Archive for Styczeń 2014

#241: „Dlaczego” zapowiedź, że to Korea zbuduje magnokrafty mojego wynalazku, oraz stanie się następnym (i ostatnim) narodem przewodzącym światu, jest zawarta w metodach działania Boga, czy m.in. w staropolskiej przepowiedni iż „żółta rasa zapanuje nad światem”

2014/01/27

Motto: „Bóg lubi zaskakiwać ludzi realizowaniem tego co niemal wszyscy uważają za nieprawdopodobne lub niemożliwe.”

Nasz świat pomału zbliża się do roku 2036. Z regularności zaś wpisanych w omawianą poniżej tzw. „Tabelę Cykliczności dla Napędów” wynika, że około owego roku 2036 ma być zbudowany na Ziemi wszechpotężny statek międzygwiezdny mojego wynalazku, zwany „magnokraftem”. Ten mój gwiazdolot będzie zapewne zbudowany aby wynieść ludzi do gwiazd, oraz aby udostępnić swym budowniczym nieograniczone zasoby kosmosu. Prawdopodobnie dodatkowym impulsem do podjęcia budowy magnokraftu będzie też potrzeba obrony kraju jego przyszłych posiadaczy przed falami zagłodzonych mieszkańców sąsiednich krajów, którzy wcześniej ulegną anarchii w wyniku pogłębiania się procesów upadku ładu i porządku publicznego jakich początki zaczęły być klarownie widoczne już w 2013 roku, a jakie są następstwem światowego kryzysu ekonomicznego z 2008 roku. Wszakże taki nieustannie pogłębiający się proces utraty respektu dla praworządności i dla ładu publicznego nieodwołalnie wiedzie do anarchii, upadku produkcji żywności, oraz powstania fal zagłodzonych ludzi którzy jak szarańcza watahami zaatakują sąsiadujące kraje i też wyniszczą w nich produkcję żywności oraz zainicjują anarchię. Kraje więc w których ciągle będzie panowała praworządność zostaną zmuszone aby bronić się jakoś przed owymi falami oszalałych z głodu mieszkańców krajów które już popadły w anarchię – tak jak w punkcie #C2 swej strony „petone_pl.htm” wyjaśniłem to dla okoliczności powstania „kaplicy czaszek” w Czermnej k. Kudowy Zdroju, na terenie obecnego Dolnego Śląska (z Polski). Najefektywniejszą zaś obroną przed owymi watahami zagłodzonych sąsiadów będzie właśnie mój śmigły magnokraft. Wszakże w sytuacji upadku wielu państw i światowej utraty dostępu do surowców i do paliw, armiom państw w których ciagle utrzyma się praworządność zabraknie amunicji, benzyny i żołnierzy aby móc się bronić przed tymi coraz liczniejszymi bandami zagłodzonych i zdeterminowanych ludzi. Łatwo więc przewidzieć, że kiedy anarchia i głód zaczną się rozprzestrzeniać po świecie, nagle wiele krajów podejmie desperackie wysiłki aby zbudować mój magnokraft. Większość z tych krajów zapewne NIE zdąży z tą budową i wcześniej sama padnie ofiarą szerzącej się anarchii i głodu. Wszakże zbudowanie magnokraftu nawet przy najenergiczniejszych wysiłkach zespołu nowicjuszy ciagle zajmie wiele lat – co wyliczyłem i wyjaśniłem m.in. w punkcie #J3 ze strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”. Jednak jeden z owych krajów zapewne zdąży go zbudować na czas – ratując się w ten sposób przed upadkiem i zapoczątkowując nową erę na Ziemi. Wszakże jakby „produktem ubocznym” zbudowania magnokraftu będzie, że mój statek zamieni kraj który jako pierwszy w świecie zacznie nim dysponować, w światowe mocarstwo i w nowego przywódcę ludzkości – i to bez względu na to jak mały ów kraj by NIE był, czy ile wynosi liczba jego ludności. Wszakże militarnym zdolnościom mojego gwiazdolotu nikt NIE będzie w stanie się oprzeć – co wyjaśniają dokładniej punkty #E1 do #E22 ze strony o nazwie „military_magnocraft_pl.htm”. Przykładowo, wystarczy zaledwie około 12 godzin czasu, aby cały kraj europejski średniej wielkości, taki jak Anglia, Francja, czy Niemcy, zamieniony został w kompletną pustynię przez tylko jeden magnokraft. W niniejszym wpisie wyjaśnię więc jak metody działania Boga, a także jak inne rodzaje przesłanek i materiału dowodowego (np. staropolska przepowiednia, że „żółta rasa zapanuje nad światem”), pozwalają już obecnie przewidywać, iż owym krajem który zbuduje mój magnokraft, poczym w sposób zupełnie niezamierzony zapanuje nad światem i zostanie przez Boga awansowany na następnego przywódcę Ziemi, będzie maleńka Korea. Proponuję zapamiętać niniejsze przewidywania. Wszakże 2036 rok już niedaleko. Spora część czytelników niniejszego wpisu otrzyma więc wówczas przywilej stwierdzenia, że osobiście czytali jeszcze w 2014 roku niniejszą zapowiedź nadchodzącej epoki głodu, chaosu, anarchii, zaniku dostępu do surowców i do paliw, braku porządku publicznego i upadków państwowości, oraz spowodowanej tymi ludzko-zaindukowanymi kataklizmami rewolucyjnej transformacji naszego świata, jaką po 2036 roku owi czytelnicy będą mogli obserwować na własne oczy.

Wnioskowanie na jakim bazuję opisywane tu przewidywania o zbudowaniu mojego magnokraftu przez Koreę i o nadchodzącym przywództwie Korei nad światem, wynikają z obserwacji, że we wszystkich działaniach Boga istnieje zdumiewająca ciągłość, oraz ściśle przestrzegana jest „zasada przyczyny i skutku”. Przykładowo, mój wynalazek „magnokraftu” wcale „NIE spadł mi z nieba”, a wyniknął on z moich pracowitych analiz rodzaju „Tabeli Cykliczności dla Napędów Ziemskich”, którą opracowałem (czy wynalazłem), jeszcze w 1972 roku. Tabela ta opisana jest dokładniej w punkcie #B1 strony o nazwie „propulsion_pl.htm”. Jest ona rodzajem „Tebeli Mendelejewa” – tyle, że zamiast cech kolejnych pierwiastków chemicznych, moja „Tabela Cykliczności” opisuje cechy kolejnych urządzeń napędowych wynajdowanych i budowanych na Ziemi, oraz wskazuje przybliżone lata kiedy napędy te mają być zbudowane. To właśnie dzięki analizie regularności zawartych w mojej „Tabeli Cykliczności” już w 1980 roku zdołałem wynaleźć i rozpracować swoje magnokrafty jakie zgodnie z nią mają być zbudowane dopiero około 2036 roku, zaś w 1983 zdołałem już wynaleźć i rozpracować swoją komorę oscylacyjną – która będzie dostarczała napędu moim magnokraftom. Ponadto, moja „Tabela Cykliczności” pozwoliła mi też wynaleźć i rozpracować budowę i działanie wehikułów czasu – które otworzą ludziom dostęp do nieśmiertelności, zaś których zbudowanie na Ziemi jest dosyć potrzebne także i Bogu ponieważ np. „bez poznania budowy i działania wehikułów czasu ludzie NIE są w stanie naprawdę zrozumieć Boga ani treści Biblii”. Powyższy ciąg moich wynalazków, z których każdy był „przyczyną” dla wynalazku jaki nastąpił po nim, zaś „skutkiem” dla wynalazków jakie miały miejsce przed nim, dosyć klarownie dokumentuje jak konsystentnie Bóg wdraża ową „zasadę przyczyny i skutku” we wszystkich swoich działaniach.

Polegając na owej konsystencji Boga we wszystkim co Bóg czyni, a także wiedząc o działaniu boskiego tworu softwarowego – jaki w punkcie #C4 swej strony „immortality_pl.htm” opisałem pod nazwą „omniplan”, jestem w stanie wydedukować na ich podstawie „dlaczego” w latach które bezpośrednio następowały po moich wynalazkach „magnokraftu” i „komory oscylacyjnej”, żaden z krajów o przeważająco europejskiej ludności NIE odpowiedział na moje niezliczone apele i błagania aby pozwolić mi zbudować u nich te strategiczne urządzenia przyszłości. A wszakże swe pisma wyjaśniające dokładnie czym jest mój magnokraft i moja komora oscylacyjna, oraz informujące precyzyjnie jaki jest program moich badań po podjęciu i zrealizowaniu których uzyska się działające prototypy owych poteżnych urządzeń mojego wynalazku, wysłałem do praktycznie każdej instytucji mogącej pozwolić mi na ich zbudowanie, a zlokalizowanej w takich krajach jak USA, Anglia, Francja, Niemcy, Australia, oraz Nowa Zelandia. Podania o pracę wysyłałem też do praktycznie niemal każdej uczelni w Polsce, dając w nich znać, że jestem wynalazcą magnokraftu i komory oscylacyjnej, oraz że chciałbym podjąc budowę i badania owych urządzeń podczas swej pracy w danej uczelni. Jednak żadna z instytucji owych krajów do jakich się zwracałem, NIE wyraziła swej zgody ani NIE dała mi szansy abym zbudował dla nich swój magnokraft i swoją komorę oscylacyjną. Z kolei wszystkie uczelnie w jakich podejmowałem dowolną dostępną w nich pracę aby chociaż móc zarobić na chleb, nie tylko że NIE pozwalały mi otwarcie prowadzić badań nad magnokraftem i nad komorą oscylacyjną, ale wręcz w podjęciu tych badań aktywnie mi przeszkadzały. Kiedy zaś, pomimo zakazów, zbyt mocno przy tych badaniach się upierałem, wówczas owe uczelnie pod byle pretekstem „wylewały” mnie na bruk – tak jak całkiem otwarcie uczynił to nowozelandzki „Uniwersytet Otago”.

Pod koniec 2007 roku zaprzestałem aktywnych wysiłków aby próbować zbudować dla kogoś swój magnokraft i swoją komorę oscylacyjną – chociaż nawet i obecnie ciągle utrzymuję bierną gotowość aby rozpatrzyć możliwość dopomożenia narodowi i krajowi który zwróci się do mnie z prośbą o moralne i intelektualne wsparcie jego wysiłków zbudowania magnokraftu i/lub komory oscylacyjnej. W zamian za tamte uprzednie aktywne wysiłki, w 2007 roku rozpocząłem długoterminowy program badań nad metodami działania Boga – tak jak dokładniej to opisałem w punktach #H4 i #H3 swej strony o nazwie „prawda.htm”. Do końca 2013 roku ten nowy program badań pozwolił mi już naukowo odkryć i potwierdzić to co Biblia stwierdza od tysiącleci i co wyjaśniłem w punktach #H1 do #H7 owej strony „prawda.htm” oraz w punktach #C1 do #C9 swej strony o nazwie „god_istnieje.htm”, jednak co większość ludzi ignoruje ponieważ oficjalna nauka wmawia ludzkości, że „Bóg NIE istnieje”. Mianowice, pozwolił mi naukowo odkryć i potwierdzić, że Bóg „żelazną ręką” steruje praktycznie wszystkim co się dzieje na Ziemi i w naszej części wszechświata, czyli steruje nawet losami i historią każdej prawdy czy ilością bólu i cierpień jakie każda osoba musi doznać i przeżyć. To zaś odkrycie wyjaśnia też, iż owo upieranie się krajów o przeważająco europejskiej ludności aby uniemożliwić mi zbudowanie magnokraftu i komory oscylacyjnej właśnie u nich, faktycznie było dyskretnie sterowane przez Boga. To zaś ustalenie prowadzi do następnego wniosku, mianowicie iż zbudowanie w krajach o przeważająco europejskiej ludności, tak potężnych urządzeń technicznych jak mój „magnokraft” i moja „komora oscylacyjna”, zdecydowanie NIE leży w planach Boga. Wszakże gdyby leżało ono w boskich planach, wówczas nawet gdyby teraz było jeszcze zbyt wcześnie na ich zbudowanie, ciągle Bóg by mi pozwolił abym chociaż zaczął ich budowę dla któregoś z krajów o przeważająco europejskiej ludności. Owe potężne urządzenia są przecież intelektualnymi produktami całego mojego życia i stąd jakby moimi „intelektualnymi dziećmi”. A wiadomo, że Bóg zawsze popiera ludzkie wysiłki zatroszczenia się o przyszłość swych dzieci.

Ustalenie, iż w planach Boga NIE leży zbudowanie w krajach o przeważająco europejskiej ludności moich urządzeń jakie noszą w sobie potencjał aby wydźwignąć zupełnie nowy kraj i naród do roli nowego przywódcy świata, wskazuje na coś raczej szokującego. Mianowicie, implikuje ono, że w planach Boga leży już bliskie odebranie przywództwa nad światem z rąk ludzi europejskiej rasy i oddanie tego przywództwa w nowe ręce narodu o zupełnie odmiennej rasie niż Europejczycy, zaś głównym instrumentem tej zmiany przywódcy stanie się właśnie magnokraft mojego wynalazku. Kim zaś będą owi przyszli przywódcy świata, dosyć klarownie wskazuje to staropolska przepowiednia, że „żółta rasa zapanuje nad światem”. Jednak „żółta rasa”, to wiele narodów, krajów i kultur – bo praktycznie cała południowo-wschodnia Azja. Następnym więc pytaniem na jakie warto poszukać odpowiedzi, jest „który z tych narodów będzie awansowany przez Boga na następne mocarstwo i przywódcę świata?”. (Warto przy tym sobie też uświadomić, że zgodnie z przepowiednią zawartą w Biblii, ów następny przywódca świata będzie też juz ostatnim przywódcą przed zanikiem przydatności dla Boga obecnej formy naszego świata fizycznego i przed stworzeniem przez Boga następnego świata zapowiadanego w Biblii w jakim ludzie bedą żyli nieskończenie długo – po wskazówki patrz punkt #J3 strony o nazwie „malbork.htm”.)

Sporo krajów południowo-wschodniej Azji daje się już obecnie wyeliminować z rozważań bazując na znajomości celów i metod działania Boga. Przykładowo, celem dla którego Bóg oddaje przywództwo nad światem w ręce coraz to innego narodu i kraju, jest praktyczne przetestowanie jak dana kombinacja cech narodowych ludzi radzi sobie w rządzeniu zbiorowiskiem odmiennych narodów o różniących się kulturach i cechach. Z uwagi na ów cel Boga, każdy naród i kraj otrzymuje przywództwo nad światem tylko jeden raz w dziejach Ziemi, poczym Bóg wie już to czego chciał się dowiedzieć i oddaje przywództwo w odmienne ręce. W południowo-wschodniej zaś Azji, Chiny i Japonia już uprzednio otrzymały swoje szanse na przywództwo nad światem. Można więc je wyeliminować z dalszych rozważań. Japonia zresztą okropnie podpadła wówczas Bogu pod względem moralnym – stąd np. się biorą jej powtarzalne kłopoty nuklearne (np. te opisywane w punktach #M1 do #M2 mojej strony o nazwie „telekinetyka.htm”). Inne kraje, np. Kambodża czy Tajlandia, dają się wyeliminować już na bazie chaosu jaki w nich panuje. Wszakże zanim ktoś otrzyma od Boga rządy nad całym światem, najpierw musi udowodnić iż jest w stanie poprawnie rządzić się we własnym kraju. Do przyszłego przywódcy świata NIE może więc odnosić się staropolskie powiedzenie iż jego kraj „nierządem stoi”. Stąd tych narodów „żółtej rasy”, których kandydaturę należy poważnie rozważyć, pozostaje bardzo niewiele.

Aż cały szereg odmiennych przesłanek wskazuje na to, który dokładnie naród i kraj południowo-wschodniej Azji stanie się owym następnym mocarstwem oraz przywódcą świata – ostatnim przed zakończeniem się obecnej fazy istnienia Ziemi (i przed „końcem świata” jakiego historycznie już raczej niedaleką datę prawdopodobnie wskazuje punkt #N1 strony o nazwie „quake_pl.htm”). Każda z tych przesłanek jest też zupełnie niezależna od innych. Jednak wszystkie one konsystentnie wskazują, że owym przyszłym (i ostatnim) przywódcą świata stanie się Korea. Wymieńmy tutaj najwazniejsze z owych przesłanek. Oto one:

1. Owa istotna staropolska przepowiednia, stwierdzająca że „żółta rasa zapanuje nad światem”. Odnotuj przy tym, że w dzisiejszych czasach „żółta rasa” typowo kojarzy się nam z Chinami. Jednak w dawnej Polsce Chiny miały szczególne poważanie i pozycję. Stąd w przeszłości Polacy zawsze do nich referowali pod nazwą Chiny – po przykład tego referowania patrz wiersze o „kuraminie” przytoczone na stronie „healing_kuramina.htm”, zaś opisywane w punktach #H1 i #F5 ze strony o nazwie „healing_pl.htm”. Użycie więc w omawianej tu staropolskiej przepowiedni wyrażenia „żółta rasa”, zamiast konkretnej nazwy narodu, dodaje się do uprzedniego wyjaśnienia, że Chiny już dawno temu przeszły boski egzamin sprawowania się w roli przywódcy świata, oraz dodatkowo potwierdza, że owa staropolska przepowiednia referuje do jakiegoś innego niż Chiny narodu – np. do Korei.

2. Ekonomia Korei. Jeśli odnotujemy co już obecnie maleńka Korea Południowa zdołała osiągnąć, oraz ekstrapolujemy to do czasów kiedy do Korei Południowej dołączy kiedyś wygłodzona ludność obecnej Korei Północnej, wówczas pozwoli to nam uświadomić sobie, co faktycznie się dzieje w dzisiejszym świecie i do czego zmierza dzisiejszy rozwój sytuacji.

3. Powaga i determinacja leżące w naturze Koreańczyków. Te ich cechy narodowe aż rzucają się w oczy w ich kraju. Przykładowo, cokolwiek Koreańczycy czynią, inwestują w to cały swój zapał i całą energię – po przykłady patrz moja strona „korea_pl.htm”. Jakże zdecydowanie się więc oni różnią od „zblazowanych” w dzisiejszych czasach mieszkańców Europy, Ameryki, czy nawet niedalekiej od Korei Japonii.

4. Moralna poprawność „stosunku do prawdy” u Koreańczyków. Stosunek ten omówiłem szerzej w punktach #H2 i #H7 swej strony o nazwie „prawda.htm”. Dla Boga jest on podstawowym kryterium jaki decyduje o czyimś wzroście lub upadku. Według zaś moich osobistych doświadczeń, w Korei Południowej ów „stosunek do prawdy” jest najbliższy do wymaganego przez Boga, ze wszystkich krajów jakie ja miałem okazje odwiedzić i poznać w swoim życiu.

5. Imponujący poziom moralny Korei. Poziom ten odnotowałem podczas swojej profesury w Korei Południowej. Opisałem go w punkcie #I1 swej strony o nazwie „quake_pl.htm”. Trzeba zaś pamiętać tu ustalenie nowej „totaliztycznej nauki”, że „moralność jest kluczem do wszystkiego” – po przykłady potwierdzające prawdę tego ustalenia patrz punkt #B4 strony „morals_pl.htm”, punkt #A1 strony „totalizm_pl.htm”, punkt #P1 strony „changelings_pl.htm”, czy punkt #H7 strony „prawda.htm”. Zgodnie też z tym ustaleniem nowej „totaliztycznej nauki” (tj. tej nowej nauki jaką opisują punkty #C1 do #C6 strony „telekinetyka.htm”), przywództwo nad światem Bóg zawsze oddaje w ręce narodu który w danych czasach wykazuje się najwyższym poziomem moralności wśród swych zwykłych obywateli. Mechanizm jaki rządzi tym związkiem pomiędzy średnim poziomem moralności danego narodu, a jego rolą i losami, opisałem szerzej aż na całym szeregu swoich stron dyskutujących zjawiska tzw. „przekleństwa wynalazców” oraz „wynalazczej impotencji” – po przykład opisu tego mechanizmu patrz punkt #H6 na stronie o nazwie „prawda.htm”.

6. Moje wielokrotne empiryczne doświadczanie, że gdziekolwiek Bóg mnie wysyłał, zawsze miał ku temu bardzo istotne powody. Zawsze też owe boskie powody wysłania mnie do danego miejsca okazywały się mieć istotny związek z moralnością, metodami działania Boga, oraz z rozwojem ludzkiej wiedzy o Bogu. Przykładowo, kiedy w 1982 roku Bóg wysłał mnie do Christchurch, powodem było danie mi szansy dokładnego poznania poziomu tzw. „grupowej moralności” w mieście które w 2011 roku Bóg zamierzał zniszczyć trzęsieniem ziemi opisanym tutaj skrótowo w punkcie #G2, zaś omówionym szczegółowo w punktach #P6 i #P7 odrębnej strony o nazwie „quake_pl.htm”. Skoro więc Bóg wysłał mnie do Korei Południowej na 10-miesięczną profesurę, pozwolił mi tam na dokonanie istotnych odkryć i na przeprowadzenie przełomowych formalnych dowodów naukowych, oraz dał mi możność opublikowania tam mojej najnowszej monografii [1/5], wszystko to wzięte razem z całą pewnością oznacza, że Korea spełnia w planach Boga jakąś wyjątkową rolę.

7. Stwierdzenia Biblii. Biblia dosyć jednoznacznie podkreśla, że przyszłym (i ostatnim) przywódcą świata będzie „Bestia mówiąca jak Smok” – po przykład patrz bibilijna „Apokalipsa św. Jana”, werset 13:11, dyskutowana szerzej w punkcie #H7 mojej strony o nazwie „prawda.htm”. „Smok” zaś faktycznie jest symbolem kultury Korei, w której jest on obecny w praktycznie każdym aspekcie tamtejszej tradycji, historii i folkloru.

8. Już dzisiejsza obecność w Korei Południowej wszystkich atrybutów mocarstwa, z wyjątkiem tych jakie Koreańczykom może dać zbudowanie mojego magnokraftu – czyli za wyjątkiem „władzy” nad innymi krajami. Innymi słowy, już dzisiaj Korea Południowa wypracowała sobie wymagany poziom moralności, zaradności, ekonomicznego dobrobytu, umiejętności efektywnej pracy zespołowej, poprawnych metod rządzenia i administrowania własnym krajem, umiejętności pokojowego radzenia sobie z agresywnymi i niebezpiecznymi sąsiadami, itp. Jedynym czego jej jeszcze brakuje aby stać się mocarstwem przewodzącym światu, to „władza” nad innymi narodami i krajami. Jednak z definicji „władzy nad innymi” wiadomo, że „władza” to posiadanie czegoś, co inni pożądają, lub czego inni się boją. Przykładowo, to właśnie z tego powodu, we wszystkich krajach których prawa wymuszają jednożeństwo (monogamię) na swoich obywatelach, żony mają władzę nad swoimi mężami – tak jak wyjaśnia to punkt #J2.2.2 strony o nazwie „morals_pl.htm”. To też z tego powodu rządy mają władzę nad swymi obywatelami (wszakże rządy posiadają policję, sądy i więzienia), zaś mocarstwa mają władzę nad rządami innych krajów (wszakże mają one armie, potężne ekonomie i dominację rynków). Aczkolwiek więc budowanie magnokraftu mojego wynalazku będzie zapewne zaincjowane kompletnie odmiennymi powodami wyjaśnionymi na początku tego podpunktu #H1.1 – np. bronieniem swojej produkcji żywności przed watahami oszalałych z głodu mieszkańców krajów już popadłych w anarchię, czy dostępem do nieograniczonych zasobów kosmosu, sam fakt posiadania magnokraftu dostarczy Korei tego pożądanego i postrachowego czegoś. Wszakże mój magnokraft, zaś potem i mój wehikuł czasu, jest właśnie tym, czego inni zarówno będą pożądali jak i czego inni będą się bali – po szczegóły patrz np. punkt #E5, czy punkty #E1 do #E22, na stronie o nazwie „military_magnocraft_pl.htm”, albo punkty #L3 i #L4 na stronie o nazwie „magnocraft_pl.htm”, albo też podrozdziały G14 do G14.2 z tomu 3 mojej najnowszej monografii [1/5].

Przesłanek podobnych do powyższych jest oczywiście znacznie więcej niż te 8 jakie zdecydowałem się tu wskazać. Z łatwością też owych przesłanek daje się wskazać ponad 12 – co zgodnie z naukową metodą dowodzenia bazującą na „porównywaniu atrybutów” – tj. metodą opisaną m.in. w punkcie #G3 strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, pozwala nawet na uformowanie tych przesłanek w formalny dowód naukowy. Jednak ja NIE widzę potrzeby aby udowadniać tu prawdę tego co już wkrótce i tak samo się wszystkim ujawni. Wszakże rok 2036 już niedaleko. Po nim zaś każdy będzie mógł naocznie się przekonać, co z niniejszych przewidywań okazało się prawdą. Ponadto, w dzisiejszych zakłamanych czasach niemal każda prawda powoduje iż ktoś poczuwa się nią obrażony i może podjąć jakieś prześladowania – podczas gdy celem niniejszego wpisu jest jedynie naukowe wyjaśnienie co właśnie nadchodzi, a nie pobudzanie czyichkolwiek prześladowań.

Zapoznając się z treścią tego podpunktu #H1.1 warto jednak mieć na uwadze przeznaczenie i zasadę działania softwarowego tworu zaprogramowanego przez Boga i opisywanego pod nazwą „omniplan” m.in. w punkcie #C3 mojej strony „immortality_pl.htm”. Wszakże wszystko co nastąpi w przyszłości, w tym wypełnianie się starych przepowiedni, jest właśnie jakby „produktem ubocznym” działania owego „omniplanu”. Celem jednak użycia owego „omniplanu” przez Boga, wcale NIE jest spełnianie starych przepowiedni, a jest wychowywanie ludzi na moralnych, zaradnych, efektywnych i zahartowanych w boju „żołnierzy Boga” – tak jak wyjaśnia to punkt #B1.1 na stronie „antichrist_pl.htm”. Jednak zasada działania owego „omniplanu” jest taka, że aby wychowywać ludzi na owych „żołnierzy Boga”, Bóg zmuszony jest powtarzać aż kilkakrotnie niemal cały przebieg ich życia, za każdym razem iteracyjnie udoskonalając rodzaje doświadczeń jakim Bóg poddaje poszczegółnych ludzi. W rezultacie, chociaż my tego NIE odnotowujemy, zarówno przeszłość jak i przyszłość są w stanie nieustających udoskonaleń, zmian i „płynności”. Aczkolwiek więc ów stan nieustannej „płynności” wszelkich zdarzeń NIE jest w stanie zmienić tego „co” zostało już zaprogramowane przez Boga w owym „omniplanie” iż ma się stać, ciągle bez przerwy może się zmieniać „jak” to się stanie, „kiedy” to nastąpi, „kogo” i „jak” to dotknie, itp. Innymi słowy, zapoznając się z treścią tego podpunktu #H1.1 trzeba mieć na uwadze, że przeznaczenie i zasada działania boskiego „omniplanu” powoduje, iż stare przepowiednie dosyć dokładnie ujawniają „co się stanie”, jednak z uwagi na nieustające doskonalenie przez Boga przebiegu wydarzeń jakie dotykają poszczególnych ludzi, owe przepowiednie NIE są w stanie precyzyjnie określić „kiedy się to stanie”, „jak kogoś to dotknie”, itp.

Podsumowując niniejszy wpis, zarówno omówione tu przesłanki, jak i cała masa jeszcze innych przesłanek jakich omawianie tu pomijam, wszystkie one wskazują dosyć klarownie, że ową „żółtą rasą” która już niedługo stanie się przywódcą i następnym wiodącym krajem naszego świata, będzie Korea – co starałem się już też uzasadnić szerzej w punkcie #H1 swej strony o nazwie „military_magnocraft_pl.htm”, zaś moralne powody czego starałem się podkreślić m.in. w punkcie #I1 swej strony o nazwie „quake_pl.htm”. Jedynym zaś mechanizmem, który maleńką Koreę jest w stanie wydźwignąć do roli przyszłego przywódcy jaki zapanuje nad światem i pokieruje wszystkim co w owym świecie będzie się działo, jest zbudowanie przez Koreę mojego magnokraftu i mojej komory oscylacyjnej.

Przeglądając powyższą moją prognozę, warto aby czytelnik zwrócił uwagę, że przyszła mocarstwowa rola Korei będzie osiągnięta na zupełnie odmiennych zasadach od zasad wszelkich innych dotychczasowych mocarstw na Ziemi. Wszakże wszystkie dotychczasowe mocarstwa dla uzyskania „władzy” nad innymi narodami i krajami wykorzystywały wielkość swej armii, swoje duże rozmiary, potęgę swej ekonomii, ogromne zaludnienie, itp. Znaczy, dotychczasowe mocarstwa dominowały inne narody i kraje groźbą liczebności i mocy swojej armii oraz potęgą swojej ekonomii. Tymczasem mocarstwo Korei będzie bazowało na zaawansowaniu swej techniki. Stąd będzie ono imponowało innym narodom szybkością i zasięgiem swoich magnokraftów, efektywnością swych rządów i decyzji, panowaniem nad przepływem informacji i energii, itp. Nic dziwnego, że pod jej rządami będą mogły wypełniać się bibilijne przepowiednie, w rodzaju tej iż osoby które NIE będą posiadały „znaku bestii” NIE będą w stanie nawet nic kupić ani sprzedać. Zaiste, ci z czytelników niniejszych opisów, którzy będą ciągle je pamiętali w owych podniecających przyszłych czasach, kiedy opisywane tu przewidywania zaczną się spełniać, oraz kiedy drastyczna transformacja życia na Ziemi faktycznie zacznie następować na ich oczach, otrzymają szansę doświadczenia na sobie naprawdę „interesujących czasów” i naprawdę interesujących zmian na Ziemi.

Jak typowo to bywa z każdą logicznie poprawną prognozą na przyszłość, jej wzięcie pod uwagę w większości przypadków okazuje się bardzo korzystne dla tych co właściwie zareagowali po jej poznaniu. Ze znajomości zaś opisywanej tu prognozy daje się skorzystać praktycznie każdemu i to na ogromną liczbę sposobów. Aby wskazać tu jakieś przykłady sposobów owego z niej korzystania, to dzisiejsi studenci mogą na niej skorzystać jeśli zamiast jakiegoś drugorzędnego języka zaczną się uczyć koreańskiego, albo jeśli zamiast studiować we własnym kraju wybiorą się na stypendium i na studia do dzisiejszej Korei Południowej. Dzisiejsi przemysłowcy już obecnie mogą nawiązywać związki i stosunki z Koreą, tak aby w przyszłości móc korzystać z nich w dwójnasób. Z kolei całe kraje (np. cała Polska), mogą na prognozie tej skorzystać, jeśli zamiast upierania się przy swojej ślepej miłości i poddaństwa wobec któregoś już upadłego mocarstwa, zainwestują swoją uwagę i wysiłek w rozwijanie gorących stosunków przyjacielskich i związków ekonomicznych z dzisiejszą Południową Koreą. Wszakże raz nawiązana przyjaźń pomiędzy dwoma narodami i krajami, rodzi potem owoce przez całe wieki.

* * *

Powyższy wpis stanowi adaptację podpunktu #H1.1 z totaliztycznej strony o nazwie „przepowiednie.htm” (aktualizacja z dnia 25 stycznia 2014 roku, lub później). Stąd czytanie powyższych opisów byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „przepowiednie.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, tekst zawiera polskie literki, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „przepowiednie.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami (przeglądając te adresy warto zwrócić uwagę jak rozlegle, silnie i zawzięcie tzw. „przekleństwo wynalazców” działa wobec stron internetowych prezentujących ustalenia nowej „totaliztycznej nauki” jakie ja wdrażam w swoich badaniach):
http://www.geocities.ws/immortality/przepowiednie.htm
http://morals.mypressonline.com/przepowiednie.htm
http://artefact.uhostall.com/przepowiednie.htm
http://bobola.net78.net/przepowiednie.htm
http://cielcza.iwebs.ws/przepowiednie.htm
http://rex.dasfree.com/przepowiednie.htm
http://totalizm.com.pl/przepowiednie.htm
http://tornado.fav.cc/przepowiednie.htm

Każdy adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane w niniejszym wpisie. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę, trzeba np. w jednym z powyższych adresów nazwę strony „przepowiednie.htm” zastąpić nazwą strony którą chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie stronę o nazwie „quake_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/przepowiednie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki tak zmodyfikowany adres http://energia.sl.pl/quake_pl.htm .

Zauważ także, że pełny wykaz (oraz linki) do totaliztycznych tematów dyskutowanych na najróżniejszych forach internetowych, jest podany w punkcie #E2 strony o nazwie „faq_pl.htm” – również dostępnej pod każdym z adresów wyszczególnionych powyżej.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i/lub przedyskutowalem na forach internetowych, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #241). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

 

#240E: „Why” and „how” God uses „truths” as one amongst His tools for upbringing people into „soldiers of God” (in English – po polsku poniżej)

2014/01/10

Motto: „For upbringing of people into ‚soldiers of God’, God is forced, amongst others, to so control every truth, that it proves to be more difficult for accepting than any version of untruths on the same subject.”

#A3: People are very sensitive creatures. So they react rapidly and strongly, among others, to everything that inspires in them strong feelings, such as pain, hunger, anger, frustration, oppression, harm and injustice, etc. Of course, if we actually lived in a world without God, i.e. in such a world in which our living is claimed by the present official science referred here also as the „atheistic orthodox science” (i.e. the science briefly described in item #H3 from this post, while defined precisely in items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”), then our reactions to everything that surrounds us would be only our private matter. However, evidence and formal scientific proof presented in items #B1 to #B3 from my web page named „changelings.htm” conclusively reveal to us, that in fact we live in the world created and wisely ruled by the almighty God. On the other hand, in the world wisely ruled by the almighty God everything that is manifested in there is in fact derived from God and has a very important reason for its occurrence. As it turns out, one amongst the reasons for which people are experiencing such a multitude of different phenomena that arouse in them strong feelings and reactions, is that God uses these phenomena and human reactions caused by them, amongst others, as „educational tools” with which God is raising up people for moral, resourceful, tough and battle-hardened „soldiers of God”. On a number of totaliztic web pages I already explained in detail „why” and „how” God uses for such educational tools various phenomena other than „truth”, that also excite strong feelings in humans. For example, in items #C1 to #C9 of my web page named „god_exists.htm” I already explained exactly how for such a role of educational tool is used „pain” and „suffering”. In turn, for example in item #L2 from the web page named „magnocraft.htm” I explained how in the role of educational tool are used God’s simulations of UFOs and UFOnauts. In contrast, items #B4, #C2 and #F1 from the web page named „tornado.htm” reveal and indicate the confirming evidence which suggests, that even the various types of cataclysmic events, such as tornadoes, are also send by God to achieve God’s superior goals, including the proper upbringing of people. This post provides an additional opportunity to explain to the reader as well, how in the same role of educational tool is used „truth” and its products – means are used human reactions to various feelings aroused by truth or by lack of it (i.e. by untruth), e.g. such feelings as frustration, impatience, a sense of injustice, anger, revenge, etc. – see explanations from items that follow in this post.

#H1: Since I already informed the reader, that also „truths”, along with a variety of feelings triggered by truth (e.g. strong feelings of frustration, impatience, harm, injustice, etc.), or by lack of truth – that is by the burgeoning lies, are used by God as educational tools that help God to educate and to train people to be effective „soldiers of God”, in the entire this post I am going to explain the matter more broadly.

#H2: Due to placing people in the „software reality” and exposing them to a „reversible software time” discussed, among others, in item #H4 below on this post, God everyday can use the tool that I named „omniplan” in order to control with it every detail of the life of each person individually, as well as the lives of all the so-called „group intellects”. (Notice that God’s „omniplan” is described in detail in items #C3 and #C4 from my web page named „immortality.htm”, while „group intellects” are further described in item #E2 from my web page named „totalizm.htm”.) That strict control over lives of all people allows God to control, among others, the fate of every truth, so that on one hand „truth always wins” (as it is explained in item #E1 from the web page named „prawda_uk.htm” – addresses of which are provided at the end of this post, and as it is confirmed by numerous old Polish proverbs of the kind „truth like oil always comes to the surface” – in Polish „prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa”), but so that on the other hand this „victory of truth” occurs in the manner and in the moment of time that support the achieving by God of the entire range of His superior goals. One of the most important amongst these divine goals, i.e. upbringing of people into moral, resourceful, efficient, tough and battle-hardened „soldiers of God”, is supported due to a systematic use of God’s so-called „principle of reversals” during governing over the fate of every possible truth. (Notice that this „principle of reversals” has been thoroughly described in item #F3 from the different web page named „wszewilki_uk.htm”.) The use by God of that „principle of reversals” for managing truths boils down to the implementing of following actions:

(a) Blocking and holding back the dissemination of „truths” the learning of which would benefit all people. For example, blocking truths of the kind to which led me the completion of research programs described below in item #H4 of this post.

(b) Facilitation of disclosures of embarrassing or shocking „truths”, the spread of which try to hold back famous or influential people (such as movie stars, politicians, millionaires, etc.). Means, assisting in revealing the truths that expose famous or influential people to scandals, losses of prestige, derision, insult, etc. This is because such disclosures stimulate in them (and in people related to them) strong feelings, which in turn lead to educational situations and actions, that God wishes to invoke.

(c) Aiding of official spread and promotion of „untruths” (lies), instead of already widely known „truths”, carried out in every case when a large number of people (for example, a large proportion of the entire nation) is interested that these „truths” were officially recognized and adopted. For example, the support to the government and to the politicians who insist to maintain the validity of a law justified by a deceitful claim that this law is supposedly progressive and works for the benefit of the nation, when most of the nation already knows for certain that this law is highly conservationist and destructive – for an example of just such a situation, see item #B5.1 from my web page named „will.htm”.

(d) Making progress dependent on learning the truth. This mean, the creation by God of the situation on Earth, that „without the knowledge of truth there is NO progress” – that is, the creation of the situation described in item #F1 from the web page named „totalizm.htm”. In turn, this situation forces some people, that in spite of everything, they still undertake efforts to recognize, learn, and to promote truth.

(e) Turning people’s „standing on truth” (i.e. „attitudes towards truths and treatment of people who reveal truths”) into the basic criterion that decides about the development and growth, or decides about the fall of these people. This, in turn, gives to truth, amongst others, the role of reliable indicator, from the watching of which can be predicted well in advance what will be the future fate of a specific individual person or a particular group intellect (i.e. an entire given nation) – as very cautiously I try bring this to the attention of the reader, amongst other, in item #H7 below on this post.

The result of the implementation of those components of the divine „principle of reversals” for managing the fate of subsequent truths, is that these truths (or untruths that replace them) arouse in people affected by them strong feelings such as frustration, impatience, disappointment, a sense of injustice, anger, thirst of revenge, etc. In turn these feelings motivate people to undertake the fight for a particular truth, which fight leads, among others, both to impart desirable characteristics of the „soldiers of God” in people participating in that fight, as well as leads to the „pursue of knowledge”.

I must admit here that when in the last days of December 2013, I discovered that God uses „truths”, among others, as one of numerous divine educational tools, even for me this discovery was a major shock. So I am NOT going to be surprised, if what I am explaining here is to shock also the reader of this post. Therefore, in order to gradually introduce the reader to the subject, in item #H3 below I am going to explain how the evolution of my views looked like, so that in the end it led me to this shocking discovery. While looking through that development in my views, I would advise to pay special attention to how a given their phase resulted from the consequences of preceding phase, and thus how consistent is the whole my cognitive path and how important for every kind of the „pursue of knowledge” is the continuous comparing of our views to the reality which surrounds us, and also is the willingness to change our views – if these views do NOT agree with that reality (in other words, how vital to the true „pursue of knowledge” is the behaviour exactly opposite to the one manifested today by the official science).

#H3: Descriptions from this post are a good illustration of how the enlargement of our knowledge about God drastically improves our personal philosophy of life and our attitude to events which affect us and which result from this philosophy, For example, starting from times when my view of world began to be strongly deformed due to deceitful claims of the education which I was gaining then, from a Catholic that I have been in childhood, I was gradually transformed into an atheist. This in turn caused, that my philosophy of life began to be consistent with whatever states the old, official „atheistic orthodox science”. (Notice here, that both, the old official „atheistic orthodox science”, as well as the new „totaliztic science”, are more fully described and defined in items #C1 to #C6 from the separate web page named „telekinetics.htm”.) During that atheistic period of my life, in many life situations of that time I applied findings and recommendations of that old „atheistic orthodox science” – although I still listened even then to the voice of my conscience. For example, my attitude to life defined at that time the Darwinian „survival of the fittest principle” promoted by the official science (may God forgive me those times of errors and distortions).

Fortunately for me, in the duration of this atheistic years of my life, God directed my fate towards undertaking a series of „private” research programs, which are described briefly in item #H4 below on this post. One amongst these programs was launched by my formulation in 1985 of the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity. This theory has this to itself, that it proves conclusively that God does exist. Thus, since 1985 I started to know that God exists, and I began to be absolutely sure of God’s existence. (Notice here, that initially, means during years of my childhood, as a Catholic I only believed that God exists. On the other hand, in life one can always stop to believe in something, but one NEVER ceases to know about this something.) But in that initial stage of my research, the views were still deformed by statements of the official science. Thus, I believed then, that God so created and pre-programmed the surrounding reality, that the operation of it sustained itself – completely without the need for divine intervention. Expressing this in other words, initially I confessed to the view, that the situation of God is similar to that of today’s an „old retired person” – namely, that in spite of God having unlimited power over all things, and an unlimited amount of free time, after creating the physical world God „rests” all the time and even now He still almost does NOT intervene in the affairs of our physical world, but allows that these affairs be rolled out along their own paths. Of course, the professing to such believes exerted a significant influence on my philosophy of life from that time – as it is reflected, amongst others, in the content of the web page named „prawda_uk.htm”. In later times, however, that is in 2007 and in 2013, I accomplished a few discoveries that have revealed to me true goals and the true situation of our God. This in turn drastically changed and perfected my philosophy of life, as well as resulted in improvements of the content of that web page named „prawda_uk.htm”. Among other things, it made me to realize, that after all, God does intervene continuously in the affairs of our physical world.

In that first period, soon after gaining in 1985 the certainty that God exists, I still carried out the initiated yet in 1981 a program of my research on UFOs and UFOnauts. So even after 1985 (i.e. even after the formulation of my Concept of Dipolar Gravity), as the foundation of my personal philosophy still remained an intense belief based on the evidence available to me at that time, that the planet Earth is secretly occupied and exploited by cosmic relatives of humans called „UFOnauts”, who practice an evil kind of philosophy which I named parasitism. That belief is still reflected in the large proportion of the web page „prawda_uk.htm”, which I decided to leave without changes to NOT ruin the illustration recorded in it about the subsequent improvements of my views. Hence, while simultaneously being certain that God exists, I started then to intensively seek answers to the question „why God does not intervene actively in such an overt act of injustice, as the secretive occupation and plundering of the Earth by evil UFOnauts?” At that times, this lack of divine intervention I explained by the belief, that God acts like a kind of „old retired person” – means, that He complacently and passively looks at everything going on in the physical world ruled by Him, but He is satisfied with mainly forgiving people their sins.

However, the above my beliefs have changed dramatically in 2007, when during my professorship in Korea, on the basis of new evidence, which then become available to me, I made a shocking discovery, that actually UFOnauts and UFOs are „simulations” („fabrications”) created temporary by God. This discovery on one hand explained to me many puzzles for the explanation of which previously I had NO evidence required – for example, the mystery of „why UFOnauts and UFOs are always being watched or photographed in situations which authenticity is extremely easy to undermine by the so-called sceptics” – for examples see my web page named „memorial.htm”. On the other hand, the same discovery forced me to search intensively for answers to another question „why God simulates (fabricates) the existence and evil activities of these parasitic UFOnauts?” The attempts of that time to answer this question also are illustrated on the web page „prawda_uk.htm”.

My search for an answer to this very important question above, „why God simulates evil UFOnauts?” succeeded in May 2013, when I discovered that our God is in the situation which puts certain pressures on Him – namely that with God happens similarly like with living situations of each one of us, which situations force us to undertake such and not other activities. That newly discovered situation of God is described comprehensively in item #B1.1 from the separate web page named „antichrist.htm”. This discovery marked the beginning of the entire new my research program pursued intensively until today, the theme of which could be entitled „research on the impact of the situation in which our God is, on the methods that our God is using in His interactions with people”. These research have shown, amongst others, that our God is raising up people into the moral, effective, efficient, resourceful, dedicated to their God, and battle-hardened „soldiers of God”. In turn, as we know, the soldiers must be brought up differently than sissies and cowards. So in order to make used so raised people to suffering, toil, overcoming obstacles and hardships of „soldiers’ fate”, God intentionally subjects humans to various experiences that are unpleasant for them – including shabby treatment by evil UFOnauts. In fact, God uses on humans the educational method that is rather unpleasant for us, which in item #F3 from the web page named „wszewilki_uk.htm” is described in detail under the name „principle of reversals”. For implementing this educational method on people, God uses various tools, one of which is the appropriate management of the fate of every „truth” – as described already above in item #H2.

Many of above descriptions which explain how evolved my discovery that God uses, amongst others, „truth” for such upbringing of people that they become „soldiers of God”, probably is NOT clear to those readers who are NOT familiar with the topics of my research and with their results. Thus, although these topics and results have already been described extensively on a number of my web pages and publications (for example, they are described on my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”), in order to NOT distract the reader from the course of deliberations of this post, in the next item I am going to summarize very briefly the most important research programs that I continue to realize practically even now. Here they are.

#H4: My research on the impact of the situation in which our God is, on the methods that God uses in His interactions with people, which research I began in May 2013, is already the 7th in turn, long-term research program that I opened in my life, and that implementation of which I continues until today on the principle of my „personal” scientific hobby (i.e. the research of which I finance from my own pocket and carry out in my own „private time” – i.e. the time that other people typically spend on resting). Before I started the implementation of this latest, 7th research program, previously I accomplished the 6 other similar research programs. Each one amongst these programs essentially perfected my personal philosophy of life, and my attitude towards truths. Below I am going to explain briefly what consisted of all these my „private” research programs, and how they influenced my personal philosophy of life, and my attitude towards truths. While reviewing my explanations I suggest to pay attention to how each next of them resulted directly from the accomplishing of basic goals and tasks of the previous programs, means how these my subsequent research programs formed an unified „path to truths” which I followed in my life (unfortunately, which also turned out to be a kind of my personal „thorny path”). Here are these research programs:

#1. Periodic Table. My first long-term research program, the development of which on principles of my scientific hobby is still continued until today, was „the development of my Periodic Table and the examination of conclusions that arise from this table”. This my „Periodic Table” (also called „The Periodic Table of Propulsion Systems”), which I discovered (or invented) as long back as in 1973 – when I still worked at the Technical University of Wroclaw, is like the equivalent to the „Mendeleyev Table” – only that instead of regularities in the chemical elements, my „Periodic Table” describes regularities in the development of human propulsion systems – see descriptions of it in item #B1 from the web page named „propulsion.htm”. Although my „Periodic Table” was formulated yet in 1973, analysis of conclusions arising from it, practically are carried out until today. In fact, only relatively recently, because of this my Table, I managed to identify and to describe how works God’s the so-called „omniplan”, i.e. to identify and to describe the software entity developed by God – with the help of which God manages the „reversible software time” in which we all live. (Because this „omniplan” is described comprehensively in items #C3 and #C4 from my web page named „immortality.htm”, I am NOT going to explain here again how it works.) In turn, the learning of the operation of this „omniplan” allows for an easier building the „time vehicles” of my invention, due to which one day people will be able to live forever, because each time after reaching an old age they will be able to shift back in this „reversible software time” to years of their youth.

The discovery of the fact, that inventions and developments of human propulsion systems are ruled by Periodic Laws similar to those laws that govern the formation of various chemical elements, were for me a huge cognitive shock. In fact, it opened my mind to many truths previously unrealised by people, for example to the truth that both, chemical elements from the nature, as well as subsequent propulsion systems invented and implemented by people, once were designed „a priori” by some overriding mind (i.e. by God), or to the truth that learning the Periodic Principle which this master mind (God) has used to design the various propulsion systems, allows for early prediction of the next vehicles that are to be completed on Earth in the future, and for prediction what will be the construction and operation of these future vehicles.

#2. Magnocraft. The first and most important finding stemming from my „Periodic Table”, was that soon, because around 2036, people are to build a completely new kind of fast like light and silent flying vehicles (starships), which I named the Magnocrafts. Hence my 2nd long-term research program, that directly stemmed from my Periodic Table, was „the design, development and research of the Magnocrafts”. Magnocrafts are described in more detail in volume 3 of my newest monograph [1/5]. The first publication which described them appeared already in 1980 – that is still in the days when I worked at the Technical University of Wrocław, in Poland. Soon later, I invented and worked out a detailed design and operation of the device named the Oscillatory Chamber, which provides the motive power for these Magnocrafts.

The development of the Magnocraft and the Oscillatory Chamber brought about another revolution in my personal philosophies and views on the truths. It made me to realize, that „in the world in which we live, everything conceivable, is also accomplishable”, and that the only restriction that inhibits the development of humanity, are the limitations of imagination and the lack of openness of human minds.

#3. UFOs and UFOnauts. While I was developing and researching my Magnocrafts, other people started to tell me, that they saw my vehicle in flight. Only that they called them „UFOs”. These stories persuaded me to start the 3rd, many years-long research program, which can be entitled the „impartial and objective research on UFO vehicles and on UFOnauts”. These research led me, among others, to the development of the formal scientific proof stating that „UFO vehicles do exist objectively, and are already operational Magnocrafts”. That proof is published, among others, on my web page named „ufo_proof.htm”. Another achievement of my research on UFOs was that I identified what phenomena accompany the appearance on Earth of „time vehicles” which these UFOnauts have and use for a long time. This in turn allowed me to work out further details of the construction and operation of the Earth’s version of „time vehicles” of my invention, which not-too-distant completion on Earth is also foretold by my „Periodic Table”. These my „time vehicles” are described quite accurately on several of web pages, e.g. on the web page named „immortality.htm”.

UFOs and UFOnauts caused another revolution in my views on the truths. They made me to realize, that „there are more things on heaven and earth than philosophers ever dreamed of”. In this way they opened my mind and my eyes to the habit of constant noticing and explaining the truths that previously were ignored.

#4. Concept of Dipolar Gravity. This my „theory of everything” named the Concept of Dipolar Gravity I conceived during one fine day while walking around the park in the city of Invercargill, New Zealand. This theory is described in more detail in volumes 4, 5 and also 1, from my newest monograph [1/5]. It proved to be the most important theory of my life, and probably also the most important theory which other people should learn. After all, it allowed me, amongst others, to prove formally that people are living simultaneously in three different worlds (i.e. in the physical world, in the counter-world and in the virtual world), one of which worlds is inhabited by God, and to also prove that people have immortal souls. In addition, it allowed me to develop the formal scientific proof that „God exists” – for the description of this proof, see item #G2 from my web page named „god_proof.htm”.

This my „Concept of Dipolar Gravity” (by people recognizing my accomplishments often abbreviated as „KDG”) turned out to be the essential foundation on which I could start to build the entire edifice of new knowledge and to learn entirely new truths. After all, for example, from the former atheist it turned me into a person „knowing” for sure that God exists. And I should remind here that knowledge is better than faith, because „one can always stop believing, but NEVER ceases to know”.

#5. Totalizm. After the indisputable determination due to the Concept of Dipolar Gravity, this scientific fact that God really exists, and after a thorough explaining to myself who (what) our God actually is, where our God comes from (what initiated His existence), and on what principles God acts, it becomes necessary to develop a new philosophy which would teach people how they should live so that they do NOT get continually into trouble with God for their misconduct or wrong lifestyle. So my 5th long-term research project, which also continues until today, was to develop the new philosophy of life, which I named the totalizm (spelled with „z” – to distinguish it from „totalitarianism”). This my new philosophy teaches the most appropriate rules of conduct in our daily lives. Some amongst these rules are described briefly in items #A2.1 to #A2.10 from my web page named „totalizm.htm”, while in detail I explained them in my monograph on totalizm available, amongst others, via the web page named „text_8_2.htm”. It is worth noticing that totalizm is currently the most moral and peaceful philosophy in the world, and that it is the only philosophy in the world formulated in the last half-century which is gaining increasingly more followers and people practicing it on a daily basis because its principles and recommendations actually come true in everyday lives of ordinary people.

I NOT only formulated totalizm, but also – as far as it allows me my situation and my inherent human imperfections, I try to practice it in my everyday life. This in turn has opened me to the flooding of an ocean of new truths, what I am trying to describe in my publications.

#6. UFOnauts and UFOs are God’s „simulations”. In 2007, the South Korean government invited me to a 10-month long position of a full visiting professor at one of Korean universities. During this professorship I got an access to a whole series of new items of evidence that supported each one amongst these my hobby research projects that I carried out at that time. When I analyzed this series of new evidence, I suddenly was shocked. This is because on the basis of it I discovered the fact that UFOs actually are NOT interstellar ship of our cosmic relatives with the decadent morality (for which previously I considered UFOs), but are only „temporary simulations” (fabrications) that God repeatedly creates so that He can highly discreetly confront them with carefully selected people. These „simulated UFOs” now fulfil the same functions, which once fulfilled the „devils”. From this shocking discovery arose my next, 6th long-term research project, namely „the research of God and methods of God’s interactions with people”. Due to this research I discovered, among others, that God sends disasters exclusively to those communities that have begun to practice the above-threshold level of „immorality” – for details see the web page named „quake.htm”, and that one of the ways in which God demonstrates to people reasons for these disasters, is that disasters have been caused technically by UFO vehicles – for details see item #C2 on my web page named „tornado.htm”. In addition, I discovered also that those children who do NOT learn to listen to their own organ of „conscience” are dying at a young age – for details see item #G1 of my web page named „will.htm”.

The research program which started this discovery from Korea, that „UFOs and UFOnauts are temporary God’s ‚simulations’ (‚fabrications’)”, has completely changed my views about God. Previously I thought that although God certainly exists, in fact very rarely He interferes in the affairs from our physical world, allowing our world to „sustain its operation just by itself”, while God still enjoys the rest of this Biblical 7th day of creation, behaving like an „old retired person”. In turn my discovery that God „simulates” the existence and activities of UFOnauts, revealed to me that in fact God continually interferes into the affairs of our physical world, only that for reasons which I should research He carefully hides from people these His interventions. In addition, I also realized that there is an important merit in the old Polish saying „Fear of God”.

#7. The situation of God and its impact on the methods of God’s actions. Although God and His methods of influencing people I already researched continuously from the time of my professorship in Korea in 2007, it was only in May 2013, when I discovered that God is in quite a situation, the significant pressures of which force God to educate people in a certain way, so that these people have acquired all the attributes of moral, resourceful, wise, battle-hardened „soldiers of God”, ready to stand firmly for the values that our God represents. This discovery is described in item #B1.1 from my web page named „antichrist.htm”. It initiated my latest, 7th in turn, long-term program of research, one amongst results of which is described in this post.

Knowing the fact that, similarly as people do, also our God is subjected to pressures of the situation in which He is, and that this situation of God exerts the strongest influence on the methods with which God interacts with humans, has again significantly improved the my views on the truths. It allowed me to understand the fact, that pain, suffering, disappointments of life, the difficulties with discovering and disseminating the new truths, etc., are all tools that our God is, amongst others, forced to use in order to develop in humans the desirable traits of „soldiers of God”. Because as so far, people thought that virtually all of these tools of God are results of harmful to humans activities of „Satan”, herewith I hurry to explain of whatever is explained in this post. After all, the learning of this truth raises our awareness to a completely different level of cognition.

#H5: In my publications I do NOT hide that this „principle of reversals” (i.e. the principle indicated in item #H2 above) – which God uses also on truths that I discovered and tried to disseminate and implement, has catastrophic consequences for these truths. As a result, the dissemination of almost every truth that I discovered have been blocked. For example, when in 1986 I turned to the Institute of TBM from the Technical University of Wrocław (means to the institute, my work in which created the inspiration for the invention of the Periodic Table and the Magnocraft), asking for the permission to open a habilitation thesis on „Magnocraft” and on „Oscillatory Chamber”, the Research Council in this institute of that time refused to grant me this opportunity – which fact I described more broadly in items #J1 to #J3 from my web page named „magnocraft.htm”.

Of course, until the time when I discovered methods of God’s acting described herein, that hermetic blocking of virtually almost all the truths that I discovered, was the reason for an immense amount of my frustration, stress, anguish, anxiety, feeling of being rejected and unwanted, painful loss of jobs, uncertainties of wandering around the world in search of bread, queries, searches, etc. These feelings, in turn, throughout almost the entire my life motivated me to intense furthering my research and creative searches. So on the one hand, their result was that rather than concentrating on the completion of, for example, only the first two of my research programmes, in my life I started and advanced implementation of seven such programs. However, on the other hand, that blocking caused that none of the advanced technical devices which I invented has been made available to mankind in the present immoral times in which people clearly are NOT ready yet for their proper use.

In contrast today, when I discovered already and understand the most important methods of God, this blocking of the truths which I determined ceases to arouse my emotions. So I regained peace and solace of nerves. I know that this blocking is good for the achievement of God’s more superior goals and intentions.

An additional factor that causes my recent recovery of calm and that soothes my emotions, were also the recent discoveries concerning the consequences of the use of time vehicles of my invention. Namely, while preparing descriptions from items #H1 to #H10 of my web page named „immortality.htm” – which explain the comparison of the consequences of use of God’s „omniplan” and my „time vehicles”, I discovered quite a shocking truth, that without understanding the operation of „time vehicles” which I invented, and without the knowledge of consequences of their building, it is impossible to fully understand God. This truth practically means that in spite of the current blocking of truths that I discovered, at some future stage, God for certain is to allow a large proportion of these truths to get to the knowledge of all people. After all, also the future vehicle of Jesus, which in the Bible is described under the name of „New Jerusalem” (see the description of its role provided in item #J3 from my web page named „malbork_uk.htm”), actually will be just such a „time vehicle”. Thus, in order for people to be able to crew this vehicle and to direct its operation, firstly they need to build their own „time vehicles”. In turn, the building of „time vehicles” by people will only be possible, if previously some nation directed by truth is to build my Magnocrafts and my Oscillatory Chambers, and if that nation earlier recognises officially the findings of my Concept of Dipolar Gravity. In this way, in order to realize the divine prophecies recorded in the last book of the Bible, God at some stage of the Earth’s fate for sure is to withdraw the blockade that He currently placed on the truths that I discovered. Only that the time of the removal of this blockade will occur when the situation on Earth becomes consistent with God’s plans – which I try to explain in more detail in item #H7 below on this post.

#H6: The new „totaliztic science” determined, that the main goal for which God created people, is the „pursue of knowledge”. However, in order people can effectively „pursue knowledge”, God was forced to give to them the so-called „free will” – as this is explained widely in item #B3 from the web page named „antichrist.htm”, or in item #B1 from the web page named „will.htm”. Unfortunately, there are various adverse consequences of this interdependence of the „pursue of knowledge” and the „free will”. For example, one of these adverse consequences is that everything which we have NOT experienced personally, but only about which other people have told us, for us is just someone’s „pure theory”, the truth of which we are ready to undermine – if only our philosophy or the situation in which we find ourselves urges us for some reason to carry out this undermining. (For more details on our tendency to treat the experiences and findings of other people as such contestable „pure theory” – see item #N3 from my web page named „humanity.htm”.) In turn, this situation that everything which other people report to us, or which they teach us, for us actually represents only the unverified information and „pure theory” – which then can either turn true or a lie, exerts serious implications for our process of pursuing of knowledge and learning truths. For example, it causes that God is forced to discreetly use on us various tools that force us to advance our knowledge and to seek the truth. One such a tool often used by God, is this „principle of reversals” mentioned already above in item #H2 (while described more comprehensively in item #F3 from my web page named „wszewilki.htm”) – i.e. the principle used by God, among others, to manage the fate of virtually every „truth”. Of course, in order this „principle of reversals” is able to manage the fate of every truth, it is necessary that God continually creates the situation on Earth, that for whatever reasons, truth becomes difficult to learn and to disseminate – i.e. many times more difficult than lies (untruths) which replace it.

So let us now briefly overview the most important principles, methods, and tools with which God makes truths very difficult to learn and to disseminate (note that in our world, these principles, methods, and tools constitute also „attributes of truths”). Here they are, listed in items:

1. Causing that every person must get to know all truth on his or her own, and from the very beginning. In other words, causing by God, that truths determined by us cannot be given to anyone as a gift, and that „truths” cannot be „inherited”. As the result, everyone on his or her own must painfully learn every truth. But we should understand here, that similarly as God supplied every person into the organ of so-called „conscience” – which constantly tells him or her what is moral and thus what he or she should do, while what is immoral and should be abandoned, God could also bestow every person into the hypothetical „organ of truth” – which would continually told him or her what is true and what is false.

2. The creation of such circumstances surrounding every truth, that learning it one has to earn with his or her own toil and effort which is proportional to profits caused by the knowledge of it. In other words, skilful creation by God of a situation, that learning of every truth forces the learner to climb „uphill in the so-called moral field” – described in item #H2 from the web page named „totalizm.htm”, or in item #C4.2 from the web page named „morals.htm”. For the locating of each of truths at a much higher level in this „moral field” than in this field are located all versions of related untruths, and in order to force learning of truths by climbing uphill in this „moral field”, God uses such methods of acting, as the creation of situations that telling the truth is always painful, that the authorities of virtually every country and virtually every institution for various reasons persecute and punish those people who reveal the truth, that most of people, especially women, prefer to hear sweet lies (untruth) than to hear a bitter truth, etc., etc.

3. Incorporation into the nature of every human, the kind of „aversion to truths”. God could have created humans as absolutely perfect beings – i.e. create them such as are described in item #I1 from the web page named „quake.htm”. After all, according to the Bible, in the new physical world that God intends to create when finishes for Him the usefulness of the current physical world, God is going to create people such that they were „like angels” (i.e. create them as absolutely perfect and immortal beings) – as describes it, amongst others, item #J3 from the page named „malbork_uk.htm”. However, to effectively „pursue of knowledge”, originally God created people maximally imperfect – as it is explained in items #B2 and #B1.1 from the web page named „antichrist.htm”. In turn, for people to be so imperfect, God needed to embed in their nature a whole range of immoral inclinations – the „aversion to truth” is just one of them. Due to these inclinations, God can implement on Earth the highly effective educational principle, described as the „principle of reversals” in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm”. After all, only imperfect people can acquire the desired by God characteristics through the work on improving themselves and their character. However, the same inclinations also cause that almost none of the people likes to hear truths, but prefers to hear untruths – as an example consider stand of the old, official, so-called „atheistic orthodox science” in matters regarding God, soul, creation of man or the universe, the existence of UFOs, etc., and compare this stand of the old science with the stand of the new „totaliztic science” described in items #C1 to #C9 from the web page named „god_exists.htm”.

4. Directing every process of learning of important truths along the so-called „line of the highest error and resistance”. In other words, when someone is close to the truth, God always directs the actions of that someone, that he or she learns the truth at the very end, when he or she has exhausted versions of untruth on a given topic in which people can believe – as it is explained further in item #C6 from my separate web page named „god_exists.htm”.

5. Making the capacity to discover new truths dependent from the level of morality in the society in which someone just tries to discover given truths. In other words, the establishment by God of two phenomena that self-regulate the discovery and learning of truths, which totaliztic web pages describe under the names of „curse of inventors” and „inventive impotency”. These two phenomena are most fully described, amongst others, in item #G1 from the separate web page named „eco_cars.htm”. They cause, that in the immoral nations and communities is NOT possible to discover and spread new truths which generate the so-called „real progress” of a given nation or community. This in turn means that these immoral nations or communities decline over time and are conquered or colonized by more moral nations or communities which have been able to discover and learn new truths, and thus which generated real progress that lifted them to a higher level of civilization and a higher prosperity. (For example, according to the old Polish prophecies, the to-date European culture and dominance, which hermetically closed itself for completely new truths and which avoids learning such truths, soon will be surpassed and replaced worldwide by the culture and the dominance of the „yellow race” of people from East-Asian origins.)

6. Such directing the life fates of inventors and discoverers that the moment of implementation and dissemination of their inventions and discoveries is entirely consistent with the divine „omniplan”. In other words, causing NOT only that „truth always prevailed in the very end”, but also causing that „the victory of the truth occurred in the moment of time and in circumstances when wide dissemination of it among the people agree with God’s plans, and thus when God is to help this truth to become victorious”.

7. Helping various immoral individuals and nations to steal the authorship of truths that were discovered and developed by other people or other nations. This principle of God’s action arouses the strongest emotions, which then lead to the fighting for the truth coming on top. For example, if one learns the work of the present official science, then he or she is to discover, that the vast majority of discoveries and research is attributed to those false authors who NEVER have made any contribution to it, and who only forced authentic researchers and explorers to add their names to the beginning of the list of authors because of their position of authority. Similarly is with inventions – the vast majority of which is assigned to individuals or nations which have them copied or stolen – for examples of these see items #I3 to #I5 from my web page named „mozajski_uk.htm”, or item #G2 from my web page named „eco_cars.htm”.

8. The use of „truths” for testing the quality of the people. God is forced to separate in the future – as the Bible expresses it, the „wheat” from the „chaff”, or the „sheep” from the „goats”. After all, only a highly moral, resourceful and active people are useful for God during the next stage of the development of our physical world – for more details see item #B1.1 from the web page named „antichrist.htm”. In turn most of the useless „chaff” or „goats” is disposable – as described in items #I1 and #N1 from the web page named „quake.htm”. Thus God is closely monitoring the attitudes of individual people towards essential „truths”, and uses these attitudes as that criterion to distinguish precious human „wheat” from the disposable human „chaff” (see also item #H7 below regarding people’s „standing on truths”).

At this point it is worth noting that in order for learning and disseminating of truths by people could be characterized by the above attributes, our physical world must be ruled very skilfully by extremely wise and almighty God, having in the arsenal of His methods of action the tools such as the „omniplan” described in items #C3 and #C4 from the separate web page named „immortality.htm” – which „omniplan” allows God the management of reversible software time in which we all live. This in turn causes the above attributes of truths to add up to the set of features described in item #B1 from the web page named „changelings.htm” – which prove, that our physical world is skilfully and intelligently ruled by a wise and powerful God (this intelligently ruled world is researched and described by the new „totaliztic science”), and which clearly distinguish this intelligently ruled world from the mindless world ruled by random events and coincidences (this stupid and coincidental world is researched, described and forced upon us by the old „atheistic orthodox science”).

#H7: In today’s philosophical climate, almost every one of us believes since the childhood that the victory of truth over untruths totally depends on our efforts and activities. I mean, believes that if one tries really hard, then one is able to force the truth that one learned, through the wall of various versions of untruths that obstruct its way to the consciousness of other people – as it is described in item #E1 from the web page named „prawda_uk.htm”. However, in this belief we forget about the plans and methods of action of God. As it is explained e.g. in item #B1.1 from the web page named „antichrist.htm”, the situation in which our God is, exerts a strong pressure on Him to so design the fate of every human being that this fate causes educational and training effects intended by God. And God is raising up people into moral, resourceful, tough and battle hardened, future „soldiers of God”. Thus, as befits someone who educates and trains such soldiers for Himself, God cannot coddle them and deprive them of unpleasant experiences that harden their character. This is why God intentionally serves to virtually every person on Earth the required dose of pain, suffering and disappointments – as described in items #C1 to #C9 from the web page „god_exists.htm”. It is also for these educational purposes and to set an example to others, that God terminates lives at a young age for every person who in previous passages through time has proven its inability to listen to the voice of own conscience – as this is explained in item #G1 from the web page named „will.htm”. So similarly to the use of pain and to killing of immoral people, God uses also „truth” in educational purposes. For example, no matter how many people believe in the correctness and in the need for teaching others about a given truth, this truth still prevails only when its dissemination is to fulfil its educational goals and is to fit into the divine „omniplan” (i.e. this „omniplan” that is described in item #C4 from the web page named „immortality.htm”). In turn such a development of situation builds up the frustration in increasingly more people, forcing them this way to fight for the victory of a given truth. In turn this fight is shaping and developing in them the desired features of the „soldiers of God”, and is also a kind of „test” which allows then God for this described in the Bible separation of the human „grains” from the human „chaff”.

Realizing the shocking fact, that God uses also „truth” as one of His educational tools, provides us with a whole series of benefits. Let us give here examples of at least most important amongst them. Here they are:

(1) The increase of our peace of mind and the elimination of negative emotions from our lives. When we do NOT know about methods and principles of God’s operation, then every unpleasant situation which affects us, for example pain and suffering, or the blockade imposed on the truth that is very close to our heart, stirs in us all kinds of negative emotions. But learning the facts described in this post, effectively eliminates such negative emotions from our lives. After all, we understand the need and desirability of what is happening. Also each unpleasant experience makes us to ask the question „which our attributes forced God to subject us to that experience?” In turn, after finding the answer to this question, we undertake voluntarily the effort to eliminate, or at least to maintain under control, these undesirable attributes.

(2) The increase of our tolerance and patience towards the stupidity of other people and towards the stubbornness with which they cling to the various versions of lies (untruths), instead of opening theirs eyes and minds to learning truths which we ourselves have previously learned. Please believe here also, that while explaining the above benefit, „I know what I am talking about”. After all, I myself learned a lot of truths that are stemming from my „private” research programs described in item #H4 above. Also practically almost none of these truths managed to break through the wall of closed minds of the majority of other people. Thus, until the time when I advanced my research program number #7 and started to understand the relationship between what we see around us and the situation and plans of our God, the failures to make aware other people of the truths that I discovered, were the source of great deal of frustrations and disappointments. However recently, due to research described here, I regained peace, tolerance and patience. This is because I realized, that according to the divine „omniplan” and requirements to educate other people, this situation with the truths that I discovered has to develop in just such a manner, so that it is to inspire people to fight, and hence it is to lead to more superior benefits in the future.

(3) The abandoning of materialistic ambitions that stem from learning of given truths. In today’s societies beliefs and habits established themselves, that every new truth should deliver various material benefits to its discoverers, via the use of patents, implementations, royalties, copyrights, licenses, etc. This in turn causes that authors of many inventions and discoveries avoid dissemination of the most crucial/important details of truths to which they arrived, because they, as yet, have NOT acquired patents and implementation rights for these truths. In the result, then something happens to them, and truths they have discovered are lost or forgotten. So in the future someone else must re-discover these truths with a great toil and effort. On the other hand, if one learns facts described in this post, then he or she stops to pay attention to own materialistic ambitions, because he or she knows that the fate of given truth that was discovered, depend on the plans of God. So it is God who chooses those ones who are likely to derive any benefits, as God is to maximize the educational value of given truth. Thus, the role of inventors and discoverers mainly boils down to the learning of the truth and to the dissemination of it among other people (i.e. to its publication). In turn, what is to happen then with this truth, it depends entirely on God and on the actions of these other people.

(4) The identification of the type of one’s attributes that require the elimination or improvement, resulting from the matching of the truth about misfortunes which affected someone, with the work of karma. Although in today’s world, the pursuit of truth is paralyzed by various laws, for example by „privacy of information” or by „criminality of slander”, still only on the basis of the type of disasters that affect someone, just the knowledge about „karma” already allows us to also infer the truth about the behaviours or attributes of someone’s character, which brought to this someone the sending by God of a given kind of disasters. After all, karma has this to itself, that it causes the return to the original source of whatever someone had previously „let in circulation”. Thus, if for example, someone experiences the loss of ownership of home, because this house is e.g. destroyed by a tornado, the mechanism of karma suggests that earlier this someone prevented through his or her conduct someone else to enjoy a home ownership. On the other hand, if someone experiences of being deceived, the mechanism of karma suggests that this someone at some earlier stage of his or her life, also has cheated on someone else. Etc., etc. In other words, if we approach constructively disasters that affect someone, and if by using the „principle of reversals” we establish the truth about the original reasons for these disasters, then this truth is precisely indicating what kind of someone’s behaviours or attributes of character is disapproved by God to the extend of sending a given disaster – and thus should be eliminated or improved by this someone.

(5) The getting to know one’s future, resulting from the one’s „standing on truths”. In item #H2 above in this post I have tried to draw the reader’s attention that from the one’s „standing on truths” or the „attitude towards truth and towards people who reveal truth” God made the basic criterion that decides about one’s development and growth or decline. A confirmation of this fact may be the Bible, for example the warning from God repeated multiple times in the Bible, that those ones who do NOT tell truth, will NOT be allowed to heaven, or e.g. the last book from the Bible, which provides an encrypted in symbolism prophecy about the final history of the mankind. According to this Biblical prophecy, the final superpower on Earth will be „the beast that speaks like a dragon” – see the Biblical „Book of Revelation”, verse 13:11. But probably everyone knows that „Dragon” is actually a symbol of culture of East Asia, where it is present in every aspect of local tradition, and where even today on streets are carried out public „Dragon Dances”. Furthermore, about this fact, that the role of the final superpower that is to lead the world, will be taken away in the future from nations of the European descent and given into hands of the „yellow race”, states also the old Polish prophecy mentioned already in item #H6 from this post – for details of this prophecy see item #H1 on the web page „prophecies.htm”. As it is extremely easy to discover if one visits any of the countries of East Asia – e.g. the South Korea, the essential reason why these countries are now quickly intercepting the leading roles that until recently were held by countries with the population of predominantly European origins, is just their „stand regarding truths” which hits our eyes in these countries.

Of course, there is much more similar benefits from learning facts described here. For example, they refine our character, give us the qualities that God is looking for in us, lift us to a higher level of consciousness, bring us comfort, bring us closer to God, etc., etc. Thus, as a person who perfectly „knows what he is saying” – because of my past fate and the number of new truths that I have discovered myself, I highly recommend what is written here as another „truth of life” the learning of which and the inclusion of which to our philosophy of life, truly brings us various benefits.

* * *

The above post is an adaptation of items #A3 and H1 to H7 from the totaliztic web page (in the English language) named „prawda_uk.htm” (updated on 7 January 2014, or later). Thus, reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „prawda_uk.htm” can be viewed, amongst others, at addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/prawda_uk.htm
http://morals.mypressonline.com/prawda_uk.htm
http://cielcza.5GBFree.com/prawda_uk.htm
http://artefact.uhostall.com/prawda_uk.htm
http://bobola.net78.net/prawda_uk.htm
http://cielcza.iwebs.ws/prawda_uk.htm
http://rex.dasfree.com/prawda_uk.htm
http://totalizm.com.pl/prawda_uk.htm
http://tornado.fav.cc/prawda_uk.htm
http://proof.t15.org/prawda_uk.htm

Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic web pages – including web pages names of which are indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses the web page name „prawda_uk.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „god_exists.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/prawda_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet explorer one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/god_exists.htm .

Also notice that a complete list of (and links to) totaliztic topics discussed in various internet forums is provided in item #E2 of the web page named „faq.htm” – also available at every address listed above.

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #240E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

 

#240: Dlaczego i w jaki sposób Bóg używa „prawdy” jako jednego z narzędzi do wychowywania ludzi na „żołnierzy Boga”

2014/01/01

Motto: „Aby wychowywać ludzi na ‚żołnierzy Boga’, Bóg zmuszony jest m.in. tak sterować każdą prawdą, aby okazywała się ona trudniejsza do zaakceptowania niż dowolna wersja nieprawdy.”

#A4: Ludzie to bardzo wrażliwe istoty. Reagują więc oni gwałtownie i silnie m.in. na wszystko co pobudza w nich silne uczucia, takie jak bół, głód, gniew, frustracja, opresja, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości itp. Oczywiście, gdybyśmy faktycznie żyli w świecie pozbawionym Boga, tj. w takim świecie w jakim nasze życie wmawia nam dzisiejsza oficjalna nauka zwana tu także „ateistyczną nauką ortodoksyjną” (tj. nauka opisywana m.in. w punkcie #H2 tego wpisu), wówczas nasze reakcje na wszystko co nas otacza byłyby jedynie naszą prywatną sprawą. Jednak materiał dowodowy oraz formalny dowód naukowy zaprezentowane w punktach #B1 do #B3 mojej strony o nazwie „changelings_pl.htm” konklusywnie nam ujawniają, że faktycznie to żyjemy w świecie stworzonym i mądrze rządzonym przez wszechmogącego Boga. Tymczasem w świecie mądrze rządzonym przez wszechmogącego Boga wszystko co tylko zaistnieje faktycznie wywodzi się od Boga i ma bardzo istotne powody dla swego zaistnienia. Jak też się okazuje, jednym z powodów dla jakich ludzie doświadczani są przez aż taką mnogość najróżniejszych zjawisk które wzbudzają w nich silne uczucia i reakcje, jest że Bóg używa te zjawiska i wywoływane przez nie reakcje ludzkie, m.in. jako „narzędzia wychowawcze” z pomocą których Bóg wychowuje sobie ludzi na moralnych, zaradnych, twardych i zahartowanych w boju „żołnierzy Boga”. Na kilku totaliztycznych stronach wyjaśniłem już szczegółowo „dlaczego” i „jak” Bóg używa innych niż „prawda” zjawisk pobudzających u ludzi silne uczucia jako takich narzędzi wychowawczych. Przykładowo, w punktach #C1 do #C9 swej strony o nazwie „god_istnieje.htm” (adoptowanymi też jako poprzedni wpis z tego bloga) wyjaśniłem już dokładnie jak w takiej roli narzędzia wychowawczego używany jest „ból” i „cierpienie”. Niniejszy wpis stwarza więc okazję, aby wyjaśnić tu także czytelnikowi jak w tej samej roli używana jest „prawda” i jej produkty – czyli używane są ludzkie reakcje na różne uczucia pobudzane przez prawdę lub przez jej brak (tj. przez nieprawdę), takie jak frustracja, niecierpliwość, poczucie niesprawiedliwości, itp.

#H2: Tu muszę też się przyznać, że kiedy w końcowych dniach grudnia 2013 roku odkryłem, że Bóg używa „prawdy” m.in. jako jednego z licznych boskich narzędzi wychowawczych, nawet dla mnie samego odkrycie to stanowiło ogromny szok. Wcale więc mnie NIE zdziwi, jeśli to co tu wyjaśniam okaże się szokiem także i dla czytelnika tego wpisu. Dlatego aby stopniowo wprowadzić czytelnika w ten temat, zacznę od wyjaśnienia jak wyglądała ewolucja moich poglądów, które w efekcie końcowym doprowadziły do tego szokującego odkrycia. Przeglądając ową ewolucję moich poglądów, radzę zwrócić szczególną uwagę na to jak kolejna ich faza wynikała z następstw fazy ją poprzedzającej, a stąd jak spójna jest cała moja droga poznawcza i jak istotne dla każdego „przysparzania wiedzy” jest nieustanne porównywanie naszych poglądów z rzeczywistością która nas otacza i wykazywanie gotowości do zmiany swych poglądów jeśli NIE zgadzają się one z ową rzeczywistością (innymi słowy, jak istotne dla faktycznego przysparzania wiedzy jest zachowanie dokładnie odwrotne do tego manifestowanego obecnie przez oficjalną naukę)!

#H3: Opisy z niniejszego wpisu są dobrą ilustracją w jaki sposób powiększanie naszej wiedzy o Bogu drastycznie udoskonala naszą osobistą filozofię życiową i wynikające z owej filozofii nasze nastawienie do dotykających nas zdarzeń. Przykładowo, począwszy od czasów kiedy mój światopogląd zaczął być silnie deformowany kłamliwymi twierdzeniami edukacji jaką wówczas zdobywałem, z katolika jakim byłem w dzieciństwie, stopniowo przekształcony zostałem w ateistę. To z kolei spowodowało, że moja filozofia życiowa zaczęła być zgodna z tym co stwierdza stara, oficjalna „ateistyczna nauka ortodoksyjna”. (Odnotuj tutaj, że zarówno owa stara, oficjalna „ateistyczna nauka orotodoksyjna, jak i nowa „nauka totaliztyczna”, są dokładniej opisane i zdefiniowane w punktach #C1 do #C6 odrębnej strony o nazwie „telekinetyka.htm”.) Podczas owego ateistycznego okresu mojego życia, w wielu więc sprawach życiowych stosowałem się wówczas do ustaleń i zaleceń owej starej „ateistycznej nauki ortodoksyjnej”. Przykładowo moje nastawienie do życia definiowała wówczas propagowana przez oficjalną naukę darwinowska „zasada przeżywania najsilniejszych” (oby Bóg wybaczył mi tamte czasy błędów i wypaczeń).

Na szczęście dla mnie, w czasokresie owego ateistycznego okresu zycia, Bóg skierował moje losy życiowe na podjęcie całej serii „prywatnych” programów badawczych, jakie opiszę skrótowo w następnym punkcie #H3 tego wpisu. Jeden z owych programów został zapoczątkowany moim sformułowaniem w 1985 roku teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Teoria ta zaś ma to do siebie, iż dowodzi ona konklusywnie, że Bóg istnieje. Stąd począwszy od 1985 roku zacząłem wiedzieć, że Bóg istnieje, oraz zacząłem być absolutnie pewny istnienia Boga. (Odnotuj tutaj, że początkowo, czyli w czasach swego dzieciństwa, jako katolik jedynie wierzyłem, że Bóg istnieje. Tymczasem, w życiu zawsze można przestać w coś wierzyć, jednak nigdy NIE przestaje się czegoś wiedzieć.) Jednak w tamtej początkowej fazie swych badań moje poglądy nadal były deformowane tym co stwierdza oficjalna nauka. Stąd wierzyłem wówczas, że Bóg tak stworzył i zaprogramował otaczającą nas rzeczywistość, aby jej działanie podtrzymywało się samo – zupełnie bez potrzeby boskich ingerencji. Wyrażając to innymi słowami, początkowo wyznawałem pogląd, że sytuacja Boga jest podobna do sytuacji dzisiejszej „starszej osoby na emeryturze” – znaczy, że na przekór iż Bóg ma nieograniczoną władzę nad wszystkim i nielimitowaną ilość wolnego czasu, ciągle niemal NIE interweniuje On w sprawy naszego świata fizycznego, a pozwala aby sprawy te toczyły się swoim własnym torem. Oczywiście, wyznawanie takiego poglądu wywierało znaczący wpływ na moją ówczesną filozofię życiową – czego odzwierciedleniem stała się m.in. treść części strony „prawda.htm” na jakiej oparty jest ten wpis. W późniejszych jednak czasach, tj. w 2007 i w 2013 roku, dokonałem aż kilku odkryć jakie ujawniły mi faktyczne cele i sytuację Boga. To zaś drastycznie zmieniło i udoskonaliło moją filozofię życiową, oraz spowodowało wprowadzenie udoskonaleń do treści owej strony „prawda.htm”. Między innymi uświadomiło mi bowiem, że Bóg ingeruje jednak w sprawy naszego świata fizycznego.

W tamtym pierwszym okresie zaraz po uzyskaniu w 1985 roku pewności, że Bóg istnieje, nadal prowadziłem zapoczątkowany jeszcze w 1981 roku program swych badań nad wehikułami UFO i nad UFOnautami. Nawet więc po 1985 roku fundamentem mojej filozofii osobistej ciągle pozostawało intensywne wierzenie bazujące na dostępnym mi wtedy materiale dowodowym, że Ziemia jest skrycie okupowana i eksploatowana przez kosmicznych krewniaków ludzi zwanych „UFOnautami”, praktykującymi szatański rodzaj filozofii jaki ja nazywam pasożytnictwem. Tamto też wierzenie ciągle znajduje odzwierciedlenie w treści sporej części strony „prawda.htm”, którą postanowiłem pozostawić bez zmiany aby NIE rujnować utrwalonej na niej ilustracji, jak udoskonalały się moje poglądy. Stąd będąc jednocześnie pewnym, że Bóg istnieje, intensywnie zacząłem wówczas poszukiwać odpowiedzi na pytanie „dlaczego Bóg NIE interweniuje aktywnie w tak jawny akt niesprawiedliwości, jak skryta okupacja i rabunek Ziemi przez szatańskich UFOnautów?” W tamtych czasach ów brak interwencji Boga tłumaczyłem sobie wierzeniem, że Bóg zachowuje się jak rodzaj „starszej osoby na emeryturze” – znaczy, że pobłażliwie i biernie patrzy On na wszystko co się dzieje w rządzonym przez Niego świecie fizycznym, głównie zadowalając się przebaczaniem ludziom ich grzechów.

Powyższe moje wierzenia uległy jednak drastycznej zmianie w 2007 roku, kiedy to podczas swej profesury w Korei, na bazie nowego materiału dowodowego jaki wówczas stał się dla mnie dostępny, dokonałem szokującego odkrycia, że faktycznie to „UFOnauci i UFO są tymczasowymi „symulacjami” („fabrykacjami”) Boga. Odkrycie to z jednej strony wyjaśniło mi wiele zagadek na których wyjaśnienie uprzednio NIE miałem wymaganego materiału dowodowego – np. zagadkę „dlaczego UFOnauci i UFO są zawsze obserwowani lub fotografiowani w sytuacjach jakich autentyczność jest ogromnie łatwo podważyć przez tzw. sceptyków” – po przykłady patrz moja strona o nazwie „memorial_pl.htm”. Z drugiej jednak strony, to samo odkrycie zmusiło mnie do intensywnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie „dlaczego Bóg symuluje (fabrykuje) istnienie i szatańską działalność owych pasozytniczych UFOnautów?” Ówczesne próby udzielenia odpowiedzi na owo pytanie też zostały zilustrowane na stronie „prawda.htm”.

Moje poszukiwania odpowiedzi na powyższe ogromnie istotne pytanie „dlaczego Bóg symuluje szatańskich UFOnautów?” odniosły sukces w maju 2013 roku, kiedy to odkryłem, że nasz Bóg też znajduje się w sytuacji, jaka wywiera na Niego określone naciski – tj. że z Bogiem dzieje się podobnie jak z sytuacjami życiowymi każdego z nas, które zmuszają nas do takich a nie innych działań. Ową nowo-wówczas odkrytą sytuację Boga opisałem dokładniej w punkcie #B1.1 odrębnej strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Odkrycie owo zapoczątkowało aż cały obecnie intensywnie realizowany mój program badawczy, którego temat możnaby zatytułować „badania wpływu sytuacji w jakiej nasz Bóg się znajduje, na metody jakie nasz Bóg używa w swoich oddziaływaniach z ludźmi”. Badania te m.in. wykazały, że nasz Bóg wychowuje sobie ludzi na moralnych, efektywnych, zaradnych, oddanych swemu Bogu, oraz zahartowanych w boju „żołnierzy Boga”. Jak zaś wiadomo, żołnierzy wychowuje się inaczej niż maminsynków i pieszczochów. Aby więc przyzwyczaić wychowywanych przez siebie ludzi do cierpień, trudu, pokonywania przeszkód oraz niewygód „żołnierskiej doli”, Bóg celowo poddaje ludzi najróżniejszym nieprzyjemnym dla nich doświadczeniom – w tym paskudnemu potraktowaniu przez szatańskich UFOnautów. Faktycznie to Bóg używa na ludziach dosyć nieprzyjemnej dla nas metody wychowawczej, która w punkcie #F3 strony o nazwie „wszewilki.htm” opisana jest szczegółowo pod nazwą „zasada odwrotności”. Dla zealizowania tej metody wychowawczej na ludziach, Bóg używa najróżniejszych narzędzi, jednym z których jest „prawda”.

Sporo z powyższych opisów wyjaśniających jak wyewoluowało się moje odkrycie, że Bóg używa m.in. „prawdy” dla wychowywania sobie ludzi na „żołnierzy Boga”, zapewne NIE jest klarowne dla tych osób, które NIE są zapoznane z tematami moich badań i z ich wynikami. Aczkolwiek więc owe tematy i wyniki są już opisane szeroko na całym szeregu stron i publikacji (dla przykładu są one opisane na mojej stronie autobiograficznej o nazwie „pajak_jan.htm”), aby NIE odrywać czytelnika od toku rozważań niniejszego wpisu, w następnym jego punkcie streszczę w wielkim skrócie najważniejsze z programów badawczych jakie nadal realizuję praktycznie aż do chwili obecnej. Oto one.

#H4: Moje badania wpływu sytuacji w jakiej nasz Bóg się znajduje, na metody jakie Bóg używa w swoich oddziaływaniach z ludźmi, jakie to badania rozpocząłem w maju 2013 roku, są już 7-mym z kolei długoterminowym programem badawczym który podjąłem w swoim życiu i którego realizowanie kontynuję do dzisiaj na zasadzie „prywatnego” hobby naukowego (tj. jakiego badania finansuję z własnej kieszeni i prowadzę we własnym „prywatnym czasie” – tj. w czasie który przez innych ludzi typowo jest przeznaczany na odpoczynek). Zanim podjąłem realizowanie tego najnowszego programu badawczego, poprzednio urzeczywistniłem 6 innych podobnych programów badawczych. Każdy zaś z owych programów zasadniczo udoskonalał moją osobistą filozofię życiową i moje nastawienie do prawdy. Poniżej wyjaśnię się więc skrótowo na czym polegały wszystkie te moje „prywatne” programy badawcze, oraz jak one wpływały na moją osobistą filozofię życiową i na moją postawę wobec prawdy. Podczas ich przeglądania proponuję zwrócić uwagę jak każdy następny z nich bezpośrednio wynikał z rozpracowania podstawowych celów i zadań poprzednich programów, czyli jak te moje kolejne programy badawcze układały się w jednolitą „drogę do prawdy” którą w swoim życiu podążałem (niestety, która okazała się także rodzajem mojej prywatnej „drogi cierniowej”). Oto owe programy badawcze:

#1. Tablica Cykliczności. Moim pierwszym wieloletnim programem badawczym, jakiego rozwój na zasadzie hobby ciągle kontynuuję aż do dzisiaj, był „rozwój Tablicy Cykliczności i analizy wniosków jakie z tablicy tej wynikają”. Owa „Tablica Cykliczności” (też zwana „Tablica Okresowości dla napędów”), którą odkryłem (czy wynalazłem) jeszcze w 1973 roku – tj. kiedy ciągle pracowałem na Politechnice Wrocławskiej, jest wszakże jakby odpowiednikiem dla „Tablicy Mendelejewa” – tyle, że zamiast regularności w pierwiastkach chemicznych, moja „Tablica Cykliczności” opisuje regularności w rozwoju ludzkich urządzeń napędowych – patrz jej opisy w punkcie #B1 ze strony o nazwie „propulsion_pl.htm”. Chociaż swoją „Tablicę Cykliczności” sformułowałem jeszcze w 1973 roku, analizy wniosków z niej wynikających prowadzę praktycznie aż do dzisiaj. Faktycznie też dopiero relatywnie niedawno dzięki owej tablicy zdołałem zidetyfikować i opisać jak działa boski tzw. „omniplan”, tj. zidentyfikować i opisać jak działa twór softwarowy opracowany przez Boga – z pomocą którego Bóg zarządza „nawracalnym czasem softwarowym” w jakim my wszyscy żyjemy. Ów „omniplan” opisałem m.in. w punktach #C3 i #C4 swojej strony internetowej o nazwie :immortality_pl.htm”. Z kolei poznanie działania owego „omniplanu” pozwala na łatwiejsze zbudowanie „wehikułów czasu” mojego wynalazku, dzięki którym pewnego dnia ludzie będą mogli żyć nieskończenie długo, bowiem po każdym dożyciu do wieku starczego będą mogli cofać się w owym „nawracalnym czasie softwarowym” ponownie do lat swojej młodości.

Odkrycie faktu iż wynalazkami i rozwojem ludzkich napędów rządzą podobne Prawa Cykliczności jak te które rządziły powstawaniem poszczególnych pierwiastków chemicznych było dla mnie ogromnym szokiem poznawczym. Otwarło ono bowiem mój umysł na wiele nieuświadamianych uprzednio przez ludzi prawd, przykładowo na prawdę, że zarówno pierwiastki chemiczne, jak i kolejne napędy wynajdowane i realizowane przez ludzi, kiedyś z góry zaprojektował jakiś jeden nadrzędny umysł (tj. Bóg), czy na prawdę że poznanie Zasady Cykliczności jaką ów nadrzędny umysł (Bóg) użył do projektowania poszczególnych napędów ziemskich pozwala na wczesne przewidywanie jakie następne napędy będą w przyszłości urzeczywistnione na Ziemi oraz jaka będzie budowa i zasada działania owych przyszłych napędów.

#2. Magnokraft. Pierwszym i najważniejszym ustaleniem wynikającym z mojej „Tablicy Cykliczności” było, że już wkrótce, bowiem około 2036 roku, ludzie zbudują nowy rodzaj szybkich jak światło i bezgłośnych wehikułów latających (gwiazdolotów), jakie ja nazwałem magnokraftami. Stąd moim 2-gim długoterminowym programem badawczym, jaki bezpośrednio wyniknął z tamtej Tablicy Cykliczności, było „projektowanie, rozwój i badania magnokraftów”. Magnokrafty opisałem dokładniej w tomie 3 mojej najnowszej monografii [1/5]. Pierwsza publikacja która je opisywała ukazała się już w 1980 roku – czyli ciągle w czasach kiedy jeszcze pracowałem na Politechnice Wrocławskiej. Wkrótce potem wynalazłem i rozpracowałem też szczegóły budowy i działania urządzenia zwanego komora oscylacyjna, które dostarcza mocy napędowej dla owych magnokraftów. Niestety, kiedy w 1986 roku zwróciłem się do ITBM Politechniki Wrocławskiej (czyli do instytutu w którym pracowanie stworzyło mi inspirację do wynalezienia Tablicy Cykliczności i magnokraftu) z prośbą o pozwolenie mi na otworzenie przewodu habilitacyjnego na temat „magnokraftu” i „komory oscylacyjnej”, ówczesna rada naukowa owego instytutu odmówiła mi tej możliwości – co szerzej opisałem w punktach #J1 do #J3 swej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”.

Rozpracowanie magnokraftów i komory oscylacyjnej spowodowało kolejną rewolucję w mojej filozofii osobistej i poglądach na prawdę. Uświadomiło mi ono bowiem, że „w świecie w jakim zyjemy wszystko co jest do pomyślenia, jest także do urzeczywistnienia”, oraz że jedynym ograniczeniem jakie wstrzymuje rozwój ludzkości, są ograniczenia wyobraźni i brak otwartości umysłów ludzkich.

#3. UFO i UFOnauci. Kiedy tak rozwijałem i badałem swoje magnokrafty, inni ludzie zaczęli mi opowiadać, że widzieli już mój wehikuł w locie. Tyle, że nazywali go „UFO”. Te ich opowiadania nakłoniły mnie do podjęcia trzeciego wieloletniego programu badawczego, który można nazwać „bezstronne i obiektywne badania wehikułów UFO i UFOnautów”. Badania te doprowadziły mnie m.in. do opracowania formalnego dowodu naukowego stwierdzającego iż „wehikuły UFO istnieją obiektywnie i są one już zbudowanymi magnokraftami”. Dowód ów opublikowałem m.in. na swojej stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm”. Innym osiągnięciem owych badań wehikułów UFO było, że zidentyfikowałem jakie zjawiska towarzyszą pojawianiu się na ziemi „wehikułów czasu” którymi owi UFOnauci dysponują już od dawna. To z kolei pozwoliło mi na rozpracowanie dalszych szczegółów budowy i zasady działania ziemskich „wehikułów czasu” mojego wynalazku, jakich niedalekie już zbudowanie na Ziemi też jest zapowiadane przez moją „Tablicę Cykliczności”. Te moje „wehikuły czasu” opisałem dosyć dokładnie aż na kilku swych stronach internetowych, np. na stronie o nazwie „immortality_pl.htm”.

UFO i UFOnauci spowodowali kolejną rewolucję w moich poglądach na prawdę. Uświadomili mi bowiem, że „jest więcej rzeczy na niebie i ziemi, niż filozofom kiedykolwiek się śniło”. W ten zaś sposób otwarli mój umysł i oczy do nawyku nieustannego odnotowywania i wyjaśniania ignorowanych wcześniej prawd.

#4. Koncept Dipolarnej Grawitacji. Na swoją „teorię wszystkiego” zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji wpadłem podczas jednego pięknego dnia spacerując po parku w mieście Invercargill, Nowa Zelandia. Teorię tę opisałem dokładniej w tomach 1, 4 i 5 swej monografii [1/5]. Okazała się ona najważniejszą teorią mojego życia, a zapewne i najważniejszą teorią jaką inni ludzie powinni poznać. Wszakże pozwoliła mi ona m.in. udowodnić formalnie, że ludzie żyją równocześnie w aż trzech odmiennych światach (tj. w świecie fizycznym, w przeciw-świecie, oraz w świecie wirtualnym), czy że ludzie posiadają nieśmiertelne dusze. Ponadto umożliwła mi ona opracowanie formalnegop dowodu naukowego, że „Bóg istnieje” – po opis tego dowodu patrz punkt #G2 mojej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”.

Ten mój „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (przez osoby uznające moje odkrycia często nazywany skrótowo „KDG”) okazał się istotnym fundamentem na jakim mogłem zacząć budować cały gmach nowej wiedzy i poznawania nowych prawd. Wszakże przykładowo, z uprzedniego ateisty przemienił mnie w osobę „wiedzącą” z całą pewnością, że Bóg istnieje. A przypomnieć tu powinienem, że wiedza jest lepsza od wiary, ponieważ „zawsze można przestać wierzyć, jednak nigdy NIE przestaje się wiedzieć”.

#5. Totalizm. Po niepodważalnym ustaleniu dzięki Konceptowi Dipolarnej Grawitacji owego faktu naukowego, że Bóg rzeczywiście istnieje, oraz po dokładnym wyjaśnieniu sobie kim (czym) jest nasz Bóg, skąd się Bóg wziął (co zapoczątkowało Jego istnienie) i na jakiej zasadzie Bóg działa, koniecznym się stało opracowanie nowej filozofii jaka nauczałaby ludzi jak powinni żyć aby nieustannie NIE podpadać Bogu swoim niewłaściwym postępowaniem czy stylem życia. Moim więc 5-tym długoterminowym projektem badawczym, jaki także kontynuowany jest do dzisiaj, było opracowanie nowej filozofii życiowej, jaką nazwałem totalizm. (pisany przez „z”). Ta moja nowa filozofia uczy najwłaściwszych zasad postępowania w naszym codziennym życiu. Niektóre z owych zasad opisałem skrótowo w punktach #A2.1 do #A2.10 swej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”, zaś szczegółowo powyjaśniałem je w swej monografii o totaliźmie dostępnej m.in. za pośrednictwem strony „tekst_8_2.htm”. Warto przy tym odnotować, że totalizm jest obecnie najbardziej moralną i pokojową filzofią świata, a także że jest on jedyną filozofią świata sformułowaną w ostatnim półwieczu jaka zdobywa coraz więcej zwolenników i osób praktykujących ją na codzień ponieważ jego zasady i rekomendacje faktycznie się sprawdzają w codziennym życiu zwykłych ludzi.

Ja NIE tylko sformułowałem totalizm, ale także na tyle na ile pozwala mi na to moja sytuacja i wrodzona ludzka niedoskonałość, staram się praktykować totalizm w swoim życiu codziennym. To zaś otworzyło mnie na zalew całego oceanu nowych prawd, jakie staram się opisywać w swoich publikacjach.

#6. UFOnauci i UFO są „symulacjami” Boga. W 2007 roku rząd Korei Południowej zaprosił mnie na 10-miesięczną pozycję pełnego profesora wizytującego jeden z koreańskich uniwersytetów. Podczas owej profesury uzyskałem dostęp do aż całej serii nowych materiałow dowodowych, które podpierały każdy z owych hobbystycznych projektów badawczych jakie w tamtym czasie realizowałem. Kiedy zaś analizowałem ową serię nowych materiałow dowodowych, nagle doznałem szoku. Na ich podstawie ustaliłem bowiem, że wehikuły UFO faktycznie wcale NIE są międzygwiezdnymi statkami naszych krewniaków kosmicznych o upadłej moralności (za jakie poprzednio uważałem UFO), a są jedynie „tymczasowymi symulacjami (fabrykacjami)” jakie Bóg powtarzalnie tworzy aby wysoce dyskretnie konfrontować z nimi starannie wybranych ludzi. Owe „symulacje UFO” obecnie wypełniają tą samą funkcję, co kiedyś wypełniały „diabły”. Z owego szokującego odkrycia wyniknął następny mój długoterminowy projekt badawczy, mianowicie „badania Boga oraz boskich metod oddziaływania na ludzi”. Dzięki owym badaniom odkryłem m.in., że Bóg zesyła kataklizmy wyłącznie na te społeczności, które zaczęły praktykować ponadprogową „niemoralność” – po szczegóły patrz strona „quake_pl.htm”, oraz że jednym ze sposobów w jakie Bóg ilustruje dla ludzi przyczyny owych kataklizmów, jest że zostały one spowodowane technicznie przez wehikuły UFO – po szczegóły patrz punkt #C2 na mojej stronie o nazwie „tornado_pl.htm”. Ponadto odkryłem też, że te dzieci które NIE nauczą się wsłuchiwania we własny organ „sumienia” umierają w młodym wieku – po szczegóły patrz opisy z punktu #G1 mojej strony o nazwie „will_pl.htm”.

Program badawczy jaki zapoczątkowało owo odkrycie z Korei, że „UFO i UFOnauci to tymczasowe ‚symulacje’ (‚fabrykacje’) Boga”, zupełnie zmienił moje poglądy o Bogu. Uprzednio bowiem uważałem, że chociaż Bóg z całą pewnością istnieje, faktycznie ogromnie rzadko ingeruje On w sprawy naszego świata fizycznego, pozwalając naszemu światu „samemu podtrzymywać swoje dzialanie”, podczas gdy Bóg ciągle cieszy się odpoczynkiem owego bibilijnego 7-mego dnia stworzenia, zachowując się jak „starszy człowiek na emeryturze”. Natomist moje odkrycie, że Bóg „symuluje” istnienie i działania UFOnautów, ujawniło mi iż w rzeczywistości to Bóg nieustannie ingeruje w sprawy naszego świata fizycznego, tyle że dla powodów które powinienem zbadać starannie ukrywa On przed ludźmi te swoje ingerencje. Ponadto uświadomiłem też sobie, że istnieje merit w starym polskim powiedzieniu „bój się Boga”.

#7. Sytuacja Boga i jej wpływ na metody działania Boga. Chociaż Boga oraz Jego metody oddziaływania na ludzi badałem już nieprzerwanie od czasu swej profesury w Korei w 2007 roku, dopiero w maju 2013 roku odkryłem, że Bóg znajduje się w określoneuj sytuacji, jakiej znaczący nacisk zmusza Boga do wychowywania ludzi w określony sposób, tak aby ludzie ci nabyli wszelkich cech moralnych, zaradnych, mądrych, zahartowanych w boju „żołnierzy Boga”, gotowych stanąć murem za wartościami jakie nasz Bóg reprezentuje. Odkrycie to opisałem w punkcie #B1.1 swej strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Zainicjowało ono obecnie najnowszy, 7-my z kolei, długoterminowy program moich badań, jakiego jeden z wyników opisuję w niniejszym wpisie.

Poznanie faktu, iż podobnie jak ludzie, także nasz Bóg poddawany jest naciskom sytuacji w jakiej się znajduje, oraz że owa sytuacja Boga wywiera najsilniejszy wpływ na metody jakimi Bóg oddziaływuje ma ludzi, ponownie znacząco udoskonaliło moje poglady na prawdę. Pozwoliło mi bowiem zrozumieć, że ból, cierpienia, zawody życiowe, trudności z odkrywaniem i upowszechnianiem prawd, itp., wszystko to są także narzędzia jakie nasz Bóg m.in. zmuszony jest używać aby wykształtować u ludzi pożądane cechy „żołnierzy Boga”. Ponieważ jak dotychczas, ludzie uważali praktycznie wszystkie te narzędzia Boga za wyniki szkodliwych dla ludzi działań „Szatana”, niniejszym spieszę więc z wyjaśnieniem tego co wyjaśniam w niniejszym wpisie. Wszakże poznanie tej prawdy podnosi naszą świadomość na zupełnie odmienny poziom poznawczy.

#H6: Nowa „totaliztyczna nauka” ustaliła, że głównym celem dla którego Bóg stworzył człowieka, jest „przysparzanie wiedzy”. Aby jednak ludzie mogli efektywniej „przysparzać wiedzę”, Bóg zmuszony był nadać im tzw. „wolną wolę” – tak jak wyjaśnia to szerzej punkt #B3 ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm”, czy punkt #B1 ze strony o nazwie „will_pl.htm”. Niestety, istnieją najróżniejsze niekorzystne następstwa owej współzależności „przysparzania wiedzy” od „wolnej woli”. Przykładowo, jednym z owych niekorzystnych następstw jest, że wszystko czego NIE doświadczyliśmy osobiście, a o czym jedynie poinformowali nas inni, dla nas samych jest jedynie czyjąś „czystą teorią”, której prawdę jesteśmy gotowi podważać – jeśli tylko nasza filozofia lub sytuacja w jakiej się znajdujemy nakłania nas z jakichś powodów do tego podważania. (Po więcej szczegółów na temat naszej tendencji do traktowania doświadczeń i ustaleń innych ludzi jako takiej podważalnej „czystej teorii” – patrz punkt #N3 ze strony o nazwie „humanity_pl.htm”.) Z kolei owa sytuacja, że wszystko co raportują nam, lub co uczą nas, inni ludzie, dla nas samych faktycznie stanowi jedynie taką niesprawdzoną informację i „czystą teorię” – która potem może okazać się zarówno prawdą jak i kłamstwem, wywiera poważne następstwa na proces przysparzania wiedzy i poznawania przez nas prawdy. Przykładowo, powoduje ona, że Bóg zmuszony jest dyskretnie używać na nas najróżniejszych narzędzi, jakie zmuszają nas do przysparzania wiedzy i do poszukiwania prawdy. Jednym z takich narzędzi często używanym przez Boga, jest blokowanie prawdy oraz dopomaganie w rozpanoszeniu się nieprawdy. Owo blokowanie następuje w zgodzie z szeroko stosowaną przez Boga metodą wychowawczą, opisywaną w punkcie #F3 mojej strony „wszewilki.htm”. pod nazwą „zasada odwrotności”. Wywołuje ono bowiem u dotkniętych nim ludzi silne uczucia w rodzaju frustracja, gniew, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, itp. Z kolei owe uczucia motywują ludzi do podjęcia walki o daną prawdę, jaka to walka prowadzi m.in. do powiększania wiedzy. Oczywiście, aby blokować postęp prawdy, konieczne jest nieustanne stwarzanie na Ziemi sytuacji, że prawda z najróżniejszych powodów staje się trudna do poznania i do upowszechnienia.

Dokonajmy więc teraz krótkiego przeglądu najważniejszych zasad, sposobów i narzędzi, z użyciem których Bóg powoduje, że prawda jest ogromnie trudna do poznania i do upowszechnienia (odnotuj, że w naszym świecie stanowią one „atrybuty prawdy”). Oto one pozostawiane w punktach:

1. Uczynienie, że każdy czlowiek musi samodzielnie i od nowa poznawać wszelkie prawdy. Innymi słowy uczynienie przez Boga, że ustalonej przez nas „prawdy” NIE możemy dać komukolwiek w prezencie, ani że „prawdę” ktoś może np. „odziedziczyć”. W rezultacie, każdy musi sam mozolnie poznawać wszelkie prawdy.

2. Stworzenie takich okoliczności otaczających każdą prawdę, aby na jej poznanie trzeba było sobie zapracować własnym trudem i wysiłkiem jaki jest proporcjonalny do zysków powodowanych jej poznaniem. Innymi słowy, umiejętne stwarzanie przez Boga sytuacji, że poznawanie każdej prawdy zmusza poznającego do wspinania się „pod górę tzw. pola moralnego” opisywanego w punkcie #H2 strony „totalizm_pl.htm”, czy w punkcie #C4.2 strony „morals_pl.htm”. W celu zaś umiejscowienia kazdej prawdy na znacznie wyższym poziomie owego „pola moralnego” niż w polu tym umiejscowione są wszystkie wersje nieprawdy, oraz w celu wymuszenia poznawania prawdy poprzez wspinanie się pod górę owego „pola moralnego”, Bóg używa takich metod działania, jak stwarzanie sytuacji że mówienie prawdy zawsze jest bolesne, że władze praktycznie każdego kraju i praktycznie każdej instytucji dla najróżniejszych powodów prześladują i karzą tych ludzi którzy ujawniają prawdę, że większość ludzi, w tym szczególnie zaś kobiety, preferuje usłyszenie słodkiej nieprawdy ponad usłyszenie gorzkiej prawdy, itd., itp.

3. Wbudowanie w naturę każdego człowieka rodzaju „awersji do prawdy”. Bóg mógł stworzyć ludzi jako absolutnie doskonałe istoty – tj. takie jakie opisuje punkt #I1 na stronie o nazwie „quake_pl.htm”. Wszakże zgodnie z Biblią, w nowym świecie fizycznym, jaki Bóg zamierza stworzyć kiedy skończy się dla Niego użyteczność obecnego świata fizycznego, Bóg zamierza stworzyć ludzi takimi aby byli już „jak anioły” (znaczy stworzyć ich jako absolutnie doskonałe i nieśmiertelne istoty) – tak jak opisuje to m.in. punkt #J3 na stronie o nazwie „malbork.htm”. Jednak aby efektywniej „przysparzać wiedzę”, oryginalnie Bóg stworzył ludzi maksymalnie niedoskonałymi – tak jak wyjaśniają to punkty #B2 i #B1.1 strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Aby zaś ludzie mogli być maksymalnie niedoskonali, Bóg wbudował w ich naturę aż cały szereg niemoralnych skłonności – „awersja do prawdy” jest jedną z nich. Dzięki tym skłonnościom, Bóg może realizować na Ziemi wysoce efektywną zasadę wychowawczą, opisywaną pod nazwą „zasada odwrotności” w punkcie #F3 mojej strony o nazwie „wszewilki.htm”. Wszakże tylko niedoskonali ludzie mogą nabywać cech pożądanych przez Boga poprzez pracę nad udoskonalaniem siebie i swych cech. Jednak te same skłonności powodują także, iż niemal nikt z ludzi NIE lubi słyszeć prawdy, a woli wysłuchiwać nieprawdę – jako przykład rozważ stanowicko starej, oficjalnej, tzw. „ateistycznej nauki ortodoksyjnej” w sprawach Boga, duszy, stworzenia człowieka, powstania wszechświata, istnienia UFO, itp., oraz porównaj stanowisko tej starej nauki ze stanowiskiem nowej „nauki totaliztycznej” opisywanym w punktach #C1 do #C9 strony o nazwie „god_istnieje.htm”.

4. Kierowanie każdego procesu poznawania prawdy na tzw. „drogę najwyższego błędu i oporu”. Innym słowy, kiedy ktoś jest bliski poznania prawdy, Bóg zawsze tak kieruje jego poczynaniami, aby ów ktoś poznał prawdę dopiero na samym końcu, gdy wyczerpią się mu już wersje nieprawdy w jakie na dany temat daje się ludziom wierzyć – tak jak wyjaśnia to szerzej punkt #C6 na mojej odrębnej stronie „god_istnieje.htm”.

5. Stworzenie sytuacji, że „bez poznania prawdy NIE ma postępu”. Znaczy, stworzenie sytuacji opisywanej w punkcie #F1 odrębnej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”. Sytuacja ta zmusza niektórych ludzi, że na przekór wszystkiego ciągle podejmują oni wysiłki aby poznawać prawdę.

6. Uzależnienie zdolności do poznania prawdy od poziomu moralności społeczeństwa w którym ktoś daną prawdę usiluje poznać. Innymi słowy, ustanowienie przez Boga dwóch zjawisk samoregulujących poznawanie prawdy, jakie totaliztyczne strony opisują pod nazwami „przekleństwo wynalazców” oraz „wynalazcza impotencja”. Zjawiska te najpełniej opisane są m.in. w punkcie #G1 odrębnej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”. Powodują one, że w niemoralnych społecznościach NIE jest możliwe poznanie prawd generujących tzw. „faktyczny postęp” danej spoleczności. To zaś oznacza, że owe niemoralne społeczności z upływem czasu podupadają i są podbijane lub kolonizowane przez moralniejsze od nich społeczności jakie zdołały poznać nowe prawdy, a stąd jakie wygenerowały faktyczny postęp który wydźwignął je na wyższy poziom cywilizacyjny i do wyższego dobrobytu.

7. Takie pokierowanie losami życiowymi wynalazców i odkrywców, aby moment urzeczywistnienia i upowszechnienia ich wynalazków i odkryć był całkowicie zgodny z boskim „omniplanem”. Innymi słowy, powodowanie, NIE tylko aby „prawda zawsze w końcu zwyciężała”, ale także powodowanie aby „zwycięstwo danej prawdy następowało w momencie czasowym i w okolicznościach kiedy jej szerokie upowszechnienie wśród ludzi zgadza się z boskimi planami, a stąd kiedy tej prawdzie Bóg dopomoże zwyciężyć”.

8. Dopomaganie najróżniejszym niemoralnym osobnikom i narodom, aby przywłaszczali sobie autorstwo prawd odkrytych i rozpracowanych przez innych ludzi lub narody. Ta zasada działania Boga budzi najwięcej emocji, które potem wiodą do wychowującej ludzi walki o wyjście prawdy na wierzch. Przykładowo, jeśli pozna się działanie dzisiejszej oficjalnej nauki, wówczas się odkryje, że ogromną większość odkryć i badań, przypisuje się osobom które nigdy NIE dołozyły w nie swojego wkładu, a jedynie które z uwagi na zajmowane stanowisko wmusiły na faktycznych badaczach i odkrywcach dopisanie swoich nazwisk do początka wykazu autorów. Podobnie jest z wynalazkami – ogromna większość z nich przypisywana jest osobom lub narodom, które je skopiowały lub ukradły – po przykłady patrz punkty #I3 do #I5 mojej strony o nazwie „mozajski.htm”, lub punkt #G2 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”.

9. Używanie „prawdy” dla testowania jakości ludzi. Bóg zmuszony jest aby w przyszlości pooddzielać, jak to wyraża Biblia, „ziarno od plew”, albo „owce od kóz”. Wszakże tylko wysoce moralne, zaradne i aktywne osoby są użyteczne dla Boga na następnym etapie rozwoju naszego świata fizycznego – po więcej szczegółów patrz punkt #B1.1 strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Większość zaś bezużytecznych „plew”, czy „kóz”, jest pozbywalna – tak jak opisują to punkty #I1 i #N1 strony o nazwie „quake_pl.htm”. Stąd Bóg uważnie obserwuje postawy indywidualnych ludzi wobec istotnych „prawd”, oraz używa te postawy jako owo kryterium pozwalające na odróżnienie cennego ludzkiego „ziarna”, od pozbywalnych ludzkich „plew”.

W tym miejscu warto też odnotować, że aby poznawanie i upowszechnianie prawdy przez ludzi mogło cechować się powyżej zestawionymi atrybutami, nasz świat fizyczny musi być umiejętnie rządzony przez ogromnie mądrego i wszechmogącego Boga mającego w arsenale swych metod działania narzędzia w rodzaju „omniplanu” opisywanego w punktach #C3 i #C4 odrębnej strony o nazwie „immortality_pl.htm” – jaki to „omniplan” umożliwia Bogu zarządzanie nawracalnym czasem softwariowym w którym my wszyscy żyjemy. To zaś powoduje, że powyższe atrybuty prawdy dodają się do zestawu cech opisanych w punkcie #B1 strony o nazwie „changelings_pl.htm” – jakie nasz świat umiejętnie i inteligentnie rządzony przez mądrego i wszechmocnego Boga (który to inteligentny świat bada i opisuje nowa „nauka totaliztyczna”) wyraźnie odróżniają od bezrozumnego świata rządzonego przypadkami i zbiegami okoliczności (który to głupi i przypadkowy świat bada, opisuje i nam wmawia stara „ateistyczna nauka ortodoksyjna”).

#H7: W dzisiejszym klimacie filozoficznym niemal każdy z nas od dzieciństwa wierzy, że zwycięstwo prawdy nad nieprawdą całkowicie zależy od naszych wysiłków i działań. Znaczy wierzy, że jeśli faktycznie mocno się postaramy, wówczas jesteśmy w stanie przetaranować poznaną przez nas prawdę przez mur najróżniejszych wersji nieprawdy jakie zagradzają jej drogę do świadomości innych ludzi – tak jak opisuje to punkt #E1 niniejszej strony. W owym wierzeniu zapominamy jednak o planach i metodach działania Boga. Jak bowiem wyjaśnia to np. punkt #B1.1 ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm”, sytuacja w jakiej nasz Bóg się znajduje wywiera na Niego silny nacisk aby tak projektować losy każdego człowieka, że spowodują one zamierzone przez Boga efekty wychowawcze i szkoleniowe. A Bóg wychowuje sobie ludzi na moralnych, zaradnych, twardych i zahartowanych w boju przyszłych „zołnierzy Boga”. Jak więc przystało na kogoś wychowującego i szkolącego sobie takich żołnierzy, Bóg NIE może ich rozpieszczać i pozbawiać przykrych doświadczeń hartujących ich charakter. To właśnie dlatego Bóg celowo serwuje praktycznie każdej osobie na Ziemi wymaganą dozę bólu, cierpień i zawodów – tak jak opisują to punkty #C1 do #C9 strony „god_istnieje.htm”. To też dla takich celów wychowawczych i dla dania przykładu innym osobom, Bóg uśmierca jeszcze w młodym wieku każdą osobę która w poprzednich przebiegach czasu udowodniła swoją niezdolność do wsłuchiwania się w głos własnego sumienia – tak jak wyjaśnia to punkt #G1 strony „will_pl.htm”. Podobnie więc jak bólu i przykładowego uśmiercania niemoralnych ludzi, Bóg używa także prawdy w celach wychowawczych. Przykładowo, bez względu na to ilu ludzi wierzy w poprawność i potrzebę uświadomienia innym danej prawdy, ciągle prawda ta zwycięży tylko kiedy jej upowszechnienie wypełni swoje wychowawcze zadania i będzie pasowało do boskiego „omniplanu” (tego opisanego w punkcie #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”). Taki bowiem rozwój sytuacji buduje frustrację u coraz większej liczby ludzi, zmuszając ich w ten sposób do walki o zwycięstwo danej prawdy. Z kolei owa walka kształtuje i rozwija w nich pożądane cechy „żołnierzy Boga”, oraz stanowi rodzaj egzaminu jaki pozwala potem Bogu na owo opisywane w Biblii oddzielanie „ludzkiego ziarna” od „ludzkich plew”.

Uświadomienie sobie szokującego faktu, że Bóg używa także „prawdy” jako jednego z narzędzi wychowawczych, dostarcza nam aż całego szeregu korzyści. Podajmy tutaj przykłady chociaż najważniejszych z nich. Oto one:

1. Powiększanie naszego spokoju ducha i eliminowanie negatywnych emocji z naszego życia. Kiedy NIE wiemy o metodach i zasadach działania Boga, wówczas każda przykra sytuacja jaka nas dotyka, przykładowo ból i cierpienie, czy blokada nałożona na prawdę jaka jest ogromnie bliska naszemu sercu, pobudza w nas najróżniejsze negatywne emocje. Jednak poznanie faktów opisywanych w niniejszej „częsci #H”, efektywnie eliminuje takie negatywne emocje z naszego życia. Wszakże rozumiemy wówczas potrzebę i celowość tego co się dzieje. Każde też nieprzyjemne doświadczenie pobudza nas do zadawania sobie pytania „jakie nasze cechy zmusiły Boga do poddania nas owemu doświadczeniu?” Po znalezieniu zaś odpowiedzi na owo pytanie, sami na ochotnika podejmujemy wysiłek wyeliminowania lub chociaż utrzymywania pod kontrolą owych cech.

2. Zwiększanie w nas samych tolerancji i cierpliwości wobec głupoty innych ludzi i wobec uporu z jakim obstają oni przy najróżniejszych wersjach nieprawdy zamiast otwierać ichnie umysły na poznanie prawdy którą my sami już wcześniej poznaliśmy. Proszę też tu wierzyć, że wyjaśniając powyższą korzyść „wiem co mówię”. Wszakże ja sam poznałem aż cały szereg prawd wynikających z moich „prywatnych” programów badawczych opisanych w punkcie #H3 powyżej. Praktycznie też niemal żadna z owych prawd NIE przebiła się jeszcze przez mur zamkniętych umysłów większości innych ludzi. Do czasu więc aż zaawansowałem swój program badawczy numer #7 i zrozumiałem zależność tego co widzimy wokół siebie od sytuacji i planów naszego Boga, moje niepowodzenia w uświadamianiu innym ludziom prawd jakie sam odkryłem były źródłem ogromnej dozy frustracji i zawodów. Ostatnio jednak, dzięki opisywanym tu badaniom, odzyskałem spokój, tolerancję i cierpliwość. Zrozumiałem bowiem, że zgodnie z boskim „omniplanem” oraz z wymogami edukowania innych ludzi, sytuacja z prawdami jakie poodkrywałem ma tak właśnie się rozwijać, aby inspirować ludzi do walki i stąd aby w przyszłości doprowadzić do bardziej nadrzędnych korzyści.

3. Zaniechanie materialistycznych ambicji wynikających z poznania danych prawd. W dzisiejszym społeczeństwie upowszechniły się wierzenia i nawyki, że każda nowa prawda powinna dostarczać jej odkrywcom najróżniejszych korzyści materialnych za pośrednictem patentów, wdrożeń, praw autorskich, copyrights, licencji, itp. To zaś powoduje, że autorzy wielu wynalazków i odkryć unikają upowszechnienia najbardziej istotnych szczegółów prawd do jakich doszli, bowiem np. NIE uzyskali jeszcze patentów czy wdrożeń dla owych prawd. W rezultacie coś potem im się przytrafia, zaś prawdy jakie ustalili ulegają zagubieniu lub zapomnieniu. Kiedyś więc z wielkim mozołem prawdy te musi ponownie odkrywać ktoś zupełnie inny. Tymczasem jeśli się pozna fakty opisywane w niniejszym wpisie, wówczas przestaje się przykładać wagę do własnych ambicji materialistycznych, bowiem wie się, że losy danej prawdy jaką odkryliśmy zależą od planów Boga. To Bóg więc tak wybierze tych co odniosą z niej jakiekolwiek korzyści, aby zmaksymilizować swym wyborem edukacyjną wartość danej prawdy. Rola wynalazców i odkrywców polega więc głównie na poznaniu prawdy i na jej upowszechnieniu wśród innych ludzi (tj. na jej opublikowaniu). Co zaś dalej z ową prawdą się dzieje, zależy to od Boga i od postępowań owych innych ludzi.

Oczywiście, podobnych korzyści z poznania opisywanych tutaj faktów jest znacznie więcej. Przykładowo, udoskonalają one nasz charakter, nadają nam cechy jakie Bóg u nas poszukuje, wynoszą nas na wyższy poziom świadomości, przynoszą nam ukojenie, zbliżają nas do Boga, itd., itp. Jako więc osoba, która doskonale „wie co mówi” z uwagi na swoje losy życiowe i na liczbę nowych prawd które dotychczas osobiście odkryła, wysoce rekomenduję to co tutaj napisane jako kolejną „prawdę życiową” której poznanie i włączenie do swojej filozofii życiowej rzeczywiście przynosi nam najróżniejsze korzyści.

* * *

Powyższy wpis stanowi adaptację punktu #A4 oraz „części #H” z totaliztycznej strony o nazwie „prawda.htm” (aktualizacja z dnia 1 stycznia 2014 roku, lub później). Stąd czytanie powyższych opisów byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „prawda.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, tekst zawiera polskie literki, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „prawda.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami (przeglądając te adresy warto zwrócić uwagę jak rozlegle, silnie i zawzięcie tzw. „przekleństwo wynalazców” działa wobec stron internetowych prezentujących ustalenia nowej „totaliztycznej nauki” jakie ja wdrażam w swoich badaniach):
http://www.geocities.ws/immortality/prawda.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm
http://quake.hostami.me/prawda.htm
http://totalizm.com.pl/prawda.htm
http://cielcza.cba.pl/prawda.htm
http://energia.sl.pl/prawda.htm
http://pajak.org.nz/prawda.htm
http://totalizm.pl/prawda.htm

Każdy adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane w niniejszym wpisie. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę, trzeba np. w jednym z powyższych adresów nazwę strony „prawda.htm” zastąpić nazwą strony którą chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie stronę o nazwie „telekinetyka.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/prawda.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki tak zmodyfikowany adres http://energia.sl.pl/telekinetyka.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i/lub przedyskutowalem na forach internetowych, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #240). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk