it blocked and sabotaging the results of my research. (This strategy in a best way can be expressed with saying: „if you cannot hide a tree, plant a huge forest around it”. In other words, it appears that these anti-progressive powers and institutions, seeing that is rapidly growing the number of people convinced of the feasibility of building the perpetuum mobile devices, suddenly started a massive, and therefore rather expensive, new campaign of confusing people that seek truth and information, in which new campaign instead of blocking, they started an excessive publishing of everything that only can fall into heads of someone, including many falsifications, fabrications and truly magical „tricks”.

Despite the discouraging work of this new campaign of „planting a huge forest to hide individual trees”, I encourage everyone interested in progress to systematically browse YouTube. Among the multitude of solutions shown in there, one can always find a few that can work inspiringly for the seeker of truth and information. After all, in order to look probably, even videos that falsify the displayed results are also forced to weave some truth into intended untruth. People working on this topic will then be able to quickly differentiate between the truth and untruth due to their checks, while the inspiration and information that these videos sow in them may save them many days of work and provide the right direction for creative explorations. In addition, these videos reveal to us truths, which are hard to find – as an example of such truths consider the idea of the „perpetuum mobile” pseudo-motor called the Bhaskara Wheel (see: https://www.youtube.com/results?search_query=Perpetual+Motion+Bhaskara+Wheel+Free+Energy ) that was invented in India in 1150, and shown, among others, on the video with the address https://www.youtube.com/watch?v=50Aag0J0Qe4 – which makes us aware that the efforts to build „perpetuum mobile” devices have been ongoing for at least 900 „human years”. If one is systematically browsing YouTube, then from time to time one can also come across videos presenting the already built and actually working „perpetuum mobile” machines. For their examples, see the previously linked videos showing machines „Testatica” and „Thesta-Distatica” from the Swiss Methernitha, or the South Korean „perpetuum mobile” motor of the second generation with permanent magnets only, which in July 2019 was still shown at the address https://www.youtube.com/watch?v=QD6tpiAtCPw . Because this motor works a bit like today’s multi-cylinder internal combustion engines, its idea is relatively easy to implement by most DIY enthusiasts (there are also many other constructions with a similar principle of operation). In my opinion, however, it is worth to follow the fate of „perpetuum mobile” motors for permanent magnets, which are already good enough for starting a mass production – only that their creators still awaits the „Sisyphean effort” to overcome elite blockades – i.e. to overcome the „collusion” described in this item. One of such motors is a Korean 10 kW permanent magnets motor from the firm https://infinitysav.com/ already demonstrated in public (an example of a video from such a demonstration is shown at the address https://www.youtube.com/watch?v=x_n2iqI8hwo ). Another is the permanent magnet motor of the Turkish inventor (Muammer Yildiz – see: https://www.google.com/search?q=Muammer+Yildiz ), also publicly demonstrated in several universities around the world (a video from one such demonstration including, among other things, the motor’s disassembly and showing its internal design, is available at the address https://www.youtube.com/watch?v=QOyuZSzkWRU ). It is also worth to look at the „pseudo-motor” built by a Norwegian and called „Reidar Finsrud’s Perpetuum Mobile”, shown for example, on the free video from the address https://www.youtube.com/watch?v=kM01yrGeCMI .

The principles of operation of the devices from the „fourth technical era of humanity”, i.e. machines which self-fill with the energy required for their work, relatively accurately describe and illustrate repetitive regularities and principles of operation described in the third and fourth form of my „Cyclic Tables for the Earth’s Propulsion Systems”, illustrated on the web page „propulsion.htm” as „Tab. #J3” and „Tab. #J4”. The fourth era is also explained and illustrated in items #J1, #J2 and #A3 from my web page named „free_energy.htm”, and it is supplemented with additional explanations in item #D3 from another of my web page named „god_proof.htm”. Therefore, I will omit here its additional discussion.

Quite helpful for inventors working on the propelling devices of the „fourth technical era of humanity” may be the analysis of rules and similarities contained in the construction and principles of operation of propelling devices of the first and second technical eras of humanity. After all, from this analysis we already know that much information about the construction and operation of the propelling devices of the „fourth technical era of humanity” actually tells us the construction and operation of propelling devices from the „third technical era of humanity” already relatively well known and described in my publications (i.e. from the construction and operation of electric motors, my Magnocrafts, and Oscillatory Chambers used to propel Magnocrafts). After all, according to what I am explaining in item #J4.5 of the web page named „propulsion.htm”, the principles of operation of motors and propulsors of particular technical eras of humanity God have been designing in pairs, each second era of these pairs always contains propelling devices similar to the devices of the first era of a given pair, only enriched with the use of further phenomena triggered technically by people. This in turn means that the motors and propulsors from the „fourth technical era of humanity” will be similar to the motors and propulsors from the „third technical era of humanity” which I have already worked out well – only that in their principles of operation they will be additionally using the phenomena such as the „Telekinetic Effect”. For example, the self-inflating with energy propulsors from the fourth technical era of humanity will actually be Oscillatory Chambers of my invention, similar to the Oscillatory Chambers used in Magnocrafts already built in the third technical era of humanity – only that in the fourth era they will be improved by using the Telekinetic Effect for self-filling them with the energy required for their work, while in the third technical era the Oscillatory Chambers of the Magnocraft will be filled with the external energy generated by the Earth’s power plants. Therefore gradually (in my free time) in the blogs of totalizm (and in the web page named „propulsion.htm”) I will also try to briefly write down what will be the principles of operation of the motors and propulsors from this fourth technical era of humanity, and what will be the characteristics and driving capabilities of these revolutionary motors and propulsors of our future.

However, because the evolution of my Cyclic Tables (forecasting the actual evolution of the propelling devices that the humanity will use throughout its entire history) has NOT ended at the point described here (i.e. recently re-accepted to continue – after deciding to ignore the previously blocking progress lies of official atheistic science), in two items #J4.5 and #J4.6 from the web page named „propulsion.htm” the „fourth technical era” is supplemented by detailed descriptions of propelling devices from the fifth and sixth „technical eras” shown and defined in the fourth in turn form of my „Cyclic tables for the Earth’s propulsion systems” – illustrated as „Tab. #J4” from the web page named „propulsion.htm”.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #J4.4 from my web page named „propulsion.htm” (updated on 17th of August 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „nirvana.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/nirvana.htm

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #313E). So far 8 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 313) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ). Almost a half of these posts is published in English, and thus will be understood also by inhabitants of countries other than Poland.

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk