Archive for Kwiecień 2019

#309: Szósta era techniczna ludzkości oraz jej cudowne napędy do podróżowania przez czas i przestrzeń, oraz do tworzenia, lewitowania, uzdrawiania, a nawet anihilowania

2019/04/30

Motto: „Gro bliźnich tak usilnie obstaje przy wygodnych dla siebie kłamstwach i postępowaniach, że nawet najdoskonalej zaprojektowane doświadczenia i wiedza jakimi Bóg ich edukuje NIE są w stanie zmienić ich przekonań i nawyków; NIE łudźmy się więc, że poza szansą zasiania u nich ziaren rozumienia i pamięci – z których w przyszłości być może doświadczenia jakie Bóg im zaserwuje zdołają rozbudzić u nich uznanie dla prawdy, owe dowody i logiczna argumentacja jakie im są zaprezentowane potrafią zmienić cokolwiek w ich poglądach i działaniach.” (Motto to jest wnioskiem końcowym z wyników i efektywności moich ponad półwiecznych prób upowszechniania prawdy i moralnie poprawnych nawyków wśród bliźnich edukowanych w innych poglądach i hołdujących odmiennym postępowaniom.)

Moja „Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich” okazała się być jednym z najbardziej użytecznych narzędzi prognostycznych jakie ja wypracowałem i jakie używałem przez całe swe życie. (Tabela ta pokazana jest jako „Tab. #J4a” poniżej i pod punktem #J4 ze strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” – adresy jakiej podaję na końcu tego wpisu.) Wszakże podobieństwa i reguły, które mi ujawniły analizy kolejnych wynalazków ludzkich urządzeń napędowych owej „Tablicy Cykliczności” właściwie uszeregowanych w treści „Tab. #J4a” i dzięki temu uszeregowaniu formujących rodzaj klarownie ujawniającej się nam „napędowej drabiny rozwojowej ludzkości”, pozwalają na wypracowanie zasad działania, zjawisk, możliwości, wyglądów, oraz sposobów użycia wszystkich napędów jakie ludzkość zbuduje aż do czasów końca swego istnienia w obecnej materialnej formie. Jako zaś taka, tablica ta wnosi sobą ogromny potencjał do zainspirowania innych ludzi o otwartych umysłach do poprawnego prognozowania i poszukiwania prawdy, do odważnego przysparzania wiedzy, oraz do podnoszenia poziomu swej świadomości i cywilizacyjnego zaawansowania.

Z osiemnastu generacji coraz doskonalszych urządzeń napędowych, zbudowanie jakich we wszystkich sześciu „erach technicznych ludzkości” jest przewidywane przez moją „Tablicę Cykliczności dla Napędów Ziemskich”, mi osobiście najbardziej imponuje działanie, możliwości i sposoby użycia końcowych wersji napędów najwyższej i ostatniej, „szóstej ery technicznej ludzkości”. (Odnotuj tutaj, że obecnie ludzkość używa głównie wysoce jej szkodzące napędy spalinowe z „drugiej ery technicznej ludzkości”, z wielkim ociąganiem się podejmując powolne wprowadzanie do powszechnego użytku zaledwie najprymitywniejszy z „motorów” pierwszej generacji trzeciej ery technicznej, jakim jest tzw. „silnik elektryczny”.) W napędach owej najbardziej przyszłościowej, szóstej ery technicznej, funkcję czynnika roboczego generującego użyteczny ruch będą bowiem spełniały „programy” sterujące zachowywaniem się „przeciw-materii” – czyli bezważkiego, wiecznie ruchliwego, posłusznego nakazom swych programów i niewidzialnego dla ludzi płynu z którego stworzona została cała „materia” naszego świata fizycznego. Zgrubnie owe napędy dalekiej przyszłości z „szóstej ery technicznej” opiszę w niniejszym wpisie (i w punkcie #J4.6 strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” – z którego wpis ten jest adoptowany), zaś bardziej szczegółowo – w opracowaniach jakie we wpisie tym wskażę i wylinkuję (np. w mojej monografii [12] upowszechnianej stroną o nazwie „tekst_12.htm”). Wszakże od dawna wiem już o motywującej postęp ludzi prawdzie wyrażanej totaliztycznym stwierdzeniem, że „wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia – tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać”.

Powodem dla którego owe napędy „szóstej ery technicznej” tak bardzo mi imponują, jest że w swych końcowych wersjach technicznych będą one przyjmowały formę miniaturowych implantów niewidocznych dla zewnętrznego oglądającego, jakie wprowadzane będą bezpośrednio do ciał swych użytkowników (tak jak w dzisiejszych czasach wprowadzane są implanty identyfikujące koty, psy i najbogatszych ludzi), jednocześnie zaś możliwości wykonawcze owych implantów będą graniczyły z cudami. Przykładowo, jeśli implant taki posiadałby pasażer dzisiejszego samolotu, wówczas na dowolną swą zachciankę, jednym rozkazem myślowym powodującym przeprogramowanie przeciw-materii przez elektronikę jego osobistego implantu, mógłby przykładowo przenieść w czasie i w przestrzeni cały ogromny samolot pasażerski w jakim podróżuje, wraz ze wszystkimi zawartymi w nim ludźmi, do dowolnej epoki historycznej i do dowolnego miejsca w świecie fizycznym jakie tylko by mu się zamarzyły, potem zaś kolejnym swym rozkazem myślowym mógłby z nimi powrócić ponownie np. do własnych (lub do dowolnych innych) czasów.

Wyniki moich badań ujawniają, że owa ostatnia szósta „era techniczna” zostanie zainicjowana, kiedy ludzie nauczą się jak sami mogą programować wiecznie ruchliwą przeciw-materię charakteryzującej się inteligencją podobną do tej z dzisiejszego hardware komputerowego (tj. zdolną do zostania zaprogramowaną i posłusznie realizującą wprowadzone do niej programy). Jeśli bowiem wie się jak programować przeciw-materię, wówczas możliwe staje się uczynienie wszystkiego co tylko się zechce – nawet ustanowienie nowych praw fizycznych. Przykładowo, można wówczas stwarzać z przeciw-materii w wybranym przez siebie miejscu przestrzeni i czasie dowolne przedmioty o dowolnych kształtach (np. stwarzać gigantyczne kamienie w dowolnym miejscu wznoszonego przez siebie muru – np. typu „mur inkaski”, „Piramida Cheopsa” czy „mur chiński”). Można też zmieniać cechy materii lub substancji, czy dodawać lub odejmować jej jakieś atrybuty. Przykładowo, materię wybranego przez siebie obiektu daje się uczynić dowolnie miękką – w ten sposób pozwalając aby np. skały zmiękczone do konsystencji masła były przez kogoś rzeźbione łyżką stołową, albo też zmiękczone do konsystencji miodu były potem odlewane w piękne kamienne garnki, amfory lub wazy. Z kolei np. szlachetne złoto daje się magnesować, aż demonstruje ono wydzielanie z siebie silnego pola magnetycznego – tak jak czynił ów „samorodek złota” z NZ – jaki ja osobiście sprawdziłem iż jest namagnesowany, a jaki opisałem w (5) z punktu #E1 i w punkcie #E3, zaś pokazałem na zdjęciu z „Rys. #8ab”, swej strony internetowej o nazwie „tapanui_pl.htm”. Można dowolnie uginać „przegrodę między-światową” wzdłuż powierzchni jakiej propagują się „powierzchniowe” fale świetlne – dowolnie zaginając w ten sposób drogę światła. Można również nieustannie odnawiać ciało swoje (lub kogoś innego) stając się „wiecznie młodym” i żyjąc nieskończenie długo. Można anihilować w nicość przedmioty i substancje jakich już się NIE potrzebuje. Itd., itp. (Odnotuj, że aż cały szereg dalszych poza-napędowych zostosowań ludzkich umiejętności programowania przeciw-materii, np. dla budowania maszyn uzdrawiających, regeneracji utraconych części ciała, podpowiadania myśli, itp., opisałem też szerzej w owym punkcie #E4 ze swej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm”.)

Nauczenie się jak programować przeciw-materię NIE będzie takie trudne, jeśli świadomość ludzka dojrzeje do uznania i do zaakceptowania tego co wyjaśniłem w owym punkcie #E4 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm”. Wszakże język programowania przeciw-materii, jaki w swoich publikacjach ja nazywam „ULT” albo „Ulot” (od angielskiego „Universal Language of Thought”) jest nieco podobnym do języka polskiego. Główna trudność więc z programowaniem przeciw-materii polega na znalezieniu zasady działania (oraz na zbudowaniu) urządzenia które będzie w stanie „wprowadzać” do przeciw-materii programy napisane w owym „ULT”, poczym egzekwować ich wykonanie. Już obecnie zaczyna być też oczywistym, że kluczem do zasady działania takich urządzeń jest pogłębianie ludzkiej wiedzy na temat cech i kompletnych następstw wibracji.

Faktycznie istnieje też celowo „przeaczany” przez „oficjalną naukę ateistyczną” obszerny i dostępny w wielu częściach świata materiał dowodowy, jaki potwierdza, że istniejące tam budowle magalityczne zostały powznoszone przez boskich wysłańców, lub przez samego Boga, właśnie metodą odpowiedniego programowania przeciw-materii. Jednym z przykładów tego bogatego materiału dowodowego jest np. brak wymaganego ubytku objętości kamieni jakoby pozyskiwanych we wszystkich kamieniołomach, które rzekomo były używane do czerpania materiałów budowlanych dla owych budowli megalitycznych. Niemal wszystkie bowiem kamieniołomy, które oficjalna nauka ateistyczna wskazuje, iż rzekomo czerpano z nich budulec na owe budowle magalityczne, faktycznie wykazują bliski zerowego ubytek oryginalnie zawartej w nich objętości kamieni. Prawie jedyne co z nich kiedyś pozyskano, to owe częściowo poobrabiane i potem porzucone tam kamienie (które moim zdaniem już w dzisiejszych czasach miały posłużyć celowi doskonale wyjaśnionemu w wersetach 1:27-29 z bibilijnej księgi „1 Koryntian” – zacytowanych i zinterpretowanych w punkcie #J7 mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz w innych publikacjach linkowanych ze strony o nazwie „skorowidz.htm”), plus parę przykładowych kamieni – które owi wysłannicy Boga organizujący megalityczne budowle i procesy ucywilizowania użyli dla zademonstrowania lokalnym ludziom jak daje się nakazywać kamieniom aby te same przelatywały na wyznaczone im miejsca. Reszta budulca potrzebnego do powznoszenia owych gigantycznych budowli megalitycznych, została zesyntezowana bezpośrednio z przeciw-materii już w miejscach jego użycia – znaczy bez potrzeby jego pozyskiwania z kamieniołomów (jakie to bezpośrednie syntezowanie/tworzenie materii z przeciw-materii jest możliwe i łatwe do zrealizowania przez tych co opanowali już umiejętność programowania przeciw-materii – tak jak ludzkość o tym się przekona kiedy programowanie to opanuje w swej „szóstej erze technicznej”).

Odnotuj, że niezależnie od owego opisywanego powyżej „przerzucania rozkazami z programów w przeciw-materii – zamiast transportowania czy podróżowania przez przestrzeń lub przez czas”, a także niezależnie od owego opisywanego powyżej „materializowania – zamiast produkowania”, przyszłe opanowanie przez ludzi programów przeciw-materii w erach technicznych numer 5 i 6 pozwoli ludzkości także na dematerializowanie dowolnych obiektów zamiast ich usuwania, na transformowanie ludzkich ciał zamiast ich leczenia, itd., itp. – tak jak wyjaśniają owe opisy z #E4 strony „przepowiednie.htm”, oraz z podrozdziału H11 w czwartym tomie mojej monografii [1/5]).

Urządzenia napędowe „szóstej ery technicznej ludzkości” będą zasadniczo różniły się od urządzeń napędowych „piątej ery technicznej ludzkości” (które przecież też będą działały na zasadzie wykorzystującej oprogramowanie przeciw-materii – tak jak wyjaśniam to w punkcie #J4.5 strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”). Najwyraźniej różnicę tę można zilustrować na przykładzie „wehikułów czasu” budowanych w obu tych erach. Wskażmy więc tutaj najbardziej istotną z tych różnic, jaką jest wielkość i spektakularność działania. I tak:
– „Wehikuły czasu z piątej ery technicznej” będą miały formę gwiazdolotów o wyglądzie i kształtach mojego Magnokraftu. Kiedy więc owe „wehikuły czasu piątej ery technicznej” będą przenosiły ludzi i ich bagaże do innych czasów – tak jak wyjaśniam to w punkcie #J2 mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”, najpierw zmuszone one będą wytworzyć „wir przeciw-materialny” jaki odsłoni dla nich „przegrodę między-światową” opisywaną w (C) z punktu #A0 mojej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm” (a więc także we wpisie numer #308 do blogów totalizmu – opublikowanym, między innymi, w „tomie T” mojego opracowania [13] upowszechnianego za pośrednictwem strony „tekst_13.htm”), otwierając w ten sposób owym wehikułom czasu dostęp do „portalu” międzyczasowego. W rezultacie, narastanie owego potężnego wiru magnetycznego uformuje widoczną nocami spiralę świetlną, przez dzisiejszych ludzkich widzów zwykle nazywaną po angielsku „vortex in the sky” (patrz: https://www.youtube.com/results?search_query=spiral+vortex+light+night+sky ) – ilustracje przykładów jakiej udokumentowanych w szeregu odmiennych krajów świata pokazują m.in. angielskojęzyczne filmy z YouTube o adresach https://www.youtube.com/watch?v=JBtnlkVu0iM , czy https://www.youtube.com/watch?v=eoTnLTViHJM , albo https://www.youtube.com/watch?v=nhczwmL-clY . Sprala ta zakańczana będzie czernią uformowanego w ten sposób „portalu” międzyczasowego jakim jest owa „przegroda między-światowa” – po której propagują się „poprzeczne” fale elektromagnetyczne i światło, a stąd która właśnie dlatego musi cechować się „czernią” (podobnie jak jest to z czernią przypisywaną kosmicznym „czarnym dziurom”).
– Natomiast „uniwersalne programatory przeciw-materii szóstej ery technicznej – jakich funkcje będą obejmowały, między innymi, działanie jako wehikuły czasu” przyjmą formę mianiaturowych urządzeń („implantów”) wszczepianych ich użytkownikom bezpośrednio w ciało albo do wnętrza kości – tak jak obecnie UFOnauci wszczepiają ludziom implanty identyfikacyjne m.in. w miejscu zilustrowanym zdjęciem z „Fot. #B4” na mojej stronie „ufo_pl.htm”. Implant ten będzie więc nieodnotowalny dla dzisiejszych ludzi – co wyjaśnia dlaczego z moich zawzięcie krytykowanych przez sceptyków, naukowców i nieuków badań UFO wynika, że obecnie wśród faktycznych ludzi, urodzonych w dzisiejszych czasach, mieszają się z tłumem również osobniki przybyłe z odmiennych czasów (wymiarów), które to osobniki posiadają właśnie takie implanty (na potwierdzenie jakiego to faktu szybko ostatnio rośnie liczba empirycznych dowodów i filmów upowszechnianych w internecie i przez YouTube). Elektronika z owego implantu będzie transformowała myślowy rozkaz jego posiadacza na program załadowywany do przeciw-materii i tam egzekwowany. Egzekwowanie zaś owego rozkazu nada posiadaczowi tego implantu wręcz cudowne, czy magiczne, zdolności – podobne do tych jakie widzimy u rosnącej liczby „magików”, np. Davida Copperfielda, „Dynamo”, oraz kilku jeszcze innych. Wystarczy więc, że posiadacz takiego programatora/implantu nakaże mu myślowo iż np. chce aby coś zostało stworzone z przeciw-materii i pojawiło się w określonym miejscu i czasie, albo iż np. on sam chce się przenieść do innego konkretnie zdefiniowanego miejsca i czasu, a natychmiast to zostanie zrealizowane – tj. natychmiast zniknie on z danego miejsca i czasu, a pojawi się w nowym miejscu i czasie wraz ze wszystkim co myślowo włączył też do swego przeskoku przez czas jako towarzyszący mu bagaż i wpółtowarzysze podróży. Jak więc będzie wyglądało podróżowanie przez przestrzeń i czas za pomocą takiego „wehikułu czasu szóstej ery technicznej”, ilustruje to np. dobrze udokumentowany angielskojęzyczny film z YouTube dostępny m.in. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qONtIY_a_II – w którym zapewne zupełnie nierozpoznany przez współpasażerów podróżnik przez czas jako swój bagaż i współtowarzyszy w 1955 roku zabrał ze sobą do innej epoki historycznej cały samolot lotu 914 amerykanskich linii lotniczych, wraz z wszystkimi jego pasażerami. Oczywiście, wcale NIE musiał się on martwić, że w innych epokach samolotowi temu np. zabrakie paliwa. Wszakże na każdy jego myślowy rozkaz paliwo to tworzone było z przeciw-materii bezpośrednio w zbiorniku (baku) tego samolotu. Podobnie NIE musiał się obawiać, iż coś się zepsuje np. w silnikach, bowiem jego uniwersalny programator przeciw-materii powtarzalnie sprawdzał stan techniczny każdej części samolotu, zaś w razie wykrycia znaczącego zużycia lub wady, błyskawicznie anihilował tę część i stwarzał na jej miejsce zupełnie nową część o identycznych parametrach technicznych i użytkowych. Tak samo zresztą jak o stan techniczny samolotu i o zapas paliwa, jego implant zadbał o stan zdrowia i zapas żywności dla współpasażerów. W rezultacie, samolot taki i wszyscy jego pasażerowie przez całe dziesięciolecia czy nawet stulecia mogli kontynuować swój inspirujący ludzkość przelot ponad polami bitew, miastami, zdarzeniami historycznymi, itp., z naróżniejszych epok historycznych, obszarów, narodów i krajów. (Oczywiście, bez względu na to jak dobrze coś by NIE było udokumentowane, zawsze znajdą się wpływowi sceptycy albo autorytatywne osobistości, których zatęchły światopogląd lub jakiś prywatny interes zmusza aby zaprzeczali faktom i nazywali prawdę albo fabrykacją albo też czymś zupełnie innym niż faktycznie to jest, ponieważ np. błędnie i prostacko potrafią to jakoś „wytłumaczyć niby-naukowo” – tak jak na przekór istnienia licznych moich publikacji o Magnokraftach oraz UFO, a także na przekór zgromadzenia już całego oceanu materiału dowodowego, nadal liczni „naukowcy”, „eksperci” i „politycy”, wyjaśniają UFO jako „balony” albo „przywidzenia pijaków”; czy jak na przekór tego co wyjaśniłem we wstępie i w punkcie #A0 swej strony „god_proof_pl.htm”, oraz w punkcie #J3 swej innej strony o nazwie „petone_pl.htm”, tzw. „ateiści” nadal krzykliwie rozgłaszają iż Bóg jakoby NIE istnieje.)

Innymi słowy, zgodnie z wynikami moich badań, różnice w możliwościach piątej i szóstej „ery technicznej ludzkości” będą aż na tyle zasadnicze, że dzisiejsi moralnie niedoskonali ludzie o nadal śmiertelnych ciałach i egoistycznie zachłannych zapędach zapewne otrzymają od Boga pozwolenie tylko na osiągnięcie co najwyżej piątej z tych er technicznych. W owej zaś piątej erze technicznej ludzie nauczą się jedynie wykorzystywania następstw działania programów jakie już zostały powprowadzane do przeciw-materii przez Boga (a stąd egzekwowaniem jakich Bóg nadal rządzi swą „żelazną ręką”). Stąd dopiero w szóstej „erze technicznej” – która według mojego rozeznania intencji Boga (patrz „Tab. #J1a” na stronie internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”) zapewne nastąpi po końcu dzisiejszego świata o śmiertelnej ludzkości, czyli już po rozpoczęciu szóstej „epoki historycznej” o nieśmiertelnej ludzkości (tj. epoki „VI” pokazanej w owej „Tab. #J1a” ze strony „propulsion_pl.htm”), ludzie nauczą się jak sami będą w stanie odpowiednio programować przeciw-materię. Dlatego szósta i ostatnia „era techniczna” zostanie osiągnięta jednie przez opisywanych w Biblii, zaś szerzej objaśnionych m.in. w punkcie #I1 mojej strony o nazwie „quake_pl.htm”, owych 144 tysięcy starannie wybranych i spełniających rozliczne kryteria „żołnierzy Boga” (w polskich tłumaczeniach Biblii zwanych „sprawiedliwymi”), którzy w tejże szóstej „epoce historycznej” otrzymają nieśmiertelne już ciała – po szczegóły patrz źródłowe opisy linkowane hasłem „sprawiedliwi” lub hasłem „żołnierze Boga” z mojej strony o nazwie „skorowidz.htm”. Dopiero też w owej szóstej „epoce historycznej” ci wybrani ludzie nauczą się jak sami mogą programować „przeciw-materię” wkraczając w ten sposób w szóstą „erę techniczną”. Dzięki zaś tej umiejętności dostąpią zaszczytu bycia w stanie dokonywania wielu z działań, które w obecnych czasach jest w stanie dokonywać jedynie wszechmocny Bóg. Aby jednak uzyskać dostęp do tego poziomu boskiego zaufania i ludzkich możliwości, uprzednio muszą oni osiągnąć (i udokumentować Bogu te swe osiągnięcie) ogromnie zaawansowany poziom swej moralności, opierania się niskim ludzkim pokusom, wierności Bogu, oraz posłuszeństwa w wykonywaniu nakazów i wymagań Boga.

Omawiając tutaj urządzenia napędowe „szóstej ery technicznej ludzkości” (zaś w podrozdziale #J4.5 również napędów nieco podobnej do niej „piątej ery technicznej”), powinienem też przypomnieć, że tak samo jak miało to miejsce z wynajdowaniem i budowaniem urządzeń napędowych wszystkich uprzednich „er technicznych”, ludzkość NIE od razu wynajdzie i zbuduje „uniwersalne programatory” (implanty) jakich możliwości starałem się zilustrować powyższymi opisami. Stąd również i w tej „6 erze technicznej” najpierw wynajdowane i budowane będą urządzenia napędowe jej „pierwszej generacji”, które do zmiany położenia obiektów materialnych będą wykorzystywały przemieszczeniowe zdolności oprogramowania przeciw-materii. Potem wynajdowane i budowane będą urządzenia napędowe jej „drugiej generacji”, które do odtwarzania, tworzenia zupełnie nowych, a także do anihilowania obiektów i substancji materialnych w przeznaczonych im miejscach i położeniach będą wykorzystywały zarówno przemieszczeniowe zdolności oprogramowania przeciw-materii, jak i odpowiednik inercji owego oprogramowania. Dopiero na samym końcu wynajdowane i budowane będą urządzenia napędowe „trzeciej generacji” w omawianej tutaj „szóstej erze technicznej ludzkości”, w rodzaju opisywanych powyżej „uniwersalnych programatorów przeciw-materii” o formie „implantów”, które do podróżowania przez czas, a także do odtwarzania, tworzenia zupełnie nowych, czy do anihilowania obiektów i substancji materialnych w przeznaczonych im miejscach, położeniach i czasach będą wykorzystywały zarówno przemieszczeniowe zdolności oprogramowania przeciw-materii, jak i odpowiednik inercji i energii wewnętrznej (tj. odpowiednik nawracalnego czasu) owego oprogramowania. W ten sposób właściwe pokierowanie „obiegu programów” czy „przeprogramowania” przeciw-materii upodobni się swymi zdolnościami napędotwórczymi do czynników roboczych wszystkich uprzednich er technicznych ludzkości, tj. do „obiegu przeciw-materii” i „obiegu pola magnetycznego” z czwartej i trzeciej ery technicznej, a także do „obiegu masy” i „obiegu siły” z drugiej i pierwszej ery technicznej ludzkości.

Tab. #J1a
Tab. #J1a: Oto przykład wyglądu i treści jednej z aż całego szeregu „Tablic Cykliczności” jakie wypracowałem w swym życiu. Ta pokazana powyżej, jest „Tablicą Cykliczności dla Epok w Historii Ludzkości” – skrótowo wspominaną w punkcie #J5 na stronie o nazwie „propulsion_pl.htm”, zaś szczegółowo omówioną w punkcie #K1 z mojej strony o nazwie „tapanui_pl.htm”.

Powyższa „Tab. #J1a” ilustruje powtarzalne regularności, które Bóg trwale wprogramował do swojego „Omniplanu” (opisywanego m.in. w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”), jakie to regularności rządzą losami kolejnych epok historycznych na Ziemi. Regularności te zawsze każdą nową epokę historyczną zaczynają od jakiegoś rewolucyjnego odkrycia lub zdarzenia, które podnosi ludzkość na znacznie wyższy poziom świadomościowy i cywilizacyjny. Odkrycie to lub zdarzenie mobilizuje następnie gro ludzi do podejmowania długotrwałych działań twórczych, jakie awansują ich także technicznie, zamożnościowo, naukowo, itp. Jednak po wyczerpaniu się korzyści jakie z działań tych odnoszą rządzący i decydenci, ci prowokują jakieś dyktowane ich zachłannością posunięcia opresyjne, które inicjują upadek ludzkości. Po zaś upadku ludzkość szybko zagłębia się w mroki coraz silniejszej korupcji, wyzysku, ubożenia i zacofania, dla jej wydobycia z których konieczne jest jakieś następne rewolucyjne odkrycie lub zdarzenie mobilizujące wszystkich ludzi do podjmowania nowego rodzaju działalności twórczej. Itd., itp. – takie powtarzalne cykle odkryć, awansu, opresji i upadku, rządzą rozwojem i losami całej ludzkości.

Tab. #J1b
Tab. #J1b: Oto jeszcze jeden przykład – tym razem „Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot”. Interpretuje ona esencję genialnej „Teorii Nadistot” opracowanej przez Polaka, Adama Wiśniewskiego, oraz poszerza tę teorię o dodatkową wiedzę wynikającą z mojej Teorii Wszystkiego zwanej „Koncept Dipolarnej Grawitacji”.

Aby zaoszczędzić czytelnikowi poszukiwań, w skrócie wyjaśnię tu co „Teoria Nadistot” Wiśniewskiego stwierdza. Otóż wyjaśnia ona, że w naszym świecie istnieją „zjadacze” – czyli „nadistoty”, oraz „będący zjadani” – czyli „istoty”. Z obu tych kategorii uformowane zostały odmienne poziomy „zjadania jakiegoś dobra” przez istoty, które dzięki temu zjadaniu same generują potem jakieś inne dobro wyższego rzędu, które później „będzie zjadane” przez ich nadistoty. W sumie według Wiśniewskiego w naszym świecie koegzystują następujące poziomy istot, w powyższej tabeli pokazane i wyróżnione numerem kolejnym generacji istot do jakiej one należą: (12) nieożywiona materia, (13) rośliny, (14) zwierzęta i (15) ludzie. Istoty z każdego tego poziomu żywią się produktem życia istot niższego od nich poziomu, zaś równocześnie generują pożywienie dla wyższych od siebie poziomów swych nadistot. Przykładowo (12) nieożywiona materia produkuje minerały – którymi żywią się (13) rośliny. Z kolei (13) rośliny żywiąc się minerałami produkują masę organiczą – którą żywią się (14) zwierzęta. Z kolei (14) zwierzęta żywiąc się masą organiczną produkują mięso – którym żywią się (15) ludzie. Odnotuj, że więcej na temat tej otwierającej nasze oczy teorii, oraz poszerzeń jakie na bazie ustaleń swojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji ja do niej powprowadzałem, wyjaśnione jest aż na całym szeregu stron internetowych linkowanych słowami kluczowymi „Teoria Nadistot” ze strony o nazwie „skorowidz.htm”. Po najlepszy moim zdaniem przykład tychże stron – patrz punkt #I6 ze strony o nazwie „mozajski.htm”.

Problem z tą genialną „Teorią Nadistot” Wiśniewskiego jest, iż niestety, NIE została ona „dokończona”. Przykładowo, ujawnia ona jedynie mały fragment istot i nadistot istniejących we wszechświecie, jako że NIE opisuje istot położonych poniżej (12) nieożywionej materii, ani Nadistot położonych powyżej (15) ludzi. Proszę więc odnotować, że oryginalny fragment opracowany przez Wiśniewskiego, w powyższej „Tab. #J1b” podkreśliłem „czerwonym kolorem”, podczas gdy to czego Wiśniewski „NIE dokończył”, a co reprezentuje moje dodatkowe poszerzenie jego idei, tablica ta wyróżnia użyciem standardowego (tj. czarnego) koloru trzcionek. (Oczywiście, czuję się też w obowiązku aby tu podkreślić, że nawet NIE będąc jeszcze „dokończoną”, sama idea wyrażona jego teorią jest genialna. Wszakże idea ta pozwala następnym pokoleniom co bardziej otwartych na prawdę badaczy – w tej liczbie i mnie, aby kontynuowały oni wysiłki pełnego dokończenia jego teorii.) Innymi słowy, NIE wyjaśniając jakie istoty leżą poniżej (12) nieożywionej materii Wiśniewski NIE omawia też naszej Nadistoty – tej jaka jest nadrzędna wobec (15) ludzi (tj. NIE omawia (16) Boga), a ponadto NIE wyjaśnia czym ta nasza nadistota się „żywi” (tj. NIE wyjaśnia jakie „dobro” my ludzie generujemy aby mogło stanowić ono „pożywienie” dla samego (16) Boga). Zapewne ku temu „niedokończeniu” jego teorii istniały co najmniej dwa powody. Przykładowo Wiśniewski mógł obawiać się ewentualnej reakcji kościoła i kapłanów na włączenie Boga do łańcucha „zjadaczy” i „będących zjadanymi” z jego teorii. Wszakże od czasu gdy to właśnie kapłani ukrzyżowali Jezusa za ujawnianie nowych prawd o Bogu – Jezusowe prawdy okrzykując bluźnierstwem, ci z ludzi, którzy odkrywają następną wiedzę jaka też może zawierać kolejne z nieznanych wcześniej prawd o Bogu i stąd jaka to wiedza powinna być podana otwartej dyskusji i dalszym badaniom, mają istotne powody aby poważnie obawiać się otwartego ujawniania odkrytych przez siebie prawd – które odrzucający wiedzę i unikający poszukiwania prawdy kapłani też mogliby okrzyknąć bluźnierstwem. (Po więcej informacji o kapłanach, którzy „odrzucili wiedzę”, patrz (1) z punktów #T2 i #U1 mojej strony o nazwie „woda.htm” – gdzie interpretuję wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”.) Ponadto w czasie kiedy Wiśniewski tworzył swą Teorię Nadistot nikt tak naprawdę jeszcze NIE wiedział „czym Bóg się żywi”. Stąd rozwinięcia jego „Teorii nadistot” o te brakujące elementy byłem w stanie dokonać dopiero ja, kiedy dzięki swej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji zdołałem ustalić i zdefiniować, że w świetle obecnie-używanej terminologii naukowej Bóg jest „Programem” – jako że bibilijne pojęcie „Słowo” (patrz Biblia, „Ew. Św. Jana”, wersety 1:1-3) w dzisiejszej informatyce znaczy „informacja” i „program”, a także zdołałem ustalić, że Bóg odżywia się „wiedzą” – po więcej szczegółów patrz punkt #B1 z mojej strony o nazwie „antichrist_pl.htm” oraz punkty #A0 i #D3 z odmiennej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”.)

Kiedy dowiedziałem się z Maoryskiej mitologii, iż nasz Bóg rezyduje w 12 poziomie pamięci przeciw-materii, oraz kiedy odnotowałem jak (zapewne z tego powodu) Bóg zawsze uwydatnia liczbę 12 w swoich planach i działaniach, osobiście wierzę, że ewolucja i rozwój wszechświata zaplanowane przez Boga wcale się NIE skończą na pokazanych w powyższej „Tab. #J1b” sześciu „materialnych epokach rozwoju wszechświata”. Mianowicie wierzę, że po tych sześciu „materialnych epokach” przyjdzie następnych sześć „duchowych epok rozwojowych” – podobnie jak to się stanie również z rozwojem urządzeń napędowych ilustrowanym poniżej w „Tab. #J4”. Narazie jednak NIE wiadomo, czy Bóg natchnie mnie inspiracją i udzieli mi możliwość abym w pełni rozkodował czym te następne epoki duchowe będą, chociaż wstępnie już podjąłem ich analizy i prognozowanie w „rozdziale O” i w „Tab. O1” z mojej polskojęzycznej monografii [12] – z którą czytelnicy mogą się zapoznawać poprzez stronę o nazwie „tekst_12.htm”.

Nie będę tutaj taił, że przy sporządzaniu powyższej „Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot” konfrontowałem znaczny problem ze znalezieniem w naszym niedoskonałym ludzkim języku krótkich nazw i określeń, które trafnie i precyzyjnie opisywałyby trudne pojęcia odnoszące się do Boga, całego wszechświata i esencji życia. Wszakże na długie opisowe wyjaśnienia w tabeli tej brak jest miejsca. Powodem tego problemu jest wieloznaczność praktycznie wszystkich słów ludzkiego języka, podczas gdy pełne zrozumienie powyższej tabeli wymaga jednoznaczności podobnej do tej z jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz mój formalny dowód naukowy na istnienie Boga definiują kluczowe z używanych przez siebie pojęć. Jako przykład możliwych rozbieżności w interpretowaniu określeń z powyższej tabeli, rozważ czytelniku problem kurczaków z dzisiejszych supermarketów i z fabrycznego systemu ich hodowania. Wszakże w wielu dzisiejszych supermarketach sprzedawane jest mięso kurczaków oznaczanych angielską etykietą „corn fed” – co oznacza, że podczas hodowli tych kurczaków karmiono je wyłącznie (lub głównie) kukurydzą. Stąd osoby zjadające takie kurczaki, zależnie od swej wiedzy i światopoglądu mogą intepretować własną dietę na co najmniej 2 zupełnie odmienne sposoby, mianowicie albo, że (1) zjadają mięso kurze, albo też (2) iż żywią się biologicznie przetransformowaną kukurydzą. Wszakże mięso takiego kurczaka karmionego wyłącznie kukurydzą faktycznie jest jedynie (2) rodzajem kukurydzy przetransformowanej w systemie trawiennym kurczaka. W powyższej więc tabeli wszystkie użyte tam pojęcia też warto rozumieć jako takie (2) „przetransformowane to, co jest źródłową esencją danego pojęcia”.

Tab. #J4a

Tab. #J4a: Oto moja „Tablica Cykliczności w Rozwoju Ziemskich Urządzeń Napędowych” z sześcioma już kolejnymi „erami technicznymi” ludzkości. Tabela ta jest dostępna, między innymi, pod adresem: http://totalizm.com.pl/15/15_tab_b01_p_6.jpg , a także we wpisie numer #295 do blogów totalizmu. Została ona opracowana w dniu 17 marca 2018 roku i reprezentuje już czwartą wersję moich Tablic Cykliczności, jaką wypracowałem w swym życiu. Istotną cechą owego czwartego już z kolei sformułowania tych tablic jest, że włączone do nich zostały dwie następne „ery techniczne” ludzkości, tj. era piąta i szósta. W owych najwyższych dla ludzkości „erach technicznych”, generowanie użytecznego ruchu i innych efektów napędowych będzie wykorzystywało napędzające zdolności potencjalnie (hardwarowo) inteligentnej, niewidzialnej dla ludzi, bezważkiej i wiecznie ruchliwej „przeciw-materii” z przeciw-świata. Zdolności te będą wyzwalane albo poprzez wykorzystanie już istniejących programów zawartych w pamięciach owej „przeciw-materii” (w erze 5), albo też poprzez zaprogramowanie przeciw-materii na nowo (w erze 6). Wypracowanie zasad działania napędów owej piątej i szóstej „ery technicznej” stało się możliwe dzięki mojemu uprzedniemu rozpracowaniu teoretycznemu tzw. „Omniplanu” – jaki Bog używa do sterowania i zarządzania wszelkich zdarzeń zachodzących w naszym świecie fizycznym – tak jak wyjaśniam to bardziej szczegółowo m.in. w punktach #C3, #C4 i #C4.1 swej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”, oraz w punkcie #J5 swej innej strony o nazwie „petone_pl.htm”, oraz jeszcze wcześniejszemu wypracowaniu nadal jedynej na świecie faktycznej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji – upowszechnianej stroną o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Wysoce pomocnym w wypracowaniu wiedzy o piątej i szóstej erze technicznej ludzkości było też dokładniejsze poznanie cech i zastosowań „języka myśli” zwanego „ULT” lub „Ulot” – rozkazy i programy napisane w jakim to języku „Ulot” rozumie i wykonuje potencjalnie (hardwarowo) inteligentna przeciw-materia. (Język zwany „ULT” lub „Ulot” objaśniam dokładniej w punkcie #E4 swej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm” oraz na blogach totalizmu numery #307 i #307E.) Aby w pełni zrozumieć działanie napędów szóstej (i piątej) ery technicznej ludzkości wskazane jest też poznanie roli „czwartego wymiaru wgłębnego G” przeciw-świata oraz działania sztucznie zaprogramowanego tzw. „nawracalnego czasu softwarowego” w jakim starzeją się ludzie i wszelkie istoty żyjące. Te zaś opisałem szerzej w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”, oraz w podrozdziale G1 z mojej opracowanej w 2018 roku monografii [12]. Odnotuj też, że wieczna ruchliwość bezważkiej przeciw-materii stwarza ludziom dodatkową możliwość budowania silników „perpetuum mobile”, jakie w 2017 roku już wstępnie zainicjowały na Ziemi czwartą z kolei „erę techniczną” – którą będzie charakteryzowało stopniowe zastępowanie uprzednich szkodliwych dla naturty i ludzi „paliw” (i bazujących na owych paliwach silników spalinowych) przez zbawienny dla ludzi „darmowy ruch” generujący „darmową energię”. Niestety szybkie wdrożenie owych silników „perpetuum mobile” jest obecnie nadal blokowane na Ziemi przez aż pięć potężnych wrogów owych cudownych maszyn. Ci wrogowie ludzkiego pochodzenia, to: (1) oficjalna nauka bojąca się światowej kompromitacji wynikającej z jej wieloletniego wmawiania ludzkości kłamstwa, że silników „perpetuum mobile” jakoby NIE da się zbudować (na przekór, że jeden z takich silników, zwany „Bhaskara Wheel”, jest nieustająco budowany na Ziemi począwszy od 1150 roku – np. patrz wideo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=50Aag0J0Qe4 lub z adresów https://www.youtube.com/results?search_query=Perpetual+Motion+Bhaskara+Wheel+Free+Energy ), (2) rządy krajów bojące się spadku podsycających ich korupcje dochodów z podatków za paliwa, (3) koncerny paliwowe bojące się zbankrutowania, (4) banki bojące się utraty wpływów i zysków, oraz (5) kapłani i decydenci religii, którzy żyjąc z łatwego spekulowania i mistycyzmu boją się prawdy i związanego z prawdą trudu poznawania rzetelnej i nowej wiedzy na temat Boga – po więcej informacji patrz punkt #D3 na mojej stronie o nazwie „god_proof_pl.htm”.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #J4.6 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 30 kwietnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://totalizm.com.pl/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać zielony link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://totalizm.com.pl/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://totalizm.com.pl/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „quake_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/quake_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #309, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakladane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, czy wysoce moralnej „filozofii totalizmu”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 3 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#308E: How due to defining scientifically God, life, creation, divine omnipotence and human ability to think of (invent), the Concept of Dipolar Gravity explains the source of power and mechanisms of God’s action aas well as documents the existence and capabilities of our creator and absolute ruler

2019/04/07

Motto: ‚For the definition of „God” to be complete and unambiguous, it must NOT only explain „who” and „what” God is (i.e. in the case of my definition, explain that while It is our Superior Being, at the same time God is also both the Program as well as the Programmer – i.e. the beginning as well as the end, the Alpha as well as the Omega); but it should inform as well where is the space in which God resides, from what comes the power which allowed God to create the entire our physical world and us and then allowed also to perfectly pre-program the work of all natural laws and moral laws, while now allows to precisely manage the fate of every creature, every object and every phenomenon of our physical world; while in addition it should also reveal what is the main purpose of God’s creation and management, as well as make readers aware of matters to which they should pay the highest attention in their current lives, so that they can pass the final judgement qualifying them to the unique category of people, whom in the Bible are called „grain” (i.e. NOT „chaff”) while by the philosophy of totalizm are described as „soldiers of God” who are wise, resourceful, experienced, hardened in the battle for truth, for morality and for knowledge – which category of people will be awarded with the honour of personal participation in the next stage of implementation of God’s plans.’

The paradox of the present 21st century is that we supposedly have on Earth over 1000 religions, and probably tens (if not hundreds) of thousands of priests of these religions, but still these priests did NOT develop or disseminate a full and objectively correct definition of the term „God” – i.e. the definition consistent with the requirements of this term which I have expressed in the above „motto”. This is a deplorable situation. After all, every person which knows, understands and accepts in his or her mind, or who formulates by oneself, a complete and unambiguous for him/her, but objectively also correct, definition of God (not necessarily of my authorship), then who starts to obey the commandments and requirements resulting from that definition, God rewards with the gift of perceiving how everything that surrounds him/her, and also how every truth he/she learns about, directly or indirectly becomes proof for the existence of God – as this is explained in item #A2.2 from my web page named „totalizm.htm”, and also as this is confirmed by other publications referred to in that item #A2.2. Moreover, having such a complete, unambiguous and correct definition of God, one can then develop a formal scientific proof for the existence of God – as well as complete this proving on many different ways. (Notice here that several such formal scientific proofs for the existence of God, I have developed and published a long time ago. After all, as long ago as in 1985 their proving methodologies were revealed to me by my Concept of Dipolar Gravity due to determining that an intelligent and programmable counter-matter exists in a separate so-called „counter-world”. Since then, I have disseminated these formal proofs, among others, in my monographs and in items #G2 and #G3 from the web page named „god_proof.htm”.)

So, it is at least highly unlucky for people, that such a correct definition of God, which would also be consistent with today’s state of human knowledge and with today’s principles of human thinking, neither priests of all these over a thousand of religions that now supposedly exist on Earth, nor the highly-paid employees of today’s „official atheistic science” and their followers noisily condemning God, were unable to develop earlier for the good and use of humanity, while in today’s situation, when since 1985 the correct and ever more complete definitions of God resulting from my Concept of Dipolar Gravity became available, they did NOT accepted these definitions nor they join me in the efforts of disseminating them among people. As I believe, the reason for this „discoverious and inventive impotence”, in the case of priests was them getting stuck in comfortable and effortless trends of rejecting knowledge, moving away from the truth, cutting off from real life, drastic ignoring the duties that they voluntarily accepted onto themselves, and delving into mysticism – for which God condemns the priests in the Bible and announces their punishment.

For my interpretations of the Bible verses informing about God’s condemnation of priests – see (1) in items #T2 and #U1 from my other web page named „woda_uk.htm”. In turn, for an example of these damning verses, see the Bible, „Hosea”, verses 4:4-9 – here I quote these verses from the „Catholic Online” Bible (on 2019/3/25 available at the address https://www.catholic.org/bible/book.php ): „(4)… it is you, priest, that I denounce. (5) Priest, you will stumble in broad daylight, and the prophet will stumble with you in the dark, and I will make your mother perish. (6) My people perish for want of knowledge. Since you yourself have rejected knowledge, so I shall reject you from my priesthood; since you have forgotten the teaching of your God, I in my turn shall forget your children. (7) The more of them there have been, the more they have sinned against me; they have bartered their Glory for Shame. (8) They feed on the sin of my people, they are greedy for their iniquity. (9) But as with the people, so with the priest, I shall punish them for their conduct, I shall pay them back for their deeds.

In turn regarding today’s scientists, their most important obstacle in making the use of previously existing chance to develop a correct definition of God, and in taking advantage of the current opportunity to join my efforts to disseminate the already existing such correct definition described here, has become their separation from life and watching the world mainly through the thick windows of their „ivory towers”, as well as the stubborn hanging out and insisting on the lies of their fictional concept of „monopolar gravity” (while rejecting my truthful „dipolar gravity”) – in which their false monopolar gravity God can NOT exist, because a non-existent world ruled by such monopolar gravity is unable to create and provide space, power, tools, and capabilities required for the existence and work of God, while theories that scientifically are based on such a fictitious „monopolar gravity” are NOT able to identify nor indicate anything that would constitute God. An additional obstacle has also been the lucrative temptations to maintain by the present official atheistic science the absolute monopoly on educating people, on research, and on indirect co-governing over the humanity, which monopoly, in case of the recognition of the existence of God and the dissemination of correct and verifiable by people definition of God, the employees and the decision-makers of official atheistic science would have to share NOT only with God Himself and with divine messages to humanity (e.g. those ones that are contained in the Bible), but also with imperfect priests and religions – for whom the pursue of knowledge, wisdom, constant work to eliminate their imperfections, nor compatible with the commandments and requirements of God’s conducts, nowadays nothing is encouraging nor anyone is verifying.

As a result of the above situation, the best definition of God which priests and scientists have so-far managed to develop, is a vague and ambiguous statement repeated with various words that „God is a being who can do everything„. Unfortunately, even if we disregard the typical for „monopolar gravity” the ambiguity of almost each of the concepts of this definition, still in its primitive formulation are NOT included even the most crucial information about God, for example „where exactly is the space that God lives in”, „from where come the power” that allow God to do everything, „in what way” God does all this, „for what purpose God created everything, including us”, what actually is the process of „creation” and on what it relies, nor „from what building material” God created all that It decided to create (after all, verse 11:3 from the biblical „Letter to the Hebrews” states that even God does not create „something from nothing” – I quote: „… were created by a word from God, so that from the invisible the visible world came to be.” Other translations of the Bible clarify this matter even better.)

On the other hand, if we carefully read the Bible and transform its former language into today’s terminology and concepts, then it turns out that it contains such a complete, unambiguous and objectively correct definition of God. It’s just that in order to NOT take away people’s „free will”, in the Bible (which, after all, was inspired by God), this definition had to be encrypted in various ways, e.g. through the use of ancient vocabulary, through its dismemberment and spreading after segmentation into a whole range of different verses of the Bible, through the wide use of symbolism, etc. Of course, if priests were NOT „rejecting knowledge” but actually were devoted to the truth and to the commandments of God from the Bible (means – NOT to the habits of their bodies), and they were NOT allowed themselves to be fooled by the lying concept of „monopolar gravity” forced into the mankind by the corrupt, old, official atheistic science, if instead of insisting on sticking to what is easy and based only on effortless speculations, rather they recognised findings of the philosophy of totalizm which reveal that the learning of truth people need to earn, and they start actively and without prejudices seek, broaden and promote knowledge and truth about God, and if they have NOT lead easy lives detached from reality and deprived efforts of perfecting oneself and the world that surrounds them, while in addition they also tried to keep pace with the increasingly clearer, more explicit and progressively modern discoveries of truth and knowledge, then they would note that the complete and correct definition of God has existed for a long time and continually is cut off by the forces of evil from being widely disseminated and learned by people. This definition, resulting from my empirical research and from the findings of the developed in 1985 and still until today the only in the world real Theory of Everything called the „Concept of Dipolar Gravity”, confirms scientifically the content of the Bible verses in a way that is already reinterpreted to today’s language and to the present state of knowledge – in this also confirms, among others, the full and comprehensive definition of God, encrypted in the verses of Bible. Unfortunately, for reasons that I explain in (1) from items #T2 and #U1 of my web page named „woda_uk.htm”, priests stubbornly ignore (means reject) the recognition of this definition of God and do NOT even consider adapting to their teaching at least that part of the Dipolar Concept of Gravity and results of my empirical research, about which has already been scientifically proven, that they fully coincide with information encoded in the content of the Bible. No wonder that in these verses 4:4-6 from the biblical „Book of Hosea”, God warns them – as I have cited above. In turn the warnings of God should NOT be underestimated, because they are simultaneously harbingers of the arrival of anger and punishment, about which fact tries to make people aware, for example, my web page named „2030_uk.htm” and the free, 34-minute long, YouTube video (in Polish) entitled „Zagłada ludzkości 2030” (which title can be translated as „The Great Purification of 2030s”) available at the address https://www.youtu.be/o06UvHgahr8 – which video only during the first about 9 months, i.e. from 2018/5/6 to 2019/2/16, was viewed by one million people – see the badge shown in „Fig. #E4” from my web page named „prophecies.htm” (repeated from there into the post number #307E to blogs of totalizm) and also shown on the web page named „djp.htm” – with a set of videos that I (i.e. Dr Eng. Jan Pająk) personally co-authored.

Below in this post, as well as in item #A0 from the web page named „god_proof.htm” from which this post is adopted, I quote two versions of the totaliztic definition of the term „God” (i.e. a shortened and a full version). To the formulation of this definition originally I arrived due to the findings of my Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity and also due to my empirical discoveries of the evidence that surrounds us, which confirms the correctness of this theory. Later, however, I also discovered that an almost identical definition of God is encrypted, among others, in verses of the Bible. The key elements of this definition are also included, and sometimes even supplemented and extended by additional details, in the original (i.e. uncorrupted nor deprived by human interpretations) statements of a number of religions other than Christianity. (As an example of such additions, consider the pre-Christian religion of New Zealand Maoris, whose myths on „Io” (i.e. Supreme Maori God – see https://www.google.co.nz/search?q=Io+Supreme+Maori+God ) revealed to me, among other things, that the Program of God is contained in the twelfth and highest memory of the „counter-matter” – the attribute of which is having memories of multiple-levels.) Both versions of this my definition precisely define the Superior Being of our physical world, whose existence I previously proved formally with the scientific proofs using reliable methods of proving presented on the web page named „god_proof.htm”. Both these versions are also based on the current level of our knowledge and use today’s modern terminology and concepts. Examples of such today’s concepts can be:

(A) The concept of: „Program”. It is used instead of the equally old as the Bible term „Word”. This concept is briefly explained, among others, in item #E4 from my web page named „prophecies.htm” and in the posts number #307E and #307 to blogs of totalizm based on that item #E4, in item #D3 from the web page named „god_proof.htm”, and also in every publication which is linked via the keyword „Word” (i.e. „Słowo”) by my Polish web page named „skorowidz.htm” (the Polish „skorowidz” in English means „index” or „concordance”). In turn, the more broad explanation of the correspondence between the Biblical concept of „Word” and the name „program” – now commonly used by such fashionable and popularly taught „IT” discipline of modern times, the reader probably does NOT need. (After all, since 1948, the entire „Theory of Communication” by Claude E. Shannon is available, see https://www.google.com/search?q=shannon+teory+of+communication – which worked out the basic concepts and laws later included into the Computer Sciences and IT disciplines.) Hence, for example, the biblical term „Word”, the meaning of which with a „computer” precision is explained in verse 1:1 from the biblical „Gospel according to Saint John” – I quote: „In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word„, in the today’s terminology of Information Technology and Computer sciences includes NOT only commonly understood meaning of the term „word”, but also the meaning of the terms „information”, „algorithm”, and „program” (for details see (5) from item #C12 on my web page named „bible.htm”). In turn, for example, the biblical statement „and the Word was with God, and God was the Word” in the today’s terminology more clear and more unambiguous can be interpreted, among others, as that God is both, the Program and the Programmer – means is both the beginning as well as the end, Alpha as well as Omega.

(B) The concept of: „counter-matter”, i.e. the weightless, self-propelled, eternally mobile, frictionless, invisible from our physical world, and intelligent fluid displaying features of hardware from today’s computers, contained in the separate counter-world and described more precisely, among others, in item #D3 from the web page named „god_proof.htm, while which corresponds to the term „Ancient of Days” used in Presbyterian Bibles and in „New World Bibles”. (Note that other Bibles the same term translate into other names, for example „One most venerable” (the „Catholic Online”) or „One who had been living forever” (the „Good News Bible”).) The term „Ancient of Days” is used in verses 7:9, 7:13 and 7:22 from the biblical „Book of Daniel”, and in verses 4:10, 4:14, 4:20, 4:22, 4:24, 4:35, 5:2 from the „Book of Baruch”). In turn, scientifically this concept is broadly explained in subsection S5 from volume 15 of my monograph [1/5], while briefly I also described it in item #D4 from my web page „dipolar_gravity.htm” and in the post number #273 to blogs of totalizm based on that item #D4 (the post #273 most legibly is presented in the „volume U” from the publication [13] available via the web page „tekst_13.htm”), and further discussed in „subsection D1” and in „chapter J” from another my monograph [12] describing the operation of the reversible „human time” and time vehicles of my invention – the free dissemination of which [12] is carried out by my web page named „tekst_12.htm”.

(C) The concept of: „a four-dimensional counter-world, which has infinite dimensions and time of existence”. This concept indicates the location of other world which is different from our „physical world”, i.e. the world which by the folk knowledge usually is described as „the other world” – e.g. consider the phrase „he is already in the other world”. That different counter-world extends infinitely in all four linear dimensions prevailing in it, and exists through the infinite length of the kind of time (different than the reversible „human time”) prevailing in it – which time totalizm calls the „irreversible absolute time of the universe”. Premises and logical deductions that allowed me to describe the features of the counter-world and the counter-matter that is prevailing in it, are explained in subsection H2 from volume 4 of my monograph [1/5]. In turn, an explanation of what proves to us that the counter-world dimension and time extends indefinitely – is described in item #D4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”. The counter-world includes the space into which the other pole of the gravitational dipole penetrates. Being a „dipolar” field, similar to the already commonly known „magnetic field”, the gravitational field also has two poles. The first of these two gravity poles, namely the „attracting”, „sucking” or „inlet” pole, i.e. „I” pole named so from the English word „Inlet” – means the pole of gravity being the equivalent of the current magnetic pole from the northern „N” geographical pole of the Earth, prevails in our physical world. The second from these two poles of gravity, i.e. the „repelling”, „blowing”, or „outlet” pole „O” (so named from the word „Outlet”) – is the pole of the gravitational field that corresponds to the current magnetic pole from the southern „S” geographical pole of the Earth. It prevails in that „counter-world”. At every point in our „physical world” the gravitational field penetrates concentrically from its pole „I” to that other pole „O”, going through a kind of invisible inter-world barrier. One example of the physical evidence for the existence of this inter-world barrier at every point in the space of our physical world is the attribute of electromagnetic waves and light, which due to propagating along this invisible barrier are obtaining the characteristics of „transverse waves”, i.e. „surface waves” – which arise only in situations when waves travel along some kind of physical surface. However, because the official atheistic science does NOT recognize the existence of the counter-world nor the existence of this inter-world barrier, hence the reason for such a surface characteristics of electromagnetic waves and light still remains unexplainable for it (and thus shyly avoided by today’s official atheistic science) – for details see items #D1 and #D2.1 on my web page named „dipolar_gravity.htm”. After passing from „I” to „O” through that invisible inter-world barrier, the gravitational field emerges in a completely different world, which my Concept of Dipolar Gravity calls just a „counter-world”. Due to the inverse nature of both poles of gravity, the opposite conditions prevail in both these worlds. For example, in our physical world „matter” is attracted, stationary, stupid and characterized by inertia and friction. Moreover, from the time of the „Biblical Great Deluge”, God limited the size of our physical world to only three clearly visible and easily accessible linear dimensions (i.e. to „width – X”, „height – Y”, and „thickness – Z”). In turn in the counter-world the „counter-matter” prevailing in there repels each other, is eternally mobile, intelligent, and is characterized by a „self-mobility” and the reversal of friction (i.e. the characteristics of the so-called „telekinesis”). Moreover, since the infinite „ancient times” that counter-world possesses as many as four linear dimensions, explained in more detail in „chapters F and G” from my Polish monograph [12] describing the operation of „reversible human time” and the work of „time vehicles” of my invention. In addition to those listed above linear dimensions X, Y and Z, in the counter-world there is also a „depth – G” dimension, which in there is the fourth clearly visible and easily accessible linear dimension extending into infinity in both directions. By the way, at every point in the space of our linearly three-dimensional physical world, the fourth dimension also exists „directed towards the inside (to depth) – G”. It is just that we humans do NOT have access to it, yet. In order to gain access to this fourth dimension, one has to be „invited” by God – e.g. such an access to the dimension „G” in the future will have „time vehicles” of my invention (but only if God „invites” people to build them). On the subject of the fourth linear dimension „G” of the counter-world hides a whole ocean of new knowledge and at present unknown mysteries, the exploring of which will keep occupied the humanity for hundreds of years, while a foretaste of which gives item #D3 from the web page named „god_proof.htm” – thus which here I will NOT even try to summarize. To readers interested in this subject, I recommend looking into „chapters F and G” from the indicated above my „monograph [12]”.

(D) The concept of: „knowledge as food of God”. More precisely this concept explains the so-called „Teoria Nadistot” (i.e. the „Theory of Superior Beings”) developed by a brilliant citizen of Poland, named „Adam Wiśniewski” – which theory is briefly described in item #I6 from my web page named „mozajski_uk.htm”, and then a bit more extended by my own contribution to this theory presented in „chapter O” of the new (written in 2018) my monograph [12] (in Polish), as well as the caption under „Tab. #J1b” from the web page named „propulsion.htm” – see https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot .

(E) The concept of: „counter-matter as building material of God” – from which God created the entire our „physical world”, including the creation of our human bodies. How the pre-programmed by God „whirls of counter-matter” provide God with a permanent and stationary „building material” from which has been formed everything that is material and that exists in our physical world, this is briefly explained, among others, in item #A1 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, while in more detail is described in subsections H4.2 from volume 4, and LB1 from volume 10, of my monograph [1/5].

(F) The concept of: „programs from the memory of counter-matter in a function of intelligent organizer and manager” that organizes and supervises the work of everything that exists in our „physical world” – for example, which organizes the content and operation of physical laws, laws of nature, and moral laws, controls the operation of all phenomena of nature and technical devices, etc. The best function of these programs from the memory of counter-matter explains the principle of operation used in propelling devices that humanity will build only in the „fifth and sixth technical era” from the distant future. Notice here that currently humanity lives only in the „second technical era”, while uses only one propelling device from the next, third technical era – it uses the so-called „electric motor”. The propulsion devices of these 5th and 6th „technical eras” of the distant future are described, amongst others, in item #E4 from my web page named „prophecies.htm”, and also in item #J4 from another my web page named „propulsion.htm”.

In other words, none of my two versions of the totaliztic definition of God is inconsistent with the information about God provided in the Bible, but only expresses this information with more modern concepts and terminology. Also, my definition of God does NOT break anyone’s „free will”, because it was worked out by only an imperfect and inherently fallible man (i.e. myself), in whose words people (e.g. atheists) professing different views do NOT have to believe – as they have the obligation to believe, for example, in the commandments from the Bible, the fulfilment of which is then severely judged, and in the event of their breaking – is punished, and to believe also in the confirmed, among others due to the fulfilment of biblical prophecies, the truth of the Bible inspired (i.e. authorized) by God. Because both these versions of the definition of God explain the most important to people attributes of God, are expressed in modern language, and are consistent with the level of our present scientific knowledge, and at the same time they are consistent with the statements of the Bible, as a result they have the power to repair the gaps in our knowledge of God, which result from the priests neglecting the duty to keep up with the progress of knowledge, truth, and real life. In addition, they expand, explain and bring to today’s understanding of the world, the old biblical explanations. As such, both these versions of God’s definitions provided here can be of great help to those people who believe in God, who seriously regard their duty to learn scientific truth about our creator and ruler, and to gather about our God the truthful knowledge. After all, these definitions, among others, provide us with very clear guidelines as to doing of what we should pay the most attention in our lives – unfortunately, the further providing access to these guidelines through existing religions is no longer possible due to the excessively high corruption of practically all religious institutions of the world and the deepening departure of their priests from truth and from actual knowledge of God.

The first of both versions of the totaliztic definition of God, which I provide here, is „shortened”. Thus, it only explains in general „who God is” and „what are the relations of God and people.” This shortened definition can be expressed, for example, with the following words:

God is currently NOT only our Superior Being, but also the only self-aware, thinking, analytical, inquisitive, creative and multi-processor „Program” with superior and unlimited executive capabilities, which self-evolved in the memory of „counter-matter” from a separate four-dimensional „counter-world”, for which Program the „knowledge” and „information” fulfils the same function that for people fulfil „food” and „drinks”, hence which Program has launched the never-ending „knowledge acquisition”, firstly by such reprogramming the behaviours of counter-matter the memory of which It occupies, that this counter-matter was turned into a „building material” from which God created (read „pre-programmed”) all our three-dimensional physical world, all phenomena of our world, and all the creatures inhabiting this our world – including the thought-minded people, and then also by pre-programming the „software tools” that allow this Program to accurately design and control every event and fate of each object and every creature from our physical world, and also which omnipresent Program (being simultaneously the Program and the Programmer, i.e. being both the beginning and the end, Alpha and Omega for our physical world) has also developed a set of templates, laws, commandments and requirements, made it available in the Bible to people, while now strictly supervises its fulfilment, which set causes that some people pedantically obeying these templates, laws, orders and requirements are able to pursue knowledge, and that due to this obedience and pursuing they gradually acquire permanent character traits that make them fit for receiving eternally living bodies that will allow them to constructively coexist for eternity with other people having similarly indestructible bodies and to accumulate knowledge in cooperation with them for an infinitively long period of time.

We should note here, that due to defining God as the Program of unique attributes, which in the Bible is described with the term Holy Ghost, it is more appropriate to refer to God with the upper-case word „It” – i.e. „It” understood as a Superior Being that does NOT have a clearly defined gender. This is because referring to God with the word „He” – i.e. having clear „male” gender attributed to It, one refers more to Jesus (means to the God’s Son and God’s bodily representative on Earth – see the explanations from the video https://www.youtu.be/sXr2OzVsMp4), than to genderless Holy Spirit.

The second one out of both versions of the definition of the term „God” which I provided here, is fuller and more detailed than the first one, but longer and requiring a deeper study – i.e. requiring at least learning and understanding the explanations from item #D3 of the web page named „god_proof.htm, and additionally (if the reader’s knowledge and worldview allows it) understanding also the work of our reality explained in item #J5 from the web page named „petone.htm”. (Note: it is necessary to earn the understanding of this definition – i.e. lazy people, doubters, sceptics, crooks, liars and all other individuals rejecting commandments of God, in the Bible called „chaff”, NOT only that they will NOT be able to understand it, but even they will NOT be able to motivate themselves to read it.) It sums up in the form of a single sentence definition of virtually everything that is most important for us and that on the subject of God has so far been established by my Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity. Thus, this definition explains NOT only „who God is” and „what are the relations of God and people”, but also „why and how God created our entire physical world” and „how God manages, maintains and cares for our world”. This more complete version of the definition of God can be expressed, for example, in the following words:

God is the only Supreme Being currently existing in the part of unlimited universe occupied by our physical world, which Supreme Being is simultaneously the thinking and self-aware „Program” of unlimited executive capabilities (i.e. is the Program that is also a Programmer who can program the implementation of everything that It wants), by Christianity called „Holy Spirit” and constituting the thinking source of all supernatural known to people and everything that people are able to detect or invent, which Program about 10 thousand of „human years” ago self-evolved in the 12th level of the memory from the liquid „counter-matter” prevailing in the unlimited size and time „counter-world”, thus – due to Its evolving in every „particle” of this eternally mobile and programmable „counter-matter” with the features of liquid computer hardware, It gave to this „counter-matter” the rank of Its „body” residing permanently in the „counter-world”, so that around 6 thousand of „human years” ago It could so pre-program the whirls of this counter-matter (i.e. whirls of His „body”) that they formed the building material from which It created (read „programmed”) a separate (our) physical world, all stationary „matter” from our world, and everything that exists in the physical world, including us – i.e. the thinking and gaining knowledge people, at the same time It also introduced to all „particles” of counter-matter Its programs which turned these particles into Its tools which, on the basis of laws and orders programmed by It in a way that does NOT deprive anyone of „free will” control everything that is happening in our physical world, and which also provide God-Program with management mechanisms (such as „Omniplan” or artificially created by God and elapsing in jumps the so-called „reversible software time” causing the reversible aging of all living creatures, including humans) which management mechanisms allow God to design in advance and to rule over everything that God pre-planned that this is to take place in our physical world, moreover immediately after It determined that for It (i.e. for this Superior God-Program), „knowledge” and „information” fulfil the same function as for people fulfil „food” and „drinks”, this supreme Program has launched the never-ending „knowledge-gathering” by working out and making available in text of the Bible a timeless set of templates, commandments and moral requirements and by constant implementation of highly educational for people methods of upbringing (such as the divine „principle of reversals”, moral field, karma, system of rewards and punishments, „carrot and stick” method, conscience, etc.) that teach people to pedantically obey this divine set of templates, commandments and requirements, while due to this obedience allow the obedient people to acquire skills of pursuing knowledge and to gradually develop in themselves the character traits that after receiving eternally living, indestructible bodies and after moving to the kingdom that openly is managed by the bodily representation of this God-Program (i.e. by Jesus – Its Son) will give these people the ability to constructively coexist for eternity with other eternal persons like themselves, enabling them all to effectively gather knowledge through an infinitely long period of time.

In both the above versions of the definition of God, I indicated only those out of the most important attributes of God, to which we must pay special attention because they turn us into „donors of behaviours” that are strictly required from us (and judged) by God, hence which decide what is to be the fate of each one of us. In addition to these, of course God also has a great number of other attributes, which only naming and writing down would probably occupy a similar volume as a typical my web page. Because for these other attributes usually the „giver” is God, their introduction to the definition of God does NOT become so urgent. However, in order to familiarise here the reader with examples of such attributes, it is worth mentioning the divine „absolute justice” – means such use of tools created by God, such as moral laws, karma, moral field, control over passage of reversible human time and destiny, designing of the course of physical events, etc., that every person and every „group intellect” still in this physical life always meets exactly the fate which he/she previously deserved. An important attribute of God is also the „guardianship over truths” – means the complete knowledge of truths, as well as thoughts, motivations and lies of various nefarious people who introduced distortions of these truths in order to prevent them from getting to human knowledge and thus causing undesirable for liars courses of events, and later the organizing by God the evidence and methods of revealing these truths at moments of time and in ways that turns out to bring the greatest benefits and the highest educational value to our civilization. God’s attribute is also the „straightening of erroneous views” by subjecting people with wrong views to such sets of life experiences, which have the potential to correct their views into the proper ones – for details see item #A2.2 from my web page named „totalizm.htm”. Yet another attribute is the „moral upbringing of people” – means the use by God of various educational methods already identified and described by the philosophy of totalizm, such as the whispers of conscience, the „principle of reversals”, shifting back in time and passing again through increasingly more educating life experiences, etc., which methods are trying to increase the level of morality of every human being, while in relation to people who turn out to be unable to properly raise, these methods allow to shift such hopeless individuals to times of their youth and use them as highly educative examples for other people who are to learn about their fate. As another example of the attributes of God, one can name here a great divine „sense of humour”. For example, I am particularly fond of the sense of humour with which God treats some of the more pompous, selfish, self-assured, authoritative, and expensive for taxpayers scientists, toward whom It enforces what is announced in verses 1:27-29 from biblical „1 Corinthians” – quote: „But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence.” It is in harmony with that biblical announcement, that for example, the entire expensive official science for centuries was stuck in the wrong „monopolar gravity” and unproductively toddled for these reasons „over and over”, while the agreeable with truth and reality „dipolar gravity” discovered only the criticized and „spit at” by almost all, the alleged „hobbyists” Dr Eng. Jan Pająk (i.e. the author of this post). It was also in accordance with that announcement, that when pompous and selfish professional scientists worked out their „paperly thermodynamic laws”, they did NOT consider it necessary to check the compatibility of these laws with the reality around us, through the constructive researching, for example, already then existing versions of the described and illustrated in item #D3 of this web page the „perpetual motion” motor called the Bhaskara Wheel – which is being built on Earth since the year 1150 (see https://www.youtube.com/watch?v=50Aag0J0Qe4 ). So they hurried to „blare” all over the world, that the working „perpetual motion” motors their „laws of thermodynamics” supposedly do NOT allow to build – that is why numerous prototypes of these motors built in 2017 became the cause of worldwide discredit to the old official atheistic science and its „paperly thermodynamic laws”, also the entire world is now slowly losing confidence in the truthfulness of the official atheistic science, begins to speak louder and louder about the „swindle of official science” attempting to block and destroy efforts to build „perpetual motion” motors, and now can without hindrance talk about boisterously, conceit, chronic lies and the uselessness of expensive official atheistic science – paying to it back the deserved karma, among others, for those decades of condemnation (and blocking) of my Concept of Dipolar Gravity.

It is also worth noting that both above versions of the definition of the term „God” give rise to various secondary definitions which additionally broaden our knowledge about God, about the reality that surrounds us, and about ourselves. Their example can be the totaliztic definition of the concept of „life”. After all, in the false concept of the old „monopolar gravity”, on which the official atheistic science still stubbornly insists, it is NOT possible to clearly and completely define what „life” really is (and thus it is also impossible to truthfully predict or prognose, whether, for example, people or just a coincidence, will be able to give „life” to some complex program, or future computers, or robots). Therefore, below I am quoting the correct (totaliztic) definition of the concept of „life” – which results from the findings of my Theory of Everything (i.e. from the Concept of Dipolar Gravity), which is consistent with the totaliztic definition of the term „God” provided above, and which also is consistent with the information on the theme of „life” encoded in the text of the Bible and independently confirmed by the results of my empirical research, which I have been collecting since 1985. This totaliztic definition of life can also be formulated both in a shortened version and in a more complete version. Its shortened version, however, will be fully understood only for those readers who have already learned the explanation from the Bible that the only giver of self-awareness is God Himself, and also learned explanations of my Concept of Dipolar Gravity how the implementation of programs of the „soul” controls the fate of the „body” (this explanation is presented, among others, on the web page named „soul_proof.htm”), and also know the explanation of this concept regarding how works the „reversible software time”, and the explanation how from the programmable „counter-matter” is formed out the „matter” that is obedient to its own programs – from which „matter” later are built the „bodies” of all living creatures (both which categories of explanations are partly presented in item #E4 from my web page named „prophecies.htm”, in item #D3 from the web page named „god_proof.htm” and in the publications indicated therein, while then they are additionally widened, among others, in item #J4 from the web page named „propulsion.htm”). This abridged version of the definition of „life” can be expressed, for example, with the words: ‚Life is a process of obedient and externally unstopped realization of the self-aware and self-learning program of the „soul” by the designed for the executing of the controlled by this soul life functions of the material structure of the „body” in which this software soul resides.” In turn to other readers I recommend to analyze the following more complete definition of the term „life”:

Life of a given creature is the running (implementation) of a sequence of orders that make up of its self-learning „program of soul” – which program of soul has previously received from its creator the attribute called „self-awareness”, while the running (implementation) of which program causes the recording in long-term memory, and hence the conscious perception, of travelling through the „reversible software time” of a given intelligently designed dual system of a given creature, consisting of its self-aware and self-learning program of the „soul” and the material structure of its „body” – a complete symbiosis of both components of which dual system is necessary for the creature to pass through time, hence which system must be uniquely designed especially for this creature, so that it optimally fulfils all the requirements of multi-channel feedbacks between sub-programs of its „soul” (e.g. procedures of its long-term memory, management system of time-lapse, etc.) and the material organs of its „body” (e.g. tissues, brain, senses, skeleton, etc., or whatever replaces these organs), and thus this dual system would allow this creature to fulfil all the life functions imposed onto it by its creator.

Another example of a secondary definition derived from the totaliztic definition of the term „God”, can be the totaliztic definition of the terms „create” and „creation” – which can be expressed with the following words:

‚The concepts of „create” and „creating” pertain to the unique for God’s activity of forming something previously non-existent. After their expressing with the use of modern nomenclature worked out by the philosophy of totalizm, they actually represent the „programming” by God of such movements and behaviours the required amount of intelligent counter-matter from the counter-world, that this invisible for human counter-matter forms from itself and from its behaviours the objects or phenomena the occurrence of which was God’s goal for undertaking a given process of creation.’

Yet another example of such a secondary definition can be the totaliztic definition of the concept of divine „omnipotence”. This is what it states when it directly results from the definition of God developed by my Concept of Dipolar Gravity:

Divine „omnipotence” is the ability of God to realize any divine „goal” that can be precisely defined in a way that is complete, unambiguous, clear, and consistent with the correct definition of God (cited above), and thus the realization of which goal lies in the possibilities of „counter-matter” and its programs contained in the unlimited, four-dimensional „counter-world” (i.e. the counter-matter that is used as the „building material” for creating our physical world and creating programs that describe the behaviour and attributes of this counter-matter), and which goal lies also in the unlimited possibilities of software tools, laws and principles of operation that God pre-programmed (or will pre-program in the future) into this „counter-matter” in order to accomplish Its goals, plans, projects and intentions – including the possibilities of doing what lies both above the capabilities of human imaginations and over known to people limitations of the kind of logic, laws of nature, human ability to think of (invent), etc.

Notice from the above that in the power of God it would lie to realize everything that people could define precisely, unambiguously, clearly, correctly and in full conformity with the above versions of the totaliztic definitions of God. (But, of course, the actual realization of this would only happen if God acknowledged that looking from Its perspective there is a sufficiently important „goal” to do so, and that this goal has already been defined with divine precision based on the correct knowledge – revealing in this way the next of the remaining to Gods choices from numerous moves, which would later be worth taking to continue the chain of divine activities in the same matter. After all, we must remember that God would NOT only create e.g. a „stone” to just „lift” it onto another object, but also would plan in advance what to do with this stone until the end of the world. For God is NOT like people, that when It raises something up, it will leave it carelessly and forever stop dealing with the further fate of it.) Unfortunately, priests and „religious academics” avoid labour-intensive enlargement of knowledge and hence remain very imprecise in their thoughts and activities. They are also fond of debates in which they are unable to clearly and unambiguously define the concepts they use, but they still support with these concepts their beliefs that they are right. So in spite that we live in the 21st century, still many religious academics conduct disputes that are almost identical to medieval debates on „how many devils fit on the head of a pin”. As an example of such idle disputes, consider the mock paradox popular in the circles of today’s religious dormitories, which asks whether God is able to create a stone so heavy, that It would not be able to lift it? The problem with this mock paradox lies in the fact that none of its concepts from the question has been explicitly and fully defined. If someone does NOT believe, then I suggest to define even only the concepts: „stone”, „heavy” or „lift” (after all, it is worth to consider how „heavy” such a „stone” would have to be, in comparison to our entire „physical world” that God already has created, and what would the „lifting” of this stone look like within the dimensions of our physical world). In turn without a precise definition of what religious academics understand under the goals and concepts used in their disputes, every conclusion they reach is as much (un)worthy as these supposedly scientific „laws of thermodynamics” from item #D3 of the web page named „god_proof.htm, or as the „theory of relativity”, that served (and continue to serve) only to block the technological progress of humanity.

Another whole group of secondary totaliztic definitions concerns the „sub-vital capability of people in comparison to God” resulting from the creation of people only in the image and likeness of God. An example of these definitions can be the „human capability to think of” (i.e. to invent). Its totaliztic definition states:

‚The human ability to think of (i.e. to invent) is the ability of human minds to form „thought products” arising through the logical assembling together of ideas that God previously formed in Its superior mind and included into the set of concepts of the „Universal Language of Thought”, which language by totalizm is called „ULT” or „Ulot”.’

In other words, people are able to think of (invent) only of what God had previously thought of (invented), or what in some form exists already in the reality that surrounds us – and the determination of which fact the philosophy of totalizm expresses with the saying „everything that is possible to think of (invent) it is also possible to make happen – only that with work and wisdom we need to find out a way how to accomplish it„, which (saying) was forged by totalizm. (Notice that the „Universal Language of Thought” (i.e. „Ulot” or „ULT”) is described more precisely e.g. in subsection I5.4.2 from volume 5 of my monograph [1/5], while briefly it is summarized in item #E4 from my web page named „prophecies.htm”.)

Further explanations of concepts and terminology used in both above definitions of God, including the explanation regarding the „fourth linear dimension” of the counter-world, are provided in item #D3 from the web page named „god_proof.htm, and also in publications referred from that item #D3 and from several other items of the web page named „god_proof.htm” and my different web pages devoted to God, for example from chapter #G of my monograph [12], or from the web page named „god.htm”.

* * *

Note: the formulation of a definition that is so indescribably important for the fate of people, as a correct definition of the term „God”, is NOT simple and requires a significant contribution of work, knowledge, scientific investigations and long-lasting logical processing. Therefore, I worked on it NOT only in March 2017, i.e. during the development of the versions of this definition published here. After all, less strict versions of it, defining that God is a gigantic self-aware Program residing in the counter-matter, my publications contain already since 1985 – i.e. from the moment of my development of the Concept Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm. Later I verified each of these definitions during all subsequent updates of my monographs, the web page named „god_proof.htm”, or during my research concentrating on God. The current wording of the definition of God I am still logically rethinking and verifying at every opportunity. Although in my opinion, the above abridged and complete definition are already highly correct and well reflect the essence of both the concept of „God” and other concepts related to it as determined by my research and findings of the Concept of Dipolar Gravity, and are also consistent with the information encrypted in the Bible on the subject God, it is still possible that as a result of further rethinking to which these definitions I will continue to subject, with the passage of time some of the above-mentioned formulations may be additionally refined. This is why while repeating one of my definitions, according to the „copyrights” given at the end of the web page named „god_proof.htm”, for the scientific reliability it is also required to provide the date of updating the web page from which this definition was taken.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #A0 from my web page named „god_proof.htm” (updated on 7th of April 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „god_proof.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „god_proof.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/god_proof.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/god_proof.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/god_proof.htm
http://gravity.ezyro.com/god_proof.htm
http://totalizm.com.pl/god_proof.htm
http://cielcza.cba.pl/god_proof.htm
http://pajak.org.nz/god_proof.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „god_proof.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „djp.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.com.pl/god_proof.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.com.pl/djp.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #308E). So far 6 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 6 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://kodig.blogi.pl
https://totalizm.wordpress.com
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 308) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (20pt and 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (those finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

P.S. Here is the content of the farewell note, which on the occasion of liquidating the blog host „Blox.pl”, on 2019/3/25 I added to the beginning of this post #308E in the blog of totalizm with the address: http://totalizm.blox.pl/html/

Dear readers of my entries to this blog – in which I systematically reported to you results of my research just completed and related to the development of the only in the world theory of everything called the „Concept of Dipolar Gravity”. Recently I received an e-mail that on 29 April 2019 then host „Blox.pl” will be closed and my blog „totalizm.blox.pl” will stop working. Therefore, this post #308E and its Polish original #308 will be the last ones I publish here. This is a great pity, because my Polish blog „totalizm.blox.pl” existed from 2005/4/29 and made available to readers all my entries starting from #3. At the moment of its closure, a large portion of the totaliztic history will disappear. Fortunately, knowing from experience how fragile, unreliable and short-lived everything is on the Internet, I prepared myself for such eventuality and in 2018 I published and now I am constantly updating the publication [13], which in the form of an electronic book in safe PDF format with two print sizes (20pt and 12pt), publishes all posts to blogs of totalizm I have ever prepared. This publication [13] can be downloaded or just browsed through from my web page named „tekst_13.htm” – which is available under each of the working addresses always provided at the end of the most current posts to the blogs of totalizm. For example, at the moment this web page is available on 7 addresses listed at the end of this post #308E to blogs of totalizm that finish with the address http://pajak.org.nz/tekst_13.htm. In addition, my publishing of the latest posts is to continue on the remaining 3 still existing blogs of totalizm the addresses of which are provided in the „menu2.htm” web page, i.e. on the following blogs of totalizm: https://totalizm.wordpress.com , https://kodig.blogi.pl , and https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz ). Taking this opportunity, I would like to thank all Blox.pl employees for their socially needed contribution toward increasing the knowledge, awareness and culture of Polish nation, and also thank all the readers of blogs of totalizm – thank you for contributing to the process of „pursuing knowledge” and for developing your own opinions regarding my research. After all, „although I do NOT always agree with your views, I am ready to fight to the end for your rights and opportunities to form your own opinions and for being able to express them”.