#339: Oto receptura „jak” trwale pokochać wszystkich bliźnich wypracowana przez „totalizm” dla podanego w Biblii przykazania „co” nakazującego „kochaj bliźniego jak siebie samego”

2021/10/01

Motto niniejszego wpisu #339 do blogów totalizmu: „Ponieważ każdą podróż życiową zaczyna wykonanie pierwszego kroku – podjęcie którego zawsze jest najtrudniejsze, stąd wielu ludzi z obawy przed trudnością tego pierwszego kroku rezygnuje z podjęcia nawet najważniejszych dla ich przyszłości podróży.” (Powyższe to przykład jak wielu ludzi grzebie swoją przyszłość ignorując prawdę wersetu 10:13 z „1 Koryntian” jaki „NBG, Nowa Biblia Gdańska, 2018” wyraziła słowami: „Jeszcze nie ogarnęło was doświadczenie, chyba, że ludzkie; ale wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać.„)

#A2.12. Praktykowanie totalizmu: „jak” wykonać pierwszy krok – czyli nabycie zwyczaju myślowego uzasadniania sobie samemu „dlaczego dane coś czynię” z dotychczas egoistycznego motywowania tego „ponieważ da mi to dochód, zwiększy moją władzę lub sławę, zaspokoi moją potrzebę, jest w wykazie moich zawodowych obowiązków, itp.”; na nowe motywowanie totaliztyczne swego działania „ponieważ moi bliźni to potrzebują, zaspokoi to ich potrzeby, rozwiąże to problemy i braki u wielu bliźnich, dla mnie jest to okazją do czynienia dobra, itp.”:

W niniejszym wpisie #339 (będącym adaptacją punktu #A2.12 z mojej strony „totalizm_pl.htm”) wyjaśnię procedurę podjęcia tego pierwszego i najważniejszego kroku „jak” zabrać się za zostanie totaliztą – czyli osobą praktykującą najmoralniejszą obecnie nowoczesną filozofię świata zwaną totalizm – tj. ten „totalizm”, który dla powodów wyjaśnionych w punkcie #A5 strony „totalizm_pl.htm” zawsze pisany jest przez literę „z” – patrz też https://www.google.pl/search?q=totalizm . Wszakże pomimo iż od czasów Jezusa upłynęło ponad 2000 lat, dzisiejsi kapłani konformistycznie akceptujący stwierdzenia okłamującej ludzkość „oficjalnej nauki ateistycznej” nadal NIE potrafią nas uczyć procedury „jak” zainicjować nabywanie nawyku postępowania zgodnego z przykazaniami i wymaganiami Boga opisanymi w Biblii – wynikiem czego jest obecna miłość „pieniędzy”, chciwość, strach, itp. – dobrze zilustrowane w naszym referowanym poniżej filmie „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ). Powód zaś ku temu jest bardzo prosty. Mianowicie kapłani dzisiejszego chrześcijaństwa NIE wykonują żadnych prac fizycznych, stąd spędzając życie w przysłowiowych „wieżach z kości słoniowej” NIE są w stanie zrozumieć iż istnieje istotna różnica pomiędzy „co” oraz „jak” i stąd iż w szkoleniu dzisiejszych inżynierów wyodrębnione są nawet dwie obszerne dyscypliny, jedna z których o nazwie „konstrukcja” naucza przyszłych inżynierów „co”, inna zaś po polsku nazywana „technologia”, naucza ich „jak”. Proszę przy tym odnotować, że ja celowo podkreśliłem tu polskość znaczenia słowa „technologia”, bowiem słowa które w różnych językach mają podobną pisownię i wymowę, a stąd wyglądają jakby były skopiowane ze siebie, wcale NIE muszą mieć takiego samego znaczenia. Dlatego np. polskie słowo „technologia” wcale NIE ma ani tego samego, ani nawet podobnego znaczenia jak angielskie słowo „technology”. Chociaż więc ja skończyłem studia w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej (tj. w „I-24”), potem zaś wypracowałem i obronilem tam swój doktorat, wykonywałem badania i wykładałem przedmioty z obszaru dyscypliny „jak” tego Instytutu, niestety po emigracji z Polski odkryłem iż używane wówczas w Polsce oficjalne tłumaczenie jego nazwy na angielski brzmiące „Institute of Machine Building Technology” było niepoprawne. Polskie słowo „technologia” na język angielski najpoprawniej bowiem tłumaczy się na angielskie słowo know-how (pisane także „knowhow”, patrz https://www.google.com/search?q=know-what+vs+know-how ) – którego dosłownym polskim odpowiednikiem jest właśnie zwrot „wiedzieć jak”. Czyli znaczeniowo bardziej poprawne, chociaż brzmiące nieco mniej „szlachetnie” tłumaczenie na angielski nazwy mojego byłego I-24 mogłoby brzmieć np. „Institute of Knowhow in Constructing of Machines” – angielskie „constructing” też przecież znaczeniowo NIE jest równe polskiemu „konstruowanie” a bardziej oznacza „budowanie” lub „wytwarzanie”. (Tak nawiasem mówiąc, to naziemne zdjęcie dzisiejszego wyglądu budynku mojego byłego „I-24” pokazałem na „Fot. #G2a” ze strony o nazwie „wroclaw.htm”. Tam też podkreślam niepoprawność tłumaczenia polskiego słowa „technologia” na angielskie słowo „technology”.) To też dzięki zdobyciu głębokiej wiedzy „jak” w 2020 roku byłem w stanie odkryć iż życie NIE było w stanie powstać w materii naszego świata, bowiem NIE istnieje taki sposób „jak”, który by umożliwiał powstanie życia w materii, za to w przeciw-świecie zapełnionym wiecznie ruchliwą przeciw-materią z jakiej Bóg stworzył materię naszego świata taki sposób „jak” istnieje od nieskończonego czasu i został on dokładniej opisany w punktach #C5 i #D3 strony „2020zycie.htm”. NIE powinno więc dziwić, że kapłani przez 2000 lat przeaczali fakt iż wyjaśniając wiernym jedynie „co” (w rodzaju „miłuj bliźniego”) nadal pozostawiają ich w niewiedzy „jak” można wprowadzić się w trwały nawyk „miłowania bliźniego”. Przecież o miłowaniu powszechnie się uważa iż jakoby ludzi NIE daje się namówić do miłowania tego co oni sami sobie NIE wybiorą, oraz iż do miłowania też utrzymuje swą ważność przysłowie „Lepard nigdy NIE zmienia swych plamek” (np. w języku angielskim brzmiące: „A lepard never changes its spots”, patrz https://www.google.com/search?q=a+leopard+never+changes+its+spots+proverb+meaning – które to przysłowie oryginalnie wywodzi się z wersetu 13:23 „Księgi Jeremiasza” w Biblii). Przebywając w swych „wieżach z kości słoniowej” kapłani NIE mieli przecież okazji aby dzięki wykonywaniu najróżniejszych prac fizycznych mogli poznać różnicę pomiędzy „co” oraz „jak”, ani aby nauczyć się wypracować wiedzę „jak” kiedy zna się tylko „co”. (Chociaż z Biblii wynika iż nawykli do pracy fizycznej 12 Apostołowie już 2000 lat temu poznając od Jezusa „co” NIE mieli żadnej trudności z wypracowaniem dla siebie owego „jak”.) Wszakże, dla powodów jakie wyjaśniłem w (1b) z punktu #H1 wyżej wymieninionej strony „2020zycie.htm”, w Biblii z jakiej dzisiejsi księża niemal wyłącznie czerpią swoją wiedzę, zawarta jest ogólna informacja „co”, natomiast szczegółowej informacji „jak” w Biblii albo brakuje, albo jest ona celowo, szczególnie mądrze, oraz w niepozorny sposób zakodowana, aby tym jej zaszyfrowaniem uniemożliwić wszelkiej maści leniuchom, nierobom, nieukom, niedowiarkom, karierowiczom, itp., bezwysiłkowe odgadywanie esencji istotnych przyszłych odkryć i uzurpowanie dla siebie autorstwa ich dokonania – patrz werset 25:2 z biblijnej „Księgi Przysłów”, cytuję: „Chwałą Bożą – rzecz taić, chwałą królów – rzecz badać.” Mądry Bóg wiedział bowiem, że jeśli ktoś włoży w to wymaganą ilość pracy, przemyśleń i wiedzy, wówczas wiedząc „co”, informację „jak” sam sobie już dopracuje. Podsumowując więc niniejszy paragraf, po poznaniu z Biblii owego „co”, czyli wiedząc iż omówione dalej w (b) z tego punktu dwa najważniejsze przykazania i wymagania Boga skracają się do wymogu naucz się „miłowania swego bliźniego jak siebie samego”, moje wieloletnie praktykowanie totalizmu umożliwiło mi wypracowanie i opisanie w niniejszym wpisie #339 „jak” wykonać pierwszy krok w zainicjowaniu swego wysiłku spowodowania abyśmy wyrobili w sobie taki trwały nawyk miłowania bliźniego, a przy okazji poznali dokładnie naszego Boga a stąd zamiast jedynie wierzyć lub wątpić w istnienie Boga, nabyli pewności iż wszechwiedzący, wszechpotężny, nieograniczenie twórczy i sprawiedliwy Bóg, który stworzył i kocha NIE tylko nas, ale także wszystkich naszych bliźnich, niepodważalnie istnieje (patrz strona „god_proof_pl.htm”) – co nauczy nas także trwale Boga miłować. Poprzez zaś poznanie „jak” możemy nabyć ów nawyk trwałego miłowania, przełamiemy też owo błędne wierzenie powszechne iż jakoby „do podziwiania i kochania kogoś NIE można nakłonić ani siebie samego ani innych osób” – jakie to wierzenie w dzisiejszych czasach jest w stanie doprowadzać nawet do sytuacji iż np. małżeństwa rozwodzą się tylko ponieważ w odwrotny do siebie sposób wyciskają pasty do zębów lub pozostawiają pokrywy siedzeń w toaletach.

Chociaż nasz świat jest tak stworzony, że bez włożenia w coś pracy i wysiłku niczego dobrego dla naszej przyszłości NIE daje się osiągnąć (patrz prawa moralne „zapracowania na wszystko”), ciągle przeciwstawnie do twierdzeń zaprzedanych mocom zła internetowych indywiduów anonimowo szkalujących totalizm, zainicjowanie praktykowania totalizmu jest relatywnie łatwe, a stąd poza potrzebą włożenia w nie wysiłku intelektualnego, praktycznie żadne dodatkowe działania, wyrzeczenia czy poświęcanie się NIE są wymagane. Gama zaś najróżniejszych korzyści w rodzaju satysfakcji życiowej, poczucia spełnienia, pokoju sumienia, duchowego wzrostu, itp., a co najważniejsze także szansy zapracowania na życie wieczyste, jakie praktykowanie to z czasem może przynieść, są warte spróbowania zmiany motywacji i intencji swego działania właśnie na opisywane w niniejszym podpunkcie #A2.12 tego wpisu #339 do blogów totalizmu.

Wyjaśnienie „jak” dokonać tego pierwszego kroku ku totalizmowi jest na tyle proste iż dało się nawet krótko streścić już w tytule podpunktu #A2.12 tego wpisu #339. Mianowicie kluczem do praktykowania totalizmu wcale NIE jest „co moralnie poprawnego się czyni”, a jest „jak we własnych myślach szczerze, czyli bez okłamywania samych siebie, motywujemy to co moralnie poprawnego właśnie zamierzamy uczynić”. Nasze szczere myśli bowiem są jak głowa węża – dokąd one się skierują tam potem będzie także szła cała reszta naszego działania. Nie bez powodu Biblia stara się nam uświadomić, że my stajemy się takimi jakie są nasze myśli – przykłady wersetów jakie uzasadniają to stwierdzenie przytoczę poniżej w (b) tego punktu. Niestety, jednocześnie tak się składa, że nasza cywilizacja wpoiła w nas myślowe motywowanie wszystkiego w sposób zgodny z naszą egoistyczną naturą, zaś sprzeczny z wolą Boga. Z kolei kapłani dzisiejszych konformistycznych religii ani NIE starają się tego zmienić, ani NIE dysponują wiedzą i umiejętnościami „jak” mogliby to zmienić. Tymczasem, jeśli NIE wyczyniamy czegoś co religie nazywają „grzechami”, a jedynie wiedziemy normalne uczciwe życie, wówczas zgodnie z totalizmem wcale NIE musimy zacząć praktykowania tej najmoralniejszej filozofii świata od zmiany tego co normalnie czynimy, a jedynie trzeba trwale nabyć zwyczaju aby we własnych myślach zawsze móc zgodnie z prawdą i z naszym przekonaniem zmieniać uzasadnienie „dlaczego” dane coś czynimy, z poprzedniego motywowania wszystkiego korzyściami jakie to my sami odnosimy, na szczere motywowanie wypełniające nakaz „co” naszego Boga stwierdzający „miłuj swego bliźniego jak siebie samego”, który po przetłumaczeniu na procedurę „jak” wymaga abyśmy wszystko co czynimy totaliztycznie uzasadniali korzyściami jakie z naszych działań odniosą wszyscy bliźni, którzy doświadczą naszych działań. Innymi słowami, pierwszy krok w naszej drodze do praktykowania totalizmu polega na podjęciu myślowego wysiłku zmiany naszego sposobu myślenia i motywowania, a NIE na zmianie naszych postępowań. To zaś czyni naszą transformację w „totaliztę” znacznie łatwiejszą, bowiem przez czas aż to nowe motywowanie zacznie szczerze wyrażać nasze intencje, wcale NIE zmienia ono naszego trybu życia. (Zmiana trybu naszego życia sama przychodzi dopiero znacznie później i w miarę jak nasze intencje postępowania dla dobra bliźnich stają się coraz bardziej szczere i silne, jest ona bowiem wprowadzana w nas naturalnie oraz stopniowo przez samego Boga.) Najlepiej więc jeśli wyjaśnię to na przykładach.

W obecnych nastawionych na egoistyczne „ja” filozofiach codziennego życia praktykowanych przez większość dzisiejszych ludzi (tj. w filozofiach pasożytnictwa – patrz strona „parasitism_pl.htm”), jeśli ktoś wstaje rano w dzień powszedni, wówczas zjada pożywne śniadanie ponieważ wierzy iż jest to dobre dla jego/jej zdrowia. Potem się szykownie ubiera, ponieważ np. chce podobać się sympatii z pracy. Następnie idzie do pracy ponieważ wierzy iż jest ona źródłem jego dochodu. Po pracy szykuje sobie jakiś posiłek, aby zaoszczędziło to jego wydatku na restaurację. Potem ogląda telewizor ponieważ szkoda wydawać mu pieniądze np. na wyjście do kina. W końcu kładzie się spać aby posiadane ciało wypoczęło i mogło efektywnie zarabiać na życie następnego dnia. Itd., itp.

Tymczasem jeśli praktykuje się nastawiony na dobro bliźniego totalizm, wówczas w dzień roboczy też można wykonywać dokładnie to samo – tyle że we własnych myślach trzeba przestawić się na inną motywację „dlaczego” to się czyni. I tak pożywne śniadanie się zjada np. ponieważ się wie iż będąc sytym i stąd w dobrym humorze pozwoli to milej traktować naszych bliźnich i wydajniej pracować na rzecz ich dobra. Potem szykownie się ubiera aby pobudzać bardziej przyjemne odczucia i myśli u napotkanych bliźnich (zamiast np. jak niektórzy, swym niezadbanym i niechlujnym odzieniem psuć bliźnim dzień i apetyt). Następnie idzie się do pracy aby móc coś uczynić co polepszy i usprawni życie naszym bliźnim. Po pracy szykuje się jakiś posiłek aby np. zmniejszyć marnowanie i zatruwanie chemikaliami żywności jakie często w restauracjach ma miejsce oraz aby NIE zmuszać innych bliźnich do usługiwania nam jeśli NIE czynią tego ochotniczo i z wiarą iż służy to dobru ichnich bliźnich. Potem ogląda się telewizję aby np. zwiększać swoją wiedzę i umiejętność odróżniania dobra od zła w tym co aktuanie w świecie się dzieje, poznawać aktualny materiał dowodowy dla rozwiewania niewiedzy i wątpliwości bliźnich, oraz aby móc przekonywać bliźnich z „intelektów grupowych” do jakich się należy, co dobrego lub złego w świecie już się czyni oraz co i jak nadal należy udoskonalać lub zmieniać na lepsze. W końcu idzie się spać aby następnego dnia móc kontynuować swą służbę Bogu dla dobra bliźnich i natury. Itd., itp.

Oczywiście, po tym pierwszym kroku w kierunku praktykowania totalizmu, przyjdą następne kroki. Jeśli jednak odniosło się sukces osiągnięcia trwałej zmiany na „dobro bliźnich” motywacji dla każdego ze swoich działań, wówczas w transformowanie naszej osobowości zaczyna dodawać coraz więcej wkładu i pomocy oprogramowanie „Drobin Boga” (przez chrześcijaństwo zwane „Duch Święty”) opisywanych w punktach #K1 i #K2 mojej strony „god_istnieje.htm”. W rezultacie owe następne kroki nadejdą coraz bardziej samoczynnie, w miarę jak będą one wynikały z kroków wykonanych już uprzednio. Przykładowo, kiedy nabędziemy już nawyku aby wszystko co czynimy motywować dobrem bliźnich, następnym krokiem może być uczenie się „odróżniania dobra od zła” – tak aby coraz lepiej wiedzieć na uzyskiwanie czego trzeba nastawiać swoje codzienne działania. Techniką „jak”, uczenie to można zainicjować używając „karmę” i „Prawo Bumerangu” jako kryteriów odróżniania dobra od zła np. podczas oglądania telewizji i filmów lub sytuacji z codziennego życia, zaś dla wszystkiego co wówczas odnotowujemy zapytując: „czy ja chciałbym być po odbierającej stronie takiego ludzkiego postępowania?” Potem zaś można będzie przejść do uwzglęniania jako kryteriów następnych tzw. „wskaźników moralnej poprawności” opisywanych np. w punktach #C4.2 do #C4.7 z mojej strony „morals_pl.htm”. Owo uczenie się odróżniania dobra od zła z kolei zaindukuje w nas pytania, naturalną reakcją na które będzie poszukiwanie odpowiedzi – co będzie wymagało np. nabycia dla siebie Biblii aby móc studiować co Bóg od nas wymaga abyśmy czynili dla dobra bliźnich, a także odkryjemy iż sięgamy po opisy totalizmu, „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji”, patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”), oraz „Teorii Życia z 2020 roku” (patrz strona „2020zycie.htm”) aby znaleźć tam potwierdzenia przez wymaganych dla pewności prawdy „3 świadków” wyjaśnień zastanawiających nas zapytań. W dalszych krokach, motywując wszystkie swe działania dobrem bliźnich, a NIE własnymi korzyściami, pomału i jakby naturalnie zaczniemy dokonywać też rzeczy jakich uprzednio NIE dokonywaliśmy, a jakich potrzeba wykonania wyniknie z sytuacji w których nagle się znajdziemy ponieważ mechanizmy i metody działania Boga opisywane w punkcie #J5 strony „petone_pl.htm” stopniowo nas w nie wprowadzą, a w których zaistnieją potrzeby ochotniczego i altruistycznego wykonania czegoś specyficznie i wyłącznie dla dobra jakichś bliźnich. Kontynułując takie motywowanie swego działania z czasem się przyłapiemy iż nabyliśmy uprzednio ignorowanych myśli i działań. Ponadto np. odkryjemy, że pomijamy oglądanie jakichś filmów lub branie udziału w jakichś działaniach lub zawodach ponieważ gloryfikują one zabijanie lub niegodne potraktowanie bliźnich. Zaczniemy też coraz usilniej dbać o naturę. Zwalczać produkcję plastyku. Popierać badania „czystej darmowej energii” (patrz strona „fe_cell_pl.htm”) i napędów magnetycznych (patrz strona „propulsion_pl.htm”). Itd., itp. Najważniejszym zaś krokiem ku totalizmowi, na postawienie którego też zapewne zainspiruje nas Bóg, będzie zapracowanie na osobiste przeżycie szczęśliwości totaliztycznej nirwany opisywanej w punkcie #C7 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Jeśli zaś na nirwanę tę zdołamy praktycznie zapracować, wówczas osiągniemy najwyższy dostępny ludziom status: absolwent życiowej szkoły totalizmu formalnego. Czyli osiągniemy pełnię życiowego doświadczenia, umiejętności i wewnętrznej jakości niezbędnych do wdrażania zaprojektowanego przez Boga „Ustroju Nirwany” jaki ilustruje nasz półgodzinny film o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” udostępniany do przeglądania za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E a omawiany szerzej w „części #L” i we WSTĘPie strony „smart_tv.htm”. Dla dobra i przyszłości całej ludzkości NIE ma zaś obecnie bardziej zaszczytnego i usilniej wynagradzanego przez Boga działania i statusu niż właśnie danie innym ludziom swego osobistego przykładu przeżywania nirwany oraz dołożenia w ten sposób własnego wkładu w trwałe i pokojowe wyeliminowanie z Ziemi „pieniędzy”, „chciwości”, „strachu” i innych form „zła” będące faktycznym przyczynieniem się do wdrożenia na Ziemi Ustroju Nirwany. Ów status i działania są więc jakby nowoczesnymi odpowiednikiami statusu i działań biblijnych „Lewitów” ze starożytnego Izraela – stąd osoby, które osiągnęły ów status, w zgodności z Biblią mogą nawet być nazywani „Lewitami”. Wszakże, podobnie jak owi Lewici, te osoby które ów status zdołają osiągnąć, awansują do sytuacji iż pracują dla Boga (czyli stają się „żołnierzami Boga”), a stąd Bóg, a NIE inni ludzie, zaczyna odmierzać ich pracę i wypłacać im żołnierski żołd (wynagrodzenie) w formie szczęśliwości nirwany. Z powodu zaś nabycia umiejętności czynienia wszystkiego dla dobra bliźnich, ich działania nabierają cech owoców owego „dobrego drzewa co rodzi dobre owoce” opisywanego wersetami Biblii (Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12) – tj. wszystko czemu tylko poświęcą swą pracę i przemyślenia wzniosą oni na wyższy poziom duchowy, naukowy i/lub techniczny, zaś ich postępowania faktycznie stają się zgodnym z treścią Biblii dzisiejszym odpowiednikiem postępowań starożytnych Lewitów. Ponadto, kiedy ludzkość zdoła w końcu zbudować (pośrednio także dzięki ich wkładowi) wynalezione przeze mnie „Magnokrafty” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA ) opisywane też w punktach #I1 do #I3 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, wówczas NIE tylko sami ci absolwenci totalizmu, ale także cała ludzkość uzyska zdolność wznoszenia się i „lewitowania” w owych Magnokratach ponad poprzedni stan rzeczy i poprzednie sytuacje, używając Magnokraftów w zamierzonej dla nich przez Boga roli „uniwersalnych naprawiaczy”. Z kolei Komory Oscylacyjne (patrz strona „oscillatory_chamber_pl.htm”) jakie będą napędzały te gwiazdoloty, powodowały ich lewitowanie, wynosiły je ku niebu oraz do gwiazd, a także nadawały im niemal cudownych możliwości i cech, zgodnie z tym co wykazałem w rozdziale S5 z tomu 15 swej monografii [1/5] (patrz strona „tekst_1_5.htm”), a co potwierdzają analizy streszczone, między innymi, we w/w punktach #I1 do #I3 ze strony „magnocraft_pl.htm” i w publikacjach tam linkowanych, faktycznie będą wówczas reprezentowały sobą nowoczesne wersje biblijnej „Arki Przymierza”.

Niektórzy mogą zapytywać: dlaczego więc nikt nam wcześniej NIE wyjaśnił, że aby ludzkość mogła kontynuować swe istnienie i się rozwijać w zamierzonym przez Boga kierunku „ku światłu” i do wieczności, konieczne jest aby działania większości jej obywateli były motywowane dobrem wszystkich bliźnich, a NIE jedynie osobistym dobrem indywidualnych jednostek? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że Bóg właśnie po to zainspirował Biblię aby nam to wyjaśniła. Tyle, że czytając te wyjaśnienia, większość ludzi, w tym także kapłanów, źle lub niepełnie je rozumie. Sformułowane bowiem Biblii jest celowo na tyle ogólne, a stąd nastawione głównie na „co” zamiast na „jak”, aby w każdym wersecie Biblia miała zaszyfrowane NIE jeden, a aż wiele najróżniejszych zasad i nakazów. Jako doskonały tego przykład rozważ werset 6:10 z biblijnego „1 listu do Tymoteusza”, cytuję: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”. Wszakże w równie dobry sposób jak zacytowane poniżej wersety 12:29-31 z biblijnej „Ewangelii wg św. Marka” ów 6:10 też daje nam do zrozumienia, między innymi, iż jest ogromnym grzechem i eskalowaniem zła jeśli ktoś w swym życiu kieruje się egoistycznym „ja” i swe życie nastawia na gromadzenie dla siebie bogactwa i pieniędzy. Zgodnie przecież z innymi wersetami Biblii, np. „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” – patrz Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25, zło to będzie potem surowo ukarane. W domyśle więc ten werset 6:10 właśnie też nam nakazuje potrzebę motywowania swych działań dobrem naszych bliźnich, a NIE jedynie zaspokajaniem własnej chciwości.

Z ustaleń mojej „Teorii Życia z 2020 roku” (patrz strona „2020zycie.htm”) już nam wiadomo, że o tym jakie skłonności, cechy, charakter, motywacje, itp., naturalnie wykazujemy, zależy to głównie od tego jakie programy zawiera nasza „dusza” – patrz strony „soul_proof_pl.htm” i „2020zycie.htm”. Duszę zaś programuje dla nas Bóg. A nawet dzisiejsi ludzcy programiści już wiedzą, że jeśli ktoś ma wymaganą wiedzę i jest mądrym programistą, wówczas jest w stanie zaprogramować wszystko co tylko zechce. A Bóg przecież wie wszystko oraz jest najdoskonalszym programistą wszechświata. Wystarczy jedynie uświadomić sobie, że zaczynając od zaledwie zdolności do programowania zachowań przeciw-materii (tj. zachowań „Drobin Boga”), Bóg zdołał wykonać programy na wszystkie te wspaniałości jakie widzimy w całym świecie materii. Niektórzy mogą więc zapytać: dlaczego Bóg NIE zaprogramował naszych dusz w taki sposób abyśmy już od urodzenia odczuwali nieodpartą wolę aby wszystko motywować dobrem bliźnich, a nie egoistycznym dobrem siebie samych? Znaczy, dlaczego NIE zaprogramował naszych dusz w sposób podobny jak uczynił to z duszami aniołów i psów – patrz „Fot. #A2.12a”, zamiast zaprogramować je tak jak programuje dusze kotów – patrz „Fot. #A2.12b”. Odpowiedź jest iż istnieje ku temu aż cały szereg istotnych powodów. Najważniejszy, to że idealnie postępujące istoty NIE są w stanie „przysparzać wiedzy” – na co od dawna staram się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm” i w punkcie #C3 ze strony o nazwie „humanity_pl.htm”. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania „dobra” i „zła” odebrałby takim doskonałym ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe. Aby móc przysparzać wiedzę ludzie muszą więc być niedoskonali oraz posiadać tzw. „wolną wolę” – co dodatkowo wyjaśniam w punkcie #B1 innej swej strony „will_pl.htm”. Ponadto pamiętać trzeba, że dla zapewnienia ludzkości bezpiecznej przyszłości niezbędna jest wiedza i pamięć NIE tylko na temat „dobra”, ale także wiedza o powodach, rodzajach, objawach, działaniu i następstwach „zła”. Aby zaś wiedzę na temat „zła” ludzkość mogła gromadzić, niezbędni są ludzie którzy z „własnej wolnej woli” i ochotniczo będą owo zło czynili. To zaś oznacza, że NIE można od urodzenia narzucać każdemu doskonałej duszy, a trzeba niedoskonałym ludziom dać „wolną wolę” wyboru postępowania szerzącego „dobro” albo też „zło”. Tyle iż szerzone przez nich „zło” jest zamieniane w ich programy karmy (patrz strona „karma_pl.htm”), a jednocześnie „zło” to jest kierowane działaniem „Prawa Bumerangu” (patrz strona „morals_pl.htm”) jako „zwroty karmy” dla osób lub „intelektów grupowych”, które uprzenio na to samo zło już sobie zasłużyli – tak jak ostrzegają o tym np. wersety 13:22-25 z biblijnej „Księgi Jeremiasza”. (Odnotuj przykład takiego zwrotu zła „intelektom grupowym” opisany w punkcie #F2 strony „karma_pl.htm” – jaki ostrzega narody i kraje iż zło czynione dzisiaj, w przyszłości dopadnie je same.) Inny powód to iż dane ludziom dusze zapełnione egoizmem pozwalają Bogu testować ich charaktery i się przekonać, kto będzie ze swym egoizmem i złem walczył, a stąd zasługuje na przebaczenie jego niedoskonałości, niebo i życie wieczyste, a kto będzie się złem delektował – a stąd do nieba się NIE nadaje. (Rozważ opisane w Biblii oddzielanie „plew” od „ziarna” albo „kóz” od „owiec”.) Jeszcze innym powodem jest stworzenie historii zmagań danych ludzi ze złem, jaka w ich pamięci pozostanie na zawsze, a stąd jaka po dostaniu się do nieba będzie ich motywowała by kontynuowali przysparzenie wiedzy i rozwoju wszechświata.

Powinienem tu się przyznać, że ja na sobie od dawna już używam omawianej powyżej procedury „jak”, oraz że wierzę iż w moim własnym przypadku działa ona w sposób jaki tu opisałem (wiedząc jednak o własnej niedoskonałości pozostawiam Bogu i czytelnikowi osądzenie czy to moje wierzenie jest faktem). Jednak niezależnie od moich osobistych doświadczeń istnieje też zatrzęsienie obiektywnego materiału dowodowego jaki także wykazuje, że opisana tu procedura „jak” – zalecająca użycie myślowej zmiany naszych motywacji i intencji, faktycznie zapoczątkuje zmiany w naszej drodze życiowej. Tym materiałem dowodym są zgodne ze sobą potwierdzenia prawdy wywodzące się od wszystkich „trzech świadków”, których moje „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (patrz strona „1985_teoria_wszystkiego.htm”) i „Teoria Życia z 2020 roku” (patrz strona „2020zycie.htm”) wskazują jako najważniejszych dla zagwarantowania prawdy i efektywniości każdego ustalenia jednomyślnie poświadcznego przez ich wszystkich trzech. Dokładniej owych „3 świadków” opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie „2020zycie.htm”, zaś odmienne niż tu ich przykłady wskazałem tam w „części #V”. Faktyczne znalezienie i udokumentowanie jednomyślnych poświadczeń przez wszystkich owych „3 świadków” dostarcza nam więc gwarancję iż to co oni potwierdzili jest prawdą i tylko prawdą. Wskażmy więc przykłady tych jednomyślnych potwierdzeń wywodzących się od każdego z owych „3 świadków” dla omawianej tu procedury „jak”. I tak:

(a) Pierwszym z tych 3 świadków są „dedukcje logiczne”. Oto przykłady najróżniejszych wyników dokonanego logicznie poprawnym łańcuchem przyczynowo-skutkowym wyprowadzenia powyższego ustalenia „jak” z mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” oraz mojej „Teorii Życia z 2020 roku”: (a1) Wypracowana w początkowej fazie tworzenia filozofii totalizmu treść podstawowej zasady tej filozofii opisanej w punkcie #A6 strony „totalizm_pl.htm” a stwierdzającej „cokolwiek czynisz, czyń to pedantycznie moralnie – czyli w sposób na jaki spełnia to wszelkie nakazy i kryteria moralności”. (a2) Totaliztyczna definicja moralności: „moralność jest to poziom posłuszeństwa w wypełnianiu przykazań i wymagań Boga” – patrz punkt #A1 strony „totalizm_pl.htm” lub punkt #B5 innej mojej strony o nazwie „morals_pl.htm”. (a3) Treść punktów #B1 do #B4 ze strony o nazwie „will_pl.htm”.

(b) Znany wszystkim przykład drugiego z owych „3 świadków” to wersety Biblii. Wersety te potwierdzają prawdę zaprezentowanej tu procedury „jak” w jakby dwóch fazach. W pierwszej z tych faz wiele wersetów Biblii daje nam wyraźnie do zrozumienia, iż jest absolutnie niezbędne aby ludzie nauczyli się przedkładać dobro bliźnich nad swoje własne dobro – tj. nauczyli się motywować swoje działania dobrem „dla nas” zamiast dobrem „dla mnie”. Moim zdaniem najlepiej wyrażające ten wymóg są wersety 12:29-31 z biblijnej „Ewangelii wg św. Marka” – cytuję z „Biblii Tysiąclecia”: „29 … 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych” (wersety te cytuję i omawiam, tyle iż z nieco odmiennego punktu widzenia, m.in. także w punkcie #V3 ze swej strony „2020zycie.htm”). Aby lepiej podkreślić ogromną istotność nakazu zawartego w powyższych wersetach, w Biblii zawarta w nich wiadomość jest wielokrotnie powtórzona w innych wersetach – np. w wersetach 22:37-39 z „Ewangelii wg św. Mateusza” jakie cytuję i omawiam też z nieco innego punktu widzenia m.in. w (3) z #A2 strony „2020zycie.htm”. Faktycznie w Biblii doliczono się aż 72 wersetów nakazujących wypełnianie przykazań boskich – ich pełne angielskojęzyczne zestawienie zawiera np. strona https://bible.knowing-jesus.com/topics/Keep-The-Commandments . Najwięcej jest ich w „Księdze Powtórzonego prawa” (np. werset 28:9). Ich przykładami może też być „Ew. św. Jana” 14:15 – „Jeżeli Mnie miłujecie będziecie zachowywać moje przykaznia”, czy „Księga Kapłańska” werset 22:31 – „Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan!” Warto odnotować, że skoro miłowanie Boga manifestuje się właśnie wypełnianiem wszystkich przykazań, stąd gdyby skondensować je wszystkie w najkrótsze możliwie stwierdzenie, wówczas nakazywałoby ono właśnie „miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – wyjaśnienie zaś „jak” zainicjować takie miłowanie bliźniego aby stać się praktykującym totalizm formalny jest celem niniejszego wpisu #339. Na drugą zaś fazę potwierdzania procedury „jak” omawianej w tym punkcie, składają się wersety Biblii jakie starają się nam uświadomić, że my stajemy się takimi jakie są nasze szczere myśli. Wskażmy tu kilka przykładów takich wersetów Biblii: 4:8 z „Listu do Filipian”: „… wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym – to miejcie na myśli!”; 5:28 z „Ew. wg św. Mateusza”: „… Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (odnotuj, że znaczenie słowa „serce” użytego w wielu wersetach Biblii, w dzisiejszej precycyjnej nomenklaturze faktycznie oznacza „organ sumienia” szerzej opisywany w punkcie #A1 z mojej strony o nazwie „evolution_pl.htm” – ponieważ zaś owo „sumienie” podszeptuje wprost do naszych myśli stanowisko Boga w każdej rozważanej sprawie, stąd biblijne wyrażenie „serce” można też rozumieć jako „nasze szczere choć dobrze skryte myśli jakie wyrażają rodzaje naszych reakcji na dane podszepty sumienia”); 15:19 z „Ew. wg św. Mateusza”: „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa”; 4:23 z „Księgi Przysłów”: „Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło” (jednak angielskie Biblie ten sam werset 4:23 z „Proverbs” tłumaczą inaczej: „Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it” – co znaczy „Ponad wszystko strzeż swego serca, bo wszystko co czynisz wywodzi się z niego”); 23:7 z „Księgi Przysłów”: w angielskiej Biblii „the King James Version” werset ten stwierdza, cytuję: „As a man thinks in his heart, so is he” (patrz https://www.google.com/search?q=Bible+as+a+man+thinks+in+his+heart%2C+so+is+he ) – co znaczy „Jak człowiek szczerze myśli, takim on jest” (polska „Biblia Tysiąclecia” tłumaczy inaczej ten werset).

(c) Istnieją też rozliczne przykłady potwierdzeń omawianej tu prawdy przez trzeciego ze „świadków” – tj. przez empiryczny materiał dowodowy jaki także potwierdza, iż absolutnie konieczne dla istnienia, rozwoju i postępu ludzkości jest aby co najmniej gro ludzi swe działania i intencje motywowało dobrem bliźnich. Jednym z takich przykładów empirycznych, który każdy może na sobie sprawdzić, jest istnienie tzw. „energii moralnej” którą abyśmy w sobie zaczęli znacząco gromadzić, najpierw właśnie musimy zmienić nasze myślowe motywowanie wykonywanych prac (szczególnie prac fizycznych) z poprzednich intencji iż wykonujemy je „dla swego dobra” na przyszłe szczere motywowanie iż mają one służyć „dobru bliźnich”. (Możliwe zasady działania mierników „energii moralnej” opisuję w #J2 strony „stawczyk.htm”.) Jeszcze bardziej namacalny przykład tego materiału dowodowego jest opisany w punkcie #J2 i w podpisach pod jego ilustracjami z mojej strony internetowej o nazwie „stawczyk.htm” – szczególnie patrz tam podpis pod „Film #J2b”. Owym przykładem są „perły” o powodujących cuda cechach, które wyrastają jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów buddyjskich. Perły te zwą „sarira” (patrz https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+beads ) – co wzmiankuję poniżej w podpisie pod „Fot. #A2.12a”. Kolejnym z tych przykładów jest istnienie pozaziemskich cywilizacji, które już wdrożyły u siebie zaprojektowany przez Boga „Ustrój Nirwany”. Przykłady opisów tych cywilizacji omawiam w (1) i (2) z punktu #A3.1 strony „partia_totalizmu.htm”, a także w punktach #D5 i #D7 oraz na Fot. #3 ze strony o nazwie „telepathy_pl.htm”.

Mam nadzieję, że co bardziej przezornie postępujący czytelnicy po poznaniu treści niniejszego wpisu #339 będą rozumieli dlaczego w wersetach 7:13-14 z „Ew św. Mateusza”, Biblia nakazuje aby wybierać ciasną bramę i wąską drogę, które są jedynymi jakie wiodą do życia – tak jak opisałem to w punkcie #X1 swej strony „2020zycie.htm” a także opisałem w „motto” i punkcie #C6 swej innej strony „nirvana_pl.htm”. Mam też nadzieję, że czytający te słowa odbędzie resztę swej drogi życiowej właśnie wybierając przechodzenie ową ciasną bramą i wąską drogą – trudności i wartości wybrania których i podążania którymi ja już osobiście i praktycznie doświadczam od 1985 roku.

http://pajak.org.nz/cr/psy.jpg
Fot. #A2.12a
: Oto zdjęcie ze spaceru z dwoma rasowymi psami „rottweiler” (patrz https://www.google.com/search?q=rottweiler ) jakie wykonałem sobie (dr inż. Jan Pająk) i właścicielce domu w którym w czasach pracy na Otago Uniwersytecie z NZ wynajmowałem pokój. Oba psy należały do właścicielki tego domu i wraz z właścicielką mieszkały w jej domu (a NIE np. w psich budach). Obserwując te psy na codzień miałem doskonałą okazję studiować ich charaktery i ustalać jakie cechy są zaprogramowane w ich duszach (patrz strona „soul_proof_pl.htm”). Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako „Fot. #E5” ze swej strony o nazwie „newzealand_pl.htm”. Tutaj jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi omówioną powyżej w punkcie #A2.12 tego wpisu #339 zaskakującą dla wielu ludzi prawdę – którą ja odkryłem dopiero w 2020 roku dzięki wskazanim mojej „Teorii Życia z 2020 roku”. Prawda ta bowiem stwierdza, że gdyby Bóg uważał to za celowe i pomocne dla postępu wiedzy oraz dla rozwoju i losów wszechświata, wówczas mógłby tak zaprogramować „dusze” ludzi, aby każdy z nas od urodzenia miał już wbudowaną w siebie instynktowną potrzebę absolutnego posłuszeństwa przykazaniom i wymogom swego Boga i stwórcy oraz determinację dbania bardziej o dobro naszych bliźnich niż o swoje własne dobro a stąd czynienia wszystkiego wyłącznie z intencją zadedykowania swego życia dla dobra bliźnich. Wszakże na takie właśnie motywacje i intencje Bóg z sukcesem zaprogramował niedoścignienie wierne, lojalne i posłuszne dusze psów. Tak też zaprogramowane są dusze aniołów – o czym czytelnik może się przekonać oglądając liczne widea, niestety zwykle w języku angielskim, z raportami ludzi którzy byli świadomi iż doświadczyli dobroci działania aniołów (widea te można wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=angels , lub je przeglądać czytając np. moje opisy z punktu #H3 i z podpisu pod „Wideo #H3c” na stronie o nazwie „2020zycie.htm”). Jednak w swej nadrzędnej mądrości Bóg zdecydował iż istnieją istotne powody aby dusze ludzi wcale NIE były tak zaprogramowane, a miały instynktowny pęd do egoizmu, przedkładania własnego dobra nad dobrem innych, oraz myślenia „ja” zamiast „my”. Powody te wyjaśniłem powyżej w treści punktu #A2.12 tego wpisu #339. (Kliknij na powyższe zdjęcie w celu dokładniejszego jego oglądnięcia – np. w powiększeniu.)

Jak bliski doskonałości charakter mają psy, przypadkowo raz zobaczyłem podczas spaceru po plaży w Timaru, NZ. Spacerował tam też starszy jegomość utykający na prawą nogę. U jego boku NIE okiełznany smyczą kroczył posłusznie duży pies z rasy „charty” (patrz https://www.google.pl/search?q=rasa+psów+charty – po angielsku zwane „greyhound”) i też utykał w dokładnie taki sam rytmiczny sposób i na dokładnie tę samą prawą nogę co jego właściciel. Przyglądałem się im z uwagą, bo to rzadki przypadek aby zarówno właściciel jak i pies uszkodzili sobie tę samą nogę. Jednak tego charta widać rozsadzała chęć biegania – wszakże do biegania charty są hodowane. Po jakimś czasie zaczął bowiem radośnie biegać po plaży wcale NIE utykając (być może właściciel wydał mu słowne pozwolenie na pobieganie). Jego noga okazała się być zdrowa, zaś utykał jedynie dla dobra współprzeżywania też bólu i trudności swego właściciela. Powinienem tutaj dodać, że w całym swym życiu osobiście NIE poznałem człowieka, który dla dobra i poprawy samopoczucia cierpiącego kogoś z bliskich sobie osób, starał by się ochotniczo wziąść na swe barki cierpienie nawet najbliższego mu bliźniego – aczkolwiek słyszałem iż czasami tacy ludzie też jednak się zdarzają. (To wskazuje jak rzadko spotykany był przykład tamtego psa.)

Owe bliskie doskonałości cechy i charaktery psów powodują, że znany jest nawet przypadek kiedy w głowie psa należącego do buddyjskiego mnicha wykrystalizowała się owa cudowna perła o cechach jakie w punkcie #J2 swej strony o nazwie „stawczyk.htm” opisuję pod nazwą „sharira”. Takie „perły” normalnie krystalizują się jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów buddyjskich, a ponadto wykazują wiele cudownych cech jakich NIE daje się wytłumaczyć wyłącznie na bazie praw materii (patrz https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+redukcjonizm ) czyli bez uwzględnienia istnienia i działań Boga. Skoro więc taka perła wykrystalizowała się także w głowie psa, jej zaistnienie i rozsławienie zostało celowo zorganizowane aby mogło nam posłużyć jako symbol, przykład i dowód uwagi oraz znaczenia jakie Bóg przykłada do postępowań motywowanych wyłącznie dobrem bliźnich – a NIE jedynie dobrem własnym. O owym psie z tą perłą w tamtym punkcie #J2 informuje linkowany tam na końcu podpisu pod „Film #J2b” 8:26 minutowy angielskojęzyczny film z YouTube o adresie https://www.youtube.com/watch?v=ZBIcbdDRzOE .

http://pajak.org.nz/bandits/bye_teecee.jpg
Fot. #A2.12b
: Oto zdjęcie pierwszego i najbardziej ulubionego NZ kota mojej żony, o imieniu „TC” co jest skrótem od słów „Top Cat” czyli „naczelny kot” (po polsku jego imię wymawia się TiSi, a po angielsku pisze TeeCee). Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako „Fot. #B1” ze swej strony o nazwie „bandits_pl.htm”. Tutaj jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi prawdy jakie omawiam w punkcie #A2.12 tego wpisu #339. Ponieważ od chwili swego powrotu z profesury na tropikalnej wyspie Borneo, w naszym NZ mieszkaniu żona zawsze ma co najmniej jednego kota, mam dobrą okazję aby zaobserwować dlaczego mądrość folkloru ludowego krajów Dalekiego Wschodu twierdzi iż koty mają charakter ludzi, a ściślej charakter kobiet. Jak też się okazuje, faktycznie koty są (między innymi) egoistyczne, niszczycielskie, mściwe, buntownicze, agresywne, żądne wygody, zawsze chadzają własnymi drogami i zawsze stawiają na swoim, a ponadto są piękne i doskonale umiejące się przymilać – tak jak większość kobiet. Najprawdopodobniej dla dusz dzisiejszych kobiet i kotów Bóg używa niemal tych samych programów. Nie na darmo polskie przysłowie stwierdza „gdzie diabeł nie może tam kobietę wyślij”, zaś angielsko-języczne przysłowia (powiedzenia) podają „hell has no fury like a woman scorned” (patrz https://www.google.pl/search?q=hell+has+no+fury+like+a+woman+scorned ) znaczące „piekło nie ma takiej furii jak wzgardzona kobieta”, „women, can’t live with them can’t live without them” (patrz https://www.google.com/search?q=women%2C+can%27t+live+with+them+can%27t+live+without+them ) – co znaczy „kobiety, nie można żyć z nimi i nie można żyć bez nich”, oraz „It’s a Woman’s Prerogative to Change Her Mind” (patrz https://www.google.com/search?q=It%27s+a+Woman%27s+Prerogative+to+Change+Her+Mind ) – które zapowiada iż „zmiana zdania to przywilej kobiety”, co stara się też ostrzegać iż np. zapewnieniom kobiet należy ufać w podobnym stopniu jak ufa się obietnicom wyborczym dzisiejszych polityków. Do tego dodają się jeszcze obserwacje w rodzaju tych opisanych poematem Adama Mickiewicza „Golono, strzyżono” (patrz https://www.google.pl/search?q=Adam+Mickiewicz%3A+Golono%2C+strzy%C5%BCono ) oraz angielską nazwą „female gold digger” (patrz https://www.google.com/search?q=female+gold+digger ), a także następstwami „monopolu małżeńskiego jednej żony” – dewastujące naszą cywilizację problemy stworzone przez który to monopol jednej żony opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 ze swej strony o nazwie „morals_pl.htm”. Pomimo takich niedoskonałości, cech i charakterów kobiet, większość mężczyzn, w tym i ja, narazie toleruje ich cechy i humory, a nawet w niektórych z nich się zakochuje – przynajmniej do czasu kiedy gro ludzkości zmądrzeje i zacznie naprawiać w naszej cywilizacji to co chronicznie wszystkim szkodzi. Tak samo w sprawie kotów – np. ja sam z czasem bardzo polubiłem koty jakie posiadamy. Oczywiście, cechy nas mężczyzn też wcale NIE pozostają w tyle za kobietami. Wszakże to wielu z nas nazywają „korporacyjnymi psychopatami” (patrz https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), co bardziej bezwzględni z mężczyzn znajdują też sposoby bezkarnego eksploatowania bliźnich i gromadzenia bogactwa aby kobiety mogły je roztrwonić, to niektórzy mężczyźni rabują banki, formują bandy i mafie, produkują, sprzedają i zażywają narkotyki, zaczynają wojny, strzelają do swych bliźnich, nadzorują obozy zagłady, itd., itp. – czasami tylko po to aby móc zaimponować kobietom. Wzmiankowane tu niektóre cechy kotów, a także opisane powyżej na „Fot. #A2.12a” cechy psów, żartobliwie tutaj przypominam dla ważnego powodu – mianowicie aby czytelnikowi uświadomić, że Bóg faktycznie jest w stanie zaprogramować każdemu z ludzi cechy charakteru jakie tylko zechce (w tym nawet absolutnie doskonałe). Niemniej dla nadrzędnych celów, które moja „Teoria Życia z 2020 roku” pozwoliła mi wstępnie wybadać i opisać w tym wpisie #339, a które warto dalej naukowo badać i poznawać, nam ludziom Bóg nadaje wysoce niedoskonałe cechy i charaktery z jakimi wszyscy się borykamy w trakcie codziennego życia. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby dokładniej je oglądnąć – np. w powiększeniu.)

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #339 wyjaśnia „jak”, wiedząc z Biblii „co” Bóg nam przykazuje, zapoczątkować procudurę „jak” własnego praktykowania totalizmu formalnego (tego „totalizmu” pisanego przez „z” – patrz https://www.google.com/search?q=totalizm ) zaczynając od zmiany swego nawyku „ja” na trwałe nauczenie się „miłowania bliźniego jak siebie samego”. Wpis ten stanowi adaptację treści punktu #A2.12 ze strony internetowej o nazwie „totalizm_pl.htm” (aktualizacja datowana 25 września 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/totalizm_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/totalizm_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/totalizm_pl.htm
http://drobina.rf.gd/totalizm_pl.htm
http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „totalizm_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „soul_proof_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #339, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, „Tablic Cykliczności”, mojego „ustroju nirwany”, mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, „Teorii Życia z 2020 roku”, czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com – o „małym druku” 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com – o „dużym druku” 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #339:

#338, 2021/8/25 – powstanie życia w przeciw-świecie (#C5 z „2020zycie.htm”)

#335, 2021/5/25 – film „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” („część #L” z „smart_tv.htm”)

#331, 2021/1/25 – moja „Teoria Życia z 2020 roku” (#H1 do #H6 z „2020zycie.htm”)

#330, 2020/12/23 – nowodkryte prawdy o Bogu (#I2 z autobiograficznej „pajak_jan.htm”)

#328, 2020/11/1 – Ustroj Nirwany eliminujący „pieniądze” (#A1 do #A4 z „partia_totalizmu.htm”)

#291, 2017/12/17 – wiara plus totalizm (#S4 z „2030.htm”)

#282, 2017/3/17 – moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (#A0 z „dipolar_gravity_pl.htm”)

#272, 2016/6/1 – czym oficjalna nauka ateistyczna nas wyniszcza (#B3 z „portfolio_pl.htm”)

#261, 2015/8/1 – NIE daj się zwieść „nagrodom za niemoralność” (#A1.1 z „totalizm_pl.htm”)

#210, 2011/8/11 – „przysparzanie wiedzy” jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z „will_pl.htm”)

#105, 2007/1/12 – mamy wybór „tatalizm” lub „pasożytnictwo” (#B1 z „parasitism_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#338E: How and why the engineering definition of life proves the impossibility of the emergence of life in inanimate matter from our three-dimensional world of matter, and shows the evolution of life in the counter-matter of the four-dimensional counter-world

2021/09/25

I am sorry to inform here that I have NOT had so far enough time to complete the translation of items #C5 and #C7 from my web page named „2020life.htm”, from which the results of my research to be presented in this post number #338E (for blogs of totalizm) were to be adopted. The only sections that I have managed to translate so far, are the headings, mottos and captions under the illustrations to these three items – which, however, should give the reader a good understanding of what unique knowledge I have developed and am trying to disseminate in there. So if the reader is interested in this knowledge, then I suggest that one option is that the reader e.g. himself or herself translates into the language he or she uses the full content of these items #C5 and #C6, which content is already published on the Polish version of the same web page named „2020zycie.htm” while repeated on the English web page named „2020life.htm”. After all, on the Internet numerous (free) programs are available, with the use of which the reader is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) version of the translation of these results of my research. Alternatively, the reader can translate by himself or herself post number #338 to blogs of totalizm, which is the Polish equivalent of this English post #338E and which has already been published, among others, as the post number #338 from „volume Q” of my publication [13] available via the web page named „tekst_13.htm” that compiles Polish and English texts of all previously published posts to blogs of totalizm (almost a half of which I already translated into the English language).

Motto of this post #338E: „The ability to ‚self-learn’ and ‚self-awareness’ are the initiators of ‚life’.” (The conclusion resulting from the findings presented in „part #C” of the web page named „2020life.htm” from which this post #338E is adopted.)

#C5. The „scenario” illustrating how in „drobinas of counter-matter” (which by my discoveries from 2020 have been confirmed that they actually constitute „God Drobinas”) were formed the first „seeds of self-awareness”, as well as personality, knowledge and other writable-erasable software qualities necessary for life and made available to every living creature as a program of its „soul”, and how from them was then created the life in bodies made of matter from our „physical world” – including the life of people:

Motto: „Segregation, discrimination and prejudice in the treatment of particular areas of knowledge and truth are as devastating and leading to the collapse, as in the treatment of individual races of people – thus those who practice them actually act to the detriment of their nations and the entire humanity.” (The conclusion that follows from the findings presented in this item #C5.)

http://pajak.org.nz/proofs/inka_wall.jpg
http://pajak.org.nz/p_nfi.htm
Fig. #C5a:
Here is a photograph of the engineering proof for the existence of „God Drobinas”, and for the fact of such pre-programming of these God Drobinas shortly after the creation of the Earth and humanity that they permanently formed themselves into shapes of some megalithic structures – including the shapes of the above wall. This proof is such a high accuracy of matching the curved surfaces of the joints of the stones that formed the above allegedly „Inca Wall” (and also the stones that form many other ancient walls from Peru and China, as well as pyramids, temples, etc.), that between two of their stones there cannot be inserted even a razor blade, while the human technology, neither today, nor even in the near future, will be able to build such a curved and at the same time extremely precisely fitted wall. (Click on the above photograph to see it enlarged.)

Descriptions of how, through the programming of counter-matter, just such walls, pyramids and buildings were formed by God’s messengers teaching first humans the principles of civilized life, I presented in items #J4.5 and #J4.6 from my web page named „propulsion.htm”, while together with my friend we illustrated them from 22:58 to 23:45 minutes of our free movie film entitled „Future Propulsions” (see https://www.youtube.com/results?search_query=Future+Propulsions+totalizm ), i.e. the film having also Polish („Napędy Przyszłości”) and German („Antriebe der Zukunft”) language versions – the English version of which is disseminated at the Internet address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . A clip from this movie, showing how looked like the formation of such walls by programming counter-matter is provided below as „Film #C5b”. In turn descriptions of the kind of „school” in which first people of a given race were taught principles of life, are provided in item #D3 of the web page named „newzealand_visit.htm”.

Notice that the above photograph is also shown and comprehensively discussed on „Fig. #H1” from the web page named „god_exists.htm” and on „Fig. #I1” from the web page named „god_proof.htm”. In turn other „Inka Walls” similar to the above one show videos with Peruvian Inka songs, which I presented on my „playlist” named „p_nfi.htm” (i.e. on the „playlist” available e.g. at http://pajak.org.nz/p_nfi.htm ).

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E
https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak
Film #C5b
: Here is a 17-second-long illustration that shows how the building of new walls will look like after people learn the principles of „programming of counter-matter” (or more strictly programming of „God Drobinas”) through the use of unique „language for programming counter-matter” described in item #E4 from web page „prophecies.htm” while named the „Universal Language of Thought” (ULT). This programming will depend on such pre-programming of actions of intelligent „God Drobinas” that they from own dynamic „whirls” are to form firstly elementary particles, then atoms, crystals and whole stones which make up e.g. a wall needed by someone (for example make up the „Inca Wall” shown above in the photo „Fig. #C5a”) with the required dimensions, configuration of components, the type of material created, etc., or they form any other object that people would wish to have at that time. (Click on the above movie starter to watch it.)

The same above fragment of the movie film „Future Propulsions”, entitled „Wall 4K” and prepared in the resolution „4K” (i.e. in „Ultra HD” at 3840 x 2160 pixels) is also linked and discussed as „Film #A3a” on the website named „partia_totalizmu_statute.htm”.

#C6. Next questions about the origin of life that are generated by Bible verses, religions, and religious myths, and which also urgently await truthful answers confirmed by „3 witnesses”:

Motto: „Power without truth and knowledge is as devastating as knowledge without responsibility, thus those who practice it act anti-human.” (Conclusion resulting from the findings presented in this item #C6.)

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #338E (explaining how findings of mechanical engineering and software engineering define life, showing beyond any doubt that life must have originated in counter-matter, and revealing why life absolutely was unable to arise in inanimate matter from our world) is an adaptation of the content of items #C5 and #C6 from my English web page named „2020life.htm” (update of 2021/8/20, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm
http://gravity.ezyro.com/2020life.htm
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm
http://drobina.rf.gd/2020life.htm
http://pajak.org.nz/2020life.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page „2020life.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „evolution.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #338E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print” 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” 24pt – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #338E:

337E, 2021/7/25 – free will, knowledge, truth, skeleton of knowledge and truth (#B1 to #B3 in „will.htm”)

336E, 2021/7/20 – previously unknown truths describing God („Part #V” in „2020life.htm”)

335E, 2021/5/25 – movie „World without money: Nirvana System” („Part #L” in „smart_tvs.htm”)

331E, 2021/1/25 – my „Theory of Life from 2020” (#H1 to #H6 in „2020life.htm”)

324E, 2020/7/1 – operational perpetual motion (#B3 in „fe_cell.htm”)

319E to #309E, 2019/12/17 – Cyclicity of Propulsions from eras 1 to 6 (#J4.1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)

316E, 2019/10/3 – what and when God improved in human race (#A1 in „evolution.htm”)

299E, 2018/7/1 – how God manages fates of people and institutions (#J5 in „petone.htm”)

297E, 2018/5/12- The Great Purification of 2030s (#N1 in „2030_uk.htm”)

282E, 2017/3/17 – my „Theory of Everything from 1985” (#A0 in „dipolar_gravity.htm”)

210E, 2011/8/11 – „pursue of knowledge” as one of the goals of creating people (#B4 in „will.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#338: Jak i dlaczego inżynierska definicja życia dowodzi niemożliwość powstania życia w nieożywionej materii z naszego trzywymiarowego świata materii a wykazuje wyewoluowanie się życia w przeciw-materii z czterowymiarowego przeciw-świata

2021/09/01

Motto niniejszego wpisu #338 do blogów totalizmu: „Zdolność do ‚samouczenia się’ oraz ‚samoświadomość’ są inicjatorami ‚życia’.” (Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych w „części #C” ze strony „2020zycie.htm” z której niniejszy wpis #338 został adaptowany.)

#C5. „Scenariusz” ilustrujący jak w „drobinach przeciw-materii” (moimi odkryciami z 2020 roku potwierdzonych iż faktycznie stanowią one „Drobiny Boga”) przebiegało wykształtowanie się pierwszych „zarodków samoświadomości”, a także osobowości, wiedzy i innych zapisywalno-wymazywalnych jakości softwarowych niezbędnych do życia i udostępnianych każdej żywej istocie jako program jej „duszy”, oraz jak z nich następnie stworzone zostało życie w ciałach z materii naszego „świata fizycznego” – w tym życie ludzi:

Motto: „Segregacja, dyskryminacja i uprzedzenie w traktowaniu poszczególnych obszarów wiedzy i prawdy są równie dewastujące i wiodące do upadku, jak w traktowaniu poszczególnych ras ludzi – stąd ci co je praktykują faktycznie postępują na szkodę swych narodów oraz całej ludzkości.” (Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych w tym wpisie #338.)

Na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy, pojęcie „życie” najbardziej wyczerpująco opisuje totaliztyczna definicja: „życie jest to proces działania ‚samouczącego się’ systemu hardwarowo-softwarowego, którego składowa hardwarowa (tj. ciało) służy pozyskiwaniu nauczających ten system informacji, natomiast składowa softwarowa (obejmująca algorytmy: pamięci, myślenia, ‚samouczenia się’ i reakcji na zewnętrzne stymulusy) przetwarza te informacje poczym ich użyteczną formę przechowuje w swych pamięciach jako rodzaj zapisywalno-wymazywalnego programu zarządzającego następnymi działaniami całego danego systemu hardwarowo-softwarowego”. Szersze wyjaśnienia jak należy rozumieć powyższą definicję życia zawarte są w punkcie #D3 ze strony o nazwie „2020zycie.htm”.

Aczkolwiek cały system „samouczenia się” jest zaledwie jednym z wielu systemów składających się na każdą żywą istotę, faktycznie stanowi on „matkę wszystkich systemów życia”. To dlatego w niniejszym wpisie #338 skoncentruję się niemal wyłącznie na jego omówieniu. Wszakże korzeniem i początkiem niemal każdego innego systemu żywych istot jest właśnie „samouczenie się”. Przykładowo system umożliwiający przemieszczanie się zapoczątkowuje nauczenie się jak: chodzić, pływać, latać, drążyć, lub czołgać się w otaczajacej nas przestrzeni. System odżywiania się wymaga nauczenia się „co” i „jak” zjadać. System utrzymywania zdrowia musi być zapoczątkowany nauczeniem się jak zagoić, naprawić, lub odzyskać to co zniszyła choroba, wypadek, lub czyjeś celowo zadane rany. System rozmnażania się też wymaga nauczenia się jak go uruchamiać, zaś np. mity religijne większości narodów opisują jak w czasie nauki w „Raju”, lub w jego odpowiedniku (np. w „Hawaiki” NZ Maorysów – patrz https://www.google.co.nz/search?q=hawaiki+meaning ), pierwszym stworzonym ludziom danego narodu uczące ich życia nadprzyrodzone istoty (np. bożek zwany „Tane” nauczający NZ Maorysów – patrz #D3 ze strony „newzealand_visit_pl.htm”) pokazywały jak ludzie powinni się rozmnażać. Nawet „wzrostowego” współżycia społecznego z innymi ludźmi też trzeba się nauczyć. Wszakże te społeczeństwa jakie zaniedbują jego „samouczenia się” i przestrzegania, a praktykują np. korupcję, zakłamanie, niesprawiedliwość, itp. – szybko staczają się ku upadkowi. Stąd np. dla nieustającego nauczania indywidualnych ludzi zasad tego „wzrostowego” współżycia, Bóg najpierw przygotował 10 przykazań opisanych w Biblii w wersetach 20:3-17 z „Księgi Wyjścia”, a potem wypracował następne udoskonalenia tego ich samouczenia się (np. stworzył dla ludzi organ „sumienia” jaki opisałem w punkcie #A1 swej strony „evolution_pl.htm”). Z kolei dla samouczenia się społecznego współżycia przez intelekty grupowe Biblia dedykuje, m.in., całą „Księgę Mądrości” – włącznie z wersetami 10:1-3 jakie wspominam poniżej. Itd., itp. Niestety, pomimo iż system „samouczenia się” stanowi „matkę wszystkich systemów życia”, stara „oficjalna nauka ateistyczna” NIE przykłada mu należnej uwagi, a rozczłonkowała jego badanie na liczebnie dużą grupę dyscyplin naukowych pooddzielanych od siebie „płotkami” międzydyscyplinowymi i jednodyscyplinowymi specjalizacjami w rodzaju medycyny, biologii, automacji, elektroniki, inżynierii softwarowej, inżynierii mechanicznej, itd. – w całej grupie których to dyscyplin przysłowiowo „każda sobie rzepkę skrobie”. Dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna” NIE docenia też unikalności i życiodajności systemów „samouczenia się”, ani zagrożeń i możliwości jakie one stwarzają dla ludzkości. Nic dziwnego iż z powodu takiego rozczłonkowania i lekceważenia, dotychczasowi badacze z tamtych dyscyplin poprzeaczali fundamentalnie istotne dla ludzi sprawy jakie staram się uwypuklić w niniejszym wpisie #338 oraz na całej stronie „2020zycie.htm”, a także nadal przeaczają podobnie kluczowe sprawy też zawarte w systemach pochodnych od „samouczenia się”. Z uwagi więc na aż tak fundamentalną rolę systemu „samouczenia się”, dla jego gruntownego poznania, poodkrywania praw nim rządzących i sposobów jego formowania oraz udoskonalania, a także dla nauczenia się jak praktycznie wytwarzać efektywnie działające jego maszynowe wersje oraz jak zapobiegać zagrożeniom jakie wersje te mogą spowodować, cała ludzkość (a ściślej nowa „totaliztyczna nauka” jaką opisuję, m.in., w #C1 i #C6 strony „telekinetyka.htm”) specjalnie dla systemów „samouczenia się” powinna uformować jedną z oficjalnie najbardziej priorytetowych swych dyscyplin wiedzy.

Podana na początku tego punktu #C5 definicja życia ujawnia, że na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy pochodzenie życia muszą w ścisłej kooperacji ze sobą wyjaśniać równocześnie co najmniej dwie obecnie zupełnie odrębne dyscypliny techniki jakie swym praktycznym wykonywaniem prac i istotnych produktów faktycznie uczestniczą w kształtowaniu otaczającej je rzeczywistości. Pochodzenia życia NIE są bowiem w stanie zrozumieć ani wyjaśnić „teoretyczni specjaliści” oglądający świat przez okna przysłowiowych „wież z kości słoniowej”. Wszakże ich umysły są zbyt oderwane od ograniczeń, wymogów i realiów otaczającej nas rzeczywistości, oraz nienawykłe do ich uwzględniania i rozważania w myśleniu. Wiadomo bowiem iż na myślenie i na wszystko co z myślenia wynika, np. na teorie, pisane słowa, czy fantastyczną literaturę i filmy, NIE nałożone są żadne ograniczenia. Tymczasem na rzeczywiste życie, oraz na wszystko co pracą lub twórczością fizyczną jest wykonywane, nałożona jest ogromna liczba ograniczeń, wymogów, warunków, parametrów, praw, itp. – o czym się przekonuje tylko ten co wykonuje coś fizycznie, np. buduje choćby najprostrzy płot, stół, czy most przez strumyk, albo po raz pierwszy w życiu usiłuje coś wyprodukować np. na tokarce. To dlatego np. od osób chętnych do przeżycia szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz strona „nirvana_pl.htm”) Bóg nieodwołalnie wymaga wykonywania ciężkiej pracy fizycznej – co wyjaśnia m.in. nasz linkowany poniżej film o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” – patrz https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany . Z kolei zaraz po podjęciu przyszłego wdrażania „Ustroju Nirwany” korzystne będzie jeśli totaliztyczni badacze użyją np. któreś ze zjawisk opisywanych np. we WSTĘPach do moich stron o nazwach „wszewilki.htm” i „milicz.htm” aby zbudować instrumenty do precyzyjnego pomiaru ilości „energii moralnej” jaką ktoś już dla siebie wypracował fizycznie wykonywaną „pracą moralną” – istnienie bowiem takich instrumentów dostarczy narzędzi do eliminowania pomyłek albo oszustw. Z takich właśnie powodów do wyjaśnienia pochodzenia życia najwyższą kompetencję posiadają dyscypliny „inżynieria mechaniczna” (czyli dyscyplina specjalizująca się w faktycznym konstruowaniu i budowaniu hardwarowych mechanizmów jakie realizują określone działania – przykładowo działania pozyskiwania informacji), oraz „inżynieria softwarowa” (czyli dyscyplina specjalizująca się w faktycznym programowaniu najróżniejszych systemów softwarowych – w tym systemów „samouczących się”). Jednocześnie zaskakująco dla niemal każdego, okazuje się że do wyjaśnienia pochodzenia życia NIE posiadają wymaganych kompetencji specjaliści, którzy sami wierzą i o których powszechnie się wierzy, że są autorytetami w sprawach życia – np. NIE mają kompetencji medycy, biolodzy, fizycy, matematycy, religioznawcy, itp. Niestety, tak zaś się składa, że w dzisiejszym świecie nauki istnieje bardzo mało specjalistów którzy osiągnęli najwyższy poziom wiedzy i zrozumienia równocześnie obu tych dyscyplin zdolnych do rozpracowania pochodzenia życia – na szczęście jednym z nich jest autor opisywanej tu Teorii Życia z 2020 roku. Wszakże wywodząc się z ubogiej rodziny chłopo-robotniczej ze wsi Wszewilki, w swej młodości autor osobiście i fizycznie sporo budował, naprawiał i obsługiwał, a także „pomagał” w pracach swemu ojcu „złotej-rączce” – który był albo jedynym, albo też zaledwie jednym z kilku nielicznych więźniów wojennych jacy się uratowali ze spartaczonego alianckiego bombardowania słynnego rakietowego „Peenemunde” (patrz strona „pajak_jan.htm”). Potem zaś autor podczas swej kariery naukowej z przełomu XX i XXI wieku wykładał i eksperymentalnie badał aż na szeregu uczelni świata zarówno „inżynierię mechaniczną” jak i „inżynierię softwarową” – w tym na stanowiskach profesorskich aż na 4 uniwersytetach z Cypru, Malezji, Borneo i Korei.

Powyższa definicja pojęcia „życie” wnosi nieznaną wcześniej jakość do dzisiejszej nauki ludzkiej. Ujawnia ona bowiem iż zjawisko „życia” z całą pewnością NIE mogło powstać w „nieożywionej materii” naszego świata fizycznego. Powodem tej niemożności jest, iż aby jakikolwiek system mógł realizować „samouczenie się”, musi on być w stanie NIE tylko zapamiętywać formowane przez siebie algorytmy, programy i dane, ale także umożliwiać im nieustanne samo-modyfikowanie się. Innymi słowy, jego programy muszą być tworzone w formie umożliwiającej ich nieustające zapisywanie i wymazywanie fragmentów samych siebie, czyli w formie jaką wersety 1:1-4 z biblijnej „Ew. w/g św. Jana” opisują nazwą „Słowo”. Taką zaś formę jest w stanie przyjmować jedynie oprogramowanie opisywane dzisiejszą ścisłą nazwą „software”, czyli oprogramowanie jeden z licznych rodzajów jakiego w zapisywalno-wymazywalny sposób jest przechowywany w pamięciach dzisiejszych komputerów elektronicznych. Tymczasem „nieożywiona materia”, wyłącznie jaka panowałaby w naszym świecie fizycznym gdyby NIE istniał Bóg jaki ją stworzył właśnie z Drobin Boga zawierających w sobie zapisywalno-wymazywalne programy a stąd zdolnych do „samouczenia się”, sama NIE jest w stanie uformować systemów hardwarowych zdolnych do tworzenia i przechowywania w sobie takiego zapisywalno-wymazywalnego software. Wszakże bez pomocy Boga, który do „ciał” z materii „wtchnie” samouczącą się „duszę” jaka działa dzięki jej uformowaniu z zapisywalno-wymazywalnych programów, taka nieożywiona materia w sposób zupełnie „przypadkowy” jaki byłby rządzony przypadkowością przebiegu procesu tzw. „ewolucji”, NIE byłaby zdolna do uformowania się w znacznie bardziej skomplikowany niż dzisiejsze komputery hardwarowy system zdolny najpierw do generowania a następnie do pamiętania i samo-aktualizowania „samouczących się” progamów mogących dokonywać inteligentnego zapisywania i wymazywania wymaganych fragmentów samych siebie. Z punktu widzenia ograniczeń zasad działania systemów zbudowanych wyłącznie z nieożywionej materii, tę „niezdolność” materii szerzej staram się wyjaśnić w punkcie #D3 ze strony o nazwie „2020zycie.htm” – patrz tam paragraf jaki omawia użycie mechanicznych podzespołów takich jak np. „krzywka” czy „wał korbowy” jako komponentów logicznych czyli odpowiedników „podprogramu” czy selekcji „if” np. z kalkulatorów mechanicznych. Z kolei z punktu widzenia naszych filozoficznych zdolności do jej zrozumienia wyjaśniam ją we WSTĘpie do strony o nazwie „2020zycie.htm”. Pamiętać też trzeba, że nawet to co obecnie nazywamy „nieożywioną materią” i stąd co rzekomo w takim pozbawionym Boga i realizującym prawdziwą ewolucję świecie materii mogłoby uformować czysto hardwarowe systemy nieożywione, faktycznie w naszym rzeczywistym świecie materii zawiera w sobie niezliczone nośniki informacji oraz ogromną liczbę zaawansowanych zapisywalno-wymazywalnych programów ukrytych w pamięciach „Drobin Boga” z jakich stworzona jest praktycznie wszelka materia zapełniająca świat w jakim żyjemy. To więc, co zwolennicy tzw. „materialistycznego redukcjonizmu” (patrz https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+redukcjonizm ) uważają za działania czystej materii rzekomo pozbawionej zapisywalno-wymazywalnych programów, faktycznie jest sterowane takimi właśnie programami zawartymi w pamięciach „Drobin Boga” nadal nieuznawanych ani przez „oficjalną naukę ateistyczną”, ani przez istniejące religie, chociaż ich istnienie jest potwierdzane przez wszystkich wskazywanych tu „3 świadków”. (To dlatego nawet z obiektów z nieożywionej materii, np. z kryształów, też bucha „energia moralna” – co wizualnie potwierdza tzw. „fotografia kirlianowska” (patrz http://www.google.com/search?q=Kirlian+photography ) oraz inne zjawiska jakie opisałem we WSTĘPach do stron o nazwach „milicz.htm” i „wszewilki.htm”.) Podsumowując powyższe, życie niepodważalnie musiało powstać i obecnie trwa w przeciw-świecie, a NIE w naszym świecie materii – co wyjaśnię w dalszej części niniejszego punktu #C5. Do zaś naszego świata materii życie jest „eksportowane” w sposób, który Biblia opisuje wyjaśnieniem „wtchnięcie duszy do ciała” (patrz werset 2:7 z biblijnej „Księgi Rodzaju”), a który w terminologii komputerowej opisuje się angielskim słowem „downloading” (tj. „załadowanie”) – tj. działaniem jakie najszczegółowiej wyjaśniam w (d), (e) i (f) z punktu #H3 na stronie o nazwie „2020zycie.htm”. W przeciw-świecie istnieją bowiem elementarne „drobiny przeciw-materii”, które już w swym stanie naturalnym cechują się „potencjalną inteligencją” czyli właśnie hardwarową zdolnością do gromadzenia i przechowywania zapisywalno-wymazywalnych algorytmów i oprogramowania, a stąd które w połączeniu z panującym tam „chaosem” są zdolne do „samouczenia się” a stąd i do tworzenia życia.

Jeśli rozglądnąć się uważnie po świecie, wówczas okazuje się iż niezależnie od zasiewającej kłamstwa i konfuzję „oficjalnej nauki ateistycznej” i jej nonsensownych teoryjek w rodzaju „ewolucji rzekomo zaszłej w materii”, „wielkiego bangu”, czy „względności”, nadal na świecie istnieje sporo oryginalnych źródeł informacji, które starają się nam ujawnić prawdę o tym jak faktycznie przebiegało wykształtowanie się w pamięci przeciw-materii z przeciw-świata pierwszych zarodków „samoświadomości”, a także osobowości, wiedzy i innych zapisywalno-wymazywalnych jakości softwarowych, które potem dawało się uformować w „dusze” nadające się do „wtchnięcia” w ciała z materii jakie zostały specjalnie tak skonstruowane przez Boga aby mogły wypełniać funkcje „hardwarowych systemów samouczących się” niezbędnych do zainicjowania i rozprzestrzeniania życia w świecie materii. Ponadto istnieje też sporo oryginalnych źródeł informacji, które wyjaśniają jak następnie z tak wykształtowanych „dusz” i z ich nośników, zostało stworzone życie w ciałach istot z materii – w tym w ciałach ludzi.

Moje doświadczenia badawcze dokumentują, że najwartościowszych z takich źródeł informacji dostarczają nam najróżniejsze religie i do dziś przetrwałe ich religijne mity. Jak bowiem wynika to z ustaleń mojej filozofii totalizmu (patrz strona „totalizm_pl.htm”), w swej oryginalnie ujawnionej ludziom formie wszystkie religie świata wyrażały sobą absolutną prawdę. Wszakże wszystkie z nich swe korzenie wywodzą z ujawnianych nimi fragmentów wszechwiedzy samego Boga. Tyle, że owe z nich, jakich oryginalnie ujawniona wersja NIE została natychmiast utrwalona w piśmie, z powodu ludzkich tendencji do zapominania i wypaczania, z upływem ustnych powtórzeń zawartych w nich prawd stopniowo obrosły w całą masę przekręceń, nieścisłości, pomyłek i wypaczeń. W moich badaniach szczególnie bogatą w istotne informacje (poza opisami z wersetów Biblii oraz z ksiąg Kabały), okazała się być mitologia przedchrześcijańskiej religii odciętych od reszty świata NZ Maorysów, dotycząca ich nadrzędnego Boga „Io” – patrz https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior+God , a także mitologa starożytnych Greków na temat „chaosu” – patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy . Problem jednak z oboma tymi źródłami informacji (tj. z mitologią Maorysów i Greków) polegał na tym, że przez wiele pokoleń zawarta w nich wiedza była przekazywana wyłącznie ustnie dzięki kultywowaniu przez nie jedynie tradycji mówionych. W wyniku tego powtarzający ją łańcuch ludzi stopniowo „upiększał” niektóre sprawy, zapominał lub zmieniał co ważniejsze fakty, zastępował istotne fragmenty swymi własnymi opisami, itp. Dlatego aby ją właściwie zrozumieć i wydzielić z niej przysłowiowe „ziarno prawdy” od narosłej z czasem „góry plew” niezbędne było zaistnienie jakiegoś wiedzo-twórczego „sita”, które ujawniało co w nich jest prawdą, a co jedynie dodanymi potem plewami. Innymi słowy, niezbędne było znalezienie „klucza” otwierającego zrozumienie ich treści oraz opracowanie „słownika” jaki pozwalał tłumaczyć wieloznaczną starożytną terminologię wyrażającą zawarte w nich prawdy na dzisiejszą ścisłą i jednoznaczną terminologię naukową. Jak też się okazało, rolę takiego właśnie „sita”, „klucza” i „słownika” początkowo zaczęła wypełniać moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” – patrz strona „1985_teoria_wszystkiego.htm” (która z powodu nieustającej sekretnej blokady jej upowszechniania pod faktycznie należną jej nazwą „Teoria Wszystkiego”, nadal upowszechniana jest głównie pod jej wstępną nazwą „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”). Począwszy zaś od mojego odkrycia „Drobin Boga” dokonanego w 2020 roku, rolę tę przejęła opracowana właśnie dzięki poznaniu wiedzy o owych Drobinach Boga i stąd jeszcze doskonalej służąca jako „sito”, „klucz” i „słownik” prastarej wiedzy religijnej, moja „Teoria Życia z 2020 roku” zaprezentowana na stronie o nazwie „2020zycie.htm”. Dzięki bowiem użyciu tej mojej najnowszej teorii do analizy tamtych oryginalnych źródeł religijnej informacji, zgrubnie daje się już ustalić i tutaj wyjaśnić, jak powstanie życia faktycznie wyglądało. (Odnotuj, że przez pojęcie „oryginalne źródła informacji” ja rozumiem wiedzę jaką na etapie „nauka w Raju” Bóg zawsze udostępniał pierwszym stwarzanym przez siebie reprezentantom nowej rasy ludzi, jaka to wiedza pamiętana była potem przez dany lud w formie „mitów jej stworzenia” – tak jak dla NZ Maorysów wyjaśniam to w „Ad (3)” z punktu #D1 swej strony internetowej o nazwie „newzealand_visit_pl.htm”, zaś jak treść ich mitów krótko omawiam w punkcie #E1 z innej swej strony o nazwie „will_pl.htm”.)

Niniejsze opisy „scenariusza” powstania życia są już drugą moją próbą wyjaśnienia tej sprawy zainteresowanym czytelnikom. Pierwszą taką próbę umożliwiło mi sformułowanie mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Wyniki tamtej pierwszej próby około 15 lat temu opisałem m.in. w podrozdziałach A1 do A3.2 z tomu 1 mojej monografii [1/5] – patrz strona „tekst_1_5.htm”, oraz m.in. w punkcie #E1 swojej strony internetowej o nazwie „will_pl.htm” albo np. w punkcie #B1 strony o nazwie „evolution_pl.htm”. Nadal też ujawniony nimi ogólny „scenariusz” pozostaje ważny. Jednak, niestety, wówczas NIE wiedziałem jeszcze o istnieniu i atrybutach męskich (dodatnich) i żeńskich (ujemnych) „Drobin Boga” – istnienie opisów których w kabalistycznej księdze „Sefer ha-Zohar” (patrz https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku ) odkryłem dopiero w 2020 roku. (Odnotuj, że wiedza zawarta w księdze „Sefer ha-Zohar” oryginalnie była przekazana Mojżeszowi przez samego Boga – tyle, że potem przed długi czas ukrywana jako „tajemna”.) Bez zaś poznania cech owych „Drobin Boga”, oraz włączenia wyjaśnień ich roli do opisów procesu powstawania życia, opisy najważniejszych (bowiem początkowych) zdarzeń wiodących do powstania życia NIE zawierają szczegółów, które poznałem lub wypracowałem dopiero w 2020 roku – co obecnie postaram się naprawić w niniejszym punkcie #C5 ze swym drugim opisem początków powstania życia.

Zanim przystąpię do szczegółowego opisu zdarzeń jakie zapoczątkowały powstawanie życia, najpierw powinienem opisać początkowy stan wszechświata w jakim zdarzenia te miały miejsce. Wszakże stan ten drastycznie różnił się zarówno od tego co w naszym „świecie materii” widzimy obecnie wokół siebie, a także od tego co wmawiają nam absurdalne teoryjki oficjalnej nauki ateistycznej. (Dlaczego zaś tak tam było, czytelnik może sobie wyczytać z moich wyjaśnień „dipolarnej natury grawitacji” zawartej w opisach mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – np. poczytać z podrozdziału H2 w tomie 4 mojej monografii [1/5] lub z punktu #I2 mojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”.) I tak:

 • Po pierwsze wszechświat już wówczas był stabilny i niezmienny (tj. ani się NIE rozszerzał ani też NIE kurczył) – tak jak uzasadniają to wyjaśnienia z punktu #D4 z mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, ujawniające iż wszechświat istnieje już przez nieskończenie długi okres czasu, nic w nim NIE przybywa ani NIE ubywa (chociaż co jakiś czas zmienia swoją formę lub stan), zaś wymiary wszechświata NIE mają granic – tj. rozciąga się on w nieskończoność w swoich co najmniej czterech wymiarach liniowych (jest bowiem możliwe iż posiada on więcej wymiarów liniowych niż cztery – jednak ile ich faktycznie jest, nadal stanowi to przedmiot moich dociekań). Cały wszechświat bowiem składał się wówczas z tylko jednego świata, o jakim już ustaliłem i wiem iż posiadającego co najmniej cztery wymiary liniowe, jaki to świat w swoich publikacjach nazywam „przeciw-światem”. Wszakże NIE istniał wtedy jeszcze ani samoświadomy i twórczo myślący Bóg ani nasz „świat materii”. Świat materii został powołany do istnienia dopiero po tym jak myślący i samoświadomy Bóg się wyewoluował i zrozumiał potrzebę oraz korzyści dokonania jego stworzenia.
 • Po drugie wszystkie prawa działające w tamtym wszechświecie były odwrotne do praw jakie znamy z naszego świata materii. Przykładowo, ponieważ w naszym świecie materia jest „głupia”, substancja tam panująca była „inteligentna w swym stanie naturalnym” – czyli wykazywała się „potencjalną inteligencją” podobną do tej jaką posiada np. hardware już włączonego i zasilanego energią nowego dzisiejszego „komputera” – do jakiego jednak NIE załadowano jeszcze przynależniego mu „software”, albo jaką posiada np. hardware już włączonego i zasilanego w energię potencjalnie inteligentnego nowego dzisiejszego samouczącego się „robota” – jaki jednak także nie ma jeszcze załadowanego do siebie „software”. Panująca tam grawitacja też była odwrotna do tej z naszego świata materii, czyli wszelkie obiekty odpychały się tam wzajemnie od siebie. Stąd NIE mogły tam powstać ani istnieć duże obiekty w rodzaju takich jakie widzimy w naszym świecie fizycznym, bowiem owa rozrywająca grawitacja by je rozczłonkowała. Cały więc ów nieskończony rozmiarowo wszechświat zapełniony był niewypowiedzianie maleńkimi obiektami, jakie do 2020 roku ja nazywałem „drobiny przeciw-materii” (w 2020 roku dzięki swemu odkryciu jakie opisałem w punktach #K1 i #K2 strony „god_istnieje.htm” ich nazwę przemianowałem na „Drobiny Boga”). Owe „drobiny przeciw-materii” (czyli „Drobiny Boga”) były aż tak miniaturowe, że panująca tam rozrywająca grawitacja NIE mogła spowodować ich rozerwania. Z estymacji jakie kiedyś przeprowadziłem wynika, że wielkość jednej tamtejszej „drobiny przeciw-materii” do wielkości elektronu z naszego świata materii miała się tak jak wielkość elektronu ma się do wielkości całej naszej galaktyki. Stąd tamtejsza grawitacja NIE była już w stanie rozerwać tych drobin. Ponadto w owym wszechświecie wszystko działało bez potrzeby użycia tego co nasza nauka nazywa „energią”, czyli wszystko świeciło i rzucało ogniste sygnały – chociaż nie używało paliwa ani zasilania w energię, wszystkie też „drobiny przeciw-materii” nieustannie poruszały się chaotycznymi ruchami – jakie niemal wszystkie religie świata opisują na sposób w jaki Grecy opisują nadal nauczany w szkołach (całe szczęście), tzw. „chaos”.
 • Po trzecie cała nieskończona przestrzeń wszechświata zapełniona była niezliczoną liczbą owych nawzajem odpychających się od siebie i nieprzerwanie „chaotycznie” ruchliwych „drobin przeciw-materii”, jakie wszystkie razem wzięte formowały rodzaj niezwykłego „płynu” o cechach odwrotnych niż cechy znanej nam materii. Przykładowo, „płyn” ten wykazywał bezważkość (tj. NIE posiadał masy ani inercji), był nieustająco ruchliwy formując sobą ów wieczysty „chaos” znany nam z mitologii Greków, oraz poruszał się bez wywoływania tarcia. W swych publikacjach „płyn” ten nazywam „przeciw-materia”. Z kolei Biblia, w wersetach 6 i 7 w „Księdze Rodzaju” np. z katolickiej „Biblii Tysiąclecia” ów „płyn” z drobin przeciw-materii nazywa „wody ponad sklepieniem” aby użyciem tej nazwy potwierdzać iż NIE był on tożsamy z „wodami pod sklepieniem”, czyli był odmienny od „wody z materii” obecnej w morzach oraz w naszych rzekach i studniach.

W 2020 roku odkryłem w starożytnych opisach z kabalistycznej księgi Sefer ha-Zohar jak naprawdę wyglądają i czym się cechują pojedyńcze „drobiny przeciw-materii”, które formują ów „płyn” zwany „przeciw-materia”. Okazało się wówczas, że istnieją aż dwa odmienne rodzaje tych drobin, tj. męskie i żeńskie. (Moje własne dociekania też już dawno temu ustaliły, że muszą istnieć aż dwa rodzaje drobin przeciw-materii – jakie w swych dawnych publikacjach nazywałem „drobiny wzbudzone grawitacyjnie” jakie formują „materię” z naszego świata i „drobiny niewzbudzone grawitacyjnie” jakie formują tzw. „ciemną materię” oraz to co przez Chińczyków jest zwane „chi”. Z kolei przykład moich starych ich opisów zawiera np. punkt #D3 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm”.) Księga „Sefer ha-Zohar” opisuje, że obie te drobiny swymi wyglądami przypominają ciało mężczyzny i ciało kobiety – zaś ich opis i ilustrację przytoczyłem w punkcie #H4 i na „Rys. #H4ab” ze strony o nazwie „2020zycie.htm”. Każdy z obu tych rodzajów drobin cechuje się też odmiennymi zachowaniami. Przykładowo męskie drobiny przeciw-materii w swym nieustającym ruchu wytwarzają pole o charakterze „dodającym” – stąd są pierwowzorami wszystkiego co „dodatnie”. Z kolei żeńskie drobiny przeciw-materii w swym ruchu wytwarzają pole o charakterze „odejmującym” – stąd są pierwowzorami wszystkiego co „ujemne”. Jak daje się też ustalić, przeciw-materialne ciałka ich obu od zawsze (tj. prawdopodobnie przez całą wieczność) wykazywały się już posiadaniem wszystkich hardwarowych cech jakie są niezbędne do zaistnienia zjawiska „samouczenia się”. Tj. w owym początkowym stanie wszechświata ich miniaturowe ciałka reprezentowały jakby odpowiednik „hardware” z dzisiejszych nowo wyprodukowanych samouczących się „robotów” o ludzkim wyglądzie, jakie to roboty już są powłączane i już działają (ponieważ przeciw-materia do działania NIE potrzebuje zasilania w energię), jednak jakie pozbawione jeszcze są jakiegokolwiek „software”. Miały one więc zawarte w sobie i już działające wszystko to, co do samodzielnego wygenerowania „samouczącego się” software jest potrzebne – tj. miały już to co posiadają „ciała” ludzi wykonane z materii, minus jednak software ludzkiej „duszy”. To dlatego w swych publikacjach opisuję, że owe „drobiny przeciw-materii” (tj. późniejsze „Drobiny Boga”) wykazywały się „pasywną inteligencją” podobną do tej jaką posiada „hardware” właśnie wyprodukowanego i już włączonego do zasilania dzisiejszego komputera, w który jednak NIE zostało jeszcze załadowane żadne „software”. I tak, z opisów w kabalistycznej księdze Sefer ha-Zohar wynika iż każda z owych drobin miała aż 4 „głowy”, w każdej z których to głów zawarte były po 3 „mózgi” i współpracujące z nimi 3 „pamięci” – czyli każda drobina miała aż 12 pamięci oraz 12 mózgów przetwarzających zawartość każdej z tych pamięci – po szczegóły patrz w/w punkty #K1 i #K2 strony „god_istnieje.htm”. W tych 12 pamięciach potem każda z drobin mogła przechowywać zapisywalno-wymazywalne dane i programy (w Biblii zwane „Słowo”) jakie w sobie wygenerowała. Wszystkie „drobiny przeciw-materii” miały też własne odpowiedniki naszych zmysłów, jakie pozwalały im obserwować swe otoczenie i komunikować się ze swymi sąsiadami. Na dodatek do tego, z powodu „chaosu” jaki od zawsze panował w „przeciw-świecie”, owe „drobiny przeciw-materii” nieustannie wykonywały najróżniejsze „chaotyczne ruchy” jakie pozwalały im gromadzić w swych pamięciach doświadczenia i obserwacje z zachodzących wokół nich zdarzeń. Taki początkowy ich stan panował przez bardzo długi okres czasu, być może przez nawet około ćwierć wieczności.

Po czasie bezproduktywnego okresu chaosu, nieustające uczestniczenie w niekończących się ruchach i przepływach wirów i strumieni przeciw-materii spowodowało iż w drobinach przeciw-materii najpierw zaczęło się kształtowanie „mowy”, a ściślej jej pojedyńczych „słów”. W Biblii okres ten opisują wersety 1:1-3 z „Ew. św. Jana”. Można przez to rozumieć, że cały czas działające ciałka „drobin przeciw-materii”, które można sobie wyobrażać jak pozbawione „życia” mechaniczne „roboty” jakie są już włączone, a stąd w których wszystko już działa – tyle że NIE zawierają jeszcze żadnego „software”, czyli mające już działające „zmysły połączone z mózgami”, pomimo bycia „martwymi maszynami” ciągle odczuwały niektóre zdarzenia i przyporządkowywały im wydawane przez siebie sygnały (czyli „słowa”). Przykładowo, tak jak my kiedy na stopę upadnie nam np. cegła bezrozumnie wydajemy okrzyk bólu, np. „ajajaj”, również owe drobiny przeciw-materii formowały poszczególne „słowa” jakby mowy w chwilach kiedy ich zmysły sygnalizowały ich mózgom iż coś istotnego się dzieje. Przykładowo, kiedy zbyt bliski lot sąsiedniej drobiny spowodował odrzucenie ich ciałka, mogło to indukować słowo „och”, zaś kiedy sąsiednia drobina ich olśniła swym światłem, mogło to indukować słowo „oj”. Ponieważ zaś „maszynowo” działające ciałka tych drobin posiadały zmysły i organy jakie sprzyjały wzajemnemu ich komunikowaniu się pomiędzy sobą – czyli przekazywaniu innym tak uformowanych „słów”, z upływem czasu uczyły się one też co poszczególne słowa oznaczają. Z owych „słów” powstał więc potem rodzaj języka. Język ten jest do dzisiaj przez nie używany. Ja nazywam go „ULT” od angielskiego „Universal Language of Thought” (patrz jego opisy np. w punkcie #E4 strony „przepowiednie.htm” albo w podrozdziale I5.4.2 z tomu 5 mojej monografii [1/5]). Chociaż więc w tamtym okresie chaosu „drobiny przeciw-materii” nadal były „nieożywionymi maszynami”, ich potencjalnie inteligentne i od zawsze działające mózgi i zmysły stopniowo gromadziły coraz większy zasób „słów”. Jednak „słowa” te nadal NIE formowały jeszcze żadnego programu. Były więc jak zbiór „słów” jaki uformowałaby np. „małpa matematycznego prawdopodobieństwa” opisywana w „motto” z punktu #E1.1 mojej strony „will_pl.htm” jaka bębniłaby przez nieskończony czas w klawiaturę komputera, zamiast być np. rozkazami programu rozkazującego „drobinom przeciw-materii” jak uformować z siebie „Mur Inkaski” pokazywany poniżej w „Film #C5b” w linkowanym tam wideo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E . Chociaż bowiem w wyniku prowadzenia przez niewypowiedzianie długi czas owego gromadzenia „słów” w umysłach niezliczonych i nadal nieożywionych „drobin przeciw-materii” zdolnych do samouczenia się, niektóre z nich miały już w sobie jakieś poprawnie ułożone programy wykonawcze, ciągle brakowało u nich jednej istotnej cechy, jaka spowodowałaby iż te programy zaczęłyby być uruchamiane. Cechą tą jest bowiem „zarodek samoświadomości” jaki jest początkiem „życia”. Aby zarodek ten mógł się pojawić, te nieliczne „drobiny przeciw-materii” jakie miały w sobie już poprawnie ułożone programy wykonawcze, w tym program owego zarodka samoświadomości, ciągle musiały jeszcze przejść przez jakieś wstrząsające nimi „zdarzenie inicjujące życie”. Ja wierzę iż zdarzeniem takim było ogromnie rzadko następujące w przeciw-świecie zderzenie się ze sobą dwóch „drobin przeciw-materii” posiadających już w swoich umysłach takie poprawnie sformułowane programy. Ich zderzenie mogło bowiem spowodować aż tak duży szok i wymianę takiej informacji (tj. „słowa”), że w obu drobinach ich „zarodki samoświadomości” nagle uruchomiły swe działanie, powodując że drobiny te nagle zostały „samo-ożywione”. W ten sposób na jakimś tam etapie nieskończoności naraz powstały aż dwie żywe „Drobiny Boga” – opisy jakich zawierają moje publikacje. Wraz z nimi powstało też unikalne zjawisko jakie nazywamy „życie”.

Każda „drobina przeciw-materii” ma aż 4 „głowy” w sumie z 12 „mózgami” – z tych zaś mózgi o numerach wyższych zawsze mają moc zarządzamia mózgami o numerach niższych. Najprawdopodobniej więc w owych dwóch najpierw ożywionych „Drobinach Boga” ich „zarodki samoświadomości” NIE powstały w mózgach o tym samym numerze. Stąd drobina o samoświadomości w mózgu o wyższym numerze miała skłonność do uczenia się (tj. głód wiedzy), zaś drobina ze samoświadomością w mózgu o niższym numerze wykazywała skłonność do agresji (tj. głód władzy). To sprowokowało bratobójczą walkę jaką Biblia opisuje w wersetach 10:1-3 z „Księgi Mądrości”, zaś jaką ja komentuję w aż kilku swoich opracowaniach – na stronie o nazwie „skorowidz.htm” pozestawianych i tam linkowanych pod hasłem bratobójcza walka naszego Boga ze swym bratem Niegodziwcem. (Odnotuj, że fakt iż równocześnie powstały aż dwie żywe „Drobiny Boga”, tj. drobina naszego Boga oraz drobina Niegodziwca, zwiększa prawdopodobieństwo, że owym „zdarzeniem inicjującym życie” było zderzenie się dwóch „drobin przeciw-materii” już zawierających relatywnie kompletne programy działania.) Dzięki zgromadzeniu większej wiedzy walkę tę wygrał nasz Bóg. Zgodnie też ze znanym przysłowiem „NIE ma takiego złego co by na dobre NIE wyszło” istotność jakiego dla naszego życia wyjaśniam w punkcie #V6 ze strony o nazwie „2020zycie.htm”, jej zaistnienie zainspirowało naszego Boga do wielu działań opisywanych w moich opracowaniach, jakich zapewne Bóg by NIE podjął gdyby owej walki NIE nosił w swej pamięci. Jednym z tych działań było, że wkrótce potem nasz Bóg zdecydował się stworzyć ludzi – tyle że dla bezpieczeństwa postanowił umieścić nas NIE w tym samym przeciw-świecie w jakim On mieszka i żyje, a w specjalnie dla ludzi stworzonym „świecie materii” w jakim my żyjemy. Tamto stworzenie ludzi i istot z materii, oraz przeniesienie do nich życia wygenerowanego w przeciw-materii, stało się potem źródłem przelicznych zalet, najważniejsze z jakich opisałem w [I] do [VII] z punktu #H2 ze strony o nazwie „2020zycie.htm”.

Po uzyskaniu „samoświadomości” i „życia” owa pierwsza „Drobina Boga” przesłała swe ożywiające programy do innych „drobin przeciw-materii”. W ten sposób rozprzestrzeniła swe ożywiające programy na coraz więcej innych „drobin przeciw-materii”, formując z nich „intelekt grupowy” znany nam z chrześcijaństwa pod nazwą „Bóg” – a ściślej pod nazwą składowej Boga zwanej „Duch Święty”. Dzięki temu, tak powstały Bóg stopniowo zapełnił przeciw-świat już żyjącymi, bezwzględnie mu posłusznymi, inteligentnymi, samo-świadomymi i samouczącymi się istotkami jakie ja nazywam Drobinami Boga. To zaś uformowało też posłuszną rozkazom Boga niewyczerpaną mnogość budulca z jakiego Bóg potem mógł postwarzać wszystko do czego nadrzędna wiedza i twórczość go zainspirowała, w tym nasz „świat materii” oraz wszystko co w nim zawarte – włącznie z nami ludźmi. Stworzenia tego dokonywał formując z użyciem opisanego powyżej języka ULT programy sterujące działaniami posłusznych Jego rozkazom Drobin Boga. Programy te najpierw formowały tzw. „wiry przeciw-materii”, tj. całe chmury złożone z przelicznych „Drobin Boga” i formujące w swym nieustającym ruchu jakby strumienie obiegające po zamkniętych torach okrężnych, jakie swym masowym ruchem obiegowym formowały się w kształt „donut” – a jakie opisuję, między innymi, w punkcie #I2 mojej strony autobiograficznej o nazwie „pajak_jan.htm”. Z kolei z owych wirów tworzone były cząstki elementarne. Z tych zaś atomy i molekuły. Z tamtych potem wszelkie obiekty i ciała, w tym nasze ciała. Przykład wyniku takiego stwarzania obiektów poprzez zaprogramowanie działań i zachowań „Drobin Boga” pokazuje „Fot. #C5a” poniżej. Z kolei jak wyglądały oglądane wzrokowo przez ludzi przebiegi takiego stwarzania obiektów z wirujących na kształt donut Drobin Boga ilustruje pokazany poniżej „Film #C5b”. Resztę twórczych działań Boga już opisują moje liczne opracowania – między innymi „część #H” ze strony o nazwie „2020zycie.htm” oraz publikacje tam referowane.

W tym miejscu warto dodać, że ludzie już zdołali zbudować instrumenty badawcze jakie pozwalają nam zobaczyć fragmenty owych strumieni „Drobin Boga” (tych formujących „wiry przeciw-materii” czyli „wiry Drobin Boga”) w chwilach i w miejscach ich ulatywania z najróżniejszych ciał i obiektów materialnych. Najważniejsze z tych instrumentów to urządzenia do tzw. „fotografii kirlianowskiej” (patrz http://www.google.com/search?q=Kirlian+photography&source=lnms&tbm=isch ). Fotografia kirlianowska wszakże już obecnie doskonale nam ujawnia prawa rządzące zachowaniem się owych obiegowych przelotów Drobin Boga – o czym czytelnik może się przekonać np. analizując ich ulatywnie z kryształów udokumentowane fotografią kirlianowską (patrz https://www.google.pl/search?q=crystals+kirlian+photography&tbm=isch ). Istnieją też elektroniczne urządzenia do odnajdywania położenia na ciałach ludzkich tzw. „punktów akupunkturowych” (patrz http://www.google.pl/search?q=akupunktura ) – czyli miejsc w jakie potem wbijane są igły leczące najróżniejsze dolegliwości powodowane właśnie zakłóceniami lub blokadami przepływu owych „wirów Drobin Boga” poprzez ludzkie ciała. Dla nas ludzi urządzenia te mają ogromne znaczenie bowiem badaczom nowej „nauki totaliztycznej” wskażą one zasady dla budowania elektronicznych mierników ilości i gęstości „energii moralnej” jaką ktoś już zgromadził w swoim ciele. Mierzenie zaś ilości lub gęstości „energii moralnej” umożliwia np. obiektywne ustalanie czy dana osoba osiągnęła już stan „zapracowanej nirwany” (patrz strona „nirvana_pl.htm”) – a stąd czy nadaje się jako pełnoprawny obywatel kraju ilustrowanego naszym filmem „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). Mierzenie to pozwala także na szybkie diagnozowanie i efektywne lecznie „chorób duszy” w rodzaju „depresji psychicznej” opisywanej w punkcie #C6 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. O istnieniu owych szczególnych miejsc na najróżniejszych ciałach i obiektach materialnych, z jakich ulatują „Drobiny Boga” w ichnich przelotach po obwodach zamkniętych formujących te „wiry”, ludzkość wie już od najdawniejszych czasów. Najczęściej te miejsca ulotu „Drobin Boga” nazywane są „czakramy” (patrz https://www.google.pl/search?q=czakram+energetyczny ) – zaś największe już nam znane ich rodzaje formują trwałe lokacje ulotów Drobin Boga z naszej Ziemi – np. rozważ czakram Ziemi pod Wawelem w Krakowie. Oczywiście ludzie mają też kilka dużych czakramów na swym ciele – najlepiej znanych z hinduizmu, a także całe mnóstwo mniejszych czakramów najlepiej znanych pod nazwą „punkty akupunkturowe”. Strumienie Drobin Boga ulatujących z owych czakramów też są znane ludzkości od bardzo dawna – Chińczycy nazywają je „chi” (patrz http://www.google.com/search?q=chi+energy ) i nawet posiadają dyscyplinę empirycznej wiedzy zwaną „Feng Shui” (patrz http://www.google.com/search?q=Feng+Shui ) jaka opisuje prawa rządzące zachowywaniem się owych obiegowych strumieni „chi” oraz opisuje metody wykorzystywania obiegów tego „chi” dla uzyskiwania przez ludzi najróżniejszych korzyści, przykładowo: zasobności, sukcesu, zadowolenia z życia, itp. Więcej informacji na temat powyższej empirycznej wiedzy o obiegach Drobin Boga czytelnik znajdzie w punkcie #J2 mojej strony internetowej o nazwie „stawczyk.htm”, ze skrótowymi jej podsumowaniami we WSTĘPach do stron o nazwach „wszewilki.htm” i „milicz.htm”.

Podsumujmy tu więc esencję powyższych opisów, uwypuklając niektore „kamienie milowe” powstawania życia. Te można by opisać np. następująco:

[A] Istnienie szerokiego materiału dowodowego potwierdzającego niezdolność „nieożywionej materii” do „przypadkowego” uformowania „samouczącego się” systemu, już na obecnym poziomie wiedzy dostarcza nam sprawdzalnych przesłanek potwierdzających i upewniających iż wszystkie znane ludzkości formy „życia” – włącznie z tymi manifestowanymi w materii, powstały w „Drobinach Boga” z przeciw-świata a NIE w materii z naszego świata. Do materii „życie” zaczęło więc być „eksportowane” dopiero po tym jak Bóg sam się wyewoluował w owych Drobinach Boga poczym stworzył z przeciw-materii wszelką materię i cały nasz świat materii wraz z zapełniającymi go istotami żywymi. To „eksportowanie” życia spowodowało pojawienie się wielu zalet i dodatkowych możliwości, jakie opisałem w [I] do [VII] z punktu #H2 na stronie o nazwie „2020zycie.htm”. Powodem powstania życia w „przeciw-materii” a NIE w „materii”, jest że „Drobiny Boga” z przeciw-świata (opisywane w kabalistycznej księdze „Sefer ha-Zohar” zawierającej wiedzę otrzymaną przez Mojżesza od samego Boga), zgodnie z informacjami zakodowanymi w owej księdze i potwierdzanymi w wersetach Biblii, od nieskończenie długiego czasu posiadały już gotowe wszystko co nadawało im hardwarową zdolność do relatywnie łatwego i szybkiego wygenerowania zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania „samouczącego się” (w Biblii zwanego „Słowo”), tymczasem czysto hardwarowe systemy jakie przez definiowany procesem ewolucji „przypadek” ewentualnie mogłyby formować się np. z „nieożywionej materii”, praktycznie nigdy takiej zdolności do wygenerowania zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania „samouczącego się” NIE byłyby w stanie nabyć – co nieco szerzej opisałem w (6) z punktu #V2 strony o nazwie „2020zycie.htm”, zaś „na chłopski rozum” co już wiele lat temu uzasadniłem dokładniej w punkcie #B2 ze swej innej strony o nazwie „evolution_pl.htm”.

[B] Ponieważ wszystko co istnieje w naszym świecie materii jest stworzone przez Boga dzięki mądremu zaprogramowaniu zachowań absolutnie Bogu posłusznych „Drobin Boga”, to Bóg a NIE ludzie jest właścicielem wszystkiego. Jak zaś wynika to z treści Biblii, życzeniem Boga jest aby wszyscy ludzie sprawiedliwie i moralnie korzystali z tego co Bóg stworzył – do pilnego uczynienia czego perswaduje „Ustrój Nirwany” zilustrowany naszym półgodzinnym filmem „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” dostępnym pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E oraz szerzej opisywanym w „części #L” i we WSTĘPie ze strony „smart_tv.htm”. Jeśli zaś ktoś nadużywa swego dostępu do darów Boga, tak jak obecnie czyni to coraz więcej idywidualnych ludzi i intelektów grupowych (tj. rządów, instytucji, przedsiębiorstw, korporacji, krajów, itp. – za postępowania których indywidualną odpowiedzialność (a stąd i karę) ponoszą potem wszyscy ich uczestnicy – patrz strona „totalizm_pl.htm”), wówczas Bóg zadecyduje kogo i czego ma pozbawić, a komu następnemu ma to dać – który to długo zapowiadany Biblią proces wymierzania sprawiedliwości coraz wyraźniej stał się widoczny począwszy od 2020 roku (np. patrz wersety 20:22-23 z biblijnej „Księgi Kapłańskiej”, ostrzeżenia z jakich wraz z innymi podobnymi wersetami zestawiam i wyjaśniam w punkcie #T1 ze strony o nazwie „woda.htm”). Nic też NIE pomogło, że niektórzy z elit i bogaczy, którzy pretendują iż „ludzkie prawa” czynią ich właścicielami określonych bogactw, używali posłuszną ich nakazom starą „oficjalną naukę ateistyczną” aby ta kłamliwie wmawiała zwykłym ludziom iż Bóg jakoby NIE istnieje – a stąd iż jakoby ludzkość jako całość NIE może kwestionować, że to co należy do Boga i co Bóg udostępnił wszystkim, ktoś zagarnął wyłącznie do marnotrawnego użytku własnego, zamiast użyć to do wyeliminowania „pieniędzy”, „chciwości” i „strachu” np. wdrożeniem „Ustroju Nirwany” (patrz strona „partia_totalizmu.htm”) poczym podjęcia budowania świata powszechnej równości, sprawiedliwości i dobrobytu.

[C] Miejmy i wykazujmy Bogu wdzięczność, że w końcu zainspirował odkrycie „Drobin Boga” powodując tym powstanie opisywanej tutaj „Teorii Życia z 2020 roku” aby ta dostarczyła nam naukowe fundamenty do stopniowego wypracowywania prawdy o powstaniu życia, a stąd aby dała nam do ręki początek „Nitki Ariadny” zdolnej wyprowadzić nas z obecnej ciemnoty, zniewolenia i zakłamania. Swoją wdzięczność Bogu każdy może wyrazić np. poprzez przeczytanie (czyli myślowe zmówienie) modlitwy przytoczonej w punkcie #Y1 ze strony o nazwie „2020zycie.htm”, a nawet jeszcze lepiej poprzez przeczytanie „modlitwy budzenia się” z punktu #W3 innej mojej strony o nazwie „humanity_pl.htm”.

[D] Skoro, zgodnie z tym co wyjaśniłem na początku niniejszego punktu #C5 – jako „matka wszystkich zdolności” ujawniona została zdolność istot żywych do „samouczenia się”, stąd tylko już to ujawnienie jako „ojca wszystkich obowiązków ludzi” potwierdza wyjątkowo obecnie zaniedbywane przez mieszkańców Ziemi „przysparzanie wiedzy” wyrażającej prawdę. Innymi słowy, opisywany tu scenariusz ujawniający jak powstało „życie” dostarcza jednocześnie dodatkowego materiału dowodowego na poprawność mojego poszerzenia i uzupełnienia genialnej „Teorii Nadistot” o wyjaśnienie iż to „wiedza” stanowi „posiłek Boga” (tj. poszerzenia o moje ustalenie opisane dokładniej w punkcie #I6 strony o nazwie „mozajski.htm”), a także wzmacnia zaprezentowany w punktach od #B1 do #B3 i #C1 oraz we „wstępie” strony „antichrist_pl.htm” wynik moich dedukcji logicznych, że ludzie zostali stworzeni m.in. właśnie w celu „przysparzania wiedzy” reprezentującej prawdę. Niestety, zabłądzenie „oficjalnej nauki ateistycznej” w ślepy zaułek potrzeby nieustannego podtrzymywania jej lukratywnego monopolu na edukację i badania powodującego konieczność wmuszania ateizmu całej ludzkości, a także jej chroniczna nierówność, segregacja, dyskryminacja i uprzedzenia w potraktowaniu obszarów wiedzy niezgodnych z akceptowanymi przez oficjalną naukę teoryjkami, skierowało wszystkich mieszkańców Ziemi na upadkową drogę zakłamania. Najwyższy więc czas, aby ci z ludzi, którzy NIE lekceważą zapisów jakie ich postępowania uwieczniają na wieki w rejestrach wszechmogącego Boga, zbudzili się z tego zakłamania, zawrócili z obecnej drogi wypaczeń, oraz powrócili do wypełniania tego „ojca wszystkich obowiązków”. W następnym punkcie #C6 krótko skomentuję przykłady najważniejszych wymogów i kroków takiego powrotu.

http://pajak.org.nz/proofs/inka_wall.jpg
http://pajak.org.nz/p_nfi.htm
Fot. #C5a: Oto zdjęcie inżynierskiego dowodu na istnienie „Drobin Boga”, oraz na fakt takiego zaprogramowywania owych Drobin Boga wkrótce po stworzeniu Ziemi i ludzkości aby trwale uformowały się one w niektóre struktury megalityczne – w tym w kształty powyższego muru. Dowód ten to aż tak duża dokładność dopasowania pozakrzywianych powierzchni złącz kamieni formujących powyższy rzekomo „Inkaski Mur” (a także kamieni formujących wiele innych podobnych do niego starożytnych murów z Peru i Chin, oraz piramid, świątyń, itp.), że pomiędzy dwa ich kamienie NIE daje się wsunąć nawet ostrza żyletki, zaś ludzka technologia ani dzisiaj, ani nawet w najbliższej przyszłości, NIE będzie w stanie zbudować takiego krzywopowierzchniowego i jednocześnie niesłychanie precyzyjnie dopasowanego muru. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)

Opisy jak poprzez programowanie przeciw-materii takie właśnie mury, piramidy i budowle formowali wysłannicy Boga nauczający pierwszych ziemskich ludzi zasad ucywilizowanego życia, zaprezentowałem w punktach #J4.5 i #J4.6 ze swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, zaś wraz z przyjacielem zilustrowaliśmy to od 22:58 do 23:45 minuty naszego gratisowego filmu o tytule „Napędy Przyszłości” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Nap%C4%99dy+Przysz%C5%82o%C5%9Bci+totalizm ), mającego także angielską („Future Propulsions”) i niemiecką („Antriebe der Zukunft”) wersję językową – polska wersja którego jest upowszechniana pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Wycinek z tego filmu pokazujący jak wyglądało formowanie takich murów poprzez zaprogramowanie przeciw-materii, udostępniłem poniżej jako „Film #C5b”. Z kolei opisy rodzaju „szkoły” w jakiej pierwsi ludzie danej rasy byli nauczani zasad życia przytoczyłem w punkcie #D3 strony „newzealand_visit_pl.htm”.

Odnotuj, że powyższe zdjęcie jest też pokazane i wyczerpująco omawiane na „Fot. #H1” ze strony o nazwie „god_istnieje.htm” oraz na „Fot. #I1” ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm”. Z kolei inne podobne do niego „Inkaskie Mury” pokazują widea z piosenkami peruwiańskich Inka, które pozestawiałem na swojej „playlist” o nazwie „p_nfi.htm” (tj. z „playlist” dostępnej np. pod adresem http://pajak.org.nz/p_nfi.htm ).

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI
Film #C5b: Oto 17-sekundowa ilustracja filmowa pokazująca jak wyglądało będzie budowanie nowych murów po nauczeniu się przez ludzi zasad „programowania przeciw-materii” (a ściślej programowania „Drobin Boga”) za pomocą unikalnego „języka do programowania przeciw-materii” opisywanego w punkcie #E4 strony „przepowiednie.htm” a zwanego „Uniwersalny Język Myśli” (ULT). Programowanie to będzie polegało na takim zaprogramowaniu postępowań owych inteligentnych „Drobin Boga”, aby te z dynamiczne wytworzonych przez siebie „wirów” najpierw uformowały cząsteczki elementarne, potem zaś atomy, kryształy i całe kamienie składające się np. na potrzebny komuś mur (przykładowo pokazany zdjęciem „Fot. #C5a” Mur Inkaski) o wymaganych wymiarach, konfiguracji elementów składowych, rodzaju utworzonego materiału, itp., lub uformowały dowolny inny obiekt jaki ludzie zechcą wówczas posiadać. (Kliknij na powyższy starter filmu aby sobie go oglądnąć.)

Aczkolwiek powyższy film jest fragmentem wyodrębnionym z rekomendowanego powyżej na „Fot. #C5a” półgodzinnego edukacyjnego filmu „Napędy Przyszłości”, postanowiliśmy wraz z moim graficznie wysoce utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik wyciąć go i pokazać dla niezależnego i krótkiego zilustrowania jak faktycznie wyglądało opisywane mitologią formowanie cudownych budowli megalitycznych do dzisiaj istniejących na Ziemi. Aczkolwiek dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna” uparcie ignoruje owe mitologiczne opisy wznoszenia budowli poprzez wykorzystywanie oprogramowania przeciw-materii (tj. „Drobin Boga”) i wmawia ludzkości ich pracowite wykuwanie kamiennymi i drewnianymi narzędziami, faktycznie po niemal całym świecie porozrzucane są tak wytworzone budowle w rodzaju Inkaskich Murów, majestatycznych piramid egipskich oraz środkowo-amerykańskich i chińskich, a także innych budowli szokujących każdego swym ogromem, precyzją i kunsztem – doskonałość jakich pozostaje niedościgniona nawet w dzisiejszych czasach. Ponadto moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku dokładnie wyjaśnia, że zaraz po tym jak ludzie nauczą się jak programować przeciw-materię, formowanie dowolnych obiektów (a także ich eliminowanie poprzez zamienianie z powrotem na lotną i niewidzialną dla ludzi chmurę „Drobin Boga”) będzie w przyszłości wyglądało właśnie tak jak jest to pokazane na powyższym wycinku naszego filmu. Tyle, że zanim się to stanie, ludzie muszą zacząć uznawać prawdę prognoz, dowodów, filozofii i teorii naukowych jakie ja opracowałem, poczym nauczyć się jak praktycznie korzystać z prawdy i wiedzy, którą swymi badaniami przybliżyłem ludzkości – czynienia czego w dzisiejszych czasach, niestety, unikają wszyscy wrogo nastawieni do upowszechnienia się prawdy, iż ‚nikt z ludzi NIE jest posiadaczem czegokolwiek, a jedynie od Boga (który wszystko stworzył i stąd jest faktycznym właścicielem wszystkiego) otrzymuje prawo aby chwilowo móc to używać zgodnie ze swą „wolną wolą” oraz świadomością iż w sposób opisany biblijną „przypowieścią o talentach” potem Bóg go rozliczy za to jaki użytek uczynił z tego co Bóg mu udostępnia’ (po więcej szczegółów patrz punkt #B1 ze strony o nazwie „will_pl.htm”, oraz punkty #I1 i #I2 na stronie „pajak_jan.htm” omawiające m.in. „Przypowieść o talentach”). Aby zaś ludzie mogli zarzucić obecne życie w kłamstwie i oszukiwaniu samych siebie, poczym zacząć uznawać prawdę wiodącą do powszechnego dobrobytu, równości, sprawiedliwości oraz technicznego i cywilizacyjnego rozwoju, najpierw konieczne jest dokonanie przez ludzi przełomu technicznego, naukowego, społecznego, ekonomicznego, moralnego i religijnego w swych światopoglądach. Z kolei aby przełom ten nastąpił, w obszarze świadomościowym ludzkość musi zarzucić dotychczasową wiarę w prawdomówność i faktyczną wiedzę monopolistycznej instytucji starej „oficjalnej nauki ateistycznej” – w ostatnich czasach już bezogródkowo okłamującej ludzkość, a także musi zaistnieć jakieś empiryczne potwierdzenie (np. spowodowane zbudowaniem mojego Magnokraftu) poprawności innych moich prognoz na przyszłość, wynalazków, dowodów, itp. – w tym m.in. formalnego dowodu na istnienie Boga (patrz strona „god_proof_pl.htm”), a także owej wysoce rewolucyjnej prognozy opisanej w punktach #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm” oraz powtórzonej we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Prognoza ta zapowiada bowiem wdrożenie w życie przez ludzi idealnego „Ustroju Nirwany”, jaki zupełnie wyeliminuje „chciwość” i zło stosowanego przez wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne zmuszania ludzi do pracy za pomocą „pieniędzy” i „strachu”, poprzez zastąpienie „pieniędzy” i „zmuszania” ochotniczym wykonywaniem produkcyjnej tzw. „pracy moralnej” w celu przedłużania u siebie na przeciąg całego życia nieopisanego uczucia „szczęśliwości” generowanego przez zaprojektowane przez Boga cudowne zjawisko zapracowanej nirwany. Ponieważ zaś „pieniądze” są źródłem wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z „1 listu do Tymoteusza”), jako że wypaczają one charaktery indywidualnych ludzi, rujnują całą naszą cywilizację, dewastują naturę, generują przestępczość, odwracają ludzi od miłości do Boga i do bliźnich, itp., ich zupełnie wyeliminowane z użycia wyniesie ludzkość na zupełnie nowy poziom moralności, świadomości, ucywilizowania, poszanowania Boga i natury, itp. Ilustracyjnie „Ustrój Nirwany” prezentuje nasz półgodzinny film o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” dostępny pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Dokładne zaś omówienie zasady działania „Ustroju Nirwany”, metody jego praktycznego wdrożenia w życie, najistotniejszych fragmentów treści ilustrującego go naszego filmu, uwag osób które film ten już oglądnęły i moich odpowiedzi na owe uwagi, itp., zawarłem w „części #L” oraz we WSTĘPie z mojej strony „smart_tv.htm”.

Ten sam powyższy fragment filmu „Napędy Przyszłości”, zatytułowany „Wall 4K” i przygotowany w rozdzielczości „4K” (tj. w „Ultra HD” o 3840 x 2160 pixels) jest także linkowany i omawiany jako „Film #A3a” na stronie o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm”.

#C6. Następne zapytania w sprawie pochodzenia życia jakie generują wersety Biblii, religie, oraz religijne mity, a jakie też pilnie oczekują zgodnej z prawdą odpowiedzi potwierdzonej „3 świadkami”:

Motto: „Władza bez prawdy i wiedzy jest równie dewastująca jak wiedza bez odpowiedzialności, stąd ci co je praktykują faktycznie postępują antyludzko.” (Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych w tym punkcie #C6.)

W punkcie #C5 powyżej streściłem odpowiedzi udzielone nam przez moją „Teorię Życia z 2020 roku” w sprawie „gdzie” i „jak” powstało życie pleniące się obecnie na Ziemi (a ściślej w sprawie „dlaczego” życie NIE mogło powstać w nieożywionej materii naszego trójwymiarowego świata materii). Prawda tych odpowiedzi jest potwierdzana owymi najważniejszymi „trzema świadkami” opisywanymi w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie „2020zycie.htm”. Tak jednak się składa, że proces powstawania życia jest bardzo złożony. Stąd niezależnie od opisów ogólnego przebiegu tego procesu potwierdzonych przez owych najważniejszych „3 świadków” – jaki zgodnie z prawdą zaprezentowałem w punkcie #C5 powyżej, proces ten cechuje się też wieloma dalszymi wysoce uczącymi nas szczegółami oraz całym szeregiem najróżniejszych następstw zaistnienia i działania owych szczegółów. Stąd dla dokładnego poznania wszystkich tych szczegółów też konieczne jest poznajdowanie najrzetelniejszych ich opisów w najróżniejszych materiałach źródłowych oraz wypracowanie dla nich „kluczy” i „słowników”, następne rozszyfrowanie których i przetłumaczenie ich na dzisiejszy ścisły język wymaga włożenia dużej pracy, wysiłku i czasu. Na dodatek, aby wychowywać sobie ludzi na doświadczonych i zaradnych „przysparzaczy wiedzy”, Bóg NIE udostępnia całej wiedzy o procesach i zdarzeniach jakie miały miejsce zanim ludzkość została przez Niego stworzona, zaś co po tym się zdarzyło jest już jakoś udokumentowane. Wszakże takie udostępnianie pozwoliłoby łatwo i bezwysiłkowo nam wiedzę tę poznać w jednej porcji dostarczanej wprost do naszych ust na przysłowiowej „srebrnej łyżeczce” (patrz https://www.google.pl/search?q=przys%C5%82owie+o+srebrnej+%C5%82y%C5%BCeczce ) – na temat której praktyka życiowa powtarzalnie dowodzi, iż np. dzieci bogatych rodziców, którzy wszystko otrzymują w łatwy i bezwysiłkowy sposób, wyrastają na niewydarzeńców, niedorajdy, leniwców i snobków niezdolnych np. do pokonywania życiowych trudności i osiągania sukcesów. (Po szersze omówienie problemu życiowej nieudolności dzieci bogatych rodziców patrz np. #A3 ze strony „god_proof_pl.htm”.) Dlatego Bóg umiejętnie porozdzielał fragmenty owej wiedzy pomiędzy wszystkie zainicjowane przez siebie religie, zaś w Biblii umiejętnie zakodował tylko krótkie jej streszczenia. Doskonały przykład fragmentów takich właśnie nauczających nas szczegółów i ich następstw zawierają religijne „mity stworzenia” NZ Maorysów wywodzące się z przedchrześcijańskich czasów ich wierzeń w nadrzędnego Boga „Io” – jakie to mity krótko opisałem w „Ad (3)” z punktu #D1 swej strony internetowej o nazwie „newzealand_visit_pl.htm”, zaś nieco szerzej w punkcie #E1 z innej swej strony o nazwie „will_pl.htm”.

Problem wynikający z dotychczasowego braku badań i poznawania tej wiedzy przez „oficjalną naukę ateistyczną” oraz ze spowodowanej tym brakiem nieznajomości przez całą ludzkość owych szczegółów i ich następstw, sprowadza się do utrzymywania życia ludzi na bardzo prymitywnym, ignoranckim i indukującym liczne cierpienia poziomie – chociaż mając wymaganą wiedzę ludzie łatwo mogliby NIE prowokować doświadczania owych cierpień, a także na ściąganiu na siebie przez całą ludzkość najróżniejszych zwrotów „karmy” (patrz strona „karma_pl.htm”) i niebezpieczeństw, których daje się unikać dzięki zaawasowaniu ludzkiej wiedzy w obszarach dotychczas segregowanych i dyskryminowanych przez „oficjalną naukę ateistyczną” (tj. tych obszarach, badania jakich podejmuje nowa „totaliztyczna nauka”). Wyjaśnijmy to na przykładach – zaczynając od sprawy unikania niepotrzebnych cierpień i karmatycznych zwrotów. I tak, przykładowo, fakt iż ludzkie „dusze” są formowane w dwóch drastycznie odmiennych rodzajach Drobin Boga, przeciwstawne do siebie cechy których to drobin powodują orientowanie np. dusz zaprogramowanych w męskich Drobinach Boga ku zdecydowanie „dodających” zachowań, zaś dusz zaprogramowanych przez żeńskie Drobiny Boga – ku zdecydowanie „odejmujących” zachowań, co w połączeniu z faktem iż następnie dusze te są „wtchnięte” w ciała jakim Bóg też ponadawał dwie drastycznie odmienne budowy, zestawy cech i tendencje, w sumie powoduje iż w gronie ludzkości istnieją aż cztery kategorie ludzi. (Ponieważ zaś większość istot żywych o ciałach z materii też posiada męskie i żeńskie ciała, takie same cztery kategorie będą istniały w niemal wszystkich rodzajach istot żyjących.) Mianowicie dwie z tych kategorii ludzi, to osoby o męskich ciałach jakie Bóg nacechował męskimi tendencjami i dodatkowo zaopatrzonych w „dodającą” męską „duszę”, oraz osoby o żeńskich ciałach jakie Bóg nacechował żeńskimi tendencjami i jakie dodatkowo są zaopatrzone w „odejmującą” żeńską „duszę”. Z kolei pozostałe dwie kategorie ludzi, to osoby o męskich ciałach zaopatrzone w „odejmującą” żeńską „duszę” oraz osoby o kobiecych ciałach zaopatrzone w „dodające” męskie „dusze”. Oczywiście, z życia wiemy, że pozestawianie żyjących ludzi z tak drastycznie odmiennych składowych o ogromnie istotnym wpływie na przebiegi ich życia, powoduje iż każda z tych kategorii będzie wykazywała drastycznie odmienne tendencje życiowe. To zaś skłania aby dalej dedukować, że tendencją mężczyzn o męskich zarówno ciałach jak i duszach, będzie „dodające” zachowanie w szeregu sprawach. Czyli sporo takich mężczyzn będzie miało skłonność do zachowywania się „dodająco” w przykładowo niektórych z następujących spraw: swego bogactwa, władzy, wpływu na innych ludzi, samo-dyscypliny, nauczania, wynalazków, kobiecego „haremu” jaki oficjalnie albo skrycie będą dla siebie formowali, itd., itp. Ponadto daje się też wydedukować, że tendencją kobiet o kobiecych zarówno ciałach jak i duszach, będzie „odejmujące” zachowanie w szeregu sprawach. Stąd sporo z nich może się zachowywać niekontrolowanie „odejmująco” w przykładowo niektórych z następujących spraw: posiadanych funduszy, plotkowania o swoich rywalkach, obgadywnia, gderania, intryg, nakazywania i zakazywania, obiektywności, umiarkowania, swego narcyzmu, krytyki, traktowania swego męża czyli głowy rodziny jaką sobie stworzą, utrzymywania w ładzie i porządku swych rzeczy i domu, wychowywania dzieci (np. „prawo przeciw-klapsowe” jakie opisałem w punkcie #B5.1 ze strony „will_pl.htm” wprowadziła dla całej NZ właśnie kobieta-poseł-do-parlamentu), utrzymywania swej dominacji poprzez praktykowanie tzw. „monopolu małżeńskiego” (jaki opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 swej strony internetowej o nazwie „morals_pl.htm”), sytuacji rządzonej przez siebie instytucji lub kraju (np. patrz linki dla hasła: kobiety w pozycji głowy państwa zawsze rujnują swoje kraje – ze strony o nazwie „skorowidz.htm”), itd., itp. Wbrew więc twierdzeniom dzisiejszych „feministek”, wymowa zawartych w Biblii referencji do kobiet wcale NIE wynika z rzekomego zdominowania starożytnego Izraela przez mężczyzn, ani także dawne mity w rodzaju tych o owocu z raju, czy o „Puszce Pandory” (patrz https://www.google.pl/search?q=Puszka+Pandory ) wcale NIE są pozbawione merytu. Natomiast jeśli uważnie przeanalizować następstwa wtchnięcia „dusz” w ciała z kategorii odmiennych od tych dusz, tj. żeńskich dusz do ciał mężczyzn i męskich dusz do ciał kobiecych, wówczas dochodzi się do wniosku, iż dotychczasowa ludzka ignorancja i brak wiedzy w tej sprawie zapewne spowodowała zrozumienie intencji Boga w całkowicie błędny sposób. Rezultatem zaś tego braku zrozumienia były nie tylko uprzednie prześladowania mężczyzn o kobiecych tendencjach i kobiet o męskich tendencjach przez społeczeństwa w jakich oni (i one) żyły, ale także jest nadal obecna konfuzja co do celu ich życia i zachowań jakich Bóg po nich się spodziewa. Tymczasem wszystkiego tego daje się uniknąć jeśli uważnie przeanalizuje się informacje jakie już są dostępne. Przykładowo, z codziennego życia wiadomo, że osoby z tej kategorii zwykle są wysoce utalentowane, wykazują znaczną mądrość życiową, oraz cechują się wyrozumiałym i przyjemnym charakterem. To zaś może też oznaczać, że znajdują się już na jednym z najwyższych poziomów łańcuchów swych „inkarnacji”, czyli na etapie końcowej fazy nauczania i testowania ich przydatności do życia wieczystego. (O fakcie iż reinkarnowanie co najmniej niektórych ludzi faktycznie ma miejsce, w Biblii dość jednoznacznie dowodzi np. werset 9:12 z „Ewangelii św. Marka” zacytowany i omawiany szczegółowiej w punkcie #H1 mojej strony o nazwie „2030.htm”, a także mogą dowodzić moje własne empiryczne doświadczenia jakie opisałem w punktach #J1 do #J4 ze swej strony o nazwie „malbork.htm”.) Ponieważ zaś każda kolejna inkarnacja służy z jednej strony dalszemu zaawansowaniu edukacji danej istoty, z drugiej zaś strony testowaniu poziomu doskonałości charakteru jaką osoba ta osiągnęła, zachowania jakie wykażą w swym życiu zadecydują co z nimi stanie się dalej. Jednocześnie informacje o kolejnym wymaganiu zgodnie z jakim powinni oni ukierunkować swe życie zawarte są w Biblii. Przykładowo wersety 22:23-30 z „Ew. w/g św. Mateusza” implikują iż wszyscy ludzie powinni się przygotowywać do seksualnie bezwspółżyciowego życia wieczystego. To zaś sugeruje logiczny wiosek, że sprawiedliwy i po ojcowsku starający się wychowywać ludzi Bóg wcale NIE zaopatrzył ciał owych osób w dusze o odwrotnej do ich ciał orientacji aby uczynić ich życie mizernym lub aby spowodować ich potępianie, a aby duchowo i cieleśnie dopomóc ich edukowaniu się w bezseksualnym życiu, oraz aby wytestować jaką moc wytrwałości i przydatność do życia wiecznego już osiągnęły ich dusze. Do wyciągnięcia dokładnie tego samego logicznego wniosku prowadzą też wersety Biblii w jakich Bóg wyraża najwyższą dezaprobatę zachowań homoseksualnych – przykładowo wersety Biblii jakie zacytowałem i omawiam w punkcie #B4 ze swej strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Innymi słowy, zamiast ignoranckiego zmieniania płci chirurgicznymi operacjami lub zamiast zmuszania rządów i przywódców religii aby uznawały homoseksualne małżeństwa, osoby jakie odkryją u siebie odmienność kategorii duszy i ciała raczej powinny skorzystać z okazji i uczyć się „życia bez pożycia” seksualnego, zdając w ten sposób test dojrzałości i mocy swego charakteru oraz zasługując dzięki temu na życie wieczyste. (Np. mogą zostać kapłanami lub zakonnicami – co prawdopodobnie sporo z nich faktycznie czyni.) Wszakże zgromadzenie i upowszechnienie streszczonej tu wiedzy o cechach „Drobin Boga” oraz o różnicach wymagań obecnego życia na Ziemi w stosunku do życia wieczystego, wnosi potencjał aby dopomóc wszystkim kategoriom osób w bardziej efektywnym uczeniu się spełniania wymagań decydujących o ich przydatności do życia wieczystego. Natomiast w drugiej omawianej tym paragrafem sprawie unikania najróżniejszych niebezpieczeństw, które jest w stanie sprowadzić na ludzi już obecny, a także przyszły, rozwój techniczny bez towarzyszącego mu rozwoju wiedzy i duchowości, jedną z najważniejszych z nich jest uniknięcie nadania „samoświadomości” i zdolności do „samouczenia się” owej sieci urządzeń technicznych jakie dzisiaj znamy pod nazwą „Internet”. Sieć ta bowiem zwolna zaczyna mieć wszystko to co kiedyś posiadał jedynie „przeciw-świat” i jego Drobiny Boga – tj. już ma „chaos”, a w niedalekiej przyszłości zapewne też otrzyma zapisywalno-wymazywalne programy do „samouczenia się” – tak jak to opisałem np. w podrozdziale A1.1.1 z „tomu 1” mojej monografii [1/5] oraz w punkcie #E1.1 ze strony o nazwie „will_pl.htm”. To zaś oznacza, iż już wkrótce sieć ta może przez przypadek wyewoluować sobą „samoświadome komputery” i maszynową formę „życia” – co z kolei grozi nadejściem na Ziemię i na cały świat materii problemów czasów już przewidywanych przez niektórych artystów zaś opisywanych np. filmami typu „Terminator” (patrz https://www.google.com/search?q=film+terminator ). Tak nawiasem mówiąc, to w niewyobrażalnie odległych czasach cały wszechświat już raz mógł doświadczyć takich czasów i sytuacji – przyszłe potwierdzenie czego wyjaśniłoby „dlaczego” cały przeciw-świat zapełniony jest gotowymi „drobinami przeciw-materii” już cechującymi się hardwarową zdolnością do „samouczenia się”, a także „dlaczego” istnieją wspominane poniżej w {B} mity np. o „wykastrowaniu” boga nieba (Uranosa). Stąd poznanie przez ludzi wiedzy jak uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji i zdarzeń mogłoby dosłownie „uratować cały wszechświat” przed kontynuacją cykli destrukcji i ponownego rodzenia się.

Niektóre szczegóły pochodzenia życia wywodzące się z owych źródeł po pracowitym przetłumaczeniu ich na dzisiejszą ścisłą terminologię i potwierdzeniu ich prawdy wymaganymi „3 świadkami”, ja już opublikowałem na swych stronach internetowych i publikacjach. Ich przykłady czytelnik znajdzie opisane np. w punkcie #A1 strony internetowej „evolution_pl.htm” czy w „tomie 1” mojej monografii [1/5]. Ponieważ jednak praca rozszyfrowywania prawdy na ten temat jest nieskończenie szeroka, a stąd praktycznie aż do końca świata dostarczać będzie ludzkim badaczom możliwość wykazania swej dociekliwości i badawczej rzetelności, nadal poznania oczekuje ogromna ilość owych szczegółów. Zachęcam więc czytelników, aby (jeśli mają na to czas) spróbowali swych sił w takim rozszyfrowywaniu. Jeśli zaś zabiorą się za to rozszyfrowanie, wówczas moje rady jakie mogą im dopomóc w tych dociekaniach prawdy stwierdzałyby co następuje.

{A} Wszystko co jest prawdą Bóg uformował w „łańcuchy”, kolejne ogniwa których połączone są ze sobą – tak jak wyjaśniam to w punkcie #V7 ze strony o nazwie „2020zycie.htm”. Jeśli więc odkryje się jedną prawdę na dany temat, prawda ta jest tylko którymś z „ogniw” danego łańcucha. Stąd poprzez podążanie z niej do następnej połączonej z nią związkami przyczynowo-skutkowymi będzie ona nas prowadziła jak przysłowiowa „Nitka Ariadny”. Jako przykład takiego łańcucha (dla mnie spełniającego funkcję „Nitki Ariadny”) rozważ moje „Tablice Cykliczności dla Napędów Ziemskich” (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) dokładniej omawiane na naszym filmie „Napędy Przyszłości” linkowanym powyżej w podpisie pod „Fot. #C5a”.

{B} Każda istotna prawda jest zgodnie potwierdzana przez wszystkich trzech najważniejszych dla ludzkości „świadków”, jakich opisuję w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie „2020zycie.htm”. Dlatego przed publikowaniem jakiejkolwiek istotnej prawdy rekomenduję się upewnić iż faktycznie jest ona prawdą (a NIE błędem czy czyimś kłamstwem) poprzez znalezienie owych „3 świadków” i powołanie się na nich w swej publikacji z dokładnym zacytowaniem co oni stwierdzają oraz z własnym komentarzem jak to potwierdza wyniki danych dociekań. Przykładem prawdy, jaką do dzisiaj „oficjalna nauka ateistyczna” uważa za jedynie „religijny mit”, jest wysoce symboliczne twierdzenie zawarte w mitach oryginalnej religii starożytnych Greków, że grecki bóg czasu (Kronos) skastrował boga nieba (Uranosa) – patrz https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+Kronos+skastrowa%C5%82+Uranosa . Świadek (1a) czyli „dedukcje logiczne” jakie potwierdzają iż taka kastracja była konieczna i faktycznie została dokonana jest zaprezentowany w punkcie #A3 z mojej strony internetowej o nazwie „humanity_pl.htm” plus w punkcie #D4 z innej mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Z kolei świadek (1b) czyli wersety Biblii jakie też potwierdzają prawdę tego twierdzenia, to zacytowane w owym #A3 ze strony „humanity_pl.htm” wersety 22:23-30 z „św. Mateusza” oraz werset 12:25 z „św. Marka” omawiające sytuację już po wykastrowaniu, oraz werset 6:4 z „Księgi Rodzaju” potwierdzający sytuację jeszcze przed wykastrowaniem. Natomiast świadka (1c) czyli empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdza prawdę tego stwierdzenia, opisałem szerzej w punkcie #I2 i punkcie #D1 ze swej strony o nazwie „newzealand_pl.htm”. Odnotuj tutaj, że z powodu niskiego poziomu specjalistycznej wiedzy starożytnych ludzi, ich rozumienie świata oraz używane języki były wysoce ograniczone. Dlatego jeśli rozszyfrowuje się lub interpretuje cokolwiek wyjaśnianego w starożytnych opisach, trzeba pamiętać iż z braku wiedzy musiało to być opisane niejednoznacznym językiem oraz symbolicznie na powszechnie ludziom znanych przykładach. Stąd aby dzisiaj to rozumieć, najlepiej spróbować myślowo przenieść się do owych czasów i rozważyć jak wówczas my wyjaśnilibyśmy dany złożony problem na poziomie wiedzy mieszkających wtedy ludzi. Następnie używając metody po angielsku zwanej „reverse engineering” (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering , zaś krótko opisanej np. przy końcu punktu #B2 z mojej strony „will_pl.htm”) powinniśmy być w stanie wypracować „słownik” jaki pozwoli nam opisać co w dzisiejszym już precyzyjniejszym języku starają się wyjaśnić dane starożytne opisy.

{C} Sztuka odkrywania nieznanych wcześniej prawd polega na umiejętności zadawania właściwych pytań w sprawie prawd jakie już są znane, poczym znajdowania potwierdzanych zeznaniami owych „3 świadków” poprawnych odpowiedzi na owe pytania. Innymi słowy, sztuka ta polega na przemieszczaniu się od jednego „ogniwa prawdy” do następnego „ogniwa prawdy” z „łańcucha prawdy” jaki opisuję w punkcie #V2 strony o nazwie „2020zycie.htm” a jaki dla danego badacza stanowi prowadzącą go do światła wiedzy „Nitkę Ariadny”. Przykładowo, w sprawie prawdy jaką wskazałem jako przykład w {B} powyżej, takimi „właściwymi pytaniami” jakie poprowadzą dociekliwego badacza do następnych wcześniej nieznanych prawd, mogą być pytania: „Jakie były powody lub następstwa wykastrowania greckiego boga nieba (Uranusa)? Co symbolizuje kamienny sierp użyty dla owego kastrowania? Jak w dzisiejszej ścisłej nomenklaturze można nazwać wyniki lub produkty sybolicznego zjadania swych dzieci przez boga czasu (Kronosa)?

{D} Pamiętaj, że Bóg jedynie stwarza wybranym ludziom okazje do dokonania tego co zamierzają i odniesienia w tym sukcesu – jeśli na sukces ten zdecydują się zapracować, jednak niemal nigdy Bóg NIE wykonuje za nich pracy osiągnięcia tego sukcesu. Empirycznie najlepiej opisują to doświadczenia ludzi wyrażane przysłowiami jakie omawiam w (16) z punktu #V2 strony o nazwie „2020zycie.htm” – np. polskie „pomóż sobie sam nieboże wtedy Bóg ci dopomoże”. W swych metodach pomagania Bóg znacząco różni się więc np. od wielu matek, które wyrabiają u dzieci pogląd iż „pomaganie” polega na „wykonaniu za kogoś”, a także od rządów demokratycznych krajów, które aby zdobywać głosy wyborców też „pomagają” tak samo jak matki. Za to metody Boga są podobne do metod surowych ojców, którzy wiedzą, że aby przygotować do odnoszenia sukcesów i pokonywania napotykanych przeciwności konieczne jest przepuszczanie przez coraz trudniejszą i bardziej wymagającą szkołę prawdziwego życia. Innymi słowy, jeśli chce się aby cokolwiek zostało osiągnięte lub wdrożone, wówczas trzeba zakasać rękawy i pracowicie zabrać się za osobiste tego zrealizowanie, a NIE liczyć iż samo się to wdroży w jakiś cudowny sposób – co żartobliwie podkreśla też np. (d) z punktu #L2 na mojej stronie o nazwie „smart_tv.htm”.

{E} Nie wierz w czyjekolwiek twierdzenia iż dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna” faktycznie poszukuje i upowszechnia „prawdę”, albo że cenzurowanie publikacji naukowych przez tzw. „ekspertów” w danej dyscyplinie, ukrywane pod oficjalną nazwą „peer review” (patrz https://www.google.pl/search?q=peer+review+meaning ), rzekomo służy jedynie „kontroli jakości” – NIE zaś służy przykładowo segregowaniu i dyskryminacji tematyki badawczej do jakiej oficjalna nauka ma uprzedzenia ponieważ promują one faktyczną prawdę ujawniając błędy, nieścisłości i kłamstwa prymitywnych i niepotwierdzonych oficjalnych teoryjek, czy też NIE służy np. cenzurowaniu aby publikacje te wypełniały wymogi wmuszania ludzkości upadkowego ateizmu pozbawionego boskich wzorców wzrostowego zachowania a ukrywanego pod oficjalną nazwą „Brzytwa Ockhama” – patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama . Wszakże na przekór iż istnieje niemal nieograniczona liczba nieznanych jeszcze ludzkości prawd, zaś Bóg ich treści poukładał w łatwe do zrozumienia łańcuchy, ogniwa których podsuwa do poznania tym co poznali i pamiętają prawdę o roli Boga, faktycznie „oficjalna nauka ateistyczna” uznaje za dozwolone do badania i publikowania tylko te obszary jakie już jawnie służą negowaniu istnienia, osiągnięć, mocy i roli Boga, a ponadto wykazuje chroniczną niesprawiedliwość, uprzedzenie i dyskryminację w stosunku do osób prowadzących badania poświęcone ustaleniu prawdy we wszelkich obszarach wiedzy w jakich kryje się największy potencjał technicznego, cywilizacyjnego i duchowego zaawansowania ludzkości, np. w tematyce UFO, magii, telekinezy, telepatii, Boga, duszy, stworzenia i pochodzenia życia, reinkarnacji, pochodzenia doskonałych budowli megalitycznych (np. „Inkaskich Murów” typu zilustrowanego powyżej na „Fot. #C5a”), prawdy stwierdzeń legend i tzw. „starożytnych mitów”, perpetuum mobile, darmowej energii, udoskonalaniu istniejących ustrojów politycznych (np. w tematyce badania lub w próbach wdrażania mojego „Ustroju Nirwany”), wiedzy ustalanej zastosowaniami mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” czy mojej „Teorii Życia z 2020 roku” opisywanej na stronie o nazwie „2020zycie.htm”, oraz w tematyce wielu jeszcze innych obszarów i spraw. Jeśli zaś jakiś badacz się „wychyli” i zacznie ujawniać faktyczną prawdę w takich tematach zakazywanych i traktowanych z uprzedzeniami przez „oficjalną naukę ateistyczną”, wówczas spotyka go potraktowanie podobne do tego jakie otrzymują wyniki moich badań dotyczące niniejszej „Teorii Życia z 2020 roku” oraz wcześniejszej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (upowszechnianie której do dzisiaj trzeba ukrywać pod mylącą nazwą „Koncept Dipolarnej Grawitacji”) i filozofii totalizmu (nazwę której w celu ochrony jej przed „zagłuszaniem”, dla powodów jakie wyjaśniłem w punkcie #A5 swej strony o nazwie „totalizm_pl.htm” też trzeba było wyrazić słowem „totalizm” pisanym przez „z” i niezgodnym z jego międzynarodową pisownią przez „s”). Najdyplomatyczniej, chociaż w ogromnym uproszczeniu, powody dlaczego tak się dzieje stara się wyjaśnić niemal 7-minut-długi film z YouTube o tytule „They Feel So Threatened By The Truth” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=3WLS6q8Dlpw ) – dosłowne tłumaczenie którego to tytułu stwierdza „Oni czują się tak zagrożeni przez prawdę” jednak tytuł ten daje się też rozumieć jako potwierdzony grzecznymi słowami dyplomatycznie wypowiadającego się dżentelmena fakt iż „oficjalna nauka kłamie” – czego dosłowne nazwanie po imieniu w dzisiejszych czasach „wolności wyrażania poglądów” jest jednak unikane przez niemal wszystkich. Niestety, owa grzeczność języka powoduje także iż w tym filmie zamiast użyć potwierdzanego wersetami Biblii wyrażenia „Ziemia okupowana i rządzona przez antyludzkie moce zła”, użyte jest dyplomatyczne wyrażenie „kontrola rzeczywistości” – patrz https://www.google.com/search?q=reality+control+meaning , natomiast zamiast wyrażenia „wmuszane ludzkości ograniczanie wszystkiego tylko do materii” użyte jest mylące czytającego, za to grzeczne i akceptowalne nawet przez „ateistycznych naukowców” wyrażenie „materialistyczny redukcjonizm” – patrz https://www.google.com/search?q=materialist+reductionism . Niestety, fakt iż „oficjalna nauka ateistyczna” niemal już zupełnie oficjalnie okłamuje ludzkość ma to następstwo, że każdy badacz ma obecnie tylko dwie alternatywy, mianowicie „albo opowie się za prawdą i dobrem ludzkości” – rujnując tym swoje szanse na sprawiedliwą karierę, uznanie, prawo do zgodnego z sumieniem działania, itp., albo też przyłączy się do chóru upowszechniających kłamstwa – w zamian uzyskując łatwe i zasobne życie, uznanie, autorytet, itp. Warto tu jednak pamiętać o wersecie 10:26 z biblijnej „Ew. w/g św. Mateusza” (jedno z wypełnień obietnicy jakiego ilustruję i omawiam np. w podpisie pod „Rys. #B2ab” ze strony „will_pl.htm”). Wszakże kiedyś w przyszłości dla niemal wszystkich obecnie wyznawanych oficjalnych teorii naukowych stopniowo będzie ujawniane iż zawierają one najróżniejsze błędy i przekłamania – ich twórcy zaniedbali przecież sprawdzić czy ich prawdę potwierdzają poświadczenia każdego z opisywanych powyżej „3 świadków”. Jeśli więc ktoś naprawdę zechce odkryć lub wynaleźć coś nowego, co reprezentuje prawdę i stąd co ma potencjał wniesienia trwałego wkładu lub stworzenia kolejnego fundamentu do gromadzenia dorobku ludzkości, być może warto aby poznał rady jakie tutaj opisuję, zaś przykłady przebiegów i wyników działań zgodnych z tymi radami przeanalizował na dowolnej z moich stron internetowych i publikacji.

{F} Poznawaj z Biblii, moich publikacji, historii i otaczającej cię rzeczywistości, oraz zawsze pamiętaj, prawdę o roli jaką spełnia Bóg we wszystkim co czynisz. Czasami nawet jedynie krótka myślowa prośba o inspirację jeśli dopiero za coś się zabierasz, równie krótkie podziękowanie jeśli osiągasz w czymś sukces, czy tylko przeczytanie (tj. myślowe zmówienie) modlitwy typu przytoczonej w punkcie #Y1 ze strony o nazwie „2020zycie.htm” – jeśli masz ku temu okazję, może dyskretnie stworzyć ci przewagę nad oczekującą cię trudną sytuacją życiową, tak jak to stwierdzają wersety 20:5-6 z biblijnej „Księgi Wyjścia” zaś empirycznie ilustruje faktyczne zdarzenie o jakim wspominam np. w podpisie pod Rys. #B2b – dół ze swej strony o nazwie „will_pl.htm”. Z kolei zaś właśnie taka dyskretnie stworzona ci sytuacja, jeśli uczynisz z niej użytek i za nią będziesz Bogu wdzięczny, może otworzyć ci szansę jaka pozwoli ci sprawiedliwie i zasłużenie zapracować na sukces w sprawie z jaką właśnie się zmagasz.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #338 wyjaśniający jak ustalenia inżynierii mechanicznej i inżynierii softwarowej definiują życie, wykazujący ponad wszelką wątpliwość iż życie musiało powstać w przeciw-materii, oraz ujawniający dlaczego życie absolutnie NIE było w stanie powstać w nieożywionej materii z naszego świata, stanowi adaptację treści punktów #C5 i #C6 ze strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm” (aktualizacja datowana 25 sierpnia 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „2020zycie.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „god_istnieje.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_istnieje.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #338, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, „Tablic Cykliczności”, mojego „ustroju nirwany”, mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, „Teorii Życia z 2020 roku”, czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com – o „małym druku” 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com – o „dużym druku” 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #338:

337, 2021/7/1 – wolna wola, wiedza, prawda, szkielet wiedzy i prawdy (#B1 do #B3 z „will_pl.htm”)

336, 2021/6/23 – nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu („część #V” z „2020zycie.htm”)

335, 2021/5/25 – film „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” („część #L” z „smart_tv.htm”)

331, 2021/1/25 – moja „Teoria Życia z 2020 roku” (#H1 do #H6 z „2020zycie.htm”)

324, 2020/7/1 – rozpoznawanie prawdziwych „perpetuum mobile” (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)

319 do #309, 2019/12/17 – Cykliczność Napędów er 1 do 6 (#J4.1 do #J4.6 z „propulsion_pl.htm”)

316, 2019/10/3 – co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z „evolution_pl.htm”)

299, 2018/7/1 – jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z „petone_pl.htm”)

297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z „2030.htm”)

282, 2017/3/17 – moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (#A0 z „dipolar_gravity_pl.htm”)

210, 2011/8/11 – „przysparzanie wiedzy” jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z „will_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#337E: The totaliztic understanding of free will, knowledge, truth, and the skeleton of knowledge and truth, as well as the reversible software time with which God manages their consequences

2021/08/25

I am sorry to inform here the readers that I have NOT had so far enough time to complete the translation of items #B1, #B2 and #B3 from my web page named „will.htm”, from which the results of my research to be presented in this post number #337E (for blogs of totalizm) were to be adopted. The only thing that I have managed to translate so far, are the headings, mottos and captions under the illustrations to these three items – which, however, should give the reader a good understanding of what unique knowledge I have developed and am trying to disseminate in there. So if the reader is interested in this knowledge, then I suggest that the reader himself or herself translates into the language he or she uses the full content of these items #B1, #B2 and #B3, which is already published on the Polish version of the same web page named „will_pl.htm”. After all, on the Internet numerous (free) programs are available, with the use of which the reader is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) version of the translation of these results of my research. Alternatively, the reader can translate by himself or herself post number #337 to blogs of totalizm, which is the Polish equivalent of this English post #337E and which has already been published, among others, as the post number #337 from „volume Q” of my publication [13] available via the web page named „tekst_13.htm” that compiles texts of all previously published posts to blogs of totalizm.

Motto of this post #337E: „It is high time for us to start realize that the conditions and details for making by people even the most insignificant inventions or discoveries based on truth, God probably prepares for hundreds or thousands of ‚human years’ (see Bible, verse 3:8 from „2 Peter”) of gathering and processing the knowledge that is needed, and then diligent creating the factors that motivate people, such as: the required conditions and environments, announcements, guidelines, training of „souls” of those people whom God entrusts with the task of the practical accomplishing these discoveries or inventions, and then such directing their implementation that the truth contained in them in the most educational and permanent way finally overcomes the evil forces that fight out the eventuation of these discoveries or inventions.” (The explaining why forming and tolerating in their communities, institutions or countries the „curse of inventors” or „inventive impotence” which block the disclosure and implementation of truths, discoveries and inventions, is a severely punished sin – as it is explained e.g. in items #V5, #V3, and (13) from item #V2 of my web page named 2020life.htm.)

#B1. The „free will” – why God gave it to people, and how the management of „reversible software time” enables God to make the achievement of goals intended by God independent from the actions of people opposing these goals:

#B2. The functions of knowledge and truth in the intellectual development of the entire universe – and the most important goals which God tries to accomplish through the creation of „pursuing knowledge” people:

Motto: „Only knowledge that expresses „truth” brings about progress, while knowledge that comes from lying breeds downfall. This is why the knowledge newly established by people should NOT be recognized or implemented if it was NOT confirmed by the most reliable amongst known to people ‚three witnesses’, the truth, objectivity and certainty of judgments of which ‚3 witnesses’ is revealed and recommended by the philosophy of totalizm.” (The essence of the reason for the recommendation of „3 witnesses” in (1) from #G1 and in (1) from #H1 of my web page „2020life.htm”, as well as in #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”.)

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg

http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg
Fig. #B2ab:
Here are two drawings which illustrate how drastically opposite to each other can be interpretations of two authors of the strict descriptions of the appearance and structure of the male (positive) „God Drobinas” contained in the ancient knowledge from the Cabbalistic book „Sefer ha-Zohar” – if any of the authors of these interpretations lacks these confirmed by the credentials of discussed above „3 witnesses”: the dictionary and the „key”, which in present times allow for a truthful interpretation of these descriptions of appearance and structure. In turn, because with such a large contrast between them, it is NOT possible that both these interpretations express the truth, thus one of these interpretations represents at least a huge error of inquiry, if NOT deliberately lying and deceiving humanity by the evil forces hidden behind it – which forces have the power and skills for tempting and deceiving of people. Both the above drawings show the appearance of the same male „God Drobina”. Only that the upper one (a) was developed after already finding the key and a dictionary confirmed by the required „3 witnesses”, thus allowing a precise interpretation of descriptions of its appearance. In turn this „key” and dictionary revealed that the book „Sefer ha-Zohar” describes the appearance and structure of both the male (positive) „God Drobina” shown above in the upper (a) drawing – to the image and likeness of which, according to the verse 1:27 from the „Book of Genesis” of Bible, God created men. Furthermore, this „key” and dictionary revealed also that the book „Sefer ha-Zohar” describes as well the appearance and structure of NOT shown here, but illustrated in „Fig. #K2b(right)” from my web page named „god_exists.htm”, female (negative) „God Drobina”- in the image and likeness of which, according to the verse 1:27 from the „Book of Genesis” of Bible, God created women. In turn the lower (b) from the above drawings, which imparts the humanity that the ancient book „Sefer ha-Zohar” supposedly shows a „machine for producing manna”, probably was worked out on the principle of erroneous and sensation-oriented human „guessing” of the meanings of individual formulations of descriptions from this ancient book. This „guessing” make its author famous and probably richer – because it allowed him to publish a „bestseller” book entitled „The Manna Machine” (see https://www.google.com/search?q=manna+machine+book&source=lnms&tbm=isch ), on the basis of which e.g. someone in Poland prepared a 26:04 minutes long free YouTube video in Polish entitled: ‘Sekret Arki Przymierza i „Wiekowego Starca” ‘ (this title means: The Secret of the Ark of the Covenant and „Aged Old Man”) which is disseminated from the address https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . However, at the same time, this „guessing” spread around the world the untruth that was shifting humanity back in the development, the correction and replacement of which with the truth about the appearance, structure and role of „God Drobinas”, in the present times of increasingly clever lying to people by adherents of evil, probably will take ages (if this deepening rejection by people of truth and acceptance of lies and evil, will at all allow most people to see through their eyes and to come out into the light from the darkness of lies). The very process of finding this „key” and dictionary, together with the provision of the required „3 witnesses” confirming their truth, is explained more comprehensively in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”. In turn the confirmation of the truth of this „key” and the dictionary reveals that the lower (b) drawing is completely erroneous, and that probably the sponsorship of its widespread dissemination around the world is carried out by these evil forces interested in hiding the truth and keeping humanity in ignorance, unawareness and lies – which forces, among other things, at the same time fiercely (though secretly) persecute and block also the dissemination of my publications and thus, through this persecution, serve me for over 35 years indescribable amount of suffering as a „payment” for my efforts of improving the fates of all people. Fortunately for us, the biblical promise to reveal to people every secret hidden by someone (expressed in verse 10:26 from the biblical „Gospel according to St. Matthew” – I quote from NIV: „… for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known”) causes that surely one day this promise will also be fulfilled for this extremely important for humanity case of attempts by evil forces to hide from people the truth about „God Drobinas”. For example, if God decides to NOT allow that the dissemination of my research is blocked and deleted completely by the evil forces while my almost life-long suffering of taking continuous persecution is NOT wasted, then this promise from the Bible God probably could fulfil just by effects of inspiring me in 2020 to develop my „Theory of life of 2020” described on the totaliztic web page named „2020life.htm” – an important fragment of which is devoted to the discovery and the description of the existence, appearance, and role of „God Drobinas”.

Fig. #B2a – upper: Here is the appearance of the male positive „God Drobina” prepared by my graphically talented friend (in the creation of which illustration I participated remotely, laboriously preparing detailed and long instructions and explanations sent to my friend by e-mail), the truth and correctness of which appearance is certified by all the most important „3 witnesses” – confirmations of which I presented in item #K1 from the web page named „god_exists.htm” and in captions under illustrations attached to that #K1. The external appearance of this male God Drobina is characterized by having an erected „penis”, testicles, and beard – all thoroughly described in the Cabbalistic book „Sefer ha-Zohar”. The same book also describes the appearance and constitution of the female negative God Drobina, whose external appearance is characterized by having a female organ „vulva” and the lack of a beard. However, much more important for us her internal differences compared to the male God Drobina, still await the exact decoding after the development of the required „key” and dictionary – as I described it in item #B2 of the Polish equivalent of this web page. After all, the differences in the structure and operation of both these different „God Drobinas” are later transferred to people because of the differentiation of programs of our „soul” that are synthesized in their interiors. So these inner differences define such huge differences that exist in thinking, actions, and behaviours of men and women. Unfortunately, the fact of the existence of the description of the female God Drobina in the book „Sefer ha-Zohar” was conveniently „overlooked” by the authors of the world „bestseller” entitled „The Manna Machine”, which persuaded humanity that these descriptions supposedly document only the existence and use of the supposed „machine for producing manna” shown as the lower (b) one of the above drawings. After all, the „machine for producing manna” would NOT have its male and female varieties, nor male and female lower organs – especially it would NOT have an erected „penis” and two „testicles” that surround it, perfectly visible in the lower part (b) of the illustration of this supposed „machine”.

Fig. #B2b – lower: Here is the appearance of the supposed „machine for producing manna” also prepared by my friend, the truth and correctness of the existence and appearance of which deny all the „3 witnesses” discussed here – statements of which I presented in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm” and in captions under the illustrations attached to these #K1 and #K2. This appearance reveals how easy it is to mislead (if NOT deliberately lie to) the whole of humanity with sensational statements and high-quality graphics that distort the truth, and how sceptical and hostile to God are today’s people ready to accept with enthusiasm everything that denies existence, wisdom and the power of our God – no wonder that the God-controlled nature and fate of humanity just show us that God „means business” (see https://www.google.com/search?q=mean+business+idiom ), and that if people do NOT show the change caused by repentance, the saving effects of which in the Bible illustratively suggests the behaviour of the kingdom of „Nineveh”, and will NOT start quickly the elimination of „money” (which are the source of almost all evil) through e.g. undertaking the implementation of the political „Nirvana System”, described in „part #L” and in the INTRODUCTION of my web page named „smart_tvs.htm” while symbolically illustrated in the Polish language on our free half-hour-long video entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (see https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E – which title means: „World without money: The Nirvana Political System”), then whatever predicts scientifically the scenario of our Polish-language film entitled „Zagłada ludzkości 2030” (see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 – which title means: „The Great Purification of Humanity of 2030s”) unfortunately we all will, without exception, experience very painfully. After all, it is probably to such a scenario that in a coded manner refers verse 24:22 from the biblical „Gospel according to St. Matthew”, the intentional logical and historical contradiction of it in relation to descriptions that follow it are to provide us with a „key” and with clarification regarding the differentiation of understanding of times in which it is to take place.

#B3. Mankind – means working ants to which God entrusted cleaning the complex outlines of „skeleton of knowledge and truth” that are hidden amongst „shadows of possible overlooking or lying”:

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #337E (presenting the totaliztic explanation of the concepts of „free will”, knowledge, truth, „skeleton of knowledge and truth”, and also a short description of „reversible software time” with which God manages all of them) is an adaptation of the content of items #B1, #B2 and #B3 from my English web page named „will.htm” (update of 2021/7/7, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/will.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will.htm
http://gravity.ezyro.com/will.htm
http://nirwana.hstn.me/will.htm
http://drobina.rf.gd/will.htm
http://pajak.org.nz/will.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/will.htm , it is enough if in that address the name of the web page „will.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „evolution.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/will.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #337E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print” 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” 24pt – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #337E:

336E, 2021/7/20 – previously unknown truths describing God („Part #V” in „2020life.htm”)

335E, 2021/5/25 – movie „World without money: Nirvana System” („Part #L” in „smart_tvs.htm”)

331E, 2021/1/25 – my „Theory of Life from 2020” (#H1 to #H6 in „2020life.htm”)

324E, 2020/7/1 – operational perpetual motion (#B3 in „fe_cell.htm”)

319E to #309E, 2019/12/17 – Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)

316E, 2019/10/3 – what and when God improved in human race (#A1 in „evolution.htm”)

299E, 2018/7/1 – how God manages fates of people and institutions (#J5 in „petone.htm”)

297E, 2018/5/12- The Great Purification of 2030s (#N1 in „2030_uk.htm”)

282E, 2017/3/17 – my „Theory of Everything from 1985” (#A0 in „dipolar_gravity.htm”)

210E, 2011/8/11 – „pursue of knowledge” as one of the goals of creating people (#B4 in „will.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#337: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, wiedzy, prawdy oraz szkieletu wiedzy i prawdy, a także nawracalnego czasu softwarowego jakim Bóg zarządza ich następstwami

2021/08/01

Motto niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu: „Najwyższy już czas abyśmy zaczęli zdawać sobie sprawę, że sytuację i szczegóły dokonania przez ludzi nawet najmniej istotnego wynalazku lub odkrycia bazującego na prawdzie, Bóg zapewne przygotowuje przez setki lub nawet tysiące ‚ludzkich lat’ (patrz werset 3:8 z bibilijnego ‚2 Listu św. Piotra Apostoła’) gromadzenia i przetwarzania wymaganej wiedzy, poczym pracowitego przygotowywania motywujących działania ludzi: wymaganych warunków i środowisk, zapowiedzi, wskazówek, szkolenia „dusz” osób jakim Bóg powierzy zadanie ich praktycznego dokonania, oraz następnego takiego pokierowania ich wdrażaniem aby zawarta w nich prawda w końcu przezwyciężyła zwalczające ją moce zła w najbardziej uczący i trwały sposób.” (Wyjaśnienie dlaczego formowanie i tolerowanie w swych społecznościach, instytucjach lub krajach „przekleństwa wynalazców” lub „wynalazczej impotencji” jakie blokują ujawnianie i wdrażanie prawdy, odkryć i wynalazków, jest surowo karanym grzechem – tak jak wyjaśniają to np. punkty #V5, #V3, oraz (13) z punktu #V2 mojej strony o nazwie „2020zycie.htm”)

#B1. „Wolna wola” – dlaczego Bóg dał ją ludziom, oraz jak zarządzanie „nawracalnym czasem softwarowym” umożliwia Bogu uniezależnianie osiągania zamierzonych przez Boga celów od przeciwstawnych tym celom postępowań ludzi:

Jeśli dobrze się zastanowić, to ludzie mają dostęp do kilku wskazówek które pozwalają im wydedukować intencje Boga. Jedną z owych wskazówej jest tzw. „wolna wola” którą ludzie otrzymali od Boga. (Odnotuj że „wolna wola” po angielsku nazywa się „free will” – to więc od niej wywodzi się nazwa strony „will_pl.htm” z której został adoptowany niniejszy wpis #337 do blogów totalizmu.) „Wolna wola” jest to dane nam przez Boga prawo do formowania w sobie, wyznawania, upowszechniania i do wdrażania dowolnej opinii na każdy możliwy temat i do podjęcia zgodnego z tą opinią działania potwierdzającego gotowość tak działającej osoby do zaakceptowania też wszelkich następstw jakie działanie to spowoduje.

Nie trudno wydedukować, że prawo „wolnej woli” dane ludziom przez Boga stanowi jednocześnie bardzo poważne ograniczenie jakie limituje metody działania samego Boga. Wszakże aby NIE złamać u ludzi owej wolnej woli, Bóg zmuszony jest postępować w określony sposób. Znaczy cokolwiek Bóg czyni, zmuszony jest to czynić w taki sposób aby każdy człowiek mógł potem to sobie zinterpretować na swój własny sposób – czyli jak tylko zechce. (Ta zasada niejednoznacznego działania Boga nazywa się „kanonem niejednoznaczności” i jest ona omawiana szerzej w punkcie #C2 strony o nazwie „will_pl.htm”, zaś doskonały przykład empirycznego materiału dowodowego jaki potwierdza jego faktyczne wdrażanie przez Boga zaprezentowałem, m.in., w punkcie #C2 swej strony o nazwie „tornado_pl.htm”.) Przykładowo, jeśli jakiś pogląd upowszechniający się i wdrażany wśród ludzi wcale NIE jest na rękę długofalowym zamiarom Boga, z powodu dania ludziom owej „wolnej woli” Bóg wcale nie może np. natychmiast pojawić się w chmurach i wymierzyć kilka piorunów w tyłki tych z ludzi, którzy upowszechniają i wdrażają ów niekorzystny dla Boga pogląd (tj. może to uczynić dopiero w kilka lat później, kiedy owi ludzie ani ich otoczenie już NIE pamiętają za co oberwali). Wszakże gdyby Bóg natychmiast pojawiał się ludziom i tak zadziałał, wówczas wszyscy ludzie ze strachu straciliby „wolną wolę” a zaczęliby czynić dokładnie i tylko to co Bóg im nakazał.

Oczywiście, musiały istnieć bardzo ważne powody dla których wszechmocny Bóg uznał za korzystne dla swoich własnych intencji narzucenie sobie samemu dodatkowych ograniczeń dla swego działania w zamian za danie ludziom owej „wolnej woli”. Jeśli dobrze się zastanowić, powody te daje się wydedukować. Przykład jednej grupy z nich opisałem dokładniej w punkcie #V6 swej strony o nazwie „2020zycie.htm”. Ich działanie powoduje bowiem, że np. „wolna wola czynienia zła”, w połączeniu z istnieniem ludzi którzy mając „wolną wolę” faktycznie czynią zło, powoduje u osób jakie doświadczą następstw tego zła pojawienie się silnych i zmuszających ich do działania motywacji aby zło to w jakiś sposób wyeliminować z działania na ludzkość. W ten sposób sytuacja ludzkości ma szansę aby stopniowo zmierzać ku coraz lepszej. Jednocześnie zaś Bóg, obserwując reakcje i losy ludzi którzy doświadczyli dany rodzaj zła, uzyskuje doskonałe rozeznanie jakie rodzaje zła wymagają najpilniejszego wyeliminowania z działania na ludzkość. Przykładowo, to właśnie dzięki uzyskaniu tego rozeznania Bóg wprogramował w dusze i ciała ludzkie zjawisko cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie obecnie umożliwia ludzkości całkowite wyeliminowanie z istnienia „pieniędzy”, „strachu” oraz „chciwości” – które są głównymi źródłami wszelkiego zła panoszącego się na Ziemi (patrz Biblia, werset 6:10 z bibilijnego „1 listu do Tymoteusza”, cytuję: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”). Owo zjawisko „zapracowanej nirwany” umożliwia bowiem ludzkości wdrożenie na Ziemi politycznego „Ustroju Nirwany” krótko opisanego, między innymi, w „części #L” i we WSTĘPie strony „smart_tv.htm” – jakiego działanie i zalety wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na około półgodzinnym filmie o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” gratisowo upowszechnianym w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . „Wolna wola” jest też niezbędna w celu zróżnicowania zachowań ludzkich, czyli umożliwienia czynienia „zła” przez te osoby których „wolna wola” z jakichś powodów nakłania do czynienia zła. Z kolei „zło”, „dobro” oraz „wolna wola ich wyrządzania” formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania „dobra” i „zła” odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe – na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm” i w punkcie #C3 ze strony o nazwie „humanity_pl.htm”. Jeszcze innym powodem dla którego ludzie otrzymali od Boga owo prawo „wolnej woli”, jest uzyskiwanie przez Boga niezbędnych mu informacji inspirujących gromadzenie Jego wiedzy na każdy możliwy temat, przykładowo informacji o rodzajach, działaniu i następstwach „czynionego przez ludzi zła” – tak jak wyjaśniłem to w (11) z punktu #V2 oraz w punkcie #V6 we wyżej wymienionej stronie „2020zycie.htm”. Z kolei owa różnorodność opinii jakie ludzie formują dzięki posiadaniu „wolnej woli” może być dla Boga wyjątkowo cenna tylko w przypadku jeśli najważniejsze z celów dla których Bóg stworzył ludzi obejmują „przysparzanie wiedzy” oraz „udoskonalanie całego wszechświata”.

Jeśli czytelnika interesują cechy i działanie ludzkiej „wolnej woli” wówczas polecałbym mu przeczytanie też najważniejszego punktu #J5 (potem zaś związanego z nim punktu #J6) ze strony o nazwie „petone_pl.htm”. Ponieważ zaś cechami i wynikami działania ludzkiej „wolnej woli” Bóg steruje poprzez cechy i działanie „nawracalnego czasu softwarowego” w jakim starzeją się m.in. i ludzie, warto też poczytać o owym sztucznie zaprogramowanym przez Boga „nawracalnym czasie softwarowym” w którym starzeją się wszystkie żywe stworzenia o ciałach z materii, zaś działanie którego pozwala Bogu osiągać wszystko to co Bóg uzna za stosowne bez łamania naszej „wolnej woli”. Działanie tego nawracalnego czasu softwarowego rządzącego ludzkim życiem najbardziej wyczerpująco opisane jest w polskojęzycznej monografii [12] gratisowo upowszechnianej moją stroną „tekst_12.htm”, zaś skrótowo wyjaśniam je, między innymi, w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”, we wstępie i punktach #G4 i #D1 strony „dipolar_gravity_pl.htm”, w punktach #J2 oraz #C3 do #C4.1 z innej mojej strony „immortality_pl.htm”, oraz w podpisie pod „Tabelą #A1” ze strony „humanity_pl.htm”.

Aby jednak NIE odrywać czytelnika od toku narracji niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu, skrótowo streszczę i tutaj działanie owego sztucznie zaprogramowanego przez Boga „ludzkiego czasu” (tj. streszczę tu działanie „nawracalnego czasu softwarowego”). Gdyby działanie owego czasu w jakim my wszyscy się starzejemy spróbować wyjaśnić w możliwie najprostrzy sposób, to jego esencja wynika z ograniczenia przez Boga naszej widzialności (percepcji) otaczającej nas rzeczywistości, a także widzialności nas samych, do jedynie 3 wymiarów liniowych naszego świata materii (tj. do wymiarów: długość „X”, wysokość „Y”, oraz szerokość „Z”). Tymczasem faktycznie rzeczywistość ta, a także nasze ciała, zajmują aż 4 wymiary liniowe jakie panują w całej objętości pierwotnego tzw. „przeciw-świata”, tj. zajmują „długość (X)”, „wysokość (Y)”, „szerokość (Z)”, oraz „głębokość (G)”. W czasach bowiem biblijnego „Wielkiego Potopu”, ze zdolności postrzegania naszego otoczenia i siebie samych, specjalnym programem zapisanym w łańcuchach naszych DNA, Bóg wyeliminował u nas więc ów wymiar „głębokości (G)” – który aby ujrzeć musielibiśmy mieć albo jakiś cudowny „mikroskop” jaki pozwalałby nam zaglądnąć „wgłąb” naszej skóry poprzez kolejne „warstewki czasowe”, albo też musielibyśmy mieć jakiś cudowny „teleskop” jaki pozwalałby nam zobaczyć „wyższe” niż obecna warstewki np. naszej skóry istniejące w kolejnych przyszłych „warstewkach czasowych”. (Te „warstewki czasowe”, w swych opisach działania owego „ludzkiego czasu” ja często nazywam „naleśniczkami”, ponieważ w niewidzialnym dla nas czwartym liniowym wymiarze „głębokość (G)” są one poukładane jedna na drugiej, tak jak stos cieniutkich naleśniczków układa się na talerzu – po ich opisy patrz np. punkt #D3 mojej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, natomiast wyjaśnienie roli „poprzecznej” czyli „powierzchniowej” natury fal elektromagnetycznych jako empirycznego dowodu iż te „warstewki czasowe” faktycznie istnieją ukryte w czwartym wymiarze liniowym „G” przeciw-świata zaprezentowałem w punkcie #D1 z innej mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”.) W rezultacie, chociaż nasze ciało faktycznie Bóg stworzył jako czterowymiarowe, w praktyce software jakie zawarte jest w naszym DNA i jakie steruje naszym przechodzeniem przez „nawracalny czas softwarowy” pozwala nam widzieć jedynie trzy nasze wymiary definiujące położenie naszego ciała w danej chwili czasowej względem innych obiektów jakie Bóg też postwarzał aby w owej chwili czasowej też istniały w tej samej co my „przestrzeni czasowej” (tj. w tzw. „Omniplanie” opisywanym w punktach #C3 do #C4.1 z innej mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”).

Rezultat tego „poszatkowania” naszego czterowymiarowego ciała z materii na szereg odmiennych plasterków wgłębnych, każdy z których istnieje w odrębnej trzywymiarowej „warstewce czasowej” z przeciw-świata (tj. istnieje jakby w odrębnym „naleśniczku”), daje się łatwo zrozumieć jeśli użyje się analogii filmu ruchomego wyświetlanego z taśmy filmowej w dotychczasowych kinach. Mianowicie, ów fragment naszego ciała jaki istnieje we właśnie przeżywanej przez nas chwili czasowej, możnaby porównać do 2-wymiarowego widoku ciała dowolnego bohatera filmowego, który na taśmie filmowej jest odwzorowany jedynie jako hipotetyczna „płaska” istota mająca jedynie dwa wymiary, tj. mająca tylko wymiar „długość (X)” i „wysokość (Y)”, a żyjąca wyłącznie na poszczególnych klatkach owej taśmy filmowej. Owe więc „płaskie” istoty z taśmy filmowej wcale NIE wiedzą iż faktycznie ich ciała są trzywymiarowe, bowiem oprócz wymiarów „długość (X)” i „wysokość (Y)”, mają one jeszcze „szerokość (Z)” – tyle, że owa „szerokość (Z)” została poszatkowana na cieniutkie „naleśniczki” jakie rozlokowane są w szeregu odmiennych klatek filmowych, wglądu do jakich owe „płaskie” istoty NIE otrzymały. Wszakże poszczególne klatki filmu ukrywające ich wymiar „szerokość (Z)”, jakaś nadrzędna istota poodcinała od innych klatek, układając wszystkie te klatki w stos, podobnie jak „naleśniczki” układa się na talerzu, poczym specjalnym programem wbudowym w „DNA” owych „płaskich” bohaterów z filmu szybko przełącza ich świadomość od jednej takiej klatki filmu do następnej, dając im wrażenie iż dynamicznie żyją oni w skokowym upływie czasu (tak jak skokowo upływa czas bohaterów filmów oglądanych przez nas w kinach). Upływem zaś tego skokowego czasu steruje ów program z „DNA”. Działanie tego programu z DNA możemy sobie łatwo wyobrazić jako podobne do działania mechanizmu projektora filmowego w kinach, lub do działania naszego komputera kiedy kopię tego filmu przeglądamy komputerem np. z „youtube.com”. W rezultacie owi hipotetyczni „płascy” bohaterowie żyjący w owym filmie NIE wiedzą, że ich życie upływa w sztucznie stworzonym „czasie”, szybkość upływu którego jest wyznaczana przez program owego DNA, ani NIE wiedzą, że rządząca nimi nadrzędna istota może np. cofać ich życie do tyłu w czasie (lub raptownie przerzucać do przodu), oraz zatrzymywać i ponownie uruchamiać tym samym programem z DNA. Jedynie czasami pamiętane przez ich podświadomości poprzednie przejście przez życie może powodować u nich zjawisko „deja vu” (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), które dla co mądrzejszych z ich grona stanowić będzie jeden z wielu dowodów empirycznych iż faktycznie żyją w sztucznie zaprogramowanym dla nich przebiegu „nawracalnego czasu softwarowego”. Tak nawiasem mowiąc to w punktach #D1 i #D2 ze swej strony o nazwie „immortality_pl.htm” opisałem eksperyment jaki udowadnia empirycznie iż my ludzie żyjemy właśnie w takim skokowo upływającym „nawracalnym czasie softwarowym”, a nawet pozwala wyznaczyć częstotliwość naszego przeskakiwania od jednej klatki („naleśniczka”) owego nawracalnego czasu softwarowego do następnej jego klatki (tj. do następnego „naleśniczka”).

Opisana powyżej analogia działania naszego „czasu ludzkiego” do działania czasu owych hipotetycznych „płaskich” bohaterów żyjących w kolejnych klatkach taśmy filmowej, wyjaśnia że wcale „czas NIE upływa wokół nas” (tak jak kłamliwie wmawia nam to naiwne zrozumienie czasu przez dzisiejszą „oficjalną naukę ateistyczną”), a to „my przemieszczamy się przez czas”, a ściślej nasza świadomość jest skokowo przełączana od jednej „warstewki czasowej” (naleśniczka) do następnej, programowo przemieszczając nas tym przez „przestrzeń czasową” (tj. przez „Omniplan”), która zawiera wszelkie obiekty z jakimi się stykamy w danym okresie naszego życia. Jeśli więc naszymi modlitwami np. wybłagamy od Boga zmianę przebiegu tej części naszego życia, w jaką nasza „wolna wola” nas właśnie wprowadziła, faktycznie zmianę tę urzeczywistnia Bóg poprzez fizyczne przemieszczenie niewidzialnych dla nas przyszłych lub przeszłych fragmentów naszego „poszatkowanego” na „warstewki czasowe” ciała w inne miejsca „przestrzeni czasowej” (tj. „omniplanu”) w jakich dotykają nas odmienne zdarzenia formowane przez obiekty już istniejące w tamtych miejscach owej przestrzeni czasowej – co ja staram się wyjaśnić dokładniej w owym punkcie #J5 swej strony o nazwie „petone_pl.htm”. Alternatywnie, w przyszłych lub przeszłych „warstewkach czasowych” Bóg może odpowiednio pozmieniać sekwencje zachowań innych obecnych tam obiektów – tak że zmieni to ich wpływ na nasze losy (przykładowo, Bóg może zmienić trajektorię lotu kuli wystrzelonej przez naszego wroga, czy upadającej cegły, która w poprzednim sformułowaniu „omniplanu” rozbijała naszą głowę, tak aby w nowym przebiegu czasu trajektoria ta ominęła naszą głowę – co doskonale uświadamia nam staropolskie przysłowie „człowiek strzela jednak kule nosi diabeł”). Powyższe wyjaśnienia starają się więc dość klarownie ujawnić, że istnieje ścisły związek naszej „wolnej woli” z „przestrzenią czasową” (omniplanem), z naszymi losami życiowymi, oraz z decyzjami Boga jak kształtować dalszy przebieg naszego życia. Nasza bowiem „wolna wola” jest regulatorem „przysparzania wiedzy” dla jakiego dokonywania my ludzie zostaliśmy stworzeni. Z kolei zarządzanie ową „wolną wolą” oraz wynikami naszych postępowań Bóg dokonuje właśnie poprzez odpowiednie przekonfigurowywanie „przestrzeni czasowej” czyli „omniplanu”, możliwe dzięki programowemu przeformatowaniu przez Boga czterowymiarowego przeciw-świata na zbiór „warstewek czasowych” (tj. „naleśniczków”) naszego trzywymiarowego świata materii.

#B2. Rola wiedzy i prawdy w podnoszeniu przez Boga rozwoju intelektualnego całego wszechświata – oraz najważniejsze z celów, które Bóg stara się osiągnąć poprzez stworzenie „przysparzających wiedzę” ludzi:

Motto: „Tylko wiedza wyrażająca „prawdę” rodzi postęp, za to wiedza wynikająca z kłamstwa rodzi upadek. To dlatego nowo-ustalonej przez ludzi wiedzy NIE powinno się uznawać ani wdrażać jeśli NIE potwierdzili jej najrzetelniejsi ze znanych ludziom ‚trzech świadków’, prawdę, obiektywność i pewność osądów których ujawniła i rekomenduje filozofia totalizmu.” (Esencja powodu rekomendacji „3 świadków” w (1) z #G1 i w (1) z #H1 mojej strony „2020zycie.htm”, oraz w #I2 mojej autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”.)

Nasze modelowanie (symulacja) intencji Boga dokonane w poprzednim punkcie #B1 tego wpisu #337 pozwoliło, między innymi, na ustalenie iż „jednym z najważniejszych celów Boga jest powiększanie wiedzy”, a stąd intelektualny rozwój wszechświata. Co nawet ciekawsze, ów cel wyjaśnia także dokładnie dlaczego Bóg stworzył nasz świat materii oraz człowieka. Wszakże gdyby starał się on samotnie powiększać swoją wiedzę o wszechświecie, w owym samotnym powiększaniu wiedzy przeoczyłby On ogromną liczbę interesujących aspektów. Z wiedzą jest bowiem tak jak z dyskusją na dowolny temat. Znaczy kiedy samotnie rozważa się jakiś temat, wówczas wygląda on znacznie ubożej niż kiedy temat ten zacznie się dyskutować z innymi ludźmi.

Jeśli więc istnienie człowieka rozpatruje się z punktu widzenia owego intelektualnego rozwoju wszechświata jako jednego z najważniejszych celów Boga, wówczas człowiek okazuje się rodzajem „boskiego laboranta” który symuluje lub przygotowuje przyszłe obiekty badań. Oczywiście, owa rola człowieka w boskich planach nakłada na ludzkość cały szereg wymogów. Z kolei aby wymogi te mogły zostać sprostane, Bóg zmuszony jest do kierowania rozwojem człowieka w ściśle określony sposób.

Przysparzanie wiedzy jako cel stworzenia człowieka omawiane jest też aż na całym szeregu totaliztycznych stron. Po przykład takich właśnie stron warto zaglądnąć do punktu #B4 na stronie o nazwie „tornado_pl.htm”, czy np. zaglądnąć do punktu #B2 na stronie o nazwie „antichrist_pl.htm”.

Oczywiście, „przysparzanie wiedzy” wcale NIE jest jedynym celem dla którego Bóg stworzył człowieka. Cały szereg niemal tak samo istotnych celów stworzenia człowieka zestawionych i wyjaśnionych zostało w punkcie #C5 totaliztycznej strony „soul_proof_pl.htm”. Przykładowo, wiedza jest tylko wówczas użyteczna, jeśli reprezentuje tzw. „prawdę”. (Jak obecna „oficjalna nauka ateistyczna” definiuje ową „prawdę”, czytelnik znajdzie to w internecie za pomocą np. rozkazu https://www.google.pl/search?q=prawda+definicja . Np. ja znalazłem tam następującą definicję: „Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.”) Stąd jedną z najistotniejszych składowych celu dla jakiego Bóg stworzył ludzi, tj. celu „przysparzenie wiedzy”, jest „poszukiwanie prawdy” i „obstawanie za prawdą”. Tyle, że podczas „poszukiwania prawdy” jako składowej „przysparzania wiedzy”, definicja pojęcia „prawda” musi się różnić od definicji tego pojęcia wprowadzonej przez „oficjalną naukę ateistyczną” – tę totaliztyczną definicję „prawdy” wyraziłem jej symbolicznym modelem w punkcie #V7 swej strony „2020zycie.htm”.

Moje badania zgodne z zasadami najmoralniejszej obecnie w świecie nowoczesnej „filozofii totalizmu” (tej o nazwie pisanej z literą „z” – patrz #A5 ze strony „totalizm_pl.htm”) ustaliły także iż tylko wiedza wyrażająca prawdę cechuje się całym zbiorem powtarzalnych atrybutów, część z których opisałem w punkcie #V7 swej strony „2020zycie.htm”. Przykładowo, taką wiedzę zawierającą prawdę, przed jej udostępnieniem (przedłożeniem) ludziom do poznania, Bóg układa w rodzaj „łańcuchów” mających formę wektorów zaczynających się na Bogu i rozciągających się aż w nieskończoność. Stąd badacza, któremu Bóg dał do ręki jedno ogniwo takiego łańcucha wiedzy i prawdy, łańcuch ten może potem wieść do następnych połączonych z nim ogniw, wynosząc go do światła wiedzy i prawdy z labiryntu ciemności aktualnej niewiedzy i kłamstwa – tak jak uczyniła to mityczna „nitka Ariadny” (patrz https://www.google.pl/search?q=ni%C4%87+Ariadny ). Najdoskonalszym przykładem jak mnie w badaniach poprowadzila właśnie taka „nitka Ariadny”, jest moja „Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) – streszczenie wiedzo-twórczego potencjału której zawarłem w punkcie #V7 swej strony o nazwie „2020zycie.htm”, zaś najważniejsze osiągnięcia której (jakimi są urządzenia napędowe wszystkich 6 er technicznych budowanych przez ludzkość aż do końca swego istnienia) krótko streściłem w punkcie #B8.2 z mojej strony o nazwie „rok.htm” zaś opisałem dokładniej w punktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, poczym wspólnie z moim przyjacielem zilustrowaliśmy je na filmie o tytule „Napędy Przyszłości” upowszechnianym gratisowo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

Co najciekawsze, kolejne z potwierdzonych poświadczeniami owych „3 świadków” łańcuchy wiedzy i prawdy, są nam ujawniane przez Boga już jako powiązane razem ze sobą w formujący rodzaj wiodącego ludzkość ku światłu „szkieletu wiedzy i prawdy”. Wszystkie też łańcuchy formujące taki szkielet cechują się nadawanymi im przez Boga powtarzalnymi zbiorami atrybutów. Z kolei poznanie tych atrybutów przez ludzkich badaczy wnosi potencjał aby po ich potwierdzeniu przez opisanych tu i zawsze wymaganych „3 świadków” stwarzały one dostęp do niemal nieograniczonego odkrywania nieznanej uprzednio wiedzy i prawdy, oraz do korygowania kłamstw, błędów i pomyłek kryjących się w wiedzy i rzekomej prawdzie już oficjalnie uznawanej jednak NIE potwierdzonej przez owych „trzech świadków”. Doskonałym przykładem ilustrującym jak poznanie tych atrybutów może usprawnić ów proces postępu wyrażającej prawdę wiedzy, może być obecnie dopiero rozpoczęty proces poznawania budowy i działania tzw. „Drobin Boga”, swoje odkrycie jakich, oraz ich wstępne opisy przytoczyłem w punktach #K1 i #K2 strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Mianowicie, proces poznawania owych „Drobin Boga” obecnie jest utrudniony z powodu naszej nieznajomości „kluczy” i słownika, które wszystkie wyrażenia zawarte w precyzyjnie opisującej owe drobiny starożytnej księdze „Sefer ha-Zohar” (patrz https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku ) pozwalałyby przetłumaczyć na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową i techniczną – po ilustrację efektów tego braku „klucza” i słownika patrz „Rys. #B2” poniżej. Na szczęście dla nas już obecnie wiadomo, że męskie dodatnie „Drobiny Boga” – na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył mężczyzn, cechują się szeregiem odwrotnych atrybutów niż żeńskie ujemne „Drobiny Boga” – na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył kobiety (patrz werset werset 1:27 z biblijnej „Księgi Rodzaju” informujący nas – cytuję z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”). Stąd jeśli jakiś badacz poustala większość z atrybutów jakie są odwrotne u mężczyzn niż u kobiet, np. poustala dalsze atrybuty podobne do konsystencji u mężczyzn i zmienności u kobiet, koncentracji na ukończeniu jednego działania u mężczyzn, zaś następstw tzw. „multitasking” (tj. „wielozadaniowości” – patrz https://www.google.com/search?q=multitasking ) u kobiet, itd., wówczas poprzez użycie metody po angielsku zwanej „reverse engineering” (patrz https://www.google.com/search?q=reverse+engineering ) – co na polskie tlumaczą jako „inżynieria odwrotna” (patrz https://www.google.pl/search?q=in%C5%BCynieria+odwrotna ) badacz ten być może mógłby z czasem ustalić na czym polegają szczegóły odzwierciedlenia tych różnic w budowie i działaniu męskich i żeńskich „Drobin Boga”. To zaś z czasem pozwoliłoby wypracować owe „klucze” i słowniki, jakie umożliwiłyby precyzyjne przetłumaczenie obcnie trudnych już do zrozumienia pojęć użytych w starożytnej księdze „Sefer ha-Zohar”, na dzisiejszą ścisłą terminologię naukową. W rezultacie, z pomocą użycia już potwierdzonych poświadczeniami wymaganych „3 świadków” ustaleń mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (patrz strona „1985_teoria_wszystkiego.htm” lub strona „dipolar_gravity_pl.htm”) oraz już potwierdzonych przez tych „3 świadków” ustaleń mojej „Teorii Życia 2020 roku” (patrz strona „2020zycie.htm”), potem powinno dać się poprawnie wypracować całą naukową prawdę na temat szczegółowej budowy i działania poszczególnych składowych ciałek „Drobin Boga”.

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg

http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg
Rys. #B2ab: Oto dwa rysunki jakie ilustrują jak drastycznie przeciwstawnie do siebie dwaj autorzy mogą interpretować ścisłe opisy wyglądu i budowy męskiej (dodatniej) „Drobiny Boga” zawarte w prastarej wiedzy z kabalistycznej księgi „Sefer ha-Zohar” – jeśli któremuś z autorów owych interpretacji brakuje potwierdzonego poświadczeniami omówionych powyżej „3 świadków”: słownika i „klucza”, które w dzisiejszych czasach umożliwiają zgodne z prawdą interpretowanie owych opisów wyglądu i budowy. Ponieważ zaś przy aż tak dużej ich przeciwstawności, NIE jest możliwe aby obie te interpretacje wyrażały prawdę, stąd jedna z tych interpretacji reprezentuje co najmniej ogromny błąd dociekań, jeśli NIE celowe okłamywanie i zwodzenie ludzkości przez kryjące się za nią siły zła jakie dysponują mocą i umiejętnościami kuszenia i zwodzenia ludzi. Oba powyższe rysunki prezentują bowiem wygląd tej samej męskiej „Drobiny Boga”. Tyle, że górny (a) z nich, wypracowany został już po znalezieniu potwierdzonego „3 świadkami” klucza i słownika do precyzyjnego interpetowania opisów jego wyglądu. Z kolei ów „klucz” i słownik ujawniły, że księga „Sefer ha-Zohar” opisuje wygląd i budowę zarówno pokazanej powyżej w górnym (a) rysunku męskiej (dodatniej) „Drobiny Boga” – na obraz i podobieństwo której zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju” Bóg postwarzał mężczyzn, jak i opisuje wygląd i budowę NIE pokazanej tutaj, ale zilustrowanej na „Rys. #K2b(prawy)” z mojej strony o nazwie „god_istnieje.htm”, żeńskiej (ujemnej) „Drobiny Boga” – na obraz i podobieństwo której, zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju”, Bóg postwarzał kobiety. Natomiast dolny (b) z powyższych rysunków, wmawiający ludzkości iż księga „Sefer ha-Zohar” rzekomo pokazuje „maszynę do produkowania manny”, zapewne został wpracowany na zasadzie błędnego i nastawionego na sensację ludzkiego „zgadywania” znaczeń poszczególnych sformułowań opisów z owej księgi. Jego autora to „zgadywnie” uczyniło sławnym i zapewne bogatszym – bowiem pozwoliło mu opublikować książkowy „bestseller” o tytule „The Manna Machine” (patrz https://www.google.com/search?q=manna+machine+book&source=lnms&tbm=isch ), na bazie jakiego nawet ktoś w Polsce przygotował 26:04 minuty długi gratisowy film z YouTube o tytule ‚Sekret Arki Przymierza i „Wiekowego Starca” ‚ jaki jest upowszechniany z adresu https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . Jednak równocześnie „zgadywanie” to upowszechniło po świecie cofającą ludzkość w rozwoju nieprawdę, jakiej sprostowanie i zastąpienie prawdą na temat wyglądu, budowy i roli „Drobin Boga”, w obecnych czasach coraz zmyślniejszego okłamywania ludzi przez zwolenników zła, zapewne zajmie teraz całe wieki (jeśli owo pogłębiające się odrzucanie przez ludzi prawdy i akceptowania kłamstwa oraz zła, wogóle pozwoli większości ludzi przejrzeć na oczy i wyjść do światła z ogarniających ich mroków zakłamania). Sam proces znajdowania tego „klucza” i słownika, wraz z przytoczeniem potwierdzających ich prawdę stwierdzeń wymaganych „3 świadków”, wyjaśniłem dokładniej w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Potwierdzenie zaś prawdy tego „klucza” i słownika ujawnia, że niższy (b) rysunek jest całkowicie błędny, oraz że prawdopodobnie sponsorowanie jego szerokiego upowszechnienia po świecie dokonują owe siły zła zainteresowane w ukrywaniu prawdy i w utrzymywaniu ludzkości w niewiedzy, ciemnocie i kłamstwach – jakie to siły, między innymi, jednocześnie zawzięcie (choć skrycie) prześladują i blokują też upowszechnianie moich publikacji, serwując mi tym prześladowaniem nieopisane ilości cierpienia jako „zapłaty” za moje wysiłki poprawienia losów wszystkich ludzi. Na szczęście dla nas, owa biblijna obietnica o ujawnianiu ludziom każdej ukrywanej przez kogoś tajemnicy, wyrażona wersetem 10:26 z biblijnej „Ew. w/g św. Mateusza” – cytuję: „… Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć”, zostanie kiedyś spełniona także w przypadku tej ogromnie istotnej dla ludzkości próby ukrywania przez moce zła prawdy o „Drobinach Boga”. Jeśli bowiem Bóg zdecyduje się NIE dopuścić aby upowszechnianie moich opracowań zostało całkowicie zablokowane i wydeletowane przez moce zła zaś moje niemal życiowo-długie cierpienie znoszenia nieustających prześladowań NIE poszło na marne, wówczas tę Swą obietnicę Bóg zapewne mógłby wypełnić już efektami natchnienia mnie w 2020 roku abym opracował swoją „Teorię Życia 2020 roku” opisaną na totaliztycznej stronie o nazwie „2020zycie.htm” – istotnym fragmentem jakiej jest właśnie odkrycie oraz opisanie w niej istnienia, wyglądu i roli „Drobin Boga”.

Rys. #B2a – góra: Oto sporządzony przez mojego graficznie utalentowanego przyjaciela (w którego twórczym ilustrowaniu ja zdalnie uczestniczyłem pracowicie przygotowując szczegółowe i długie instrukcje oraz wyjaśnienia przesyłane mu emailowo) wygląd męskiej dodatniej „Drobiny Boga”, prawdę i poprawność wyglądu której potwierdzają wszyscy omawiani tutaj „3 świadkowie” – stwierdzenia których omówiłem w punkcie #K1 ze strony „god_istnieje.htm” i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owego #K1. Zewnętrznie owa męska Drobina Boga charakteryzuje się posiadaniem wzwiedzionego „penisa”, jąder, oraz brody – wszystkie dokładnie opisane w kabalistycznej księdze „Sefer ha-Zohar”. Ta sama księga opisuje także wygląd i budowę żeńskiej ujemnej Drobiny Boga, której zewnętrzny wygląd cechuje posiadanie żeńskiego organu „vulva” (srom) oraz brak brody. Znacznie jednak dla nas istotniejsze jej wewnętrzne różnice w porównaniu do męskiej Drobiny Boga nadal oczekują dokładnego rozszyfrowania po wypracowaniu wymaganego „klucza” i słownika – tak jak opisałem to w punkcie #B2 powyżej w tym wpisie #337. Wszakże różnice w budowie i działaniu obu tych odmiennych Drobin Boga są potem przenoszone na ludzi z powodu zróżnicowania syntezowanych w ich wnętrzach programów naszej „duszy”. To właśnie te wewnętrzne różnice definiują więc owe ogromne różnice istniejące w myśleniu, działaniach i zachowaniu mężczyzn oraz kobiet. Niestety, fakt istnienia także opisu żeńskiej Drobiny Boga w księdze „Sefer ha-Zohar” wygodnie „przeoczyli” autorzy światowego „bestsellera” o tytule „The Manna Machine”, wmawiającego ludzkości iż opisy te jakoby dokumentują jedynie istnienie i użycie rzekomej „maszyny do produkowania manny” pokazanej w dolnej (b) części powyższego rysunku. Wszakże „maszyna do produkowania manny” NIE posiadałaby swojej męskiej i żeńskiej odmiany, ani męskich i żeńskich dolnych organów – szczególnie zaś NIE posiadałaby wzwiedzionego „penisa” oraz otaczających go dwóch „jąder” doskonale widoczych w dolnej części #B2b powyższej ilustracji pokazującej ową rzekomą „maszynę”.

Rys. #B2b – dół: Oto także przelany na formę graficzną przez mojego przyjaciela wygląd rzekomej „maszyny do produkowania manny”, prawdzie i poprawności istnienia i wyglądu której zaprzeczają wszyscy omawiani tutaj „3 świadkowie” – stwierdzenia których omówiłem w punktach #K1 i #K2 ze swej strony o nazwie „god_istnieje.htm” i w podpisach pod ilustracjami załączonymi do owych #K1 i #K2. Wygląd ten ujawnia, jak łatwo jest wprowadzać w błąd (jeśli NIE celowo okłamywać) całą ludzkość sensacyjnymi stwierdzeniami i wysokiej jakości grafiką jaka wypacza prawdę, oraz jak sceptycznie i wrogo nastawieni są do Boga dzisiejsi ludzie gotowi z entuzjazmem akceptować wszystko co zaprzecza istnieniu, mądrości i potędze naszego Boga. Nic więc dziwnego iż kontrolowana przez Boga natura i losy ludzkości właśnie nam pokazują, że Bóg (God) „means business” (patrz https://www.google.com/search?q=mean+business+idiom ) – tj. że Bóg z żelazną konsekwencją właśnie podjął wdrażanie zapowiedzianych w Biblii kar za zniszczenia i zło jakie spowodowała ludzka „chciwość pieniędzy” (Biblia, 6:10 z „1 Tymoteusza”), zaś wykazania skruchy za popełnianie jakich ludzkość uparcie odmawia. Wszakże dobro następstw wykazywania Bogu naszej skruchy za zło jakie popełniliśmy (lub do jakiego popełnienia się przyczyniliśmy np. swą biernością) a także dziękowania Bogu i wykazywania wdzięczności za wszelkie dobro jakie doświadczyliśmy, są nam manifestowane na każdym kroku. W Biblii jednym z najdoskonalszych jego przykładów są ratujące efekty skruchy ilustracyjnie opisane dla przykładu postępowań królestwa „Niniwy”. Z kolei doskonały przykład z rzeczywistego życia ja odnotowałem, kiedy w środę dnia 2021/7/28 obserwowałem finał „Siódemki Rugby” na Olimpiadzie „Tokyo 2020” pomiędzy drużynami Fiji i Nowej Zelandii. Zdumiało mnie wówczas, że kiedy słynna w świecie drużyna NZ zarobiła jakieś punkty, wówczas zachowywała się świecko, tak jak większość dzisiejszych ludzi, jednak kiedy którykolwiek uczestnik drużyny maleńkiej wyspy Fiji zarobił jakieś punkty, wówczas kontynuował dawne zachowanie w dzisiejszych czasach niemal już zanikłe. Mianowicie, natychmiast padał na kolana i w ukorzeniu lub patrząc w niebo odmawiał dziękującą Bogu modlitwę. Nic więc dziwnego iż Tokyo okazało się być już drugą z kolei Olimpiadą w jakiej bogobojna drużyna maleńkiej wysepki Fiji zarobiła złoty medal olimpijski pobijając drużynę NZ uważaną przez cały świat za niemal niepokonalną. (Rekomenduję tu czytelnikowi, że jeśli będzie miał ku temu okazję, aby w jakimkolwiek następnym meczu obserwował to systematyczne dziękowanie Bogu przez uczestników drużyny Rugby z Fiji, aby samemu nauczyć się poznawać i odróżniać efekty bogobojności.) To wszakże nam uświadamia, że jeśli cała ludzkość, lub chociaż jakiś pojedyńczy kraj, zignoruje wykazanie Bogu skruchy i powodowanej skruchą zmiany, przykładowo NIE rozpoczynając szybko eliminowania z użycia „pieniędzy” (będących źródłem „chciwości” i niemal wszelkiego innego zła) poprzez np. podjęcie wdrażania już upowszechnionego internetem rozwiązania ludzkich problemów „chciwości” oraz „pieniędzy”, tj. rozwiązania w postaci „Ustroju Nirwany” opisywanego w „części #L” i we WSTĘPie z mojej strony „smart_tv.htm” i we wpominanym już powyżej naszym filmie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (o idealnym, bo zaprojektowanym przez Boga „Ustroju Nirwany”), wówczas to, nadejście czego naukowo zapowiada scenariusz naszego polskojęzycznego filmu o tytule „Zagłada ludzkości 2030” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), niestety wszyscy bez wyjątku bardzo boleśnie doświadczymy. Wszakże zapewne to do takiego scenariusza w zakodowany sposób referuje werset 24:22 z biblijnej „Ew. w/g św. Mateusza”, który celową swą logiczną i historyczną sprzecznością z następującymi zaraz po nim opisami dostarcza nam „klucza” jak go mamy rozumieć oraz klaryfikuje odrębne rozumienie czasów w jakich zakodowane w nim zdarzenia mają mieć miejsce.

#B3. Ludzkość – czyli pracowite mrówki którym Bóg zlecił oczyszczanie zakamarków „szkieletu wiedzy i prawdy” z ukrywających je „cieni kłamstwa i przeoczenia”:

Gdybyśmy zadali sobie pytanie dlaczego starożytni nie zbudowali strzelby czy lotni, wówczas najważniejszym powodem okazałby się brak świadomości że strzelba czy lotnia mogą zaistnieć. Innymi słowy, aby powiększyć swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze, najpierw trzeba zdawać sobie sprawę, że taki obszar wiedzy wogóle istnieje. Jeśli więc ustalenie to extrapolujemy do sytuacji w której Bóg się znajduje, wówczas staje się oczywistym iż aby Bóg mógł nieustannie rozwijać najpierw swoją własną wiedzę, potem zaś po jej przetworzeniu, zakategoryzowaniu i usystematyzowaniu udostępniać ją ludziom do poznania, wysoce przydatni stają się ludzie, którzy uświadamiają Bogu następne nowe obszary w których może On powiększać najpierw swoją, a potem ludzką wiedzę. W sensie zaś symbolicznym, nadal nieznaną wiedzę możnaby porównywać do „szkieletu” jakiejś ciągle nieznanej nam istoty, który to szkielet kryje się w bezkształtnym i jeszcze NIE powołanym do życia ciele owej istoty. Nasi zaś przodkowie dawno już temu ustalili jak poznać wygląd i budowę dowolnego „szkieletu” ukrytego w NIE wykazującym życia ciele. Wystarczy bowiem aby ciało to ułożyć na dużym mrowisku jakichś mięsożernych mrówek, zaś dla podtrzymania swych funkcji życiowych mrówki te pozjadają tkanki ukrywające przed nami obraz szkieletu, odsłaniając naszym oczom białą „prawdę” wyglądu tego szkieletu.

Wyjaśnijmy powyższe w bardziej obrazowy i symboliczny sposób. Jeśli popatrzeć np. oczami Boga na ciągle jeszcze niezbadany obszar niewiedzy, wówczas obszar ten przypomina sobą właśnie taką ciemną masę we wnętrzu której ukrywa się jakiś nadal nieznany i skomplikowany biały „szkielet wiedzy i prawdy”. Aby więc ów „szkielet wiedzy i prawdy” najpierw ujawnić oczom Boga, potem zaś z woli Boga i z boską pomocą oraz pokierowaniem ujawnić też oczom ludzi, potrzebna jest chmara pracowitych „mrówek” jakie rzucą się na ową ciemną masę niewiedzy i stopniowo „pozjadają” wszystkie cienie, które tę wiedzę zakrywają. Ludzie pełnią dla Boga właśnie ową funkcję chmary pracowitych mrówek, które stopniowo odsłaniają Bogu ów złożony biały „szkielet wiedzy i prawdy” ukryty poza ciemną masą niewiedzy.

Oczywiście dla Boga odsłonięcie przez ludzi „szkieletu wiedzy i prawdy”, lub zainspirowanie w jakim kierunku należy szkieletu tego poszukiwać, to dopiero początek. Potem bowiem szkielet ten wymaga przetworzenia i wdrożenia – co może wymagać nawet tysięcy „ludzkich lat” działania. Wszakże po poznaniu jakiejś nowej wiedzy reprezentującej prawdę, Bóg szczegółowo ją analizuje, kategoryzując do jednej z dwóch przeciwstawnych kategorii, tj. do (1) wiedzy generującej wzrost, postęp i dobro, lub do (2) wiedzy powodującej upadek, cofanie się i zło, następnie formuje ją w „łańcuchy wzajemnie powiązanej ze sobą wiedzy i prawdy” (doskonałym przykładem jednego z takich łańcuchów mogą być moje „Tablice Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” – patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w lub patrz #V7 ze strony „2020zycie.htm”), przyporządkowuje poszczególnym ogniwom tych łańcuchów etapy rozwoju ludzkości na jakich należy udostępniać ich wiedzę i prawdę do wiadomości wszystkich ludzi, oraz znając cechy konkretnych „dusz” ludzi wybiera najodpowiedniejsze z nich do wykonania zadania odkrycia i upowszechnienia tej wnoszącej postęp oraz dobro wiedzy i prawdy wśród ludzi. Warto bowiem być świadomym zakodowanej w Biblii informacji, że uprzednio niesprawdzone osoby (w tym nawet zabiegający tylko o własne korzyści bogacze i członkowie elit) typowo są w stanie wymyślać, upowszechniać i wdrażać jedynie powodujące upadek, zniszczenia i zło prawa, nakazy, zakazy, sformułowania, wynalazki (np. nowych broni), kłamstwa, zwodzenie, niewiedzę, itp. Natomiast do odkrywania i upowszechniania wiedzy reprezentującej absolutną prawdę i stąd generującej postęp i wynoszącej ludzkość na wyższy poziom świadomości, Bóg starannie wybiera już uprzednio sprawdzone w działaniu „dusze”, których z jednej strony NIE załamie wykonywanie swego zadania w warunkach opisywanych wersetami 1:27-29 z bilijnego „1 Koryntian” – cytuję: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga”, z drugiej zaś strony które to „dusze” już w uprzednich swych przysłaniach na Ziemię udowodniły w praktyce swą umiejętność i determinację wykonania powierzonych im zadań nawet w najtrudniejszych sytuacjach i warunkach – tak jak np. udowodnił to Eliasz, jakiego już trzecie z kolei wysłanie na Ziemię zapowiedziane Biblią (patrz Biblia, werset 9:12 z „Ewangelii św. Marka” – cytuję z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „… istotnie Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko … ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym”) skomentowałem wyczerpująco w „części #H” swej strony internetowej o nazwie „2030.htm”. Warto bowiem być świadomym, że nową wiedzę i prawdę jest w stanie poodkrywać i zaprezentować swym bliźnim tylko żyjący wraz z nimi człowiek, który urodził się w ich kulturę, środowisko, poziom wiedzy i zasady życia, oraz który boleśnie i na sobie samym w swych poszukiwaniach wiedzy i prawdy poznał nękające jego oraz wszystkich innych ludzi wady, niedogodności i braki.

Ponieważ zaś składowymi tego symbolicznego „szkieletu wiedzy” są ogniwa indywidualnych „prawd” wzajemnie powiązane ze sobą w łańcuchy, jeszcze jedną obrazową i symboliczną prezentację powyższego pojęcia „szkielet wiedzy”, dokonaną jednak z punktu widzenia formujących ten szkielet „łańcuchów prawd”, zaprezentowałem i omówiłem na początku punktu #V7 strony o nazwie „2020zycie.htm”.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #337 prezentujący totaliztyczne wyjaśnienie pojęć „wolna wola”, wiedza, prawda, „szkielet wiedzy i prawdy”, a także krótki opis „nawracalnego czasu softwarowego” jakim Bóg zarządza nimi wszystkimi, stanowi adaptację treści punktów #B1, #B2 i #B3 ze strony internetowej o nazwie „will_pl.htm” (aktualizacja datowana 25 lipca 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/will_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/will_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/will_pl.htm
http://drobina.rf.gd/will_pl.htm
http://pajak.org.nz/will_pl.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „will_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „petone_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/petone_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #337, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, „Tablic Cykliczności”, mojego „ustroju nirwany”, mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, „Teorii Życia z 2020 roku”, czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com – o „małym druku” 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com – o „dużym druku” 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #337:

#336, 2021/6/23 – nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu („część #V” z „2020zycie.htm”)

#335, 2021/5/25 – film „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” („część #L” z „smart_tv.htm”)

#331, 2021/1/25 – moja „Teoria Życia z 2020 roku” (#H1 do #H6 z „2020zycie.htm”)

#324, 2020/7/1 – rozpoznawanie prawdziwych „perpetuum mobile” (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)

#319 do #309, 2019/12/17 – Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z „propulsion_pl.htm”)

#316, 2019/10/3 – co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z „evolution_pl.htm”)

#299, 2018/7/1 – jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z „petone_pl.htm”)

#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z „2030.htm”)

#282, 2017/3/17 – moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (#A0 z „dipolar_gravity_pl.htm”)

#210, 2011/8/11 – „przysparzanie wiedzy” jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z „will_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#336E: Previously unknown truths and knowledge about God and life revealed only by my „Theory of Everything from 1985” and „Theory of Life from 2020”

2021/07/20

Motto of this post #336E: „Let us transform beliefs – which only fuel in people irrational speculations, wandering, and sometimes even lying, into the knowledge confirmed by the ‚three witnesses’ described here – which leads to the learning of a reliable truth.” (The most rational human behaviour recommended by my „Theory of Everything of 1985” and the „philosophy of totalizm” resulting from this theory – the practicing both of which led me to establish numerous truths previously unknown to people, while disseminated, amongst others, in this publication.)

#V1. Why, after about 2,000 human years of spreading Christianity, our civilization is still as barbaric as it was in the time of Jesus:

From the very beginning, when God created humans, He hoped that they would become His helpers in achieving God’s supreme goals, as well as His companions and friends. However, He soon became disappointed. In spite of the inexpressible power of God, which makes Him the only source of everything that we experience, and also the source of everything supernatural (see „Video #V1” below), instead of obeying and being faithful to His commandments, people chose to satisfy their selfish desires and aspirations. So in order to be able to somehow manage the outcomes of their further actions, God reprogrammed their souls and bodies, while during the biblical flood He introduced the so-called „reversible software time” described in items #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm”, and pre-programmed the controlled by this „reversible software time” method of managing of the effects of human activities – the scheme of which is discussed in item #J5 from another my web page named „petone.htm”. However, also these actions did NOT cause that people started to voluntarily and strictly obey the commands and requirements of God.

So in order to make it clearer what exactly God requires from people, when leading the Jewish nation out of Egypt, God gave them the famous two stone tablets on which He wrote 10 commandments that people should obey. Unfortunately, despite the fact that breaking these commandments induced various punishments, also these soon began to be commonly broken. So around the time of Jesus’ arrival on Earth, God again reprogrammed human souls and bodies, giving each person an organ of the so-called „conscience” – which always tells him/her whether a given intention or action is in accordance with the commandments and requirements of God. Giving to people the organ of „conscience” (described in the Bible under the still incompletely understood name „New Covenant”) is explained in item #A1 from my web page named „evolution.htm”. However, also this move did NOT stop people from actions that are contrary to the commandments and requirements of God. Again people quickly and en-masse began to deafen the voice of conscience in themselves, ignoring the fulfilment of what God requires from them. So in order to somehow maintain the compliance of the path of humanity with God’s plans, it turned out necessary to let people be troubled by whatever they deserved. This in turn caused exterminations („purges”) of the most disobedient people every several hundred years, today on the Internet illustrated and described under the evasive name of „population resets”. My research predicts that the next of these „purges” will be the „Great Purification of Humanity of 2030s” (see https://www.google.com/search?q=Great+Purification+of+Humanity+Hopi ) – although in order NOT to confirm my research results nor to refer to them, many „repeating” people claim that the reset will come earlier (e.g. in 2024). In present times we can clearly see this impending next „return of fruits” that the humanity again deserved. After all, the maintenance by humanity of the use of „money”, which fuel „greed” and cause people to live in „fear” of losing their earnings or savings, resulted in humanity almost completely polluted the cultivated soil, poisoned oceans and rivers, and destroyed nature. But our civilisation does NOT even try to change this behaviour nor change this destructive „human laws” that are so contradictory to God’s laws, although the level of poisoning and destruction of the natural environment and surroundings already now begins to threaten with the impossibility of continuing life on Earth, while the present level of ignoring God’s commandments and requirements is close to the one that prevailed right before the „Biblical Flood”.

The present situation on Earth has become so distorted that practically every action of Jesus described in the Bible would break some present human law, exposing Him to the possibility of punishment by earthly authorities – which fact I am trying to explain and illustrate jokingly on examples e.g. in item #G3 from the web page named „prophecies.htm” or in the INTRODUCTION to another web page named „petone.htm”.

In total, thousands of years of breaking God’s laws, practicing lies and making errors have led humanity to the present situation, when the whole world is dominated by: forcing work with „money” and „fear” instead of voluntarily performing productive „moral work” for accumulating „moral energy” and prolonging one’s experiences of happiness from „earned nirvana”; egoism and greed instead of caring for one’s „neighbour” and for nature; competition to accumulate wealth instead of love and concern for one’s „neighbour”, corruption, rejection of knowledge, and distortion of religious institutions instead of deepening the knowledge of God and loving our creator and God; spreading stagnant lies instead of progressive truth; etc., etc. Although for many it probably turns out to be too late, it is high time to start learning the most recently discovered truths about God, about the tragic situation into which we pushed ourselves by ignoring the knowledge of God, and to undertake vigorous efforts to correct this situation. In turn to start such getting to know God and repairing this situation it is best to familiarise ourselves with newly discovered truths about the nature of God and His role in the emergence and formation of life.

https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Video #V1
: Here is a 12-minute long English-language video which documents, that contrary to what the institution of „official atheistic science” falsely tells us, supernatural phenomena do exist, while because the source of all supernatural is God – which also indirectly confirms that God does exist. A whole range of other videos which also document the existence of the supernatural, are shown on the web page „2020life.htm” as „Video #H3b” and „Video #H3c”.

An interesting form of the supernatural is also shown in an approximately 17-minute long English-language video entitled MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) from the address https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . It illustrates the making invisible of any existing objects, caused by the „bending of light”. As a result, it is possible to show in daylight e.g. completely deprived of people (i.e. completely empty) streets and premises of a highly populated Spanish city, in which crowds of people can actually reside, but the bending of the light path eliminates them from the view and from being shown with cameras. In a theoretical manner the principle of „light bending” through appropriate programming of counter-matter is described in connection with the future building by people of propelling devices of the „sixth technical era” discussed in item #J4.6 from my web page named „propulsion.htm”, while which „bending of light”, together with my friend, we illustrated it from 22:58 to 23:45 minutes of our free movie entitled „Future Propulsions” published at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . In turn, the empirical case of encountering by a Polish citizen, the late Andrzej Domała, a UFO vehicle hidden from the sight of people just by such „bending of light” is described in the paragraph that begins with the Polish words „Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie …” (meaning: „At the age of fourteen, in the fall of 1965 I was returning from the forest in Chrcynno …”) while contained in subsection B5.1 from our joint Polish treatise [3b] available via my web page „tekst_3b.htm”.

#V2. So let us summarize the truths that only my „Theory of Life from 2020” established about God and life:

Fortunately, my „Theory of Life from 2020” described on the web page „2020life.htm” managed to establish and explain a number of further, still unknown to people, fundamental truths about our God, and about life in the world of matter – which life our God created and which He currently manages with an iron consistency. Confirmations of these truths have been recorded for thousands of years in the Bible and in other religious publications (e.g. in Kabbalah books – for examples of them see #K1 from the web page „god_exists.htm”). But in order to understand them, first one needed to have the „key” – which was provided to the humanity only by my „Theory of Everything from 1985” (also called the „Concept of Dipolar Gravity” – see the web page „dipolar_gravity.htm”). In turn the learning and understanding of these fundamental truths indicates to the interested people the way, by following of which will be possible to correct lies, distortions, and speculations that spread around the world the thousand-year reign of „money”, „fear” and „greed” on Earth. This is why in (1) to (7) from item #H7 of the web page „2020life.htm”, I already briefly explained these ones among the fundamental truths, the learning of which was already possible thanks to my human imperfect knowledge and the ability to confirm the truth, while the correct (I hope) interpretation of the confirmations of which allowed me evidence that I managed to collect until (and in) 2020. So let us now expand their number and descriptions with the results of my newest analysis and checks, summarizing below in items at least the most important out of these newly established fundamental truths about God and life, then let us also indicate where exactly interested readers can learn more important details and confirmations on each of them. Here are the truths:

(1) My discovery, that in the Bible God inspired the encoding of confirmations for all absolutely truthful scientific discoveries obtained in results of undistorted research of people. The method of this encoding (encryption) is truly brilliant. For example, only in the one-sentence-long verse 1:27 from the biblical „Book of Genesis” (quoted in the description of truth number (4) below and in (a) from item #H3 of the web page „2020life.htm”), apart from the commonly known truth number (4) that it is God, NOT natural evolution, which created man, there are also coded confirmations of at least 3 further truths so far overlooked by Christianity and thus unknown to humanity. Namely, also confirmed in there is: the unknown truth (5) stating that God is a „group intellect” which contains of opposite personalities of men and women; the truth (4) stating that the structure and operation of men’s and women’s bodies only copy two physically similar patterns of male and female God Drobinas; at the same time, the truth (4) also informs that the features of male and female God Drobinas, typically „breathed” respectively into men and women, and thus the features of men’s and women’s souls, diametrically differ from each other because of the opposite attributes of the positive male and negative female God Drobinas – as it is described in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm”. Similarly e.g. in verse 3:8 from „2 Peter” of the Bible encoded are truths’ confirmations regarding the „reversible software time” in which we are ageing, just a brief descriptions of which occupy whole item #G4 and a part of INTRODUCTION to my web page named „dipolar_gravity.htm”. Thus, in order to be absolutely sure that a new discovery is an absolute truth, then it should be confirmed by all „three witnesses” whose statements guarantee its truth. Namely, independently of its (1a) compliance with correctly deduced and proven cause-effect relationships with other truths (see item #V7 below), the same discovery should also be (1b) confirmed by one of the verses from the Bible, and (1c) must also be confirmed with the existing empirical evidence manifested by the reality that surrounds us. The truth of this my discovery and principles of research used, is explained in item #I2 of my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, while I extend it and clarify it in (1) to (1c) from item #H1 of the web page named „2020life.htm”. Interestingly, initially following only my intuition, I myself implemented this principle in practice, starting from the time of formulating my „Theory of Everything from 1985” – always trying to confirm each of my discoveries with the statements of the above „3 witnesses” (1a) to (1c). To my professional colleagues (other scientists) drowning in destructive untruths, I also recommend that they should confirm their discoveries and theories with the above „three witnesses”. This is because until the truth of any significant new scientific knowledge is confirmed by these „3 witnesses”, it represents only someone’s opinion which may be completely wrong, or even may constitute someone’s anti-humanly disseminated lie.

(2) Findings of my „Theory of Everything from 1985” indicated numerous ways in which formally scientifically, and also empirically, the existence of God can be irrefutably proven. As a result of indications by this theory, in 2007 the author developed a scientifically irrefutable formal proof that God does exist, the presentation of which he published, amongst others, in item #G2 from my web page named „god_proof.htm”. Furthermore, in 2020 the author of this post #336E also developed a second, similarly scientifically irrefutable way of proving by every person to oneself that „since a given person lives, this alone is already scientifically irrefutable evidence that God exists” – presented in „part #D” (especially in item #D1) from the web page named „2020life.htm”. Independently from the formal proving, much earlier the author of this post #336E developed a whole range of other scientific proofs for the existence of God, some of which he links from item #G3 of the abovementioned web page „god_proof.htm” – e.g. see subsections from I3.3.1 to I3.3.4 from volume 5 of monograph [1/5] available via the web page „text_1_5.htm”. Furthermore, thanks to the Theory of Everything from 1985, the author also managed to identify a whole range of phenomena and occurrences manifested in the reality that surrounds us, and thus available to be scientifically verified objectively, which could NOT appear if God did NOT design and create them in a supernatural manner. In my opinion, the most important of them that introduced the most good on Earth and was confirmed by many historians and even scientists, is the fact that Jesus was a living historical figure which carried out many miracles. (In my opinion, this fact is presented in the most pleasant way to watch, in the English-language movie „God’s Not Dead 2”.) After all, the fact that Jesus was a living and doing miracles historical figure causes that the only difference between e.g. (a) „atheists”, and (b) „believing” in God (or even (c) „knowing for certain that God exists”) comes down to the number of categories of knowledge and truths that their worldviews, attitudes and personalities allow them to accept, implement and disseminate (which truth I explained more comprehensively in items #V4 and #V5 below), thus which categories do NOT need to represent the entire objectively identified truth or knowledge about God, but can only result from limitations introduced by the consequences of their personal upbringing, acquired attributes of their characters, views and habits forced upon them, etc. Regardless of Jesus as a historical figure, a large number of other such phenomena and occurrences are also published in the literature – all of which only one link of their „chain of truth” from #V7 below separates from God. In my opinion, another perfect their example can be the phenomenon of earned nirvana (see the web page „nirvana.htm”), the pre-programming of which by God into the bodies and souls of all people is described in item #A1 from my web page named „evolution.htm”, while the operation of which allows humanity to work out the miraculous „nirvana political system” discussed in „Video #V2”, the implementation of which by humanity will allow the phenomenon of nirvana to permanently eliminate from the use: „money”, „fear” and human „greed” – which are the primary source of all evil on Earth. Why the phenomenon of „earned nirvana” in itself is a proof for the existence of God, I am explaining it in (b’) from item #C1.1, and in item #E1, from my web page named „nirvana.htm”, and also in (L) from item #A3 and in item #F5 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. Another example of a truly revolutionary appearance, which in itself is also an empirical proof for the existence of God, also distant from God by only one link in the „chain of truth” from #V7 below, is the fact of building on Earth devices working on principles of so-called „perpetual motion machines” – which devices according to the „official atheistic science” supposedly can NOT be built, but already functioning prototypes of which I described more extensively and illustrated with videos, amongst others, in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm”. In turn why „perpetual motion” devices constitute another empirical proof for the existence of God, I am explaining more comprehensively on my web page named „god_proof.htm” – see in there e.g. item #D3 and several items that precede it, also referring to the role of „perpetual motion” as an whistleblower regarding lies and efforts to block the truth and progress by the already highly corrupt, and thus operating to the detriment of humanity and requiring reform, the „official atheistic science”. Empirical evidence for the existence of God is also the fact that all living creatures, including us humans, age in the „reversible software time” which elapses with speed of several hundred thousand faster than the „irreversible absolute time of the universe” in which age atoms, isotopes, fossils and all inanimate matter. This reversible software time is briefly described in INTRODUCTION and in item #G4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, while with more details – in publications indicated and linked in there. In turn the principle of its pre-programming by God – in item #D3 of the web page named „god_proof.htm”. In turn, because the repetitive shifting people back in this „reversible software time” carried out by God causes a phenomenon called „deja vu” (see https://www.google.com/search?q=deja+vu ), this phenomenon is also one of the empirical evidence for the existence of God. Another empirical evidence is the operation of some UFOs as „time vehicles” – for descriptions of evidence see e.g. item #D3 from the web page „timevehicle.htm”. A whole range of other phenomena and occurrences which constitute direct empirical evidence for the existence of God are also described in „part #E” and in „part #F” of the web page „god_proof.htm”, while some of them I repeated in items #F1 and #F2 of the web page named „bible.htm”. It is worth noting here, that since this scientifically indisputable evidence for the existence of God, I am constantly publishing for several dozen years, hence the repetition by internet search engines of lies disseminated by employees of the „official atheistic science” on principles of „broken record” and stating that God’s existence is NOT scientifically and formally proven, it is NOT only deceiving humanity, but also taking on their consciences a huge sin by people who force this repetition – which sin is discussed in more detail in item #I6 from my other web page named „sw_andrzej_bobola_uk.htm” (see verse 20:16 from the Biblical „Exodus” about „telling a lie as a witness”) and which sin may turn out to be responsible for diverting many people from God, and thus for losing their chances for „eternal life”.

(3) In the counter-world there are male positive and female negative, eternally alive and constantly mobile intelligent and self-aware „God Drobinas”, which are the building blocks from which God created our world of matter and everything that exists in it. Unfortunately, our „official atheistic science”, wrongly focused solely on matter, believes that the most elementary components of matter are „elementary particles” formed from matter. On the other hand, my „Theory of Everything from 1985” (which because of the constant persecution and silencing is still disseminated mainly under a different name of the „Concept of Dipolar Gravity”) already established, and confirmed this finding with the significant body of evidence which represents all three above-mentioned „3 witnesses” (1a) to (1c), that these material „elementary particles” were created from indescribably smaller components, which until 2020 I called „drobinas of counter-matter” – but about which in 2020 I discovered that they are individual, living, intelligent, self-contained, and self-conscious creatures which I named then the „God Drobinas”. So as it turns out, our entire world of matter, and everything that we perceive with our senses, are simply various manifestations of these male and female „God Drobinas” that are obedient to God. More information about „God Drobinas” and about the manner in which our matter and our entire physical world is formed from them, the reader can find in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”, and in item #I2 of my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”.

(4) When in verse 1:27 from the biblical „Book of Genesis” God inspired the statement, I quote from NIV: „So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them”, He skilfully coded into this verse the confirmation that human males and females were created by accurately copying the patterns and similarities from the positive male and negative female „God Drobinas” – both of which drobinas are physically similar in structure, but display drastically opposing features of motivations and behaviours. This truth is also explained in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”. Notice from the descriptions of male and female „God Drobinas” the opposite attributes and behaviours that they display – and that are discussed in those items #K1 and #K2. These opposite attributes cause that even the essence of characters and behaviours of men and women defined by their souls, exactly coincides with those manifested by the male and female God Drobinas.

(5) My discovery, that the nature and actions of God in fact do NOT represent the so-called „individual intellect” (e.g. of a single person), but the so-called „group intellect” which is the result of group thinking and group knowledge possessed and already accumulated by all „God Drobinas” that store and process programs of our God. But this group God in fact is a single gigantic program, only that it is stored and run simultaneously in brains of many God Drobinas at once. Hence, He clearly identifies Himself as a single whole, and moreover He is also able to create individual persons, whose minds have a direct link with the „group” mind of God and thus are one with Him, therefore which for people are e.g. bodily representations of God. (One example of these representations was, and still is, Jesus – this is why the statement of Jesus repeated in the biblical verse 10:30 from the biblical „Gospel according to St. John” is true – I quote: „I and the Father are one” – which is best illustrated on an example of a computer terminal at the lengths from 13:13 to 13:30 minutes of our film „Dr Jan Pajak portfolio” – see https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 ). This discovery about the „group nature” of God is most comprehensively described in (a) from item #H3 of the web page named „2020life.htm”. This discovery practically means that God is a gigantic program described in item #A0 from the web page named „god_proof.htm” – fragments of which program are spread (means stored and processed) in the most advanced, because 12-th „brains” and memories of each one out of countless „God Drobinas”. (But this mind of a group program of God is able to connect directly into unity with the mind of a single person, e.g. Jesus, so that for people this person becomes a bodily representation of a group God.) In turn, because in every God Drobina his „twelfth brain” has superiority over all other brains of this drobina that God manages, God has absolute power over every God Drobina – including also over God Drobinas in which the programs of souls of the so-called „Fallen Angels” are contained. After all, according to the descriptions in (g) and (i) from item #H3 of the web page „2020life.htm”, all Angels, including these so-called „Fallen” are simply „embodied” God Drobinas which are controlled by souls that are more perfect than human souls, while bodies of which are programmed from improved chemical elements described in items #I1 to #I7 from the web page named „sw_andrzej_bobola_uk.htm”.

(6) The finding of my „Theory of Life from 2020” that two disciplines of today’s science, i.e. Computer Science and Mechanical Engineering, taken together, reveal scientifically indisputable reasons which conclusively prove that the evolution of life only in the matter that is NOT managed by self-modifiable software, is absolutely impossible. In turn this finding is tantamount to the scientific proving, that life could NOT have evolved in matter from our physical world, but must have evolved in the thinking „God Drobinas” from the counter-world – as it is explained in more detail in item #D2 from the web page „2020life.htm”. After all, as on principles of „common sense” I justified it more comprehensively in item #B2 from my web page named „evolution.htm”, the self-evolution of the conscious and „living” program in the self-learning God Drobina is so simple that it could be caused by eternal mobility of „chaos” from the counter-world (see https://www.google.com/search?q=Greek+chaos+as+disorderly+motion ), while the self-evolution of life in matter exceeds the ability to occur in the world of matter. Thus matter, our physical world, and living creatures made of matter only could (and must) have been created by God (who lives in the counter-world) and only after life self-evolved in God Drobinas (which drobinas are like individual thinking cells of the „body of God”). The origins of life in „God Drobinas” from the counter-world are described more comprehensively in item #C5 from the web page named „2020life.htm”. In turn, into the bodies of creatures from the matter of our world of matter, the seeds of life and self-awareness are introduced through „breathing” into them just those „God Drobinas” which contained inside the programs of „souls” that animate the bodies of these creatures.

(7) The „soul” in which is contained the self-awareness, personality, memory, knowledge, etc., of every living being having a body of matter, is physically stored in the God Drobina that God will „breathe” into the body of a given being at the moment of its revival (i.e. in the case of air-breathing beings – at the moment of „catching the first breath”). In the sense of its role, „God Drobina” containing „soul” performs a function similar to the role of microprocessors (e.g. Intel) from present computers. This truth is described in (d) and (e) from item #H3 of the web page named „2020life.htm”. In turn, because every God Drobina in its leading, twelfth „brain”, contains the software of God, this means that each one of us people is actually simultaneously a „temple” in which lives also God. Notice that God’s software contain also the highest (i.e. 12th) brains, of the so-called „Fallen Angels” – this is where God’s power over their fate comes from. Furthermore, whenever only God wishes, then with his superior (12th) „brain” can command the creature the soul of which is contained in a given God Drobina to have specific thoughts or actions, which are consistent with the long-term plans of God – which situation I am also explaining, among others , in item #J5 from the web page named „petone.htm”. Therefore, although God tries NOT to manifest this in order to NOT take away the „free will” from people or from other living creatures, in fact God has absolute control over everything that happens in the part of the universe that is ruled by Him. He also has the absolute power of life and death over everything that lives in the counter-world and in our world of matter.

(8) In order for living creatures formed of matter to become alive and to be able to learn life, their bodies must be so constructed that they represent a hardware component of the „self-learning hardware-software system”. Thus, after God provides these bodies with a software „soul” which is programmed to represent the software component of the „self-learning hardware-software system”, the entire hardware-software system begins to „live” – means to act as a „self-learning hardware-software system” whose work is aimed at „pursue of knowledge”. The operation of every living creature from matter, including people, as just such a „self-learning hardware-software system”, is described more comprehensively in item #D3 of the web page „2020life.htm”.

(9) God’s program „nourishes itself” with knowledge (i.e. consumes knowledge). This is why the most important goal for which both people and all other living creatures were created, is the „pursue of knowledge” – as I explained it more comprehensively in items #B1 and #B1.1 from my other web page named „antichrist.htm”. In turn the fact that the „knowledge” obtained by people and by other living creatures in fact constitutes „food” for God’s programs, results from the cause-effect reasoning explained by the described in the so-called „Theory of Superior-Beings” of a genius Polish writer named Adam Wiśniewski (pseudonym „Snerg”) – only that Adam Wiśniewski himself neither stated nor explained in his „Theory of Superior-Beings” the fact that God „nourishes Himself” with knowledge or „eats knowledge” (this fact was only deduced by me due to the findings and guidelines resulting from my „Theory of Everything from 1985”). This „Theory of Superior-Beings” by Wiśniewski is described in more detail in item #I6 from my other web page named „mozajski_uk.htm” – I recommend to read it from there – because it causes a kind of revolution and breakthrough in our knowledge of God.

(10) Despite the fact that God Drobinas are able to carry out the „pursue of knowledge” just by themselves while still residing in the counter-world, it takes very long periods of time and has a rather limited range of experiences. So in order to accelerate the „pursue of knowledge”, and also to enable to God Drobinas the experiencing of situations and feelings impossible or difficult to occur in the counter-world (such as e.g. „killing” the software of the „soul” from some physically immortal God Drobina, or experiencing the happiness of „earned nirvana”) and to enable God to design and to create increasingly new and increasingly extraordinary experiences that „souls” from God Drobinas are able to experience in our world, God created our world of matter susceptible to His improvements and created living material creatures into which then He „breathed” „souls” together with God Drobinas that store them, in order to let them experience the sensations of material life, which sensations then form increasingly advanced knowledge and increasingly more perfect character traits of the chosen God Drobinas. These superior reasons and goals for the creation of our „world of matter” and creatures from matter living in our world are described in more details in [I] to [VII] from item #H2 of the web page „2020life.htm”. Their superior task is to improve the knowledge, characters, remembered experiences and courses of life of all living creatures of the entire universe, and thus to improve the entire universe – as I described and illustrated it in „Tab. O1” from „Chapter O” of my monograph [12] (in Polish – available via the web page „tekst_12.htm”) entitled ‚Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie „Konceptu Dipolarnej Grawitacji” dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)’ – meaning: ‚How works the time in which we age (i.e. the explanation of the „Concept of Dipolar Gravity” for the operation of reversible time and time vehicles)’, while as I briefly summarized it in the caption under „Tab. #J1b” from my web page named „propulsion.htm”.

(11) Because the „philosophy of totalizm” confirmed that „Out of something bad there is always something good” and at the same time confirmed that „There is NO such good that would NOT generate some form of evil”, the fact that God’s program „feeds on knowledge” practically means that from God’s point of view, „evil” is the same source of knowledge as „good”. Simultaneously „evil”, „good”, and „free will to cause them” form a kind of motive force which drives the improvement of the rational universe with the mechanism described in item #V6 below. Because „evil” is the same source of knowledge as „good” and is also necessary for the formation of this motive force of progress, practically this also means that if people, or any other creatures living in our world of matter, or any „group intellects”, decide to do „evil”, God does NOT forbid them – but only directs their evil at these people or these intellects, who somehow beforehand deserved this evil – as I am explaining this more comprehensively e.g. in item #C7 from my web page named „god_exists.htm”. Hence, if a nation e.g. destroys or poisons the land on which it lives, God allows that nation to later reap the fruits of the destruction or poisoning it caused. Similarly, e.g. the aggressor is later beaten by another aggressor (e.g. Hitler by Stalin) – etc., etc. In turn in order NOT to break other people’s „free will”, such receiving by evil people the fruits of their „evil” does NOT take place immediately after doing this evil, but typically only a few years later, i.e. after the lapse of the so-called „time of return” for karma – see the web page „karma.htm”. In turn in cases of someone’s irreparable practicing of evil – picking up these fruits usually takes place after shifting such someone back to his/her youth in the „reversible software time” and then experiencing him/her with the evil that he/she caused in the previous passage through time of his/her life.

(12) If God directs the action of evil at an intellect that does evil, then the goal typically is to eliminate further evil of this intellect, but if God directs the action of evil at an intellect that does good, then the goal is to educate and improve this intellect. This is perfectly explained in the Bible in verse 10:13 of „1 Corinthians” – quote: „No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.” (Notice that in Polish translations of the Bible, the above words „except what is common to mankind” are usually translated as „which would be beyond human strength”.) The English have a wise saying to this situation, i.e. „what does NOT kill you, make you stronger” (see https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). In turn psychologists describe this phenomenon with the name „Post-traumatic growth (PTG)” – see https://www.google.com/search?q=PTG+Post-traumatic+growth . On the other hand the principles of God’s help in the self-saving of intellects driven by „evil” into a situation that looks like having „no way out” is described below as truth (16). These principles are triggered by God even if a given evil is caused by the same intellects who later wish to save themselves from that evil – which is confirmed by verses 33:18-19 from the biblical „Book of Ezekiel”, I quote from NIV: „If a righteous person turns from their righteousness and does evil, they will die for it. And if a wicked person turns away from their wickedness and does what is just and right, they will live by doing so.”

(13) In order to make people aware of the action of evil and the need to avoid temptations of people and situations that do evil, God introduced the concept of „sin”, to a precise explanation of which He devoted a lot of space in the Bible. And so, for example, verse 3:4 from the biblical „1 John” explains to us that sin is everything that represents breaking God’s commandments, laws and requirements described in the Bible. In turn the verse 6:23 from the Biblical „Letter to the Romans” explains to us that the penalty for sin is death. In turn the verse 34:7 from the Biblical „Book of Exodus” explains to us that no sin goes unpunished. All of this is also confirmed in practice by these „3 witnesses” from real life – for example by the operation of the moral „Boomerang Law” and „karma” algorithms, or by the fact that every human being sins and thus everyone will die sooner or later.

(14) Because evil and human non-compliance with the requirements of morality spoils the results of every human activity, prevents the „pursue of knowledge”, and ultimately destroys life, so in order to monitor the magnitude of the influence that immorality and evil exert on every researched action of people, it is necessary that in all research the level of morality governing the course of human activities was taken into account as one of the most important parameters of this research. This is because without checking how the results of given actions of people are affected by the level of morality or immorality, the obtained results are burdened with a huge and unknown error – for clarification of this matter see item #B3 on my web page named „portfolio.htm”. Thus, when anyone reads any results of someone’s research, in which morality was NOT considered as the most important of the parameters influencing the effects of the researched human activities, then one can be sure that these results are only a kind of lies or guessing, while their error can reach even several hundred percent.

(15) Because evil and immorality destroys life, and also prevents the „pursue of knowledge”, therefore when the majority of our civilization refuses to serve good, God carries out another „cleansing of the Earth”, which eliminates most or all those who entered the path of evil. The fact that another such „cleansing of the Earth” is just approaching is reported both by our free half-hour film in Polish entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of Humanity of 2030s”) available on the Internet at https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , as well as other films and sources which I described e.g. in item #L4 from my web page named „smart_tvs.htm”.

(16) All methods of God’s action are designed in such a way that, on the one hand, in every difficult situation in which people may go (usually through their own fault), God creates a convenient way out of this situation – while leaving to people’s „free will” to choose not coming out and doing nothing, or to decide to look for this way out and to use it, and on the other hand giving simultaneously to them a clear lesson for the future, which educates them to be wise, resourceful, battle-hardened and morally acting „soldiers of God” – as these soldiers are described in a number of my publications, e.g. in item #A3 from the web page „humanity.htm”. Just such and not other actions of God are confirmed by all „3 witnesses” which I describe with the truth (1) above. For example, the result of my logical deductions (1a) which confirm them, is the so-called the „law of the highway through the sea” described, amongst others, in #6A from subsection I4.1.1 in volume 5 of my monograph [1/5]. An example of the Bible verse (1b) which also confirms it, is the verse 10:13 from „1 Corinthians” quoted above in the descriptions of truth number (12). In turn, to numerous examples of empirical evidence (1c) which also confirms such a method of God’s action, belongs e.g. the truth of the Polish proverb „bez pracy nie ma kołaczy” (an English equivalent close to it says „He that would have the fruit, must climb the tree”), discussed in item #L4 of the web page „smart_tvs.htm” which, similarly to the English proverb „God helps those who help themselves”, informs that those who by their own fault got into a difficult situation, but avoid doing everything in their human power to get out of this situation on their own, they should understand that expecting from God to do everything for them thus proving that He rewards their human laziness, passivity, pushing their duties at someone else, limiting their actions to complaining and waiting for help, etc., is like deliberate testing God – which is forbidden by e.g. verse 4:7 from the biblical „Gospel of St. Matthew” – I quote from NIV: „Do not put the Lord your God to the test.” Another type of such empirical evidence can be the creation for possible saving of humanity (if it wishes to save itself) from experiencing already impending the „Great Purification of Humanity of 2030s” (which human elites bring to themselves and to us with their highly destructive behaviour induced by „greed” and „money”), while a simple way of avoiding this purification depends on the voluntary implementation of the God-designed nirvana political system, which I described, amongst others, in „part #L” and the INTRODUCTION from my web page named „smart_tvs.htm” and in publications linked in there. The simplest way to learn the principle of operation, advantages, and the potential of this „nirvana political system” that can save humanity because it would allow to completely and permanently eliminate „money”, „fear” and „greed” from the Earth (which are the sources of almost all evil on Earth – see verse 6:10 from the biblical „1 letter to Timothy”, I quote from NIV: „For the love of money is a root of all kinds of evil”) is watching the half-hour-long „Video #V2” shown below and entitled in Polish „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (meaning: „World Without Money: The Nirvana Political System”) available at the Internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) The impossible to quantify number of male and female „God Drobinas” under the control of our God (which can be defined as equal to infinity) causes that the need for passing „souls” contained in these God Drobinas through the accelerated „school of life” in the artificially created by God the world of matter – which school our Earth and our whole world of matter constitute, practically never ends. Thus some form of Earth, or other places in the world of matter similar to Earth, will probably be held by God practically for an infinite time. Only that with the passage of time God will continually expand and improve the span, the perfection, and the sophistication of experiences through which will go „souls” from successive God Drobinas, in order to provide them with increasingly more diverse and educational life experiences, which I mention above in (10) from this item #V2, and which I am describing more comprehensively in [I] to [VII] from item #H2 of the web page „2020life.htm”. In turn, due to this passing, the knowledge, memories, and life experiences accumulated in the physical world by „souls” of subsequent among these God Drobinas will cause a quick and increasingly more advanced improvement of the course of life, and thus the increasingly interesting, diverse and worth experiencing course of fate experienced by all individual living beings throughout the universe. It is not for nothing that the verse 2:9 from the biblical „1 Corinthians” states – I quote from NIV: „What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived – the things God has prepared for those who love him” After all, even just the possible to experience by everyone still in this physical life, the miraculous phenomenon of the happiness of earned nirvana, prepared mainly to enable humanity to implement the „nirvana political system”, already gives us an initial idea of what splendours God in His superior wisdom, knowledge, and creativity is able to design, to prepare and make available to those who deserve it.

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Video #V2
: Here is our about 33-minute long video in the Polish language, which summarizes the most important information about the „nirvana political system” that rewards the performance of productive „moral work” NOT with money, but with the miraculous happiness of the phenomenon of earned nirvana designed by God. Because the phenomenon of this „nirvana” was NOT able to appear in people e.g. as a result of an „accidental evolution”, and its existence had to be designed and built into human bodies and souls by our Creator, means by God Himself, the fact of the existence of this phenomenon is one of a huge number of empirical evidence for the actual existence of God, on purpose blocked from our views by evil forces to NOT be learned by people.

The content of the above video (in Polish) entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (meaning: „World without money: Nirvana Political System” is explained in detail in the English language „part #L” and in the INTRODUCTION of my web page (in English) named „smart_tvs.htm”. I highly recommend you have a look at these explanations. After all, they reveal NOT only what the „nirvana political system” is, on what principles it works, why the phenomenon of nirvana is able to reward people better than money for the physical performance of so-called „moral work”, what are its most important advantages in comparison with other systems already known to humanity (especially in comparison to capitalism and communism), etc., but these explanations also reveal in what are wrong and what were neglecting the to-date critics of this film and the nirvana political system. Moreover, they also explain the symbolism and content of this film so well that it can be watched and understood by people who do NOT know the Polish language.

#V3. I do NOT understand my „neighbours”, who, in spite of prior knowledge of so many proofs for the existence of God that I have already published, and of so many truths revealed about God and confirmed by the above-described „3 witnesses” from (1a) to (1c) and by evidence contained in these confirmations – they still by constantly avoiding informing about what they already know the other people with whom they maintain contacts, they keep their „neighbours” in the ignorance and inability to get to know God, that is, their actions break the commandments quoted in verses 12:29-31 from the biblical „Gospel of St. Mark”:

Motto: „Let us avoid burdening our conscience with concealment of essential knowledge and truths already known by us, but still missing from our neighbours.” (Another recipe for avoiding multiplying of our sins.)

The Bible commands: „… Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. … Love your neighbour as yourself. There is no commandment greater than these.” (See verses 12:29-31 from the Biblical „St. Mark”.) But what is worth the love from someone who, e.g. seeing or hearing that his/her „neighbour”, e.g. still does NOT have knowledge about scientific proofs for the existence of God or about basic truths regarding God, that someone intentionally avoids opening eyes of these „neighbours” by informing them where e.g. in my publications such evidence and basic truths can be found. After all, the knowledge that could be obtained by learning information where to look for it, perhaps would help these „neighbours” to know God more fully. We know that in matters of love there is a rule that „the more deeply you get to know, the more you will love”. In turn the getting to know of God would increase their chances of access to „eternal life”. Is there anything more valuable than gaining access to eternal life?

The above two commandments from verses 12:29-31 of the biblical „St. Mark” indicate the two greatest requirements that God imposed on each of us. Expressed in imperfect human language, these two requirements could be described, for example, with the words: (1) to get to know God diligently by regularly exploring verses of the Bible and by studying the latest scientific findings about God by cognitive researchers – after all, to matters of love, the principle applies that „the more deeply we get to know, the more we love”; (2) to make the intended effort to learn and to manifest love for all „neighbours”, by providing them with all help and support that the Bible mentions, and by providing them with the necessary information about truths, knowledge, skills, etc. that we ourselves acquired. In fulfilling these two requirements, it is very helpful to understand and fulfil the statements of Jesus, e.g. from the verse 10:30 already quoted above from the biblical „Gospel according to St. John” (i.e. „I and the Father are one”), and from verse 14:6 from the same biblical „St. John” – quote: „I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”

Unfortunately, we live in times when costly institutions established to disseminate knowledge and truth, practice rejecting, distorting, and blocking most of what is already proven to be truth. At the same time, they implement the spreading of increasingly more lies. For example, employees of the costly institution of the „official atheistic science” sometimes openly claim that God does NOT exist, but they persistently disseminate the outdated theories of „big bang”, „evolution”, and „relativity” – the intention of which is to replace with them the divine ability to create, although the falsehood of which is already obvious and confirmed by a multitude of evidence. In turn priests of most of today’s religions already are accused by even the Bible – for example see verses 4:4-9 from the biblical „Book of Hosea” – quote: „(4) … against you, priest I raise a complaint. (5) You stumble day (and night), the prophet stumbles with you – you lead your people to ruin. (6) My people are perishing for lack of learning: because you have rejected knowledge, I will reject you from my priesthood. You have forgotten the law of your God, so I will forget also your sons. (7) The more they become, the more their sins multiply; they have changed their glory to shame. (8) They feed on the sin of my people, they seek to do iniquity. (9) But the fate of the priest will be like the fate of the nation: I will avenge his wrongdoing, I will pay for his deeds.” So, since you read these words, please do NOT deepen the confusion in your „neighbours” with your own passivity, concealment of the truth, and the lack of clarity as to your personal views and attitudes. Do not be like the symbolic „trumpet” from verse 14:8 of the biblical „1 Corinthians” – quote from KJV: „For if the trumpet produces an indistinct sound, who will prepare himself for battle?” Also, do not make your personal contribution to the destruction that in humanity is already sown by lies, rejection of knowledge, and blocking human access to truth by these two costly institutions, which forgot that they were established specifically for the dissemination of truth, knowledge, new scientific discoveries, progress, etc. This is because only devotion to the truth and determination of a few and still persecuted individual „hobbyists” sustains the light from a faint flame of knowledge, truth and progress, about the need to foster of which almost everyone has already forgotten. For the sake of truth and goodness, it is in the interest of humanity that as many such hobbyists as possible exist and act.

If anyone dissembles, or rejects, blocks, hides, ridicules, etc., truths and new knowledge about God so needed by others, he/she risks breaking commandments described above – especially truths as important as those discovered due to the inspiration resulting from the development and findings of my „Theory of Everything from 1985” and of the „Theory of Life from 2020” described on the web page „2020life.htm”. After all, all these behaviours can be manifestations of breaking, amongst others, also these two most important commandments of God which are described in the quoted at the beginning of this item #V3 verses 12:29-31 from the biblical „Gospel of St. Mark”. It is the committing of these kinds of sins that causes that some people send other people to war, so that those who, in the interest of those who send them there, kill other „neighbours” or die themselves. This also causes so visible in today’s world: the exploitation and oppression of some people by others, differences in wealth, increasingly more widespread hunger, injustice, destruction of the earth and nature, the rapidly approaching the „Great Purification of Humanity of 2030s”, etc. For people who knowingly commit these sins, it carries the penalty of a „second death” explained in the Bible. No wonder that the Bible contains such harsh warnings for those who choose to commit them. So if the reader also belongs to those people who, knowing about the existence of descriptions of truths, evidence and knowledge about God, which totaliztic publications try to disseminate, but so far was embarrassed to even just mentioning them to fellow humans who have NOT met them yet, then even only for your own good and to avoid the possibility of committing this sin as well, I would advice to break this embarrassment in yourself and inform your „neighbours” about the existence and place of publishing the knowledge which is so necessary for everyone today.

#V4. The impact of our personal selection of the categories of knowledge and truth that we accept, or that we reject, on the depth of our knowledge of God, and on our faith in God or on the certainty of God’s existence:

Motto: „The wider the range and number of categories of knowledge and truth which in our understanding is linked to God and which our personal attitude toward the reality that surrounds us allows us to accept and share with our ‚neighbours’, and the smaller their number that we reject, the more increases the depth of our knowledge of God and our certainty of God’s existence.” (The result of my research establishing the main reason for the differences between: (a) atheists, (b) believers in God, and (c) „totalizts” who have already achieved the certainty that God does exist – see the web page „totalizm.htm”.)

The verse 14:6 quoted above in item #V3 from the biblical „Gospel according to St. John” makes us realize that Jesus is the key and the way to the truth about God. This is especially noticeable if one considers what is the attitude towards Jesus of individual groups of people forming a „continuum” of levels of acceptance of God’s existence. (Notice that the term „continuum”, in the descriptions of this post #336E is used as the „X” axis of the hypothetical chart illustrating and describing the distribution of the indicator defining „quantitatively” the degree of accepting the existence of God by the intellect under consideration, which indicator can assume values from zero to infinity.) After all, (a) the „zero point” on this continuum begins with „atheists” – who do NOT believe at all in the existence of God. Further (b) there are various „religions and cults” displaying the growing faith in the existence of God and the increasing knowledge about God. In turn the highest position on this continuum in present times is occupied by (c) „totalizts” whose level of knowledge about God gave them the certainty of God’s existence. (After all, one may always stop „believing”, but never stops „knowing”.) My analyzes of the main reason why individual out of such groups occupy specific positions on this continuum, revealed that it is their relationship to Jesus and to miracles, life truths, wisdom, and knowledge of the future that Jesus has demonstrated to mankind. For example, the majority of „atheists” who do NOT believe in the existence of God, reject even the truth already proven by historians, that Jesus is a historical figure that actually existed, lived on Earth, performed miracles and who was resurrected after the crucifixion, while the confirmation of existence and supernatural nature of actions of Jesus was NOT denied by any among his personal witnesses-apostles – in spite that in order to force such a denial from the apostles, almost all of them were tortured and sentenced to painful kinds of death. (As I mentioned it in (2) from item #V2 above, the best of the already known to me and at the same time the most pleasant to watch document confirming that Jesus was a living and miraculous historical figure, is presented in the English-language American film „God’s Not Dead 2”.) In turn, various „religions and cults” which believe in the existence of God (although usually their followers still have NOT achieved the certainty of God’s existence – but they work in this direction) already accept the knowledge and truth that Jesus existed, and in their teachings they recognize and implement selected fragments and interpretations of the Bible regarding Jesus. From these, the deepest existence of God, in my opinion, recognizes the faction of Christianity called the „Seven Adventists”, which also includes findings from some areas of today’s science, such as history, geology, astronomy, and genetics among the accepted categories of knowledge and truth. Finally „totalizts” who already achieved the certainty of the existence of God, accept the findings of knowledge and truths regarding Jesus and God confirmed by all the previously described „3 witnesses” that originate from practically all existing areas and categories, including the findings of my „Theory of Everything from 1985” disseminated around the world on the web page named „dipolar_gravity.htm”, and together with the findings of the „Theory of Life from 2020” described on the web page „2020life.htm”.

The results of my research presented above lead to the conclusion that in our lives we should try to limit the number of categories of knowledge and truth about God and life, rejected by ourselves and ordered to be rejected by our „neighbours” because these categories conflict with our attitudes and views, and at the same time we should increase the number of categories of knowledge and truth to accept and implement in our life and to share them with our „neighbours” – for which we have already matured in terms of worldview. No wonder that in quoted above in #V3 verses 4:4-9 from the biblical „Book of Hosea” God inspired placing so much emphasis on avoiding „rejection of knowledge” by priests – knowing that all forms of „rejection of knowledge” limit faith in God and make it impossible for people to achieve the certainty of the existence of God, and if this is rejected by priests, then their influence on the fate of society is the most destructive.

#V5. Why after all, it is worth trying to actively learn, analyze, confirm, accept and share with others as many different categories of knowledge and truth as possible:

Motto: „Your fate and future depend on how many categories of knowledge and truth you accept and implement in your life as well as share them with your ‚neighbours’ ” (summary of this post #336E)

The rule is simple. The more categories of truth and knowledge you yourself reject and convince your neighbours that they are NOT worth knowing and acknowledging, the closer you come to the zero point on the continuum of recognizing the existence of God – i.e. the deeper „atheist” you become. Because simultaneously the closer you are to this zero point on this continuum, the more often and significantly you break God’s commandments and moral laws, the faster you slide down the moral field, and the more unwanted and unpleasant karma you accumulate for yourself. As a result, the more punishments of God begin to catch you, the more miserable your life becomes, and the more you hold back the happiness and growth of your loved ones and dependent fellowmen. So the worse, closer to the collapse, and full of evil, injustice, misfortunes, oppression, miseries, deficiencies and death world you make.

On the other hand, the more categories of truth and knowledge you learn, accept, and share them with your „neighbours” to be also known and accepted by them, the closer you come to the point of your certainty of God’s existence – i.e. the stronger „totalizt” you become. (Notice that „totalizt” is a representative of presently the most moral philosophy of the world, the name of which is the spelled with the letter „z” the word „totalizm” – see item #A5 from my web page named „totalizm.htm”, which „totalizm” is the opposite for „totalitarianism” – the name of which for the sowing of confusion on Earth the occupying us evil forces also began to call by the word „totalism” but spelled with „s” – see https://www.google.com/search?q=totalism .) Because at the same time, the closer you are to that point of certainty of God’s existence on the continuum, the more often and more decisively you try to pedantically obey God’s commandments and moral laws, the faster you climb up the moral field, and the more wanted and liked karma you accumulate in yourself. As a result, the less God’s punishments get you, the happier and more fulfilled your life becomes, and the more broadly and diligently you generate the happiness and growth of your loved ones and dependent fellowmen. So the better, more progressive, happy and fair world, full of joy, freedom, prosperity, abundance and the proliferation of life, you make.

#V6. Why the existence of „evil” and „good”, as well as giving to people „free will” to do „evil” or do „good”, are necessary in the life of thinking creatures created of matter, because „evil” and „good” propel the improvement of the quality of the intelligent universe by forming in humans a motive force that makes people to search for ways to reduce „evil” while at the same time it inspires God to design and introduce into souls and bodies of living creatures various improvements that are able to permanently eliminate the most destructive kinds of „evil”:

Motto: „Out of something bad there is always something good” and on the other hand „There is NO such good that would NOT generate some form of evil” (Two principles that govern our lives and that self-regulate each others’ consequences – the described here reasons for creating both of them by God in our world of matter were explained only by the philosophy of totalizm.)

In (11) from the above item #V2 I discuss two principles which influence the course of life in the world of matter and which I repeated in the „motto” for this item #V6. In turn their operation is explained more extensively, among others, in item #B3 from my web page named „pajak_re_2017.htm”, and from the different point of view of „moral field” – in item #C4.2.1 from my web page named „morals.htm” – please notice there that a brilliantly and intentionally programmed „key” in this action is that e.g. „good” generated by some „evil” always appears in a completely different area than the one damaged by a given „evil”, while the „evil” generated by some „good” always appears in a different area than the area of operation of this „good” – both of which situations prevent „evil” and „good” from annihilating the effects of their own actions. The creation and maintenance of these two principles is the most frequent reason for criticizing God by the so-called „atheists” and is an argument that they use to justify the alleged non-existence of God. After all, these principles cause the existence of various forms of evil on Earth, reasons for the existence of which for centuries people try to explain in a number of ways, e.g. those described in items #B2 and #B1 from my web page named „god_exists.htm”. On the other hand, the ingenious creation of both these principles creates a situation that the described below mechanism of fighting them against each other is the source of the never-ending improvement of the entire universe. Hence, instead of being criticized, the genius of this mechanism should be appreciated and praised. This genius is also another proof of the existence (instead of, as atheists claim – of non-existence) of God. After all, from my own experience I know that although I have always been in a significant pain when in my life I experienced these real avalanches of evil, which were almost constantly falling on me, every time I dealt with a given evil I saw perfectly well that it was this evil that made me who I am and created motivations to achieve what I have achieved. I have always been impressed by the genius of transforming evil into good generated by it. Hence, about the bad experiences that I experienced, in my publications I wrote mainly to inform the world about its existence, nature, and operation, and about the need to eliminate it, but NOT to e.g. complain or seek someone’s consolation regarding it.

The explanations of the reasons for the existence of „evil” and „good” described here by the philosophy of totalizm, reveal that the existence of these opposites in connection with the „free will to do evil or good” given to people by God, is absolutely necessary for inducing the never ending improvement of the entire universe. If the universe was perfect and it was inhabited only by absolutely perfect beings, who would constantly be in the situation of unspoiled „good”, then any progress would become impossible, because the lack of differentiation of experiencing „good” and „bad” would take away from people the source of motivation for pushing them to improving anything, as in the opinion of people then everything would be perfect – to which situation I tried to draw the attention of my readers, among others, in item #B2 from the web page named „antichrist.htm” and in item #C3 from the web page named „humanity.htm”.

There are two main components of mechanisms with the use of which this combination of „bad” and „good” actions in conjunction with „free will to do bad and good by people” drives the improvement of the universe. One of these components is the kind of „motive force” which in people is generated by the existence of „evil” and the human desire to change it into „good”. A perfectly teaching example of this motive force in people should now be described in (16) and (17) from item #V2 above the evil caused on Earth by „money”. It is because this evil causes in people who experience it a need to replace „money” with the good of „earned nirvana” and the good of rewarding with nirvana the productive work done in the „nirvana political system”. So when the number of people who experience this evil intensifies their feeling of need for such replacement to a level that exceeds the feeling of complacency and passivity in a part of society that does NOT experience this evil, then the uncontrolled elimination of money will be initiated. Humanity is close to reaching this level of dominating the need for change over the generally prevailing complacency and passivity. In turn, the way to avoid its uncontrolled arrival, is to make use of the way out that God has provided for us in accordance with the promise contained in the previously quoted verse 10:13 from the biblical „1 Corinthians”, which way out depend on the earlier initiation of a peaceful and well-thought-out implementation of the „nirvana political system” – as this suggests „part #L” from the web page named „smart_tvs.htm” and also suggests our film about the „nirvana political system” described in there.

In turn the second component of these mechanisms of perfecting the universe, is the inspiration that in God is generated by human actions in matters of a given type of evil. For example, in the matter of evil generated by „money”, „fear” and „greed”, this inspiration caused that God already designed the ability of „moral energy” to provide the morally correct replacement for „money” and for elimination of defects of „money” as well as elimination of fault of all evil that money brings, and God then reprogrammed souls and bodies of people so that they would be able to implement the „nirvana political system” – if their „free will” induces them to do so. That nirvana pre-programming (and other similar ones) inspired in God by the reaction of people to the evil that troubles them, is described more comprehensively in item #A1 from my web page named „evolution.htm”. The operation of a similar mechanism in the face of another kind of evil inspired also the introduction into the souls and bodies of people of an organ called „conscience”, the confusion of spoken human languages during the construction of the Tower of Babel, and several other improvements and changes in souls and bodies of people.

It is worth to notice here, that due to the ingenious incorporation by God into our „world of matter” of these two mutually contradicting principles described in the „motto” of this item #V6, such a process of improving the universe will never end and may continue for eternity. After all, each time when some evil is removed with the introduction of another improvement, the good that this improvement generates will cause the appearance of some other kind of evil on a higher level of consciousness, which will also need to be laboriously removed – etc., etc., so forever. As a result, the level of perfection that the future universe can achieve thanks to such continuous improvements, will NOT have its upper limit.

#V7. If the moral requirements of given scientific research are met, then the truth of each next discovery results from the truth of the correct findings of the previous one, leading the researcher along the „chain of truth” from discovery to discovery like some miraculous „Ariadne’s thread”:

Motto: „In order to discover something really new, we need to follow our ‚thread of Ariadne’ given to us by God, while repetitively making sure that this thread does NOT fall out of our hand by checking whether the ‚three witnesses’ confirm our results” (the most important requirement for achieving real success in research).

Being a researcher with a tendency to philosophizing, and also the creator of currently the most moral on Earth philosophy of totalizm, I was always fascinated by the mysteries of the so-called „truth”. No wonder, that after my discovery and research of the Tapanui explosion and the Tapanui Crater, the „unworthy of truth” reception by the authorities of the university in which I worked then of that huge body of evidence which confirmed my findings about that explosion and crater, caused my shock which is described in item #B4.1 from my web page named „tapanui.htm”. My reflections on the reasons for this shock resulted in the development of a philosophical reflection of the title „Twelve Truths about Truth”, widely discussed on Polish Internet forums – which the reader can read e.g. from item #E1 of the web page „prawda_uk.htm” or from „chapter N” of free disseminated in the Internet via the web page „text_5_3.htm”, my monograph [5/3] about the Tapanui explosion. A bit later I extended my philosophical considerations regarding truth with those which are described in „part #B” – especially in item #B4, from the abovementioned web page „prawda_uk.htm”. They straighten out the wrong opinions of some philosophers – that supposedly there is no absolute truth, by revealing that the humanity is laboriously working to establish this absolute truth, but it is impossible to express it unequivocally. However, it is possible to approximate this absolute truth, to which we give the level of correctness and accuracy which is sufficient for practical applications which this truth is supposed to serve. Afterwards, the reflections on the subject of truth that were continued later, directed my interests to God – who is the beginning and source of all truth. In turn, as their scientifically most advanced product, I consider my „Theory of Life from 2020” described on the web page „2020life.htm” – especially my life finding described in this item #V7 and stating that: „truth is like a chain made of gold or stainless steel, which for the truth seeker fulfils the role of the ‚thread of Ariadne’ that leads him/her from one truth to other truth, gradually leading him/her out of the darkness of ignorance” (see https://www.google.com/search?q=thread+of+Ariadne ). After all, my personal research experiences state that: „the symbolic model of every truth can be illustrated as a single link of an infinitely long chain made of gold or stainless steel – which chain is able to lead a researcher climbing upward on it to the light of knowledge from one truth to the next, like the mythical ‚Ariadne’s thread’, and at the same time shows the features of ‚vector’ – that is, it has its beginning in God and its direction leading to the light of future truths, moreover, each link of which chain also has side links attached to it, both on its ‚right side’ (i.e. the one completely free from lies because it is fully confirmed by the credentials of the previously described ‚3 witnesses’ – to which I always try to refer in my publications) which the ‚right links’ are connecting a given chain with other chains also expressing truths – together with them forming a kind of multidimensional ‚knowledge space formed from truths linked with each other’, or forming the ‚white skeleton of knowledge’, both representing the absolute knowledge and truth of God, as well as each link of this chain has side links on its ‚left side’ (i.e. on the side, the links attached to which have NOT revealed to us yet whether they represent lies or the truth), but most of which „left links” lead those who allowed themselves to be led astray by them into nothingness and self-destruction”. Notice that the above term „white skeleton of knowledge” I also explained vividly and symbolically in item #B3 from the web page named „will.htm”.

From the above symbolic model, or pictorial illustration, of the truth, several conclusions regarding truth originate, which are worth learning and applying in our life. It is also from my understanding of it that resulted both the above model of truth, as well as everything that I researched at my own expense in non-professional time and which I am proud to now publish privately on the Internet (after all, I do NOT publish my professional research results, although they are those ones, NOT my stubbornly persecuted „hobby”, that allowed me to complete four professorships at different universities of the world – because the duty, right and privilege to publish everything that I discovered in the framework of my profession as a scientist, is held by the universities where I was employed). Let us now describe the most important among these conclusions.

The first of these conclusions, which originates from my personal life experiences that I accumulated while following the „thread of Ariadne” in my research „hobby”, states that in any research (also in scientific research) a researcher is exposed to various moral requirements and tests. The most important of these states, that every researcher whose results revealed the truth that was already confirmed to him by these „3 witnesses”, will be exposed to a test of intense pressure to abandon further research on a given topic. Therefore, he/she will have to make a choice based on his/her own morality, whether for the sake of „money”, „career” and a comfortable life, he/she will give up this research, or, despite the pressures, he/she will fulfil God’s commandments and recommendations contained in the Bible and, remembering about the good of humanity, he/she will find some way to NOT abandon research on the truth already confirmed by „3 witnesses” – even if e.g. his/her scientific superiors, or interference of some external forces into what is researched, etc., prohibit the official continuation of this research. After all, these prohibitions or interferences always appear in some evil way and strongly discourage us from establishing given truths. (As examples of them consider the „curse of inventors” and the „inventive impotence” which I describe in a number of my publications.) My experiences also show that in the selection of research topics it is always possible to follow morally correct ideas indicated by our previous findings, the truth of which was already confirmed by these „3 witnesses” – as we are informed about it by the quoted in (12) from item #V2 the verse 10:13 from the biblical „1 Corinthians”, and also informs us about the moral „law of the highway through the sea” to descriptions to which I link in (16) from item #V2 of this post #336E, and in (d) from item #B5 of the web page „2020life.htm”. It is also NOT worth to abandon researching just because it can lead into a morally correct topic, which, however, by today’s world is still considered, for example, as a forbidden kind of „scientific taboo”. (Notice here what state verses 118:22-23 from the „Book of Psalms” in the Bible, how „the stone rejected by the builders became the cornerstone”.) Furthermore, in the following of the received „Ariadne’s thread” one need to be pedantically careful not to deviate toward the research to which are leading us the „left links” of our chain of truth, and that we should always climb to each next link that we encounter, only after its truth is confirmed to us openly or in a coded manner by these „3 witnesses” which I mentioned in (1) from item #V2, the detection of which will save us from laborious climbing e.g. onto „left links”, typically certified either only by the results of research of other scientists who did NOT indicate correctly „3 witnesses” confirming their results (i.e. whose results may turn out to be e.g. lies generated for profit or for fame), or typically certified only by recognized scientific theories at a given time (which can only be propaganda forced upon the „official atheistic science” by its funding elites, politicians, science decision makers, priests, etc.).

To me personally the leading „Ariadne’s thread” was given in times when (1) I was a young student and „an idea came to my mind” to develop my own „Multidimensional Periodic Table of Elements” – the fate of which I described briefly in items #B3 and #H6 of the web page „2020life.htm”. Unfortunately, my still young age and lack of the already formed of a „moral skeleton”, caused that my lecturers of that time managed to „persuade” me that I should NOT publish that table. So its content was lost over time. However, the memory of its advantages and principles of how to build it have remained with me. So around four years later the beginning of the same „Ariadne’s thread” was given to me again when I developed and then published in 1976 my (2) ground-breaking „Cyclic Table for Propulsion Devices” (see https://www.google.com/search?q=Cyclic+Table+for+Propulsion+Devices+Jan+Pajak ) also described, amongst others, in item #H3 and in several different items from the web page „2020life.htm”, as well as on the web page „propulsion.htm”. Because this Cyclic Table for Propulsion Devices indicated (3) how to build starships called „Magnocrafts” firstly published in 1980 – see the web page „magnocraft_pl.htm”, which by the forces of magnetic fields are to make humanity independent of gravity, it in turn inspired me (4) to analyze of what gravity really is. In this way, in 1985 I discovered (5) the Dipolar Gravity – means my „Theory of Everything from 1985”. This theory in turn immediately showed me (6) the existence of the „counter-world” and the „counter-matter” contained in it, with attributes opposite to those of „matter” from our world. While analyzing the features of this counter-matter, I discovered that, for example: (6a) it must be always mobile (i.e. it must experience „chaos” described by the religion of ancient Greeks and NZ Maoris – which made me realize, among other things, that „perpetual motion devices” can be built); (6b) must also be intelligent (which directed my research at scientific proving the existence of God); (6c) must be composed of miniature elementary „drobinas of counter-matter” – which with the passage of time in 2020 led me to discovery of the existence of (7) „self-learning” male and female „God Drobinas” – in the shape and likeness of which God created people, and that (6d) its individual God Drobinas must be able to remember their „self-learning” experiences during „chaos” in the form of „erasable” programs (in the Bible called „Word”). In turn (7) the discovery of „drobinas of counter-matter” (since 2020 also called „God Drobinas”) which „self-learning” accumulate erasable programs, led me to establish that: (7a) God is a gigantic program stored in the highest (twelfth) memory of every drobina of counter-matter (God Drobina), and that (7b) the conscious life self-evolved in the counter-world (which fact for several first years I generally described in items indicated and linked with the Polish key words samoewolucja Boga – meaning: self-evolution of God, on the Polish web page named „skorowidz.htm” – e.g. I described in items #B1 and #B2 of the web page named „evolution.htm”, and then I explained in detail in #C5 of the web page „2020life.htm”). Etc., etc. – continually following this my „thread of Ariadne” from the time of my studies, I reached the present day accumulation of numerous scientific discoveries and inventions that correct lies and distortions of the „official atheistic science”, many of which the reader can visually get to know from our video entitled „Dr Jan Pajak portfolio”. At the same time, however, due to following my „thread of Ariadne” I experienced many humiliations, criticism, dismissal from work, mocking, spitting, etc. – which I describe in a factual and honest way in my publications because they also constitute one of the types of truth about which people should be objectively informed. However, notice that I do NOT complain about the action and effects of these forms of evil on me, because soon after emigrating from Poland, fortunately for myself, I quickly discovered what I describe in item #V6 and in (12) and (16) from item #V2 of this post #336E – namely, that evil instead of destroying us, in fact – if one is sure that God exists and if one believes in the necessity of fighting for the truth with evil forces, then experiencing evil is only a kind of moral lessons (and tests) that improve our character and increase our life experience.

On the basis of the above short mentioning of the origins of my scientific discoveries and inventions, I have here rather important information. Namely, when you the reader, comes up with an idea, then treat it as the possibility that the beginning of your own „Ariadne’s thread” has just been given to you. In turn if the truth and moral correctness of this idea is confirmed to you by its agreement with the statements of these „3 witnesses”, then you will have an opportunity to make perhaps one of the most important decisions in your entire life.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #336E summarizing the most important out of previously unknown truths and knowledge about God and life, is an adaptation of the content of „part #V” (i.e. items #V1 to #V7) from my English web page named „2020life.htm” (update of 2021/7/5, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm
http://gravity.ezyro.com/2020life.htm
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm
http://drobina.rf.gd/2020life.htm
http://pajak.org.nz/2020life.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page „2020life.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „evolution.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #336E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print” 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” 24pt – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #336E:

335E, 2021/5/25 – movie „World without money: Nirvana System” („Part #L” in „smart_tv.htm”)

331E, 2021/1/25 – my „Theory of Life from 2020” (#H1 to #H6 in „2020life.htm”)

324E, 2020/7/1 – operational perpetual motion (#B3 in „fe_cell.htm”)

319E to #309E, 2019/12/17 – Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)

316E, 2019/10/3 – what and when God improved in human race (#A1 in „evolution.htm”)

299E, 2018/7/1 – how God manages fates of people and institutions (#J5 in „petone.htm”)

297E, 2018/5/12- THe Great Purification of 2030s (#N1 in „2030_uk.htm”)

282E, 2017/3/17 – my „Theory of Everything from 1985” (#A0 in „dipolar_gravity.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#336: Nieznane wcześniej prawdy i wiedza o Bogu i życiu ujawnione dopiero moją „Teorią Wszystkiego z 1985 roku” i „Teorią Życia z 2020 roku”

2021/07/01

Motto niniejszego wpisu #336: „Transformujmy wierzenia – które jedynie podsycają w ludziach nieracjonalne spekulowanie, błądzenie, a czasami nawet kłamanie, w wiedzę potwierdzaną przez opisanych tu „trzech świadków” – która wiedzie do poznania rzetelnej prawdy.” (Najracjonalniejsze ludzkie zachowanie rekomendowane moją „Teorią Wszystkiego z 1985 roku” oraz wynikającą z tej teorii „filozofią totalizmu” – jakiej praktykowanie mnie zawiodło do ustalenia licznych wcześniej nieznanych przez ludzi prawd upowszechnianych m.in. i w tej publikacji.)

#V1. Dlaczego po około 2000 ludzkich lat szerzenia chrześcijaństwa nasza cywilizacja nadal jest równie barbarzyńska jak w czasach Jezusa:

Od samego początku kiedy Bóg stworzył ludzi, miał nadzieję, że staną się oni Jego pomocnikami w osiąganiu nadrzędnych boskich celów, a także Jego współtowarzyszami i przyjaciółmi. Jednak już wkrótce się rozczarował. Na przekór niewypowiedzinej mocy Boga, czyniącej Go jedynym źródłem wszystkiego co doświadczamy a także źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności (patrz „Wideo #V1” poniżej), zamiast posłuszeństwa i wierności Jego nakazom, ludzie wybrali zaspokajanie swoich egoistycznych zachcianek i dążeń. Aby więc jakoś być w stanie zarządzać efektami ich dalszych postępowań, Bóg przeprogramował ich dusze i ciała, zaś w trakcie bibilijnego potopu wprowadził tzw. „nawracalny czas softwarowy” opisywany w punktach #C4 i #C4.1 mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”, oraz zaprogramował sterowany owym „nawracalnym czasem softwarowym” zaś niekontrolowany przez samych ludzi sposób zarządzania efektami ludzkich działań – schemat jakiego jest omawiany w punkcie #J5 mojej strony o nazwie „petone_pl.htm”. Jednak i te posunięcia NIE spowodowały iż ludzie zaczęli sumiennie wypełniać nakazy i wymagania Boga.

Aby więc uczynić bardziej klarownym co dokładnie Bóg wymaga od ludzi, podczas wyprowadzania narodu żydowskiego z Egiptu, Bóg dał mu słynne dwie kamienne tablice na których wypisał 10 przykazań jakie ludzie powinni wypełniać. Niestety, pomimo iż łamanie owych przykazań indukowało najróżniejsze kary, także i one wkrótce zaczęły być powszechnie łamane. Około więc czasów przybycia na Ziemię Jezusa, Bóg ponownie przeprogramował ludzkie dusze i ciała, dając każdej osobie organ tzw. „sumienia” – który zawsze jej podpowiada czy dany zamiar lub postępowanie jest zgodne z przykazaniami, intencjami i wymaganiami Boga. Nadanie ludziom organu „sumienia” (w Biblii opisane pod nadal niezupełnie rozumianą nazwą „Nowe Przymierze”) ja wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”. Także i to posunięcie NIE powstrzymało jednak ludzi od działań sprzecznych z przykazaniami i wymaganiami Boga. Ponownie ludzie szybko i masowo zaczęli zagłuszać w sobie głos sumienia, ignorując wypełnianie tego co Bóg od nich wymaga. Aby więc jakoś utrzymywać zgodność drogi ludzkości z planami Boga, konieczne okazało się pozwalanie aby ludzi trapiło to na co swymi postępowaniami sobie zasłużyli. To z kolei spowodowało co kilkuset-letnie zagłady („czystki”) najbardziej nieposłusznych ludzi, dziś w internecie ilustrowane i opisane pod wymijającą nazwą „resety cywilizacji” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=resety+cywilizacji ). Moje badania prognozują, że następną z „czystek” będzie „Zagłada ludzkości 2030” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ) – chociaż aby NIE potwierdzać moich wyników badań ani na nie się NIE powoływać sporo „powtarzających” twierdzi iż nadejdzie ona już wcześniej (np. w 2024 roku). W dzisiejszych czasach klarownie już widać to nadchodzenie kolejnego „zwrotu owoców” na jakie ludzkość ponownie sobie zasłużyła. Wszakże utrzymywanie przez ludzkość użycia „pieniędzy” jakie podsycają „chciwość” oraz powodują życie w „strachu” przed utratą swych zarobków lub oszczędności, spowodowało że ludzkość niemal całkowicie zanieczyściła już uprawną glebę, zatruła oceany i rzeki, oraz wyniszczyła naturę. Nawet NIE próbuje też mienić swego postępowania ani swych niszczycielsko sprzecznych z nakazami Boga „ludzkich praw”, chociaż poziom zatrucia i zniszczenia naturalnego środowiska i otoczenia już obecnie zaczyna zagrażać niemożliwością dalszego kontynuowania życia, zaś poziom ignorowania przykazań i wymogów Boga jest bliski tego jaki panował tuż przed „Biblijnym Potopem”.

Obecna sytuacja na Ziemi stała się aż tak wypaczona, że praktycznie np. każde działanie Jezusa opisane w Biblii łamałoby jakieś dzisiejsze ludzkie prawo, wystawiając Go na możliwość ukarania przez ziemskie władze – co żartobliwie staram się wyjaśnić i zilustrować na przykładach np. w punkcie #G3 ze strony o nazwie „przepowiednie.htm” czy we WSTĘPie do innej mojej strony o nazwie „petone_pl.htm”.

W sumie tysiąclecia praktykowania kłamstwa i błądzenia doprowadziły ludzkość do obecnej sytuacji, kiedy to na całej ziemi panuje: wymuszanie pracy „pieniędzmi” i „strachem” zamiast ochotniczego wykonywania produktywnej „pracy moralnej” dla gromadzenia energii moralnej i przedłużania swych doznań szczęśliwości „zapracowanej nirwany” (patrz strona „nirvana_pl.htm”); igoizm i chciwość (pazerność) zamiast dbałości o bliźniego i o naturę; współzawodnictwo w gromadzeniu bogactwa zamiast miłości i troski o bliźniego, korupcja, odrzucanie wiedzy i wypaczanie religijnych instytucji zamiast pogłębiania wiedzy o Bogu i miłowania naszego stwórcy i Boga; szerzenie stagnujących ludzkość kłamstw zamiast generującej postęp prawdy; itd, itp. Chociaż więc dla wielu zapewne okaże się na to już zbyt póżno, najwyższy czas aby zacząć poznawać najniedawniej odkryte prawdy o Bogu, o tragiźmie sytuacji w jaką ignorowanie wiedzy o Bogu sami się wprowadziliśmy, oraz podjąć energiczne wysiłki naprawiania tej sytuacji. Poznawanie to zaś i naprawianie najlepiej rozpocząć od nowo-poodkrywanych prawd o naturze Boga i o Jego roli w powstaniu i kształtowaniu się życia.

https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Wideo #V1
: Oto około 12-minutowe angielskojęzyczne wideo które dokumentuje, że wbrew temu co kłamliwie nam wmawia zapatrzona w materię instytucja „oficjalnej nauki ateistycznej” nadprzyrodzone zjawiska jednak istnieją, zaś ponieważ Bóg jest źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności – które pośrednio także dowodzi, że Bóg istnieje. Cały szereg innych wideów też dokumentujących istnienie nadprzyrodzoności pokazałem na stronie „2020zycie.htm” jako „Wideo #H3b” i „Wideo #H3c”.

Ciekawa forma nadprzyrodzoności jest też pokazywana na około 17-minutowym angielskojęzycznym wideo o tytule MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) oraz adresie https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . Ilustruje ono czynienie niewidzialnymi dowolnych istniejących obiektów powodowane „zakrzywianiem światła”. W rezultacie możliwym jest pokazywanie w świetle dziennym np. całkowicie pozbawionych widoku ludzi (czyli kompletnie jakby „wyludnionych”) ulic oraz lokali wysoce zaludnionego miasta hiszpańskiego, w jakim faktycznie mogą przebywać tłumy ludzi, jednak zakrzywianie przebiegu światła eliminuje ich z widoku i z ukazania kamerą. W sposób teoretyczny zasadę „zakrzywiania światła” poprzez odpowiednie programowanie przeciw-materii opisałem w związku z przyszłościowym zbudowaniem przez ludzi urządzeń napędowych „szóstej ery technicznej” omawianej w punkcie #J4.6 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”, zaś wraz z przyjacielem zilustrowaliśmy je od 22:58 do 23:45 minuty naszego gratisowego filmu o tytule „Napędy Przyszłości” upowszechnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Z kolei empiryczny przypadek natknięcia się Polaka, Ś.P. Andrzeja Domały, na wehikuł UFO ukryty przed wzrokiem ludzi właśnie poprzez takie „zakrzywianie światła” opisany jest w paragrafie zaczynającym się od słów „Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie …” a zawartym w podrozdziale B5.1 z naszego wspólnego traktatu [3b] (upowszechnianego stroną „tekst_3b.htm”).

#V2. Streśćmy więc prawdy, które na temat Boga i życia poustalała dopiero moja „Teoria Życia z 2020 roku”:

Na szczęście moja „Teoria Życia z 2020 roku” opisywana na stronie „2020zycie.htm” zdołała poustalać i powyjaśniać szereg dalszych nadal nieznanych ludziom fundamentalnych prawd na temat naszego Boga oraz życia w świecie materii – które to życie nasz Bóg stworzył i którym obecnie zarządza z żelazną konsekwencją. Potwierdzenia tych prawd wprawdzie od tysiącleci były zapisane w Biblii i w innych religijnych publikacjach (np. w księgach Kabały – po ich przykłady patrz #K1 ze strony „god_istnieje.htm”). Jednak aby je zrozumieć, najpierw trzeba było posiąść „klucz” – jaki ludzkości dostarczyła dopiero moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (zwana także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”). Z kolei poznanie i zrozumienie tych fundamentalnych prawd wskazuje zainteresowanym osobom drogę, podjęcie podążania którą umożliwi korygowanie kłamstw, wypaczeń i spekulacji jakie upowszechniło po świecie tysiącletnie panowanie na Ziemi „pieniędzy”, „strachu” oraz „chciwości”. To dlatego w (1) do (7) z punktu #H7 strony „2020zycie.htm” skrótowo już wyjaśniłem te z owych fundamentalnych prawd, jakich poznanie już wcześniej umożliwiła moja ludzko niedoskonała wiedza i zdolność potwierdzania prawdy, zaś poprawne (mam nadzieję) zinterpretowanie potwierdzeń jakich umożliwił mi materiał dowodowy jaki zdołałem zgromadzić do i w 2020 roku. Poszerzmy więc teraz ich liczbę i opisy o wyniki moich najnowszych przemyśleń i sprawdzeń, streszczając poniżej w punktach chociaż najważniejsze z owych do dzisiaj nowo poustalanych już fundamentalnych prawd o Bogu i życiu, poczym wskażmy też gdzie dokładnie zainteresowani czytelnicy mogą poznać więcej istotnych szczegółów i potwierdzeń na temat każdej z nich. Oto te prawdy:

(1) Moje odkrycie, że w Biblii Bóg zainspirował zaszyfowanie potwierdzeń dla wszystkich zgodnych z absolutną prawdą istotnych odkryć naukowych uzyskanych dzięki niepowypaczanym badaniom ludzi. Sposób tego zaszyfrowania jest iście genialny. Przykładowo, tylko w jednozdaniowym wersecie 1:27 z biblijnej „Księgi Rodzaju” (zacytowanym w opisie prawdy (4) poniżej i w (a) z punktu #H3 strony „2020zycie.htm”), oprócz powszechnie znanej prawdy (4), że to Bóg, a NIE naturalna ewolucja, stworzyły człowieka, wkodowane są potwierdzenia co najmniej 3 dalszych, dotychczas przeaczanych przez chrześcijaństwo i stąd nieznanych ludzkości prawd. Mianowicie: potwierdzona jest tam też: nierozumiana prawda opisana poniżej pod numerem (5) a stwierdzająca, że Bóg jest unikalnym „intelektem grupowym” na jaki składają się przeciwstawne do siebie osobowości mężczyzn oraz kobiet; prawda numer (4) stwierdzająca, że budowa i działanie ciał mężczyzn i kobiet jedynie kopiują dwa fizykalnie podobne do siebie wzorce ciałek męskich i żeńskich Drobin Boga; jednocześnie prawda numer (4) informująca też, że cechy męskich i żeńskich Drobin Boga typowo „wtchniętych” odpowiednio kobietom i mężczyznom, a stąd i cechy dusz mężczyzn i kobiet, diametralnie się różnią od siebie z powodu przeciwstawności cech dodatnich męskich i ujemnych żeńskich Drobin Boga – tak jak opisują to punkty #K1 i #K2 strony „god_istnieje.htm”. Stąd, aby mieć absolutną pewność iż jakieś nowe odkrycie stanowi absolutną prawdę, wówczas powinno być potwierdzone przez wszystkich „trzech świadków” jakich oświadczenia gwarantują jego prawdę, tj. niezależnie od jego (1a) zgodności z poprawnie wydedukowanymi i dowiedzionymi związkami przyczynowo-skutkowymi z innymi prawdami (patrz punkt #V7 poniżej w tym wpisie #336), to samo odkrycie powinno być też (1b) potwierdzone którymś z wersetów Biblii, oraz (1c) musi być też potwierdzane istniejącym empirycznym materiałem dowodowym manifestowanym przez otaczającą nas rzeczywistość. Prawdę tego mojego odkrycia i zasady badań wyjaśniam w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”, zaś poszerzam ją i uprecyzyjniam w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie „2020zycie.htm”. Ciekawe, że początkowo kierując się tylko intuicją, ja sam zasadę tę wdrażałem w praktyce począwszy od czasu sformułowania swej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” – zawsze każde ze swych odkryć starając się potwierdzać stwierdzeniami powyższych „3 świadków” (1a) do (1c). Moim tonącym w niszczycielskiej nieprawdzie kolegom zawodowym (innym naukowcom) też rekomenduję aby i swoje odkrycia i teorie zaczęli potwierdzać powyższymi „trzema świadkami”. Do bowiem czasu aż prawda jakiejkolwiek istotnej nowej wiedzy naukowej NIE zostaje potwierdzona przez owych „3 świadków”, stanowi ona jedynie czyjąś opinię jaka może być kompletnie błędną, lub nawet stanowić czyjeś antyludzko upowszechniane kłamstwo.

(2) Ustalenia mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” wskazały liczne sposoby na jakie formalnie naukowo, a także empirycznie, istnienie Boga może zostać niepodważalnie udowodnione. W rezultacie jej wskazań, w 2007 roku autor opracował naukowo niepodważalny dowód formalny iż Bóg istnieje, zaprezentowanie jakiego opublikowałem, między innymi, w punkcie #G2 z mojej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”. Ponadto w 2020 roku wypracował także drugi, podobnie naukowo niepodważalny sposób dowiedzenia samemu sobie przez każdą osobę iż „skoro dana osoba żyje, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje” – zaprezentowany w „części #D” (szczególnie w punkcie #D1) ze strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm”. Niezależnie od tego formalnego dowodzenia, znacznie wcześniej autor tego wpisu #336 wypracował też aż cały szereg innych dowodów naukowych na istnienie Boga, część z których linkuje on z punktu #G3 w/w stronie „god_proof_pl.htm” – np. patrz podrozdziały od I3.3.1 do I3.3.4 z tomu 5 jego monografii [1/5] upowszechnianej stroną „tekst_1_5.htm”. Ponadto, dzięki owej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zdołał też zidentyfikować aż cały szereg zjawisk i zaistnień manifestowanych w otaczającej nas rzeczywistości, a stąd możliwych do naukowo obiektywnego zweryfikowania, które NIE mogłyby się pojawiać gdyby Bóg ich NIE zaprojektował i postwarzał w nadprzyrodzony sposób. Moim zdaniem najważniejsze z nich jakie wprowadziło na Ziemi najwięcej dobra, był potwierdzony nawet przez wielu historyków i naukowców fakt iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią. (W moim odczuciu w najbardziej przyjemny do oglądania sposób, fakt ten prezentuje angielskojęzyczny film „God’s Not Dead 2” – patrz https://www.youtube.com/results?search_query=God%27s+Not+Dead+2 .) Wszakże fakt, że Jezus był jednak żyjącą i czyniącą cuda postacią historyczną powoduje, że jedyna różnica pomiędzy np. (a) „ateistami”, oraz (b) „wierzącymi” w Boga (lub nawet (c) totaliztami „wiedzącymi z całą pewnością iż Bóg istnieje”) sprowadza się do ilości kategorii wiedzy i prawd, które ich światopoglądy, nastawienia i osobowości pozwalają im zaakceptować, wdrażać i upowszechniać (co wyjaśniłem szerzej w punktach #V4 i #V5 poniżej w tym wpisie #336), a stąd które to kategorie wcale NIE muszą reprezentować całej obiektywnie już zidentyfikowanej prawdy ani wiedzy o Bogu, a jedynie mogą wynikać z ograniczeń powprowadzanych następstwami ich osobistego wychowania, nabytych cech ich charakterów, wmuszonych w nich poglądów i nawyków, itp. Niezależnie od Jezusa jako historycznej postaci, w literaturze publikowana jest też ogromna liczba innych takich zjawisk i zaistnień – wszystkie z których od Boga dzieli tylko jedno ogniwo „łańcucha prawdy” z #V7 poniżej. Moim zdaniem kolejnym ich doskonałym przykładem może być zjawisko zapracowanej nirwany, wprogramowanie której przez Boga w ciała i dusze wszystkich ludzi opisałem w punkcie #A1 swej strony „evolution_pl.htm”, zaś działanie której umożliwia ludzkości wypracowanie omawianego na „Wideo #V2” poniżej cudownego „ustroju nirwany” jakiego wdrożenie przez ludzkość pozwoli nirwanie trwale wyeliminować z użycia „pieniądze”, „strach” oraz ludzką „pazerność” (chciwość) – jakie są pierwotnym źródłem wszelkiego zła na Ziemi. Dlaczego zjawisko „zapracowanej nirwany” samo w sobie stanowi dowód na istnienie Boga, wyjaśniam to w (b’) z punktu #C1.1, oraz w punkcie #E1, swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, a także w (L) z punktu #A3 oraz w punkcie #F5 strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Innym przykładem iście rewolucyjnego zaistnienia, jakie samo w sobie też stanowi empiryczny dowód na istnienie Boga też oddalony od Boga o tylko jedno ogniwo „łańcucha prawdy” z #V7 poniżej, jest fakt zbudowania na Ziemi urządzeń tzw. „perpetuum mobile” jakie według „oficjalnej nauki ateistycznej” jakoby NIE mogą być zbudowane, jednak jakich już poprawnie działające prototypy opisuję szerzej i ilustruję wideami m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm”. Dlaczego zaś urządzenia „perpetuum mobile” stanowią kolejny dowód empiryczny na istnienie Boga wyjaśniam to szerzej na swej stronie o nazwie „god_proof_pl.htm” – patrz tam np. punkt #D3 oraz kilka poprzedzających go punktów też tam referujących do roli „perpetuum mobile” jako demaskatora kłamstw i wysiłków zablokowania prawdy i postępu przez wysoce już skorumpowaną, a stąd działającą już na szkodę ludzkości i wymagającą zreformowania „oficjalną naukę ateistyczną”. Empirycznym dowodem na istnienie Boga jest też fakt, że wszelkie istoty żyjące, w tym my ludzie, starzeją się w „nawracalnym czasie softwarowym” jaki upływa z kilkaset tysięcy większą szybkością niż „nienawracalny czas absolutny wszechświata” w którym starzeją się atomy, izotopy, skamienieliny i wszelka materia nieożywiona. Ów nawracalny czas softwarowy opisałem skrótowo we WSTĘPpie i w punkcie #G4 swej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, zaś szczegółowiej – w publikacjach tam wskazywanych i linkowanych. Natomiast zasadę jego zaprogramowania przez Boga – w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”. Ponieważ zaś dokonywane przez Boga powtarzalne cofanie ludzi do tyłu w owym „nawracalnym czasie softwarowym” powoduje zjawisko zwane „deja vu” (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), zjawisko to też jest jednym z empirycznych dowodów na istnienie Boga. Innym empirycznym dowodem jest też działanie niektórych UFO jako „wehikuły czasu” – po opisy materiału dowodowego patrz np. punkt #D3 strony „timevehicle_pl.htm”. Cały szereg jeszcze innych zjawisk i zaistnień stanowiących bezpośrednie dowody empiryczne na istnienie Boga opisałem także w „części #E” i w „części #F” strony „god_proof_pl.htm”, zaś niektóre z nich powtórzyłem w punktach #F1 i #F2 strony internetowej „biblia.htm”. Warto tu odnotować, że skoro owe naukowo niepodważalne dowody na istnienie Boga ja publikuję już nieustannie od kilkudziesięciu lat, stąd powtarzanie na zasadach „zaciętej płyty” przez wyszukiwarki internetowe kłamstw upowszechnianych przez pracowników „oficjalnej nauki ateistycznej” a stwierdzających, że jakoby istnienie Boga NIE zostało jeszcze naukowo i formalnie udowodnione, jest NIE tylko oszukiwaniem ludzkości, ale także braniem na swe sumienia ogromnego grzechu przez osoby wymuszające owo powtarzanie – jaki to grzech omówiłem szczegółowiej w punkcie #I6 swej strony o nazwie „sw_andrzej_bobola.htm” (patrz werset 20:16 z bibilijnej „Księgi Wyjścia” o „mówieniu kłamstwa jako świadek”) oraz jaki to grzech może okazać się odpowiedzialny za odwiedzenie wielu ludzi od Boga, a stąd i za utratę przez nich szansy na „życie wieczyste”.

(3) W przeciw-świecie istnieją męskie dodatnie i żeńskie ujemne wiecznie żyjące i nieustająco ruchliwe inteligentne i samoświadome „Drobiny Boga”, które są budulcem z jakiego Bóg stworzył nasz świat materii i wszystko co w nim istnieje. Niestety nasza błędnie zapatrzona wyłącznie w materię „oficjalna nauka ateistyczna” uważa, że najbardziej elementarnymi składowymi materii są „cząstki elementarne” uformowane z materii. Tymczasem moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (która z powodu nieustających prześladowań i wyciszania nadal jest upowszechniana głównie pod odmienną nazwą „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”) już ustaliła, oraz potwierdziła to ustalenie znaczącym materiałem dowodowym jaki reprezentuje wszystkich trzech wymienionych powyżej „świadków” (1a) do (1c), że owe materialne „cząstki elementarne” zostały postwarzane z niewypowiedzianie mniejszych składowych, które do 2020 roku nazywałem „drobiny przeciw-materii” – jednak o których w 2020 roku odkryłem iż są one indywidualnymi, żyjącymi, inteligentnymi, samo-świadomymi istotkami jakie nazwałem wówczas „Drobiny Boga”. Jak więc się okazuje, cały nasz świat materii, oraz wszystko co odbieramy naszymi zmysłami, to po prostu najróżniejsze manifestacje posłusznych Bogu postępowań owych męskich i żeńskich „Drobin Boga”. Więcej informacji na temat „Drobin Boga” i sposobu na jaki uformowana z nich zostaje nasza materia i cały nasz świat fizyczny, czytelnik znajdzie w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie „god_istnieje.htm”, oraz w punkcie #I2 mojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”.

(4) Kiedy w wersecie 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju” Bóg zainspirował stwierdzenie, cytuję: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”, wówczas potwierdził tym, m.in., że ludzie zostali stworzeni dokładnie kopiując wzorce i podobieństwa do dodatnich męskich i do ujemnych żeńskich „Drobin Boga” – obie jakie to drobiny, fizykalnie mając podobną budowę, demonstrują jednak drastycznie przeciwstawne do siebie cechy motywacji i zachowań. Tę prawdę także wyjaśniam w punktach #K1 i #K2 swej strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Odnotuj z przytoczonych tam opisów przeciwstawnych cech i zachowań męskich i żeńskich „Drobin Boga”, że nawet esencja charakterów i postępowań mężczyzn i kobiet definiowana przez ich dusze, dokładnie pokrywa się z tymi manifestowanymi przez męskie i żeńskie Drobiny Boga.

(5) Moje odkrycie, że natura i działania Boga faktycznie NIE reprezentują tzw. „indywidualnego intelektu” (np. pojedyńczej osoby), a tzw. „intelekt grupowy” będący wynikiem grupowego myślenia i już posiadanej wiedzy zgromadzonej przez wszystkie „Drobiny Boga” zawierające w sobie programy naszego Boga. Jednak ów grupowy Bóg faktycznie jest pojedyńczym gigantycznym programem, tyle że przechowywanym i uruchamianym w wielu Drobinach Boga naraz. Stąd samego siebie najwyraźniej identyfikuje On jako jedną całość, a ponadto jest w stanie stwarzać też indywidualne osoby, umysły których mają bezpośrednie połączenie z „grupowym” umysłem Boga i stąd stanowiące z nim jedność, dlatego które dla ludzi stanowią np. cielesne reprezentacje Boga (jednym z nich był, i nadal jest, Jezus – to dlatego prawdą jest stwierdzenie Jezusa powtórzone w wersecie 10:30 z bibilijnej „Ew. w/g św. Jana” – cytuję: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” – co najlepiej zilustrowane zostało na przykładzie komputerowego terminala na długościach od 13:27 do 13:41 minuty naszego filmu „Dr Jan Pajak portfolio” z adresu https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM ). To odkrycie o „grupowej naturze” Boga najszerzej opisałem w (a) z punktu #H3 strony „2020zycie.htm”. Praktycznie odkrycie to oznacza, że Bóg jest gigantycznym programem opisywanym w punkcie #A0 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm” – fragmenty którego rozprzestrzenione są (czyli zawarte) w nawyższych, bo 12-tych „mózgach” i pamięciach każdej z niezliczonych „Drobin Boga”. (Jednak ów umysł grupowego programu Boga jest w stanie bezpośrednio połączyć się w jedność z umysłem pojedyńczej osoby, np. Jezusa, tak że osoba ta dla ludzi staje się cielesną reprezentacją grupowego Boga.) Ponieważ zaś w każdej Drobinie Boga jej „dwunasty mózg” posiada nadrzędność nad wszystkimi pozostałymi jej mózgami jakimi on zarządza, Bóg ma absolutną władzę nad każdą Drobiną Boga – w tym także nad Drobinami Boga w jakich zawarte są programy duszy tzw. „Upadłych Aniołów”. Wszakże zgodnie z opisami w (g) i (i) z punktu #H3 strony „2020zycie.htm”, wszelkie Anioły, w tym i tzw. „Upadłe”, to po prostu „ucieleśnione” Drobiny Boga postępowanie jakich jest sterowane doskonalszymi niż ludzkie duszami zaś ciała jakich są programowane z udoskonalonych pierwiastków opisywanych w punktach #I1 do #I7 strony o nazwie „sw_andrzej_bobola.htm”.

(6) Ustalenie mojej „Teorii Życia z 2020 roku”, że aż dwie dyscypliny dzisiejszej nauki, tj. Nauki Komputerowe oraz Inżynieria Mechaniczna, razem wzięte ujawniają naukowo niepodważalne powody, które konkusywnie dowodzą iż ewolucja życia wyłącznie w materii jaką NIE zarządza samo-modyfikowalne software, jest absolutną niemożliwością. Z kolei to ustalenie jest równoznaczne z naukowym wykazaniem, że życie wcale NIE mogło wyewoluować się w materii z naszego świata fizycznego, a musiało wyewoluować się w myślących „Drobinach Boga” z przeciw-świata – tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w punkcie #D2 strony „2020zycie.htm”. Wszakże, jak „na chłopski rozum” uzasadniłem to dokładniej w punkcie #B2 ze swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”, samoewolucja świadomego i „żyjącego” programu w samouczącej się Drobinie Boga jest na tyle prosta do zajścia, że mogła ją spowodować wieczna ruchliwość „chaosu” z przeciw-świata, podczas gdy samoewolucja życia w materii przekracza zdolność do samozajścia w świecie materii. Materia, nasz świat fizyczny, oraz żyjące istoty z materii tylko więc mogły i musiały zostać stworzone przez Boga (żyjącego w przeciw-świecie) dopiero po tym kiedy najpierw życie samowyewoluowało się w Drobinach Boga – które stanowią jakby indywidualne myślące komórki „ciała Boga”. Powstanie życia w „Drobinach Boga” z przeciw-świata opisałem szerzej w punkcie #C5 strony o nazwie „2020zycie.htm”. Do ciał istot z materii naszego świata fizycznego zarodki życia i samo-świadomości są zaś wprowadzane poprzez „wtchnięcie” w nie właśnie owych „Drobin Boga” jakie zawierają programy „duszy” ożywiającej ciała tychże istot.

(7) „Dusza” w jakiej zawarta jest samo-świadomość, osobowość, pamięć, wiedza, itp., każdej istoty żyjącej o ciele z materii, fizycznie przechowywana jest w Drobinie Boga jaką Bóg „wtchnie” w ciało danej istoty w momencie jej ożywiania (tj. w przypadku istot oddychających powietrzem – w momencie „łapania pierwszego oddechu”). W sensie swej roli „Drobina Boga” zawierająca „duszę” wypełnia funkcję podobną do roli mikroprocessorów (np. Intel) z dzisiejszych komputerów. Tę prawdę opisałem w (d) i (e) z punktu #H3 strony „2020zycie.htm”. Ponieważ zaś każda z Drobin Boga, w swym wiodącym, dwunastym „mózgu” zawiera oprogramowanie Boga, to oznacza, że każdy z nas ludzi faktycznie jest równocześnie „świątynią” w której żyje też Bóg. Odnotuj, że oprogramowanie Boga zawierają także 12 mózgi tzw. „Upadłych Aniołów” – stąd wywodzi się władza Boga także nad ich losami. Ponadto, kiedykolwiek tylko Bóg zechce, wówczas swoim nadrzędnym (12-tym) „mózgiem” może nakazać istocie dusza jakiej zawarta jest w danej Drobinie Boga aby miała określone myśli lub postępowanie, jakie są zgodne z długoterminowymi planami Boga – co wyjaśniam także, między innymi, w punkcie #J5 strony o nazwie „petone_pl.htm”. Dlatego chociaż Bóg stara się tego NIE manifestować aby NIE odbierać ludziom ani innym istotom żywym ich „wolnej woli”, faktycznie Bóg posiada absolutną kontrolę nad wszystkim co dzieje się w rządzonej przez Niego części nieskończonego rozmiarowo wszechświata. Posiada też absolutna władzę życia i śmierci nad wszystkim co żyje w przeciw-świecie i w naszym świecie materii.

(8) Aby istoty żyjące uformowane z materii mogły być ożywione i mogły zacząć uczyć się życia, ich ciała muszą być tak skonstruowane aby reprezentowały sobą hardwarową składową „samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego”. Stąd po zaopatrzeniu tych ciał przez Boga w softwarową „duszę” jaka jest tak zaprogramowana aby reprezentowała softwarową składową „samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego”, cały taki hardwarowo-sotwarowy system zaczyna „żyć” – czyli działać jako „samouczący się system hardwarowo-softwarowy” którego działanie nastawione jest na „przysparzanie wiedzy”. Działanie każdej żywej istoty z materii, w tym ludzi, jako właśnie taki „samouczący się system hardwarowo-softwarowy” opisałem szerzej w punkcie #D3 na stronie „2020zycie.htm”.

(9) Program Boga „posila się” (tj. odżywia) wiedzą. To dlatego najważniejszym celem dla jakiego zostali stworzeni zarówno ludzie, jak i wszelkie inne istoty żyjące o ciałach z materii, jest „przysparzanie wiedzy” – co wyjaśniłem szerzej w punktach #B1 i #B1.1 z mojej strony internetowej o nazwie „antichrist_pl.htm”. Natomiast fakt, iż „wiedza” przysparzana przez ludzi i przez inne istoty żyjące faktycznie stanowi „pożywienie” dla programów Boga wynika z przyczynowo-skutkowego wynikania opisywanego tzw. „Teorią Nadistot” genialnego Polaka o nazwisku Adam Wiśniewski (pseudonim „Snerg”) – tyle że sam Adam Wiśniewski NIE stwierdził ani NIE wyjaśnił w swej „Teorii Nadistot” faktu iż Bóg „posila się widzą” (fakt ten dopiero ja wydedukowałem dzięki ustaleniom i wskazówkom wynikającym z mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”). Ową „Teorię Nadistot” Wiśniewskiego opisałem szerzej w punkcie #I6 z mojej strony o nazwie „mozajski.htm” – rekomenduję aby stamtąd z nią się zapoznać – powoduje ona bowiem rodzaj rewolucji i przewrotu w naszej wiedzy na temat Boga.

(10) Pomimo iż Drobiny Boga same są w stanie dokonywać „przysparzanie wiedzy” nadal rezydując w przeciw-świecie, jednak tam dokonywane zajmuje ono bardzo długie okresy czasu i ma raczej ograniczoną rozpiętość doświadczanych doznań. Aby więc przyspieszyć „przysparzanie wiedzy”, a także aby umożliwić Drobinom Boga doświadczenie doznań niemożliwych lub trudnych do urzeczywistnienia w przeciw-świecie (takich jak np. „uśmiercenie” oprogramowania „duszy” z jakiejś fizykalnie nieśmiertelnej Drobiny Boga, czy jak doznania szczęśliwości „zapracowanej nirwany”) oraz aby umożliwić Bogu projektowanie i stwarzanie nowych i coraz bardziej niezwykłych doznań jakie „dusze” z Drobin Boga są w stanie doświadczyć w naszym świecie materii, Bóg stworzył nasz podatny na Jego udoskonalenia świat materii oraz materialne istoty żyjące w które następnie „wtchnięte” są „dusze” z Drobinami Boga w celu doświadczenia doznań życia fizycznego, jakie to doznania formują potem coraz bardziej zaawnasowaną wiedzę oraz coraz doskonalsze cechy charakteru wybranych Drobin Boga. Te nadrzędne powody i cele stworzenia „świata materii” i żyjących w nim istot z materii opisałem dokładniej w [I] do [VII] z punktu #H2 strony „2020zycie.htm”. Ich nadrzędnym zadaniem jest coraz znaczniejsze udoskonalanie wiedzy, charakterów, pamiętanych doznań i przebiegów życia wszelkich istot żyjących całego wszechświata, a tym samym udoskonalanie całego wszechświata – tak jak opisałem to i zilustrowałem w „Tab. O1” z „rozdziału O” mojej monografii [12] o tytule ‚Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie „Konceptu Dipolarnej Grawitacji” dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)’ upowszechnianej stroną „tekst_12.htm”, zaś jak skrótowo to streściłem w podpisie pod „Tab. #J1b” ze swej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”.

(11) Ponieważ „filozofia totalizmu” potwierdziła, że „NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło oraz jednocześnie „NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła”, fakt iż program Boga „żywi się wiedzą” praktycznie oznacza, że z punktu widzenia Boga „zło” jest takim samym źródłem wiedzy jak „dobro”. Jednocześnie „zło”, „dobro” oraz „wolna wola ich wyrządzania” formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata za pomocą mechanizmu jaki opisałem w punkcie #V6 poniżej. Ponieważ „zło” jest takim samym źródłem wiedzy jak „dobro” oraz jest też niezbędne do formowania owej siły motorycznej postępu, praktycznie to też oznacza, że jeśli ludzie, lub dowolne inne istoty żyjące w naszym świecie materii, albo dowolne „intelekty grupowe”, zdecydują się wyrządzać „zło”, Bóg im tego NIE zabrania – a jedynie kieruje ich zło na tych ludzi lub te intelekty, którzy na nie jakoś sobie wcześniej zasłużyli – co wyjaśniam szerzej np. w punkcie #C7 swej strony „god_istnieje.htm”. Stąd jeśli jakiś naród np. wyniszcza lub zatruwa ziemię na jakiej żyje, Bóg pozwala aby potem zbierał owoce tego wyniszczania lub zatruwania. Podobnie np. agresor jest potem bity przez innego agresora (np. Hitler przez Stalina) – itd., itp. Z kolei aby NIE łamać u innych ludzi ich „wolnej woli”, zbieranie przez złe osoby owoców wyrządzanego przez nich „zła” NIE następuje natychmiast po wyrządzeniu tego zła, a typowo dopiero kilka lat później, czyli po upływie tzw. „czasu zwrotu karmy”. Natomiast w przypadkach czyjegoś nienaprawialnego praktykowania zła – zbieranie tych owoców zwykle następuje po cofnięciu tego kogoś w „nawracalnym czasie softwarowym” do jego lat młodości i wówczas doświadczeniu go złem jakie on sam wyrządził w poprzednim przebiegu czasu jego życia.

(12) Jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający zło, wówczas celem typowo jest wyeliminowanie dalszego zła tegoż intelektu, jednak jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający dobro, wówczas celem jest edukacja i udoskonalanie tego intelektu. Doskonale jest to wyjaśnione w Biblii wersetem 10:13 z „1 Koryntian” – cytuję: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” Anglicy mają na to mądre powiedzenie „co cię NIE zabije, uczyni cię silniejszym” (w orginale: „what does NOT kill you, make you stronger” – patrz https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). Z kolei psychologowie opisują to zjawisko nazwą „Potraumatyczny wzrost PTG” (patrz https://www.google.pl/search?q=Potraumatyczny+wzrost+PTG ) – zaś po angielsku nazwą: „Post-traumatic growth (PTG)”. Zasady zaś pomocy Boga w samoratowaniu się intelektów zapędzonych przez „zło” w sytuację pozornie wyglądającą jak „bez wyjścia” opisałem poniżej jako prawda (16). Zasady te Bóg uruchamia nawet jeśli dane zło jest powodowane przez same owe pragnące się ratować intelekty – co potwierdzają wersety 33:18-19 z biblijnej „Księgi Ezechiela”, cytuję: „Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu.”

(13) Aby uświadamiać ludziom działanie zła oraz potrzebę unikania pokus osób i sytuacji czyniących zło, Bóg wprowadził pojęcie „grzechu”, precyzyjnemu wyjaśnieniu jakiego poświęcił w Biblii bardzo dużo miejsca. I tak, przykładowo, werset 3:4 z bibilijnego „1 Listu św. Jana” wyjaśnia nam, że grzechem jest wszystko co reprezentuje sobą łamanie przykazań, praw oraz wymagań Boga opisanych w Biblii. Z kolei werset 6:23 z bibilijnego „Listu do Rzymian” wyjaśnia nam, że karą za grzech jest śmierć. Natomiast werset werset 34:7 z bibilijnej „Księgi Wyjścia” wyjaśnia nam, że żaden grzech NIE pozostaje bez ukarania. Wszystko to w praktyce jest też potwierdzane owymi „3 świadkami” z rzeczywistego życia – przykładowo działaniem moralnego „Prawa Bumerangu” oraz algorytmów „karmy” (patrz strona „karma_pl.htm”), czy też faktem iż każdy z ludzi grzeszy a stąd każdy prędzej lub później umrze.

(14) Ponieważ zło i ludzkie nieprzestrzeganie wymagań moralności psuje wyniki każdej ludzkiej działalności, uniemożliwia „przysparzanie wiedzy”, oraz w końcowym efekcie wyniszcza życie, aby więc monitorować wielkość wpływu jaki niemoralność i zło wywierają na każde badane działanie ludzi, koniecznym jest aby we wszystkich badaniach poziom moralności rządzącej przebiegiem ludzkich działań był uwzględniany jako jeden z najbardziej istotnych parametrów owych badań. Bez bowiem sprawdzenia, jak na wyniki danych działań ludzi wpływa poziom moralności lub niemoralności, otrzymane wyniki są obarczone ogromnym i nieoszacowanym błędem – po wyjaśnienie tej sprawy patrz punkt #B3 na mojej stronie o nazwie „portfolio_pl.htm”. Stąd kiedy ktokolwiek czyta jakiekolwiek wyniki czyichś badań, w jakich moralność NIE zostala uwzględniona jako najważniejszy z parametrów wpływających na efekty badanych działań ludzkich, wówczas może być pewnym, że wyniki te są jedynie rodzajem kłamstwa lub zgadywania, zaś ich błąd może sięgać nawet rzędu kilkuset procent.

(15) Ponieważ zło i niemoralność wyniszcza życie, a ponadto uniemożliwia „przysparzanie wiedzy”, dlatego kiedy większość naszej cywilizacji odmawia służenia dobru, Bóg przeprowadza następne „oczyszczanie Ziemi”, które eliminuje większość lub wszystkich tych, którzy weszli na drogę zła. O fakcie iż właśnie zbliża się kolejne takie „oczyszczanie Ziemi” informuje zarówno nasz gratisowy półgodzinny film „Zagłada ludzkości 2030” dostępny w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , jak i inne filmy i źródła jakie opisałem np. w punkcie #L4 swej strony o nazwie „smart_tv.htm”.

(16) Wszystkie metody działania Boga są tak opracowane, aby z jednej strony w każdej trudnej sytuacji w jaką ludzie zabrną (zwykle z własnej winy) stwarzać im dogodne wybrnięcie z owej sytuacji – pozostawiające jednak ich „wolnej woli” wybranie czy zdecydują się wybrnięcia tego poszukać i użyć, a z drugiej strony jednocześnie udzielające im klarownej lekcji na przyszłość jaka wychowuje ich na mądrych, zaradnych, zahartowanych w boju oraz moralnie postępujących „żołnierzy Boga” – tak jak żołnierzy tych opisałem w szeregu swych opracowań, np. w punkcie #A3 strony „humanity_pl.htm”. Właśnie takie a nie inne działania Boga są potwierdzane wszystkimi „3 świadkami” jakich opisuję prawdą (1) powyżej. Przykładowo, wynikiem moich dedukcji logicznych (1a) jakie je potwierdzają jest tzw. „prawo autostrady przez morze” opisywane, między innymi, w #6A z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną „tekst_1_5.htm”. Przykładem wersetu Biblii (1b) jaki też je potwierdza jest werset 10:13 z „1 Koryntian” zacytowany powyżej w opisach prawdy numer (12). Natomiast do przelicznych przykładów empirycznego materiału dowodowego (1c) jaki też potwierdza taką metodę działania Boga, należy np. prawda dyskutowanego w punkcie #L4 strony „smart_tv.htm” polskiego przysłowia „bez pracy nie ma kołaczy”, które podobnie jak angielskie przysłowie „Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają” (po angielsku: „God helps those who help themselves” – patrz https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves ), informuje iż ci co z własnej winy zabrnęli w trudną sytuację jednak unikają uczynienia wszystkiego co w ich ludzkiej mocy aby z sytuacji tej się samemu wydostać, powinni rozumieć iż spodziewanie się iż to Bóg wszystko za nich uczyni – co dowodziłoby iż wynagradza On ich ludzkie lenistwo, pasywność, spychanie ich obowiązków na kogoś innego oraz ograniczanie ich działań do narzekania i oczekiwania na pomoc, jest jak zamierzone wystawianie Boga na próbę zakazywane np. wersetem 4:7 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza” – cytuję: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Innym rodzajem takiego empirycznego materiału dowodowego może być stworzenie dla ewentualnego ratowania się ludzkości (jeśli ta zechce się ratować) przed doświadczeniem nadchodzącej zagłady z lat 2030tych (jaką ludzkie elity na siebie i nas sprowadzają swym indukowanym „chciwością” i „pieniędzmi” wysoce niszczycielskim postępowaniem) prostego sposobu uchronienia się przed nią polegającego na ochotniczym wdrożeniu zaprojektowanego przez Boga ustroju nirwany jaki opisałem, między innymi, w „części #L” i WSTĘPie swej strony o nazwie „smart_tv.htm” i w publikacjach tam linkowanych, np. stronie „partia_totalizmu.htm”. Najprostrzy sposób poznania zasady działania, zalet, oraz ratującego ludzkość potencjału tego „ustroju nirwany” jaki pozwoliłby zupełnie i trwale wyeliminować z Ziemi „pieniądze”, „strach” oraz „chciwość” (które są źródłami niemal wszelkiego zła na Ziemi – patrz werset 6:10 z bibilijnego „1 listu do Tymoteusza”, cytuję: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”) jest oglądnięcie pokazanego poniżej na półgodzinnym „Wideo #V2” naszego gratisowego filmu o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” dostępnego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) Niemożliwa do liczebnego wyrażenia ilość męskich i żeńskich „Drobin Boga” znajdujących się pod kontrolą naszego Boga (jaką można określać jako równą nieskończoności) powoduje iż zapotrzebowanie na przepuszczanie „dusz” zawartych w owych Drobiach Boga przez przyspieszoną „szkołę życia” w sztucznie stworzonym przez Boga świecie materii – jaką to szkołę stanowi nasza Ziemia i cały nasz świat materii, praktycznie nigdy się NIE skończy. Stąd jakaś forma Ziemi, lub innych miejsc w świecie materii podobnych do Ziemi, będzie zapewne utrzymywana przez Boga praktycznie przez czas nieskończony. Tyle, że z upływem czasu Bóg będzie nieustająco poszerzał i udoskonalał zarówno rozpiętość, jak i doskonałość oraz wyszukaność doświadczeń przez jakie „dusze” z kolejnych Drobin Boga będą przechodziły, aby dostarczać im coraz bardziej zróżnicowanych i nauczających je życia przeżyć o jakich wspominam powyżej w (10) z niniejszego punktu #V2, a jakie szerzej opisuję w [I] do [VII] z punktu #H2 strony „2020zycie.htm”. Dzięki zaś temu przepuszczaniu, wiedza oraz pamięć doznań i doświadczeń życiowych gromadzonych w świecie fizycznym przez „dusze” kolejnych z owych Drobin Boga będą powodowały szybkie i coraz to bardziej zaawansowane udoskonalanie przebiegów życia, a stąd i coraz bardziej interesujący, różnorodny i warty doznawania przebieg losów doświadczanych przez wszelkie indywidualne istoty żyjące w całym wszechświecie. Nie na darmo werset 2:9 z bibilijnego „1 Koryntian” stwierdza – cytuję: „… to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” Wszakże już choćby tylko możliwe do przeżycia przez każdego jeszcze w tym życiu fizycznym cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany, przygotowane głównie dla umożliwienia ludzkości wdrożenia „ustroju nirwany”, już daje nam wstępne pojęcie jakie wspaniałości Bóg w swej nadrzędnej wiedzy i mądrości jest w stanie zaprojektować, przygotować i udostępnić tym, którzy na nie sobie zasłużyli.

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Wideo #V2
: Oto nasze około 33-minutowe wideo, streszczające najważniejsze informacje o „ustroju nirwany” wynagradzającym wykonywanie produkcyjnej „pracy moralnej” NIE pieniędzmi, a cudowną szczęśliwością zaprojektowanego przez Boga zjawiska „zapracowanej nirwany” opisywanego, m.in. na stronie „nirvana_pl.htm”. Ponieważ zjawisko owej „nirwany” NIE było w stanie pojawić się u ludzi np. w wyniku przypadkowej ewolucji, a jego zaistnienie musiał zaprojektować i wbudować w ludzkie ciała i dusze nasz Stwórca, czyli sam Bóg, fakt istnienia tego zjawiska jest jednym z ogromnej liczby celowo blokowanych przez siły zła przed poznaniem przez ludzi dowodów empirycznych na faktyczne istnienie Boga.

Treść filmu o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (szukaj go np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ) jest wyjaśniona szczegółowo w „części #L” oraz we WSTĘPie mojej strony o nazwie „smart_tv.htm”. Gorąco rekomenduję przeglądnięcie tych wyjaśnień. Wszakże ujawniają one NIE tylko czym jest „ustrój nirwany”, na jakiej zasadzie on działa, dlaczego zjawisko nirwany jest w stanie lepiej od pieniędzy wynagradzać ludziom wykonywaną fizycznie tzw. „pracę moralną”, jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczególnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), itp., ale także wyjaśnia on w czym się mylą i co poprzeaczali dotychczasowi krytykanci tego filmu i ustroju.

#V3. NIE rozumiem tych bliźnich, którzy pomimo uprzedniego poznania wiedzy o aż tylu dowodach na istnienie Boga jakie ja już opublikowałem, oraz do aż tylu prawd ujawnionych na temat Boga i potwierdzonych powyżej opisanymi „3 świadkami” z (1a) do (1c) i zawartym w ich poświadczeniach materiałem dowodowym – ciągle swym unikaniem informowania osób z jakimi utrzymują kontakty utrzymują ich w niewiedzy i braku możności poznawania Boga, czyli swym postępowaniem łamią przykazania przytoczone w wersetach 12:29-31 z bibilijnej „Ew. św. Marka”:

Motto: „Unikajmy obciążania swego sumienia przemilczaniem istotnej wiedzy i prawd już przez nas poznanych jednak nadal brakujących u naszych bliźnich.” (Kolejny przepis na unikanie mnożenia swych grzechów.)

Biblia nakazuje: „… Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. … Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.” (patrz wersety 12:29-31 z bibilijnej „Ew. św. Marka”). Cóż jednak warta jest miłość kogoś, kto np. widząc lub słysząc, że jego bliźni np. nadal NIE posiedli wiedzy o naukowych dowodach na istnienie Boga ani o podstawowych prawdach dotyczących Boga, ów ktoś celowo unika otwarcia oczu tym bliźnim poprzez poinformowanie ich gdzie np. w moich opracowaniach takie dowody i podstawowe prawdy daje się poznać. Wszakże wiedza jaką mogłoby przysporzyć poznanie informacji gdzie należy jej szukać, być może dopomogłaby tym bliźnim w pełniejszym poznaniu Boga. W sprawach miłości obowiązuje przecież zasada, że „im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha”. Takie zaś poznanie Boga zwiększyłoby ich szanse dostępu do „życia wiecznego”. Czy zaś istnieje cokolwiek cenniejszego od uzyskania dostępu do życia wieczystego?

Powyższe dwa przykazania z wersetów 12:29-31 biblijnej „Ew. św. Marka” wskazują sobą dwa największe wymagania jakie Bóg nałożył na każdego z nas. Wyrażone niedoskonałym ludzkim językiem owe dwa wymagania możnaby opisać np. słowami: (1) usilnie poznawać Boga regularnym zgłębianiem wersetow Biblii oraz zapoznawaniem się z najnowszymi ustaleniami naukowymi na temat Boga przez poznawczo nastawionych badaczy – wszakże w sprawach miłości obowiązuje zasada „im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha”; (2) wkładać zamierzony wysiłek w uczenie się i w manifestowanie miłości do wszystkich bliźnich, poprzez udzielanie im wszelkiej pomocy i wsparcia o jakich Biblia wspomina oraz przekazywanie im niezbędnych informacji o prawdach, wiedzy, umiejętnościach, itp., jakie sami nabyliśmy. W wypełnianiu tych dwóch wymagań wysoce pomocnym okazuje się zrozumienie i spełnianie stwierdzeń Jezusa np. z już cytowanego powyżej wersetu 10:30 z bibilijnej „Ew. w/g św. Jana” (tj. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”), oraz z wersetu 14:6 z tej samej bibilijnej „Ew. św. Jana” – cytuję: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.”

Niestety, żyjemy w czasach kiedy kosztowne instytucje powołane do upowszechniania wiedzy i prawdy, praktykują odrzucanie, wypaczenie i blokowanie większości tego co już udowodnione jako prawdy. Jednocześnie wdrażają upowszechnianie coraz większej liczby kłamstw. Przykładowo, pracownicy instytucji kosztownej „oficjalnej nauki ateistycznej” niekiedy otwarcie już twierdzą, że Boga jakoby NIE ma, za to z uporem upowszechniają przestarzałe teorie „wielkiego wybuchu”, „ewolucji”, oraz „względności” – intencją których jest zastąpienie nimi boskiej zdolności stwarzania, choć kłamliwość których jest już oczywista i potwiedzona coraz szerszym materiałem dowodowym. Z kolei kapłanów większości dzisiejszych religii, nawet Biblia już oskarża – np. patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza” – cytuję: „(4) … przeciw tobie, kapłanie skargę podnoszę. (5) Ty się potykasz we dnie (i w nocy), wraz z tobą potyka się prorok – do zguby prowadzisz swój naród. (6) Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę z mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (7) Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (8) Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (9) Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki.” Skoro więc czytelniku przeglądasz niniejsze słowa, swą biernością, przemilczaniem prawdy, oraz brakiem klarowności co do swych pogądów i postaw NIE pogłębiaj konfuzji u swych bliźnich. Nie bądź jak owa symboliczna „trąba” z wersetu 14:8 w bibilijnym „1 Koryntian” – cytuję: „… jeśli trąba brzmi niepewnie, którz będzie się przygotowywał do bitwy?” Nie dokładaj też swego osobistego wkładu do zniszeń jakie w ludzkości już zasiewają kłamstwa, odrzucanie wiedzy, oraz blokowanie ludzkiego dostępu do prawdy przez te dwie kosztowne instytucje, które zapomniały iż powołano je specjalnie do upowszechniania prawdy, wiedzy, nowych odkryć naukowych, postępu, itp. Tylko bowiem oddanie prawdzie i determinacja nielicznych i nadal prześladowanych indywidualnych „hobbystów”, podtrzymuje światło z nikłego płomyka wiedzy, prawdy i postępu, o potrzebie podsycania którego oficjalnie niemal wszyscy już pozapominali. W imię prawdy i dobra w interesie ludzkości leży aby istniało i działało jak najwięcej takich hobbystów.

Przemilczanie przez kogokolwiek, a także odrzucanie, blokowanie, ukrywanie, wyszydzanie, itp., tak potrzebnych bliźnim prawd i nowej wiedzy o Bogu, szczególnie aż tak istotnych jak te poodkrywane dzięki inspiracji wynikającej z opracowania i ustaleń mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” oraz „Teorii Życia 2020 roku” opisywanej na stronie „2020zycie.htm”, wystawia na ryzyko łamania wskazanych powyżej przeykazań. Wszakże działania te typowo mogą stanowić właśnie łamanie m.in. i owych dwóch najważniejszych przykazań Boga jakie opisują zacytowane na początku tego punktu #V3 wersety 12:29-31 z bibilijnej „Ew. św. Marka”. To właśnie popełnianie tych grzechów powoduje iż jedni ludzie wysyłają innych ludzi na wojny aby ci w interesie owych wysyłających tam zabijali innych bliźnich lub sami umierali. To także powoduje tak widoczne w dzisiejszym świecie: eksploatację i wyzyskiwanie jednych ludzi przez innych, różnice w bogactwie, coraz powszechniejszy głód, niesprawiedliwość, wyniszczanie ziemi i natury, ową szybko zbliżającą się „Zagładę ludzkości lat 2030-tych”, itp. Dla osób zaś świadomie popełniających te grzechy, grozi to karą „drugiej śmierci” wyjaśnianej w Biblii. Nic dziwnego iż Biblia zawiera aż tak ostre ostrzeżenia dla tych co wybierają ich popełnianie. Jeśli więc czytelniku też należysz do tych ludzi, którzy wiedząc o istnieniu opisów prawd, dowodów i wiedzy o Bogu jakie totaliztyczne opracowania starają się upowszechniać, jednak dotychczas krępowałeś się przed choćby tylko wspomnieniem o nich tym bliźnim jacy ich jeszcze NIE poznali, wówczas nawet tylko dla własnego dobra i dla uniknięcie popełniania także i tego grzechu, przełam w sobie owo skrępowanie i informuj bliźnich o istnieniu i miejscu publikowania wiedzy jakiej poznawanie w dzisiejszych czasach jest wszystkim tak potrzebne.

#V4. Wpływ naszej osobistej selekcji kategorii wiedzy i prawdy jaką akceptujemy, a jaką odrzucamy, na głębię naszej wiedzy o Bogu i naszej wiary w Boga lub pewności istnienia Boga:

Motto: „Im szerszy zakres i liczbę kategorii wiedzy i prawdy w naszym zrozumieniu wiążącej się z Bogiem osobiste nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości pozwala nam zaakceptować i dzielić z bliźnimi, oraz im mniejszą ich liczbę odrzucamy, tym bardziej zwiększa się głębia naszej wiedzy o Bogu oraz pewności istnienia Boga.” (Wynik moich badań ustalających główny powód różnic pomiędzy: (a) ateistami, (b) wierzącymi w Boga, oraz (c) totaliztami jacy osiągnęli już pewność iż Bóg istnieje – patrz strona „totalizm_pl.htm”.)

Zacytowany powyżej w punkcie #V3 werset 14:6 z bibilijnej „Ew. w/g św. Jana” uświadamia nam, że Jezus jest kluczem i drogą do prawdy o Bogu. Szczególnie silnie to rzuca się w oczy jeśli rozważyć jaki jest stosunek do Jezusa poszczególnych grup ludzi formujących kontinuum poziomów swego zaakceptowania istnienia Boga. (Odnotuj, że pojęcie „kontinuum” – patrz https://www.google.pl/search?q=kontinuum+co+to+znaczy , jakie jest polskojęzycznym odpowiednikiem angielskiego „continuum” – patrz https://www.google.com/search?q=continuum+meaning , w opisach niniejszego wpisu #336 jest użyte jako oś „X” hipotetycznego wykresu ilustrującego i opisującego rozłożenie wskaźnika definiującego „ilościowo” stopień zaakceptowania istnienia Boga przez rozważany intelekt, jaki to wskaźnik może przyjmować wartości od zera aż do nieskończoności.) Wszakże (a) „punkt zerowy” na owym kontinuum zaczyna się od „ateistów” – którzy zupełnie NIE wierzą w istnienie Boga. Dalej (b) poustawiane są najróżniejsze „religie i kulty” o rosnącej wierze w istnienie Boga i coraz większej wiedzy o Bogu. Najwyższą zaś pozycję na owym kontinuum w obecnych czasach zajmują (c) „totaliźci” których poziom wiedzy o Bogu nadał im pewność istnienia Boga. (Wszakże zawsze można przestać „wierzyć”, jednak nigdy NIE przestaje się „wiedzieć”.) Moje analizy głównego powodu dla którego poszczególne z takich grup zajmują określone położenia na owym kontinuum ujawniło, że jest nim ich odnoszenie się do Jezusa, oraz do cudów, prawd życiowych, wiedzy oraz znajmości przyszłości jakie Jezus zademonstrował ludzkości. Przykładowo, większość „ateistów” zupełnie NIE wierzących w istnienie Boga, odrzuca nawet już udowodnioną przez historyków prawdę, że Jezus jest postacią historyczną jaka faktycznie istniała, żyła na Ziemi, czyniła cuda i jaka po ukrzyżowaniu zmartwychwstała, zaś potwierdzeniu istnienia i nadprzyrodzoności postępowań jakiej żaden z jego osobistych świadków-apostołów NIE zaprzeczył – na przekór iż aby wymusić od apostołów takie właśnie zaprzeczenia niemal wszyscy oni byli torturowani i skazywani na bolesne rodzaje śmierci. (Jak wspomniałem to w (2) z punktu #V2 powyżej, najlepszą z mi już znanych i jednocześnie najprzyjemniejszą do oglądnięcia dokumentaję potwierdzającą iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią, prezentuje angielskojęzyczny film „God’s Not Dead 2”.) Z kolei najróżniejsze „religie i kulty” jakie wierzą w istnienie Boga (chociaż z reguły ich wyznawcy nadal NIE poosiągali pewności tego istnienia – jednak pracują w tym kierunku) akceptują już wiedzę i prawdę iż Jezus istniał, oraz w swych naukach uznają i wdrażają wybrane przez siebie fragmenty i interpretacje Biblii na temat Jezusa. Z tych najgłębiej istnienie Boga moim zdaniem uznaje odłam chrzescijaństwa zwany „Siedem Adwentystów”, który do akceptowanych przez siebie kategorii wiedzy i prawdy zalicza również ustalenia z niektórych obszarów dzisiejszej nauki, np. historii, geologii, astronomii, czy genetyki. W końcu „totaliźci” którzy już osiągnęli pewność istnienia Boga, akceptują potwierdzone wcześniej opisanymi „3 świadkami” ustalenia wiedzy i prawd dotycząch Jezusa i Boga a wywodzących się praktycznie ze wszystkich istniejących obszarów i kategorii, włącznie z ustaleniami mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” upowszechnianej po świecie stroną o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, oraz włącznie z ustaleniami „Teorii Życia 2020 roku” opisywanej na stronie „2020zycie.htm”.

Z zaprezentowanych powyżej wyników moich badań wypływa zgodny w treścią Biblii wniosek, że w naszym życiu należy starać się ograniczać liczbę kategorii wiedzy i prawdy o Bogu i życiu odrzucanych samemu i nakazywanych bliźnim do odrzucania ponieważ kolidują one z naszymi nastawieniami i poglądami, a jednocześnie należy zwiększać liczbę kategorii wiedzy i prawdy do zaakceptowanie i wdrażania w swym życiu oraz do dzielenia się nimi z bliźnimi do jakich uznania światopoglądowo już dojrzeliśmy. Nic dziwnego iż w zacytowanych powyżej w #V3 wersetach 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza” Bóg zainspirował położenie aż tak dużego nacisku na unikanie „odrzucania wiedzy” przez kapłanów – wiedząc iż wszelkie formy „odrzucania wiedzy” ograniczają wiarę w Boga i uniemożliwiają osiąganie przez ludzi pewności istnienia Boga, zaś jeśli odrzucania tego dokonują kapłani, wówczas ich wpływ na losy społeczeństwa jest najbardziej niszczycielski.

#V5. Dlaczego jednak warto starać się aktywnie poznawać, analizować, potwierdzać, akceptować oraz dzielić z bliźnimi jak największą liczbę odmiennych kategorii wiedzy i prawdy:

Motto: „Twoje losy i przyszłość zależą od tego jak wiele kategorii wiedzy i prawdy sam akceptujesz i wdrażasz w swym życiu oraz dzielisz się nimi z bliźnimi” (Podsumowanie tego wpisu #336.)

Zasada jest prosta. Im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam odrzucasz oraz przekonujesz swych bliźnich iż NIE są one warte poznania i uznania, tym bliżej do zerowego punktu na kontinuum uznania istnienia Boga się zbliżasz – tj. tym głębszym „ateistą” się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego zerowego punktu na tym kontinuum się znajdujesz, tym częściej i bardziej znacząco łamiesz przykazania Boga i prawa moralne, tym szbciej w dół pola moralnego się ześlizgujesz, oraz tym bardziej niechcianą i przykrą karmę dla siebie gromadzisz – patrz strona „karma_pl.htm”. W rezultacie tym więcej kar Boga zaczyna cię dopadać, tym mizerniejsze twoje życie się staje, oraz tym bardziej powstrzymujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym gorszy, bardziej bliski upadku, oraz pełen zła, niesprawiedliwości, nieszczęść, ucisku, niedoli, braków i śmierci świat czynisz.

Z drugiej strony, im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam poznajesz, akceptujesz, oraz dzielisz się nimi ze swymi bliźnimi do poznania i zaakceptowania przez nich, tym bliżej do punktu swej pewności istnienia Boga się zbliżasz – tj. tym silniejszym „totaliztą” się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego punktu pewności istnienia Boga na tym kontinuum się znajdziesz, tym częściej i bardziej się starasz aby pedantycznie przestrzegać przykazania Boga i prawa moralne, tym szybciej wspinasz się pod górę pola moralnego, oraz tym bardziej chcianą i lubianą karmę w sobie gromadzisz. W rezultacie tym mniej kar Boga cię dopada, tym szczęśliwsze i bardziej spełnione twoje życie się staje, oraz tym szerzej i usilniej generujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym lepszy, bardziej postępowy, szczęśliwy sprawiedliwy, pełen radości, wolności, dobrobytu, dostatków i plenienia się życia świat czynisz.

#V6. Dlaczego istnienie „zła” i „dobra”, a także danie ludziom „wolnej woli” dla czynienia „zła” lub „dobra”, są niezbędne w życiu istot rozumnych z materii, ponieważ „zło” i „dobro” napędzają sobą udoskonalanie jakości rozumnego wszechświata poprzez formowanie u ludzi siły motorycznej zmuszającej do szukania sposobów pomniejszania „zła”, a jednocześnie inspirują Boga do projektowania i wprowadzania do dusz i ciał istot żyjących najróżniejszych udoskonaleń zdolnych trwale wyeliminować najbardziej niszczycielskie rodzaje „zła”:

Motto: „NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło” oraz jednocześnie „NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła” (Dwie zasady rządzące naszym życiem i samoregulująco zwalczające nawzajem swe następstwa – opisane tu powody stworzenia jakich w naszym świecie materii wyjaśniła dopiero filozofia totalizmu opisywana na stronie „totalizm_pl.htm”.)

W (11) z powyższego punktu #V2 dyskutuję dwie zasady wpływające na przebieg życia w świecie materii jakie powtorzyłem w „motto” do niniejszego punktu #V6. Ich zaś działanie wyjaśniam szerzej m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, oraz w punkcie #C4.2.1 swej strony o nazwie „morals_pl.htm” – proszę tam zwrócić uwagę iż genialnie i celowo zaprogramowanym „kluczem” w tym działaniu jest iż np. „dobro” generowane przez jakieś „zło” zawsze pojawia się w zupełnie innym obszarze niż ten psuty przez dane „zło”, natomiast „zło” generowane przez jakieś „dobro” zawsze pojawia się w jakimś odmiennym obszarze niż obszar działania tego „dobra” – co obu im uniemożliwia anihilowanie skutków swego własnego działania. Stworzenie i utrzymywanie działania tych dwóch zasad stanowi powód najczęstrzej krytyki Boga przez tzw. „ateistów” oraz stanowi argument jakiego używają oni aby uzasadniać rzekome nieistnienie Boga. Wszakże zasady te powodują istnienie na Ziemi najróżniejszych form zła, powody istnienia których od wieków ludzie starają się wyjaśniać na najróżniejsze sposoby, np. te jakie opisałem w punkcie #B2 i #B1 swej strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Tymczasem genialne stworzenie obu tych zasad stwarza sytuację iż opisany poniżej mechanizm ich zwalczania się nawzajem jest źródłem nigdy NIE kończącego się udoskonalania całego wszechświata. Stąd zamiast bycia krytykowanym, geniusz tego mechanizmu powinien być doceniany i pochwalany. Geniusz ten jest też kolejnym dowodem na istnienie (zamiast jak twierdzą ateiści – na nieistnienie) Boga. Wszakże z własnego doświadczenia wiem iż chociaż mnie też zawsze znacząco bolało kiedy w swoim życiu doświadczałem owych istnych lawin niemal nieustająco sypiącego się na mnie zła, zawsze kiedy z danym złem już się uporałem widziałem doskonale iż to właśnie ono czyniło mnie takim jakim jestem i stwarzało motywacje do osiągania tego co osiągałem. Zawsze też imponował mi geniusz transformowania się zła w generowane przez nie dobro. Stąd o źle jakie doświadczałem, w swoich publikacjach pisałem głównie aby informować świat o jego istnieniu, naturze i działaniu oraz o potrzebie jego eliminowania, a NIE aby np. się skarżyć czy szukać w jego sprawie czyjegoś pocieszenia.

Opisywane tu wyjaśnienia przez filozofię totalizmu powodów istnienia „zła” i „dobra” ujawniają, że istnienie tych przeciwstawności w połączeniu z daną ludziom przez Boga „wolną wolą ich czynienia” jest absolutnie niezbędne dla wywołania nigdy nie kończącego się udoskonalania wszechświata. Gdyby bowiem wszechświat był doskonały i zamieszkiwały go wyłącznie istoty absolutnie doskonałe, które nieustająco przebywałyby w sytuacji niczym NIE psutego „dobra”, wówczas jakikolwiek postęp stałby się niemożliwością, ponieważ brak zróżnicowań doświadczania „dobra” i „zła” odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe – na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm” i w punkcie #C3 ze strony o nazwie „humanity_pl.htm”.

Istnieją aż dwie główne składowe mechanizmów za pośrednictwem jakich owa kombinacja działań „zła” i „dobra” w połączeniu z „wolną wolą ich wyrządzania przez ludzi” napędza udoskonalanie wszechświata. Jedną z tych składowych jest rodzaj „siły motorycznej” jaką u ludzi wytwarza istnienie „zła” oraz ludzka chęć aby zmienić je na „dobro”. Doskonale uczącym nas przykładem tej siły motorycznej u ludzi obecnie powinno być opisywane w (16) i (17) z punktu #V2 powyżej zło wyrządzane na Ziemi przez „pieniądze”. To zło bowiem wywołuje u doświadczających je ludzi odczucie potrzeby aby je zastąpić dobrem „zapracowanej nirwany” i dobrem wynagradzania nirwaną produktywnej pracy w „ustroju nirwany”. Kiedy więc liczba ludzi doświadczających zło nasili ich odczucie potrzeby do poziomu górującego ponad odczuciem samozadowolenia i pasywności u części społeczeństwa jaka zła tego NIE doświadcza, wówczas niekontrolowane eliminowanie pieniędzy zostanie zainicjowane. Ludzkość jest już blisko osiągnięcia owego poziomu górowania potrzeby zmiany ponad powszechnie panującym samozadowoleniem i pasywnością. Sposobem zaś uniknięcia jego niekontrolowanego nadejścia, jest uczynienie użytku z wyjścia jakie Bóg nam przygotował zgodnie z obietnicą zawartą w zacytowanym uprzednio wersecie 10:13 z biblijnego „1 Koryntian”, polegającego na wcześniejszym podjęciu pokojowego i dobrze przemyślanego wdrażania „ustroju nirwany” – tak jak to sugeruje „część #L” ze strony „smart_tv.htm” i opisany tam nasz film o „ustroju nirwany”.

Z kolei drugą składową tych mechanizmów udoskonalania wszechświata jest inspiracja jaką u Boga generują ludzkie postępowania w sprawie danego rodzaju zła. Przykładowo w sprawie zła generowanego przez przez „pieniądze”, inspiracja ta spodowała iż Bóg zaprojektował zdolność „energii moralnej” do moralnie poprawnego zastąpienia i wyeliminowania wad „pieniędzy” i wszelkiego zła jakie pieniądze wnoszą, poczym tak przeprogramował dusze i ciała ludzi aby byli oni w stanie wprowadzić w życie „ustrój nirwany” – jeśli ich „wolna wola” nakłoni ich aby to uczynili. Tamto wprogramowanie ustroju nirwany (oraz inne mu podobne) zainspirowane u Boga reakcją ludzi na trapiące ich zło opisałem szerzej w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”. Działanie podobnego mechanizmu w obliczu innego rodzaju zła zainspirowało też opisywane tam wprowadzenie do duszy i ciał ludzi organu zwanego „sumienie”, pomieszanie ludzkich języków mówionych podczas budowy Wieży Babel, oraz kilka jeszcze innych udoskonaleń i zmian w duszach i ciałach ludzi.

Warto tutaj odnotować, że poprzez genialne wbudowanie przez Boga w nasz „świat materii” owych dwóch nawzajem sobie zaprzeczających zasad opisanych w „motto” niniejszego punktu, taki proces udoskonalania wszechświata nigdy się nie zakończy i może trwać przez wieczność. Wszakże za każdym razem kiedy jakieś zło zostanie usunięte wprowadzeniem kolejnego udoskonalenia, dobro jakie to udoskonalenie wygeneruje spowoduje pojawienie się jakiegoś innego rodzaju zła na wyższym już poziomie świadomości, jakie też będzie musiało być pracowicie usuwane – itd., itp, tak aż w nieskończoność. W rezultacie poziom doskonałości jaki przyszły wszechświat może osiągnąć dzięki takim nieustającym udoskonaleniom NIE będzie posiadał swojej górnej granicy.

#V7. Jeśli wymogi moralne danych badań naukowych są spełnione, wówczas prawda każdego następnego odkrycia wynika z prawdy poprawnych ustaleń poprzedniego, prowadząc badającego wzdłuż „łańcucha prawdy” od odkrycia do odkrycia jak jakaś cudowna „nitka Ariadny”:

Motto: „Aby odkryć coś naprawdę nowego trzeba podążać za ‚nitką Ariadny’ jaka badającym jest dawana przez Boga, powtarzalnie upewniając się w swej drodze iż nitka ta NIE wypadła nam z ręki poprzez sprawdzanie czy ‚trzech świadków’ potwierdza nasze wyniki” (najważniejsze wymaganie osiągania prawdziwego sukcesu w badaniach).

Będąc badaczem o skłonnościach do filozofowania, a także twórcą filozofii totalizmu opisywanej na stronie „totalizm_pl.htm”, mnie zawsze fascynowały tajemnice tzw. „prawdy”. Nic więc dziwnego, że po moim odkryciu i przebadaniu eksplozji Tapanui i krateru Tapanui (patrz strona „tapanui_pl.htm”) niegodne prawdy przyjęcie przez władze uniwersytetu w którym wówczas pracowałem ogromnej ilości materiału dowodowego jaki potwierdzał moje ustalenia na temat tamtej eksplozji i krateru, wywołały mój szok jaki opisuję w punkcie #B4.1 z mojej strony internetowej o nazwie „tapanui_pl.htm”. Moje przemyślenia powodów tego szoku zaowocowały opracowaniem szeroko potem dyskutowanego na polskojęzycznych forach internetowych filozoficznego rozważania o tytule „Dwanaście Prawd o Prawdzie” – z którym czytelnik może się zapoznać np. z punktu #E1 strony „prawda.htm” albo też z „rozdziału N” w gratisowo upowszechnianej internetem mojej monografii [5/4] o eksplozji Tapanui upowszechnianej stroną „tekst_5_4.htm”. Nieco później poszerzyłem swe filozoficzne rozważania o prawdzie tymi, które opisałem w „części #B”, szczególnie zaś w punkcie #B4, wyżej wymienionej strony „prawda.htm”. Prostują one opinie niektórych filozofów, że jakoby absolutna prawda nie istnieje, ujawniając iż do ustalenia tej prawdy ludzkość pracowicie zmierza, tyle że jest ona niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia. Możliwe jest jednak przybliżone wyrażenie owej absolutnej prawdy, któremu nadajemy poziom poprawności i dokładność jaka wystarcza dla zastosowań praktycznych jakim prawda ta ma służyć. Kontynuowane potem przemyślenia tematyki prawdy z czasem skierowały moje zainteresowania na Boga – stanowiącego początek i źródło wszelkiej prawdy. Za ich zaś naukowo najbardziej zaawansowany produkt uważam moją „Teorię Życia z 2020 roku” opisaną na stronie „2020zycie.htm” – szczególnie zaś opisane w niniejszym punkcie #V7 moje życiowe ustalenie iż: „prawda jest jak łańcuch ze złota lub stali nierdzewnej, który dla poszukującego prawdy spełnia rolę ‚nitki Ariadny’ jaka wiedzie go od prawdy do prawdy stopniowo wyprowadzając go z mroków niewiedzy”. Wszakże moje osobiste doświadczenia badawcze stwierdzają, że: „symboliczny model każdej prawdy można ilustrować jako pojedyńcze ogniwo nieskończenie długiego łańcucha ze złota lub stali nierdzewnej, który to łańcuch jest w stanie prowadzić badacza wspinającego się po nim do światła wiedzy od jednej prawdy do następnej jak owa mityczna ‚nitka Ariadny’, a jednocześnie wykazuje cechy ‚wektora’ – czyli ma swój początek zaczynający się na Bogu i swój kierunek zdążania wiodący do światła przyszłych prawd, ponadto każde ogniwo którego to łańcucha ma też doczepione do siebie boczne ogniwa zarówno po jego ‚prawej stronie’ (tj. tej całkowicie wolnej od kłamstwa bowiem w pełni już potwierdzonej poświadczeniami opisywanych poprzednio ‚3 świadków’ – na których ja zawsze staram się powoływać w swych publikacjach) jakie to ‚prawe ogniwa’ łączącą dany łańcuch z innymi łańcuchami też wyrażającymi prawdy, razem z nimi formując rodzaj wielowymiarowej ‚przestrzeni wiedzy uformowanej z powiązanych ze sobą prawd’ czy ‚szkieletu wiedzy’ reprezentujących absolutną wiedzę i prawdę Boga, a także każde ogniwo tego łańcucha ma też doczepione boczne ogniwa po jego ‚lewej stronie’ (tj. tej stronie, ogniwa doczepione do której NIE ujawniły nam jeszcze czy reprezentują one kłamstwa czy też prawdę) jednak większość jakich to ‚lewych ogniw’ prowadzi tych co nimi pozwolili się zwodzić do nicości i samozagłady”. Odnotuj, że powyższe pojęcie „szkielet wiedzy” równie obrazowo i symbolicznie wyjaśniłem jeszcze szerzej w punkcie #B3 strony o nazwie „will_pl.htm”.

Z powyższego symbolicznego modelu czy obrazowego zilustrowania prawdy wynika aż kilka wniosków na temat prawdy jakie warto poznać i stosować w swym życiu. To też z mojego jego rozumienia wyniknął zarówno powyższy model prawdy, jak i wszystko co badałem na własny koszt w poza-zawodowym czasie i co z dumą obecnie publikuję prywatnie w internecie (wszakże swoich zawodowych wyników badań ja sam NIE publikuję, chociaż to one, a NIE moje zawzięcie prześladowane „hobby”, pozwoliły mi odbyć aż cztery profesury na odmiennych uniwersytetach świata – obowiązek bowiem, prawo i przywilej publikowania wszystkiego co odkryłem w ramach swego zawodu naukowca jest dzierżony przez uczelnie na jakich byłem zatrudniony). Opiszmy więc teraz najważniejsze z tych wniosków.

Pierwszy z tych wniosków wywodzący się z moich osobistych doświadczeń życiowych jakie zgromadziłem w trakcie podążania za „nitką Ariadny” swojego „hobby” badawczego, stwierdza iż w dowolnych badaniach (także w naukowych) badacz jest wystawiony na najróżniejsze wymagania i testy moralne. Najistotniejszy z tych stwierdza, że każdy badacz, wyniki którego ujawniły prawdę jaką już mu potwierdzili owi „3 świadkowie”, będzie wystawiony na test usilnych nacisków aby zarzucił dalsze badania danej tematyki. Dlatego będzie musiał dokonać wyboru bazującego na własnej moralności, czy dla „pieniędzy”, „kariery” i wygodnego życia zarzuci te badania, czy też pomimo nacisków wypełni przykazania i rekomendacje Boga zawarte w Biblii i pamiętając o dobru ludzkości znajdzie jakiś sposób aby NIE zarzucać dokonywanych badań o już potwierdzinej przez „3 świadków” prawdzie – nawet jeśli np. jego naukowi przełożeni, albo interferencja jakichś sił zewnętrznych w to co się bada, itp., zakazują oficjalnego kontynuowania tych badań. Wszakże owe zakazy czy interferencje zawsze w jakiś szatański sposób się pojawiają i usilnie odwodzą nas od ustalania prawdy. (Np. rozważ „przekleństwo wynalazców” oraz „wynalazczą impotencję” jakie opisuję w szeregu swych publikacji.) Moje doświadczenia też wykazują, że w wyborze badanych tematów zawsze daje się podążać za moralnie poprawnymi ideami wskazywanymi przez nasze uprzednie ustalenia, prawdę jakich już potwierdzili owi „3 świadkowie” – tak jak nas o tym informuje zacytowany w (12) z punktu #V2 werset 10:13 z bibilijnego „1 Koryntian”, a także informuje moralne „prawo autostrady przez morze” do opisów jakiego linkuję w (d) z punktu #B5 strony „2020zycie.htm” oraz w (16) z punktu #V2 z niniejszego wpisu #336. NIE warto też zarzucać prowadzenia badań tylko ponieważ mogą one wieść w moralnie poprawną tematykę jaka jednak przez dzisiejszy świat jest nadal uważana np. za zakazywany rodzaj „naukowego tabu”. (Odnotuj tu co stwierdza werset 118:22-23 z „Księgi Psalmów” w Biblii jak „kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym”.) Ponadto w swym podążaniu trzeba też pedantycznie zważać aby NIE zbaczać do badań ku jakim wiodą nas „lewe ogniwa” naszego łańcucha prawdy oraz aby na każde następne ogniwo na jakie się natykamy zawsze wspinać się dopiero jeśli jego prawdę potwierdzają nam jawnie lub w sposób zakodowany owi „3 świadkowie” jakich wymieniłem w (1) z punktu #V2, których wykrycie uchroni nas od pracochłonnego wspinania się np. na „lewe ogniwa” typowo poświadczane albo tylko wynikami badań innych naukowców jacy NIE wskazali poprawnie potwierdzających ich wyniki „3 świadków” (tj. które to wyniki mogą okazać się np. kłamstwami generowanymi dla zysku lub sławy), albo też typowo poświadczane tylko uznawanymi w danym czasie teoriami naukowymi (które mogą być jedynie propagandą wmuszaną „oficjalnej nauce ateistycznej” przez finansujące ją elity, polityków, decydentów nauki, itp.).

Mi osobiście prowadząca mnie „nitka Ariadny” była dana jeszcze w czasach kiedy (1) będać młodym studentem „wpadł mi do głowy” pomysł opracowania mojej własnej „Wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków” – losy jakiej opisałem krótko w punktach #B3 i #H6 strony „2020zycie.htm”. Niestety, mając jeszcze młody wiek i brak wykształtowania „moralnego kręgosłupa” moi ówcześni wykładowcy zdołali mi „wyperswadować” abym tablicy tej NIE publikował. Jej zawartość z czasem więc mi zaginęła. Jednak pamięć jej zalet oraz zasad jak ją kostruować u mnie już pozostały. W około więc cztery lata później koniec tej samej „nitki Ariadny” był mi dany powtórnie kiedy opracowałem poczym opublikowałem w 1976 roku swoją (2) przełomową „Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) też opisaną m.in. w punkcie #H3 i w kilku innych ze strony „2020zycie.htm”. Ponieważ owa Tablica Cykliczności Napędów wskazywała (3) jak budować opublikowane w 1980 roku „Magnokrafty” (patrz strona „magnocraft_pl.htm”), które siłami pól magnetycznych uniezależniają ludzkość od grawitacji, zainspirowała mnie z kolei (4) abym analizował czym naprawdę jest grawitacja. W ten sposób w 1985 roku odkryłem (5) Dipolarną Grawitację – czyli moją „Teorię Wszystkiego z 1985 roku”. Ta z kolei natychmiast wskazała mi (6) istnienie „przeciw-świata” i zawartej w nim „przeciw-materii” o cechach odwrotnych do cech „materii” z naszego świata. Analizując cechy tej przeciw-materii odkryłem, że: (6a) musi ona być wiecznie ruchliwa (tj. doświadczać „chaosu” opisywanego religią starożytnych Greków (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) i NZ Maorysów – co uświadomiło mi, między innymi, iż urządzenia „perpetuum mobile” mogą być budowane); (6b) musi też być inteligentna (co skierowało moje badania na naukowe dowodzenie istnienia Boga); (6c) musi się składać z miniaturowych elementarnych „drobin przeciw-materii” – co z upływem czasu w 2020 roku naprowadziło mnie na odkrycie istnienia (7) „samouczących się” męskich i żeńskich „Drobin Boga” – na kształt i podobieństwo których Bóg stworzył ludzi, oraz że (6d) jej indywidualne Drobiny Boga muszą być w stanie swe doświadczenia „samoucząco” gromadzone podczas „chaosu” zapamiętywać w formie „wymazywalnych” programów (w Biblii nazywanych „Słowo”). Z kolei (7) odkrycie „drobin przeciw-materii” (od 2020 roku nazwanych też „Drobinami Boga”) jakie „samoucząco” gromadzą w sobie wymazywalne programy doprowadziło mnie do ustalenia, że: (7a) Bóg jest gigantycznym programem przechowywanym w najwyższej (dwunastej) pamięci każdej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), oraz że (7b) świadome życie samowyewoluowało się w przeciw-świecie (co najpierw przez szerg lat ogólnie opisywałem w niejscach wskazywanych i linkowanych hasłem samoewolucja Boga na stronie „skorowidz.htm” – np. opisałem w punktach #B1 i #B2 strony „evolution_pl.htm”, potem zaś szczegółowo wyjaśniłem w #C5 strony „2020zycie.htm”). Itd., itp. – podążając nieustająco od czasu studiów za tą swą „nitką Ariadny” dotarłem aż do dzisiejszego nagromadzenia rozlicznych odkryć naukowych i wynalazków naprawiających kłamstwa i wypaczenia „oficjalnej nauki ateistycznej”, sporo z jakich czytelnik może poznać wizualnie z naszego widea „Dr Jan Pajak portfolio”. Jednocześnie jednak z powodu podążania za swoją „nitką Ariadny” doświadczyłem wielu poniżeń, krytykanctwa, wyrzuceń z pracy, szydzenia, opluwania, itp. – które rzeczowo i szczerze opisuję w swych publikacjach bowiem też stanowią one jednen z rodzajów prawdy o jakich ludzie powinni być obiektywnie informowani. Wcale jednak z powodu działania na mnie tych form zła się NIE skarżę, ponieważ po wyemigrowaniu z Polski na szczęście dla siebie szybko odkryłem to co opisuję w punkcie #V6 oraz w (12) i (16) z punktu #V2 tego wpisu #336 – mianowicie, że zło zamiast nas zniszczyć, faktycznie jeśli jest się pewnym iż Bóg istnieje i jeśli wierzy się w niezbędność walki o prawdę z siłami zła, wówczas doświadczanie zła jedynie stanowi rodzaje lekcji moralnych udoskonalających nasz charakter i zwiększających nasze doświadczenie życiowe.

Na bazie powyższej krótkiej wzmianki o pochodzeniu moich odkryć naukowych i wynalazków mam więc tu raczej istotną informację. Mianowicie, kiedy czytelniku wpadnie ci do głowy jakiś pomysł, traktuj to jako możliwość iż właśnie dany ci został do ręki początek twojej własnej „nitki Ariadny”. Jeśli zaś prawdę i moralną poprawność tego pomysłu potwierdzi ci jego zgodność ze stwierdzeniami owych „3 świadków”, wówczas będziesz miał okazję podjęcia być może jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #336 streszczający najważniejsze z nieznanych wcześniej prawd i wiedzy o Bogu i życiu, stanowi adaptację treści „części #V” (tj. punktów #V1 do #V7) ze strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm” (aktualizacja datowana 23 czerwca 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „2020zycie.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „evolution_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #336, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, „Tablic Cykliczności”, mojego „ustroju nirwany”, mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, „Teorii Życia z 2020 roku”, czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku” 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” 20pt –
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #336:

#335, 2021/5/25 – film „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” („część #L” z „smart_tv.htm”)

#331, 2021/1/25 – moja „Teoria Życia z 2020 roku” (#H1 do #H6 z „2020zycie.htm”)

#324, 2020/7/1 – rozpoznawanie prawdziwych „perpetuum mobile” (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)

#319 do #309, 2019/12/17 – Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z „propulsion_pl.htm”)

#316, 2019/10/3 – co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z „evolution_pl.htm”)

#299, 2018/7/1 – jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z „petone_pl.htm”)

#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z „2030.htm”)

#282, 2017/3/17 – moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (#A0 z „dipolar_gravity_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#335E: Here is recipe to stop the further decline of humanity and the destruction of the Earth by replacing money with the happiness of nirvana explained in our free movie about the Nirvana System

2021/06/20

Motto: „Great changes begin from a modest vision, just like in life everything starts from the first step, while in the fate of the planet – from the first drop of life-giving rain.” (The timeless truth which also applies to the „Nirvana Political System”, attributes and advantages of which are summarized in item #C7 from my web page named „nirvana.htm”, in „part #L” of the web page „smart_tvs.htm” and in this post #335E to blogs of totalizm.)

In a place that can be called „the heart of Europe” there is a small country called Poland. This country is inhabited by the Polish nation – the summary of prophecies, tradition, culture and behaviour of which can be named „the conscience of humanity”. So if there are any reasons for the reader to be interested in this country or nation, he/she should watch our half-hour-long Polish-language film entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (the title of which means „The World Without Money: The Nirvana Political System”) available for free viewing at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . And there are many reasons why one (e.g. you) may be interested in this country and people. For example: you are a Polish citizen, or some of your ancestors may come from Poland, or you learned about the rich history of Poland – e.g. about the „winged hussars that saved Europe many times” (e.g. see https://www.youtube.com/watch?v=rcYhYO02f98 ) or about the Polish military engineer and general (for the freedom of the USA fighting in the rank of „colonel”) named Tadeusz Kościuszko” – who with his blood and wounds contributed to the liberation of the United States from the British (see https://www.google.com/search?q=Thaddeus+Kosciuszko+and+George+Washington ). Or maybe you have come across the rich culture of Poland – e.g. the poetry of Adam Mickiewicz (born in Lithuania), or have you heard one of these famous Polish prophecies – for example that „the spark will come out of Poland” (in Polish: „iskra wyjdzie z Polski”) or that „all nations of the world will learn the Polish language” (in Polish: „wszystkie narody świata będą się uczyły języka polskiego”), or you have tried excellent Polish cuisine that connoisseurs appreciate as much as her cousin – French cuisine, or you met Polish girls who belong to most feminine in the world, etc., etc.

The film discussed here is also worth watching for completely different reasons. For example, perhaps you noticed that we just live in breakthrough times, when the human civilization will either change, or will collapse. Or you know the old Polish prophecy that „humanity will bring upon itself such destruction and depopulation that a man will kiss the ground if he/she sees the footprint of another human on it” (see #H1 in web page „prophecies.htm”). After all, the times of the fulfilment of this prophecy are just coming. So all over the world people panic and accuse each other, because they do NOT know that there is a simple way to save themselves and prevent whatever is coming. Meanwhile, the film described here explains how to accomplish such preventing. The saving ourselves is simple, painless and does NOT require any revolution, war, or risking or losing one’s life. It simply suffices that humanity peacefully and democratically replaces presently used „money”, „fear” and „greed” with the phenomenon of „earned nirvana” (see the web page „nirvana.htm”) pre-programmed into the bodies of all people – which nirvana in much more efficient and pleasant way than money and fear motivates people to volunteer to even the hardest productive or servicing work. After all, it is „money” that is the source of almost all evil on Earth (see verse 6:10 from the biblical „1 Timothy” – quote: „For the root of all evil is the greed of money”). Thus replacing money with nirvana will remove almost all evil from Earth. It is the acting of nirvana as a much better than „money” motivator for doing productive work that I experienced myself.

Perhaps Poland fascinates you because of its history and purity of karma. After all, the legendary ancestors of Polish nation, even before the time of the Roman Empire, had their own empire, which covered the northern part of Europe and the central part of Asia. Poland was also a kind of wall made of brave people, who kept the balance, security and peace of all the Europe. It was in Poland that the decisive battles took place then. Although Polish people defended and liberated other nations, they never became occupiers or owners of colonies. Poland was also probably the only country in the world to which several other nations voluntarily and peacefully joined their territories – ranging from nations inhabiting the area and vicinity of present-day Lithuania at the Baltic Sea to these nations by the Black Sea from the area of present Ukraine. In the course of history, Poland and Polish people also fell victims to some of the greatest genocides. Miracles, intimately experienced by individual people, are happening to this day on Polish „Luminous Mountain” (see https://www.google.com/search?q=Cz%C4%99stochowa+Bright+Luminous+Mountain ) in Polish called „Jasna Góra” and in „Holy Linden” (see https://www.google.com/search?q=Holy+Linden+miracles ) in Polish called „Święta Lipka” (see https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ta+lipka+cuda ).

There are also other reasons to watch our movie film about the country and nation from which the prophesized „spark” is supposed to come out. For example, this country lying in the heart of Europe in the course of history was constantly invaded, looted, partitioned, attacked by diseases, military powers, anti-human ideologies, etc. No wonder that its inhabitants are a nation of emigrants. Former Polish citizens or their descendants can be found practically anywhere in the world. So if you the reader knew your entire history, then probably regardless of where you were born you would discover that you have genes of some of your Polish ancestors. You will also find Polish emigrants or their descendants in your neighbourhood. So watch this highly prophetic film about them, while before watching read below about the content of this film.

Although the discussed film is narrated in Polish, its images represent a symbolic meaning that should be understood by every inhabitant of the Earth. Moreover, this film relates to other films described below that already use English. In turn, if you first read the descriptions of this film below, its highly symbolic images will speak to you even if you do NOT listen to or understand the accompanying narrative. So read what I am explaining below about the film describing a potential „spark” coming out of the country which is the heart of Europe and out of the nation which is a reflection of the conscience of humanity.

To summarise, if you know the Polish language or know someone who can quickly translate for you from Polish into your native language, or if you DO NOT know yet that there is this very simple way to prevent once and for all the misfortunes affecting the entire humanity and turn the present fall and suffering of people into their future development and happiness, then you should watch our half-hour, watchable for free, Polish-language YouTube film entitled „World without money: The Nirvana Political System” (in Polish: „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” – see https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). This film is available at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . It explains the way and the phenomenon capable of complete elimination of „money”, „fear” and „greed” from Earth – which are the sources of almost all evil that torments people, while together with them eliminate also the human suffering, injustice, persecution, uprising, wars, and threat of extinction. After watching this film, it is also worth getting to know details of the phenomenon of „earned nirvana” that generates indescribable happiness and that is designed by God, while since 2006/1/11 it is adopted by the „Nirvana Political System” (see the web page „partia_totalizmu_uk.htm”) to be used around the world to replace „money” and „fear” in motivating productive work of humans. The descriptions of this phenomenon of „earned nirvana” are provided in item #C7 of my web page named „nirvana.htm” and in publications indicated in there – for example, publications such as „part #L” and INTRODUCTION from my web page named „smart_tvs.htm” which explain what is worth to take notice in the phenomenon of nirvana and in the above film, and what their critics overlook in the to-date discussions of this project for the peaceful and democratic improvement of the principles of human life and also of our entire world of matter.

#L1. Here is a link to the excellent quality of the movie (4K) in Polish entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (which title means: „World without money: The Nirvana Political System”) that illustrates the God pre-programmed „Nirvana Political System” capable of eliminating „money”, „fear” and „greed” from the Earth and drastically make happy all humanity or at least inhabitants of countries that introduce it, while at the same time that for Polish nation may fulfil the ancient prophecy stating „the spark will come out of Poland” while for the reader gives opportunity to become the „Founding Father of New Nation” – see https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+new+nation (only that before it happens it still requires rolling up sleeves and putting the Nirvana Political System into practice):

Since 2021/4/22, a Polish video of 4K resolution and 33:36 minutes in length is available on YouTube. This video we developed together with my graphically talented friend Dominik Myrcik. It is entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”. (which title means: „World without money: The Nirvana Political System”. The starter and links to this film are provided in the „Video #L1” below.

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Video #L1:
Here is the starter and the link to our movie (in Polish) with the title „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” meaning „The World Without Money: The Nirvana System”.

You can also search for this video on YouTube using Polish keywords: świat bez pieniędzy ustrój nirwany
or keywords: ustrój nirwany

I wish you a pleasant viewing (in the comfort of your own home) of this film about the extraordinary „Nirvana Political System” – which, after unleashed implementation into life, is able to transform the existing human tears, suffering and deficiencies into joy, constant happiness and prosperity, as well as transform the destruction of nature and disobedience to God into the protection of nature and cooperation with God to improve the future of the entire universe.

#L2. What you should pay special attention to, while watching our movie (4K) entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (meaning „World without money: The Nirvana System”):

Both, the phenomenon of „earned nirvana” discovered and described in 1998 due to premises of the „philosophy of totalizm” (see web page „totalizm.htm”), as well as the „Nirvana System” and our film about it – entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (meaning: „The World Without Money: Nirvana System”), are characterized by a number of unique features that result from efforts to meet God’s requirements (unless, because of our human imperfections, something has been overlooked in our efforts to meet those requirements) – and which requirements are revealed to us through the text of Bible verses. The three most important of these requirements of God, means „voluntarism” (i.e. self-deciding without breaking „free will”), concord „group acting” based on collective wisdom which always prevails over individual imperfections and omissions of a single person (confirmed e.g. by verse 18:19 from the biblical „Gospel of St. Matthew”), and „pedantic fulfilment of the commandments and recommendations of God” (e.g. see ultimatum from verse 14:15 of the biblical „Gospel according to St. John”), I tried to explain, among others, in item #W6 from my other web page named „humanity.htm” and in the INTRODUCTION to the web page „smart_tvs.htm”.

And so, for example, the requirement of „voluntarism” in our low-budget film was met by making sure that almost everything that makes this film (excluding only those components that could NOT be obtained without their purchase – which the purchase was voluntarily financed by the editor of this film) was prepared on the basis of the voluntary and selflessly contribution of „moral work” and the creative effort of the authors of the film in question. Also everything that was related to the phenomenon of nirvana itself, and to the development of principles and descriptions of the operation of the Nirvana System, was also performed voluntarily and selflessly. In total, this causes that practically everything related to the Nirvana System does NOT have attached any negative karma or inappropriate emotions, and thus in the future it can only serve toward increase the happiness of people. The motivation for using only this voluntary and selflessly contribution was the faith in the good that the Nirvana System can give into the hands of the nation that will implement it, and also into the hands of entire humanity.

The goal of our film „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” („World Without Money: The Nirvana System”) was the overall familiarization of interested people with the Nirvana System and with the phenomenon of nirvana through watching the most pleasant movie to watch – which almost everyone is able to display either on their own computer or on own „smart TV” (of the type of „mart TV” – features and rules of purchase of which I explained on the web page named „smart_tvs.htm”).

In this general introduction to the Nirvana Political System, special attention was paid to explaining and illustrating: (a) what actually is this Nirvana System that completely eliminates „money”, „fear” and „greed” by replacing them with happiness of „earned nirvana”; (b) where this Nirvana System comes from; (c) on what principle it works; (d) what are its most important advantages in comparison with other political systems already known to mankind (especially compared to capitalism and communism); (e) what causes that pre-programmed by God into the bodies of all of people the miraculous phenomenon of „earned nirvana”, in the Nirvana System will be a more effective than „money”, „fear” and „greed” source and motivator of voluntary productive work by all physically fit people; and (f) a few additional explanations and illustrations.

In my opinion, in the content of the film we managed to show several highly interesting scenes, which perfectly illustrate and increase the meaning and effectiveness of this filmed way of learning about the Nirvana System. Their examples can be: from 7:28 minutes of showing the film – happy children, a sense of happiness of which during dancing eliminates in them noticing the sensations of falling rain, from 24:17 minutes – group dance of brotherhood and happiness of nations living under the Nirvana Political System (note in this dance a group of people dancing also under the „white and red flag of Poland” – unfortunately, with their number symbolically NOT promising great hope for the „spark to have a chance to come out of Poland”), from 25:11 minutes – smiling and happy people doing even the hardest physical work, from 27:27 minutes – the Magnocraft’s flight on a foreign planet as a symbol of progress, mechanization and automation of human activities caused by the release of inventiveness and creativity in every person living under the Nirvana System, from 30:37 minutes – individual happiness of a married couple with a son enjoying life and having incomparably longer than in all other political regimes free time that allows them to develop their own knowledge, creativity and hobby, explore the world, rest, lead family and social life, as well as get to know God and extend care over whatever God has created.

Such manifestations of everyday happiness, displayed, amongst others, through the ways illustrated above, will result because in the Nirvana System the „voluntary” performance of productive work will replace the „forcing” of work with „money” or „fear” from other political regimes. This in turn will cause the elimination (or more strictly: directing people to perform productive physical work on principles identical to the rest of people) of this huge and expensive human pyramid which in present systems deals exclusively with „supervision and forcing work paid with money” – while people who currently form this pyramid frequently brag that so-far they „have NOT stained their hands” by performing any physical work, and thus typically pass through life without bringing practically anything productive and concrete for the good of our civilization. Means, in the Nirvana System, all today’s highly paid rulers, bosses, elites, owners, bureaucrats, bankers, etc. will be completely eliminated, while their place will be taken by voluntary groups that democratically, voluntary, just and selflessly will be doing both the physical labour, as well as manage the production, institutions, activities of communities, countries, etc. In turn this elimination of the pyramid of supervision and forcing, in connection with the wide use of mechanization and automation (after all, the physical effort of so-called „moral work” that generates „moral energy” can be obtained through the production, use, control, repair, or preparation for work of all production or service machines – e.g. a tractor, combine harvester, truck, taxi, Magnocraft, etc.), will cause that in order to NOT obtain an unnecessary overproduction of goods, in the Nirvana Political System to satisfy all needs of life and work of other people, at any given time will be only a very small part of humanity periodically performing a physical productive „moral work” in order to maintain the continuous happiness of its nirvana – probably close to only around 1% of its total number, as I am explaining it more comprehensively in (1) from item #C7 of my web page named „nirvana.htm”. In turn the rest of people (i.e. around 99% of people) at a given time will be able to devote themselves to whatever their current situation, interests, hobby, hunger for knowledge, developed creativity, family, friendships, favourite entertainment, sources of pleasure, etc., will be theirs guides. After all, when each person exceeds the required for the first appearance of nirvana around 60% of filling of their soul with „moral energy” (i.e. after the first gathering in the soul of the equivalent of carrying out around 1200 [hps] of „moral work”), further keeping oneself in the state of nirvana will require only covering their everyday scattering of „moral energy” – which will cause that most of their time (perhaps even up to 99% of their life-time) people will then be able to spend on chosen by them and bringing them personal satisfaction or pleasure hobbies, creativity, entertainment, rest, social and political life, voluntary and gratuitous management of production, travel and sightseeing, care for nature, researching and getting to know God and methods of divine action, etc.

Unfortunately, in order to fit into only around half an hour of displaying the film discussed here, all the information about the Nirvana System that requires showing, this film has NO time to reveal absolutely everything that people watching it might wish to learn. After all, to illustrate the entirety of only the most vital information about the Nirvana Political System, it would require the preparation of a film of at least several hours long. In turn such a long film no-one would voluntarily watch, because everyone would be scared by the long duration of its display. But for people interested in the „Nirvana System” I have good news here – namely almost everything that, for saving time, could NOT be shown in this introductory film, while about which interested people may have some questions or concerns, is either already described in detail in my publications – which I am indicating in item #L3 below (including even the proposal how, step by step, one should start the democratic and peaceful implementation of this system into life), or I am able to scientifically (confirmed by evidence) answer on these questions, or dispel these doubts.

In order to indicate here a few examples of such answering questions or dispelling doubts that arise, I am going to provide some of my replies to the criticism or arguments that have already been put forward by viewers of this short and generally oriented film. And so:

(a) One of the readers apparently did NOT understand the concept of „physical work” (toil) that is carried out within the framework of „moral work” that induces nirvana. Hence, he believes that the Nirvana System would reverse humanity in technical development by abandoning the use of mechanization and automation of work. The misunderstanding on this point stems from a misunderstanding of the concept of „physical labour”. This is because it is usually understood as work performed exclusively by hand – i.e. without the use of any machines. At the same time, the term „mental work” is understood as work performed only in the office, sitting, and in a way that at most absorbs fingers or tongue – i.e. involving computer operation, writing, answering phones, etc. In total, both these understandings of works ignore a huge number of works which also predominantly are physical, although in accordance with the essence of truth expressed in the „motto” from item #L6 below, they also require the use of correct knowledge, truth, mental input and technically highly advanced machines or apparatus – for example jobs of: nurses, doctors working in hospitals, tractor repairers, farmers harvesting with a combine harvester, drivers, construction workers, carpenters, shoemakers, mechanics, cooks, bakers, shepherds, sea fishermen, pilots spreading guano or fertilizer on farmland, fire-fighters, as well as they omit a whole lot of other similar works absorbing simultaneously physical and mental effort. But these are just such works that God rewards most abundantly with moral energy. For example, from my research it appears that the most of people who experience earned nirvana, although they do not know at all where from comes their sense of happiness and optimism, originate from the group of professional nurses – which fact I emphasize in my publications. Hence, personally I think that it would be useful to define the term „physical work” used in my publications as describing jobs of all „blue collar workers” – which name emphasizes that they usually wear blue flannel shirts for work as the contrast of white shirts of „white collar workers” having „sitting jobs” in offices (see https://www.google.com/search?q=blue+collar+worker ). This definition of „physical work” covers all kinds of work, the performing of which mainly requires the movement of almost the entire body and the absorption of almost all muscles plus the mind. So by the name physical „moral work” that generates „earned nirvana”, I understand just any work performed by all such „blue-collar workers”. In turn the amount of „moral energy” generated in it depends mainly on the difficulty of conditions in which a given work is performed and on the level of physical and mental fatigue that its performance causes in the worker, NOT on „whether” and „what” tools someone uses to carry it out.

(b) Another viewer of our film expressed concern that prolonged nirvana experience may be harmful to health. Although apparently such a fear seems rational, it ignores taking into account the knowledge and experience of God – when He built the phenomenon of nirvana into human bodies (as this is explained in item #A1 from my web page named „evolution.htm”). After all, it is known that everything that God creates or establishes is always (to use words of God Himself) „very good”. Only people, when they do not know everything about the operation of human bodies and the world of matter, start to improve some God’s creative work, usually cause more harm than good (e.g. they produce drugs whose „side effects” may be worse than the disease itself, invent plastics or pesticides poisonous for people and nature, or create energy only from dirty marketable fuels – fumes of which destroy life). I experienced nirvana for about 9 months and found out that I have never felt healthier in my life. NOT only that nirvana does NOT cause deterioration of health, but even increases health and eliminates illnesses. The viewer who communicated their concerns to me on this issue referred to a phenomenon known as „Persistent Sexual Arousal Syndrome” – see https://www.google.com/search?q=Persistent+Sexual+Arousal+Syndrome (in Polish named: „zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego”) experienced by some women when their sexual orgasm occurs spontaneously. But nirvana is NOT an orgasm at all, but a spiritual feeling – the level of happiness and pleasure of which can only be roughly compared to the pleasure of an endless orgasm. Furthermore, nirvana is NOT caused by pathogenic factors, which are certainly responsible for the appearance of this phenomenon of „Persistent genital arousal disorder (PGAD)”, such as e.g. using chemical means of contraception, drinking water contaminated with industrial poisons and radioactivity, eating food soaked with pesticides and with various other murderous chemicals, etc. NOT without reasons in the report on the abduction of a New Zealand woman to a UFO, published in subsection UB1 from volume 16 of my monograph [1/5] – see web page „text_1_5.htm”, the doctor from the UFO starship in paragraph N-96 warns Miss Nosbocaj – I quote: „HE said the, the chemical birth, the chemicals that are used on this planet are not good for babies, are not, are not good for, for women, it’s, it’s bad to use them, don’t use them, you’ve got something much better inside you to take control, you use what’s inside you, if you, you don’t want to get pregnant you use, you know how to do it, it’s all in your mind, you, you, your mind’s very strong, you use that. Don’t use the, don’t use the chemicals they’ll hurt you. It’s all very bad. People on Earth don’t understand conception, the moment of conception is a very important thing. To have chemicals affecting it when they don’t understand what they’re doing is, is absolutely dangerous, you have no right to do that to unborn children. Is that why, that, that people are starting to think about it now but that won’t come in for many, many years, it will be probably over fifteen years or more, much more before people will realise.”

(c) Someone else did NOT understand the message of our movie film. But this message is very simple. It states that motivating to productive work with „money” and „fear” has too many „undesirable side effects” and has already ceased to be fulfilled in the situation of today’s civilization. After all, it causes that only a very small percentage of humanity still enjoys it, living in luxuries, deciding about the fate of millions without being guided by the principles of morality, taking care of nature, believing in God, nor knowing how it feels to be in the situation of those about life and fortunes they decide. It was they who for centuries robbed our only planet from the remnants of raw materials, destroyed nature, and still until today they care only about satisfying their own greed. The rest of humanity, on the other hand, is poor, homeless, oppressed, suffering, because the elites take advantage of them, which results in that they are almost homeless or actually homeless. Is it possible that elites know some other god who teaches that is moral and OK if some of the more influential among them would, smoking cigars, exploit people dependent on them almost to death, while having wine and expensive meals plan how to further limit and to make difficult the life of those the hard work of whose has created the luxuries to which these elites usurp exclusive rights? Unfortunately, in order to really change it, it is NOT allowed to repeat the mistakes of the past, which proved that bloody revolutions and wars reducing the number of people do NOT change anything at all, because after them the world returns to old errors – which, with continuing the current level of human knowledge, technology and simultaneous immorality, would change our planet into the kind of hell that shows the English-language movie entitled „Mortal Engines” – see https://www.youtube.com/results?search_query=mortal+engines . Besides, the next war or revolution with today’s saturation of the world with nuclear weapons, for sure no-one will survive – no matter what kind of the bunker has and for how many years he has enough food supplies. After all, it is NOT difficult to guess that at the time of the collapse of the present civilization these bunkers and the food supplies stored in them will be most severely attacked and robbed – as this is illustrated by our film (in Polish) „Zagłada Ludzkości 2030” – see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (meaning „The Great Purification of Humanity in 2030s”), while the owners of these bunkers have NO guarantee that in times of anarchy, hunger and universal death, the workers of their protection and those who build their bunkers will also NOT succumb to the temptation to save their relatives from death instead of their principals. So in order to actually change something in today’s world and then survive this change, humanity needs to peacefully and democratically eliminate „money”, „fear” and „greed”, and with them eliminate all the deadly side effects that they bring – means humanity needs to implement the „Nirvana Political System”. In turn, accomplishing this without „botching”, which we remember well e.g. from mistakes of the first version of communism, requires entrusting the change to a group of the wisest and most experienced people – means the „founding fathers” (preferably NOT politicians – who are famous for „botching” everything that they touch, nor scientists – too settled in their „ivory towers” and thus completely detached from actual life). Only those wisest and most experienced, with the help of God and through the use of their group wisdom, will peacefully and democratically implement the Nirvana System in the least noticeable way. This film also delicately reminds, that even these elites, which probably consider themselves to be enemies of the „Nirvana Political System” – will only benefit from it. This is because if the „Nirvana System” is NOT implemented quickly enough, our civilization for sure will collapse, while anarchy, hunger and mass deaths will NOT spare even those who have well-equipped bunkers at their disposal – after all, people who are mad from hunger will everywhere find those who will have some food supplies. Everyone is beginning to be increasingly more aware of this fact – as evidenced by NOT only our first and the oldest Polish-language film of 2018/5/6 awakening people from sleep, entitled „Zagłada Ludzkości 2030”, but also newest English-language films which our film probably inspired, for example of the kind of series of movies about „survival SHTF” – see https://www.youtube.com/results?search_query=survival+SHTF .

(d) Nowadays, many viewers clearly expect that, for example, the 75-year-old co-author of the Polish film „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, (i.e.: „World Without Money: The Nirvana System”), i.e. the creator of the „Nirvana System” idea, himself rolls up his sleeves and implement this system personally. Unfortunately, the experiences of the past prove that only whatever has been implemented with „group wisdom” by a large group of „founding fathers” has any chance of success – as the best example in history consider the rise of the USA and the role of the so-called „Founding Fathers of USA” (see https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa ) and compare them with the rise and fate of, for example, Soviet Russia. It is so because although God supports the development of new ideas by individual people, but at the same time places a huge emphasis on the group implementation of these ideas – as I emphasize it e.g. in part (a) from item #H3 from my other web page named „2020life.htm”. It is because of this pressure of God on „group wisdom” and on concord „group actions” that we already know from history that no efforts of individual and inherently imperfect and fallible people to create a better world have ever brought (and will NOT bring) the required (positive) fruit – e.g. consider the fate of the empires of Alexander the Great, Napoleon, Hitler or Stalin. So I am sorry to disappoint here many of today’s people who spend their work picking their noses in front of the computer screen, and spend their lives eating sandwiches in front of the TV screen, but we have only two alternatives left. Namely: either we all roll up our sleeves and collectively, democratically, harmoniously and peacefully implement the „Nirvana Political System”,
or probably only a tragically small handful of today’s us will still be alive in the year 2040 – as I explain it on the page named 2030_uk.htm. After all, the present covid-19 may be followed by another pandemic of e.g. „black fungus (mucormycosis)” – see https://www.google.com/search?q=black+fungus+india+mucormycosis , or something even more destructive. In turn those few people who somehow manage to survive the upcoming doom of the 2030s, will also be forced to physically toil, and do it for time much longer than it now would require to earn nirvana – means forced to toil to be able to continue their daily life in extremely difficult conditions of the post-cataclysmic world of that time, about which the old Polish prophecy says that „a man will kiss the ground if he sees the footprints of another man on it”. At the same time, because the conditions of that post-cataclysmic time will made it almost impossible to perform everyday work in accordance with the requirements of „moral work” (i.e. with the requirements to work physically on a voluntary basis, for the good of other people, and to fulfil God’s commandments), it is almost certain that the hard work of that time cannot be earning the nirvana – after all, most people probably will then do „forced” work (i.e. in order to survive), for their own good or benefit, and often being forced by their situation to break God’s commandments. In turn, towards such a cataclysmic ending of the fate of the present version of humanity, it is enough for the inhabitants of the Earth to continue their attitudes to-date, such as: YOU do it – give us „on tray” a ready solution, or let others do SOMETHING, I will only come, together with my colleagues and we will benefit from it. But … that I myself would start to act differently and do something? Absolutely NO – I will be waiting with folded hands until e.g. 75 years old Dr Eng. Jan Pająk, along with a few people, will take a belt from his trousers, hit with it here and there – so that the world is to repair itself wonderfully, while we will then clap our hands and come to hang the hat on a hanger when everything is ready. This is the view of the majority of people today: one or a couple of people has to do everything so that the rest of them can find all the works already done and only then enjoy fruits of these works.

#L3. Where in my publications there are available additional extensions of information presented in our Polish movie (4K) entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (i.e.: „World without money: The Nirvana System”):

I am describing the „Nirvana System” extensively on my web pages and publications starting from 2006/1/11 – see items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. In turn the phenomenon of „earned nirvana” – on the advantages and operation of which the principle of operation of the „Nirvana System” is based, I started to document in my publications beginning from the times of experiencing it. Currently, the reader can briefly read about it from the web page named „nirvana.htm” (especially see items #D3, #D2 and #C7 in there), while the full description of „earned nirvana” is provided in the entire „chapter JE” and subsections JG6 to JG8 from volume 8 of my monograph [1/5].

Unfortunately, the current information overload of our civilization – see https://www.google.com/search?q=information+overload , e.g. with messages from mobile phones and Internet publishers, as well as various advertisements, Internet initiatives, spam and frauds, causes that only very few people have time, interest and the will to actively search and read these descriptions. Fortunately, from 2021/4/22 on YouTube our well-designed Polish-language film (4K) with a length of 33:36 minutes is now available, which everyone is now able to view in the comfort of own apartment from the screen of own computer or „smart TV” and initially learn the most important information about this ideal „Nirvana Political System”. In turn, more detailed information about so initially learned Nirvana System, everyone can later read from my web pages which describe it comprehensively. And so, for example:

 • The initiation of the practical implementation of the Nirvana System through the experimental accumulation of experience via the earning of nirvana by volunteers, is explained, amongst others, in item #A3 from the web page named „partia_totalizmu_statute.htm”, while is summarized below in item #L6 from this post #335E.
 • Attributes, advantages and usefulness of the „Nirvana System” based on the miraculous phenomenon of earned nirvana (the triggered by „moral work” experiencing of which God for very important reasons built into the bodies of all people) is described in items #A1 to #A4 from my other web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, while briefly summarised in the movie film (in Polish) „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” described in this post #335E.
 • The description of the shock experienced when the happiness of „earned nirvana” suddenly appears in us and hits us like a „lightning bolt of happiness” – which shock probably is to prevent overlooking the moment when this earned nirvana appears in us. This description is included, for example, in the INTRODUCTION to the web page named „smart_tvs.htm” and also, among others, in several places from the web page „nirvana.htm” and from publications linked in these web pages. Notice from these descriptions, that in my case the shock of the advent of nirvana was so powerful and so long-lasting, that not knowing yet what was going on, I started to fear that I was bitten by some Bornean relative of the African „Tse-Tse” fly, which, however, instead of the coma ending with death causes an overwhelming feeling of lasting happiness.
 • The reason for ending of my 9-month nirvana – caused by the ending of my professorship in close to nature tropical Borneo and the return to New Zealand. Briefly this reason for the ceasing of my earned nirvana is described in the INTRODUCTION to the web page „smart_tvs.htm”, while it is explained more comprehensively in item #F2 from my other web page named „nirvana.htm”.
 • The results (and quantitative data gathered) from my detailed research on the phenomenon of nirvana, which research I carried out when I personally experienced nirvana, while the results of which research I documented immediately. I described them in detail in several my web pages and monographs. For example, this most important for every reader the phenomenon of happiness of the „earned nirvana”, its numerical data, and its usefulness as a substitute for the motivating power of present „money” and „fear” (i.e. with which happiness of nirvana, instead of „money” or „fear”, can be justly rewarded the physical „moral work” performed by people) is described in the above-mentioned items #C7, #D3 and #D2 from my web page named „nirvana.htm”, and in publications linked from there.
 • Other than „earned nirvana”, short-term and of weaker happiness varieties of nirvana, which various people sometimes experience – without knowing what is that they just are experiencing, I also described in my publications. For example, those readers who personally participated in the occupation strike of students of the Wrocław University of Science and Technology in 1968, perhaps remember a unique feeling of happiness, when they had the opportunity to experience in person a variety of nirvana which can be called „nirvana of crowd” or „resonance nirvana”. It is very short-lived and with a significantly lower intensity of happiness than the „earned nirvana”. But it also gives some initial idea what a powerful motivator of human actions and behaviours nirvana really is. This „nirvana of the crowd” which then experienced the majority of the striking students gathered for the mass assembly in the auditorium of the Wrocław University of Technology (which „nirvana of the crowd” I also experienced there then) is described in more detail in item #C3 from my web page named „nirvana.htm” while I briefly mention it in (6) from item #B8.2 and from item #E1 of my Polish web page named „rok.htm” describing my 1970 colleague-graduates of the Faculty of Mechanical Engineering from the Wrocław University of Technology – many of whom took part in that strike and this unforgettable mass assembly of students experiencing resonance nirvana as a large group (I also describe it under some of the addresses linked from this post #335E). In items #C4 to #C4.3 of that web page „nirvana.htm” other basic equivalents of nirvana are also described.

#L4. Why is it in the interest of every inhabitant of the Earth (means NOT only every citizen of Poland) to both, watch the movie „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, (i.e.: „World Without Money: The Nirvana System”), and also to persuade all his/her friends to watch it:

An old prophecy is widely known in Poland, about which the reader may already have heard, and which states that „the spark will come out from Poland” (in Polish: „iskra wyjdzie z Polski”). If you think carefully, the political „Nirvana System” would perfectly fit the concept of „spark” from this prophecy. However, we must also be aware that this „spark” could well be many other events and breakthroughs, which in the future may come out of Poland by a joint effort of all Polish citizens. Furthermore, perhaps this spark already managed to leave Poland – only that Polish citizens who are passively staring at TV sets and listening mainly to official propaganda, may NOT know about it yet. After all, this spark can be e.g. my „Cyclic Table for Propulsion Systems” – see https://www.google.com/search?q=cyclic+table+for+propulsion+systems+pajak , which is illustrated and discussed in our film shown below as „Video #L4”. This published in 1976 my Cyclic Table forecasts the construction of a militarily invincible starship called the Magnocraft (see web page „magnocraft.htm”) – the power of which, after being built by Korea, according to an old Polish prophecy, is to lift Korea into a superpower and a leader of the entire humanity. Therefore, what this „spark” really turns out to be, as well as „when” and „whether at all” it truly will come out of Poland one day, it depends on the voluntary choice and collective determination of many Polish citizens to implement a given „spark”, NOT only from the work of one or just several people who postulated the possibility of such a spark to appear in Poland. This is because we should remember that God places a high emphasis NOT only on the „voluntary nature” of our actions for the good of our „neighbours”, but additionally God makes sure that actions that actually bring good to many „neighbours” simultaneously are also performed with the effort of a whole „group of people” (i.e. with the effort of some „group intellect”), NOT just an effort of a single „benefactor”, whose imperfections usually cause a „distortion” of what he/she does. It is for this reason that all „good” introduced by just one person, e.g. by Napoleon, Lenin, Hitler, Stalin, etc., always ended in failure and a complete „flop”. So let us not try to deceive ourselves in this matter, because whether this „spark” which will come out of Poland will appear in the world at all, it depends only on the „group us”, that is on the collective effort and collective wisdom of many „foundation fathers”, who voluntarily join the implementation into life of a given candidate for this „spark”. So when we spend our time on eating sandwiches in front of the TV screen or on picking our noses out of boredom, while for something what was destroyed either by sins of our ancestors or by our own sins and therefore about what the verse 6:23 of the biblical „Romans” has been warning for millennia „For the wages of sin is death, …” thus it comes to our sinful generation to be punished, we must NOT count that someone else will do everything for us, while we could later forward our chest for orders and, for example, without earning it we may start to enjoy the happiness of nirvana. So even those who have NOT learned yet the „moral law of earning everything” (see #3A from subsection I4.1.1 in my monograph [1/5]), should already have the knowledge of the timeless truth that is widely known in the world, that in order to NOT support laziness and the expectation of „cakes without work” received e.g. just for lounging, „God helps those who help themselves” – see https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves . In this proverb, which always seems to work in everyday life, it is worth paying attention to the need for „group action” emphasized in it by the use of the plural of the words „those”, „themselves” – that is to note in it that a singular words, e.g. „that” and „himself”, are not used!

In the above discussion of the „spark” as the implementation of the political Nirvana System in some country, or even in Poland itself, which in such a situation would actually fulfil the old Polish prophecy that „spark come out of Poland”, I used expression the „Founding Fathers” (see https://www.google.com/search?q=founding+fathers ) the meaning of which is explained by numerous web pages indicated by the Google search engine, as well as many other publications. For example, for the USA their list and biographies are proudly announced to the world by publications about the so-called „Founding Fathers of the USA” – see https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa . The merit of these fathers was that they created a democratic system and a new state (the United States), which at that time completely revolutionized the political face of the world – just as this face can revolutionize the Nirvana Political System. At present, however, there are times when a group of „Nirvana System Foundation Fathers” may emerge from the body of humanity – whose impact on the fate of future generations of mankind, and hence the importance of which for the history of our world, may become comparable to the importance of those „Founding Fathers of the USA”. So the question that every reader should start to ask himself, is whether after getting acquainted with the „Nirvana System” he acknowledges that the advantages and potential good that this political system is able to make available to people who will live under it, is worth devoting one’s time and energy to standing as one of his „Foundation Fathers”. In turn, if the answer that the reader gives himself is „YES”, then it is about time to read immediately the descriptions contained in my publications (e.g. in item #L6 below) of one of a number of possible methods (in my opinion the easiest one to put it into practice) regarding „how to start implementing the Nirvana System”, then together with other people who think alike, become actively involved in the fruition of this implementation. It is worth adding here that in the world there are also numerous (unfortunately not knowing yet the ways of achieving nirvana) prototypes of the „Nirvana System” – which I am going to describe below in item #L5.

Another benefit of the possible implementation of the Nirvana System specifically in Poland would be that it would also fulfil a whole range of other old prophecies about this country and nation – for example prophecies described in item #E4 from my web page named „prophecies.htm” and repeated in post #307E to blogs of totalizm, while stating that „the Polish language will be voluntarily learned and used by all the nations of the world”.

The benefit of the possible implementation of the Nirvana System by any country of the world would be that probably this implementation is already the last chance for humanity to protect itself from the upcoming destruction in the 2030s (see web page „2030_uk.htm”), illustrated with our half-hour film (in Polish) entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of Humanity in 2030s”) available at https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . About this purification (or more strictly the „purge” announced by ancient prophecies – e.g. Indian Hopi) it can already be estimated, that if people do NOT make an effort to avoid it, probably to die out in it is the most of the current population of the Earth (i.e. which purification will probably manage to survive only particularly godly, smart, resourceful, cautious, resistant, strong and healthy people). As it is easy to notice, so-far everything on Earth is developing in accordance with the script of this film about the 2030s. So until people do NOT get rid of „money” that generates evil increasingly persistently, and do NOT base their lives on „voluntarism”, concord „group acting” and „obeying God’s commandments”, then such, as some biasedly call them „resets of humanity” – see https://www.youtube.com/results?search_query=reset+of+humanity (i.e. killing most of people, or „purges”), are and will be repeated every few hundred years. The English have an apt-saying for this, namely that everything can be done either „the hard way or the easy way” (see https://www.google.com/search?q=the+hard+way+or+the+easy+way ) – meaning in „difficult or easy way”. So we only have a few short years left to stop in such an „easy way” the arrival of the destruction – through the introduction of the Nirvana System. Otherwise around 2030s the „hard way” will begin to come by and those who deserve to survive will have to start everything from the very beginning – including learning again how to do heavy physical work and do it NOT for experiencing happiness of nirvana but just to somehow manage to survive.

I should also add here, that when humanity builds my „time vehicles” (see web page „immortality.htm”) and gains access to immortality through repetitive shifting people back to the years of their youth so that they can live infinitely long, the prior experiencing the earned nirvana just before such a shifting back to the years of youth should become the never ignored and absolutely required condition of shifting a given person back in the „reversible software time”. Reasons why it should be so indisputably – if humanity wishes to protect itself from blowing itself up, I explained in item #F3 from the web page named „nirvana.htm”, and in items #H1 to #H5 as well as in #I1 and #M1 from my web page named „immortality.htm”. In turn, if the humanity survives the purification of the 2030s, the building of my time vehicles will be only a matter of time. Thus assuming that these increasingly corrupt elites somehow manage to protect the Earth from earlier blowing up the entire humanity, then the additional benefit of implementing the Nirvana System would be that practically almost everyone, whom this system teaches to keep in the state of perpetual nirvana, will be ready for repetitive shifting back to years of his/her youth, and thus to a healthy, happy, and infinitely long life.

The nirvana made available to everyone through the Nirvana Political System has also the potential to act as a „source of motivation” that encourages people to improve their morality, while the lack of it – as a punishment for people behaving immorally (which facts I emphasize e.g. in item #B4.2 from the web page named „mozajski_uk.htm”).

I should NOT need to explain here, that the implementation on Earth of any prototypical nucleus of organizations or institutions leading humanity to the implementation of the planned by God „Nirvana Political System”, already for a long time enjoys the open support from God – in spite that until the date of my discovery of the existence of the phenomenon of „earned nirvana” and the completion of research on the requirements of „moral work” (the fulfilment of which is absolutely necessary for the appearance of nirvana), because of errors and imperfections in management and actions of these prototype nuclei probably none of their staff was able to earn nirvana for themselves and experience the miraculous nirvana happiness. So let us indicate here premises which suggest the existence of this open support from God. And so, for example, for the considerable support and international fame of the Swiss religious community called „Methernitha” (see https://www.google.com/search?q=Methernitha ) which tried to model its principles of life and behaviour on biblical descriptions of the behaviour of Jesus’ Apostles, as well to imitate lives of these Apostles, God in a manner difficult to logically explain (which I tried describe in item #D2 from my web page named „free_energy.htm”) arranged for Methernitha to receive a donation from a mysterious „handyman” named Nitschel as many as three prototypes (that were vehemently criticized and prevented from building by some mysterious power) of miraculous technical devices operating on the principles of „perpetual motion” and called the „Testatica” (see https://www.google.com/search?q=Testatica ) and „Thesta Distatica” (see https://www.google.com/search?q=Thesta+Distatica ) – in present times usually known under the more publicly acceptable name of „generators of pure free energy”. In spite of the loud denials, persecutions and blocking by henchmen of this hidden power (one of the examples of the existence and clever operation of which power is revealed e.g. in „Fig. #L5” below) still these three already working Swiss „perpetual motion devices” became famous in the entire world – endowing also the world fame to religious Methernitha community. In turn e.g. the New Zealand religious community called „Gloriavale Christian Community” (see https://www.google.co.nz/search?q=Gloriavale+Christian+Community ), or religious communities from the USA calling themselves „Amish” (see https://www.google.com/search?q=Amish ), due to God’s help are able to stick to their principles, traditions and existence, despite the fact that on all sides they are surrounded by people with atheistic inclinations and the based on „money” models of life of today’s „modern” humanity – which people sometimes find it difficult to resist attempts to „persuade” these communities the adoption of atheistic models of life. No wonder that these communities can sometimes experience unnecessary external disturbances, pressures, investigations, interference, accusations, attacks, slandering their leaders, etc. In turn the „Kibbutz” from Israel (see https://www.google.com/search?q=kibbutz+collective+farms+in+israel ), due to the help and support from God, are able to exist and effectively produce excellent agricultural production in spite of the „reputation” and world „fame” that have been created and disseminated around the world by completely different rules and goals of „collective farms” from other parts of world.

However let us NOT forget that the benefits that the entire world or any country can gain from the political „Nirvana System” are conditional – i.e. in order to benefit from them, firstly a given country or nation must voluntarily, collectively, democratically and in a NOT botched manner implement this system. After all, unfortunately, the implementation of a new, even the most ideal political system, which will make happy all people living under it, is NOT a task that can be performed by one person, or even by just a few people. Therefore, the obtaining of benefits that any country can achieve from the „Nirvana System” is conditional. It will depend on whether the majority of people of that country are able to mobilize themselves to voluntarily, democratically, collectively, correctly (i.e. without botching it), implement this perfect system of universal happiness.

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak
Video #L4
: Here is a film entitled „Future Propulsions” (see https://www.youtube.com/results?search_query=Future+Propulsions+totalizm+pajak ), which presents another candidate for this prophetic „spark” – which according to old Polish prophecies is supposed to come out to the world from Poland. This candidate illustrated with the above film, is the so-called „Cyclic Table for Propelling Devices” (see https://www.google.com/search?q=Jan+Pajak+Cyclic+Table+Propelling ) described more extensively in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named „propulsion.htm” (while best illustrated in „Tab. #D4” from my web page named „2020life.htm”) – the formulation of which predicts all designs and principles of operation that will be obtained by propulsion systems built on Earth in future until the end of the world (means some of them built in very distant future). What is most interesting, this „spark” perfectly fits the nature of Polish people, which, according to an old Polish proverb causes that inhabitants of Poland always „praise others and do not know theirs”. After all, the spark from the above film will still come out of Poland, even if the discoidal space vehicle of my invention predicted by it, called the Magnocraft (see web page „magnocraft.htm”) – means the most powerful starship in the world, is to be built NOT in Poland, but in any other country. Even the old Polish prophecies described in item #H1.1 from my web page named „prophecies.htm”, and the implications accompanying them, for a long time already indicate that the Magnocraft will be built in Korea (means NOT in Poland). In turn, the undefeated power of this starship is to cause that Korea will become a world superpower and the next (and already the last) country-leader of the entire Earth.

The „Cyclic Table for Propelling Devices” shown in the above movie film lists general regularities that must appear in all propelling devices. In turn, due to this listing, the hitherto accidental inventing of subsequent propulsion systems is replaced with a future intellectual synthesis, which from now on can be performed not only by people, but even by computers with AI. In a sense, this table is the propulsion equivalent of the Mendeleev Table (see https://www.google.com/search?q=Mendeleev+Table ) which predicts the properties of elements not yet discovered. Apart from the Magnocraft described above, which will lift humanity to the stars, this table also indicates the principle of operation of the „Time Vehicle” (or „Time Machine” described in web page „immortality.htm”) – which after building will allow people to live any length of time, because after each reaching an old age it will transfer a given person back to the years of his/her youth. Furthermore, this table indicates how to build „perpetual motion” engines that generate unlimited amounts of clean free energy – for details see item #B3 of the web page named „fe_cell.htm”, and also reveals how in the distant future people will synthesize everything through programming of counter-matter – e.g. see on the above film the synthesizing from counter-matter of the so-called „Inca Wall” – see web page „p_nfi.htm” (instead of physically building everything out of matter as we currently do).

#L5. Numerous prototypes of the „nirvana system” already exist in the world and work effectively (only that so-far they do not know how to earn nirvana), for example: the Swiss „Methernitha”, the New Zealand „Gloriavale Christian Community”, the American „Amish”, and also the so-called „Kibbutz” from Izrael – from the best solutions of life and management of which, after removing their imperfections that up to this day have grown, it would be possible to develop a perfect template for work of the Nirvana Political System:

One of the best examples and models to follow, showing how even just a few farmers (or several owners of a production enterprise) could initiate the first „nucleus” or first „cell” of the future Nirvana Political System in the manner described below in item #L6, may be the extraordinary success of the Swiss religious community called „Methernitha”. Just for the very initiative of creating with success a similar „cell”, but with a religious (instead of political) orientation, God rewarded Methernitha by organizing a donation of as many as the first three in the world devices operating on the principle of „perpetual motion”, i.e. the first so-called „generators of clean free energy” already known on the whole Earth under the names „Testatica” and „Thesta Distatica”, while more extensively described, among others, on my web page named „free_energy.htm” and in publications linked therein.

I learned a lot about the „Methernitha” community (see https://www.google.com/search?q=Methernitha ) and about their „Testatica” and „Thesta-Distatica” machines, when – after taking up the job of a „senior lecturer” at the University of Otago, I was preparing to build in there a prototype of a „perpetual motion machine” for generating unlimited amounts of clean free electricity, e.g. the one which I invented myself, called the „telekinetic battery”, while which I described on my web page named „fe_cell.htm” (especially see descriptions from item #B3 in there). So when I lost my job at the University of Otago, and it seemed that I never can find any other employment in NZ, I decided that at my own expense I would go to Switzerland and visit Methernitha. As I was in contact with them, I informed them about my intention of coming. As a result, I received an official invitation from them to visit them as a visiting foreign guest. So in 1991 I got the honour of being a guest of the „Methernitha” community for several days – see the photograph from „Fig. #L5” below. At that time I did NOT know yet that probably knowing the future and knowing that I will develop, among others, the political Nirvana System, God probably deliberately created for me this excellent opportunity to get acquainted with the group life of this community and its effective inventive and production activities – which it then significantly impressed me, as well as created for me the opportunity to gather observations which later made me realize that although the participants of this community were clearly happier and more satisfied with their lives than people living outside of Methernitha, still they did NOT show signs of achieving and experiencing nirvana.

So on the basis of that visit to Methernitha, and my later research on the requirements of „moral work” which leads to the achievement of nirvana, and on my constant observations of imperfections, errors and shortcomings in everyday life of present people, I am now able to explain how we can correct the most important imperfections tolerated by the existing prototypes of production or service patterns for future „cells” of the Nirvana System, the creation of which is described in item #L6 below. Notice here that: the name „cell of the Nirvana System” should be understood as any organized group of people who have assets that allow them to carry out any production or perform any services, and so organized and managed that the moral, social and legal climate prevailing among its participants and within their assets enabled people working in there and volunteers who came to join the ranks of its participants, so that through the „moral work” carried out in there they are able to earn in the most effective way the appearance or maintenance of the phenomenon of „earned nirvana”. Examples of such „cells of the Nirvana System” could be all communities that I mentioned in the title of this item #L5 (means: Methernitha, Gloriavale Christian Community, Amish, and also Kibbutz from Israel) – if they eliminated their imperfections the examples of which I describe below in (1) to (5). The procedure of creating such „cells of the Nirvana System” is described in item # L6 below. So here are examples of the most important out of these imperfections, and manners of eliminating them.

(1) Widespread lack of knowledge about the existence of nirvana and requirements of achieving nirvana. Achieving the permanent happiness of nirvana is the subject to many conditions and requirements from God, which I described on my web page named „nirvana.htm” (especially see items #D3, #D2 and #C7 in there). After all, nirvana is a unique form of „prize from God Himself” for receiveing of which one needs to deserve – means it is NOT just, for example, another consequence of typical people’s behaviour. So without getting to know these requirements, it is extremely difficult to earn a nirvana due to an ordinary „accident”, while even if one earns it – it is difficult to learn that this extraordinary happiness then experienced is „earned nirvana”. Therefore, the basic duty of every „cell of the Nirvana System” is to make sure that every worker knows what earned nirvana is and how it is accomplished by carrying out voluntary „moral work”.

(2) Complete avoidance of „being forced” to work. Present societies are so used to „forcing” work from others that they perform this forcing purely mechanically without even being aware of it. For example, such a typical „request” of the superior, as: „Mrs. Catherine, while making a cup of coffee, please also bring me a mug”, or „Mr. Joseph, while going back, I would ask you to bring those files”, if they come from someone in charge, in practice they represent forcing of labour. On the other hand, in order for „moral work” to generate enough „moral energy”, then apart from being physical, it should also be absolutely voluntary and done with the motivation to cause good to other people. (Hence, for example, Ms. Catherine or Mr. Joseph from the above example may, on their own initiative, ask if it would be useful for someone when they do this or that, or if they volunteer to this, but other people are NOT allowed to order it if they do NOT volunteer themselves – because e.g. they may feel ill or they intend to do something else, (e.g. go to the toilet) while such a command would force them to do something that breaks their intentions or needs.)

(3) People who voluntarily are earning nirvana for themselves, cannot be managed by a leader who himself is NOT experiencing nirvana. Therefore, in every „cell of the nirvana system” the leader cannot be someone who does NOT experience nirvana in person – means someone who avoids voluntarily performing physical „moral work” on an equal footing with other members of a given „cell”. Furthermore, the role of a leader in each such cell cannot be „for life” but should be „elected and rotated” every few years – at most every 7 years, or even at shorter periods of time.

(4) The leader of a given „cell” should limit himself to only setting goals (meaning setting „what”) while „how” should these goals be accomplished should be decided by the „group wisdom” of the entire „cell”, or the „group wisdom” of the part of „cell” responsible for the „how”. It is also worth noting that each of us humans is a habitat for many imperfections. Therefore, in order to avoid committing mistakes and distortions, the „leader” should only focus on submitting the suggestions of goals to the participants of a given cell, i.e. suggesting „what”. This is because if he is wrong and these goals are NOT achievable, the later „how” cannot be worked out and implemented. But the later implementation of these goals (means „how”) in order to avoid mistakes usually made by individual people, should be earned through the „group wisdom”. After all, „how” refers to details about which it is already known that according to the well-known English saying „devil is in details” (see https://www.google.com/search?q=devil+is+in+details ) there is a potential to cause errors, distortions, omissions, etc.

(5) Releasing people who already achieved nirvana from carrying out further physical „moral work”. The lack of such releasing is the most common mistake of all „collective farms”, production cooperatives, etc. Regardless of what a given their employee has achieved, he/she still had to work according to the principle „who does NOT work, is NOT with us”. On the other hand, the task of „cells of the nirvana system” is to provide conditions for voluntary earning in them the appearance of nirvana or for extending the duration of nirvana. So when nirvana appears and lasts for them, they should be given a free choice as to what they will do next, e.g. whether they will go on vacation, rest, devote themselves to some hobby, creativity, education, etc. Only when they themselves decide to voluntarily earn an additional reserve of „moral energy”, then they can voluntarily undertake further „moral work” in a given, or in another, „cell”. It is worth emphasizing at this point, that for the correct operation of the „Nirvana System”, „moral energy meters” should be invented and constructed as soon as possible, to indicate who really is in nirvana – proposed principles of operation of which I described in my publications.

http://pajak.org.nz/jp/1991_dr_jan_pajak_methernitha.jpg
Fig. #L
5: Here is a photo that the author of this post #335 and the web page „smart_tvs.htm” from which it is adapted (i.e. Dr Eng. Jan Pająk) took in 1991 during his stay in the Swiss religious community called „Methernitha” – where, among other things, he had the honour of talking personally with the founder of this community, the late Paul Baumann, as well as talking to many of its inhabitants-participants and observing the rules of their life and daily work.

As a mysterious curiosity about the above photograph, I suggest the reader to answer himself the question: whether the photo-camera (with which the above photograph from his stay in Methernitha was „snapped”) e.g. momentarily bent down at the moment of opening the shutter, causing the Methernitha building shown in the photograph to look as if it stood on the slope of a mountain in a way that is simply impossible to build and to stand on the surface of the earth, or rather, in the meantime, some power with enormous influence on the whole earth and the ability to break into computers guarded by any passwords and security (which power constantly causes a secret persecution of life of the author and mocking and degrading practically every his action) caused this photo taken in 1991 to be skilfully and intentionally sabotaged e.g. in a computer that stores it in a way that requires enormous knowledge, graphic skills, and expensive equipment, and thus impossible to make e.g. by 75-year old pensioner even in the newest times of frequent falsification of photos with existing computer tools?

The author received an invitation from the Methernitha community for a few days’ visit and hospitality with them, then at his own expense he flew to Switzerland to stay with this community, because he learned a lot about Methernitha when earlier in his work as a scientist and a senior lecturer at the New Zealand University of Otago from Dunedin he prepared himself to start building the so-called „clean free energy generators” working on principles of „perpetual motion”. The University of Otago has one such device – which is the operating in it without winding for about 160 years the clock called „Beverly Clock” (see https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock ) hanging in its administrative building. The principle of operation of this clock I described in item #B5.1 from my web page named „tapanui.htm”, and in (5) from item #B3 of another web page named „fe_cell.htm”. But at the same time the Methernitha community already had three working prototypes of different „perpetual motion” devices, which generated electricity in a much more effective manner. Thus the Methernitha prototypes already then generated significant amounts of clean free electricity. They only required additional refinement of their principle of operation, which earlier I planned to carry out at the University of Otago. Unfortunately, before I was able to implement these plans, the decision-makers of that university first prevented me from presenting my two scientific papers on generators of clean free energy for international conferences in Israel and Australia, which had been written and already accepted for these conferences, and then they skilfully got rid of me from the university – as I described it, for example, in item #B5 from my web page named „tapanui.htm”.

#L6. How every person can and should try to achieve the „happiness of earned nirvana” which will become their motivator for voluntary work for the good of their „neighbours” and a model of action for the implementation of the „Nirvana System” throughout their country:

Motto: „Algorithms that God established for the laws that govern over the operation of our physical world cause that the results of every human work which was done only physically or mechanically, means without building into it the correct wisdom, knowledge of the truth and without thinking about its long-term effects, always do more evil than good. Thus, in order for any physical work to result in the advantage of good over evil, then its physical execution must be preceded and directed by an in-depth and far-sighted re-thinking its long-term results.” (Explanation where the harmful results of most human works come from, e.g. outcomes known to us under the name of consequences of „Murphy’s Laws” – see https://www.google.com/search?q=murphy%27s+laws .)

Of course, I do NOT need to explain here, that the „earned nirvana” practically every healthy and physically fit person can earn by performing hard physical work with motivations oriented towards the good of other people (i.e. the work which requires pedantically fulfilling all commandments, requirements and God’s recommendations stated in the Bible). In my earning of such nirvana, I was doing heavy physical labour every day for as long as my body was completely exhausted from fatigue. In order to start experiencing nirvana, it results from my research that in own soul one needs to accumulate „moral energy” which is an equivalent of physical toil with the required motivations oriented towards the good of other people, for around 1200 hours of physical struggle [hps]. I suspect that in other people it is also necessary to put-in the number of hours of hard „moral work” that will accumulate in their souls a similar amount of „moral energy” before the „lightning bolt of happiness” of earned nirvana also appears in them. I wish good luck to those who personally decide to try to earn the happiness of nirvana in this way – world is desperately needing to learn their experiences. Guidelines on how to do this are provided in items #D3, #D2 and #C7 from the abovementioned web page named „nirvana.htm” and in publications indicated in there – e.g. in item #A3 from my web page named „partia_totalizmu_statute.htm”.

As we know it well from real life, everything can be implemented in many different ways. An excellent example of this are engineers who, based on their knowledge and vision, are able to design and build, for example, many bridges of different structures leading through the same body of water. However, NOT all of these bridges will work in the given conditions – for example see the movie film https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw about the so-called Tacoma Narrows Bridge Collapse „Gallopin’ Gertie” from USA. Therefore, the better each bridge fulfills its function and the more durable it is, the more extensive engineering experience and knowledge its structure is based on, and the more thoroughly every detail of it has been considered – for further confirmation of these requirements, see e.g. the movie film https://www.youtube.com/watch?v=UgWtJzPa-Rs about the so-called „Viaduc de Millau” built in France. It will be similarly with the Nirvana System. Hence, although I am sure that the wise and experienced „founding fathers” are also able to work out many methods of implementing this political system, which in the opinion of individual of them will best suit the current situation and characteristics of their country and nation, but if they overlook something in their plans, then the resultant goal may turn out to be unattainable – which is best remembered from the first versions of communism, before these versions were slightly improved by the system of today’s China. Therefore, below I am going to describe a method of such an implementation, which I initially developed myself and alone. Hence, although starting from it is possible to initiate further improvements and considerations, but in order that it ultimately best and most effectively fits the situation and the unique features of a given country and nation, it will still be best to thoroughly rethink it and test it on the life models of several future generations of the population of this country – this time, however, guided by the „group wisdom” of a number of experienced and wise „founding fathers” as well as by the knowledge and experience drawn from history.

So when in a given country and nation several people can be found who have already themselves experienced the earned nirvana, their experience and advice will be very helpful during the initiation of a collective effort to implement the „Nirvana System” throughout the country via the formation of „cells of the nirvana system” described above in item #L5. This is because in my opinion such implementation requires the completion of several phases that accomplish different goals, in which each previously accumulated experience will add a very valuable contribution. Let us below briefly review the steps of this one amongst many possible to put into practice methods of peaceful establishment of the Nirvana System, which I developed myself. These steps would probably allow for the effective implementation of the first (the most difficult because initiating) „cell” and the phase of forming the Nirvana System in the given country. After all, in my opinion, the main goal of this first „cell” and phase would be to introduce into the nirvana state the first sufficiently large group of people, the experiences accumulated by all of which, and the later considerations and research, as well as voluntary work, would be enough to form so many further refined similar „cells”, that are sufficient for enabling to satisfy the needs of the entire population of the given country and hence to eliminate „money” from that country. Here are these steps:

(I) The gathering of the first group of volunteers for the experiment that is to initiate the widespread implementation of the Nirvana System – which volunteers are to bring different knowledge and specialties. In order to create such a group, firstly all those who already experienced the earned nirvana would need to be contacted with each other and gather into one group. Then, by advertising across the country (with an explanation of „for what purpose”), it would be necessary to find and select (through interviews to find out whether their motivations, character traits and skills are appropriate and desirable in a given experiment), a group of volunteers with various skills who would like to take part in the experiment of earning nirvana for themselves with hard physical work in return for receiving for free everything that they would need for living, working and resting.

(II) The formation of the first „cell”, means an institution, the operation of which would accumulate experiences on earning nirvana by a larger group of people. For this purpose, it firstly would have to be rented (because renting costs less than buying – for which, I will bet, there will always be no „money”) e.g. a large farm with buildings to accommodate its employees (e.g. former state farms), or any other institution with a high demand for physical labour (e.g. a hospital, a renovation or construction company, a production cooperative, etc.). It would be best if it is located in a sparsely populated area – what would protect those who are to earn nirvana from the preying eyes of unfriendly outside observers who would diminish the efficiency of generating „moral energy”. Then the previously gathered group from (I) above, including those already experienced in nirvana, plus new volunteers, would need to be accommodated in there and they should assume the management of all the activities of this „cell of the nirvana system” created in this manner. Means they would manage the production of any goods produced in this farm or institution, plus at the same time they would collectively and democratically chose what all of them together and what each one of them would voluntarily do on a given day, to cause the most profitable production of a given farm – which products would be immediately sold on the market, and for the earned money all participants of the experiment would receive free of charge whatever they currently need for life, work, rest and entertainment. In turn, the surplus of earnings, after a whole year of such work, would be used to create the next implementation of the „cell of the nirvana system”, which would be a copy of the first cell – and which would voluntarily join some more didactically gifted participants of this first cell to help teaching the next group about nirvana.

(III) The yearly increase in the number of such implemented „cells of the nirvana system” would be systematically repeated, initially acquiring more and more agricultural farms, and then also production enterprises, until their total production of generated goods will be able to satisfy the needs of the entire country, and thus allow the gradual elimination of the use of „money” in this country. After reaching this point, the first phase of physical implementation of Nirvana System would be complete. So it would be time to start the second phase. In this second phase the principles and manuals for the operation of the Nirvana System for the whole country would be refined – in which system in order to NOT generate a typically wasted overproduction of goods generated by too many volunteers for physical „moral work” all necessary goods would be produced only in a small part of the time of its productive inhabitants voluntarily persevering in nirvana. The rest of the time would be spent on inventions, improvement of products, quality improvement, increase in civilization level and in standards of living, etc.

After the success in completion of the above first phase of the implementation of the Nirvana System, the goal of the second phase should be the development of manuals, constitution and legislation that would officially regulate the operation and self-management of individual cells of volunteers who work out their earned nirvana in any enterprises they support for the production of some goods or services. The emphasis in this legislative part should be placed on the full compliance of the laws and recommendations with the commandments, requirements and recommendations described in the Bible, and also with the „group wisdom” and experiences accumulated by these first groups of volunteers implementing the Nirvana System.

In the third and subsequent phases, the goal should be to implement ever deeper improvements to an already operating Nirvana System. It must be remembered that each political system which ceases to improve itself – begins to grow into corruption, and that all systems based on „money” and „fear” with the elapse of time become so destructive for their citizens that is necessary another „civilization reset”, revolution, or coup, because their leaders stubbornly refuse to make the necessary improvements that their political system already requires while clinging to power with all their force.

#L7. Why as late as 24 years after the author of this post #335E began to experience his earned nirvana in the close to nature tropical Borneo – together with his friend they both laboriously made this film (4K) entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (i.e.: „World without money: Nirvana system”), which describes the „Nirvana System” capable to eliminate „money”, „fear” and „greed” from the surface of Earth and to drastically make all people happy and which also is able to fulfil this old Polish prophecy that „the spark will come out of Poland”:

In today’s world and life overloaded with advertising and information, people find it increasingly difficult to read. Hence, in order to reach more interested people, it is necessary to present new ideas in the form of an interesting film. In addition to this, many people lost the ability to distinguish good from evil, and to notice what is most important to us. The phenomenon of this inability to distinguish good from evil and a kind of social insensitivity, which is manifested by the lack of motivation and will to intercede for good when the situation requires it, I notice even in some of my colleagues with whom we studied, underwent military training, and shared bread together – and thus who should know each other perfectly from life and activities (for examples of such attitudes see the content of item #B8.2 from the Polish web page named „rok.htm”).

On the other hand, the most important in life turns out to be the „happiness” undisturbed by any outsider. Unfortunately, the civilization in which we live knows excellent manners of serving „misfortunes” to everyone, while it almost does NOT know the methods of achieving ordinary „happiness”. But it so happened, that I learned such a method by „coincidence” which I described in the „INTRODUCTION” to the web page „smart_tvs.htm”. My method of obtaining almost permanent happiness results from the mechanism of operation of the happiness of earned nirvana that is built by God into the body of every person. But most importantly, the phenomenon of this indescribable happiness can be made available to practically every inhabitant of our planet. The only thing that still needs to be done, is to disseminate widely in the country and the world the knowledge about the features, advantages and implementation of the Nirvana Political System – the principle which I developed in detail due to the previous 9-month-long research on this phenomenon of earned nirvana, and then undertake a concordant and democratic implementation of this most ideal Nirvana System.

So, in total, this film was prepared to reach many people, including compatriots, and to convince them that now it is the most urgent time to roll up our sleeves and to start implementing this ideal for the entire humanity „Nirvana Political System”.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #335E describing the goals, content, features, advantages and usability of a free YouTube movie (in Polish) entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (which title means „World without money: The system of Nirvana”), is an adaptation of the content of „part #L” (i.e. items #L1 to #L7) from my English web page named „smart_tvs.htm” (update of 2021/5/30, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/smart_tvs.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/smart_tvs.htm
http://gravity.ezyro.com/smart_tvs.htm
http://nirwana.hstn.me/smart_tvs.htm
http://drobina.rf.gd/smart_tvs.htm
http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm , it is enough if in that address the name of the web page „smart_tvs.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „nirvana.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/nirvana.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #335E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print” 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” 24pt – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #335E:

328E, 2020/11/1 – nirvana political system (#C7 in „nirvana.htm”)

324E, 2020/7/1 – operational perpetual motion (#B3 in „fe_cell.htm”)

320E, 2020/2/19 – Nirwana System (#A1 to #A4 in „partia_totalizmu_uk.htm”)

319E to #309E, 2019/12/17 – Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)

318E, 2020/1/4 – depression as lack of moral energy (#C6, #D3 „nirvana.htm”)

182E, 2010/6/2 – Nirvana at Tech. Uni. of Wrocław (#C3 in „nirvana.htm”)

104E, 2007/1/7 – replacing money with nirvana (#H2 in „partia_totalizmu_uk.htm” and #F1 in „nirvana.htm”)

96, 2006/11/19 – learn about „earned nirvana” (#G1 in „nirvana.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#335: Oto receptura na powstrzymanie dalszego upadku ludzkości i wyniszczania Ziemi zastąpieniem pieniędzy przez szczęśliwość nirwany wyjaśnionej w naszym gratisowym filmie o ustroju nirwany

2021/06/01

Motto: „Wielkie zmiany zaczynają się od skromnej wizji, tak jak w życiu wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, zaś w losach planety – od pierwszej kropli życiodajnego deszczu.” (Ponadczasowa prawda jaka odnosi się także do „Ustroju Nirwany” o cechach i zaletach streszczonych w punkcie #C7 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, w „części #L” i WSTĘPie strony „smart_tv.htm”, oraz w niniejszym wpisie #335.)

W miejscu które można nazwać „sercem Europy” zlokalizowany jest niewielki kraj zwany Polska. Kraj ten zamieszkuje naród Polaków – wypadkowa przepowiedni, tradycji, kultury i zachowań którego można nazwać „sumieniem ludzkości”. Jeśli więc są jakieś powody abyś czytelniku interesował się tym krajem lub narodem powienieneś oglądnąć nasz półgodzinny film o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” dostępny gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . A istnieje wiele powodów dla których możesz być zainteresowany owym krajem i narodem. Przykładowo: sam uważasz się za Polaka, albo jacyś twoi przodkowie mogą wywodzić się z Polski, albo uczyłeś się o bogatej historii Polski – np. o „skrzydlatej husarii która wielokrotnie ratowała Europę” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=rcYhYO02f98 ) czy o polskim inżynierze wojskowym i generale (o wolność USA walczącym w stopniu „colonel” – tj. pułkownik) Tadeuszu Kościuszko” – który swą krwią i ranami opłacał wyzwolenie USA od Brytyjczyków (patrz https://www.google.com/search?q=Thaddeus+Kosciuszko+and+George+Washington ). A może zetknąłeś się z bogatą kulturą Polski – np. z poezją Adama Mickiewicza (urodzonego na Litwie), albo słyszałeś którąś z polskich światoburczych przepowiedni – np. iż „iskra wyjdzie z Polski” czy też iż „wszystkie narody świata będą się uczyły języka polskiego”, albo spróbowałeś doskonałej polskiej kuchni jaką znawcy cenią na równi z jej krewniaczką – kuchnią francuską, albo poznałeś polskie dziewczyny które należą do jednych z najbardziej feminine na świecie, itd., itp.

Omawiany poniżej film warto też oglądnąć dla zupełnie innych powodów. Przykładowo, być może odnotowałeś, że właśnie żyjemy w przełomowych czasach, kiedy to dotychczasowa cywilizacja ludzka albo się zmieni, albo też się zawali. Albo znasz starą polską przepowiednię iż „ludzkość sama na siebie sprowadzi taką zagładę i wyludnienie, iż człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka” (patrz strona „przepowiednie.htm”). Wszakże czasy wypełnienia się tej przepowiedni właśnie nadchodzą. Na całym świecie ludzie więc panikują i nawzajem się oskarżają, bowiem NIE wiedzą iż istnieje prosty sposób ratowania się i zapobiegnięcia temu co nadchodzi. Tymczasem opisany tu film właśnie wyjaśnia jak tego ratowania się dokonać. Jest to bowiem proste, bezbolesne i NIE wymaga żadnych rewolucji, wojny, czy narażania albo tracenia życia. Po prostu wystarczy, jeśli obecne „pieniądze”, „strach” i „chciwość” ludzkość pokojowo i demokratycznie zastąpi wprogramowanym w ciała wszystkich osób zjawiskiem „zapracowanej nirwany” – jakie znacznie efektywniej i przyjemniej od pieniędzy i strachu motywuje ludzi do ochotniczego wykonywania nawet najcięższych prac produkcyjnych i usługowych. Wszakże „pieniądze” są źródłem niemal wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z bibilijnego „1 listu do Tymoteusza” – cytuję: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”). To motywujące do produktywnej pracy działanie nirwany ja sprawdziłem na sobie samym.

Być też może iż Polska fascynuje cię z powodu swej historii oraz nieskalanej karmy. Wszkże legendarni przodkowie Polaków jeszcze przed czasami Imperium Rzymian posiadali własne imperium, obszar jakiego obejmował północną część Europy i środkową część Azji. Polska była też rodzajem muru z walecznych ludzi, który chronił całą Europę. To na terenie Polski odbywały się wtedy rozstrzygające bitwy. Chociaż też Polacy bronili i wyzwalali inne narody, sami nigdy NIE stali się ani okupantami ani posiadaczami kolonii. Polska była też zapewne jedynym krajem na świecie do którego ochotniczo i pokojowo swe terytoria przyłączyło w unię aż kilka innych narodów począwszy od tych obecnie zamieszkałych Litwę przy Bałtyku a skończywszy na zamieszkujących Ukrainę przy Morzu Czarnym. W toku dziejów Polska i Polacy padali też ofiarami jednych z największych ludobójstw. Na jej zaś „Jasnej Górze” do dziś dzieją się cuda intymnie doświadczane przez indywidualnych ludzi.

Istnieją też inne powody aby oglądnąć film o kraju i narodzie z jakiego ma wyjść przepowiedniowa „iskra”. Przykładowo, kraj ten leżąc w sercu Europy w toku dziejów był nieustannie najeżdżany, rozbierany, atakowany chorobami, militarną mocą, antyludzkimi ideologiami, itp. Nic dziwnego iż jego mieszkańcy są narodem emigrantów. Polaków lub ich potomków można znaleźć w praktycznie każdym miejscu świata. Gdybyś więc czytelniku znał całą swoją historię wówczas zapewne niezależnie od tego gdzie się urodziłeś odkryłbyś iż masz geny jakiegoś swego polskiego przodka. Także w swoim otoczeniu znajdziesz polskich emigrantów lub ich potomków. Oglądnij więc o nich ów wysoce przepowiedniowy film, a przedtem poczytaj poniżej o treści tego filmu.

Chociaż omawiany film ma narrację w języku polskim, jego obrazy stanowią symbolikę wymowa jakiej powinna być zrozumiała dla każdego mieszkańca Ziemi. Ponadto film ten referuje do innych filmów opisanych poniżej, jakie używają już języka angielskiego. Jeśli zaś najpierw przeczytasz poniższe opisy tego filmu, jego wysoce symboliczne obrazy będą dla ciebie przemawiały nawet jeśli NIE będziesz słuchał albo rozumiał towarzyszącej im narracji. Poczytaj więc co poniżej wyjaśniam na temat filmu o potencjalnej „iskrze” wychodzącej z kraju będącego sercem Europy i z narodu jaki jest odzwierciedleniem sumienia ludzkości.

#L1. Oto link do doskonałej jakości filmu (4K) o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, jaki ilustruje „Ustrój Nirwany” o zasadzie działania wykorzystującej zaprojektowane przez Boga zjawisko moralnie „zapracowanej nirwany” stąd zdolnej zupełnie wyeliminować z Ziemi „pieniądze” i „strach” oraz drastycznie uszczęśliwić Polaków i całą ludzkość, jednocześnie dla Polaków mogącej wypełnić prastarą przepowiednię iż „iskra wyjdzie z Polski” (tyle że nadal wymaga to zebrania się w sobie na zakasanie rękawów i wdrożenia go w życie):

Od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny stał się film o 4K rozdzielczości i 33:36 minut długości, jaki opracowaliśmy wspólnie z moim graficznie utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik, a jaki nosi tytuł „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). Starter i linki do owego filmu przytaczam w poniższym „Film #L1”.

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Film #L1
: Oto starter i link do naszego filmu o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”.

Film ten można też wyszukiwać w YouTube za pomocą słów kluczowych: świat bez pieniędzy ustrój nirwany – albo też słów kluczowych: ustrój nirwany .

Życzę przyjemnego oglądania w wygodzie własnego domu tego filmu o niezwykłym „ustroju nirwany” – jaki po niespartaczonym wdrożeniu w życie jest w stanie dotychczasowe ludzkie łzy, cierpienia i braki przemienić na radość, nieustającą szczęśliwość i zasobność, zaś wyniszczanie natury i nieposłuszeństwo Bogu przemienić na opiekę nad naturą i kooperowanie z Bogiem dla udoskonalania przyszłości całego wszechświata.

#L2. Na co należy zwracać szczególną uwagę oglądając nasz film (4K) o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”

Zarówno zjawisko „zapracowanej nirwany” (patrz strona „nirvana_pl.htm”) odkrytej i opisanej w 1998 roku dzięki przesłankom filozofii totalizmu (patrz strona „totalizm_pl.htm”), jak i „Ustrój Nirwany” a także omawiający go nasz film o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, charakteryzują się szeregiem unikalnych cech, które wynikają z wysiłków spełniania wymogów Boga (chyba, iż z powodu naszych ludzkich niedoskonałości, coś uległo przeoczeniu w wysiłkach spełania tych wymogów) – a które to wymogi poznajemy dzięki tekstowi wersetów Biblii. Trzy najważniejsze z tych wymogów Boga, czyli „ochotniczość” (tj. samodecydowanie bez łamania „wolnej woli”), zgodne „działanie grupowe” bazujące na zbiorowej mądrości jaka zawsze góruje nad indywidualnymi niedoskonałościami i przeoczeniami pojedyńczej osoby (potwierdzane np. wersetem 18:19 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza”), oraz „pedantyczne wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga” (np. patrz ultimatum z wersetu 14:15 z bibilijnej „Ew. w/g św Jana”), starałem się szerzej powyjaśniać m.in. w punkcie #W6 z mojej innej strony internetowej o nazwie „humanity_pl.htm” oraz we WSTĘPie do strony „smart_tv.htm”.

I tak, przykładowo, wymóg „ochotniczości” w naszym nisko-budżetowym filmie został spełniony poprzez upewnienie się, iż pomijając tylko te jego składowe, które NIE były do zdobycia bez ich zakupu (który to zakup ochotniczo sfinansował edytujący ten film) zostały przygotowane na zasadzie ochotniczego i bezinteresownego wkładu „pracy moralnej” i twórczego wysiłku autorów omawianego filmu. Także wszystko co związane było z samym zjawiskiem nirwany, oraz z wypracowaniem zasad i opisów działania ustroju nirwany, również wykonywane było ochotniczo i bezinteresownie. W sumie to powoduje iż praktycznie wszystko co związane z ustrojem nirwany NIE posiada żadnego obciążenia negatywną karmą (patrz strona „karma_pl.htm”) ani niewłaściwymi emocjami, a stąd w przyszłości może służyć wyłącznie podnoszeniu szczęśliwości ludzi. Motywacją dla używania wyłącznie owej ochotniczości i bezinteresowności była wiara w dobro jakie Ustrój Nirwany może oddać w ręce narodu jaki go wdroży, a także w ręce całej ludzkości.

Celem naszego filmu „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” było ogólne zapoznanie zainteresowanych osób z ustrojem nirwany i ze zjawiskiem nirwany za pomocą możliwie najprzyjemniejszego do oglądnięcia filmu – jaki niemal każdy jest w stanie wyświetlać sobie albo na własnym komputerze, albo też na posiadanym „smart TV” (typu „smart TV” cechy i zasady zakupu jakiego wyjaśniam na stronie „smart_tv.htm”).

W owym ogólnym zapoznawaniu z ustrojem nirwany szczególna uwaga została zwrócona na wyjaśnienie i zilustrowanie: (a) czym faktycznie jest ów Ustrój Nirwany jaki zupełnie wyeliminuje „pieniądze”, „strach” i „chciwość” poprzez zastąpienie ich szczęśliwością „zapracowanej nirwany”; (b) skąd ów Ustrój Nirwany się bierze; (c) na jakiej zasadzie on działa; (d) jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczgólnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem); (e) co powoduje iż wprogramowane przez Boga w ciała wszystkich ludzi cudowne zjawisko „zapracowanej nirwany” w ustroju nirwany będzie efektywniejszym od „pieniedzy”, „strachu” i „chciwości” źródłem i motywatorem ochotniczego wykonywania produktywnej pracy przez wszystkie osoby sprawne fizycznie; oraz (f) jeszcze kilka dodatkowych wyjaśnień i ilustracji.

Moim zdaniem w treści filmu udało się pokazać aż kilka wysoce interesujących scen jakie doskonale ilustrują i podnoszą wymowę i efektywność owego filmowego zapoznawania się z ustrojem nirwany. Ich przykładami mogą być: od 7:28 minuty wyświetlania filmu – szczęśliwe dzieci, poczucie szczęścia których podczas tańca eliminuje u nich odnotowanie doznań padającego deszczu, od 24:17 minuty – grupowy taniec braterstwa i szczęśliwości narodów żyjących pod ustrojem nirwany (odnotuj w owym tańcu grupę tańczących także pod biało-czerwoną flagą Polski – niestety, swą liczbą symbolicznie NIE rokujących większej nadziei iż „iskra ma szansę wyjścia właśnie z Polski”), od 25:11 minuty – uśmiechnięci i szczęśliwi ludzie wykonujący nawet najcięższe prace fizyczne, od 27:27 minuty – lot magnokraftu na obcej planecie jako symbolu postępu, mechanizacji i automatyzacji ludzkich działań spowodowanych uwolnieniem wynalazczości i twórczości w każdej osobie żyjącej pod ustrojem nirwany, od 30:37 minuty – indywidualna szczęśliwość małżeństwa z synkiem cieszących się życiem i nieporównanie większym niż we wszystkich innych ustrojach czasem wolnym pozwalającym na rozwijanie własnej wiedzy i twórczości, zwiedzanie świata, odpoczynek, życie rodzinne i towarzyskie, oraz na poznawanie Boga i rozciąganie opieki nad tym co Bóg postwarzał.

Takie przejawy codziennej szczęśliwości manifestujące się, między innymi, na powyżej zilustrowane sposoby, wynikną ponieważ w ustroju nirwany „ochotnicze” wykonywanie produktywnej pracy zastąpi dotychczasowe „wymuszanie” pracy przez inne reżymy polityczne za pomocą „pieniędzy” lub „strachu”. To zaś spowoduje wyeliminowanie (a ściślej skierowanie do wykonywania produktywnej pracy fizycznej na zasadach identycznych jak reszta ludzi) owej ogromnej i kosztownej piramidy ludzkiej jaka w dzisiejszych ustrojach zajmuje się wyłącznie „nadzorem i wymuszaniem opłacanej pieniędzmi pracy” – osoby które obecnie formują tą piramidę często się chwalą iż dotychczas „NIE splamili swych rąk” wykonywaniem jakiejkolwiek pracy fizycznej, a stąd typowo przechodzą przez życie NIE wnosząc praktycznie niczego produktywnego i konkretnego dla dobra naszej cywilizacji. Znaczy, w ustroju nirwany całkowicie wyeliminowani zostaną wszyscy dzisiejsi wysoko opłacani rządzący, szefowie, elity, właściciele, biurokraci, bankierzy, itp., zaś ich miejsce zajmą ochotniczo działające grupy jakie demokratycznie, ochotniczo, sprawiedliwie oraz bezinteresowanie będą wykonywaly zarówno produkcyjną pracę fizyczną jak i zarządzały produkcją, instytucjami, działaniem społeczności, krajów, itp. To zaś wyeliminowanie piramidy nadzoru i wymuszania, w połączeniu z szerokim użyciem mechanizacji i automatyzacji (wszakże generujący „energię moralną” wysiłek fizyczny tzw. „pracy moralnej” może też być uzyskiwany poprzez produkcję, użycie, sterowanie, naprawę, albo przygotowywanie do pracy wszelkich produkcyjnych lub usługowych maszyn – np. traktora, kombajnu, ciężarówki, taksówki, magnokraftu, itp.), spowoduje iż aby NIE uzyskiwać niepotrzebnej nadprodukcji dóbr, w ustroju nirwany do zaspokajania wszelkich potrzeb życia i pracy pozostałych ludzi w danym momencie czasowym będzie wymagana jedynie bardzo niewielka część ludzkości okresowo fizycznie wykonująca produktywną „pracę moralną” w celu podtrzymywania nieustającego szczęścia swej nirwany – prawdopodobnie bliska tylko około 1% jej całkowitej liczebności, co wyjaśniam dokładniej w (1) z punktu #C7 swojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”. Cała zaś reszta zaś ludzi (czyli około 99% ludzi) w danym momencie czasowym będzie mogła oddawać się temu do czego ich aktualna sytuacja, zainteresowania, głód wiedzy, rozwijana twórczość, rodzina, przyjaźnie, ulubione rozrywki, źródła przyjemności, itp., będą ich kierowały. Wszakże po pierwszym przekroczeniu przez każdą osobę wymaganego dla zaistnienia nirwany około 60% zapełnienia jej duszy „energią moralną” (tj. po pierwszym zgromadzeniu w duszy odpowiednika wykonania około 1200 [gfh] „pracy moralnej”), dalsze utrzymywanie się w stanie nirwany będzie wymagało jedynie pokrywania swego codziennego rozpraszania „energii moralnej” – co spowoduje że większość swego czasu (być może nawet do 99% czasu swego życia) ludzie będą wówczas mogli spędzać na wybranych przez siebie i przynoszących im osobistą satysfakcję lub przyjemność hobby, twórczości, rozrywkach, odpoczynku, życiu społecznym i politycznym, ochotniczym i nieodpłatnym zarządzaniu produkcją, podróżowaniu, dbałością o naturę, badaniu i poznawaniu Boga oraz metod boskiego działania, itp.

Niestety, aby w jedynie około pół godziny czasu wyświetlania omawianego tu filmu zmieścić w nim wszystkie wstępnie wymagające pokazania informacje o ustroju nirwany, film ten NIE ma czasu na ujawnienie absolutnie wszystkiego co oglądające go osoby mogłyby zechcieć się dowiedzieć. Wszakże zilustrowanie całości tylko najbardziej istotnych informacji na temat ustroju nirwany wymagałoby przygotowania filmu o co najmniej kilkunastu-godzinnej długości. Tak zaś długiego filmu nikt dobrowolnie by NIE oglądał, bowiem każdy zostałby wystraszony długotrwałością czasu jego wyświetlania. Jednak dla osób zainteresowanych „ustrojem nirwany” mam tu dobrą wiadomość – mianowicie niemal wszystko co dla oszczędności czasu NIE mogło być pokazane w tym wstępnym filmie, zaś na temat czego zainteresowane osoby mogą posiadać jakieś pytania lub nurtujące je wątpliwości, albo już jest szczegółowo opisane w moich publikacjach – jakie wskazuję w punkcie #L3 tego wpisu #335 (włącznie nawet z propozycją jak, krok po kroku, należałoby zabrać się za demokratyczne i pokojowe wdrażanie tego ustroju w życie), albo też ja jestem w stanie w naukowy sposób (potwierdzany materiałem dowodowym) na pytania te odpowiedzieć, lub wątpliwości te rozwiać.

Aby zaś wskazać tu parę przykładów takiego odpowiadania na pytania lub rozwiewania pojawiających się wątpliwości, przytoczę kilka moich odpowiedzi na krytykę lub argumenty jakie już wysunęli dotychczasowi oglądający ten krótki i ogólnie zorientowany film. I tak:

(a) Jeden z czytelników najwyraźniej NIE zrozumiał pojęcia „fizyczna harówka” wykonywana w ramach „pracy moralnej”. Stąd wierzy, że Ustrój Nirwany cofnąłby ludzkość w rozwoju technicznym poprzez zaniechanie użycia mechanizacji i automatyzacji prac. Nieporozumienie w tej sprawie wynika z błędnego zrozumienia pojęcia „praca fizyczna”. W Polsce bowiem zwykle pod nią się rozumie pracę wykonywaną wyłącznie ręcznie – tj. bez użycia jakichkolwiek maszyn. Jednocześnie w Polsce pod pojęciem „praca umysłowa” rozumie się pracę wykonywaną wyłącznie z biurze, na siedząco, oraz w sposób jaki co najwyżej absorbuje palce u rąk lub język – tj. polegającą na obsłudze komputera, pisaniu, odpowiadaniu na telefony, itp. W sumie więc oba te zrozumienia prac pomijają ogromną liczbę prac jakie też przeważająco są fizyczne, chociaż w zgodności z esencją prawdy wyrażonej „mottem” z punktu #L6 poniżej na tym wpisie #335, też wymagają używania poprawnej wiedzy, prawdy, wkładu umysłowego i technicznie wysoko zaawansowanych maszyn lub aparatury – przykładowo prac: pielęgniarek, lekarzy pracujących w szpitalach, naprawiaczy traktorów, rolników wykonujących żniwa kombajnem zbożowym, kierowców, budowlanych, stolarzy, szewców, mechaników, kucharzy, piekarzy, pasterzy, rybaków morskich, pilotów rozsiewających guano lub nawozy na pola uprawne, strażaków, a także pomijają całe mnóstwo jeszcze innych podobnych prac absorbujących wysiłek fizyczny. A takie właśnie prace Bóg najobficiej wynagradza energią moralną. Przykładowo, z moich badań wynika, że najwięcej osób które przeżywają zapracowaną nirwanę chociaż wcale NIE wiedzą skąd się bierze ich poczucie szczęśliwości i optymizmu, wywodzi się z grona zawodowych pielęgniarek – co podkreślam w swoich publikacjach. Stąd osobiście uważam, że w języku polskim przydatne byłoby jeszcze jedno pojęcie opisujące wszystkich robotników fizycznych, jakich po angielsku nazywają określeniem „blue collar workers” (patrz https://www.google.com/search?q=blue+collar+worker ) – co znaczy „robotnicy w niebieskich kołnierzykach” a co podkreśla iż zwykle do pracy ubierają oni niebieskie flanelowe koszule jako przeciwstawność białych koszul umysłowych pracowników na siedząco „urzędujących” w biurach. To angielskie pojęcie bowiem obejmuje sobą wszystkich pracowników, praca jakich głównie wymaga ruchu niemal całego ciała i absorbowanie niemal wszystkich mięśni plus umysłu. Pod nazwą fizyczna „praca moralna” generująca „zapracowaną nirwanę” ja rozumiem więc właśnie dowolną pracę wykonywaną przez któregoś z owych „niebiesko-kołnierzykowców”. Ilość generowanej w niej energii moralnej zależy bowiem głównie od trudności warunków w jakich daną pracę się wykonuje oraz od poziomu zmęczenia fizycznego i umysłowego jakie jej wykonywanie powoduje u pracującego, a NIE od tego „czy” i „jakimi” narzędziami ktoś się posługuje dla jej wykonywania.

(b) Inny z oglądających nasz film wyraził niepokój iż długotrwałe przeżywanie nirwany może szkodzić zdrowiu. Aczkolwiek pozornie taka obawa wydaje się racjonalną, pomija ona branie pod uwagę wiedzy i doświadczenia Boga – kiedy wbudowywał On zjawisko nirwany w ludzkie ciała (tak jak to wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”). Tymczasem wiadomo, że wszystko co Bóg tworzy lub ustanawia zawsze jest (używając słów samego Boga) „bardzo dobre”. Tylko ludzie, kiedy NIE znając wszystkiego na temat działania ciała ludzi zaczynają udoskonalać jakieś boskie dzieło, zwykle powodują więcej szkody niż pożytku (np. wytwarzają lekarstwa jakich „skutki uboczne” mogą być gorsze od samej choroby, wymyślają plastyki, zatruwające ludzi i naturę pestycydy, czy brudne sprzedawalne paliwa wyziewy jakich wyniszczają życie). Ja przeżywałem nirwanę przez około 9 miesięcy i przekonałem się, że nigdy w życiu nie czułem się zdrowszy. NIE tylko iż NIE powoduje ona pogorszenia się stanu zdrowia, ale wręcz zwiększa zdrowie i eliminuje zachorowania. Oglądający, który przekazał mi swoje obawy w tej sprawie, powoływał się na zjawisko zwane „zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego” (patrz https://www.google.pl/search?q=zesp%C3%B3%C5%82+przetrwa%C5%82ego+pobudzenia+seksualnego ) jakie doświadczają niektóre kobiety, a jakie polega na spontanicznym pojawianiu się seksualnego orgazmu. Jednak nirwana wcale NIE jest orgazmem, a duchowym uczuciem – poziom szczęścia i przyjemności jakiego jedynie daje się zgrubnie porównywać do przyjemności orgazmu jaki trwa bez końca. Ponadto nirwana wcale NIE jest powodowana czynnikami chrobotwórczymi, jakie z pewnością są odpowiedzialne za pojawianie się owego zjawiska „zespołu przetrwałego pobudzenia seksualnego”, takimi jak np. używanie chemicznych środków zapobiegania ciąży, picie wody skażonej przemysłowymi truciznami i radioaktywnością, zjadanie pożywienia nasiąkniętego pestycydami i najróżniejszymi innymi morderczymi chemikaliami, itp. NIE na darmo w raporcie z uprowadzenia Nowozelandki do UFO opublikowanym w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej monografii [1/5] (patrz strona „tekst_1_5.htm”), lekarz ze statku UFO w paragrafie N-96 ostrzega Miss Nosbocaj – cytuję: „ON powiedział, chemiczne zapobieganie niepożądanej ciąży, chemikalia jakie są używane na tej planecie nie są dobre dla dzieci, także nie są dobre dla kobiet, jest, ich użycie jest bardzo szkodliwe, nie używaj ich, Ty masz coś znacznie lepszego w sobie samej dla sprawowania kontroli, staraj więc się używać co masz w sobie, jeśli Ty, jeśli Ty nie chcesz zajść w ciążę po prostu użyj, Ty przecież wiesz jak to użyć, wszystko to jest w Twoim umyśle, Twój, Twój umysł jest bardzo potężny, staraj się więc go użyć. Nie używaj chemikalii one czynią Ci szkodę. One wszystkie są bardzo szkodliwe. Ludzie na planecie Ziemia nie rozumieją zapłodnienia, chwila zapłodnienia jest niezwykle ważną rzeczą. Odziaływanie na nią chemikaliami kiedy oni nie rozumieją co czynią jest, jest niezwykle niebezpieczne, Ty nie masz prawa czynić tego nienarodzonym dzieciom. Dlaczego tak jest dopiero obecnie niektórzy ludzie zaczynają myśleć ale to nie dotrze do powszechnej wiadomości przez wiele, wiele lat, i minie prawdopodobnie ponad piętnaście lat lub nawet więcej, zanim ludzie zaczną zdawać sobie z tego sprawę.”

(c) Ktoś jeszcze inny NIE zrozumiał posłania naszego filmu. A posłanie to jest bardzo proste. Stwierdza ono, że motywowanie do produkcyjnej pracy za pomocą „pieniędzy” i „strachu” ma zbyt wiele „niepożądanych skutków ubocznych” i już przestało się spełniać w sytuacji dzisiejszej cywilizacji. Wszakże powoduje ono, że tylko bardzo nikły procent ludzkości nadal nim się delektuje, żyjąc w luksusach, decydując o losach milionów wcale NIE kierując się zasadami moralności, dbania o naturę, wiary w Boga, ani NIE znając jak się to czuje być w sytuacji tych o życiu i losach których decydują. To oni przez wieki rabowali naszą jedyną planetę z resztek surowców, wyniszczyli naturę, oraz nadal dbają jedynie o zaspokajanie własnej zachłanności. Natomiast ogromna reszta ludzkości to biedacy, bezdomni, uciśnieni, cierpiący, bo elity ich wykorzystują, czego efektem jest, że są niemal bezdomnymi lub faktycznie bezdomnymi. Czyżby elitom znany był jakiś odmienny bóg, który naucza iż się godzi i jest OK, aby niektórzy co bardziej wpływowi z nich, paląc cygara, zaharowywali uzależnionych od siebie ludzi niemal na śmierć, oraz przy winie i drogich posiłkach planowali jak jeszcze bardziej ograniczyć i utrudnić życie tych, harówka których wytworzyła luksusy do jakich owe elity uzurpują sobie wyłączne prawa? Niestety, aby naprawdę to zmienić NIE wolno już powtarzać błędów przeszłości jakie udowodniły, że krwawe rewolucje i redukujące liczbę ludzi wojny wcale nic NIE zmieniają, bowiem po nich świat powraca do starych błędów – co przy kontynuowaniu obecnego poziomu ludzkiej wiedzy i jednoczesnej niemoralności zamieniłoby naszą planetę w rodzaj piekła jaki pokazuje angielskojęzyczny film „Mortal Engines” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=mortal+engines ). Zresztą następnej wojny albo rewolucji przy dzisiejszym nasyceniu świata bronią jądrową, z całą pewnością nikt już NIE przeżyje – bez względu na to jaki ma bunkier i na ile lat wystarczy mu zapasów żywności. Wszakże NIE trudno zgadnąć iż w chwili zawalenia się obecnej cywilizacji owe bunkry i zgromadzone w nich zapasy żywności będą najusilniej atakowane i rabowane – tak jak ilustruje to scenariusz naszego filmu „Zagłada Ludzkości 2030” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś właściciele owych bunkrów NIE mają żadnej gwarancji iż w czasach anarchii, głodu i powszechnej śmierci pracownicy ich ochrony oraz budujący te bunkry też NIE ulegną pokusie aby zamiast swych zleceniodawców raczej ratować od śmierci swych najbliższych. Aby więc coś faktycznie zmienić w dzisiejszym świecie i potem przeżyć ową zmianę, trzeba pokojowo i demokratycznie wyeliminować „pieniądze”, „strach” i „chciwość”, a wraz z nimi wyeliminować wszelkie śmiercionośne skutki uboczne jakie one sobą wnoszą – czyli trzeba wdrożyć „Ustrój Nirwany”. Dokonanie zaś tego bez „spartaczenia” jakie doskonale pamiętamy np. z błędów komunizmu, wymaga powierzenia zmiany grupie najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych ludzi – czyli „ojców założycieli” (najlepiej jednak NIE polityków – którzy wszakże słyną z partaczenia wszystkiego czego tylko się dotkną, ani NIE naukowców – zbyt już zasiedziałych w swoich „wieżach z kości słoniowej” i stąd całkowicie już oderwanych od faktycznego życia). Tylko tacy najmądrzejsi i najbardziej doświadczeni, z pomocą Boga i poprzez użycie swojej mądrości grupowej pokojowo i demokratycznie wdrożą ustrój nirwany w najmniej odczuwalny sposób. Film ten delikatnie też przypomina, że nawet owe elity, które same zapewne uważają się za wrogów „ustroju nirwany” – jedynie na nim skorzystają. Jeśli bowiem „ustrój nirwany” NIE zostanie wdrożony wystarczająco szybko, nasza cywilizacja z pewnością upadnie, zaś anarchia, głód i masowe śmierci NIE oszczędzą nawet tych jacy mają doskonale wyposażone bunkry do swej dyspozycji – wszakże oszaleli z głodu ludzie wszędzie znajdą tych co będą mieli jakieś zapasy żywności. Wszyscy tego faktu zaczynają być coraz bardziej świadomi – czego dowodem jest NIE tylko nasz pierwszy i najstarszy budzący ludzi z uśpienia polskojęzyczny film z 2018/5/6 o tytule „Zagłada Ludzkości 2030”, ale także coraz więcej najnowszych angielskojęzycznych filmów powstawanie jakich ów nasz film być może zainspirował, np. w rodzaju filmów o „survival SHTF” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=survival+SHTF ).

(d) W dzisiejszych czasach wielu oglądających wyraźnie się spodziewa, iż to np. 75-cio letni współautor filmu „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, czyli sam twórca idei „ustroju nirwany”, zakasa rękawy i osobiście wdroży ten ustrój. Niestety, doświadczenia przeszłości dowodzą, iż tylko to co „mądrością grupową” wdrożyła duża grupa „ojców fundujących”, ma jakiekolwiek szanse powodzenia – jako najlepszy przykład w historii rozważ powstanie USA i rolę tzw. „ojców założycieli USA” (po angielsku „Founding Fathers of USA” – patrz https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa ) oraz porównaj je z powstaniem i losami np. Rosji Radzieckiej. Jest tak ponieważ Bóg wprawdzie popiera wypracowanie nowych idei przez indywidualnych ludzi, jednak równocześnie kładzie ogromny nacisk na grupowe wdrażanie tych idei – co podkreślam np. w części (a) z punktu #H3 swej innej strony o nazwie „2020zycie.htm”. To właśnie z powodu owego nacisku Boga na „grupową mądrość” oraz na zgodne „grupowe działania” wiemy już z historii, że żadne wysiłki pojedyńczych i z natury niedoskonałych oraz omylnych ludzi aby stworzyć lepszy świat, nigdy NIE przyniosły (i NIE przyniosą) wymaganych (pozytywnych) owoców – np. rozważ losy imperiów Aleksanda Wielkiego, Napoleona, Hitlera, czy Stalina. Przykro mi więc zawieść tu wielu dzisiejszych spędzających pracę na dłubaniu w nosie przed ekranem komputera, zaś spędzających życie na zjadaniu kanapek przed ekranem telewizora, ale pozostały nam już tylko dwie alternatywy. Mianowicie: albo wszyscy zakasamy rękawy i grupowo, demokratycznie, zgodnie i pokojowo wdrożymy „Ustrój Nirwany”, albo też prawdopodobnie tylko tragicznie nieliczna garstka z grona dzisiejszych nas zdoła dożyć do roku 2040go – tak jak wyjaśniam to na stronie o nazwie „2030.htm”. Wszakże po obecnym covid-19 może nastąpić następna pandemia np. „czarnego fungusa (mucormycosis)”, lub coś jeszcze bardziej niszczycielskiego. Natomiast ci nieliczni co jakoś zdołają przeżyć nadchodzącą zagładę lat 2030-tych, też będą zmuszeni do fizycznego harowania i to przez czas znacznie dłuższy niż obecnie wymagałoby to wypracowanie nirwany – znaczy zmuszeni do harówki aby móc kontynuować swe codzinne życie w ogromnie wówczas trudnych warunkach po-kataklizmicznego świata o jakim staropolska przepowiednia zapowiada iż „człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka”. Jednocześnie, ponieważ ówczesne warunki niemal uniemożliwią wykonywanie tej harówki w zgodzie w wymogami „pracy moralnej” (tj. wymogami aby fizycznie pracować na ochotnika, dla dobra innych ludzi, oraz wypełniając przykazania Boga), jest już niemal pewne iż ówczesną harówką NIE da się zapracować na nirwanę – wszakże wszyscy zapewne będą wówczas pracowali z przymusu (tj. aby przeżyć), dla własnego dobra lub korzyści, oraz często zapewne będąc zmuszonymi swą sytuacją do łamania przykazań Boga. Ku zaś aż tak kataklizmicznemu zakończeniu losów dzisiejszej wersji ludzkości wystarczy wszakże aby mieszkańcy Ziemi kontynuowali dotychczasowe swe postawy typu: WY to zróbcie – dajcie nam „na tacy” gotowe rozwiązanie, albo niech inni COŚ zrobią, ja tylko przyjdę, wraz z kolegami i będziemy z tego korzystać. Ale … żebym to JA sam miał zacząć postępować inaczej i żebym coś zrobił? Absolutnie NIE – będę czekał z założonymi rękami, aż np. 75-letni dr inż. Jan Pająk, wraz z kilkoma osobami, weźmie pasek od spodni, przyleje tu i tam – świat zaś sam się cudownie ponaprawia, a my będziemy potem klaskać i przyjdziemy powiesić czapkę na wieszaku, kiedy wszystko będzie już gotowe. Taki pogląd ma gro dzisiejszych ludzi: jeden lub para osób ma wykonać wszystko aby pozostali mogli zastać wszelkie prace już wykonane i jedynie potem delektować się ich owocami.

#L3. Gdzie w moich publikacjach zawarte są dodatkowe poszerzenia informacji zaprezentowanych naszym filmem (4K) o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”:

„Ustrój Nirwany” opisuję szeroko na swoich stronach internetowych i publikacjach począwszy od 2006/1/11 – patrz punkty #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm”. Z kolei samo zjawisko „zapracowanej nirwany” – na zaletach i działaniu jakiej oparta jest zasada działania „ustroju nirwany”, zacząłem dokumentować w swych publikacjach już począwszy od czasów jego przeżywania. Obecnie skrótowo czytelnik może się z nim zapoznać ze strony „nirvana_pl.htm” (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C7), zaś pełnemu opisowi „zapracowanej nirwany” poświęcony jest cały „rozdział JE” oraz podrozdziały JG6 do JG8 z tomu 8 z mojej monografii [1/5].

Niestety, obecne przeciążenie informacyjne – patrz https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku: information overload) naszej cywilizacji, np. wiadomościami z telefonów komórkowych i internetowych publikatorów, a ponadto najróżniejszymi reklamami, internetowymi inicjatywami, spamami i oszustwami, powoduje, że mało kto ma czas, zainteresowanie i wolę aby tamte opisy aktywnie sobie wyszukiwać i czytać. Na szczęście od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny jest już ten nasz doskonale zaprojektowany polskojęzyczny film (4K) o długości 33:36 minuty, z którego w wygodzie własnego mieszkania i z ekranu swego komputera lub „smart TV” każdy teraz jest w stanie film ten sobie oglądnąć i wstępnie poznać z niego najważniejsze informacje o owym idealnym „ustroju nirwany”. Dokładniejszych zaś informacji o wstępnie tak poznanym ustroju nirwany każdy może potem sobie doczytać z moich stron internetiowych jakie ustrój ten opisują. I tak przykładowo:

 • Inicjowanie praktycznego wdrażania Ustroju Nirwany poprzez gromadzenie doświadczeń eksperymentalnym wypracowywaniem nirwany przez ochotnikow wyjaśnia, między innymi, punkt #A3 ze strony „partia_totalizmu_statut.htm”, zaś podsumowuje poniżej punkt #L6 niniejszego wpisu #335.
 • Cechy, zalety i użyteczność „ustroju nirwany” bazującego na cudownym zjawisku nirwany (wyzwalanie jakiego Bóg dla bardzo istotnych powodów wbudował w ciała wszystkich ludzi) opisałem w punktach #A1 do #A4 ze swej innej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”.
 • Opis wstrząsu doznawanego kiedy szczęśliwość „zapracowanej nirwany” nagle u nas się pojawia i uderza nas jak jakiś „piorun szczęśliwości” – jaki to wstrząs ma zapewne zapobiegać przeoczeniu chwili kiedy nirwana ta u nas się pojawia. Opis ten zawarłem przykładowo we WSTĘPie do strony o nazwie „smart_tv.htm” a także, m.in., w kilku miejscach strony „nirvana_pl.htm” i w publikacjach ze stron tych linkowanych. Odnotuj z tych opisów, że u mnie wstrząs nadejścia nirwany był aż tak potężny i aż tak długotrwały, że nie wiedząc jeszcze co się dzieje, zacząłem się obawiać iż ukąsił mnie jakiś borneowski krewniak afrykańskiej muchy „Tse-Tse”, która jednak zamiast śpiączki kończącej się śmiercią, powoduje przepotężne poczucie trwałej szczęśliwości.
 • Powodowane zakończeniem się mojej profesury na bliskim do natury tropikalnym Borneo i powrotem do Nowej Zelandii zakończenie się mojej 9-miesięcznej nirwany. Krótko ten powód zakończenia się mojej nirwany opisałem we WSTĘpie do strony „smart_tv.htm”, zaś szczegółowiej wyjaśniłem go w punkcie #F2 swej innej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”.
 • Wyniki i powyznaczane dane liczbowe moich szczegółowych badań zjawiska nirwany, które to badania wykonywałem kiedy osobiście nirwanę przeżywałem i których wyniki natychmiast dokumentowałem. Opisałem je szczegółowo aż w kilku swych stronach internetowych i monografiach. Przykładowo, owo najbardziej istotne dla każdego czytelnika samo zjawisko szczęśliwości „zapracowanej nirwany”, jego dane liczbowe, oraz jego użyteczność jako zastępstwo dla dzisiejszej motywującej mocy „pieniędzy” i „strachu” (tj. jaką to nirwaną, zamiast „pieniędzy” lub „strachu”, można opłacać wykonywaną przez ludzi pracę fizyczną) opisałem we wyżej już wymienionych punktach #C7, #D3 i #D2 ze swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, oraz w publikacjach stamtąd linkowanych.
 • Inne niż „zapracowana nirwana” krótkotrwałe i uczuciowo słabsze odmiany nirwany, które najróżniejsi ludzie czasami przeżywają – nie wiedząc jednak czym jest to co właśnie doznają, też opisałem w swoich publikacjach. Przykładowo, ci z czytelników, którzy osobiście uczestniczyli w strajku okupacyjnym studentów Politechniki Wrocławskiej z 1968 roku być może pamiętają unikalne uczucie szczęśliwości, kiedy mieli tam okazję aby osobiście przeżywać odmianę nirwany jaką można nazwać „nirwaną tłumu” albo „nirwaną rezonansową”. Jest ona bardzo krótkotrwała i o znacząco niższym natężeniu szczęśliwości niż „nirwana zapracowana”. Jednak też daje jakieś wstępne pojęcie jakim potężnym motywatorem ludzkiego działania i postępowania nirwana naprawdę jest. Ową „nirwanę tłumu” jaka opanowała wówczas większość strajkujących studentów zgromadzonych wtedy na masówce w auli Politechniki Wrocławskiej (jaką to „nirwanę tłumu” ja też tam wtedy przeżywałem) opisałem szczegółowiej w punkcie #C3 z mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm” zaś skrótowo wspominam w (6) z punktu #B8.2 i w 7 z punktu #E1 mojej strony o nazwie „rok.htm” opisującej mój rocznik 1970 absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – sporo z grona których brało udział w tamtym strajku i owej niezapomnianej masówce studentów grupowo przeżywających nirwanę rezonansową (opisuję ją też pod niektórymi z adresów linkowanych z tego wpisu #335). W punktach #C4 do #C4.3 owej strony „nirvana_pl.htm” opisane są także inne podstawowe odpowiedniki nirwany.

#L4. Dlaczego w interesie każdego Polaka leży NIE tylko oglądnięcie filmu „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, ale także polecenie jego oglądania wszystkim swym znajomym:

Każdy Polak zapewne słyszał o pradawnej polskiej przepowiedni, że „iskra wyjdzie z Polski”. Jeśli dobrze się zastanowić, do pojęcia „iskra” z owej przepowiedni doskonale pasowałby polityczny „Ustrój Nirwany”. Musimy jednak też być świadomi, że równie dobrze „iskrą” tą mogłoby być wiele innych zdarzeń i przełomów, jakie w przyszłości mogą wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków wyjść właśnie z Polski. Ponadto, być może iskra ta już zdołała wyjść z Polski – tyle że pasywnie zapatrzeni w telewizory i wsłuchujący się głównie w oficjalną propagandę Polacy mogą jeszcze o tym NIE wiedzieć. Wszakże iskrą tą może być np. moja „Tablica Cykliczności dla Napędów” (patrz https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) – jaką ilustruje i omawia nasz film pokazany poniżej jako „Film #L4”. Wszakże Tablica Cykliczności przepowiada zbudowanie militarnie niezwyciężonego gwiazdolotu zwanego Magnokraft (patrz strona „magnocraft_pl.htm”) – potęga jakiego po zbudowaniu przez Koreę zgodnie ze staropolską przepowiednią ma wywindować Koreę na supermocarstwo i przywódcę całej ludzkości. Dlatego czym naprawdę okaże się być owa „iskra”, oraz „kiedy” i „czy wogóle” faktycznie wyjdzie ona kiedyś z Polski, zależy to od ochotniczego wyboru i zbiorowej determinacji wielu Polaków aby wdrożyć w życie daną „iskrę”, a NIE jedynie od pracy jednej czy kilku osób jakie zapostulowały możliwość zaistnienia w Polsce takiej iskry. Pamiętajmy bowiem iż Bóg kładzie wysoki nacisk NIE tylko na „ochotniczość” naszych działań dla dobra bliźnich, ale dodatkowo Bóg dopilnowuje aby działania, które faktycznie przynoszą dobro wielu bliźnim naraz, także były wykonywane wysiłkiem całej „grupy osób” (tj. wysiłkiem jakiegoś „intelektu grupowego”), a NIE jedynie wysiłkiem pojedyńczego „dobrodawcy”, którego niedoskonałości z reguły powodują „spartaczenie” tego co czyni. To właśnie z tego powodu wszelkie „dobro” wprowadzane przez zaledwie jedną osobę, np. przez Napoleona, Lenina, Hitlera, Stalina, itp., zawsze kończyło się niepowodzeniem i kompletną „klapą”. Nie usiłujmy więc i w tej sprawie sami się oszukiwać, czy bowiem owa „iskra” jaka wyjdzie z Polski wogóle kiedykolwiek w świecie się pojawi, zależy to wyłącznie od „grupowego nas”, czyli od zbiorowego wysiłku i zbiorowej mądrości wielu „ojców założycieli”, którzy ochotniczo włączą się do wdrażania w życie danej kandydatki na ową „iskrę”. NIE wolno nam więc liczyć, że kiedy my objadamy się kanapkami przed ekranem telewizora lub z nudów dłubiemy sobie w nosie, za coś co zniszczyły albo grzechy naszych przodków albo też nasze własne grzechy, a stąd za co zgodnie z wersetem 6:23 z bibilijnego „Listu do Rzymian” jaki już od tysiącleci ostrzegał „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, …” to na nasze grzeszne pokolenie przyszła kolej poniesienia należnej kary, ktoś inny uczyni wszystko za nas, lub dla nas, zaś my potem jedynie wypniemy swoją pierś po ordery i np. bez zapracowania zaczniemy cieszyć się szczęśliwością nirwany. Nawet więc i ci, którzy NIE poznali jeszcze „prawa moralnego zapracowania na wszystko” (patrz #3A z podrodziału I4.1.1 w mojej monografii [1/5]), powinni już posiadać znajomość szeroko znanej w świecie ponadczasowej prawdy, że aby NIE popierać lenistwa i spodziewania się „kołaczy bez pracy” otrzymywanych np. za wylegiwanie się, „Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają” (po angielsku: „God helps those who help themselves” – patrz https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves ). W owym przysłowiu, które powszechnie się sprawdza w codziennym życiu, warto zwrócić uwagę na potrzebę „działania grupowego” podkreślaną w nim użyciem liczby mnogiej słowa „tym” – czyli odnotować w nim brak użycia pojedyńczej liczby słowa „temu”!

W powyższym omówieniu wdrożenia w Polsce ustroju nirwany jako owej „iskry”, która w takiej sytuacji faktycznie wyszłaby z Polski, użyłem wyrażenia „ojcowie założyciele” (po angielsku „Founding Fathers”) znaczenie jakich wyjaśniają liczne zarówno strony wskazywane wyszukiwarką internetowa Google, jak i wiele innych publikacji. Przykładowo, dla USA ich wykaz i życiorysy z dumą obwieszczają światu publikacje o tzw. „Founding Fathers of the USA” (tj. o „Ojcach Założycielach USA”). Zasługą bowiem tych ojców było iż stworzyli oni demokratyczny ustrój oraz nowe państwo (Stany Zjednoczone), jakie w tamtych czasach kompletnie zrewolucjonizowały polityczne oblicze świata – podobnie jak oblicze to jest w stanie zrewolucjonizować Ustrój Nirwany. W chwili obecnej nadchodzą jednak czasy, kiedy z grona ludzkości może wyłonić się grupa „Ojców Założycieli Ustroju Nirwany” – których wpływ na losy przyszłych pokoleń ludzkości, a stąd i znaczenie których dla historii naszego świata, może stać się porównywalne do znaczenia tamtych „Founding Fathers of the USA”. Pytanie więc jakie każdy czytelnik powinien zacząć sobie zadawać, to czy po zapoznaniu się z „ustrojem nirwany” uznaje iż zalety i potencjalne dobro jakie ustrój ten jest w stanie udostępnić ludziom, którzy będą pod nim żyli, jest warte poświęcenia swego czasu i energii dla stania się jednym z jego „Ojców Założycieli”. Jeśli zaś odpowiedź jaką czytelnik sobie udzieli jest „TAK”, wówczas najwyższy już czas aby natychmiast zapoznać się z zawartymi w moich publikacjach (np. w punkcie #L6 poniżej w treści tego wpisu #334) opisami jednej z szeregu możliwych metod (moim zdaniem najłatwiejszej do urzeczywistnienia) „jak zabrać się za wdrażanie ustroju nirwany”, poczym wraz z innymi osobami, którzy myślą podobnie, aktywnie włączyć się do realizacji tego wdrażania. Warto tu dodać, że na świecie istnieją też już liczne (niestety NIE znające jeszcze sposobów osiągania nirwany) prototypy „ustroju nirwany” – jakie opiszę poniżej w punkcie #L5.

Kolejną z korzyści ewentualnego wdrożenia ustroju nirwany w Polsce byłoby iż wypełniłoby to także aż cały szereg innych przepowiedni o naszym kraju i narodzie – przykładowo przepowiedni opisanych w punkcie #E4 mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm” zaś powtórzonych we wpisie #307 do blogów totalizmu, a stwierdzających iż „języka polskiego ochotniczo uczyć się będą i używać wszystkie narody świata”.

Jeszcze jedną korzyścią ewentualnego wdrożenia w życie ustroju nirwany byłoby, że prawdopodobnie wdrożenie to stanowi już ostatnią szansą ludzkości na uchronienie się przed nadchodzącą w latach 2030-tych kolejną zagładą ilustrowaną naszym półgodzinnym filmem „Zagłada ludzkości 2030” dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Dla tej zagłady (a ściślej „czystki” zapowiadanej starożytnymi przepowiedniami – np. Indian Hopi) daje już się oszacować, że jeśli ludzie NIE zdobędą się na wysiłek jej uniknięcia, prawdopodobnie wymrze w niej gro obecnej populacji Ziemi (tj. którą zapewne zdołają przeżyć jedynie szczególnie zaradne, ostrożne, odporne, silne i zdrowe osoby). Jak też łatwo odnotować, narazie wszystko na Ziemi rozwija się w zgodzie ze scenariuszem tego filmu o latach 2030-tych. Do czasu więc aż ludzie NIE pozbędą się „pieniędzy” coraz usilniej generującyh zło i NIE oprą swego życia na „ochotniczości”, zgodnym „działaniu grupowym” i „wypełnianiu nakazów Boga”, takie (jak je nazywają) „resety cywilizacji” (tj. uśmiercenia większości ludzi, czyli „czystki” – patrz https://www.youtube.com/results?search_query=resety+cywilizacji ) są i będą powtarzane co kilkaset lat. Anglicy mają na to trafne powiedzenie, mianowicie że wszystko można dokonywać albo „hard way” albo też „easy way” (po angielsku „the hard way or the easy way” – patrz https://www.google.com/search?q=the+hard+way+or+the+easy+way ) – czyli „w trudny lub łatwy sposób”. Pozostało więc nam już zaledwie kilka krótkich lat aby powstrzymać nadejście zagłady taką „easy way” poprzez wprowadzenie Ustroju Nirwany. W przeciwnym wypadku około 2030 roku zacznie nadchodzić „hard way” i ci co zasłużą sobie na przetrwanie będą musieli wszystko zaczynać od samego początku – w tym od nauczenia się ponownie jak wykonywać ciężką pracę fizyczną i to wcale NIE dla doświadczenia stanu nirwany, a jedynie aby jakoś zdołać przeżyć.

Powinienem tutaj też dodać, że kiedy ludzkość zbuduje moje „wehikuły czasu” i uzyska dostęp do nieśmiertelności (patrz strona „immortality_pl.htm”) poprzez powtarzalne cofanie ludzi do lat młodości aby mogli żyć nieskończenie długo, uprzednie przeżywanie zapracowanej nirwany tuż przed takim cofnięciem do lat młodości powinno być nigdy NIE pomijanym i bezwzględnie wymaganym warunkiem cofnięcia danej osoby w „nawracalnym czasie softwarowym”. Powody dlaczego tak niepodważalnie powinno być – jeśli ludzkość zechce uchronić się od wysadzenia samej siebie w powietrze, wyjaśniłem w punkcie #F3 strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”, oraz w punktach #H1 do #H5 a także #I1 i #M1 z mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Skoro zaś, jeśli ludzkość przeżyje zagładę lat 2030-tych, zbudowanie wehikułów czasu będzie już tylko kwestią czasu, stąd zakładając iż owe coraz bardziej skorumpowane elity zdołają też jakoś uchronić Ziemię przed wcześniejszym wysadzeniem całej ludzkości w powietrze, wówczas dodatkową korzyścią wdrożenia ustroju nirwany byłoby iż praktycznie niemal każdy, kogo ustrój ten nauczy utrzymywać się w stanie nieustającej nirwany, będzie gotów do powtarzalnych cofnięć do lat swej młodości, a stąd do zdrowego, szczęśliwego i nieskończenie długiego życia.

Nirwana udostępniana wszystkim poprzez Ustrój Nirwany ma także potencjał działania jako „źródło motywacji” dopingujące do poprawy swej moralności, zaś jej brak – jako kara dla ludzi zachowujących się niemoralnie (co podkreślam np. w punkcie #B4.2 strony „mozajski.htm”).

NIE muszę też tutaj już wyjaśniać, że wdrażanie na Ziemi dowolnych prototypowych zaczątków organizacji lub instytucji wiodących ludzkość do zaplanowanego przez Boga wdrożenia „ustroju nirwany” już od dawna cieszy się otwartym poparciem Boga – i to na przekór iż aż do daty mojego odkrycia istnienia zjawiska „zapracowanej nirwany” i wybadania wymogów „pracy moralnej” (spełnienie jakich jest absolutnie niezbędne do pojawienia się nirwany) z powodu błędów i niedoskonałości zarządzania oraz działań owych prototypowych zaczątków, nikt z ich personelu zapewne NIE był w stanie wypracować dla siebie nirwany i doświadczyć jej cudownej szczęśliwości. Wskażmy więc tutaj przesłanki jakie sugerują istnienie tego otwartego poparcia Boga. I tak, przykładowo, dla wydatnego wsparcia i międzynarodowego rozsławienia szwajcarskiej społeczności religijnej o nazwie „Methernitha” jaka swoje zasady życia i postępowania starała się wzorować na bibilijnych opisach postępowania Apostołów Jezusa i naśladować tych Apostołów, Bóg w trudny do logicznego wyjaśnienia sposób (jaki starałem się opisać w punkcie #D2 swej strony „free_energy_pl.htm”) zorganizował darowanie jej przez tajemniczego „złotą rączkę” o imieniu Nitschel aż trzech prototypów zawzięcie krytykowanych i powstrzymywanych przed zbudowaniem przez jakąś tajemniczą moc, cudownych urządzeń technicznych działających na zasadach „perpetuum mobile” a nazywanych „Testatica” i „Thesta Distatica” – w dzisiejszych zaś czasach zwykle znanych pod bardziej ogólną nazywą „generatory czystej darmowej energii”. Na przekór też krzykliwych zaprzeczeń, prześladowań i blokowania przez popleczników tej skrytej mocy – jeden z przykładów istnienia i zmyślnego działania której ujawnia np. „Fot. #L5” poniżej, ciągle te trzy już działające szwajcarskie urządzenia „perpetuum mobile” stały się słynne na cały świat – nadając też światowej sławy religijnej społeczności Methernitha. Z kolei np. nowozelandzka religijna społeczność zwana „Gloriavale Christian Community” (patrz https://www.google.co.nz/search?q=Gloriavale+Christian+Community ), czy religijne społeczności z USA nazywające siebie „Amish”, dzięki pomocy Boga są w stanie wytrwać przy swych zasadach, tradycjach i przy istnieniu pomimo iż ze wszystkich stron są otoczone ludźmi o ateistycznych inklinacjach i bazujących na „pieniądzach” modelach życia dzisiejszej „nowoczesnej” ludzkości – jakim to ludziom czasami trudno się oprzeć próbom „przekonywania” tych społeczności do swoich ateistycznych modeli życia. Nic więc dziwnego iż owe społeczności mogą czasami doświadczać niepotrzebnych zewnętrznych zakłóceń, nacisków, śledztw, wtrącania się, oskarżeń, ataków, oczerniania ich przywódców, itp. Z kolei tzw. „Kibbutz” z Izraela (patrz https://www.google.com/search?q=kibbutz+and+moshav+collective+farms+in+israel ), dzięki pomocy i poparcia Boga, są w stanie istnieć i efektywnie wytwarzać doskonałą produkcję rolną na przekór „reputacji” i światowej „sławy” jaką wytworzyły i upowszechniły po świecie zupełnie odmienne zasady i cele „kołchozów” czy „PGRów”.

NIE zapominajmy jednak, że korzyści jakie Polska i Polacy mogą osiągnąć z „ustroju nirwany” są warunkowe – tj. aby z nich móc skorzystać, najpierw Polska jako kraj i Polacy jako naród muszą ochotniczo, zbiorowo, demokratycznie i w niespartaczony sposób wdrożyć ów ustrój. Wszakże, niestety, wdrożenie nowego, nawet najdoskonalszego ustroju politycznego, jaki uszczęśliwi wszystkich żyjących pod nim ludzi, to NIE jest zadanie jakie może wykonać jedna osoba, czy nawet tylko kilka osób. Dlatego uzyskanie korzyści jakie z „ustroju nirwany” Polska i Polacy mogą osiągnąć jest warunkowe. Będzie ono bowiem zależało od tego, czy większość Polski i Polaków potrafi się zmobilizować aby ochotniczo, demokratycznie, zbiorowo, poprawnie (czyli bez jego spartaczenia), wdrożyć w życie ów doskonały ustrój powszechnej szczęśliwości.

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI
Film #L4
: Oto film o tytule „Napędy Przyszłości”, jaki prezentuje kolejnego kandydata do owej przepowiedniowej „iskry” – która zgodnie ze staropolskimi przepowiedniami ma wyjść do świata właśnie z Polski. Kandydatem tym jest ilustrowana powyższym filmem tzw. „Tablica Cykliczności dla Napędów” (patrz https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) opisywana szerzej w punktach #J4.1 do #J4.6 z mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” (zaś najlepiej zilustrowana „Tab. #D4” z innej mojej strony o nazwie „2020zycie.htm”) – sformułowanie jakiej to tablicy prognozuje aż do czasów końca świata wszystkie zasady działania i konstrukcje, które uzyskają napędy budowane na Ziemi dopiero w przyszłości (czasami nawet bardzo odległej). Co najciekawsze, ta właśnie iskra doskonale pasuje do pasywnej natury wiecznie narzekających Polaków zawsze degradującej twórczość wynalazców i badaczy własnego kraju – czyli natury, która zgodnie ze staropolskim przysłowiem powoduje iż Polacy zawsze „cudze chwalą a swego NIE znają”. Wszakże iskra z powyższego filmu ciągle wyjdzie z Polski nawet jeśli zapowiadany nią diskoidalny wehikuł kosmiczny mojego wynalazku, zwany Magnokraft – czyli najpotężniejszy gwiazdolot świata, zbudowany zostanie NIE przez Polaków, a przez jakikolwiek inny naród. Nawet opisane w punkcie #H1.1 z mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm” staropolskie przepowiednie oraz towarzyszące im implikacje już od dawna zapowiadają, że Magnokraft zbudowany zostanie w Korei a NIE w Polsce. Niepokonana zaś potęga tego gwiazdolotu ma spowodować, że Korea stanie się światowym super-mocarstwem i następnym (oraz już ostatnim) krajem-przywódcą całej Ziemi.

Pokazana w powyższym filmie „Tablica Cykliczności dla Napędów” zestawia sobą generalne regularności jakie muszą występować we wszystkich napędach. Dzięki zaś temu zestawieniu, dotychczasowe przypadkowe wynajdywanie kolejnych napędów zastępuje ona przyszłą ich syntezą rozumową, jaką od teraz moga dokonywać NIE tylko ludzie, ale nawet komputery dysponujące AI. W pewnym sensie tablica ta jest więc napędowym odpowiednikiem Tablicy Mendelejewa (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+mendelejewa ) przewidującej cechy pierwiastków dotychczas jeszcze NIE poodkrywanych. Oprócz opisanego powyżej Magnokraftu jaki wydźwignie ludzkość do gwiazd, tablica ta wskazuje też zasadę działania Wehikułu Czasu – jaki po zbudowaniu pozwoli ludziom żyć dowolnie długo, ponieważ po każdym osiągnięciu wieku starczego będzie on przenosił daną osobę w czasie ponownie do lat jej młodości. Ponadto tablica ta wskazuje jak należy budować silniki „perpetuum mobile” generujące nieograniczone ilości czystej darmowej energii – po szczegóły patrz punkt #B3 strony „fe_cell_pl.htm”, a także ujawnia jak w dalekiej przyszłości ludzie będą wszystko syntezowali poprzez programowanie przeciw-materii – np. patrz na powyższym filmie dokonywane w ten sposób syntezowanie z przeciw-materii tzw. „Inkaskich Murów” – pokazanych np. na stronie „p_nfi.htm” (zamiast jak obecnie fizycznie budować wszystko z materii).

#L5. Na świecie istnieją już i efektywnie działają liczne prototypy „ustroju nirwany” (tyle że narazie NIE umiejące zapracowywać na nirwanę), przykładowo: szwajcarska „Methernitha”, nowozelandzka „Gloriavale Christian Community”, amerykańska „Amish”, a także tzw. „Kibbutz” z Izraela – z najlepszych rozwiązań życia i zarządzania których, po usunięciu ich narosłych do dziś niedoskonałości, dałoby się wypracować doskonały wzorzec działania ustroju nirwany:

Jednym z najlepszych przykładów i wzorców do naśladowania, jak nawet tylko kilku rolników (czy kilku właścicieli jakiegoś przedsiębiorstwa produkcyjnego) mogłoby zapoczątkować pierwszą „komórkę” przyszłego ustroju nirwany sposobem opisywanym poniżej w punkcie #L6 tego wpisu #335, może być niesłychany sukces szwajcarskiej społeczności religijnej zwanej „Methernitha” (patrz https://www.google.com/search?q=Methernitha ) – którą za samą inicjatywę stworzenia z sukcesem podobnej komórki, tyle że o religijnym (zamiast politycznym) zorientowaniu, Bóg wynagrodził zorganizowaniem darowizny aż trzech pierwszych w świecie działających na zasadzie „perpetuum mobile” tzw. „generatorów czystej darmowej energii” znanych już na całej Ziemi pod nazwami „Testatica” (patrz https://www.google.com/search?q=Testatica ) i „Thesta Distatica” (patrz https://www.google.com/search?q=Thesta+Distatica ), zaś szerzej opisanych, między innymi, na mojej stronie o nazwie „free_energy_pl.htm” i w publikacjach tam linkowanych.

O społeczności „Methernitha” dużo czytałem kiedy po podjęciu pracy „starszego wykładowcy” na Uniwersytecie Otago przygotowywałem się do zbudowania tam jakiegoś poprawnie działającego prototypu urządzenia „perpetuum mobile” do generowania nieograniczonych ilości czystej darmowej energii elektrycznej, np. tego jakie sam wynalazłem, nazwałem „telekinetyczna bateria”, zaś opisałem na swej stronie internetowej o nazwie „fe_cell_pl.htm” (szczególnie patrz tam opisy z punktu #B3). Kiedy więc utraciłem pracę na owym Uniwersytecie Otago i wcale się NIE zanosiło iż w NZ wogóle znajdę jakiekolwiek następne zatrudnienie, zdecydowałem iż na własny koszt wybiorę się do Szwajcarii i odwiedzę Methernitha. Ponieważ zaś byłem z nimi w kontakcie, zawiadomiłem ich o swym zamiarze. W rezultacie otrzymałem od nich oficjalne zaproszenie do odwiedzenia jako wizytujący ich zagraniczny gość. Tak więc w 1991 roku uzyskałem zaszczyt bycia przez aż kilka dni gościem społeczności „Methernitha” – patrz zdjęcie z „Fot. #L5” poniżej. Wówczas NIE wiedziałem jeszcze, że prawdopodobnie znając przyszłość i wiedząc iż wypracuję m.in. Ustrój Nirwany, Bóg prawdopodobnie celowo stworzył mi tę doskonałą okazję zapoznania się z życiem grupowym tej społeczności oraz z jej efektywną działalnością wynalazczą i produkcyjną – jakimi wówczas znacząco mi zaimponowała, a także okazję zgromadzenia obserwacji jakie później mi uświadomiły, że chociaż uczestnicy tej społeczności byli wyraźnie szczęśliwsi i bardziej zadowoleni ze swego życia od ludzi żyjących poza Methernitha, ciągle NIE wykazywali oni oznak osiągnięcia i przeżywania nirwany.

Na bazie więc tamtej wizyty w Methernitha, oraz moich późniejszych badań wymogów „pracy moralnej” jaka wiedzie do osiągnięcia nirwany oraz moich nieustających obserwacji niedoskonałości, błędów i braków codziennego życia dzisiejszych ludzi, jestem obecnie w stanie wyjaśnić jak można ponaprawiać najważniejsze niedoskonałości tolerowane przez dotychczas istniejące prototypy produkcyjnych lub usługowych wzorców dla przyszłych „komórek” ustroju nirwany, tworzenie jakich opisałem w punkcie #L6 poniżej. Odnotuj tu, że: pod nazwą „komórka ustroju nirwany” należy rozumieć każdą zorganizowaną grupę ludzi dysponujących asetami pozwalającymi na prowadzenie dowolnej produkcji lub na wykonywanie dowolnych usług i tak zorganizowaną oraz zarządzaną aby panujący wśród jej uczestników i w obrębie ich asetów klimat moralny, towarzyski, legalny i pracy umożliwiał pracującym tam osobom oraz zgłaszającym się do nich ochotnikom zaciąganie się w szeregi jej uczestników, poczym wykonywaną tam „pracą moralną” zapracowanie na możliwie najefektywniejsze pojawienie się lub podtrzymywanie zjawiska „zapracowanej nirwany”. Przykładami takich „komórek ustroju nirwany” mogłyby być wszystkie społeczności jakie wymieniłem w tytule niniejszego punktu #L5 (czyli Methernitha, Gloriavale Christian Community, Amish, a także Kibbutz z Izraela), gdyby wyeliminowały u siebie niedoskonałości jakich przykłady opisuję poniżej w (1) do (5). Procedurę stwarzania takich „komórek ustroju nirwany” opisałem w punkcie #L6 poniżej. Oto więc przykłady najważniejszych z owych niedoskonałości i sposobów ich eliminowania.
(1) Powszechny brak wiedzy o istnieniu i o wymogach osiągania nirwany. Osiąganie trwałej szczęśliwości nirwany obwarowane zostało przez Boga wieloma warunkami i wymogami jakie opisałem na swej stronie o nazwie „nirvana_pl.htm” (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C7). Bez więc ich poznania jest ogromnie trudno przez zwykły „przypadek” wypracować dla siebie nirwanę, zaś nawet jeśli ją się wypracuje – być świadomym czym jest owa niezwykła szczęśliwość jaką wówczas się doświadcza. Dlatego podstawowym obowiązkiem każdej „komórki ustroju nirwany” jest uczynienie pewnym iż każdy jej pracownik wie czym jest nirwana i jak ją się osiąga wykonując ochotniczą „pracę moralną”.

(2) Całkowite unikanie „przymuszania” do pracy. Dzisiejsze społeczeństwa aż tak nawykły do „wymuszania” pracy od innych, iż dokonują tego wymuszania czysto mechanicznie NIE zdając sobie nawet z tego sprawy. Przykładowo, taka rzekoma „prośba” przełożonego, jak: „Pani Katarzyno, robiąc sobie kawę, proszę mi także przynieść kubek”, albo „Panie Zbigniewie, idąc z powrotem prosiłbym przynieść tamte akta”, jeśli wychodzą od kogoś przełożonego w praktyce są już wymuszaniem. Tymczasem aby „praca moralna” generowała wystarczająco dużo „energii moralnej”, wówczas oprócz bycia fizyczną powinna ona także być absolutnie ochotniczą i wykonywaną z motywacją powodowania dobra innych ludzi. (Stąd np. Pani Katarzyna czy Pan Zbigiew z powyższego przykładu mogą z własnej inicjatywy zapytać czy komuś byłoby przydatne iż przy okazji wykonają to lub tamto, albo zaochotniczyć do tego wykonania, ale innym osobom NIE wolno im tego nakazać jeśli sami NIE zaochotniczą – ponieważ np. mogą oni źle się czuć lub mają zamiar uczynić też jeszcze coś innego, np. udać się do ubikacji, zaś takie nakazanie by zmusiło ich do wykonania czegoś co łamie ich zamiary lub potrzeby.)

(3) Osoby ochotniczo wypracowujące dla siebie nirwanę, NIE mogą być zarządzanie przez przywódcę jaki sam NIE przeżywa właśnie nirwany. Dlatego w każdej „komórce ustroju nirwany” przywódcą NIE może być ktoś, kto nirwany osobiście właśnie NIE przeżywa – czyli ktoś, kto unika ochotniczego wykonywania fizycznej „pracy moralnej” na równi z innymi członkami danej „komórki”. Ponadto rola przywódcy w każdej takiej komórce NIE może być „na całe życie” a powinna być „wybieralnie rotowana” co kilka lat – w tym NIE rzadzej niż co 7 lat.

(4) Przywódca danej „komórki” powinien ograniczać się tylko do wytyczania celów „co”, natomiast „jak” powinna decydować mądrość grupowa całej „komórki”, lub mądrość grupowa jej części odpowiedzialnej za dane „jak”. Warto też odnotować iż każdy z nas ludzi jest siedliskiem wielu niedoskonalości. Dlatego aby unikać popełniania błędów i wypaczeń „przywódca” powinien jedynie skupić się na poddawaniu uczestnikom danej komórki sugestii celów czyli „co”. Jeśli bowiem się myli i cele te NIE będą osiągalne, późniejsze „jak” NIE da się wypracować i wdrożyć. Za to późniejsze wdrożenie tych celów (czyli „jak”) aby unikać w tym błędów zwykle popełnianych przez indywidulanych ludzi, powinno być wypracowane mądrością grupową. Wszakże „jak” dotyczy szczegółów co do których już wiadomo iż zgodnie ze znanym angielskim powiedzeniem „diabeł ukrywa się w szczegółach” (po angielsku: „devil is in details” – patrz https://www.google.com/search?q=devil+is+in+details ) kryje się potencjał spowodowania błędów, wypaczeń, partaczenia, itp.

(5) Zwalnianie osób które już osiągnęły nirwanę od wykonywania dalszej fizycznej „pracy moralnej”. Brak tego zwalaniania jest najczęstrzym błędem wszelkich dotychczasowych „kołchozów”, „PGRów”, spółdzielni produkcyjnych, itp. Bez względu więc na to co dany ich pracownik osiągnął, nadal musiał on pracować zgodnie z zasadą „kto NIE rabotajet, ten NIE kuszajet”. Tymczasem zadaniem „komórek ustroju nirwany” jest dostarczenie warunków do ochotniczego zapracowywania w nich na pojawienie się nirwany lub na przedłużenie czasu jej trwania. Z chwilą więc kiedy nirwana u nich się pojawi i trwa, powinien im być dawany wolny wybór co będą czynić dalej, np. czy udadzą się na wakacje, odpoczynek, poświęcenie się jakiemuś hobby, twórczości, edukacji, itp. Dopiero kiedy oni sami zdecydują aby ochotniczo wypracować w sobie dodatkowy zapas „energii moralnej”, wówczas mogą ochotniczo podjąć dalszą „pracę moralną” w danej, lub w innej, „komórce”. Warto w tym miejscu podkreślić, że dla poprawnego działania „ustroju nirwany”, tak szybko jak to możliwe powinny zostać skonstruowane i zbudowane „mierniki ilości energii moralnej” jakie będą upewniały kto naprawdę już osiągnął zapracowaną nirwanę – propozycje zasad działania jakich opisuję w swych publikacjach.

http://pajak.org.nz/jp/1991_dr_jan_pajak_methernitha.jpg
Fot. #L5:
Oto zdjęcie jakie autor tego wpisu #335 (tj. dr inż. Jan Pająk) wykonał sobie w 1991 roku podczas pobytu w szwajarskiej społeczności religijnej zwanej „Methernitha” – gdzie, między innymi, miał okazję osobistego rozmawiania z założycielem tej społeczności, Ś.P. Paul’em Baumann, a także rozmawiania z wieloma jej mieszkańcami-uczestnikami oraz zaobserwowania zasad ich życia i codziennej pracy.

Jako tajemniczą ciekawostkę na temat powyższego zdjęcia, proponuję czytelnikowi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy aparat fotograficzny, jakim „pstryknięta” została powyższa fotografia z pobytu w Methernitha, np. pochylił się w chwili otwarcia migawki powodując iż pokazany na zdjęciu budynek Methernitha wygląda jakby stał na zboczu góry w sposób wprost niemożliwy do zbudowania i ustania na powierzchni ziemi, czy też raczej w międzyczasie jakaś moc o ogromnych wpływach na całej ziemi oraz o zdolności do włamywania się do komputerów strzeżonych dowolnymi hasłami i zabezpieczeniami, jaka to moc bez przerwy powoduje sekretne prześladowanie życia autora tego wpisu oraz wyszydzanie i degradowanie praktycznie każdego jego działania, to zdjęcie wykonane w 1991 roku umiejętnie i celowo zasabotażowała np. w przechowującym je komputerze w sposób wymagający ogromnej wiedzy, umiejętności graficznych, oraz kosztownego ekwipunku, a stąd niemożliwy do wykonania np. przez 75-letniego emeryta nawet w dzisiejszych czasach częstego fałszowania fotografii narzędziami komputerowymi?

Powinienem tutaj dodać, że ze skrytymi działaniami owej włamującej się do komputerów mocy ja mam najróżniejsze problemy od aż tak długo, jak długo jestem posiadaczem własnego komputera. Przykładowo, już nawet w czasach pisania niniejszego wpisu #335 aż kilkakrotnie zmuszony byłem przez nią naprawiać tekst punktu #B8.2 na mojej stronie o nazwie „rok.htm”. Linkuję tam bowiem opisy politycznej prowokacji z 1968 roku, której byłem świadkiem, w wyniku zaś której z Politechniki Wrocławskiej niesprawiedliwie usunięte zostało około 40 patriotycznych studentów – w tym o mało także i ja (na szczęście w ostatniej chwili ja zostałem uratowany dość niezwykłą interwencją Boga). Niestety, zawarte w owym punkcie #B8.2 linki do opisów owej politycznej prowokacji i dzisiejszej potrzeby jej moralnego zrekompensowania, co jakiś czas bez mojej wiedzy i udziału są usuwane z owej strony „rok.htm” – tak że powtarzalnie zmuszony jestem linki te tam dopisywać.

Autor tego wpisu uzyskał zaproszenie społeczności Methernitha na kilkudniową u nich wizytę i gościnę, poczym na własny koszt poleciał do Szwajcarii aby pobyć u owej społeczności, ponieważ wiele o owej społeczności się naczytał kiedy wcześniej w swej pracy naukowca i wykładowcy na nowozelandzkim Uniwersytecie Otago z Dunedin zabierał się do podjęcia budowy działających na zasadach „perpetuum mobile” tzw. „generatorów czystej darmowej energii”. Uniwersytet Otago posiada bowiem jedno takie urządzenie, jakim jest działający w nim bez nakręcania już przez około 160 lat, a wiszący w jego budynku administracyjnym, zegar zwany „Zegarem Beverly” (po angielsku „Beverly Clock” – patrz https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock ) – zasadę działania i losy jakiego opisałem w punkcie #B5.1 swej strony „tapanui_pl.htm”, oraz w (5) z punktu #B3 innej swej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm”. Tymczasem społeczność Methernitha już wówczas posiadała aż trzy inne działające prototypy urządzeń „perpetuum mobile”, generujące energię elektryczną na znacznie efektywniejszy sposób. Stąd prototypy Methernitha już wówczas wytwarzały znaczne ilości czystej darmowej energii elektrycznej. Wymagały tylko dodatkowego dopracowania ich zasady działania, jakie to dopracowanie wcześniej ja planowałem zrealizować na Uniwersytecie Otago. Niestety, zanim zdołałem podjąć realizację tych planów, decydenci owego uniwersytetu najpierw uniemożliwiali mi wygłoszenie napisanych i już przyjętych na konferencje dwóch moich referatów naukowych o generatorach czystej darmowej energii na międzynarodowe konferencje w Izraelu i w Australii, a następnie umiejętnie pozbyli się mnie z uczelni – tak jak opisałem to np. w punkcie #B5 swej strony o nazwie „tapanui_pl.htm”.

L6. Jak każda osoba może i powinna spróbować osiągnąć „szczęśliwość zapracowanej nirwany” jaka stanie się jej motywatorem ochotniczego wykonywania pracy na rzecz dobra bliżniego oraz wzorcem działania dla wdrażania „Ustroju Nirwany” przez cały kraj:

Motto: „Algorytmy jakie Bóg ustanowił dla praw zarządzających działaniem naszego świata fizycznego, powodują że wyniki każdej ludzkiej pracy jaka została wykonana tylko fizycznie lub mechanicznie czyli bez wbudowania w nią poprawnej wiedzy, znajomości prawdy i bez przemyślenia jej długoterminowych efektów, zawsze potem wyrządzają więcej zła niż dobra. Stąd aby jakaś praca fizyczna wyniknęła w przewadze dobra nad złem wówczas jej fizyczne wykonanie musi być poprzedzone i ukierunkowane dogłębnym oraz dalekowzrocznym przemyśleniem jej długoterminowych wyników.” (Wyjaśnienie skąd się biorą szkodliwe wyniki większości ludzkich prac, np. wyniki znane nam pod nazwą następstw „Praw Murphy’ego”.)

Oczywiście, NIE muszę tu wyjaśniać, że na „zapracowaną nirwanę” praktycznie każda zdrowa i fizycznie sprawna osoba może sobie zapracować wykonywaniem bardzo ciężkiej fizycznej harówki z motywacjami nastawionymi na dobro innych ludzi (tj. harówki przy wykonywaniu której trzeba pedantycznie spełniać wszystkie przykazania, wymogi i rekomendacje Boga zawarte w Biblii). W moim zapracowywaniu na tę nirwanę wykonywałem codziennie ciężką fizyczną harówkę przez tak długo aż moje ciało ze zmęczenia całkowicie opadało z sił. Aby zacząć przeżywać nirwanę z moich badań wynika iż w swej duszy trzeba zgromadzić „energię moralną” będącą odpowiednikiem fizycznego przepracowania z wymaganymi motywacjami nastawionymi na dobro innych ludzi około 1200 godzin fizycznej harówki [gfh]. Posądzam, że u innych ludzi też potrzebne będzie włożenie liczby godzin ciężkiej „pracy moralnej” jakie zgromadzą w ich duszach podobną ilość „energii moralnej” zanim i u nich także pojawi się „piorun szczęśliwości” zapracowanej nirwany. Życzę powodzenia tym, którzy zdecydują się osobiście spróbować zapracować na szczęśliwość nirwany – światu desperacko potrzebne jest poznanie ich doświadczeń. Wytyczne jak tego dokonywać zawarłem w punktach #D3, #D2 i #C7 z w/w strony „nirvana_pl.htm” oraz w publikacjach tam wskazywanych – np. w punkcie #A3 z mojej strony o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm”.

Kiedy zaś w Polsce znajdzie się kilka osób, które już wypracowały dla siebie zapracowaną nirwanę, ich doświadczenia i doradztwo będzie wysoce pomocne podczas inicjowania zbiorowego wysiłku wdrażania „ustroju nirwany” w całym kraju poprzez formowanie opisanych powyżej w #L5 „komórek ustroju nirwany”. Wdrożenie to moim bowiem zdaniem wymaga zrealizowania aż kilku faz osiągających odmienne cele, w jakich każde uprzednio zgromadzone doświadczenie dołoży ogromnie cennego wkładu. Przyglądnijmy poniżej w wielkim skrócie kroki jednej moim zdaniem z wielu możliwych do praktycznego urzeczywistnienia metod pokojowego ustanawiania ustroju nirwany, które to kroki prawdopodobnie pozwoliłyby najefektywniej wdrożyć pierwszą (najtrudniejszą bo inicjującą) „komórkę” i fazę formowania tego ustroju w całym kraju. (Oczywiście, jak doskonale wiemy to z życia, wszystko daje się wdrożyć na wiele sposobów, podobnie jak np. inżynierowie są w stanie budować wiele mostów odmiennych konstrukcji przez tę samą wodę, NIE wszystkie z jakich sprawdzą się w danych warunkach – np. patrz film https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw o tzw. Tacoma Narrows Bridge Collapse „Gallopin’ Gertie” z USA. Stąd jestem pewien, że mądrzy i doświadczeni „ojcowie założyciele” są w stanie wypracować też inne metody jakie najlepiej będą pasowały do aktualnej sytuacji i cech ich kraju i narodu.) Celem tej pierwszej „komórki” i fazy byłoby wprowadzenie w stan nirwany wystarczająco dużo osób, zgromadzone doświadczenia i ochotnicza praca jakich wystarczyłaby potem do uformowania tylu następnych takich „komórek” ile w sumie pozwoliłoby na zaspokajanie potrzeb całej ludności kraju. Oto owe kroki:

(I) Stworzenie pierwszej grupy ochotników dla eksperymentu inicjującego powszechne wdrożenie ustroju nirwany – jacy to ochotnicy wniosą zróżnicowaną wiedzę i specjalności. Aby grupę taką stworzyć, najpierw trzebaby skontaktować ze sobą i zebrać w jedną grupę te wszystkie osoby, które już doświadczyły zapracowanej nirwany. Następnie poprzez ogłaszanie w całym kraju (z wyjaśnieniem „dla jakiego celu”) trzebaby wyszukać i wyselekcjonować (poprzez rozmowy w celu poznania iż ich motywacje, cechy charakteru i umiejętności są właściwe i pożądane w danym eksperymencie), grupę ochotników o różnorodnych umiejętnościach, którzy byliby gotowi wziąść udział w eksperymencie wypracowywania dla siebie nirwany ciężką pracą fizyczną w zamian za otrzymywanie za darmo wszystkiego co im do życia, pracy i odpoczynku byłoby potrzebne.

(II) Stworzenie im pierwszej „komórki”, czyli instytucji działanie której gromadziłoby doświadczenia grupowego wypracowywania powszechnej nirwany. W tym celu najpierw trzebaby wynająć (wynajmowanie kosztuje bowiem mniej niż zakup – na jaki, gotów będę się założyć, zawsze brak będzie „pieniędzy”) np. jakieś duże gospodartwo rolne z budynkami do zakwaterowywania jego pracowników (np. były PGR), albo też dowolną inną instytucję o dużym zapotrzebowaniu na pracę fizyczną (np. szpital, przedsiębiorstwo remontowe lub budowlane, spółdzielnię produkcyjną, itp.). Najlepiej jeśli będzie ono zlokalizowane w rzadko zaludnionym obszarze – co uchroni wypracowywujących nirwanę przed oczami nieżyczliwych postronnych obserwatorów jacy by pomniejszali wydajność wypracowywania „energii moralnej”. Następnie trzebaby zakwaterować tam ową grupę z (I) powyżej, obejmującą już doświadczonych w nirwanie, plus nowych ochotników, oraz pozwolić aby to oni sami zarządzali całą działalnością stworzonej w taki sposób „komórki ustroju nirwany”. Znaczy zarządzali produkcją dowolnego dobra wytwarzanego w tym gospodarstwie rolnym czy instytucji, plus jednocześnie zbiorowo i demokratycznie wybierali co wszyscy razem i co każdy z nich oddzielnie będzie ochotniczo w danym dniu czynił, aby spowodować możliwie najbardziej opłacalną produkcję danego gospodartwa rolnego – jaka natychmiast po wyprodukowaniu byłaby sprzedawana na rynku, zaś za zarobione pieniądze wszyscy uczestnicy eksperymentu otrzymywaliby gratisowo to co im potrzebne do życia, pracy, odpoczynku i rozrywki. Nadwyżka zaś zarobków, po całym roku takiej pracy, byłaby użyta do stworzenia następnej wdrożeniowej „komórki ustroju nirwany” będącej kopią tej pierwszej, do której ochotniczo włączyliby się niektórzy co bardziej dydaktycznie uzdolnieni uczestnicy tej pierwszej komórki.

(III) Powtarzać coroczne powiększanie ilości takich wdrożenioych „komórek ustroju nirwany”, początkowo nabywając coraz więcej gospodartsw rolnych, potem zaś i przedsiębiorstw produkcyjnych, aż do czasu kiedy ich całkowity wydatek produkcji dóbr pozwoli zaspokoić potrzeby całego kraju, a stąd umożliwi stopniowe wyeliminowanie z tego kraju użycia „pieniędzy”. Po osiągnięciu tego punktu, pierwsza faza fizycznego wdrażania ustroju nirwany byłaby zakończona. Nadszedł by więc czas na podjęcie drugiej fazy. W tej drugiej fazie dopracowane byłyby zasady i podręczniki działania ustroju nirwany dla całości kraju – w jakim to ustroju aby NIE generować typowo marnotrawionej nadprodukcji dobr generowanych przez zbyt dużą liczbę ochotników do fizycznej „pracy moralnej” wszelkie potrzebne dobra byłyby produkowane jedynie w małej części czasu jego produkcyjnych mieszkańców ochotniczo utrzymujących się w stanie nirwany. Reszta zaś czasu byłaby przeznaczana na wynalazki, udoskonalanie wyrobów, podnoszenie jakości, wzrost cywilizacyjny i poziomu życia, itp.

Po sukcesywnym zakończeniu powyższej pierwszej fazy wdrażania ustroju nirwany, celem podjęcia drugiej fazy powinno stać się wypracowanie konstytucji i prawodawstwa które oficjalnie regulowałoby działanie i samozarządzenie poszczególnych komórek ochotników wypracowujących swą nirwanę w dowolnych obsługiwanych przez nich przedsiębiortwach wytwarzających jakieś dobra lub usługi. Nacisk w tej części prawodawczej powinien być położony na pełną zgodność uchwalanych praw i zaleceń z przykazaniami, wymaganiami i rekomendacjami opisanymi w Biblii, a także z „mądrością grupową” i doświadczeniami zgromadzonymi przez owe pierwsze grupy ochotników wdrażające ustrój nirwany.

W trzeciej i następnych fazach, celem powinno być wdrażanie coraz głębszych udoskonaleń do tak już działającego ustroju. Pamiętać bowiem trzeba, że każdy ustrój polityczny jaki zaprzestaje swego udoskonalania – zaczyna obrastać w korupcję, oraz że wszystkie ustroje bazujące na „pieniądzach” i „strachu” z upływem czasu stają się aż tak wyniszczające dla swych obywateli, iż konieczny jest kolejny „reset cywilizacyjny”, rewolucja, lub przewrót, ponieważ ich przywódcy z uporem odmawiają wprowadzania do nich wymaganych udoskonaleń jednak uczepili się władzy z całą swą mocą.

#L7. Dlaczego dopiero w 24 lata po tym jak na bliskim do natury tropikalnym Borneo zacząłem doświadczać zapracowanej nirwany wspólnie z moim przyjacielem pracowicie wykonaliśmy ów film (4K) o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, jaki opisuje „Ustrój Nirwany” zdolny wyeliminować z Ziemi „pieniądze”, „strach” i „chciwość” oraz drastycznie uszczęśliwić wszystkich ludzi, jednocześnie w przypadku gdy zostanie wdrożony właśnie w Polsce, wówczas dla Polaków wypełni on też prastarą przepowiednię iż „iskra wyjdzie z Polski”:

W dzisiejszym przeładowanym reklamami i informacjami świecie i życiu, ludzie mają coraz większe trudności z czytaniem. Stąd aby docierać do większej liczby zainteresowanych, konieczne jest prezentowanie nowych idei w fomie interesującego filmu. Na dodatek do tego, sporo ludzi utraciło już zdolność odróżniania dobra od zła, oraz odnotowywania co dla nas jest najważniejsze. Zjawisko tej niemożności odróżniania dobra od zła i rodzaju znieczulicy społecznej jaka manifestuje się brakiem motywacji i woli do wstawiania się za dobrem gdy sytuacja tego wymaga, ja odnotowuję już nawet u niektórych swych kolegów z którymi razem studiowaliśmy a także odbywaliśmy szkolenie wojskowe oraz razem dzieliliśmy się chlebem – a stąd którzy powinni doskonale nawzajem się znać z życia i działań (po przykłady patrz treść punktu #B8.2 ze strony internetowej naszego roku o nazwie „rok.htm”).

Tymczasem najważniejsze w życiu okazuje się być NIE zakłócane przez nikogo „szczęście”. Niestety, cywilizacja w jakiej żyjemy zna doskonałe sposoby na serwowanie każdemu „nieszczęścia”, zaś niemal NIE zna metod uzyskiwania zwykłego „szczęścia”. Tak jednak się stało, że metodę tę ja poznałem przez „przypadek” jaki opisałem we „wstępie” do strony o nazwie „smart_tv.htm”. Ta moja metoda uzyskiwania trwałego szczęścia wynika z mechanizmu działania wbudowanej przez Boga w ciało każdej osoby szczęśliwości zapracowanej nirwany. Co jednak najważniejsze, zjawisko owej nieopisanej szczęśliwości może być udostępnione praktycznie każdemu mieszkańcowi naszej planety. Jedyne co jeszcze trzeba dokonać, to szeroko upowszechnić w kraju i świecie wiedzę o cechach, zaletach i wdrożeniu w życie tego Ustroju Nirwany – zasady jakiego ja szczegółowo wypracowałem dzięki uprzedniemu wykonaniu 9-miesięcznych badań owego zjawiska zapracowanej nirwany, poczym podjąć zgodne i demokratyczne wdrażanie tego najdoskonalszego z możliwych ustroju.

W sumie więc film ten opracowaliśmy, aby dotrzeć do wielu rodaków i ich przekonać, że teraz najwyższy już czas aby zakasać rękawy i zabrać się za wdrażanie w życie owego doskonałego „ustroju nirwany”.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #335 opisujący cele, zawartość, cechy, zalety i użyteczność gratisowego filmu z YouTube o tytule „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”, stanowi adaptację treści „części #L” (tj. punktów #L1 do #L7) ze strony internetowej o nazwie „smart_tv.htm” (aktualizacja datowana 25 maja 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/smart_tv.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/smart_tv.htm
http://gravity.ezyro.com/smart_tv.htm
http://nirwana.hstn.me/smart_tv.htm
http://drobina.rf.gd/smart_tv.htm
http://pajak.org.nz/smart_tv.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/smart_tv.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „smart_tv.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „free_energy_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/smart_tv.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/free_energy_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #335, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal 3 NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, „Teorii Życia z 2020 roku”, czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku” 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” 20pt –
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #335:

328, 2020/11/1 – streszczenie ustroju nirwany (#C7 z „nirvana_pl.htm”)

324, 2020/7/1 – rozpoznawanie „perpetuum mobile” (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)

321, 2020/3/7 – ochotnicy do nirwany (#A3 z „partia_totalizmu_statut.htm”)

320, 2020/2/19 – ustroj nirwany (#A1 do #A4 z „partia_totalizmu.htm”)

319 do #309, 2019/12/17 – Tablice Cykliczności a napędy przyszłości (#J4.1 do #J4.6 z „propulsion_pl.htm”)

318, 2020/1/4 – depresja a braki energii moralnej (#C6, #D3 „nirvana_pl.htm”)

182, 2010/6/2 – nirwana na Politechnice Wrocławskiej (#C3 z „nirvana_pl.htm”)

104, 2007/1/7 – zastąpmy pieniadze nirwaną (#H2 z „partia_totalizmu.htm” i #F1 z „nirvana_pl.htm”)

96, 2006/11/19 – poznajmy zapracowaną nirwanę (#G1 z „nirvana_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#334E: Does the more perfect than in humans matter of bodies of supernatural beings document that God created at least two, or even more, different sets (periodic systems) of chemical elements

2021/05/20

Motto of this post #334E: „And ye shall know the truth, and the truth shall make you free” (verse 8:32 from the biblical „Gospel of St. John”.)

#I1. Let us have the courage to analyze the evidence that God created at least two different sets (periodic systems) of chemical elements – out of which the old „official atheistic science” discovered only the first, the components of which we learn under the name of „Mendeleev’s Table”:

For some time now I have been collecting and analyzing the existing evidence, that in fact God created at least two different sets (i.e. periodic systems) of chemical elements – out of which the old „official atheistic science” managed to discover only the first and most primitive, while teaches us about it in schools and colleges under the name „Mendeleev’s Table” (see https://www.google.com/search?q=Mendeleev%27s+Table ). About the existence of this evidence I already mentioned in (g) from item #H3 of my web page named „2020life.htm” – where I also indicated several examples of it. In this post #334E for blogs of totalizm I am going to present most important examples from this extensive body of evidence.

It is also worth explaining here, that the possibility of the existence of any number of different sets (periodic systems) of chemical elements, means NOT just the one about only existence of which the „official atheistic science” teaches us, results from the fact that the creation of individual atoms forming chemical elements is completely different than that one described in textbooks prepared by this science, but is in line with what explains my blocked for 35 years Theory of Everything of 1985 also called the Concept of Dipolar Gravity (see the web page „dipolar_gravity.htm”). Namely, the atoms of chemical elements are NOT composed of solid elementary particles, nor the interactions between these solid particles are NOT ruled by sets of permanent „laws of nature” – as if this actually took place then such conditions would be able to form only one set (the periodic table) of chemical elements, i.e. only the one the existence of which is recognized by the „official atheistic science” and taught in schools as components of the „Mendeleev’s Table”. The truth is, however, that both the elementary particles and the whole atoms formed from them, are created by putting together indescribably smaller than even the smallest elementary particles, and also living, immortal, ever mobile, absolutely obedient to God, positive male and negative female the so-called „God Drobinas” – the attributes and behaviours of which are ruled by a series of management programs individually designed by God for a given atom, the docile to changes of which God’s programs by the official atheistic science are mistaken for immutable „laws of nature”. In other words, elementary particles and atoms are formed in the same way as the creation of matter by God is described in more detail, e.g. in item #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, while as the attributes, behaviours, appearances and functions of „God Drobinas” are described in items #K1 and #K2 from another my web page named „god_exists.htm”. For example, only the very elementary particles God can form in many different manners through the appropriate programming of whirling circulation of a selected (huge) number of either positive male or negative female „God Drobinas” along a circular closed circuit, so that these God Drobinas form kinds of „whirls” of a toroidal shape (often called „donut” shape). In turn, because such whirls formed e.g. from only male „God Drobinas” will display a positive potential, while formed from only female „God Drobinas” – negative potential, to form e.g. an „elementary particle” of a negative electric charge, God puts together several such whirls, in this number more of whirls composed from negative female „God Drobinas” than whirls composed of positive male „God Drobinas”. In turn for the creation of a positively charged elementary particle, God puts together more whirls composed of positive male „God Drobinas” than of negative female ones. Similarly, for the formation of elementary particles with a neutral electric charge (e.g. „neutrons”), God puts together equal numbers of negative female and positive male whirls of „God Drobinas”. Then, having already so formed elementary particles, with the use of a different set of individually designed programs, God puts them together in order to create atoms with attributes required by Him. But because God can freely design elementary particles and atoms formed in such a manner, as well as freely design programs that manage their operation – e.g. by choosing: how numerous are particular whirls of God Drobinas, how many of these whirls constitute given types of elementary particles, and what features and behaviours give to the particles and to atoms individually prepared by God programs that put these whirls together and govern over their capabilities; in fact God – if He wishes, is able to form any number of different sets (periodic systems) of chemical elements than just these three, a high probability of the existence of which is confirmed by the extensive body of material evidence, which I already managed to identify, while the fragment of which I presented below in this post #334E for blogs of totalizm.

Notice that the truth of the most important conclusions from my research, which I presented in the descriptions from this post #334E, is supported by the extensive body of evidence highlighted here, originating from as many as „three witnesses” required by the Bible, which witnesses I described in more detail in (1) to (1c) from item #H1 of my web page named „2020life.htm”, while the reliability, credibility and truth of confirmations of which three witnesses everyone can personally check. According to the explanation contained in the „motto” and in (1a) from item #H1 of the web page „2020life.htm”, unanimous confirmation of the results of any research by all these „3 witnesses” actually means that the results of this research are a kind of symbolic „magnifying lenses”, which brings closer to the eyes of people and makes it easier for their minds to understand the given fragment of God’s actions described by these results, or to understand something that God created. So although the information that I present below is completely contrary to what tells us the old, materialistically oriented „official atheistic science” which still jealously guards its lucrative monopoly on research and on education, still this information in people who recognize it raises the awareness and understanding of life at a higher and completely different level. Hence, it is really worth to forget for a moment about the „common” views that were forced onto us at school or at the university, and for our own good to get to know the evidence-based new views that I present below. Furthermore, to make sure that these new views represent truth, then personally check them by comparing with the evidence which the true reality that surrounds us provides to us in such abundance – instead of just relying on words of some „wise men”, to the limited knowledge of whom relates what Shakespeare expressed with his famous „There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy” (see https://www.google.com/search?q=There+are+more+things+in+heaven+and+earth%2C+Horatio ) while what the greatest Polish poet expressed with words: „than the glass and the eye of the wise” (i.e. Adam Mickiewicz in his poem entitled „Romantyczność” in the original Polish language stated this with the words: „niż mędrca szkiełko i oko” – see https://www.google.pl/search?q=ni%C5%BC+m%C4%99drca+szkie%C5%82ko+i+oko ).

http://pajak.org.nz/15/15e_cycles_of_superior_beings.pdf
http://pajak.org.nz/15/15e_cycles_of_superior_beings.jpg
Table #I1
: Here is the first version of my „Cyclic Tables for Theory of Superior-Beings” – developed on 2018/8/18 and published (with its detailed description repeated below) as „Table #I6” from the web page named „mozajski_uk.htm” – where it supplemented item #I6 with a broad explanation of this Theory of Superior-Beings by a Polish writer named Adam Wiśniewski. The second, improved version of this table, compiled on 2018/12/29, is shown and explained extensively as „Table #J1b” from the web page named „propulsion.htm”, and also in „chapter O” (i.e. in „Rozdział O”) from my Polish monograph [12] available via the web page named „tekst_12.htm”. I am showing the above table here to illustrate to the reader how the creation of such cyclic tables explains the transformation of the reality that surrounds us, taking place in the past and in the future – which in turn allows us to predict what soon awaits us and irrevocably is to come. Furthermore, I show it here to also realize that my life and fate, for some mysterious reasons, periodically returns to the creation and improvement of this type of cyclic tables. After all, my first ever creative product was the multidimensional Periodic Table of Chemical Elements, which I created as an inexperienced student of the Wrocław University of Technology, and the fate of which I described in item #B3 as well as in caption under „Tab. #D4” from my web page named „2020life.htm”. (Notice in that description of fate, the highly discouraging treatment, which, with a significant detriment to the level of science and to the international reputation of this university and Poland, I received at that time from my lecturers regarding the issue of publishing this table that has never been developed again by other scientists.) However, experiences accumulated during working out of that multidimensional Periodic Table of Chemical Elements allowed me in about 4 years later, means when I already was a lecturer at the same Wrocław University of Technology, to develop my „Cyclic Table for Earth’s Propelling Devices” – which I finally managed to publish in 1976, while the today’s appearance and description of which the reader will find e.g. in „Tab. #J4ab” from the web page named „propulsion.htm” and in a graphically even more spectacular finishing in „Tab. #D4” from another my web page named „2020life.htm” (it is also shown and discussed in our half-hour long free YouTube video in English entitled „Future Propulsions” – see https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ). It is that „Cyclic Table for Earth’s Propelling Devices”, or more precisely the announcement forecasted by it and stating that our civilization will build Time Vehicles (see my web page „immortality.htm”) which will allow people to live indefinitely long, caused that soon afterwards I formulated my ground-breaking Theory of Everything of 1985, which due to the continuous blocking of its dissemination, at present I am still publishing under its first name the Concept of Dipolar Gravity (see my web page „dipolar_gravity.htm”). Then I developed a whole range of other Cyclic Tables, including the above one in which I illustrated the extended by results of my own research (especially by the finding that God „feeds on knowledge”) the operation of the unique „Theory of Superior-Beings” which was originally developed by a Polis writer named Adam Wiśniewski (pseudonym Snerg – see https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot ), in turn which is explained more comprehensively in that item #I6 from my web page named „mozajski_uk.htm”. In turn, after the development of another breakthrough Theory of Life of 2020 (see my web page „2020life.htm”), the fate guided my research so mysteriously, that on a slightly different level of inquiry, in this post #334E for blogs of totalizm I am again returning to the problem of the principles of formation and operation of sets of existing chemical elements – which together with that my never published multidimensional Periodic Table of Chemical Elements was the first ever product of my creative scientific research. (Click on the above table to see an enlarged view of the version of it that I disseminate in a safe PDF format.)

The „Cyclic Table for Theory of Superior-Beings” shown above interprets the regularities expressed by the content of the genius „Theory of Superior-Beings” developed by a Polis writer, Adam Wiśniewski, and also extends this theory by additional levels of beings, which Wiśniewski neither included nor defined them, but the scientifically proven existence of which living beings was revealed only by my Theory of Everything of 1985 (see my web page „1985_theory_of_everything.htm”) also called the Concept of Dipolar Gravity, while the definitions of which beings are provided in items #A0 and #D3 from my another web page named „god_proof.htm”. In order for the reader to be able to easily distinguish the elements originally included by Wiśniewski in the formulation of his „Theory of Superior-Beings”, from the elements that I added as a result of my research, in the above Cyclic Table, the original components introduced by Adam Wiśniewski are marked with a red font. In turn my additional extensions to this theory, this table distinguishes with the use of a standard (i.e. black) colour of inscriptions.

To summarize briefly this brilliant theory, it originally states (see the red font in „Table #I1” above) that there are four levels of beings, such as (level 2) minerals, (3) plants, (4) animals , (5) intelligent people – each one of which for a lower level is a „superior being” which „feeds” through eating a product of life of „beings” from a lower level than it. Thus (3) plants feed on the products of life of (2) minerals, (4) animals feed on the organic matter generated by (3) plants, while (5) humans feed on meat of (4) animals. Also, each level of these „beings” is NOT aware of the existence of higher levels of „superior-beings” – which eat the product of its life. Notice that the broader descriptions of this genius theory and extensions that I introduced into it on the basis of findings of the Concept of Dipolar Gravity (i.e. extensions such as e.g. lever (6) God that feeds on knowledge generated by (5) people), are explained on a number of web pages linked through the Polish key words Teoria Nadistot (meaning the „Theory of Superior-Beings”) from my Polish web page named „skorowidz.htm”. Examples of these broader descriptions are item #I6 from the web page named „mozajski_uk.htm”, or „Table #J1b” from the web page named „propulsion.htm”.

I will not hide here, that while preparing the above „Cyclic Table for the Theory of Superior-Beings” I confronted a significant problem with finding in our imperfect human language short names and terminology that would accurately and precisely describe difficult concepts relating to God, the entire universe and the essence of life. After all, there is no room for long descriptive explanations in this table. The reason for this problem is the ambiguity of practically all words of the human language, while the full understanding of the above table requires a uniqueness similar to the one with which the Concept of Dipolar Gravity and my scientifically irrefutable formal proof for the existence of God define key terms that I use (e.g. see my web page „god_proof.htm” ). As a comparison and example of possible discrepancies in interpreting the words and expressions in human language, consider the problem of chickens from today’s supermarkets and from the factory system of growing them. After all, in many of today’s supermarkets meat of chickens marked with the English label „corn fed” is sold (see https://www.google.com/search?q=corn+fed ) – which means that during the growing of these chickens they were fed exclusively (or mainly) with corn. Thus, people who eat such chickens, depending on their knowledge and worldview, may interpret their own diet in at least 2 completely different ways, namely either that they (1) eat chicken meat, or (2) that they eat biologically transformed corn. After all, the meat of such a chicken fed exclusively with corn is actually only (2) a kind of corn transformed in the digestive system of chicken. Thus, in the above table all concepts used in there should also be understood as such (2) „transformed something that is the source essence of a given concept”.

I myself got to know the brilliant Wiśniewski’s Theory of Superior-Beings for a long time before my emigration from Poland to New Zealand in 1982. I sincerely admired the genius it contained. Thus, after arriving to New Zealand, I was greatly surprised, that local inhabitants never have heard about it. So I propagated it as much as I could. In turn, because in the meantime my development of the Theory of Everything of 1985, also called the Concept of Dipolar Gravity, revealed to me that the „beings” which Wiśniewski included into the original version of his Theory of Superior-Beings are just a small fragment of a much longer sequence of intelligent living creatures and super-entities, all of which are created from „drobinas of counter-matter” about which in 2020 I discovered that they are simultaneously „God Drobinas”, while which mutually „feed on” products of life and existence of beings from lower than they level, in August 2018, on the occasion of improving descriptions from „part #I” on my web page named „mozajski_uk.htm” I have developed the „Cyclic Table for Theory of Superior-Beings” shown above. In my Cyclic Table I extended Wiśniewski’s theory to include beings and super-beings further to these that he originally identified. The most important of these extensions was the addition of the Superior-Being of our God and the generation of „knowledge” by people, which is consumed by God – the inclusion of which extremely important components in his theory, probably for important reasons Wiśniewski omitted, but which special meaning for God in a coded, farsighted, anticipated and symbolic way is confirmed by the „Parable of the Talents” contained in verses 25:14–30 from the Biblical „Gospel of St. Matthew” while is interpreted by items #I1 and #I2 from my web page named „pajak_jan_uk.htm”. (Notice that even the old „official atheistic science” managed to discover recently that elementary particles and atoms behave intelligently – which fact practically means that they meet the definition of „beings” from Wiśniewski’s theory. In turn my Concept of Dipolar Gravity has long time ago proved formally that „counter-matter” from the counter-world, and thus also everything that is made of it, e.g. whirls of counter-matter, as well as elementary particles, atoms and practically all matter, contains intelligence that is well hidden inside, means it also represents „beings” from Wiśniewski’s theory.)

On the above „Cyclic Table for Theory of Superior-Beings” my extensions of Wiśniewski’s theory are NOT finished. In December 2018 I wrote „chapter O” to my new monograph [12] (in Polish) – explaining how works our artificially programmed by God reversible „human time” and how due to the existence and operation of this „reversible software time” each person adds its own contribution to the peaceful evolution of an increasingly perfect universe. While writing that „chapter O” I was repetitively forced to notice that showing the example of the next „Cyclic Table in the Evolution of the Universe” will be the most effective and most convincing way of illustrating to the readers the cause and effect relationship between the „knowledge” generated by each person as a result of experiences to which God is able to subject him/her due to controlling his/her life with the use of just this artificially pre-programmed „reversible software time” in which his/her life takes place, and the evolution of the entire „universe” which is infinite in size and in time – only a limited in size fragment of which universe is our „physical world” created by God. So although the development of a new Periodic Table always consumes a lot of my chronically scarce time, the prospect that this new table will contribute, among other things, to popularizing this enormously important Theory of Superior-Beings developed by a Polish writer Adam Wiśniewski, I decided to invest my time, energy and motivations into it . A component of this new „Cyclic Table in the Evolution of the Universe”, of course, by definition are the regularities, rules and similarities already expressed in the above „Cyclic Table for Theory of Superior-Beings”. For the descriptions of this my newest Cyclic Table, which illustrates, among other things, the importance of regularities originally described by Wiśniewski’s genius theory for the ever-increasing evolution of the consciousness of the entire unlimited universe, you can download my Polish monograph [12], available in a secure PDF format from the web page named „tekst_12.htm” and study the „chapter O” contained in it, or at least watch the new „Cyclic Table in the Evolution of the Universe” – a copy of which, also prepared in this safe PDF format, you can download e.g. from http://pajak.org.nz/15/15e_6_cykles_super_beings.pdf . Notice also in it, that the regularities originally discovered by Wiśniewski and described in his Theory of Superior-Beings, which continuously and repetitively operate in our „physical world”, and which, by their existence, stimulate the operation of the cause-effect chain and thus continuously influence the growth of consciousness in the entire universe of unlimited size and time of existence, this my new „Cyclic Table of Evolution of the Universe” also emphasizes with bold red font.

#I2. The most important type of evidence for the existence of at least one more, much more permanent and more perfect set of chemical elements than the one we already know, probably contain the „incorruptible bodies of saints”:

A breakthrough in our (1a) theoretical knowledge about the mysteries of the existence of incorruptible bodies of saints was provided only by my, blocked already for over 35 years from disseminating under the deserved by it name of the Theory of Everything of 1985, the revolutionary scientific theory which I am forced to disseminate under its first name the Concept of Dipolar Gravity. This my theory reveals that there is already a wealth of evidence available to us that God actually created at least two different sets of chemical elements, for the presentation of attributes of which our official science would need to develop at least two different „periodic tables of chemical elements” (i.e. at least two different „Mendeleev’s Tables”). Features of the first and the most common out of these two sets our „official atheistic science” has already learned and teaches people about the elements that are composed into it, using a graphic representation of them called the „periodic table of elements” or „Mendeleev’s Table”. In turn about the existence of further such sets neither science, nor UFO researchers, nor even priests of various religions still do NOT know – although skilfully encrypted indications that it exists, for around 2000 years are (1b) coded into verses of the Bible. On the other hand, out of these differently formed and hence more perfect elements of further such sets, God forms bodies of Angels – as I explained this in (g) from item #H3 of my web page named „2020life.htm” – also providing in there several examples of the confirmation (1c) of these facts by empirical evidence (including filmed evidence for the existence of Angels – see „Video #H3c” in there). Simultaneously, in the verses of the Bible, God encrypted the information that numerous „embodied” Angels reside on Earth and mix with people while performing tasks assigned to them by God. What is most interesting, currently widely available film cameras contained in present cell phones and in street CCTV security monitors have already managed to empirically document evidence that „embodied” beings with the capabilities of Angels actually operate on Earth. These beings have just such more perfect than human bodies which can emit light and are capable of, for example, to: form telekinesis, change the speed of the passage of time, penetrate through walls, become invisible, move extremely quickly, transform into various objects (e.g. in „balls of light” shown below in „Video #I5b”, cars, bicycles, stones, statues moving, statues crying or drinking liquids), or in non-human creatures (e.g. in „pigeons”, „cats”, ” bears „), etc. Examples of extraordinary capabilities of these beings documented on films are shown in the set of films from „Video #H3c” on my web page „2020life.htm”, and also on „Video #I5a” and „Video #I5b” below on this post #334E. Knowing about these indications encoded in the Bible and about this empirical evidence, it is NOT difficult to deduce, that if during the fulfilment of their service on Earth, for some reasons their human-looking and more perfect than ours bodies must be killed, then the perfection of the chemical elements that form their bodies will cause that they will NOT decay as do bodies of dead people. Means the bodies of these extraordinary beings formed from such more perfect than the already known to us set of chemical elements, neither bacteria will touch causing their decomposition, nor will they be eaten by worms, nor even the water that they contain, which is more perfect than our water, will dry out of them, causing e.g. a change in their appearance with the passage of time. The search engine google.com describes numerous such bodies of former Angels under the key words incorruptible bodies of saints (see https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints ) and illustrates their incorruptible bodies at https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints&source=lnms&tbm=isch . The information already available and presented on the Internet about these deceased, whom the Catholic Church recognized as saints due to their incorruptible bodies, in fact probably should be interpreted completely differently than they are interpreted so far. Namely, that the owners of such incorruptible bodies acted in such a holy manner that it drew the attention of their surroundings, because in fact they were embodied Angels sent by God to Earth in order to fulfil specific tasks. Among people living in Poland, such a body made of chemical elements other than those already known to people probably had, amongst others, the saint patron of my „family church” in town of Milicz in Poland bearing the surname „Andrzej Bobola” – the fate of which saint I described in item #D5 from the web page named „sw_andrzej_bobola_uk.htm”. I should also add here, that still as a high school student in the Lyceum of Milicz, I personally saw such an „incorruptible body” of a young, beautiful woman in the basement of a wooden church from Trzebicko near Milicz. To those interested the circumstances of seeing her are reported in the caption under „Fig. #D23” from my web page named „milicz.htm” – about my hometown of Milicz. It’s just that this beautiful woman from Trzebicko with incorruptible body and clothes has never been declared a saint. What is even more unusual, about 20 years later I met a woman in NZ who looked identical to her, and even whose most favourite corduroy dress was of the same colour and cut as the plush (velveteen) dress of that young deceased woman from Trzebicko – which facts I described in more detail in item #J2 from my web page named „malbork_uk.htm”.

#I3. Knowledge similar to the bodies of saints can also be hidden in „waste” originating from UFOs:

If someone reads the results of rational research on UFO manifestations (e.g. see my web page „ufo_proof.htm”), then perhaps he/she noticed that in spite that the illusive phenomena caused by these UFO vehicles leave a lot of traces and material remains on Earth, still our „official atheistic science” is NOT competent enough to see or investigate anything meaningful about them. For example UFO vehicles frequently lose a gelatinous substance called „angel’s hair” – which I described more comprehensively, among others, in subsections G3.3 from volume 3 and in W4(#7) from volume 18 of my monograph [1/5] (available via my web page „text_1_5.htm”). Although this substance was subjected to scientific analyzes, nothing specific about it could be determined. It has only been speculated that it is probably some kind of organic-like chemical compound in which the carbon atoms are probably replaced with silicon atoms – which gives it a unique „mineral” character rather than being similar to our organic substances.

Toilets from UFO vehicles leave behind a lot of „excrements” on Earth. During my research on numerous UFO landing sites from New Zealand, I saw faeces on them with a clear similarity to what we humans get rid of in our toilets. Because I also researched how these UFO landing sites change with the elapse of time, I was always surprised that these droppings are unable to deteriorate. This is because neither they were decomposed by Earth bacteria, nor were they affected by any insects or animals, which would normally eat such waste. What is more interesting, when roofs of buildings in New Zealand started to be massively bombarded with faeces from UFO toilets, as I described this in items #B8 from my web page named „evidence.htm”, and in (g) from item #H3 from another web page named „2020life.htm”, then the scientific research of such faeces indicated that it is a substance of mineral, NOT organic nature – despite of the fact that it smelled and looked exactly like the contents of human public toilets. This in turn indirectly confirms, that the substance of such faeces most probably was formed from chemical elements different than known to humans. In spite of its many-sided similarity to the excrements from human toilets, present professional scientists who investigated such faeces from UFOs did NOT have sufficient competences to be able to identify them as to their actual chemical composition. One can also guess that even if the employees of the „official atheistic science” managed to establish that such faeces contain chemical elements unknown on Earth, still as I described it in item #I6 below in this post #334E, the information about it would be hidden or distorted.

#I4. Questions – the answers to which may contain the remains of „Fallen Angels”:

According to the Bible, there are two categories of Angels. The first (attributes of bodies of which I summarized above in item #I2 of this post #334E) faithfully serve God, thus God provides them with indestructible bodies. But according to the Bible, on Earth are also supposed to be „Fallen Angels” that long time ago are „expelled” from heaven – means the subordinates of Lucifer. In the Bible at least two key pieces of information are encrypted, which seem to indicate that their bodies also probably were formed from chemical elements that differ from those in human bodies. The first of these pieces of information is verse 6:4 from the Biblical „Book of Genesis”, which I commented in more detail in item #I2 from my web page named „newzealand.htm”, and which informs that after sexual relations of their male representatives with human women, these women gave birth to giants. The second one is the biblical verses from Matthew 22:23-30 and Mark 12:25 – which I commented in (2) from item #A3 of my web page named „humanity_pl.htm”, and which state that today’s Angels are NOT able to reproduce – what seems to suggest that after the „Fallen Angels” had been removed from heaven for the needs of the bodies of the angels still faithful to God and for the use of the remaining angels in heaven, God created yet another, more perfect set of chemical elements. However it is also known, that these Fallen Angels were male and female and could reproduce with each other – which is confirmed by the Greek myths about the habits of the god „Zeus”. So there is a probability that their descendants living among humans today have bodies slightly better than us humans. So probably it would be worth to take a closer look at the features of bodies which are more perfect than human ones, because e.g. after death they do NOT break down at all, but only undergo the so-called „natural mummification” (see https://www.google.com/search?q=natural+mummification ), means which neither bacteria nor worms break down, but only the water contained in them gradually evaporates over time, but at the same time are NOT as „incorruptible”, as the bodies of angels faithful to God – which do NOT undergo mummification and stay in the condition in which they were found at the time of death (see https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints ). I came across information that just such a naturally mummified body was buried in the basement of the church of the Blessed Virgin Mary from town of Cieszków near Milicz, Poland (see https://www.google.pl/search?q=zmumifikowane+cia%C5%82o+Cieszk%C3%B3w+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+NMP ). Because it was buried in a wooden coffin, the body, however, did NOT deteriorate when it dried up. The reason why probably it is now officially claimed that bodies similar to the one from the church in Cieszków were „naturally mummified”, may be the lack of knowledge among people about the possibility of the existence of such non-perishable chemical elements created by God that constitute a different than the one still known to the official atheistic science the „periodic table of chemical elements”.

#I5. „Supernatural animals” and „supernatural objects” the existence of which is postulated by the findings of my Theory of Everything of 1985:

A short definition of supernatural animals, derived from my Theory of Everything of 1985, states that „supernatural animals are animals called into existence by any supernatural creature”. The creature that creates them does NOT need to be God, but can also be any among the supernatural creatures described in (a) to (j) from item #H3 of the web page named „2020life.htm”. Only that if the creation of a large number of such supernatural animals at the command of God is carried out by e.g. the faithful to God the so-called „Angels” described in (g) from item #H3 of the above web page „2020life.htm”, then God who supervises the course of this creation gives „souls” to all of these animals (which souls only God is able to „breathe” into them) and thus these animals will be alive – as is the case with e.g. „rains of live fish”, or rains of other living creatures or objects – shown in „Video #I5b” below. However, if a large number of such supernatural animals is created by one of these „Fallen Angels” described in (i) from item #H3 of the web page „2020life.htm”, then God will not „breathe” souls into these animals, thus they will be dead – although their bodies can still be identical to bodies of their counterparts living on Earth.

In turn the long (complete) definition of supernatural animals states that: „supernatural animals are any creatures with appearance or behaviour different from that of humans, which with their actions either break the laws of nature known by the ‚official atheistic science’ (e.g. they can: stop, slow down, or accelerate the passage of our time, run on the surface of the water – like the ‚moose cow’ shown below in ‚Video # I5a’, either materialize in a place where nothing was before, or suddenly disappear from the human view, or remain invisible to people – although they can be seen by other animals, etc.), or the features of their bodies, shapes, behaviours and abilities drastically contradict similar features of all creatures permanently existing on Earth and usually already known by the ‚official atheistic science’ (e.g. they have bodies, wings and the manner of flying once described as characterizing dragons)”. It is worth noting, that all the supernatural beings described in (a) to (j) from item #H3 from my web page „2020life.htm” are also capable of rapidly turning into supernatural animals or supernatural objects selected by them – behaviours of which will reflect the nature of these beings, while bodies (structures) of which supernatural „animals” or „objects” will have extraordinary attributes that are characteristic for bodies of creatures who incarnated into them. Such a turning is possible because bodies of supernatural beings are temporarily created by appropriate pre-programming of „drobinas of counter-matter” in the manner which is discussed in more details in items #J4.5 and #J4.6 from my web page named „propulsion.htm”, while is illustrated with the example of creating of so-called „Inca Walls” (still existing in Peru – e.g. see my web page „p_nfi.htm”) on our 18-second long free video entitled „Wall 4K” (see https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ). This is why, on the order of a given supernatural being, their bodies can immediately dissipate into a cloud of drobinas of counter-matter invisible to humans, and then in the blink of an eye they can either: reassemble into the shape of e.g. a completely different „creature” (the ability to change shape and appearance in such a way is called „shapeshifting” – see https://www.youtube.com/results?search_query=shapeshifting+animals+in+mythology ), which such a new creature is also alive because its soul is contained in the immortal „drobina of counter-matter” that resides in this body and that stores the soul of e.g. „Fallen Angel”; or reassemble into the shape of some „Object”, which, however, will be able to perform intelligent actions because it actually is a different materialization of e.g. the same „Fallen Angel” – for an example see „Video # I5b” below.

Most often, single such „supernatural animals” are formed by beings described either in (g) or in (i) from my web page „2020life.htm” – when these beings change into such animals in order to be able to carry out some actions imperceptibly for people. However in order for such a supernatural animal is able to „live”, it must have a soul. But only God is able to „breathe in” souls into a large number of such created completely a new supernatural animals (i.e. not created by „changing”) – consider e.g. „rains from live fish”). This means, that if e.g. „Fallen Angels” create a large number of such animals, then only dead animal bodies will be created – although these „Fallen Angels” can change themselves into living supernatural animals because while changing they also shift their own souls to a new body – as it is demonstrated to people on decks of UFOs.

Practically all religions of the world confirm the supernatural formation and appearance on Earth of such „supernatural animals”. We know a lot of them from the religions of the ancient Greeks, in which for example the god Zeus was known to chronically turn into an eagle or other animal in order to be able to sneak up on a beautiful human female and have sexual intercourse with her (see https://www.google.com/search?q=Zeus+turned+eagle ).

The truth that „supernatural animals” endowed with intelligence actually appear on Earth is confirmed by all „three witnesses” which I indicate and explain in (1) to (1c) from item #H1 from my web page named „2020life.htm”. And so, based on the findings of my Theory of Everything of 1985 the witness (1a) means „theoretical deductions” are the explanations and illustrations described in item #J4.5 from the web page named „propulsion.htm”, and revealing how from whirls of „God Drobinas” (drobinas of counter-matter) can be temporarily formed „bodies” of these supernatural animals. In turn the deductions described in (a) to (j) from item #H3 of my web page named „2020life.htm” explain from where these short-term created supernatural animals or objects take their „souls” that give life to their bodies. In turn the witness (1b) means the „Bible verses” provides numerous cases when the Bible informs us that such intelligent „supernatural animals” were actually created. Examples of (supernatural animals) are described, for example, in the Bible verses: (the Holy Spirit descending as a dove) „Matthew 3:16”, „Luke 3:22”, „John 1:32”; (Abraham’s sacrificial ram) „Genesis 22:13”; (fish) „Matthew 14:19-21”; „Mark 6:41-44”, John 21:11; (Moses’ rod turned into a serpent) „Exodus 4:3”; (Satan that took the form of a serpent) „Genesis 3:1”. In turn numerous witnesses (1c) in the form of „empirical evidence” are provided by people who saw such „supernatural animals” and documented their sightings for the use of other people – for an example see „Video #I5a” below, or see my own sighting of a „griffin” which I described in subsection R4.2 from volume 15 of my monograph [1/5], or on web pages for the key words griffin (in Polish spelled gryf) listed on my Polish web page named „skorowidz.htm”.

Unfortunately, the „official atheistic science” continually ignores the existence of such supernatural animals or objects and pretends that those who saw them are probably „insane”. The reason why this monopolistic science remains so deceptive is the incompetence of its research tools and employees resulting from the rejection by this old, ossified and to the bones corrupt science, the truth about God and about other supernatural beings, as well as resulting also firstly from its stubborn refusal for over 35 years to recognize the merits of my Theory Everything of 1985 which by the official science is forced to be disseminated under its first name the Concept of Dipolar Gravity, and resulting secondly from the rejection of my Philosophy of Totalizm which is opening people’s eyes to the truth (see my web page „totalizm.htm”).

On the other hand, factual and objective research of the supernatural „animals” or „objects” described here can provide extremely valuable confirmations and information „how”, „when” and „why” such supernatural creation of living creatures or objects is carried out, what attributes these creatures can acquire and demonstrate to people, and what benefits the humanity will gain from learning and accepting the fact of their existence (see examples of these benefits described in items #J4.5 and #J4.6 from my web page named „propulsion.htm”). As such, this research is able to finally open human eyes to the so far hidden from them truths about the reality that surrounds them, and to the power and possibilities that the learning of these truths will put into human hands.

https://www.youtube.com/watch?v=-wNiG_mnpYk
Video #I5a
: Here is a supernatural female „moose” running on the surface of water from a lake in Alaska, documented in a free English-language video entitled „A Moose defies gravity and runs across open water?” (2:15 minutes long). Because only supernatural „creatures” and „objects” are able to break the laws of nature, e.g. by walking (like Jesus) or running on the surface of water, the actual filming of this moose provides us with another amongst today already very extensive body of (1c) empirical evidence that supernatural „animals” and „objects” do exist and various people sometimes see them and document their sightings (similarly as a teenager I saw and documented the mentioned above „griffin”). It is worth adding here, that near New Zealand an extinct „bird of Jesus” (i.e. „Storm Petrel”) was filmed, which was described in items #G3 to #G3.2 from my web page named „prophecies.htm” and in item #F4.1.3 from the totaliztic web page named „stawczyk_uk.htm” – which film probably also documented another „supernatural sea bird”.

Probably numerous cases of such violations of the „laws of nature” taught in our schools and colleges, are also summarized in a 23:57-minute-long English-language YouTube video entitled „20 Teleportations & Time Travelers Caught on Tape”, in April 2021 available at https://www.youtube.com/watch?v=Hn_zXuCnDKc – which I already recommended to readers to watch in the caption under „Video #H3c” from my other web page named „2020life.htm”. This video compiles a whole range of filmed evidence on the supernatural creatures, supernatural animals and supernatural objects (e.g. bicycle, motorcycle and car) which either suddenly disappear from view, or suddenly become visible to people in places where previously no one nor them could be seen – e.g. watch on it from 8:56 minutes the disappearing supernatural bird (just like Zeus used to disappear) and from 20:03 watch the disappearing supernatural cat, then from 18:37 watch also the supernatural dog suddenly appearing, which previously was NOT in there. The above film also shows disappearing and suddenly appearing objects (e.g. cars) and human-looking creatures. Several of the cases shown in the above video are also commented (in Polish) in the video from „Video #I5b” provided below. For example, the appearance of the previously invisible cyclist, shown above from minute 19:19, on „Video #I5b” below is shown and explained in Polish starting from minute 0:44.

I am personally impressed by the high sense of humour with which supernatural creatures sometimes amuse themselves due to the mere knowledge that ignorance will NOT allow people to find out „what is really going on”. An example of just such a situation is documented from 8:13 to 8:31 minute of a 10:18 minute-long English-language YouTube video entitled „MOMENTS YOU WON’T BELIEVE YOUR EYES” available at https://www.youtube.com/watch?v=_Ge17KXjM28 . It shows a funny for them situation, when someone filmed felling a tree, while in a tiny hollow that appeared in the trunk of this tree left in the ground, a bear materializes several times larger than the diameter of this hollow. As in the knowledge of people the creature playing this amusing trick foresaw, no-one realized „what was really going on then”. This video also provides us with a very valuable information, stating that if there is a hidden hollow in a tree, or an empty space in a stone, then one of these supernatural creatures exiled to Earth may live in them, which after going outside takes a form of either a human or an animal, or a monster that reflects its nature with the appearance of which it can scare people. No wonder that the Malaysian cult of trees and stones named „Datuk” does NOT worship these trees or stones, but the supernatural creatures that inhabit them – asking these creatures for various supernatural favours in return for worshiping them and praying to them. Now I also understand why one of the worshipers of these creatures informed me that he saw a „Datuk” living in a tree to which he prayed, which Datuk while emerging from the tree assumed the appearance of a wild duck. By analogy to these „Datuk” one can also deduce that, for example, the empty space in the figure of the Teutonic Madonna from the niche of the castle church in Malbork, Poland – which clearly did NOT like Polish people (as both phases of my personal problems with which figure I described in „part #E” – especially in item #E2, from my web page named „malbork_uk.htm” and in item #D6.1 from another web page named „timevehicle.htm”) probably was also inhabited by one of those exiled to Earth supernatural beings who in exchange for worshiping it provided various supernatural services to the former Teutonic population of Malbork and East Prussia. Another example of the manner in which these supernatural creatures amuse themselves at the expense of people, is the skill with which for centuries they use versions of the saying „if you want to hide a tree, plant a whole forest around it”. I am puzzled the most by the fact that the majority of people still did not manage to get to realize this. (This saying is explained in more detail in a number of examples from my publications linked with its Polish key words „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las” from the Polish web page „skorowidz.htm” – e.g. I am explaining it in item #A5 from the web page named „totalizm.htm”). An example of the use by these creatures of the version of the saying that states „if people plant somewhere their own forest, then you can secretly plant there a few of your own trees with fruits satisfying your pleasures” – in English report numerous videos that can be searched for e.g. with the command: https://www.youtube.com/results?search_query=Sommerset+man+Gimp+suit – e.g. watch from 8:04 to 8:50 minutes of 10:48 minutes long video at https://www.youtube.com/watch?v=aQGS_7eY-wg . A Polish-language example of a presentation that gives a taste of people’s lack of understanding of what really happened there, can be viewed at lengths from 3:55 to 4:40 minutes from the 9:30 minute long video available at https://www.youtube.com/watch?v=aPxuoVd9JIo . I wonder if the reader (if he knows Polish) can figure out what the humorous nature of the situation discussed there was about?

An example of the benefits obtained from the empirical evidence for the existence of supernatural beings breaking a number of laws recognized by official atheistic science and called „laws of nature” can be the analysis of the anatomy and behaviour of a supernatural creature called „Mothman” which in the period from 1966/11/15 to 1967/12/15 terrorized the population of the town of „Point Pleasant” in the state of Virginia, USA (see https://www.google.com/search?q=mothman+point+pleasant ). This analysis allows to establish that this creature belonged to exactly the same species of supernatural creatures as another similar creature of the species, which in the vicinity of present Polish towns Cieszków and Milicz used to terrorize the population and scare local children under the warning „Sapieha flies” (in Polish „Sapieha leci”). This Polish „Mothman” is known to me from childhood folk tales which I am discussing in item #G1 of the web page „sw_andrzej_bobola_uk.htm”, while the appearance of whom I am illustrating on „Fig. #G1” from the web page „sw_andrzej_bobola_uk.htm”. There is even a short, 8:54-minute Polish-language film on YouTube entitled „Złota Piątka: Stworzenia, które MOGĄ ISTNIEĆ!” (meaning: „The Golden Five: Creatures that CAN EXIST!”) which in its length from 6:47 to 8:26 minutes discusses this „Mothman” from „Point Pleasant” in the USA. This video is available at https://www.youtube.com/watch?v=70zOyxxcfek . Another example of such benefits that can be achieved from the findings presented in item #I5 above of this post #334E, can be the ability to categorize the belonging of whatever is seen, e.g. on the basis of the criterion described above in #I5 of this post #334E – which criterion checks whether in the case of producing a large number of bodies of some creatures, these bodies already have „souls” and hence are „alive”, or are merely the shapes of certain creatures, but are dead. An illustration of this benefit can provide 1:26 minute of length from the free to watch video entitled „Dynamo The Magician – fish from a bucket” available at https://www.youtube.com/watch?v=bEeqbaF7Sys . Yet another benefit may be the understanding of the principles and mechanisms that cause in some of the numerous videos already available on YouTube to document statues moving, crying or drinking liquids – for their examples look through use the command https://www.youtube.com/results?search_query=moving+statues or the command https://www.youtube.com/results?search_query=crying+statue .

Of course, such supernatural beings that torment people did NOT appear just now. They are already described in the Bible. They have been known to folklore of various nations since time immemorial – for example in Poland under names: Zmora, Licho, Zła Czarownica, Czarnoksiężnik, Chochlik Drukarski, Poltergeist, Krasnoludek, etc. As their animal example, consider the American Romance horror movie of 2011 entitled „Red Riding Hood” (see https://www.google.com/search?q=Red+Riding+Hood ) based on medieval legends of „supernatural werewolves”. What puzzles me about this film is the fact that when, starting from 2021/3/27, I was just in the initial stage of writing „part #I” of the web page summarised in this post #334E for blogs of totalizm – for lack of space NOT intending at all to discuss in it historical legends about supernatural creatures, „Someone” by showing the above film on 2021/4/1 between 8:00 p.m. and 10:00 p.m. on the TVNZ 2 channel of New Zealand television, making it the only movie that was available to watch that day, as if making sure that I will also watch it, made me understand that I should NOT skip discussing these creatures. Because I do NOT believe in the so-called „coincidences” – I fill in that admonition and include here information about this next convergence of what is happening around me, with the truths about which I am trying to inform people who read my publications.

The findings described above in item #I5 of this post #334E, which this „Video #I5a” illustrates, are still only preliminary results of research based on my Theory of Everything of 1985 – i.e. the theory which due to hidden and continuous blocking of it I am forced to disseminate it under the unrecognized by the world its first name Concept of Dipolar Gravity, while under the name „Theory of Everything” that belongs to it and that I assigned to it shortly after its formulation, internet search engines popularize some propaganda film costly fabricated many years later to distract people from this theory that is extremely important for humanity (see https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything ). However, still already now the above findings of this theory allow for the accumulation of empirical evidence, which in the future may generate numerous benefits for humanity, for example by freeing people from the sources of hidden oppression that torment them now as well as from keeping everyone in the darkness – both of which forms of oppressions are caused by these hidden evil powers which for thousand of years managed to prevent the elimination of „money” from Earth accomplishable through the implementation of the „nirvana political system” summarized briefly in item #C7 from my web page named „nirvana.htm” while in the most enjoyable way learnable by watching of our half-hour long, free Polish-language film entitled „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany” (meaning: „World without money: Nirvana Political System” available to everyone at the Internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

https://www.youtube.com/watch?v=Nje7GhHC3Zw
Video #I5b
: Here is a Polish-language film with a length of 9:39 minutes, which in its length from 5:49 to 6:34 minutes illustrates one of these objects most often described under the name of „ball lightning”. These objects that emit very strong light always act in a manner that shows high intelligence – which suggests that in fact behind their appearance and behaviours there is some supernatural creature. How intelligently they behave, it is relatively well illustrated by the 5:45 minute long film in English entitled „Ball lightning” available at https://www.youtube.com/watch?v=qPkupFNev50 , which combines documented on film cases of their appearing. Most often they have a spherical shape of various diameters – as they are described by their observations which I published e.g. in items #E3 and #E3.1 from my web page named „newzealand.htm” and in subsections C, C1, D1 from our treatise [4b] in Polish (available for free via my web page „tekst_4b.htm”). I personally saw such an intelligently behaving strong red light – which even seemed to communicate telepathically with me, but in my case it had the shape of a captivatingly (and I could even say – „hypnotizing”) dancing red flame-tongue, which I described in item #J3 from the web page named „petone.htm”. Intelligent actions are able to demonstrate also large stones – one of which, i.e. the „walking” stone from Atiamuri, New Zealand, is described more comprehensively in item #D1, while illustrated on „Fig. #D1” from the web page named „newzealand.htm”. Of course, I assume that the reader also heard about the world famous „walking stones” from the so-called „Death Valley” in the USA – about which from time to time we are sensationally informed by various atheistic scientists who believe only in the existence of matter and the power of „laws of nature”, that they allegedly „decoded” the mystery of „what” and „how” causes them to wander.

Of course, there are also much larger „objects” that break the laws of nature known to science, than just balls of light, or stones. Another example of them are „rains of various creatures”. The most common of these are „rains of alive fish” (see https://www.youtube.com/results?search_query=fish+rain ). Official atheistic science believes that it knows the explanation for their existence based solely on the behaviour of inanimate matter, which explanation is claimed to be provided by work of tornadoes (see my web page „tornado.htm”) – which supposedly suck water together with live fish, and then throw the fish to the ground along with the rain. But the problem with such „scientific” explanations lies in the fact that those who disseminate them probably never saw such rains of alive fish with their own eyes. Hence their explanations are untrue in a whole range of vital details, while we all know the saying „the devil is in the details”. For example, in my childhood I watched such „a rain of alive fish called roach” through the window of our family house in times when nobody heard about „tornadoes” because for hundreds of kilometres around „in living memory” no tornado appeared then (my sighting of „rain of alive roach fishes” is described in the caption under „Fig. #D24” from my web page named „milicz_uk.htm” and in subsection I3.5 from volume 5 of my newest monograph [1/5], and also frequently I mention about it in item #F2 and in the caption under „Fig. #F2” as well as in (2) from item #F3, from my web page about the home village of Wszewilki). In addition to the lack of evidence for „tornadoes sucking them in”, living creatures falling with such rains are extremely strong and active – which would NOT take place if they travelled in the air for a long time and hence were as close to death as the proverbial „fish out of water”. Employees of official atheistic science also do NOT take into account the fact that almost always these alive fish are of only one species and size, looking as if they were created with the help of exactly the same working program run countless numbers of times, and that they usually fall with the rain for a long time, while if they are actually lifted by a tornado, then they should be of different sizes and species, and fall almost all at once.

Independently from the „rains of fish”, various other living creatures can also fall from sky. For me the most to think about are „rains of poisonous snakes” (see https://www.youtube.com/results?search_query=rain+of+snakes ) – because when knowing that there is some superior intelligence behind them, they stimulate for me, for example, questions of the type „for what”, „why”, „what they symbolize”, etc. A single photo of „snakes rain” shows the 20:17 minutes long English film at its length from 0:33 to 1:10 minutes, entitled „If You See This While Swimming, Get Out Of the Water Right Away” available at https://www.youtube.com/watch?v=lOH3CUncOeY , and also shows at lengths 1:00 and 5:04 minutes another 8:21 minute long Pakistani film entitled „Sanpoun Ki Barish Wali Real Video Dekhein” available at https://www.youtube.com/watch?v=YsDPvndwnqo .

Of course, there are many more similar creatures or objects behind which the intelligence of one of the supernatural beings is clearly hidden. However, I think that only the examples provided here are already enough to give the reader a good understanding of what I wish to draw his/her attention to, but the vital truth of what is still ignored or falsely distorted to the detriment of humanity.

#I6. Can we „count on” that the research of the institution of „official atheistic science” (which, for example, with repressions forces its employees to break God’s commandment from verse 20:16 of the biblical „Book of Exodus”), will find and provide us with the truth and correct answers regarding the evidence described here for the existence of at least a second unknown to this science set of chemical elements?

Motto: „If you have grown up from childhood years when ‚the path you walked was chosen for you by the orientation of the pants you wore’, then do NOT allow the views that someone previously forced onto you prompt you to ‚reject new or unfashionable knowledge’ that has the potential to decide about your entire future.” (A reminder of the author of this post #334E to NOT confuse „caution and scepticism caused by the requirement to be objective” with immature „rejection of all new or unfashionable knowledge.”)

We almost all know the „10 commandments of God” in the Bible presented in verses 20:3-17 from the „Book of Exodus”. One of them, expressed in verse 20:16, states – I quote from the Catholic „Millennium Bible”: „You shall not tell lies against your neighbour as a witness.” Despite the fact that breaking God’s commandments is a very serious sin, the institution of „official atheistic science” forces its employees with various repressions to burden their conscience with the sins of lying to the detriment of their neighbours, when, for example, they lecture students or disseminate publications claiming that: people arose as a result of „natural evolution” – means NOT as God’s creation; that our physical world of matter was created out of nothing as a result of a „big bang” – instead of admitting that even God does NOT create something out of nothing (hence God created everything in a manner described in the Bible with the words „what we see was not made of visible things” – as He assures us about it in verse 11:3 from the „Letter to the Hebrews” in the Bible) means instead of revealing the truth that e.g. „matter” of our world was created from „counter-matter” from the counter-world; that the „theory of relativity” – instead of the „reversible software time” confirmed by the Bible, rules over the laws of the elapse of time; etc., etc. In this situation can we „count on” that this institution of the „official atheistic science” will try to establish the truth about the non-perishable bodies of saints and about the existence of at least another set of chemical elements created by God – used, among others, for forming the bodies of Angels? In turn if this science accidentally comes across such a truth, as it could happen in the cases illustrated in the films from „Video #I6a” shown below, then whether the philosophical horizons narrowed down by the philosophy of its employees allow them to investigate the evidence containing this truth in a way that broadens knowledge of mankind, and even if „yes” – will the decision makers of this oppressive science allow these employees to disclose the discovered truth to the public? Especially that the possible finding of the actual existence of such at least one more set of chemical elements would provide another scientific confirmation that God does exist, and that the insistence of official atheistic science on statements of the „theory of evolution” is just lies.

I personally believe that in order that humanity ever learns the truth regarding the evidence discussed here for the existence of at least two sets of chemical elements, another one of which God uses (amongst others) for the formation of bodies of Angels described in (g) from item #H3 of my other from the web page named „2020life.htm”, first on Earth must be officially established at least one competitive university operating according to the canons of the new „totaliztic science” that seeks and promotes the truth – which I describe more comprehensively in my publications, e.g. in „part #C” from another web page named „telekinetics.htm” (especially see in there e.g. items #C1, #C4 and #C6). Furthermore, the new „totaliztic science” should also take over the objective and factual research of God from the hands of today’s „knowledge-rejecting” priests – so that the humanity would finally obtain an institution that would stop acquiesce „nodding” (as today’s priests do) even to obvious lies about God, while instead of conformist nodding, this new institution would undertake objective scientific research, which would begin to discover and disseminate amongst people the full and factual truth about our God.

https://www.youtube.com/watch?v=CrYKYCk05Ho
https://www.youtube.com/watch?v=uPzjERi2xfA

Video #I6a: Here are links to examples of filmed evidence (with comments in English), which, depending on the philosophical horizons of scientists who have the opportunity to study it, may either (A) lead to stagnant conclusions full of understatements and deficiencies and thus to maintain the „official atheistic science” and knowledge that it has reached on a previous „petrified” level, or (B) may lead to scientific discoveries that will elevate humanity to the next level of consciousness. These films show corpses of various creatures (including possibly of supernatural beings – of the kind that I described above when discussing „Video #I5b”), which were „buried” in hollows of trees with no entry. In the video from the highest of the links provided above, such a corpse of a woman can be seen starting from 1:29 minutes of the length of the video, while in the second one a corpse of a dog is shown from 2:39 minutes. So if the philosophy of scientists who have the ability to research such corpses is mediocre because it is narrowed to the present views of the „official atheistic science” which has the habit of using Occam’s Razor (see https://www.google.com/search?q=Occam%27s+Razor ) for overdoing „cut out”, including cutting out everything that limits the ambitions or greed of its decision makers or most obstreperous employees, then the existence of these corpses will be explained by these scientists with some banal statement, which will completely contradict the situation in which the corpse was found (for example, it will claim that the living carriers of this corpse „entered” the tree – although the hollows in which they were found had NO entrance opening, or e.g. the position of the corpse in the hollow will be reversed than it should be in the manner of their placement in this tree described by scientists). As a result, human knowledge will NOT move forward in spite of having access to this evidence. However, if this corpse is examined by someone with broad philosophical horizons, then perhaps he/she will take into account the premises contained in the above items #I2 and #I5 of this post #334E, which may lead e.g. to the discovery of the existence of the so-far unknown to humanity „new periodic table of elements”, and thus what suddenly would then raise the knowledge and awareness of our civilization to a completely new level, and perhaps would also change the suicidal path that humanity is currently following.

If, in accordance with the „motto” from the above item #I6 of this post #334E, in research and conduct one distinguishes between „caution and scepticism caused by the requirement to be objective” from the childish insistence on views forced upon us at school and from „rejecting any new or unfashionable knowledge” due to the prior acquisition of such views imposed by force, then knowledge is released from bonds and can rise to any level. Examples of what can then be noted and understood are revealed not only by these items #I1 to #I7 of this post #334E, but also e.g. by „parts #L” (especially item #L1) from the web page named „god_proof.htm”, „part #W” from the web page named „humanity.htm”, item #I2 from the web page named „pajak_jan_uk.htm”, or from the entire web page named „2020life.htm”.

I found the above videos on YouTube around mid-April 2021. However, many of the films shown there are deleted over time, and new ones are placed in there. Hence, if the reader wants to check if the above films still exist in there or if there are any new films presenting the same categories of evidence, then he/she should search for them with, for example, using commands: https://www.youtube.com/results?search_query=skeleton+in+tree or https://www.youtube.com/results?search_query=entombed+in+tree . Knowing tastes of these beings and their habits of hiding in hollows of trees and in empty stones, I would NOT be surprised if their achievement was also the famous puzzle from UK Who Put Bella in the Wych Elm? – discussed in YouTube on dozens of videos.

#I7. It is in our own interest that we do NOT reject the truth only because we consider it incompatible with the views biasedly and falsely forced onto us:

„There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.” Unfortunately, sometimes with indescribable detriment to themselves a large proportion of people reject the truth only because they consider it inconsistent with the views previously forced onto them in schools. They do NOT notice, that those ones who forced onto them these views: (a) ruthlessly destroy all who reveal the truth; (b) are in fact a lucrative monopoly that prevents the emergence of truth-seeking competition; and (c) from 2001/9/11 they reveal to us that the hidden goal of this forcing is to bring humanity to the collapse – in which they have almost already succeeded, as our Polish film with the title „Zagłada ludzkości 2030” – see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (i.e. of the title meaning: „The Great Purification of Humanity of 2030s”) tries to warn everyone about it. Meanwhile, the rejection of the truth will most likely cost the „rejectours” the loss of the so-called „eternal life”. This is why in „part #L” of my web page named „god_proof.htm” I am trying to explain how already at the present level of our knowledge and understanding of the situation on Earth we are able to identify those who force evil and confusion onto us, and thus NOT to be persuaded by them and therefore prudently to avoid inscribing on our foreheads or hands the „mark of the beast” described in the Bible and, unfortunately, from bearing the sinister consequences of having this mark. After all, the safest way in life is to follow the „narrow path of precaution” (see verses 7:13-14 from the biblical „Gospel of St. Matthew” discussed in „part #Y” of my web page named „2020life.htm”), in every matter making sure „whether there are for it” and „what state” these „three witnesses” described in (1) to (1c) from item #H3 of the web page „2020life.htm”, who for every truth on which it is worth to rely and we should rely they always confirm the truth and compliance with God’s intentions.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #334E documenting that chemical elements from the bodies of supernatural beings are characterized by attributes different than in humans, is an adaptation of the content of „part #I” (i.e. items #I1 to #I7) from my English web page named „sw_andrzej_bobola_uk.htm” (update of 2021/3/27, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/sw_andrzej_bobola_uk.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/sw_andrzej_bobola_uk.htm
http://gravity.ezyro.com/sw_andrzej_bobola_uk.htm
http://nirwana.hstn.me/sw_andrzej_bobola_uk.htm
http://drobina.rf.gd/sw_andrzej_bobola_uk.htm
http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola_uk.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola_uk.htm , it is enough if in that address the name of the web page „sw_andrzej_bobola_uk.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „immortality.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola_uk.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #334E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print” 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” 24pt – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #334E about chemical elements different than known to official science:

332E, 2021/3/5 – Personal proof that „God exists” (#D1 to #D5 in „2020life.htm”)

331E, 2021/2/1 – „Theory of Life of 2020” (#H1 to #H6 in „2020life.htm”)

330E, 2021/1/1 – the truth of the latest findings about God (#I2 in „pajak_jan_uk.htm”)

328E, 2020/11/1 – nirvana political system (#C7 in „nirvana.htm”)

325E and #326E, 2020/8/1 – God Drobinas (#K1 and #K2 in „god_exists.htm”)

324E, 2020/7/1 – operational perpetual motion (#B3 in „fe_cell.htm”)

308E, 2019/3/25 – God as a living program (#A0 in „god_proof.htm”)

296E, 2018/5/1 – My sighting of „Burning Bush” (#J3 in „petone.htm”)

295E, 2018/4/17 – my Cyclic Tables (#J1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)

273E, 2016/7/17 – the infinity of the universe (#D4 in „dipolar_gravity.htm”)

272E, 2016/5/30 – ignoring morality ruins research results (#B3 in „portfolio.htm”)

269E, 2016/4/12 – 100% corruption (#E3 in „pajak_for_mp_2017.htm”)

230E, 2013/3/1 – how our reversible time works (#C3 in „immortality.htm”)

151E, 2008/5/15 – incompetence of official atheistic science (#B1 in „ufo_proof.htm”)

117E, 2007/4/7 – self-evolution of God (#B1 in „evolution_pl.htm” and #C5 in „2020life.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

PS: If you know the Polish language or know someone who can quickly translate for you from Polish into your native language, and you DO NOT know yet that there is a very simple way to prevent once and for all the misfortunes affecting humanity and turn the present fall and suffering of people into their future development and happiness, then you should watch our half-hour, watchable for free, Polish-language YouTube video entitled „World without money: The Nirvana Political System” (in Polish saying: „Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany”). This video is available at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . It explains how it is possible to completely eliminate „money” and „fear” from the Earth, and with them eliminate also the human greed – which are the sources of almost all evil that torments people. After watching this film, it is also worth getting to know details of the phenomenon of „earned nirvana” that generates indescribable happiness and that is designed by God, while since 2006/1/11 it is adopted by the „Nirvana Political System” to be used around the world to replace „money” and „fear” in motivating productive work of humans. The descriptions of this phenomenon of „earned nirvana” are provided in item #C7 of my web page named „nirvana.htm” and in publications indicated there – for example, publications such as „part #L” and INTRODUCTION from my web page named „smart_tvs.htm” which explain what is worth to take notice in the phenomenon of nirvana and in the above film, and what their critics overlook in the to-date discussions of this project for the peaceful and democratic improvement of the principles of human life and also of our entire world of matter.