Archive for Luty 2014

#242: Odkrycie, że starzeniem się ludzi rządzi sztuczny czas upływający w skokach i około 365 tysięcy razy wolniej od naturalnego czasu wszechświata w którym starzeją się skały i skamienieliny

2014/02/18

Motto: ‚Chociaż Bóg uważał za „bardzo dobre” wszystkie stworzenia i cały dawny świat fizyczny jakie stworzył w przeciągu pierwszych sześciu dni, iteracyjne udoskonalenia jakie do nich powprowadzał później, do dziś aż kilkakrotnie stworzenia te i świat całkowicie już przebudowały.’

(Wstęp:) Na przekór, iż oficjalna nauka ludzka bada otaczającą nas rzeczywistość już od czasów Archimedesa, ciągle NIE zdołała ona odkryć, że otaczającą nas rzeczywistością rządzą aż dwa drastycznie odmienne rodzaje czasu. (We wszystkich publikacjach autora ta oficjalna nauka nazywana jest starą „ateistyczną nauką ortodoksyjną”, tak aby dawało się ją wyraźnie odróżniać od nowej „nauki totaliztycznej”, w duchu której sformułowany jest niniejszy wpis.) Jeden z tych dwóch odmiennych rodzajów czasu, w totaliztycznych publikacjach nazywany „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata”, jest czasem w którym żyje tylko nasz Bóg. Czas ten istnieje w naturze, upływa w sposób ciągły, zaś w naszym świecie fizycznym oddziaływuje on tylko na nieożywioną materię (tj. na pierwiastki, minerały, skały, skamienieliny, kości dinozaurów, węgiel, itp.) – jaka starzeje się zgodnie z jego upływem. Stara oficjalna nauka ludzka wierzy iż jest to jedyny czas istniejący w całym wszechświecie. Tymczasem nowa „nauka totaliztyczna” odkryła, że ludzie faktycznie żyją w zupełnie odmiennym czasie, w publikacjach autora tego wpisu zwanym „nawracalnym czasem softwarowym”. Ów czas softwarowy NIE istnieje w naturze, a został on sztucznie zaprogramowany przez Boga i wprowadzony do użycia w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu – tak jak wyjaśniają to punkty #C3, #C4 i #C4.1 strony o nazwie „immortality_pl.htm” której adresy podane są na końcu tego wpisu. Upływa on w krótkich skokach. (Faktyczność skokowego upływu tego sztucznego czasu softwarowego ujawnia każdemu popularne zjawisko opisane w punkcie #D1 strony o nazwie „immortality_pl.htm”.) Z powodu istnienia długich odstępów pomiędzy poszczególnymi jego skokami, upływ tego sztucznego czasu softwarowego jest około 365 tysięcy razy wolniejszy od upływu naturalnego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Jego działaniu poddawani są zarówno ludzie, jak i wszelkie żywe stworzenia posiadające DNA. Pozwala on też na budowanie moich „wehikułów czasu” opisywanych na stronie o nazwie „immortality_pl.htm”. Różnice w szybkościach upływu obu czasów naszego świata fizycznego są też aż tak duże, że wielu ludzi odnotowuje gołym okiem np. zdumiewająco szybkie starzenie się skał – patrz punkt #C4.1 tego wpisu. Fakt istnienia i działania w świecie fizycznym obu tych drastycznie odmiennych czasów wyjaśnia też wiele zagadek o jakie ludzie prowadzili dotychczas spory i wojny, np. wyjaśnia dlaczego Biblia i dane historyczne ujawniają, że Bóg stworzył ludzkość zaledwie około 6000 lat temu, podczas gdy skały i skamienieliny (np. kości dinozaurów czy węgiel kamienny) datowane są na miliony lat. Dlaczego ludzie mają „deja vu”. Dlaczego przepowiednie istnieją i się wypełniają. Dlaczego Bóg zna przyszłość. Itd., itp. Niniejszy wpis, oraz rekomendowana na nim strona o nazwie „immortality_pl.htm”, prezentują podstawowe wyjaśnienia i materiał dowodowy dla praktycznie wszystkich powyższych spraw i tematów.

Mnie osobiście najbardziej dziwi, że dzisiejsi naukowcy z bezmyślnością papug nabożnie powtarzają pozbawione podstaw spekulacje Einsteina na temat „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” jaki w naszym świecie fizycznym rządzi jedynie starzeniem się nieożywionej materii, jednocześnie zaś zupełnie przeaczają oni aż cały ocean niepodważalnych dowodów, że naszym światem fizycznym rządzą równocześnie aż dwa rodzaje czasu opisane powyżej, oraz że ludzie faktycznie żyją w zupełnie innym niż skały i skamienieliny, sztucznie stworzonym przez Boga, „nawracalnym czasie softwarowym” o skokowym upływie. Wszakże dowodów na istnienie i działanie tego 365 tysięcy razy wolniej upływającego softwarowego czasu jest aż tak dużo, iż tylko spisanie ich najważniejszych kategorii zajęło całą „część #D” oraz dodatkowo podpunkt #C4.1 na stronie o nazwie „immortality_pl.htm”. Faktycznie to dowodów tych jest wystarczająco dużo, aby po ich zestawieniu zgodnym z niezawodną metodą dowodzenia zwaną „metodą porównywania atrybutów” sformułować je w „formalny dowód naukowy” jaki powinien być wiążący dla każdego, nawet dla najbardziej bezmyślnego z naukowców.

Długość życia i nieuchronność śmierci są najważniejszymi problemami trapiącymi ludzkość, jakie wiążą się z czasem i z upływem czasu. Większość z nas wierzy, że wydłużanie życia, pokonanie śmierci i uzyskanie nieśmiertelnego życia będzie uzyskane dzięki postępom w medycynie. Nie widzą oni jednak, że medyczne przedłużanie życia wymaga podejmowania niemoralnych działań opisanych w punkcie #B2 strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Ponadto, szacując z szybkości owych medycznych postępów, może być potrzebne nawet kilka tysięcy lat badań zanim medycy znajdą sposób na pokonanie śmierci i na uzyskanie dostępu do życia bez końca. Nawet zresztą i wtedy tylko nieliczni mogliby z niego korzystać. Wszakże wymagałoby ono podjęcia wysoce niemoralnych decyzji (np. odebrania życia innym ludziom lub istotom po to aby wydłużyć własne życie). Ponadto, jako takie, byłoby ono też bardzo kosztowne i tylko nielicznych ludzi byłoby na nie stać. Tymczasem filozofia zwana totalizm wyjaśnia nam, że faktycznie to istnieje także i moralna droga do nieśmiertelności, oraz że żyć bez końca moglibyśmy już nawet i na dzisiejszym poziomie wiedzy i nauki. Nieśmiertelność daje się bowiem również uzyskać moralnie w sposób techniczny – poprzez zbudowanie urządzeń zwanych tu wehikułami czasu. Wszakże mając owe urządzenia, każdy z nas mógłby powtarzalnie cofać swój czas do lat własnej młodości za każdym razem kiedy dożyłby sędziwego wieku. W ten sposób każdy mógłby przedłużać swe życie bez końca. Aby jednak uzyskać dostęp do tych wehikułów czasu, musimy w końcu zaakceptować ich techniczną wykonalność i podjąć ich budowę tak szybko jak to tylko możliwe. Szczerze mówiąc, to gdybym otrzymał wymaganą do tego pomoc już od samego początka swych badań, czyli od 1985 roku – kiedy to odkryłem zasadę działania czasu i wynalazłem oraz rozpracowałem budowę wehikułów czasu, wówczas nawet gdybym pracował samotnie nad zbudowaniem tych wehikułów, zaś wymagana pomoc ograniczała się jedynie do finansowania i wykonawstwa kolejnych prototypów, stanowisk badawczych, laboratoriów,  urządzeń pomiarowych, itp., ciągle i tak bym zdołał zbudować te wehikuły już dawno temu – tak jak o tamtych zmarnowanych szansach piszę szerzej w punktach #J1 do #J3 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”. Wszakże od 1985 roku minęło już kilkadziesiąt lat. W takim zaś przypadku ludzkość już dawno temu pokonałaby śmierć, zaś każdy z nas miałby już dostęp do nieśmiertelności i mógłby żyć bez końca. Jak też się okazuje, zbudowanie owych wehikułów czasu jest relatywnie proste. Jednak aby je urzeczywistnić, my wszyscy potrzebujemy zmiany w naszych postawach i w sposobie naszego myślenia. Musimy zacząć myśleć w kategoriach filozofii totalizmu. Przykładowo, musimy zrozumieć, że nasz wszechświat został tak zaprojetowany przez Boga, iż „wszystko co jest możliwe do pomyślenia jest też możliwe do urzeczywistnienia” – tyle że spełnić w tym celu trzeba określone warunki. Niniejszy wpis wskaże też nam taki poprawny kierunek w naszym myśleniu na temat zbudowania moich „wehikułów czasu” i technicznego dostępu ludzi do nieśmiertelności poprzez powtarzalne cofanie naszego czasu do lat młodości.

 

(#A1:) Do grupy istotnych celów tego wpisu i rekomendowanej nim strony o nazwie „immortality_pl.htm” należy zaliczyć m.in. istotne wyjaśnienie co to takiego ów „nawracalny czas softwarowy” – podane w punktach #C3, #C4 i #C4.1 owej strony. Znaczy, wyjaśnienie czym dokładnie jest i jak działa ów szczególnie nienaturalny (sztuczny) rodzaj czasu jaki upływa w krótkich skokach i w jakim żyją oraz starzeją się wszyscy ludzie i wszelkie żyjące stworzenia posiadające DNA, jednak w jakim NIE istnieją i NIE starzeją się m.in. skały czy skamienieliny (np. w jakim NIE starzeją się „kości dinozaurów” opisywane w punkcie #H2 strony o nazwie „god_istnieje.htm”). Wpis ten ujawnia również czym różni się ów stworzony sztucznie przez Boga „nawracalny czas softwarowy”, od naturalnego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” – czyli wyjaśnia on, że ów czas absolutny upływa w sposób ciągły z szybkością około 365 tysięcy razy większą niż ów skokowy czas softwarowy, że w owym czasie absolutnym żyje jedynie nasz Bóg, oraz że w naszym świecie fizycznym w tym czasie absolutnym istnieją i starzeją się wszelkie minerały (w tym skały, kości dinozaurów, węgiel, itp.). Ponieważ ów sztuczny „nawracalny czas softwarowy” upływający w skokach faktycznie NIE istnieje w naturze, stąd musiał on zostać sztucznie zaprogramowany przez jakąś nadrzędną inteligentną istotę o wiedzy i możliwościach naszego Boga (podobnie jak sztucznie stworzony musiał też zostać rodzaj „języka” zwany „kodem DNA” – dzięki sztuczności cech którego w punkcie #G2 strony o nazwie „god_proof_pl.htm” stało się możliwe formalne udowodnienie istnienia Boga). Z tego też powodu brak wiedzy o istnieniu i działaniu tego sztucznego skokowego czasu u dotychczasowej oficjalnej nauki ludzkiej, pozbawia ludzkość jednego z najbardziej ilustratywnych dowodów na istnienie Boga – który przecież ów czas zaprogramował. Na dodatek, ignorancja oficjalnej nauki w sprawie tego czasu, trwająca na przekór iż praktycznie niemal każda osoba widziała na własne oczy zjawisko opisane w punkcie #D1 strony o nazwie „immortality_pl.htm” (jakie konklusywnie dowodzi jego istnienia i działania), ujawnia jak błędne są monopolistyczne twierdzenia owej oficjalnej nauki. Wszakże będąc w błędzie w sprawach „czasu” – który przecież jest najważniejszym składnikiem praktycznie każdego procesu z naszego świata fizycznego, stara oficjalna „ateistyczna nauka ortodoksyjna” musi być też w błędzie we wszelkich innych sprawach. Nic więc dziwnego, że owa stara oficjalna nauka doprowadziła ludzkość do sytuacji jaką dzisiaj oglądamy wokoło siebie, a co gorsza nadal NIE zaprzestała ona popychać ludzkość ku przepaści i samozagładzie. Po więcej wyjaśnień na temat sztucznej natury „nawracalnego czasu softwarowego” – patrz też punkt #C3 mojej odrębnej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, punkt #G4 na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkt #H2 na stronie o nazwie „god_istnieje.htm”. W tamtym punkcie #C3 strony „przepowiednie.htm”, a także w punkcie #C4.1 niniejszego wpisu, warto zwrócić szczególną uwagę na dowodowe znaczenie odnotowalnego dla nas, znacznie szybszego starzenia się skał niż ludzi, a stąd również znacznie szybszego starzenia się ludzkich malowideł, śladów, odcisków i skamienielin zakonserwowanych w skałach i w jaskiniach. Owo szybsze starzenie się skał niż ludzi wynika z długości przerw pomiędzy poszczególnymi „skokami” tego dyskretnie upływającego czasu, oraz z wielokrotnego powtarzania życia ludzi w owym „nawracalnym czasie softwarowym” – kiedy jednocześnie skały starzeją się nieustająco w „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata”.
(#C4.1:) Ponieważ obszerny materiał dowodowy zaprezentowany w „części #D” strony o nazwie „immortality_pl.htm” wykazał konklusywnie, że życiem ludzi rządzi ów sztucznie zaprogramowany przez Boga „nawracalny czas softwarowy”, kolej teraz na udokumentowanie materiałem dowodowym odkrycia nowej „totaliztycznej nauki” opisanego w punkcie #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”, że ów sztuczny czas o skokowym upływie został wprowadzony przez Boga dopiero około połowy trwania bibilijnego Wielkiego Potopu. Innymi słowy, kolej teraz na zaprezentowanie materiału dowodowego jaki potwierdza, że „nawracalny czas softwarowy”, wcale NIE istnieje i NIE działa już od początku stworzenia świata fizycznego, a został on dodatkowo doprogramowany (czyli jakby „dołatany”) do naszego świata fizycznego, kiedy Ziemia, kosmos i ludzie już istnieli, zaś Bóg NIE chciał niszczyć wszystkiego co uprzednio stworzył tylko po to aby wprogramować w to nowy rodzaj czasu. Na fakt wprowadzenia owego sztucznego czasu dopiero wówczas wskazuje dosyć obszerny materiał dowodowy, sporo z którego ujawniły już moje wcześniejsze opisy i powoływane poniżej opracowania. Aby więc niepotrzebnie NIE rozbudowywać objętości tego wpisu, poniżej przytoczę jedynie streszczenia i linki do kilku najważniejszych z następnych jego przykładów – które obejmują m.in.:

#A. Materiał dowodowy zawarty w opisach z Biblii. Wszakże, jak ujawnia to strona o nazwie „biblia.htm”, niezależnie od spisu boskich wymagań moralnych jakie ludzie muszą przestrzegać w swym życiu, owa Biblia autoryzowana-zainspirowana przez samego Boga jest też m.in. rodzajem boskiej autobiografii i jednocześnie historii wszechświata spisanej z boskiej perspektywy. Najważniejszy materiał dowodowy wywodzący się z Biblii jaki potwierdza wprowadzenie „nawracalnego czasu softwarowego” dopiero w trakcie trwania Wielkiego Potopu, obejmuje m.in.:

#A1. Bibilijne opisy boskiej bezradności wobec braku posłuszeństwa ludzi żyjących przed potopem. Wszakże jedyny panujący wówczas „nienawracalny czas absolutny wszechświata” NIE pozwalał wtedy Bogu na zaserwowanie ludziom metod wychowawczych w rodzaju opisanej tutaj „zasady odwrotności”.

#A2. Bibilijne opisy metod jakimi wówczas Bóg usiłował wyperswadować ludziom nawrócenie na drogę posłuszeństwa swemu Bogu – np. osobiste ukazywanie się ludziom, wysyłanie na Ziemię aniołów, inspirowanie proroków, itp.

#A3. Bibilijne opisy długości życia przedpotopowych ludzi tj. przed potopem ludzie dożywali do wieku niemal tysiąca lat.

#A4. Zmiana zasady działania ciał u przedpotopowych i u dzisiejszych ludzi. Przykładowo, informacja zawarta m.in. w wersecie 3:22 z bibilijnej „Księgi Rodzaju”, że przed potopem ludzie umierali tylko kiedy ich ciała zużyły cały zasób rodzaju „energii życiowej” dawanej tym ciałom poprzez zjedzenie owocu z boskiego „drzewa życia”, lub poprzez narodziny, połączona z informacją zawartą m.in. w wersetach 90:9-10 z bibilijnej „Księgi Psalmów” – która potwierdza, że po potopie ludzie umierali już tak jak dzisiaj w wieku około 70 do 80 lat (ponieważ ich ciała ulegały już zestarzeniu). Albo informacja, że przed potopem ludzie żywili się wyłącznie owocami (tj. wszyscy z nich byli tzw. „wegetarianinami”). Ze starych źródeł izraelickich wiadomo także, iż po śmierci ciała przedpotopowych ludzi NIE były jedzone przez robaki, ani NIE podlegały rozkładowi. Na ten temat m.in. pisze na stronach 213 i 217 polskojęzyczna książka [1JG9.4] pióra Andrzeja Olszewskiego, „Paradoksy tajemnicy wszechświata” (Warszawa 1998, ISBN 83-900944-2-8) – której fragment o braku rozkładu ludzkich ciał przed potopem dyskutowany jest m.in. w podrozdziale JG9.4 z tomu 8 mojej najnowszej monografii [1/5]. Duża proporcja przedpotopowych ludzi wyrastała też do wzrostu gigantów.

#A5. Informacja zawarta w Biblii, że faktycznie to istnieją aż dwa rodzaje czasów i dwie szybkości upływów tych czasów. Przykładowo, informacja wersetu 3:8 z „2 Listu św. Piotra Apostoła” – cytuję: „Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. Informację tę należy m.in. interpretować, że istnieją aż dwa odmienne rodzaje czasu, oraz że Bóg żyje w innym rodzaju czasu niż ludzie, tak że kiedy w naszym sztucznym „nawracalnym czasie softwarowym” upływa jeden dzień, wówczas w naturalnym „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata”, w którym żyje nasz Bóg, może upłynąć nawet około 1000 lat. Informacja o istnieniu dwóch rodzajów czasu o dwóch odmiennych sposobach upływu jest też zaszyfrowana w doborze słów jakimi w biblijnej „Księdze Rodzaju” Bóg opisuje płynny upływ czasu podczas stwarzania świata i ludzi, zaś opisuje nawracalność i skokowość czasu które istniały już po Wielkim Potopie – np. patrz cytat z punktu #D5.1 strony o nazwie „immortality_pl.htm”.

#B. Materiał dowodowy zawarty w regularnościach rozwoju i historii ludzkości. Aż do bibilijnego potopu ludzkość rozwijala się chaotycznie. Po potopie zaś nagle zaistniały wyraźnie odnotowywalne regularności w jej rozwoju i historii, które mogły się pojawić tylko jeśli jej rozwój i historia zaczęły wtedy być inteligentnie sterowane w zgodności z jakimś z góry zaplanowanym „scenariuszem” – czyli w zgodności z opisanym w punktach #C3 i #C4 strony „immortality_pl.htm” tzw. „omniplanem” zarządzającym „nawracalnym czasem softwarowym”. Oto najłatwiej odnotowywalne przez niemal każdego przyklady owych regularności w rozwoju i historii ludzkości:

#B1. Wypełnianie się przepowiedni. Jak wyjaśnia to wstęp i punkt #C3 na innej mojej stronie o nazwie „przepowiednie.htm”, wypełnianie się tzw. „przepowiedni” NIE byłoby możliwe gdyby losami ludzkości i Ziemi NIE rządził z góry zaplanowany przez Boga scenariusz opisywany pod nazwą „omniplan” w punktach #C3 i #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Przepowiednie zaś faktycznie się wypełniają – szczególnie jeśli wywodzą się z Biblii (co jest już dowiedzione ogromną ilością najróżniejszego materiału dowodowego). Przykładowo, gro przepowiedni dotyczących historii ludzkości a zawartych w Biblii, już się wypełniło z precyzją szwajcarskiego zegarka – jako przykład rozważ opisany w punkcie #N1 mojej strony „quake_pl.htm”, przepowiedziany w Biblii czasokres 1260-letniej długości politycznej władzy kościoła rzymsko-katolickiego (tj. od 538 AD do 1798 AD), zakodowany w wersecie 7:25 bibilijnej „Księgi Daniela”. Oczywiście, niektóre pozabibilijne przepowiednie sformułowane przez wybranych ludzi też się wypełniają – tyle że wśród ludzi pojawia się także sporo „fałszywych proroków”, którzy albo zwyczajnie się mylą, albo też tylko udają iż wiedzą co przyszłość przyniesie (ich przepowiednie typowo się NIE spełniają). Ponadto, nawet w wypełnianiu przepowiedni przekazywanych nam przez ludzi których Bóg zainspirował, Bóg też zmuszony jest wprowadzać celowe niedokładności. Wszakże Bóg musi nieustannie przypominać ludzkości, że każdy człowiek jest niedoskonały i omylny, a ponadto Bóg musi też unikać niezasłużonego nadawania statusu „proroka” np. niemoralnym osobnikom którym przez jakiś przypadek udało się przewidzieć iż coś nastąpi – po szczegóły patrz końcowa część punktu #B8 na stronie o nazwie „seismograph_pl.htm”. Zwykle więc z przepowiedni popieranych przez Boga ludzi wypełniane jest tylko „co” się zdarzy, jednak ludzie mogą drastycznie się mylić w sprawie „kiedy” to się zdarzy, „kto” i „gdzie” tego dokona, itp. – po szczegóły o owym „co”, „kiedy”, „kto”, itp., patrz punkt #C3 strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Jako przykład ludzkiej przepowiedni, która już się wypełniła, rozważ przepowiedziane przez Nostradamusa wynalezienie mojego magnokraftu trzeciej generacji (w niniejszym wpisie zwanego także „wehikułem czasu”), opisane szerzej w punkcie #H1.1 mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Owo przepowiedziane przez Nostradamusa wynalezienie owego magnokraftu już się wypełniło – tyle że jego fizyczne zrealizowanie nadal odczekuje swego urzeczywistnienia przez ludzi. Wypełnianie się przepowiedni jest więc kolejnym dowodem, że ludzie i Ziemia faktycznie podlegają działaniu obu opisywanych w tym wpisie rodzajów czasu. Jednocześnie jest ono też dowodem, że Bóg istnieje – jako że tylko Bóg mógł zaprogramować nieistniejący w naturze „nawracalny czas softwarowy” poczym przeprogramować ludzi na życie w owym sztucznie stworzonym przez Niego czasie.

#B2. Z góry zaplanowana kolejność i rodzaj wynalazków. Najlepszym dowodem tego zaplanowania jest tzw. „tablica cykliczności dla napędów ziemskich” jaką wynalazłem (czy odkryłem) jeszcze w 1972 roku, a jakiej następstwa skrótowo opisane są m.in. w punktach #C3 i #H1.1 mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, zaś szczegółowo omówione są w punkcie #B1 strony o nazwie „propulsion_pl.htm”.

#B3. Przegrywanie każdej wojny przez agresora. Kilka przykladów agresywnych wojen, które w końcowym efekcie zawsze przegrywane były przez agresorów, omówione jest na stronie o nazwie „bitwa_o_milicz.htm” – z ich podsumowaniem zaprezentowanym tam w punkcie #I2. Owo zaś systematyczne przegrywanie wojen przez agresorów NIE mogłoby mieć miejsca, gdyby losami ludzkości NIE rządził boski „omniplan”.

#B4. Działanie zasady „wymierania najniemoralniejszych”. Bez przeprogramowania ciał ludzi w trakcie trwania potopu na działanie według „nawracalnego czasu softwarowego”, NIE byłoby też możliwe konsekwentne wdrażanie przez Boga „zasady wymierania najniemoralniejszych” opisywanej szerzej w punktach #G1 do #G6 strony „will_pl.htm”, oraz w punkcie #B1 strony „changelings_pl.htm”.

#B5. Konsekwentne dzialanie boskiej metody wychowawywania ludzi o nazwie „zasada odwrotności”. Zasada ta opisana jest w punkcie #F3 mojej strony o nazwie „wszewilki.htm”, zaś jej użycie uzasadnia punkt #B1.1 strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Z kolei jej konsekwentne wprowadzanie w życie na Ziemi nieustannie dokumentują zdarzenia otaczającego nas świata. Jednak konsekwentne wprowadzanie w życie tej zasady NIE byłoby możliwe, gdyby w trakcie bibilijnego potopu ludzie NIE zostali przeprogramowani na życie w „nawracalnym czasie softwarowym”.

#C. Materiał dowodowy zawarty w otaczającym nas świecie, a stąd naukowo weryfikowalny przez każdego zainteresowanego badacza. Obejmuje on m.in.:

#C1. Istnienie na Ziemi dwóch drastycznie odmiennych szybkości starzenia się, które dla co bardziej spostrzegawczych ludzi dają się odnotować nawet gołym okiem, tj. wolnego starzenia się ludzi, zaś szokujaco szybkiego starzenia się skał i skamienielin (np. kości dinozaurów). Powodem istnienia tych dwóch odmiennych szybkości starzenia się jest, że ludzie podlegają działaniu sztucznie zaprogramowanego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego”, natomiast wszelkie minerały (włączając w to skały i skamienieliny) podlegają działaniu naturalnie istniejącego w naturze „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” – tak jak opisują to punkty #A1 i #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”, a także m.in. punkt #H2 ze strony o nazwie „god_istnieje.htm”, punkt #G4 na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkty #C3 i #H1.1 ze strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Fakt zaś, iż starzeniu się zgodnym z „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata” podlega tylko wszystko to co NIE mogło być poddane przeprogramowaniu na arce Noego, stanowi jedno z wielu potwierdzeń, iż wprowadzenie sztucznie zaprogramowanego „nawracalnego czasu softwarowego” musiało mieć miejsce kiedy wszelkie istnienia posiadające DNA znajdowały się na owej arce. Fakt, że twarde skały w przeciągu zaledwie kilku lat potrafią ulec zmianom kształtów jakie naturalne erodowanie powinno im zająć miliony lat, ja sam zaobserwowałem już dawno temu w aż kilku miejscach Nowej Zelandii, np. na wulkanicznej skale tzw. „Lawyers Head” z Dunedin, czy na skalnej ścieżce do platformy widokowej na pingwiny z Oamaru – co już dawno temu udokumentowałem nawet przy końcu punktu #H2 swej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”. Podobne obserwacje raportowało mi też aż kilku co bardziej spostrzegawczych z moich znajomych.

#C2. Pozostałości istot żyjących przed potopem (np. kości dinozaurów), które z powodu podlegania działaniu „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” starzeją się znacznie szybciej niż pozostałości istot żyjących po potopie. Przykładowo, wszystko co żyło przed potopem, do dzisiaj zamieniło się w skamienieliny jakich wiek nauka ocenia na miliony lat. Natomiast wszystko co po potopie żyło już w „nawracalnym czasie softwarowym”, liczy co najwyżej 6000 lat – po szczegóły patrz punkt #H2 strony „god_istnieje.htm”.

#C3. Ograniczenie działania „nawracalnego czasu softwarowego” wyłącznie do istot żywych posiadających DNA – przodkowie wszystkich z których to istot znajdowali się na arce Noego. Gdyby bowiem „nawracalny czas softwarowy” został wprowadzony przez Boga już na etapie tworzenia świata fizycznego, wówczas działał by on na wszystko co istnieje w owym świecie fizycznym – co byłoby znacznie optymalniejszym i elegantszym zaprogramowaniem tego świata niż owo widoczne dzisiaj „połatane” tolerowanie w świecie fizycznym działania aż dwóch odmiennych rodzajów czasu. Skoro jednak Bóg zmuszony był odwołać się do owego „połatania”, jest to oznaką, że zaprogramował On i wprowadził „nawracalny czas softwarowy” dopiero znacznie później niż w momencie stwarzania świata fizycznego, wykorzystując w tym celu obecność na arce Noego wszystkich istot żyjących zaopatrzonych w DNA.

#C4. Różnice wieku pomiędzy historią ludzkości udokumentowaną pismem czy masą organiczną, a udokumentowaną danymi utrwalonymi w skałach i w skamienielinach. Historycy i archeologowie czerpią swoje datowania z kilku odmiennych źródeł, przykładowo z najróżniejszych zapisów wykonanych przez ludzi, z przetrwałej masy organicznej, z datowań obiektów o mineralnej naturze, ze skamienielin, itp. Jak jednak się okazuje, źródła datowania bazujące na wszystkim u czego szybkość starzenia się NIE uległa przyspieszeniu po bibilijnym Wielkim Potopie, np. bazujące na piśmie czy na masie organicznej, dają datowania historii ludzkości liczące co najwyżej 6000 lat. Natomiast źródła datowania bazujące na wszystkim co po Wielkim Potopie starzeje się około 365 tysięcy razy szybciej niż ludzie, przykładowo rysunki na ścianach jaskiń, skamieniałe odciski stóp ludzkich, itp., dają wiek ludzkości sięgający dziesiątków tysięcy lat (np. w przypadku rysunków z jaskiń) czy nawet milionów lat (np. skamieniałe odciski stóp ludzkich). Naukowcy wierzący w ewolucję interpretują ten fakt, że ludzkość wyewoluowała się miliony lat temu, zaś gromady ludzkie malowały ściany jaskiń już dziesiątki tysięcy lat temu. Jednak taka interpretacja przeacza fakt, że w czasie Wielkiego Potopu wprowadzony został dla ludzi odmienny rodzaj sztucznego czasu, jaki powoduje iż ludzie i masa organiczna starzeją się około 365 tysięcy razy wolniej niż minerały, skały, jaskinie i skamienieliny.

#C5. Konieczność iteracyjnego udoskonalania świata fizycznego i ludzi. Kiedy Bóg stwarzał świat fizyczny i ludzi, zaprogramował to wszystko na działanie według „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Wszakże do dzisiaj najstarsza część i praktycznie większość tego świata, tj. wszelkie pierwiastki, minerały, skały, planety, gwiazdy, itp., ciągle działają według owego naturalnego czasu absolutnego. NIE miałoby zaś sensu komplikowanie aktu stworzenia poprzez chaotyczne wprogramowywanie już na samym początku aż dwóch odmiennych czasów w działanie jednego świata fizycznego. Zresztą przed stworzeniem i doświadczeniem istnienia ludzi, Bóg NIE miał jak się dowiedzieć, że ich życie według naturalnego czasu absolutnego okaże się niemożliwe do kontrolowania. Jak więc Bóg sam przyznaje się do tego w Biblii, zaraz po stworzeniu świata i ludzi Bóg uważał wszystko (w tym też działanie całego świata fizycznego według naturalnego czasu absolutnego) za „bardzo dobre” (patrz Biblia, „Księga Rodzaju, 1:31). Obecnie jednak ludzie i wszelkie żywe istoty posiadające DNA działają już według sztucznie zaprogramowanego „nawracalnego czasu softwarowego” – który umożliwia Bogu ich nieustanne udoskonalanie iteracyjne opisywane w punkcie #C3 strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Ponieważ zaś drastyczne przeprogramowanie życia ludzi i wszelkich innych istot na sztuczny rodzaj skokowego czasu wymagało zredukowania ich liczby do zaledwie kilku żywych jednostek, jedynym okresem kiedy owo przeprogramowanie mogło mieć miejsce był bibilijny Wielki Potop podczas którego zniszczona została niemal cała populacja Ziemi – za wyjątkiem tych kilku przeprogramowywanych jednostek.

* * *

Istnieje ogromna liczba najróżniejszych następstw udokumentowanego powyżej wprowadzenia przez Boga, począwszy od daty Wielkiego Potopu, owego sztucznie zaprogramowanego „nawracalnego czasu softwarowego”, a stąd. poddawania świata fizycznego równoczesnemu działaniu aż dwóch odmiennych rodzajów czasu o dwóch odmiennych szybkościach upływu. Następstwa te drastycznie zmieniają zasady na jakich powinny być realizowane działania w praktycznie każdym obszarze ludzkiej działalności. Przykładowo, we wszelkim datowaniu nakazują one, aby dzisiejsze jednostki upływu czasu, np. rok, dzień, godzina, itp., odnosić tylko do wszystkiego co zawiera w sobie DNA. Do datowania zaś wszystkiego co starzeje się zgodnie z upływem „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, np. datowania metali, skał, skamienielin, itp., wprowadzić trzeba zupełnie odmienne jednostki. Natomiast przykładowo we wszelkich analizach działania konieczne jest uwzględnianie faktu, że Bóg nieustannie udoskonala nasz świat fizyczny, używając metody która pod nazwą „iteracja” opisana jest w punkcie #C3 strony „przepowiednie.htm”. Stąd większość wielkości które widzimy i doświadczamy dzisiaj wokoło siebie, a o których stara „ateistyczna nauka ortodoksyjna” wmawia nam iż są one „niezmienne”, przykładowo większość już zrealizowanych działań, zasad, zjawisk, praw natury, stałych fizycznych, wyglądów, pisanych tekstów, konstrukcji i zlokalizowania budowli, usytuowania miejscowości, itp., w przeszłości wcale NIE musiało być takimi samymi jak obecnie, ani też NIE musi pozostawać takie same w przyszłości. Faktycznie też, ja osobiście doświadczyłem już (i opisałem we wielu swoich publikacjach) zmian aż całego szeregu rzekomo „niezmiennych” wielkości jakie tu wymieniłem.

Moim jednak zdaniem, do najważniejszych z następstw równoczesnego istnienia i działania w naszym świecie fizycznym aż dwóch odmiennych rodzajów czasu, jest że z powodu ignorancji i zarozumiałości owej starej, oficjalnej, „ateistycznej nauki ortodoksyjnej”, nauka ta całkowicie „wywiodła się w pole” we wszelkich sprawach dotyczących istoty czasu, działania czasu, szybkości upływu czasu, datowania, itp. Przykładowo, na przekór badania świata fizycznego począwszy od czasów Archimedesa, dzisiejsi naukowcy ciągle NIE mają jeszcze pojęcia, że poszczególne składowe naszego świata fizycznego podlegają działaniu owych dwóch odmiennych czasów o drastycznie różniących się szybkościach upływu, a stąd że np. skały i skamienieliny starzeją się setki tysięcy razy szybciej niż indywidualni ludzie i cała ludzkość. W rezultacie tego stanu rzeczy, praktycznie wszystko co stara, oficjalna, „ateistyczna nauka ortodoksyjna” wmawia ludziom na temat czasu jest nieprawdą, jest rodzajem „naukowych bzdur”, oraz jest zwykłym wprowadzaniem ludzi w błąd i utrzymywaniem ich w stanie niewiedzy. Na dodatek, przeoczenie przez starą naukę faktu istnienia i działania sztucznie zaprogramowanego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego” jaki naturalnie NIE mógł zaistnieć we wszechświecie, odbiera ludziom jeden z najklarowniejszych dowodów na faktyczne istnienie Boga. W świetle zaś tego co wyjaśnia np. punkt #I1 strony „quake_pl.htm”, takie wciskanie ludziom „naukowych bzdur” powoduje, iż naprawdę biedne są te wszystkie osoby, które zawierzają stwierdzeniom dzisiejszej oficjalnej „ateistycznej nauki ortodoksyjnej” i w swym postępowaniu kierują się tym co owa nauka im wmawia. Innym istotnym moim zdaniem następstwem równoczesnego istnienia i działania tych dwóch czasów jest, że ujawnia to jak bardzo samozadufana jest dzisiejsza oficjalna nauka w tym co twierdzi, oraz jak niebezpieczny dla całej ludzkości jest monopol owej nauki na oficjalnie upowszechnianą wiedzę. Wszakże błędy, ślepota i wypaczenia tej nauki NIE tylko, że doprowadziły do widocznego już dzisiaj zrujnowania Ziemi i NIE tylko, że nauka ta wiedzie całą ludzkość wprost w przepaść, ale także niszczy ona harmonijne współżycie ludzi z Bogiem. Najwyższy więc czas, aby oficjalne powołanie nowej „nauki totaliztycznej” odebrało „monopol na wiedzę” owej starej nauce i przywróciło balans do ludzkiego rozwoju – tak jak wyjaśniają to punkty #C1 do #C6 strony o nazwie „telekinetyka.htm”.

* * *

Powyższy wpis stanowi adaptację wstępu, punktu #A1 i podpunktu #C4.1 z totaliztycznej strony o nazwie „immortality_pl.htm” (aktualizacja z dnia 1 marca 2014 roku, lub później). Stąd czytanie powyższych opisów byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „immortality_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, tekst zawiera polskie literki, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „immortality_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami (przeglądając te adresy warto zwrócić uwagę jak rozlegle, silnie i zawzięcie tzw. „przekleństwo wynalazców” działa wobec stron internetowych prezentujących ustalenia nowej „totaliztycznej nauki” jakie ja wdrażam w swoich badaniach):
http://www.geocities.ws/immortality/immortality_pl.htm
http://morals.mypressonline.com/immortality_pl.htm
http://artefact.uhostall.com/immortality_pl.htm
http://bobola.net78.net/immortality_pl.htm
http://cielcza.iwebs.ws/immortality_pl.htm
http://rex.dasfree.com/immortality_pl.htm
http://totalizm.com.pl/immortality_pl.htm
http://tornado.fav.cc/immortality_pl.htm

Każdy adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane w niniejszym wpisie. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę, trzeba np. w jednym z powyższych adresów nazwę strony „immortality_pl.htm” zastąpić nazwą strony którą chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie stronę o nazwie „telekinetyka.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/immortality_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki tak zmodyfikowany adres http://energia.sl.pl/telekinetyka.htm .

Zauważ także, że pełny wykaz (oraz linki) do totaliztycznych tematów dyskutowanych na najróżniejszych forach internetowych, jest podany w punkcie #E2 strony o nazwie „faq_pl.htm” – również dostępnej pod każdym z adresów wyszczególnionych powyżej.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i/lub przedyskutowalem na forach internetowych, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #242). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

#241E: „Why” the foretelling that it will be Korea that is to build Magnocrafts of my invention, and that is to become the next (and last) nation which is to reign over the world, is contained in the method of God’s acting, and, amongst others, in the old Polish prophecy which states that „the yellow race is to reign over the world” (po polsku poniżej)

2014/02/04

Motto: „God likes to surprise people by implementing of whatever almost everyone considers to be improbable or impossible.”

Our world slowly approaches the year of 2036. In turn, from regularities inherent in the so-called „Periodic Table for Propulsion Systems” discussed below, it stems that around the year of 2036 the all-powerful starship of my invention, called the „Magnocraft” is to be built on Earth. This my starship will probably be built to carry people to stars, and to make available unlimited resources of space to its builders. However, probably an additional impulse to undertake the construction of the Magnocraft is also going to be the need to defend the country of its owners against waves of starved residents of neighbouring countries, who in future will fall to anarchy as a result of deepening processes of law and order collapse, beginnings of which began to be clearly visible already in 2013 as they are consequences of the global economic crisis of 2008. After all, the current continually worsening process of loosing the respect for the rule of law and for public order, must inevitably lead to anarchy, collapse of food production, and to the creation of waves of starved people who like locusts are to attack neighbouring countries to also destroy their food production and initiate anarchy. So future countries where the rule of law is to still prevail, will be forced to defend themselves somehow against these waves of desperately hungry people from countries that have already fallen to anarchy – as in item #C2 of the web page named „petone.htm” I explained that for circumstances of formation of the „chapel of skulls” from Czermna near Kudowa Zdrój, on the territory of Lower Silesia from present Poland. In turn, the most effective defence against these waves of starved neighbours will be just my swift Magnocraft capable of the formation of impassable „belt of death” around country’s borders. After all, in case of the collapse of many countries and the global loss of access to raw materials and to fuels, armies of countries which still are to maintain the rule of law are to run out of ammunition, petrol, and soldiers to be able to defend themselves against these growing numbers of bands of starved and determined people. So it is easy to predict that when anarchy and famine is to spread around the world, many countries will suddenly start desperate efforts to build my Magnocraft. Most of these countries probably will NOT have enough time to complete the construction and earlier are to also fall victims to rampant anarchy and famine. After all, the completion of the Magnocraft even with the most vigorous efforts of a novices team, still take many years – as determined and explained, among others, in item #J3 from my web page named „magnocraft.htm”. However, one of these countries probably is to build this starship on time – thus saving itself in this way against the fall, and starting a new era on Earth. After all, the „by-product” of the Magnocraft’s construction will be that my starship will turn the country which as the first in the world that starts to have it, into the global superpower and the new leader of mankind – and this is to happen no matter how small this country would be and what is the number of its population. This is because the military capabilities of my starship no-one is to be able to resist – as explained in more details in items #E1 to #E22 from the web page named „military_magnocraft.htm”. For example, it suffices around 12 hours of time, to turn a mid-sized European country, such as England, France, or Germany, into a complete desert just by a single Magnocraft. In this post I am going to explain how methods of God, as well as other kinds of premises and evidence (e.g. the old Polish prophecy which states that „the yellow race is to reign over the world”), allow to predict already now, that the country which as the first in the world is to build my Magnocraft, and then which in a completely unintended manner is to reign over the world because God is to promote it to become the next leader of the Earth, is to be the tiny Korea. I suggest the reader remembers this prediction. After all, the year 2036 is already near. Majority of readers of this post thus receive the privilege of being able to say, that they personally read yet in 2014 this prediction of the upcoming era of hunger, chaos, anarchy, loss of access to raw materials and to fuels, lack of law enforcements and fall-downs of statehoods, and induced by this human-caused disaster a revolutionary transformation of our world, that after the year 2036 these readers will be able to see with their own eyes.

Deductions on which are based predictions described here about building my Magnocraft by Korea and about the incoming leadership of Korea over the world, stem from the finding, that in all the activities of God exists an amazing continuity and is strictly observed the „principle of cause and effect”. For example, my invention of the „Magnocraft” has NOT „fell from heaven above”, but it is an outcome of my diligent analysis on a kind of „Periodic Table for Propulsion Systems”, which I developed (or invented) yet in 1972. This table is described more comprehensively in item #B1 from the web page named „propulsion.htm”. It is a kind of „Mendeleyev Table” – only that instead of the characteristics of successive chemical elements, my „Periodic Table for Propulsion Systems” describes features of subsequent propelling devices to be invented and built on Earth, and indicates the approximate years when these propelling devices are to be built. It is through the analysis of regularities imbedded in my „Periodic Table for Propulsion Systems” that already in 1980 I managed to invent and to work out my Magnocrafts, which, according to this table, are to be built only around the year 2036, while in 1983 I managed to invent and to work out the Oscillatory Chamber – which is to supply power to my Magnocrafts. Also, my „Periodic Table for Propulsion Systems” allowed me to invent and to work out the construction and operation of Time Vehicles – which are to open access to immortality for people, while building of which on Earth is quite necessary also for God as e.g. „without the learning of construction and operation of Time Vehicles, people are NOT able to truly understand God nor the Bible”. The above sequence of my inventions, each one of which was the „cause” for the inventions that followed it, and was the „effect” for the inventions that took place before it, quite clearly documents how God consistently implements this „principle of cause and effect” in all His activities.

Relying on this God’s consistency in everything that God is doing, and also knowing about the operation of the God’s software entity – which in item #C4 from my web page named „immortality.htm” is described under the name of „omniplan”, I am able to deduce on their base „why” in the years that immediately followed my inventions of the „Magnocraft” and the „Oscillatory Chamber”, none of the countries with predominantly European population has answered my numerous appeals and pleadings to allow me to build for them these futuristic strategic propelling devices. After all, my letters explaining exactly what is my Magnocraft and my Oscillatory Chamber, and informing precisely what would be the program of my research after the adoption and execution of which the working prototypes of these powerful devices of my invention would be accomplished, were sent to virtually every institution which could allow me to build these devices, and which was located in countries such as the USA, England, France, Germany, Australia, and New Zealand. Job applications I also posted to practically almost every university in Poland, letting to know in them that I am the inventor of the Magnocraft and the Oscillatory Chamber, and that I would undertake the construction and testing of these devices during my employment at their university. However, none of these institutions from the countries to which I addressed my pleading has expressed their consent nor gave me a chance to built for them my Magnocraft or my Oscillatory Chamber. In turn, all universities in which I was taking any available job to at least be able to make a living, not only that do NOT allowed me to openly carry out research on the Magnocraft and on the Oscillatory Chamber, but also actively prevented me from carrying out such research. When, in spite of prohibition, I too much insisted on carrying out these research, then these institutions under any pretext „fired” me from the job – as it has done very openly the New Zealand’s „University of Otago”.

Near the end of 2007 I ceased active efforts of trying to build for someone my Magnocraft and my Oscillatory Chamber – although even now I am still maintaining a passive readiness to consider possibility of helping the nation and the country which turns to me with a request for a moral and intellectual support of its efforts to build the Magnocraft and the Oscillatory Chamber. Instead of those my previous active efforts, in 2007 I began a long-term research program into the methods of God’s action – as it is more fully described in items #H4 and #H3 from my web page named „prawda_uk.htm”. Till the end of 2013 this new research program has allowed me to discover and to confirm scientifically what the Bible states for millennia, and what I explained in items #H1 to #H7 of that web page named „prawda_uk.htm” as well as in items #C1 to #C9 from the web page named „god_exists.htm”, but what most people ignore because the official science tells us misleadingly that „God does NOT exist”. Namely, this research allowed me to discover and to confirm scientifically, that God with an „iron hand” controls virtually everything that happens on Earth and in our part of the universe – means God even controls the fate and history of every truth and the amount of pain and suffering that each person must endure and experience. This discovery explains also, that in fact it was God who discreetly controlled the insistence of countries with a predominantly European population to prevent the building for them of my Magnocraft and my Oscillatory Chamber. In turn this explaining leads to the next conclusion, namely that the building so powerful technical devices as my „Magnocraft” and my „Oscillatory Chamber” in countries with a predominantly European population, definitely does NOT lie in God’s plans. After all, if it lies in God’s plans, then even if it was too early for these devices to be build, still God would at least let me started their construction for a country with predominantly European population. This is because these powerful devices are intellectual products of entire my life, and thus are kinds of my „intellectual children” – while it is known that God always supports human efforts of taking care of the future of own „children”.

The finding that in plans of God does NOT lie that devices which carry the potential to lift a whole new country and a new nation to the role of the new leader of the world, are to be build in countries with a predominantly European population, points out to something rather shocking. Namely, it implies that in God’s plans lies the not-too-distant taking away the leadership of the world from the hands of nations with predominantly European race, and giving this leadership to new hands of the nation from a race completely different than Europeans, while the main instrument in this change of leadership over the world becomes the Magnocraft of my invention. Who in turn will be these future leaders of the world, is quite clearly indicated by the old Polish prophecy stating that „the yellow race will reign over the world”. However, the „yellow race” is actually many different nations, countries and cultures – because virtually the entire South-East Asia. So the next question for which it is worth to look for answers, is „which one amongst these nations will be promoted by God to be the next superpower and the next leader of the world?” (It is worth to also realize, that according to foretelling from the Bible, that next leader of the world will also be the last leader before the loss of usefulness to God of the present form of our physical world, and before the creation by God of the next world announced in the Bible, in which people will live infinitely long – for hints see item #J3 from the web page named „malbork_uk.htm”.)

A lot of countries from the South-East Asia can already be eliminated from consideration based on the knowledge of goals and methods of God’s actions. For example, the goal for which God gives leadership over the world in hands of increasingly different nation and country, is to test practically how a given combination of the national characteristics of the people is doing in governing over a collection of different nations with different cultures and characteristics. Because of this God’s goal, every nation and country receives the leadership over the world only once in the entire history of the Earth, while after this test God already knows whatever He wanted to learn, and thus gives the leadership into different hands. In the South-East Asia, China and Japan had already received their chances for leadership of the world. So they can therefore be eliminated from further consideration. Moreover, during that God’s test, the moral behaviour of Japan was quite despicable – this, in conjunction with the work of karma, explains for example the repetitive nuclear problems of Japan (e.g. those problems described in items #M1 to #M2 from my web page named „telekinetics.htm”). Other countries, e.g. Cambodia and Thailand, can also be eliminated on the basis of the chaos that prevails in them. After all, before one gets from God the privilege of ruling over the entire world, one first must prove that is capable to properly govern in one’s own country – as to the future leaders of the world cannot relate the old Polish saying that this country „is build on anarchy” (in Polish „nierządem stoi”). So there remains only very few amongst these nations of the „yellow race”, the candidacy of which should be seriously considered.

A whole range of different premises indicates which exactly nation and which country from the South-East Asia can be this next superpower and the leader of the world – the last before the end of the current phase of the existence of the Earth (and before the „end of the world” which historically rather a close date probably indicates item #N1 from the web page named „quake.htm”). Each of these premises is completely independent of the others. However, they all consistently indicate that the next (and the last) leader of the world will become Korea. Let us list here the most important amongst these premises. Here they are:

1. That important old Polish prophecy, stating that „the yellow race will reign over the world”. Note here that nowadays the „yellow race” typically is associated with China. However, in the old Poland China had a special respect and position. Thus, in the past, the Poles have always refereed to China under the name of China – for an example of such referencing see the old poem about „kuramina”, cited on the web page „healing_kuramina.htm” while described in items #H1 and #F5 from the web page named „healing.htm”. So the use in this old Polish prophecy discussed here of the expression „yellow race” (instead of the specific name of the nation), adds itself to the previous explanation that China has long ago passed the divine test for the role as the leader of the world, and confirms further that this old Polish prophecy refers to a nation other than China – for example, to Korea.

2. The economy of Korea. If we notice what already the small South Korea managed to achieve, and extrapolate this to the time when the South Korea is joined by starving people from the today’s North Korea, then it will allow us to realize what is actually happening in the world today, and where are going the present developments of the situation.

3. The seriousness and determination which lie in the nature of Koreans. These their national characteristics are hitting eyes in their country. For example, whatever Koreans do, they are investing in it all their zeal and all the energy – for examples see my web page named „korea.htm”. How drastically different they are from lately so goalless people of Europe, America, or even from nearby Japan.

4. The moral correctness of the „attitude towards truths” in Koreans. This attitude is discussed in more detail in items #H2 and #H7 from my web page named „prawda_uk.htm”. For God it is the basic criterion which decides about someone’s rises or falls. According to my personal experience, in the South Korea that „attitude to the truths” is the closest to the one required by God, from all the countries that I had the opportunity to visit and get to know in my life.

5. Impressive level of morality in Korea. This level I noted during my professorship in the South Korea. I described it in item #I1 from my web page named „quake.htm”. In turn we have to keep in mind here the finding of a new „totaliztic science” that „morality is the key to everything” – for examples that prove the truth of this finding, see item #B4 from the web page „morals.htm”, item #A1 from the web page „totalizm.htm”, item #P1 from the web page „changelings.htm”, or item #H7 from the web page „prawda_uk.htm”. According to this finding of the new „totaliztic science” (i.e. this new science that is described in items #C1 to #C6 from the web page named „telekinetics.htm”), also the leadership over the world God always gives into the hands of nation which in given times exhibits the highest level of morality among its ordinary citizens. The mechanism which governs the relationship between the average level of morality of the nation, and the role and fate of this nation, is described in more details on a number of my web pages discussing the phenomena of the so-called „curse of inventors” and the „inventive impotency” – for an example of description of this mechanism see item #H6 from the web page named „prawda_uk.htm”.

6. My repeated empirical experience, that wherever God sends me, always He has very important reasons for this sending. Also, always these God’s reasons for sending me to a given place turned out to have a vital link with the morality, methods of God’s acting, and with the increase of human knowledge about God. For example, when in 1982 God sent me to the city of Christchurch, the reason was to give me a chance to learn exactly the level of so-called „group morality” in the city that in 2011 God was going to destroy with earthquakes described here briefly in item #G2, while discussed in detail in items #P6 and #P7 from the separate web page named „quake.htm”. Since God has sent me to the South Korea onto 10-month long professorship, He allowed me to make important discoveries out there and to complete breakthrough formal proofs, and He gave me the opportunity to publish in there my newest monograph [1/5], all of this taken together for sure means, that in God’s plans Korea has an unique role to play.

7. Statements of the Bible. The Bible quite clearly emphasizes, that the future (and last) leader of the world will be „the Beast that speaks like a dragon” – for an example see the Biblical „Book of Revelation”, verse 13:11, discussed more comprehensively in item #H7 of my web page named „prawda_uk.htm”. In turn „dragon” is actually a symbol of the culture of Korea, in which it is present in virtually every aspect of the local tradition, history and folklore.

8. Already today’s presence in the South Korea all the attributes of a superpower, except for those that to Koreans can give the building of my Magnocraft – that is except for the „power” over other countries. In other words, the today’s South Korea has established a required level of morality, resourcefulness, economic prosperity, skills of effective teamwork, correct methods of governance and administration of their own country, skills of peaceful dealing with aggressive and dangerous neighbours, etc. The only thing that it still lacks to become the superpower which governs over the world, is the „power” over other nations and other countries. However, from the definition of „power over others” it is known that „power” is having something that others desire, or that others are afraid of. For example, it is precisely because of this definition of „power”, that wives have power over their husbands in all the countries where the law enforces the monogamy amongst their citizens – as this is explained in item #J2.2.2 from my web page named „morals.htm”. It is also for this reason that governments have power over their citizens (after all, governments have police, courts and prisons), and that superpowers have power over the governments of other countries (after all, superpowers have armies, powerful economies, and the dominance of markets). However, although the building of the Magnocraft of my invention will probably be initiated because of completely different reasons explained at the beginning of this post – for example, defending its food production against waves of desperately hungry people from countries that already have fallen into anarchy, or access to unlimited resources of the universe, the very fact of having Magnocraft will provide Korea with something that is desired by others and that others are afraid of. After all, my Magnocraft, while later also my Time Vehicle, is just what others will both want and be afraid of – for details see item #E5, or items #E1 to #E22, from the web page named „military_magnocraft.htm”, or items #L3 and #L4 from the web page named „magnocraft.htm”, or subsections G14 to G14.2 from volume 3 of my newest monograph [1/5].

There is, of course, much more premises similar to these listed above, than just these 8 which I decided to indicate here. Easily can be listed even more than 12 of these premises. Thus, the scientific method of proving that is based on „matching of attributes” – i.e. the method described, amongst others, in item #G3 from the web page named „god_proof.htm”, allows for the formulation of these premises into a formal scientific proof. However, I do NOT see a need to prove here the truth of whatever soon is to be revealed to everyone. After all, the year 2036 is not far. Afterwards everyone will be able to visually see with own eyes which of these predictions prove to be true. Moreover, in today’s hypocritical times, almost every truth causes that someone feels offended and may start a harassment – while the purpose of this post is only to explain scientifically of what is coming, not to motivate someone for starting a harassment.

While reviewing the content of this post it is worth to keep in mind the purpose and the principle of operation of that software entity pre-programmed by God and described under the name „omniplan”, among others, in item #C3 of my web page named „immortality.htm”. After all, everything that is to happen in the future, including the fulfilment of prophecies, is just like a „by-product” of the operation of this „omniplan”. However, the goal of the use of this „omniplan” by God, is NOT at all the fulfilment of old prophecies, but is the upbringing of people into moral, resourceful, efficient, and battle-hardened „soldiers of God” – as this is explained in item #B1.1 from the web page named „antichrist.htm”. But the principle of operation of this „omniplan” is that in order to train people onto these „soldiers of God”, God is forced to repeat several times almost the entire course of their lives, each time iteratively improving the kinds of experiences to which God subjects subsequent people. As a result, although we do NOT notice it, both past and future are in the state of ongoing improvements, changes, and „flux”. Thus, although this constant state of „flux” of all events, is unable to change the „what” is to happen – that has already been pre-programmed by God in His „omniplan”, still it continually may change „how” it is to happen, „when” this occurs, „whom” and „how” it is to affect, etc. In other words, while getting acquainted with the content of this post one should be aware, that the purpose and the principle of operation of this divine „omniplan” causes, that old prophecies quite accurately reveal „what is to happen”. However, due to the continual improvement by God of the course of events that affect individual people, these prophecies are unable to precisely define „when it happens”, „how it affects someone”, etc.

To summarize this post, both the premises already discussed above, as well as a whole bunch of other premises the discussing of which here I am abandoning, all of them indicate quite clearly that this „yellow race” which will soon become the next leader and a leading country of our world, will be Korea – as I already tried to justify this in item #H1 from my web page named „military_magnocraft.htm”, while the moral reasons for this incoming situation I have tried to emphasize, among others, in item #I1 from my web page named „quake.htm”. In turn the only mechanism that is able to elevate the tiny Korea to the role of future leader which is going to reign over the entire world and which is to control everything that in this world is going to happen, is the not-too-distant completion of my Magnocraft and my Oscillatory Chamber in Korea.

Reviewing the above forecast of mine, it is worth that the reader directs his attention, that the future superpower role of Korea will be reached on completely different principles than principles of the rules of every other superpowers that existed on Earth. After all, the other superpowers for achieving „power” over other nations and countries, have used the size of their armies, their large size, the power of their economy, huge population, etc. I mean, the to-date superpowers dominated other nations and countries by threat of size and power of their army and of size and power of their economy. On the other hand, the superpower of Korea will be based on the advancement of its technology. Hence, it will be impressing other nations with the speed and outreach of their Magnocrafts, effectiveness of their governance and decisions, dominion over the flow of information and energy, etc. No wonder that under its rules will be able to fulfil the biblical prophecies of the type that people who are NOT going to have a „sign of the beast” will NOT be able to even buy or sell anything. Indeed, these amongst readers of above descriptions, who will still remember them in the exciting future time when predictions described here begin to fulfil, and when a drastic transformation of life on Earth actually starts to take place before their eyes, will get a chance to experience truly „interesting times” and really interesting changes on Earth.

As typically it happens with every logically correct forecast for the future, taking it into account in most cases turns out to be very beneficial for those who have drawn right conclusions from learning of it. Hence, the learning of scientific forecast described here, can benefit virtually everyone and in a number of ways. To indicate here examples of how to benefit from this forecast, then e.g. today students, instead of learning a secondary language, may begin to learn the Korean language, or instead of studying in their own country, may choose a scholarship and a study in the South Korea. Today industrialists already now can make connections and relations with Korea, so that in the future they are able to benefit from them in many ways. In turn entire countries can benefit from this forecast, if instead of insisting on a blind love and servitude to an already fallen superpower, they invest their attention and effort into the development of friendly relations and economic ties with the today’s South Korea. After all, friendship between two nations and countries once established is to yield fruits for centuries.

* * *

The above post is an adaptation of item #H1.1 from the totaliztic web page (in the English language) named „prophecies.htm” (updated on 25 January 2014, or later). Thus, reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „prophecies.htm” can be viewed, amongst others, at addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/prophecies.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/prophecies.htm
http://gravity.ezyro.com/prophecies.htm
http://nirwana.hstn.me/prophecies.htm
http://pajak.org.nz/prophecies.htm

Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic web pages – including web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses the web page name „prophecies.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „quake.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/prophecies.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet explorer one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/quake.htm .

Also notice that a complete list of (and links to) totaliztic topics discussed in various internet forums is provided in item #E2 of the web page named „faq.htm” – also available at every address listed above.

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #241E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com

With the totaliztic salute,
Jan Pajak