Archive for Czerwiec 2017

#285: Cztero-pędnikowe Magnokrafty i 4-pędnikowe gwiazdoloty Magnokrafto-podobne

2017/06/25

Motto: ‚Jeśli zaakceptujesz prawdę formalnego dowodu iż „UFO to już zbudowane Magnokrafty” oraz poznasz ustalenia „Teorii Magnokraftu”, wówczas żadne z autentycznych zdjęć i wideów UFO nie będzie kryło dla ciebie tajemnic, zaś nawet najspektakularniej podrabiane fabrykacje UFO z łatwością odróżnisz od autentycznych zdjęć i wideów tych gwiazdolotów.’

Magnokraft (gwiazdolot) cztero-pędnikowy faktycznie jest rodzajem jakby barakowozu o dowolnym kształcie tak zaprojektowanym, aby możliwie najlepiej wypełniał funkcje dla jakich został on stworzony (tj. np. o kształcie kostki sześciennej, domku kampingowego, czy autobusu – jeśli ma przewozić załogę, lub np. o kształcie torpedy – jeśli ma przewozić jakieś wydłużone ładunki – np. dzisiejsze ludzkie samoloty). Ów kształt unoszony jest potem w przestrzeni przez cztery „magnetyczne pędniki”, każdy z których uformowany zostaje z aż kilku komór oscylacyjnych pozestawianych razem w tzw. „konfigurację krzyżową”, a stąd każdy z których to pędników działa jak miniaturowy dyskoidalny Magnokraft.

Jedną z najbardziej istotnych cech 4 pędników magnetycznych gwiazdolotu 4-pędnikowego jest, że niezależnie od napędzania tych gwiazdolotów, owe 4 pędniki muszą też umożliwiać magnetyczne sprzęganie ze sobą gwiazdolotów odmiennych typów, serii i wielkości – tak jak dla serii dyskoidalnych Magnokraftów opisałem to np. w punktach #H1 i #H2 ze strony o nazwie „magnocraft_pl.htm” (której aktualne adresy przytoczylem na końcu tego wspisu). Z tego powodu wszystkie gwiazdoloty cztero-pędnikowe celowo będą też budowane tylko w takich kształtach i wymiarach, aby wzajemne rozstawienia pionowych osi ich czterech pędników odpowiadały rozstawieniom którychś czterech pędników w dyskoidalnych gwiazdolotach odpowiadającego im typu – z jakimi dzięki temu będą one mogły być stykowo sprzęgane siłami magnetycznymi. Od rozstawienia więc owych pędników będzie się wywodził typ należacy do danej serii „T” lub „V” Magnokraftów cztero-pędnikowych. I tak typ np. oznaczany jako „T4” albo „V4” będzie typem gwiazdolotu cztero-pędnikowego, rozstawienia osi wszystkich pędników jakiego będą dokładnie się pokrywały z rozstawieniami którychś czterech pędników w dyskoidalnym gwiazdolocie typu „K4” (tj. w gwiazdolocie pokazanym na „Rys. #A2” ze strony „magnocraft_pl.htm”). Podobnie będzie np. z typami gwiazdolotów cztero-pędnikowych wszystkich innych typów, np. T7 albo V7 czy T10 albo V10 – tj. osie ich pędników będą tak precyzyjnie porozstawiane, aby te gwiazdoloty mogły potem stykowo sprzęgać się magnetycznie z dyskoidalnymi gwiazdolotami odpowiadających im typów, np. typów K7 czy K10 (tj. z tymi typami jakie są zilustrowane np. na „Rys. #A4” oraz „Rys. #A5” ze strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”).

W tym miejscu mam obowiązek wyjaśnić, co czytelnik powinien rozumieć pod powyżej użytymi symbolami serii „T” oraz serii „V” dla oznaczania typów gwiazdolotów 4-pędnikowych. Ponieważ gwiazdoloty te będą sprzęgane automatycznie przez komputery pokładowe jakie sterują nimi, oraz jakie sterują gwiazdolotami z jakimi one się będą sprzęgały, owe komputery pokładowe muszą być w stanie rozpoznawać na odległość jaka jest wielkość danego gwiazdolotu, a stąd jaki algorytm sprzęgania komputery te powinny realizować. W przypadku dyskoidalnych gwiazdolotów (tj. gwiazdolotów serii „K”), rozpoznanie ich typu następuje poprzez wyznaczenie dla nich wartości tzw. „współczynnika krotności” równego K=D/H. Natomiast w przypadku gwiazdolotów 4-pędnikowych, poprzez zdalne pomierzenie stosunku innych ich wymiarów – np. przy kształtach jak ten pokazany na „Rys. #F2a” poniżej, poprzez pomierzenie stosunku T=H/Z. Z faktu, iż komputery pokładowe tych gwiazdolotów będą musiały być w stanie automatycznie wyznaczyć ich typ, zdaję sobie sprawę już od 1984 roku, czyli już od pierwszej chwili kiedy wynalazłem możliwość budowania czworobocznych gwiazdolotów cztero-pędnikowych (tj. natychmiast po swoim ustaleniu, iż Komory Oscylacyjne daje się sprzęgać w „konfiguracje krzyżowe”, które faktycznie są rodzajami miniaturowych Magnokraftów dyskoidalnych, jakie od biedy mogłyby same odbywać sterowane loty w przestrzeni). Aby zaś móc łatwo odróżniać oznaczenia typu dla gwiazdolotów 4-pędnikowych, od oznaczeń typów dla gwiazdolotów dyskoidalnych, do oznaczania typów gwiazdolotów 4-pędnikowych wybrałem wówczas literę „T” jako nazwe dla całej ich serii (tj. pierwszą literę słowa „Typ”). Niestety, dopiero w spory czas po wybraniu tej litery i po jej użyciu w swych publikacjach, dokonałem kolejnego wynalazku, mianowicie że technicznie wysoce zaawansowane wersje gwiazdolotów 4-pędnikowych mogą być też budowane w kształcie trójkątnym, tj. że gwiazdolotom 4-pędnikowym budowanym głównie do natychmiastowych lotów telekinetycznych na międzygalaktyczne odległości, technicznie będzie uzasadnione nadawanie kształtu trójkąta równobocznego (oczywiście, jak każdy gwiazdolot o napędzie 2-giej lub 3-ciej generacji, będą one też zdolne do lotów czysto magnetycznych – aczkolwiek w takich lotach magnetycznych wykażą one niepożądaną tendencję do wpadania w ruch wirowy opisany poniżej). Kiedy jednak dokonałem tego kolejnego wynalazku, było już za późno aby typom takich trójkątnych gwiazdolotów 4-pędnikowych przyporządkować literę „T”, bowiem literę tę już przez spory czas używałem do oznaczania typów 4-pędnikowych gwiazdolotów czworobocznych (tj. o kwadratowym lub prostokątnym rozstawie osi ich 4 pędników magnetycznych – patrz „Rys. #F2a”). Zdecydowałem więc, że typy 4-pędnikowych gwiazdolotów o kształcie trójkątnym będę oznaczał literą „V”, jako że kształt tej litery nieco przypomina ich kształt, który jest nieco podobny do dzisiejszych ludzkich samolotów wojskowych ze skrzydłami typu „delta”.

Możliwe są aż dwa odmienne rozwiązania techniczne jakie gwarantują, że osie pędników gwiazdolotów 4-pędnikowych (tj. z serii „T” i „V”) będą dokładnie się pokrywały z osiami pędników gwiazdolotów dyskoidalnych (tj. odpowiadającej im serii „K”). W pierwszym z tych rozwiązań pomieszczenie załogowe tych gwiazdolotów, oznaczanych jako seria „T” (od słowa „Typ”), jest unoszone w przestrzeń przez 4 pędniki jednakowej wielkości rozmieszczone w narożach jakiegoś prostokąta, np. kwadratu lub czworokąta – tak że każdy z tych pędników może się sprzęgać z którymś z pędników bocznych dyskoidalnego gwiazdolotu serii „K” odpowiadającej mu wielkości i typu. Taki właśnie Magnokraft Cztero-Pędnikowy seri „T” pokazałem poniżej na „Rys. #F2a”. Ponieważ wszystkie 8 gwiazdolotów seri „K” (tj. gwiazdoloty typów K3 do K10) mają liczbę „n” pędników bocznych podzielną przez 4, stąd także gwiazdoloty serii „T” mogą być budowane w odpowiadających im 8 typach o binarnie zwiększanej wielkości, które to 8 typów w moich publikacjach są oznaczane symbolami T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 i T10. (Odnotuj, że opisywany w Biblii pod nazwą „Nowe Jeruzalem” ich typ T12 – latający w konwencji wehikułu czasu, byłby aż tak gigantyczny, że przekraczałby ludzkie potrzeby transportowe – chociaż, jak wyjaśniam to w punkcie #J3 swej strony o nazwie „malbork.htm”, Bóg zapowiada iż go stworzy i to w nim będzie obwoził wybranych 144 tysięcy ludzi po całym świecie fizycznym.)

Natomiast w drugim z możliwych rozwiązań technicznych gwiazdolotów 4-pędnikowych, nazwijmy je serią „V” (jaka to litera „V” przypomina ich trójkątny wygląd) 3 jednakowe ich pędniki (nazwijmy je „boczne”) są rozstawione w narożach trójkąta równobocznego, zaś czwarty, 3-razy większy pędnik (nazwijmy go „głównym”) jest umieszczony w centrum trójkąta – patrz „Rys. #F2b” poniżej. Dzięki temu owe trzy pędniki boczne gwiazdolotu serii „V” mogą sprzęgać się magnetycznie z 3 pędnikami bocznymi dyskoidalnego gwiazdolotu odpowiadającego mu typu z serii „K”, zaś ów czwarty większy pędnik główny z cetrum trójkątnego gwiazdolotu z serii „V” może się sprzęgać magnetycznie z pędnikiem głównym dyskoidalnego gwiazdolotu odpowiadającego mu typu z serii „K”. Ponieważ jednak tylko trzy typy gwiazdolotów z serii „K” (tj. typy K4, K7 i K10) posiadają liczbę „n” pędników bocznych podzielną przez trzy, gwiazdoloty cztero-pędnikowe serii „V” o kształcie trójkąta równobocznego mogą być budowane jedynie w trzech wielkościach, w moich publikacjach oznaczanych jako typy V4, V7 i V10. (Pozostałe typy V3, V5, V6, V8 i V9 musiałyby być budowane w kształcie trójkątów nierównobocznych – co w warunkach lotów międzygwiezdnych z ogromnymi szybkościami niewypowiedzianie komplikowałoby techniczne wyważanie rozkładu ich mas, dynamikę ich cech, oraz ich zachowania w locie, nakładając kupę dodatkowych wymagań na ich systemy napędzania i sterowania, w ten zaś sposób czyniłoby ich budowanie raczej nieopłacalnym i nieracjonalnym, a być może nawet wręcz niemożliwym.)

W punktach #A5 i #K1 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm” opisuję mój formalny dowód naukowy, konklusywnie wykazujący iż „UFO to już zbudowane Magnokrafty”. Dowód ten oznacza m.in., że nad Ziemią powinny operować NIE tylko dyskoidalne UFO (serii „K”), ale również i cztero-pędnikowe UFO (serii „T” i „V”). Wiedząc zaś, że istnieją filmy i widea dokumentujące loty nad Ziemią dyskoidalnych UFO (serii „K”), warto więc szukać w YouTube także filmów lub wideów takich 4-pędnikowych UFO (serii „T” i „V”). Pierwsze i najbardziej wyraźne oraz wartościowe z takich wideów UFO serii „T”, znalazł i wskazał mi mój współpracownik (później już samemu znalazłem w YouTube kilka innych ich przykładów, tyle że dowodowo już NIE aż tak wartościowych). W maju 2017 roku to dowodowo najcenniejsze wideo było dostępne pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=sqlJdI14AJk . Jego szerszy opis zaprezentowałem w punkcie #A6.2 swej strony „portfolio_pl.htm”. Udokumentowało ono dyskoidalne Magnokrafto-podobne UFO typu K6 sfilmowane w Malezyjskiej prowincji Kelantan, kiedy latało tam nisko nad ziemią w tzw. „pozycji wiszącej” (tj. pozycji w której podłoga UFO zwrócona jest ku górze, zaś sufit kabiny załogi – ku dołowi). Do zwróconej zaś ku górze podłogi tego UFO serii „K” magnetycznie przylgnięte było właśnie cztero-pędnikowe UFO typu T6 – jakiego pomieszczenie załogowe miało kształt jakby „torpedy” o średnicy około 8 metrów oraz długości około 40 metrów. (Dla porównania Airbus 330 airliner ma zewnętrzną średnicę 5.64, zaś długość 58.82 metrów – co oznacza, że owo UFO typu T6, podobnie jak pradawny „smok”, mogłoby pochwycić w locie i zmieścić w swoim brzuszysku niemal cały kadłub Airbusu 330 wraz z wszystkimi siedzącymi w środku pasażerami, tyle że podczas jego połykania musiałoby odgryźć mu i wypluć skrzydła oraz końcówkę ogona.) Najlepsze z malezyjskich wideo tego UFO można było znaleźć w YouTube używając np. słów kluczowych Kota Kuala Krai UFO Berlegar Kelantan Malaysia 2016 – przykładowo patrz pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=VpkCAAeGa20 . Lecąc bowiem już przy relatywnie dobrym oświetleniu i mając powłokę ustawioną na całkowitą przeźroczystość, owo UFO typu K6 doskonale ujawniało szczegóły zarysów powłoki zarówno swojego typu K6, jak i magnetycznie dołączonego do niego typu T6. Dwa inne malezyjskie widea pokazujące te same posprzęgane ze sobą UFO typów K6 i T6, w maju 2017 roku można było oglądnąć pod adresami: http://www.youtube.com/watch?v=OZbW6YE2o7g i http://www.youtube.com/watch?v=nlIaWx63dF4 .

Widea w postaci już latających UFO ilustrujących drugie rozwiązanie techniczne gwiazdolotu cztero-pędnikowego serii „V” (tj. to z pędnikami rozmieszczonymi w narożach i w centrum trójkąta) ja zdołałem odnaleźć już samemu. W maju 2017 roku można je było oglądnąć np. pod adresami http://www.youtube.com/watch?v=18o3104BLmU i http://www.youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo , zaś ich szczegółowszy opis przytoczyłem w punkcie #A6.3 ze swej strony o nazwie „portfolio_pl.htm”.

Niestety, gwiazdoloty 4-pędnikowe serii „V” mają poważną niedoskonałość techniczną, o której poczuwam się w obowiązku aby tutaj wspomnieć. Mianowicie, przy magnetycznych lotach równoleżnikowych, dla których siły napędowej dostarcza im wir magnetyczny pełniący funkcje magnetycznego odpowiednika dla hydrodynamicznego tzw. „Efektu Magnusa”, ich tylko trzem pędnikom bocznym balansowanie reakcyjnego momentu obrotowego od tego wiru wcale NIE przychodzi podobnie łatwo jak to czynią liczne pędniki boczne w dyskoidalnych gwiazdolotach serii „K”. W rezultacie, podczas lotów równoleżnikowych w konwencji magnetycznej korpusy gwiazdolotów serii „V” wykazują tendencję do wpadania w ruch wirowy. Właśnie takie wirujące UFO typu „V4” zostało udokumentowane na filmie wykonanym w Jalalabad District Afganistanu w marcu 2014 roku przez żołnierzy US. (W maju 2017 roku wideo to ciągle było dostępne do oglądnięcia m.in. pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=OtVRTwVkMdU . Tu radzę czytelnikom aby szybko wideo to sobie oglądnęli, bowiem z powodów opisanych w następnym paragrafie niniejszego wpisu jestem pewien, że – podobnie jak wszystko na co ja się powołuję, szybko ono zniknie z dostępności w YouTube, wszakże ktoś wysoce wpływowy bardzo się stara aby uniemożliwiać upowszechnianie po świecie rzetelnej wiedzy i niewygodnych prawd jakie ja wypracowałem.) Oczywiście, ponieważ takie gwiazdoloty serii „V” będą budowane tylko przez cywilizacje, które opanowały już natychmiastowe loty telekinetyczne, owa tendencja do wpadania ich korpusów w ruch wirowy NIE będzie dla nich stanowiła żadnego problemu. Wszakże wszystko w tych gwiazdolotach będzie sterowane przez komputery, zaś ich załoga będzie specjalnie trenowana aby NIE dostawać np. „zawrotów głowy” podczas lotów. Z drugiej jednak strony warto tu też podkreślić, że nawet gdyby jakimś cudem nasza dzisiejsza cywilizacja ludzka uzyskała dostęp do technologii budowy ich telekinetycznego napędu, ciągle zbudowanie i użycie takich wpadających w ruch wirowy gwiazdolotów serii „V” przez dzisiejszych ludzi byłoby wprost niemożliwe. Powodem jest, że ręczne pilotowanie przez ludzkiego operatora takiego wirującego gwiazdolotu byłoby wprost niemożliwe, zaś ludzkość nadal NIE posiada wymaganie zaawansowanych technik komputerowych aby takim statkiem móc sterować komputerowo. (Faktycznie, jak doskonale to wiemy, w czasach poszerzania w maju 2017 roku punktu #F2 strony „magnocraft_pl.htm”, na jakim bazuje niniejszy wpis, ludzkość nadal jeszcze NIE dysponowała nawet technikami zdolnymi do niezawodnego sterowania komputerowego ciągle tak prymitywnym w porównaniu do gwiazdolotu pojazdem jak samochód.)

Z badań zarówno moich, jak i dokonywanych przez innych badaczy UFO, jest jasne jak słońce, że dysponenci gwiazdolotów UFO są bardzo nieszczęśliwi iż ludzka wiedza na temat nieustająch działań ich gwiazdolotów na Ziemi nieustannie wzrasta z każdym wideo i filmem jakie zdołały udokumentować klarowne obrazy UFO. Stąd sami UFOnauci działający na Ziemi na kluczowych pozycjach jako tzw. podmieńcy (patrz ich opisy na stronie „changelings_pl.htm”) utrudniają jak mogą powiększanie przez ludzi rzetelnej wiedzy na temat UFO. Wśród rozlicznych metod tego utrudniania, część z których wyjaśniłem w podpisie pod „Wideo #A0” ze strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, a także na stronie o nazwie „faq_pl.htm”, ostatnio rzuca się w oczy kolejna metoda jaką UFOnauci używają na ludziach w tej sprawie. Sprowadza się ona do krzykliwego (aczkolwiek anonimowego – jakie jest typowym u upowszechniających kłamstwa) wmawiania zainteresowanym za pośrednictwem YouTube oraz internetu, że telekinetyczne gwiazdoloty serii „V” zaopatrzone w Komory Oscylacyjne 2-giej generacji, jakoby są „ziemskimi gwiazdolotami anty-grawitacyjnymi” o nazwie „TR-3B”. Użycie tej metody przez UFOnautów reprezentuje sobą pośrednie wmawianie ludziom „ty sam NIE zawracaj sobie głowy UFO, bowiem faktycznie wszystko na temat UFO od dawna sekretnie wie już twój rząd, który nawet posiada działające gwiazdoloty jak TR-3B”. Tego typu zwodzenie ludzi przez UFOnautów wcale NIE jest nowością. Wszakże wmawiane ludziom już od dawna podobne kłamstwa i nonsensy czytelnicy znają zapewne m.in. z tzw. „Roswell UFO incydent”, z LIGO czyli z rzekomego „odbiornika fal grawitacyjnych”, z filmu „Raiders of the Lost Ark”, itp. – po szczegóły patrz opisy wskazywane linkami ze strony o nazwie „skorowidz.htm”. Tym więc z czytelników, którzy skłonni byliby wierzyć tej kolejnej próbie jałowego zwodzenia ludzi i odbierania im w ten sposób motywacji do pracowitego i wymagającego własnego intelektualnego wkładu powiększania swej racjonalnej i naukowo sprawdzalnej wiedzy o szatańskich UFOnautach skrycie okupujących Ziemię i umiejętnie wiodących ludzkość na manowce i ku samozagładzie, chcę tutaj zwrócić uwagę na dwa fakty, jakie klarownie dowodzą, iż UFO opisywanej tu serii „V” NIE mają prawa być ziemską konstrukcją budowaną i już używaną przez ludzi. Pierwszym z tych faktów jest opisana powyżej tendencja tych gwiazdolotów do wpadania w ruch wirowy podczas lotów równoleżnikowych – która czyni je niemożliwe do ręcznego pilotowania przez ludzi. Drugim zaś faktem jest, że podczas swoich niemal 50-letnich badań nad napędami magnetycznymi i nad telekinezą ja nigdy nawet NIE słyszałem o jakimkolwiek (innym niż ja) dzisiejszym zawodowym naukowcu ziemskim, który oficjalnie prowadziłby jakiekolwiek badania na dowolnych urządzeniach do generowania sił napędowych z pomocą technicznej wersji telekinezy. Bez zaś oficjalnego podjęcia owych rewolucyjnych badań nad opanowaniem technicznej wersji telekinezy i bez uzyskania w tych badaniach sukcesów jakie z uwagi na swą przełomową dla ludzkości naturę stałyby się głośne na cały świat, ludzie NIE będą w stanie zbudować takich Magnokrafto-podobnych gwiazdolotów – które wszakże latają tylko dzięki użyciu technicznie już dopracowanych do doskonałości Komór Oscylacyjnych 2-giej generacji (o wydatku telekinetycznym) lub 3-ciej generacji (o zdolności do sterowania nawracalnym czasem softwarowym) – honorem wynalezienia których to komór ja zostałem obdarzony przez Boga.

Wyglądy obu zasadniczych wersji konstrukcyjnych Magnokraftów 4-pędnikowych zilustrowane są na „Rys. #F2ab” ze strony „magnocraft_pl.htm” (a częściowo też na „Rys. #A6.3” ze strony „portfolio_pl.htm” pokazującym Magnokraft typu V7). Górna z tamtych ilustracji pokazuje narysowany osobiście przeze mnie dawną techniką kreślarską (tuszu na kalce technicznej) wygląd typowego Magnokraftu 4-pędnikowego w wersji technicznej z prostokątnym (a w tym przypadku – kwadratowym) rozstawieniem pędników, tj. z serii „T”. Pod nim zaś pokazny jest wygenerowany komputerowo wygląd gwiazdolotu z serii „V”. (Odnotuj jednak, że jeśli tylko opisane powyżej wymogi rozlokowania ich pędników są spełnione, idywidualne szczegóły kształtu i wyglądu unoszonego przez owe cztery pędniki pomieszczenia załogowego mogą w tych gwiazdolotach podlegać najróżniejszym modyfikacjom, stąd w praktyce będą one budowane NIE tylko w formach pokazanych na owym „Rys. #F2ab”.)

* * *

Powyższe wyjaśnienia stanowią adaptację punktu #F2 z mojej strony internetowej o nazwie „magnocraft_pl.htm” (aktualizacja z dnia 8 czerwca 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony „magnocraft_pl.htm” czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/magnocraft_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm
http://quake.hostami.me/magnocraft_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/magnocraft_pl.htm
http://totalizm.com.pl/magnocraft_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/magnocraft_pl.htm
http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej internetowej nazwy fizycznej, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy „magnocraft_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „malbork.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/malbork.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #285). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

#284: Dostępne w YouTube widea jakie udokumentowały istotne cechy UFO potwierdzające prawdę i ważność mojego formalnego dowodu naukowego, ujawniającego że „UFO to już zbudowane Magnokrafty”

2017/06/01

Motto: „Bóg, który najpierw stworzył cały świat fizyczny i ludzi, obecnie zaś z żelazną ręką rządzi zachodzeniem absolutnie wszystkiego co w świecie tym się dzieje, NIE ma najmniejszej trudności z uniemożliwieniem sukcesu tych ludzkich postępowań, które biegną przeciwko Jego planom. Dlatego nikt z ludzi NIE powinien się obawiać, że jakimikolwiek swymi działaniami zgodnymi z przykazaniami i wymaganiami Biblii zaś nastawionymi na obronę przed niemoralnymi i szkodliwymi dla prawdy i dla postępu postawami i zachowaniami, może niechcąco przeszkodzić w urzeczywistnianiu planów Boga. Nawet więc jeśli się wie, iż np. UFOnauci i inne szkodzące ludziom nadprzyrodzone istoty faktycznie stwarzane i manifestowane są przez Boga, zaś w swych działaniach wykonują one wyłącznie polecenia Boga, nikt NIE powinien się bać podjąć i prowadzić zgodną z nakazami Biblii aktywną obronę przed nimi i przed skutkami ich niszczycielskich działań, bowiem nasza umiejętność i wola przeciwstawiania się szkodliwym dla ludzi działaniom i kłamstwom jest fragmentem twardego żołnierskiego szkolenia z użyciem tzw. „zasady odwrotności”, oraz składową równoczesnego egzaminu z przyszłej przydatności do produktywnego życia wiecznego w królestwie Boga, jakim nieustannie poddawani są nawet najbardziej cenieni i lubiani przez Boga ludzie.”

#A6: W punkcie #A5 strony o nazwie „portfolio_pl.htm” (o adresach podanych na końcu tego wpisu), a także aż na całym szeregu innych moich stron internetowych (np. w punkcie #A5 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”), wyjaśniłem, że wkrótce po wynalezieniu mojego Magnokraftu, kilka programów w polskiej telewizji poświęconych opisom tego gwiazdolotu zainspirowało liczne osoby do zgłaszania się do mnie i do twierdzenia, iż już widzieli moje Magnokrafty w locie – tyle że owe już widziane przez nich statki te osoby nazywały „UFO”. Podczas więc naukowego weryfikowania twierdzeń tych osób, w moje posiadanie wszedł ogromny materiał dowodowy wykazujący, iż wszelkie cechy Magnokraftu jakie ja wydedukowałem teoretycznie podczas swych prac rozwojowych nad wynalazkiem tego gwiazdolotu, faktycznie są już demonstrowane w rzeczywistym życiu przez tajemnicze gwiazdoloty zwane „UFO”. To zaś spowodowało, iż szybko opracowałem, poczym opublikowałem już w 1981 roku, swój formalny dowód naukowy, wykazujący że „UFO to już zbudowane Magnokrafty”. (Dowód ten przeprowadziłem naukową metodą „porównywania atrybutów”.) Z kolei dzięki opracowaniu tego formalnego dowodu, moje badania rozwojowe nad budową i działaniem Magnokraftów zaowocowały też m.in. i głębokim poznaniem szczegółowej wiedzy o budowie i zasadach działania UFO. Po 1981 roku w toku wieloletnich badań i pomiarów terenowych byłem więc w stanie dokładnie podefiniować wszystkie cechy i możliwości UFO, a nawet precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów załogowych UFO. Ze swej praktyki inżynierskiej wiedząc zaś, że moje Magnokrafty muszą stać się kompatibilne z już istniejącymi UFO (z którymi w przyszłości moim Magnokraftom może przyjść albo walczyć, albo też kooperować), tak zaprojektowałem swoje Magnokrafty, aby w każdym wymiarze i szczególe ich cechy pokrywały się z cechami UFO. W rezultacie takiego zaprojektowania moich Magnokraftów „wszystko co w swoich opracowaniach ja opisuję na temat Magnokraftów jest też ważne dla UFO, a także wszystko co naoczni świadkowie zaobserwują na UFO jest też ważne w odniesieniu do moich Magnokraftów”.

Niestety, na przekór pedantycznego dokumentowania każdego kroku swych badań, mój wynalazek Magnokraftu, a także moje inne wynalazki, odkrycia i wyniki badań, są ignorowane, zaprzeczane, obrzydzanie czytającym, sabotażowane, blokowane, itp. – po szczegóły i przykłady patrz np. początkowa część strony „faq_pl.htm”. Zarówno oficjalna nauka, jak i coraz więcej indywidualnych krytykantów upowszechnia też kłamliwą opinię, że jakoby „wszystkie obserwacje, zdjęcia i widea UFO, to albo fabrykacje, albo też iluzje, pomyłki interpretacyjne, błędy filmu, itp.” Oczywiście, w dzisiejszych czasach, kiedy komputerowo daje się generować ilustracje i widea o jakości podobnej do ilustracji pokazanych na „Rys. #A5abc” czy do „Wideo #A1” ze strony „portfolio_pl.htm”, czyli o jakości często nawet lepszej niż jakość uzyskiwana podczas autentycznego fotografowania i filmowania, NIE daje się wykluczyć, że niektórzy z co bardziej niemoralnie motywowanych ludzi faktycznie fabrykują fałszywe obserwacje, zdjęcia i widea UFO. (Odnotuj, że poza rzadkimi swymi publikacjami poświęconymi ujawnianiu sytuacji, kiedy to autentyczne zdjęcia, widea, lub lądowiska UFO jacyś „naukowcy” kłamliwie okrzyknęli „fabrykacjami”, ja NIE mam czasu ani NIE widzę potrzeby aby tropić czy nawet jedynie pokazywać produkty powypaczanych działań faktycznych fabrykantów – dlatego wszystko co ja publikuję, czy wybiorczo linkuję, zarówno na stronie „portfolio_pl.htm”, jak i na wszystkich innych swych opracowaniach, zawsze pracowicie sprawdzam pod względem tegoż zgodności z moją „Teorią Magnokraftu”, zaś jeśli informuję czytelnika w tego podpisie, iż wywodzi się to z UFO, wówczas faktycznie daję tu swoją gwarancję, że jest to udokumentowaniem czegoś autentycznego, co faktycznie wywodzi się od UFO.) Niemniej niezależnie od istnienia fabrykacji, istnieje też rosnąca liczba rzetelnie dokonanych, autentycznych obserwacji, zdjęć i wideów Magnokrafto-podobnych UFO, jakie dla dobra i postępu ludzkości powinny być szczegółowo badane. Co nawet istotniejsze, prawda i naukowa ważność mojego formalnego dowodu, że „UFO to już zbudowane Magnokrafty” pozwala obecnie łatwo odróżniać „fabrykowane UFO” (które NIE wykazują zgodności z moją „Teorią Magnokraftu”) od „autentycznych UFO” (których wszystkie cechy są zgodne z tym co stwierdza moja „Teoria Magnokraftu” – tj. teoria opublikowana m.in. w tomie 3 monografii [1/4]). Gdyby więc tzw. „UFOlodzy”, zamiast wyszydzać i krytykować wyniki moich prac rozwojowych nad Magnokraftem oraz wyniki moich empirycznych badań nad zgodnością cech Magnokraftu z cechami autentycznych UFO, włożyli nieco pracy w dokładne poznanie tych wyników, wówczas bez trudu mogliby już odróżniać autentyczne obserwacje, zdjęcia i widea UFO, od głupich i niezgodnych w prawami świata fizycznego fabrykacji UFO generowanych przez najróżniejsze niemoralne i niezbyt rozgarnięte indywidua. Po zaś takim odróżnieniu, mogliby oni śmiało „zakasać rękawy”, kupić sobie taśmy pomiarowe oraz wymagane mierniki i czujniki, poczym zacząć badać UFO rzeczowo, ilościowo i racjonalnie – tak jak przystało na dzisiejszy poziom naszej wiedzy. (Niestety, nadal jedyny wysiłek jaki typowi dzisiejsi tzw. „UFOlodzy” są gotowi i zdają się być zdolni włożyć w swe działania, ogranicza się głównie do „robienia pieniędzy” na sensacjach dotyczących UFO oraz do rozgłaszania swych coraz bardziej zadziwiających gawiedź spekulacji.)

Aby więc pomimo powyższych utrudnień zaistniałej obecnie sytuacji z ludzkością nadal kontynuować przemawianie do rozsądku tych coraz rzadszych obecnie osób, które posiadają umysł otwarty na prawdę i są gotowe rozpatrzyć materiał dowodowy jaki wszedł w moje posiadanie, ja NIE zaprzestałem swego wysoce pracochłonnego wyjaśniania i prezentowania materiału dowodowego na zgodność cech moich Magnokraftów i tajemniczych UFO, z jakim to materiałem dowodowym przypadkowo się stykam. Stąd w aż kilku swych publikacjach zaprezentowałem już omówienia obiektywnego materiału zdjęciowego dowodzącego prawdy mojego formalnego dowodu naukowego, że „UFO to już zbudowane Magnokrafty” – po przykłady takich zdjęć i po moje ich omówienia patrz strony internetowe o nazwach „explain_pl.htm”, „evidence_pl.htm”, czy „ufo_proof_pl.htm”, a także patrz tom 14 z mojej monografii [1/5]. Ponieważ zaś w ostatnich czasach w internecie zaczęło się pojawiać coraz więcej klarownych wideów jakie udokumentowały dowodowo istotne cechy lub zachowania UFO, w dalszych podpunktach niniejszego wpisu postanowiłem także systematycznie omówić te z wideo powszechnie dostępnych w internecie i faktycznie dokumentujących autentyczne UFO, jakich prawdziwość i wartość dowodową ja już osobiście zweryfikowałem i o jakich na bazie swojej wiedzy mogę zagwarantować, że NIE są one fabrykacjami, przeinaczeniami, ani czymkolwiek innym niż autentyczne UFO – o bycie czym naukowcy i najróżniejsi krzykliwi krytykanci kłamliwie je oskarżają.

Kiedy po wstępnym przygotowaniu niniejszego wpisu, zacząłem testować podane tu linki do wideów UFO celowo NIE używając do tego testowania swego własnego komputera, ze zgrozą odkryłem, że jeśli widea te usiłuję ponownie przeglądać jako ktoś inni niż ja, jednak posługując się linkami z niniejszego wpisu, wówczas ktoś umiejętnie sabotażuje to przeglądanie (typowo zamrażając widea za pomocą celowo i złośliwie powprowadzanych w nich ogłoszeń reklamowych, zanim widea te pokażą autentyczne UFO z tych filmów jakie poniżej opisuję). Najwyraźniej ktoś o bardzo „długich rękach” stara się przeszkodzić ludziom w poznawaniu wiedzy, którą ja upowszechniam, m.in. poprzez sabotażowanie poznania prawdy wynikającej z oglądnięcia wideów jakie tutaj linkuję i równoczesnego poznania poprawnych wyjaśnień jakie tu przytoczyłem (o owym systematycznym sabotażowaniu wiedzy jaką upowszechniam ja wiem już od dawna – to jego omijaniu mają wszakże służyć m.in. rady i wskazówki z początku mojej strony o nazwie „faq_pl.htm”). Dlatego gdyby i czytelnik doświadczył podobnego sabotażowania, wówczas rekomenduję mu aby zgodnie z „motto” tego punktu #A6 włożył wysiłek w znalezienie sposobu ominięcia przeszkód jakie będą przed nim piętrzone aby mu przeszkodziły w oglądnięciu wyszczególnionych tu wideów – wszakże zgodnie z prawem „autostrady przez morze” Bóg zawsze formuje dobrze ukryty sposób omijania wszelkich napotkanych przeszkód. (Np. radzę mu spróbować znaleźć i przeglądać te widea NIE linkując się do nich z mojej strony, a poszukując je np. poprzez wyszukiwarkę lub bezpośrednio w YouTube – w czym staram się pomagać podając poniżej też „słowa kluczowe” jakie pozwolą czytelnikowi odnaleźć te widea niezależnie od moich linków, albo spróbować je przeglądnąć z innego komputera niż własny i też bez użycia pośrednictwa moich stron, które ów ktoś z „długimi rękami” najwyraźniej uważnie obserwuje i sabotażuje.)

Oto więc linki, opisy i dodatkowe pomoce umożliwiające obchodzenie sabotażowania naokoło, do owych ogromnie istotnych dla rozwoju i przyszłości naszej cywilizacji wideo, których autentyczność jest potwierdzona moją „Teorią Magnokraftu”, a stąd które dostarczają sprawdzalnego przez każdego dowodu, iż Magnocrafty mojego wynalazku mogą być zbudowane, ponieważ ich już latające wersje są widywane i dokumentowane w praktycznie każdym zakątku naszej planety, a stąd że nawet małe dzisiejsze państwa, takie jak przykładowo Korea, po włożeniu wymaganej pracy i motywacji mogą odnieść sukces w ich zbudowaniu, zaś po owym sukcesie mogą zagospodarować dla podniesienia swego dobrobytu NIE tylko całą naszą planetę, ale nawet całą naszą galaktykę.

#A6.1. Około 14-minutowe wideo z YouTube o tytule „REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England”, które dokumentuje, iż kształty, wymiary, cechy i możliwości 8 typów moich dyskoidalnych Magnokraftów doskonale odzwierciedlają kształty, wymiary, cechy i możliwości 8 typów nieziemskich dyskoidalnych UFO – w tym ich zdolność do wykładania w zbożu kompleksowych „kręgów zbożowych”

Budowa i działanie moich Magnokraftów są publikowane nieustannie począwszy od 1980 roku. Począwszy od 1981 roku nieustannie publikowany jest też mój formalny dowód naukowy, stwierdzający że „UFO to już zbudowane Magnokrafty”. Natomiast począwszy od około 1985 roku nieustannie publikowane są też dobrze udokumentowane zasadami działania moich Magnokraftów oraz zdjęciami „lądowisk UFO” moje wyjaśnienia, że tzw. „kręgi zbożowe” (po angielsku zwane „crop circles” albo „pictograms”) to „lądowiska UFO” przypadkowo lub celowo ułożone z roślin powykładanych i przygniecionych do ziemi przez obwody magnetyczne Magnokrafto-podobnych UFO, oraz że zasady działania i cechy moich Magnokraftów wskazują dobrze już udokumentowane wyjaśnienie dla sposobu formowania wszystkich autentycznych „kręgów zbożowych” (tj. tych kręgów, jakie faktycznie zaistniały na Ziemi a NIE zostały sfabrykowane przez ludzi, jako że ludzie też czasami fałszują te kręgi), a ponadto dostępny jest już masywny materiał dowodowy dowodzący bezspornie iż „kręgi zbożowe” faktycznie są sekretnie formowane przez niewidzialne dla ludzkich oczu obwody magnetyczne Magnokrafto-podobnych UFO. W 1990 roku swoje opisy i dowody, iż to właśnie Magnokrafto-podobne UFO formują „kręgi zbożowe”, wysłałem nawet do angielskiego czasopisma „Sunday Mirror”, legalnie upominając się od niego o ową nagrodę w wysokości 10000 funtów, jaką czasopismo to ufundowało dla tego, kto naukowo wyjaśni pochodzenie „kręgów zbożowych” (niestety, wypłacenia tej nagrody owo czasopismo bezdyskusyjnie mi odmówiło) – tak jak opisałem to dokładniej w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm” i w punkcie #F2 z innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”. Powyższe informacje, jakie są dobrze udokumentowane w moich opracowaniach, przypominam tutaj aby uświadomić, iż poprawna wiedza czym dokładnie są kręgi zbożowe i jak są one formowane, w dniu publikowania niniejszego wpisu w 1 czerwca 2017 roku była już dostępna naszej cywilizacji przez ponad 30 lat, czyli przez nieproporcjonalnie więcej czasu niż jest potrzebne aby wiedza ta dotarła do każdego zainteresowanego. Jedynym więc powodem, dla którego wiedza ta NIE jest jeszcze powszechnie znana ani uznana, są owe ludzkie zwyrodnienia i przywary z jakimi Biblia stara się walczyć już przez ponad 2000 lat, tj. żądza władzy, chciwość, korupcja, egoizm, zazdrość, arogancja, itp. Wszakże na przekór aż tak długiej dostępności owej wiedzy, oraz na przekór jej doskonałego udokumentowania w moich publikacjach, ludzcy naukowcy, politycy, decydenci, tzw. „UFOlodzy”, oraz praktycznie całe dzisiejsze narody i społeczeństwa uparcie i celowo ją ignorują, odrzucają, oraz blokują jej upowszechnianie. Doszło już do tego, że dysponenci UFO zaczynają zabawiać się kosztem dzisiejszej ludzkości wyrysowując na polach coraz dowcipniejsze „kręgi zbożowe” – w rodzaju tych, przykłady jakich są typowo pokazywane przez dzisiejsze wyszukiwarki internetowe. Oczywiście ubaw z głupoty i uporu dzisiejszych naukowców, decydentów, polityków, „UFOlogów” i narodów NIE tylko mają obecni dysponenci UFO, ale także z pewnością będą mieli, oraz będą używali jako kolejny przykład ludzkiej głupoty i ślepoty, przyszli użytkownicy moich Magnokraftów, opowiadając zapewne sobie na ten temat dowcipy podobne do tego co dzisiaj dowcipkujemy na temat zwolenników „płaskiej ziemi” oraz światopoglądu średniowiecznych tępicieli czarownic. Jaka szkoda, że dzisiejsza ludzkość postępuje aż tak nierozważnie i nielogicznie, bowiem „kręgi zbożowe” są istną kopalnią wiedzy o już działających gwiazdolotach Magnokrafto-podobnych (tj. o UFO), jakiej rzeczowe badania ilościowe pozwoliłyby nam szybciej zbudować moje Magnokrafty oraz tak wszystkim nam potrzebne moje Wehikuły Czasu (otwierające dla ludzi fizykalny dostęp do tzw. „uwięzionej nieśmiertelności”). Aby udokumentować tu przydatność i potwierdzającą poprawność Magnokraftu naturę wiedzy wynikającej z „kręgów zbożowych”, poniżej wyjaśnię przykład jak kręgi te dokumentują prawdę wyników moich badań rozwojowych m.in. nad kształtami, wymiarami i nad generalną konstrukcją moich Magnokraftów.

W trakcie swych prac nad opisaniem wideo Dominika Myrcik z punktu #A5 strony „portfolio_pl.htm”, natknąłem się w YouTube na jeszcze inne ogromnie ciekawe darmowe wideo o długości 13 minut i 50 sekund, naprawdę warte przeglądnięcia. Wideo to jest dostępne w YouTube począwszy od 2013/1/18, jednak ja natknąłem się na nie dopiero wieczorem w dniu 4 maja 2017 roku. Doskonale ono dokumentuje NIE tylko jak wiernie kształty i wymiary Magnokraftów oddają rzeczywiste kształty i wymiary UFO, ale także dokumentuje jak doskonale zgodne są opisane w moich publikacjach zasady działania, cechy i możliwości Magnokraftów, z zasadami działania, cechami i możliwościami UFO. Tamto ilustratywne wideo można sobie oglądnąć w YouTube np. pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ , zaś w wyszukiwarkach i w YouTube dane i inne widea o nim ujawniają słowa kluczowe: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England. Wykonane ono zostało nocą w dniu 2010/7/27 zapewne przez entuzjastyczną i równie jak ja upierającą się przy prawdzie turystkę lub emigrantkę (sądząc po jej akcencie – prawdopodobnie przybyłą do Anglii gdzieś z Azji, np. z Malezji albo z Hong Kong) – jak też z komentarza na owym wideo można usłyszeć, filmującą ten bezcenny dla ludzkości materiał dowodowy wbrew protestom i zniechęcającym uwagom jej męża, czy męskiego partnera. Ta sama osóbka, jak tylko się rozwidniło, udała się też na sfilmowane wcześniej nocą pole zbożowe, aby sprawdzić wygląd „kręgu zbożowego”, jakiego formowanie nocą tak pedantycznie udokumentowała. Jest też możliwe, iż na dodatek to ona wynajęła potem helikopter, aby pokazać jak w widoku „z lotu ptaka” ów „krąg zbożowy” wygląda – aczkolwiek w YouTube istnieje też inne ok. 3-minutowe wideo dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=svcvlF4M_bM , które zdaje się implikować, że sfilmowania tego kręgu zbożowego „z lotu ptaka” dokonali już inni badacze lub dziennikarze, zaś potem ich film został tylko włączony do wideo tu opisywanego.

Udokumentowany na tym nocnym wideo „krąg zbożowy” został inteligentnie, pracowicie, planowo, oraz stopniowo w aż kilku fazach (tj. wcale NIE przypadkowo ani natychmiastowo) wyłożony w zbożu przez całą eskadrę UFO typów od K3 do K7 – tj. gwiazdolotów jakich wygląd jest pokazany m.in. na „Rys. #A2” do „Rys. #A4” z mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, zaś na stronie „portfolio_pl.htm” częściowo powtórzony na „Rys. #A5abc”, a także zilustrowany w ruchu na wideo omawianym w punkcie #A5 strony „portfolio_pl.htm”. Wszystkie UFO tej eskadry były sprzężone ze sobą w wielopoziomowy i wielowymiarowy tzw. „latający kluster”, jakiego jeden z najprostrzych przykładów pokazany został i wyjaśniony m.in. w części (f/#6) z „Rys. #H2f (dół-prawy)” mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm” i np. na „Rys. #D8e (prawy)” z innej mojej strony o nazwie „explain_pl.htm”, zaś na stronie „portfolio_pl.htm” – na „Rys. #A6.1b(dół)”. Cała zaś ta eskadra zawierała aż 24 gwiazdoloty (UFO) typu K3 (tj. po jednym UFO typu K3 podpiętym pod każdy pędnik boczny najwyżej zawisającego UFO typu K7), 12 UFO typu K4, 7 UFO typu K5, 1 UFO typu K6, oraz 1 UFO typu K7 – obwody magnetyczne wszystkich zaś tych UFO były wzajemnie posprzęgane oraz odpowiednio poodpychane, formując ów wielopoziomowy przestrzenny tzw. „latający kluster” o obwodach magnetycznych podobnych do obwodów opisanych i zilustrowanych przy okazji wyjaśnień jak takie kręgi zbożowe są formowane (np. owych wyjaśnień z punktu #D2.1 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm” czy z punktu #F2 innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”). Z uwagi jednak na złożoność opisywanego tu kręgu zbożowego, oraz na jego kompleksowe zaprojektowanie wymagające wielofazowego i stopniowego wykładania go w zbożu, wyłożenia zboża dokonywała tylko najniższa warstwa UFO z tego klustera, tj. UFO typów K3, K4 i K5 – jakich obwody magnetyczne wirowały, aczkolwiek ich wirowanie w UFO typów K3 i K4 było na tyle powolne iż NIE powodowało ono zjonizowania powietrza. Tylko więc owe 7 UFO typu K5 miało swe obwody magnetyczne wirujące na tyle intensywnie, iż powodowały one zjonizowanie powietrza i uformowanie jarzącego się tzw. „jonowego obrazu wiru magnetycznego” jaki dla owych UFO typu K5 udokumentowało dyskutowane tu wideo, zaś jakiego statyczny wygląd pokazałem na analizowanej przez siebie naukowo pojedyńczej klatce „Fot. #A6.1a(góra)” ze strony „portfolio_pl.htm”. Na omawianym tu wideo, to właśnie te jarzące się wehikuły UFO typu K5 są więc owymi jedynie widocznymi w ciemności parami UFO posprzęganymi ze sobą w tzw. „konfiguracje niezespolone” oraz otoczonymi „jonowymi obrazami wiru magnetycznego” (jaki to jonowy obraz wiru, dla UFO typu K4 pokazałem na „Rys. #C7a (góra)” ze swej strony „ufo_proof_pl.htm”, oraz na „Rys. P20” z tomu 14 mojej monografii [1/5]). Na następnym poziomie ponad tymi UFO wykładającymi zboże, wisiało jedno UFO typu K6, sprzężone „konfiguracją niezespoloną” z dwa razy większym od niego UFO typu K7. Te dwa pojedyńcze UFO typów K6 i K7 też wcale NIE jarzą się na wideo, ponieważ ich pole magnetyczne NIE wirowało, a stąd i NIE jonizowało ono powietrza, a jedynie odpowiednio precyzyjnie ustawiało i odchylało obwody magnetycznie owych mniejszych UFO, których obwody magnetyczne wykładały zboże. Niemniej ciągle owe największe UFO daje się niewyraźnie dostrzec na omawianym tu wideo, gdzie widać je jako rodzaj długiej, ciemnej jakby chmury (pokazanej na „Fot. #A6.1a(dół)” ze strony „portfolio_pl.htm”) zawisającej ponad owymi „kompleksami niezespolonymi” – tj. ponad tymi UFO, które pracowicie (jeden po drugim”) formowały omawiany tu „krąg zbożowy”. (Być może nawet, że aby „zamaskować” swoją obecność, owe UFO typów K6 i K7 celowo otoczyły się parą wodną, nadając sobie wygląd nieregularnej chmury jakiej formowanie i cechy opisuję na swej stronie o nazwie „cloud_ufo_pl.htm”.) Obecność ponad polem owych dużych UFO typu K6 i K7 dodatkowo potwierdzają też „jonowe obrazy wiru magnetycznego” owych jarzących się UFO typu K5 (a stąd jedynych UFO wyraźnie uchwyconych na tym wideo), ponieważ silne pole magnetyczne owych dużych UFO sprężało jonowe obrazy wiru w UFO typu K5 i dociskało wirujące jony powietrza tuż do powierzchni owych jarzących się UFO, zaś tzw. „soczewka magnetyczna” formowana przez te duże UFO zmieniała współczynnik „K” owych UFO typu K5 – powodując iż jedynym dowodem, że faktycznie na wideo jarzyły się jedynie UFO typu K5, są wymiary wyłożeń zboża w uformowanym przez nie „kręgu zbożowym”. To dzięki odgórnemu działaniu owych dwóch dużych UFO, „jonowe obrazy wiru magnetycznego” owych jarzących się UFO typu K5 przyjmują na wideo niemal dokładnie ten sam kształt jaki ma powierzchnia tychże UFO. Owe małe jarzące się wehikuły UFO typu K5 były posprzęgane ze sobą w pary zwane „kompleksy niezespolone” – jakich przykład pokazałem na „Rys. #H2c (góra-prawy)” z w/w strony „magnocraft_pl.htm”, zaś potem go powtórzyłem na „Rys. #A6.1a(środek)” ze strony „portfolio_pl.htm”. Ponieważ jednak wiry magnetyczne tych UFO typu K5 jonizowały powietrze, wyglądały one niemal jak jarzące się „kompleksy kuliste” UFO typu K5 – tj. niemal jak kompleksy których zasadę formowania ilustrują „Rys. #A2c(2xK4) – dół” i „Rys. #H1” z wyżej wymienionej strony „magnocraft_pl.htm”.

Aby sprawdzić i potwierdzić sobie prawdę i wartość dowodową opisów jakie tu przytaczam, wystarczy dla opisywanego tu „kręgu zbożowego” z Anglii ustalić, czy: wymiar (jaki ja jedynie oszacowałem na bazie swej znajomości budowy i działania Magnokraftów, bowiem dla opisywanego tu „kręgu zbożowego” na zapis wartości tego wymiaru narazie się NIE natknąłem) owej największej średnicy „d”, na której ułożone są środki wyłożeń zboża od owych 24 UFO typu K3 podwieszonych pod pędnikami bocznymi UFO typu K7, w przybliżeniu pokrywa się ze średnicą „d=49.65 metra” okręgu „d” na jakim rozmieszczone są środki pędników Magnokraftu typu K7, tj. średnicą od dawna publikowaną w „Tablicy G1” z tomu 3 mojej monografii [1/5]. Powodem przybliżoności (a NIE absolutnej identyczności) owych średnic „d” w omawianym tu kręgu zbożowym oraz w Magnokrafcie jest, że poszczególne wehikuły UFO wykonujące ów krąg zbożowy były połączone ze sobą jedynie obwodami magnetycznymi – zaś takie obwody z natury są pozakrzywiane i poodchylane przez inne pobliskie UFO, a stąd niezbyt precyzyjnie odzwierciedlają one w wyłożonej przez siebie roślinności wymiary UFO jakie formują te obwody.

#A6.2. Krótkie widea z Kelantan, Malezja, 2016 rok, jakie udokumentowały niezwykle rzadkie sprzężenie magnetyczne w jedną jakby trwałą latającą jednostkę dwóch odmiennych rodzajów UFO, tj. dyskoidalnego UFO typu K6 z Cztero-Pędnikowym UFO typu T6 – pomieszczenie załogi którego ma kształt jakby „torpedy”

W dniu 2 września 2016 roku koło niewielkiej miejscowości Kuala Krai z Malezyjskiej prowincji „Kelantan”, powtarzalnie pojawiało się UFO raczej dziwnych kształtów. UFO to zostało udokumentowane aż na szeregu wideów odmiennych autorów – najbardziej oficjalne z których, bowiem prezentujące wiadomość dziennika w rządowej telewizji Malezji, czytelnik może sobie oglądnąć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=VpkCAAeGa20 , zaś w wyszukiwarkach i YouTube można je odnaleźć używając słów kluczowych: Kelantan UFO Malaysia 2016 .

Pod naukowem jednak względem, najbardziej wartościowe i informacyjne jest wykonane we dnie wideo pół-przeźroczystego UFO, dostępne m.in. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=sqlJdI14AJk , zaś w wyszukiwarce z YouTube można m.in. i je odnaleźć używając słów kluczowych: Kota Kuala Krai UFO Berlegar Kelantan Malaysia 2016 . Pokazuje ono bowiem owo UFO lecące obok budynku i po nasterowaniu jego powłoki na kompletną przeźroczystość. Stąd na tym wideo z tyłu niemal przeźroczystego dyskoidalnego UFO typu K6 wyrażnie widać kształt całego „torpeda” owego czteropędnikowego UFO typu T6 – jakie magnetycznie przylgnęło do podłogi dyskoidalnego UFO. Ponadto wideo to demenstruje, że przesterowana na przeźroczystość powłoka dyskoidalnego UFO jest całkowicie przeźroczysta tylko w tych obszarach, gdzie kąt patrzenia widza czy kamery jest bliski kątowi prostemu (tj. kątowi 90 stopni). Gdy jednak ów kąt patrzenia zaczyna się zmniejszać, przeźroczystość owej powłoki też się zmniejsza – co zresztą dobrze wiemy też z oglądania naszych przeźroczystych naczyń kuchennych. Gdy zaś kąt patrzenia zaczyna być niemal zerowy, wówczas owa przeźroczystość całkowicie zanika – to z tego powodu często obecnie filmowane są dyskoidalne UFO opisywane w punkcie #A6.4 poniżej, w których widać jedynie te fragmenty ich przesterowanej na przeźroczystość powłoki, które są ustawione do patrzącego lub do filmującego pod kątem bliskim zera. Ten fakt zależności poziomu przeźroczystości powłoki UFO od kąta jej ustawienia względem patrzącego powoduje, że na owym najbardziej informacyjnym wideo dokładnie widzimy wszystkie zakrzywienia tejże powłoki, jaki są charakterystyczne dla UFO typu K6. Ponadto na samym początku owego wysoce informacyjnego wideo, to UFO typu K6 przelatuje poza wielopiętrowym budynkiem o aż 10 kolumnach okien. Ponieważ typowo okna w nieprzeźroczystych budynkach starego typu są rozstawiane co około 3.5 metra, to oznacza, że sfilmowane UFO miało około 35 metrów średnicy, a więc było typu K6. (Poprzednie bowiem mniejsze UFO typu K5 ma o połowę mniejszą średnicę niż UFO K6 – NIE zdołałoby więc objąć swą średnicą szerokości całego takiego budynku, natomiast następne większe UFO typu K7 ma zupełnie odmienne kształty i zarysy powłoki od tych udokumentowanych na owym doskonałym wideo.)

Dla całego szeregu odmiennych powodów, w tym m.in. z uwagi na nietypowość kształtu tamtego gwiazdolotu i jego odbieganie od tego co powszechnie uważa się za klasyczny kształt UFO, a także aby „długimi rękami” i krzykliwymi głosami obrzydzać ludziom poznawanie prawdy i gromadzenie poprawnej wiedzy o UFO, wielu krytykantów szybko jednak okrzyknęło te widea jako kolejne fabrykacje. Niemniej kiedy w maju 2017 roku, jeden z moich współpracowników podesłał mi linki do owych wideo, ja szybko odkryłem, że faktycznie widea te udokumentowały autentyczne UFO, a ściślej udokumentowały magnetycznie sprzężoną ze sobą swymi pędnikami konfigurację latającą złożoną z jednego dyskoidalnego UFO typu K6 lecącego w tzw. „pozycji wiszącej”, tj. zwróconego swoją podłogą w górę, oraz z przylgniętego do tej podłogi jednego Cztero-Pędnikowego UFO typu T6 – w jakim pomieszczenie załogi miało kształt jakby „torpedy”.

Wszystkie zjawiska jakie demonstruje gwiazdolot (UFO) uchwycony na owych malezyjskich wideo, oraz wszystkie cechy tego gwiazdolotu jakie owe widea zarejestrowały, są zgodne ze stwierdzeniami mojej „Teorii Magnokraftu” – co czytelnik powinien móc zweryfikować po poznaniu np. treści tomu 3 mojej monografii [1/5]. Stąd dysponujemy już wiedzą i danymi jakie pozwalają mi tu z całą pewnością zagwarantować, że widea te utrwaliły autentyczne gwiazdoloty popularnie zwane „UFO”. Istnieje aż szereg przesłanek, wszystkie z których dokumentują, iż owe malezyjskie widea autentycznie udokumentowały właśnie dyskoidalne Magnokrafto-podobne UFO typu K6 (a stąd i także sprzężone z nim 4-Pędnikowe UFO typu T6). Najważniejszą z tych przesłanek są wymiary tego UFO. Wszakże Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma wymiary: maksymalna średnica D=35.11 metrów, zaś maksymalna wysokość H=5.85 metrów. Stąd średnica tego UFO może sobą objąć szerokość około 5 domków pokazanych na „Rys. #A5b(środek)” ze strony „portfolio_pl.htm”. Osądzając zaś po liczbie ok. 10 okien, szerokość takich zaś 5 domków jest właśnie odpowiednikiem szerokości owego jednego dużego budynku, ponad którym owo UFO przelatuje, obejmując swą średnicą całą jego szerokość. (Niestety, dzisiejsi „UFOlodzy” widać są okropnie leniwi i niedbali – na przekór bowiem, iż wielu z nich „wymądrzało” się na temat tych wideo w internecie, według mojego rozeznania żaden z nich NIE pokusił się nawet aby pomierzyć szerokość owego budynku, poczym opublikować tą szerokość w internecie.) Inną przesłanką, że owo UFO było typu K6 jest liczba jego pędników bocznych. Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma bowiem n=20 takich pędników bocznych. W „bijącym trybie” lotu, w jakim owo UFO było sfilmowane, każdy z jego pędników formuje tzw. „obwód magnetyczny” jaki łączy go z pędnikiem głównym. W pewnym więc miejscu jednego z wideo, kiedy to UFO dokonuje „przekoziołkowania”, część z tych obwodów magnetycznych zjonizowała powietrze i stąd ujawniła swoje istnienie na wideo. Aczkolwiek owe zjonizowania NIE ujawniają ile owych pędników było na całym obwodzie UFO, ujawniają one jednak, że w ćwiartce obwodu tego gwiazdolotu zawartych było 5 pędników bocznych – co potwierdza, że całe UFO miało n=20 pędników boczych, czyli że było typu K6. Istnieje też sporo innych przesłanek jakie także pośrednio dowodzą iż było to UFO typu K6. Przykładowo, na najwyraźniejszym z wideo wyraźnie widać wszystkie elementy zarysu powłoki obecne w UFO typu K6.

Niestety, w uwagach pisanych pod owym doskonałym wideo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=sqlJdI14AJk przeważają negatywne i krzykliwe oskarżenia (typu „fake”). Z własnych doświadczeń ja zaś wiem jak zniechęcające i bolesne dla jego autorów takie oskarżenia potrafią być. Ponadto wiem też, że jeśli nikt NIE będzie obstawał za prawdą i potwierdzał jako prawdę to co prawdą faktycznie jest, wówczas nasza cywilizacja zacznie się cofać w rozwoju, prawda będzie zakrzyczana kłamstwami, zaś zło, niemoralność i niszczycielskie zachowania zwyciężą blokując postęp i najcenniejsze ludzkie wartości. Dlatego najpierw w uwagach pod tym wideo wpisałem swoją uwagę (w języku angielskim), która gratulowała jego autorowi udokumentowania tak cennego autentycznego UFO. Jednak jakaś mroczna moc, sabotażująca moje wysiłki, zamiast umieścić moją uwagę, tak jak inne uwagi – w porządku chronologicznym (tj. na początku wpisów owych uwag), umieściła ją znacząco z tyłu w miejscu do którego czytający zwykle już NIE docierają ze swoim czytaniem. Na dodatek, przed moją uwagą ktoś poumieszczał ponownie uwagi oskarżające, że jest to „fake”. Po kilku więc dniach, tj. 2017/6/3, zdecydowałem się umieścić tam drugą uwagę (też angielskojęzyczną), w której wypunktowałem 12 przesłanek logicznych i dowodowych jakie konstytułują formalny dowód naukowy przeprowadzany metodą „porównywania atrybutów”, że owo wideo UFO faktycznie jest autentyczne. Jednak tej mojej drugiej uwagi YouTube wogóle NIE wydrukowała – co w mojej opinii jest celowym utrudnianiem ujawniania prawdy, oraz rodzajem informatycznego sabotażu. Ponieważ jednak owa druga moja uwaga klarownie dowodzi dlaczego owo wideo jest autentyczne i dlaczego ma ono ogromną wartość naukową oraz dowodową, dla edukacyjnych korzyści czytających poniżej przytoczę teraz jego treść (w moim tłumaczeniu na język polski):
Te widea udokumentowały autentyczne UFO i ja jestem w stanie udowodnić to naukowo!
Metoda naukowego dowodzenia poprzez „porównywanie atrybutów” (ta opisana, między innymi, w podrozdziale P1 z tomu 14 monografii http://cielcza.cba.pl/1_5e_pdf/15e_14.pdf ) stwierdza, że aby udowodnić formalnie iż jest to wideo autentycznego UFO, wystarczy zidentyfikować 12 atrybutów tego gwiazdolotu, poczym potwierdzić ich dokładne pokrywanie się z podobnymi 12 atrybutami ziemskiego Magnokraftu. Dokonajmy więc teraz przeglądu wymaganych 12 atrybutów jakimi to UFO wyraźnie się cechuje na wykonanych wideo, w ten sposób formułując materiał dowodowy pozwalający skompletować taki formalny dowód:
1. Wymiary, jakie są unikalne do gwiazdolotu typu K6. To UFO ma zewnętrzną średnicę D=35.11 metrów, oraz maksymalna wysokość (od podłogi do czubka kopuły) H=5.85 metrów. Żaden żartowniś, który by zechciał sfabrykować takie podrabiane wideo, użyłby tak ogromnego modelu. Ponadto, rzeczywista wielkość tego UFO jest potwierdzana przez wymiary budynku przy jakim ono przelatuje, jako że 10 okien odległych około 3.5 metra od siebie są właśnie równe owych około 35 metrów średnicy tego UFO.
2. Kształt jaki jest unikalny dla typu K6 UFO. Każdy może porównać ksztalt UFO udokumentowany na owym wideo, z wyprowadzonym inżyniersko z „Teorii Magnokraftu” kształtem gwiazdolotów typu K6 pokazanych np. na wideo o adresie https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c .
3. Manewry charakterystyczne dla napędu magnetycznego jaki owe UFO używają (tj. „przekoziołkowanie” i lot w znacznym pochyleniu). To UFO dokonuje manewru (tj. przekoziołkowania się), który byłby niemożliwy do sfabrykowania poprzez np. fimowanie modelu zawieszonego na nitce (to dlatego fabrykowane widea UFO niemal zawsze pokazują model lecący w tym samym zorientowaniu), podczas gdy jego sfabrykowanie np. poprzez wykonanie komputerowego modelu nadal byłoby bardzo trudne i kosztowne, stąd narazie nikt NIE wykonałby tego jedynie dla zabawy albo żartu.
4. Użycie pola magnetycznego do celów napędowych. O tym, że owe 2 UFO (wideo ujęło bowiem aż dwa UFO, magnetyczne sprzęgnięte razem i udokumentowane na wideo) używają pola magnetycznego do celów napędowych, dowodzi np. podłoga dyskoidalnego UFO do której jest przylgnięte ukształtowane jak „torpedo” UFO 4-pędnikowe typu T6, opisane, między innymi, w punkcie #A6.2 ze strony http://totalizm.com.pl/portfolio.htm . Żaden zaś UFO-sceptyk ani UFO-fałszerz by wiedział, że taki odmienny rodzaj UFO może być magnetycznie dołączony do dyskoidanego UFO.
5. Posiadanie jednego „pędnika głównego” oraz okręgu z „n pędnikami bocznymi” – tak jak to jest wskazywane na „Rys. #E1ab”, „Rys. #A3(K6)” i „Rys. #E4” ze strony internetowej http://telekinesis.esy.es/magnocraft.htm . Pędnik główny jest wyraźnie widoczny na tym wideo, ponieważ się jarzy. Z kolei istnienie owych „n” pędników bocznych jest dokumentowane błyskami „obwodów magnetycznych” jakie biegną od pędnika głównego do każdego z pędników bocznych.
6. Posiadanie n=20 „pędników bocznych”. Można policzyć liczbę pędników bocznych jakie owo dyskoidalne UFO posiada, ponieważ obwody magnetyczne które łączą pędnik główny z każdym pędnikiem bocznym indukują błyski zjonizowanego powietrza. To UFO ma n=20 pędników bocznych, tj. dokładnie tą samą liczbę jak dyskoidalne UFO typu K6.
7. Loty w znaczącym pochyleniu aby utrzymywać pole ze wszystkich jego pędników połączone liniami sił z polem od biegunów magnetycznych Ziemi. Tj. jakiś żartowniś, który by próbował sfabrykować to wideo, NIE wiedziałby o tym fakcie, a stąd na jakimś etapie tak by obrócił UFO aby jego podłoga była równoległa do kierunku S-N (tj. by je obrócił w zorientowanie, w którym to UFO nie byłoby stabilne aby zdolne utrzymać się w powietrzu).
8. Bezgłośny lot. Tylko użycie napędu magnetycznego pozwala na takie bezgłośne loty ponad Ziemią.
9. Przeźroczystość jego powłoki. Ponieważ UFO latają w kosmosie, koło Słońc nasterowują one swe powłoki na odbijanie światła tak jak lustra, podczas gdy w ciemności czynią ich powłoki przeźroczyste jak szkło. To UFO było sfilmowane wczesnym rankiem, stąd nadal ma przeźroczystą powłokę, jaka była włączona na czas nocnych lotów. Żaden żartowniś chcący sfabrykować fałszywe wideo takiego UFO użyłby np. szkła aby wykonać jego model, jako że byłoby to zbyt trudne i zbyt kosztowne.
10. Posiadanie klina na obwodzie kołnierza bocznego, jaki jest charakterystyczny dla K6 typu dyskoidalnych UFO. Klin ten widać na wideo. Żaden żartowniś próbujący sfałszować takie wideo by wiedział o istnieniu cech ponumerowanych tu 10 do 12.
11. Posiadanie kołnierza uzupełniającego. Jest on także widoczny na wideo.
12. Zmiana na inne 4-pędnikowego UFO jakie dyskoidalne UFO unosi na sobie. Na tym wideo przeźroczyste dyskoidalne UFO unosi odmienne torpedo-podobne UFO o długości około 40 metrów (tj. takie które znacząco wystaje po obu średnicach dyskoidalnego UFO o co-najmniej 2.5 metrów). To samo UFO sfilmowane dnia 16go, unosi już krótsze torpedo-podobne, 4-pędnikowe UFO o długości jedynie około 35 metrów, jakie NIE wystawało poza średnicę dyskoidalnego UFO (tj. inne „torpedo”, jakie było zbudowane do przewożenia krótszych obiektów podłużnych).

Szersze wyjaśnienia jak wyglądają poszczególne typy dyskoidalnego UFO (w tym typ K6), a także co to takiego owe Cztero-Pędnikowe UFO oraz jakie są cechy jego typu „T6”, przytoczyłem już na innej mojej stronie o nazwie „magnocraft_pl.htm” – szczególnie w jej punkcie #F2 oraz w podpisie pod jej „Rys. #F2”. Dlatego to tam odsyłam czytelnika – jeśli zechce dowiedzieć się więcej na temat owego udokumentowanego licznymi wideo autentycznego Magnokrafto-podobnego UFO z Malezyjskiej prowincji Kelantan i 2016 roku.

#A6.3. Różnorodność kabin 4-pędnikowego UFO

Czteropędnikowe magnokrafty i UFO, omawiane szczegółowiej w punkcie #F2 i na „Rys. #F2” z mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, w swej zasadzie działania są bardzo podobne do ludzkich czterokołowych pojazdów (np. do samochodów). Znaczy, podobnie jak samochody, które jeśli tylko mają 4 koła wówczas mogą bezpiecznie jeździć bez względu na to czy ich reszta ma kształt „torpedy” (jak stare samochody wyścigowe), kostki (jak dzisiejsze autobusy czy furgonetki), czy dowolny inny, nawet najdziwniejszy kształt (jak dzisiejsze np. maszyny rolnicze), tak samo UFO czteropędnikowe poza owymi czterema pędnikami rozstawionymi względem siebie w precyzyjnie określonych odległościach, może mieć resztę swej konstrukcji o dowolnym innym kształcie jaki najlepiej służy funkcji dla której zostało ono zbudowane.

Faktycznie też istnieją już widea jakie udokumentowały czteropędnikowe UFO czasami nawet najdziwniejszych kształtów. Niestety, rzadko widea te zdołały uchwycić ich pędniki, a stąd wyraźnie ujawnić iż owe kształty są unoszone właśnie przez cztery pędniki. Na szczęście, znalazłem już wideo, sfilmowane w nocy, a stąd wyraźnie ujawniające istnienie owych 4 pędników. W owym ciekawie ukształtowanym UFO pomieszczenie załogi ma kształt jakby rury załamanej na kształt kwadratowego obramowania ludzkiego obrazka, środek jakiego to obramowania jest pusty. Owe zaś cztery pędniki, zamiast, jak typowo w tych UFO, być umieszczone po zewnętrznej stronie pomieszczenia załogi, faktycznie są umieszczone wewnątrz owej pustej przestrzeni i kwadratowego obramowania. To daje więc załodze możność łatwego obserwowania świata, jakie NIE jest psute przez zmieniające optykę przestrzeni pole magnetyczne z pędników UFO. Ponadto pozwala też to załodze opuszczać ów wehikuł w locie, bez bycia wystawionym na działanie silnego pola magnetycznego z owych pędników. Tak zmyślnie ukształtowane UFO (jak wierzę z jego przeznaczenia, zapewne typu T8), udokumentowane zostało np. na długości od 8:03 do 9:50 minuty zestawienia wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk , zaś w YouTube i w wyszukiwarkach sporo wideów i danych na jego temat ujawniają słowa kluczowe: Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013. (Dokładnie to samo 4-pędnikowe UFO, sfilmowane w marcu 2013 roku w SanFrancisco, USA, jest np. pokazane też na minutach od 6:47 do 8:28 zestawienia wideów o adresie https://www.youtube.com/watch?v=SvW2UExIk-E .)

Żelaznym wymogiem jaki zmuszeni są przestrzegać konstruktorzy Magnokrafto-podobnych gwiazdolotów czteropędnikowych jest, że w każdym typie ich 4 pędniki muszą być precyzyjnie rozstawione względem siebie w taki sposób, że osie centralne tych pędników dokładnie pokrywają się z osiami pędników odpowiadającego temu typowi gwiazdolotu dyskoidalnego. Tylko bowiem takie rozstawienie ich 4 pędników pozwala aby gwiazdoloty czteropędnikowe mogły magnetycznie sprzęgać się na czas lotów międzygwiezdnych z odpowiadającymi im typami gwiazdolotów dyskoidalnych – tak jak demonstrują to widea z podpunktu #A6.2 tego wpisu. Z kolei spełnienie tego wymogu może być dokonywane aż na szereg sposobów. Jednym z nich jest budowanie gwiazdolotów 4-pędnikowich o kształcie trójkątnym – tj. takim jaki od mojej urodzinowej daty 25 maja 2017 roku można było sobie oglądnąć np. na samym początku, tj. na minutach od 0:09 do 0:37, zestawienia wideów UFO o adresie https://www.youtube.com/watch?v=QaQT_CR7SdA . (To samo trójkątne UFO było sfilmowane NIE tylko nad Wirginią w USA – patrz „UFO over Virginia USA October 2013” pokazane na wideo https://www.youtube.com/watch?v=18o3104BLmU , ale także i w Afganistanie w marcu 2014 roku – patrz wideo https://www.youtube.com/watch?v=FXiprz-hQic .) W takich trójkątnych gwiazdolotach 4-pędnikowych (typu „T”), jeden pędnik (nazwijmy go „głównym”) jest zamontowywany w centrum trójkąta, zaś pozostałe 3 pędniki (nazwijmy je „bocznymi”) są zamontowane na końcach 3 ostrzy trójkąta – tak jak to widać na wskazywanym tu wideo. Podczas więc ich magnetycznego sprzęgania z dyskoidalnymi gwiazdolotami typów „K”, pędnik główny typu „T” sprzęga się z pędnikami głównymi dyskoidalnych gwiazdolotów „K”, zaś owe 3 pędniki boczne typów „T” – z trzema pędnikami bocznymi typów „K”. Ciekawostką uchwyconego na wskazywanym tu wideo trójkątnego gwiazdolotu 4-pędnikowego jest, że – jak widać to z kształtu obudowy tych 4 pędników (szczególnie zaś obudowy jego pędnika głównego), do swego napędu używa on bardziej zaawansowanych „konfiguracji krzyżowych” z komór oscylacyjnych drugiej generacji, o konstrukcji zilustrowanej w częściach „2s” i „2t” Rys. F11 z tomu 2 mojej monografii [1/5] – co praktycznie oznacza, że niezależnie od lotów magnetycznych, owo UFO 4-pędnikowe może też realizować natychmiastowe loty telekinetyczne (a stąd co oznacza także, że owo UFO prawdopodobnie przybyło na naszą planetę z jakiejś bardzo odległej galaktyki).

Jeszcze bardziej edukujące jest wideo trójkątnego telekinetycznego UFO 4-pędnikowego pokazywane na minutach od 1:40 do 2:45 zestawienia wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo . Ilustruje ono bowiem NIE tylko magnetyczny lot telekinetycznego UFO tego rodzaju, ale nawet pokazuje przełączenie tego UFO na natychmiastowy odlot telekinetyczny na międzygwiezdne odległości (związany z wygenerowaniem silnego impulsu telekinetycznego przez jego pędnik główny).

#A6.4. Widea UFO, których skorupa nasterowana była na przeźroczystość, stąd udokumentowane są w nich tylko niektóre elementy powłoki (te które były ustawione do filmującego pod kątami bliskimi zera), zaś w których pozostałe elementy powłoki, ustawione pod innymi kątami patrzenia, znikły z pola widzenia

W poprzedno omawianym punkcie #A6.2 tego wpisu, a także w punkcie #E2 i w podpisach pod „Rys. #A1” i „Rys. #A5b(K10) – środek” ze swej strony „magnocraft_pl.htm”, powoływałem się na stwierdzenie mojej „Teorii Magnokraftu”, że gwiazdoloty latające w przestrzeni kosmicznej muszą mieć powłoki o sterowanym stopniu przeźroczystości i odbijania światła. (Tj. blisko słońc ich powłoki muszą odbijać jak lustra niemal całe padajace na nie światło, zaś w ciemnych obszarach kosmosu ich powłoki muszą być niemal całkowicie przeźroczyste.) Z domowych zaś obserwacji np. przeźroczystych naczyń kuchennych wiemy, że poziom przeźroczystości przedmiotów wykonanych z przeźroczystego materiału (np. ze szkła) zależy od kąta patrzenia lub filmowania. Stąd kompletnie przeźroczyście wyglądają jedynie obiekty na jakie patrzy się pod kątem niemal prostym (tj. 90 stopni), zaś pod im mniejszym kątem obiekty te są oglądane, tym są one mniej przeźroczyste (np. pod kątem bliskim zera zupełnie przestają wyglądać przeźroczyście). We wszystkich zaś Magnokrafto-podobnych gwiazdolotach, niemal cała ich powłoka często ustawia się wobec patrzącego pod kątami bliskimi 90 stopni. Jedyne elementy tej powłoki, które typowo w niektórych miejscach są ustawione pod kątem bliskim zera, to przegrody oddzielające od siebie poszczególne pędniki boczne (widoczne m.in. na wykroju Magnokraftu z „Rys. #E1ab” z mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”), a także niektóre fragmenty ścianek obudów komór oscylacyjnych.

Jeśli więc w świetle dziennym UFO zostanie sfilmowane w „trybie bijącym” kiedy jego powłoka przestawiona jest na kompletną przeźroczystość, wówczas na filmie lub wideo udokumentowane zostaną głównie owe przegrody pomiędzy poszczególnymi pędnikami bocznymi, a także niektóre niewielkie fragmenty jego komór oscylacyjnych. (Odnotuj, że po liczbie owych komór oscylacyjnych pooddzielanych od siebie tymi przegrodami daje się wówczas łatwo wyznaczyć typ sfilmowanego UFO – po szczegóły patrz punkt #E4 i podpis pod „Rys. #E4” z mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”.) Jak też się okazuje, takich wideów ukazujących jedynie owe przegrody istnieje obecnie najwięcej. Aby wskazać tutaj kilka ich przykładów, to obejmują one m.in.:

(A) Wideo UFO typu K8 pokazane pomiędzy minutami 20:42 a 23:05 na zestawieniu różnych wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=880i7OsoweY .

(B) Wideo przeźroczystego UFO typu K3 sfilmowane przy restauracji McCormic & Shmitz w mieście Troy, Michigan, dnia 25 March 2017 roku, a pokazane pomiędzy minutami 7:49 a 10:17 na zestawieniu różnych wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=vYOOYVA6FIc .

(C) Wideo UFO typu K4 pokazane pomiędzy 7:30 a 9:50 minutą pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 (odnotuj, że widać na nim kuliste obudowy pędników bocznych tego UFO).

(D) Wideo UFO sporego typu pokazane pomiędzy minutami 8:03 do 10:24 na zestawieniu różnych wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=s2s4rfPXlGU .

(E) Aż kilka wideów UFO pokazanych na szeregu odmiennych ujęć zestawienia filmów UFO o adresie https://www.youtube.com/watch?v=YqajYtfmkvE .

#A6.5. Widea dokumentujące działanie UFO w trzech trybach działania, tj. w trybach: (1) bijącym, (2) wiru magnetycznego, oraz (3) soczewki magnetycznej

Niektóre widea podpierające niniejszy punkt, już zestawiłem w innych popunktach tego punktu #A6 – przykładowo patrz: (a) wideo (1) z punktu #A6.6 poniżej, ilustrującego w świetle dziennym aż dwa tryby pracy UFO równocześnie, tj. tryb bijący i tryb wiru magnetycznego; (b) wykonane nocą wideo z punktu #A6.1 powyżej, które pokazuje UFO w trybie wiru magnetycznego; (c) wykonane dniami widea z punktów #A6.2 i #A6.4 jakie ilustrują kilka przeźroczystych UFO działających w trybie bijącym.

Dodatkowe widea, które też podpierałyby owe trzy tryby pracy UFO nadal wymagają pracochłonnego odszukania i zestawienia tutaj. Niestety, wykonanie tego działania narazie muszę odłożyć na później, bowiem w chwili obecnej pilnie muszę poświęcić swój czas wykonaniu odmiennego projektu.

#A6.6. Linki i opisy jeszcze innych wideo, które dokumentują co bardziej interesujące lub niezwykłe cechy i zdolności UFO, jednak które z powodu ich pokrewieństwa z tematami mającymi już odrębną autoryzowaną przezemnie stronę internetową, przeanalizowałem i opisałem szerzej na owej odmiennej stronie

W poprzednich podpunktach niniejszego wpisu polinkowałem i opisałem autentyczne widea, które udokumentowały cechy lub możliwości UFO jakie NIE są pokrewne do tych opisywanych szczegółowo na dowolnej innej zadedykowanej im mojej stronie internetowej. Istnieją jednak też widea, jakie osobiście analizowałem i potwierdziłem jako autentyczne, a jakie pokazują cechy lub możliwości UFO już opisane na poświęconej im odrębnej mojej stronie. W niniejszym wpisie wskażę więc przykłady linków do najbardziej informacyjnych z takich wideo i filmów wraz z linkami do moich stron szczegółowo je opisujących. Oto owe przykłady:

(1) jakby „kotłujące się” czarne belki UFO. Najlepszym przykładem takich właśnie wideo, jest to które pokazuje poruszające się i jakby „kotłujące” tzw. „czarne belki” jakie zawsze pojawiają się m.in. w „konfiguracjach semizespolonych” posprzęganych z dwóch UFO, z których chociaż jedno UFO działa w tzw. „trybie bijącym” (taka „konfiguracja semizespolona” pokazana jest na „Rys. #H2b(góra-środek)” z mojej strony „magnocraft_pl.htm”). W maju 2017 roku wideo to oglądałem (liczę, że czytelnik ciągle będzie mógł je sobie tam oglądnąć) m.in. na długościach od 0:15 do 2:40 minuty około 11 minutowego https://www.youtube.com/watch?v=ObnE3pylB3U , na długościach od 5:17 do 7:44 minuty około 11 minutowego https://www.youtube.com/watch?v=niIFNNpjSqI , oraz na długościach od 43:53 do 46:20 minuty około 57 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=tInqmakSkzo . Z kolei szerszą analizę i opis tego wideo przytoczyłem w punkcie #E3 swej strony „cloud_ufo_pl.htm”. Dokładnie to samo ujęcie oddolne tego samego „kompleksu semizespolonego” UFO sfilmowanego w Alaska i tej samej sytuacji, dokumentują też minuty od 42:20 do 44:05 z około 58 minutowego zestawienia wideów UFO dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=QIBteGMPYB4 , zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Sightings New Lost Video May 15 2017. Takie samo połączenie i tryb działania UFO, tyle że ujęty w mniej spektakularnym widoku z boku, zamiast w wysoce popisowym widoku od dołu, został udokumentowany na długościach od 4:45 do 6:40 minuty około 10 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 .

(2) Pierścień jakby „czarnego dymu” formowany przez „czarne belki” pola magnetycznego generowanego przez pędniki boczne niewidzialnego UFO typu K8 zawisającego nieruchomo w pozycji wiszącej i w trybie „soczewki magnetycznej” ale z polem lekko wirującym – po szczegóły patrz opisy z punktu #E2 na mojej stronie „cloud_ufo_pl.htm”, a także oglądnij darmowe wideo dostępne np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=BcS-uxuwh8A , jakiego inne kopie niż tu wskazywana można też odnaleźć w wyszukiwarkach używając słów kluczowych: mysterious smoke ring in Kazakh sky .

Powinienem tu też dodać, że opracowałem specjalną internetową stronę linkującą o nazwie „skorowidz.htm”, na której czytelnik znajdzie dalsze linki do tych części moich stron i publikacji, w których analizowałem, opisałem i linkowałem jakieś widea lub filmy UFO, a także szczegółowo powyjaśniałem inne co bardziej istotne tematy.

#A6.7. Widea UFO poszerzające i uzupełniające fotograficzny materiał dowodowy jaki oryginalnie utwierdził prawdę formalnego dowodu naukowego, że „UFO to już zbudowane moje Magnokrafty”, stąd jakie poszerzają pewność i oczywistość prawdy wyrażanej poszczególnymi punktami mojego dowodu

W punkcie #B2 swej strony o nazwie „ufo_proof_pl.htm”, a także w podrozdziale P1 z tomu 14 mojej monografii [1/5], wyjaśniłem metodę „porównywania atrybutów” z użyciem jakiej formalnie i naukowo udowodniłem, że UFO to już zbudowane moje Magnokrafty. Metoda ta jest bardzo prosta. Mianowicie, moja „Teoria Magnokraftu” wskazuje całą mnogość fotografowalnych zjawisk, jakie dadzą się łatwo zidentyfikować i odróżnić od innych przypadkowych manifestacji, tylko jeśli jakiś gwiazdolot jaki zjawiska te generuje do swego napędu używa zasady działania mojego Magnokraftu i ma dokładnie tą samą konstrukcję co mój Magnokraft. Z owej mnogości takich zjawisk, ja wybrałem 12 najbardziej spektakularnie i jednoznacznie dokumentowanych na zdjęciach gwiazdolotów. (Oczywiście, mój Magnokraft generuje znacznie więcej niż 12 takich fatografowalnych i jemu unikalnych zjawisk, jednak dla udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że „UFO to już zbudowany Magnokraft” wystarczy udokumentować tylko 12 z nich.) Potem dla każdego z owych 12 zjawisk zaprezentowałem obiektywne zdjęcia UFO jakie dowodzą, iż faktycznie każde z tych zjawisk jest też indukowane przez UFO. W sumie zaś, zdjęciowe udokumentowanie iż UFO generują owych 12 zjawisk indukowanych wyłącznie przez gwiazdoloty o konstrukcji i zasadzie działania mojego Magnokraftu, reprezentuje sobą formalne udowodnienie naukową metodą „porównywania atrybutów”, że „UFO to już zbudowane moje Magnokrafty”. Innymi słowy, ta metoda dowodzenia używa tej samej niezawodnej i sprawdzonej przez wieki nieustannego używania zasady, jakiej używają np. myśliwi do identyfikowania zwierzęcia jakiego ślady właśnie napotkali, lub jakiej używają detektywi do znajdowania przestępcy na podstawie śladów jakie pozostawił on w miejscu swej zbrodni.

W czasach kiedy w 1981 roku formułowalem swój formalny dowód naukowy, że „UFO to już zbudowane Magnokrafty”, ludzie NIE posiadali obecnych telefonów komórkowych i małych wideo rekorderów. Ruchome filmy UFO były więc rzadkością. Dlatego swój dowód formalny oparłem wówczas na zdjęciach UFO, których już wtedy istniało wystarczająco dużo. Obecnie jednak istnieją już nagrania wideo dla wielu zjawisk i przypadków z pośród materiału dowodowego jaki wtedy użyłem w swoim dowodzie. Dlatego postanowiłem, że poniżej w niniejszym podpunkcie tego wpisu będę stopniowo wskazywał też widea i materiały filmowe dostępne w internecie, jakie dodatkowo pouzupełniają i poszerzą zdjęcia jakimi w swoim dowodzie z 1981 roku zilustrowałem owe 12 punktów formalnie dowodzących, że „UFO to już zbudowane moje Magnokrafty”. Aby zaś czytelnik łatwiej mógł ustalić, które widea jakie tu wskażę podpierają który punkt mojego formalnego dowodu, poniżej widea te zestawiłem w punktach, jakich numeracja jest zgodna z numeracją podrozdziałów rozdziału P2 zawierających prezentację owego dowodu w tomie 13 mojej monografii Monografii [1/5]. Oto owe widea:

(P2.5) Wideo pokazujące nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, z pędnika głównego UFO. Wideo to (nagrane 22 January 2016, w Hambantota, Sri Lanka) udostępnione jest w YouTube od 9:45 do 10:05 minuty (najlepszy jego widok pokazano na długosci około 10:00 minuty) zestawienia wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=9JN4k7apoVY , zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Hambantota Sri Lanka 2016. Dokumentuje ono nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji z pędnika głównego UFO. Na długości około 10:00 minut daje się nawet zobaczyć kostkę wewnętrznej komory z „kapsuły dwukomorowej” tego pędnika.

(P2.11) Wideo pokazujące dwa odmienne kolory obu wylotów z pędnika głównego UFO. To wideo, nagrane w 2017 roku w Kaliforni, USA, pokazano pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=uEzawwCf7t0 , a także pokazano je na początku zestawienia wideów UFO o adresie https://www.youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk , tj. na długościach od 0:25 do 2:25 tego zestawienia. Można je też odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę z YouTube słowa kluczowe: UFO lights caught over California in 2017 . Uchwyciło ono widok z boku UFO lecącego w trybie bijącym, a ściślej, prawdopodobnie widok kompleksu kulistego dwóch UFO uchwyconego z boku przy pionowym ustawieniu podłóg tych UFO (w takim bowiem kompleksie równoczesnie widoczne są wyloty obu pędników głównych, jeden z których wylotów potrafi jednak zniknąć z widoku jeśli UFO nieco się obróci w pionie) – tj. widok kompleksu podobnego w swym sprzęgnięciu i swym ustawieniu do kompleksu pokazanego na „Rys. #A2b(2xK4) – środek” z mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”. Stąd oba wyloty pędnika głównego, świecące dwoma zasadniczymi kolorami, tj. żółto-pomarańczowym przy biegunie N i niebiesko-zielonym przy biegunie S, zostały utrwalone na tym wideo rozstawione poziomo obok siebie niemal na tej samej wysokości. Podobnie ujęte UFO, też świecące owymi kolorami, pokazane jest na 0:02 do 1:14 minuty widea https://www.youtube.com/watch?v=ogyxPnuflv8 . Odnotuj, że widea te powtarzają udokumentowanie kolorów świecenia wylotów pędników UFO lecących w trybie bijącym jakie w tomie 14 mojej Monografii [1/5] udokumentowane są zdjęciami z „Rys. P24”.

Wideów poszerzających dokumentację pozostałych punktów mojego coraz bardziej przygniatająco udokumentowanego (a stąd coraz niepodważalniej obowiązującego wszystkich ludzi) formalnego dowodu, że „UFO to już zbudowane Magnokrafty” będę stopniowo poszukiwał i tu włączał kiedy tylko znajdę chwilkę wolnego czasu pomiędzy absorbującymi mnie innymi jeszcze istotniejszymi badaniami jakie równocześnie prowadzę.

Smutną obserwacją jaka mi się rzuciła w oczy kiedy pod koniec maja 2017 roku przygotowywałem niniejszy wpis i wszystkie jego podpunkty, jest niemoralność intencji dla jakich większość wideów poświęconych UFO jest publikowana w internecie. Zamiast bowiem publikować te widea dla ujawniania prawdy i informowania ludzi o tym co naprawdę się dzieje, spora proporcja tych wideów jest publikowana wyłącznie w celach dochodowych. Jako zaś takich, upowszechnianie tych wideów UFO jest ograniczane nakładanymi na nie „copyrights”, są one zaopatrywane w najróżniejsze zwiększające dochód wstawki reklamowe (które to reklamówki mogą zawierać w sobie ukryte algorytmy i kody jakie mi osobiście aż „jerzą włosy”), dla zwiększenia dochodu są one łączone w dłuższe sesje filmowe z oczywistymi fabrykacjami wideów UFO, a na dodatek zamiast być komentowane naukowo i wyjaśniająco, typowo są zaopatrywane w coraz bardziej odbiegające od prawdy i coraz „dziksze” spekulatywne komentarze nastawione tylko na zwiększanie liczby oglądających i płacących za ich subskrypcję. W rezultacie, zamiast upowszechniać prawdę oraz informować, owe widea o UFO szerzą coraz więcej kłamstw i konfuzji oraz coraz bardziej blokują dostęp ludzkości do prawdy. (Przykładowo, na bazie złych doświadczeń przeszłości ja unikam analizowania i komentowania ujęć UFO jakie są włączone razem z fabrykacjami UFO w obręb dłuższych copyrighted filmów.) Wielka więc szkoda, że Polacy są tacy pasywni i tak nastawieni na „bycie mądrymi dopiero po szkodzie”. Wszakże tracą wyjątkową szansę uformowania jakiejś grupy „promotorów prawdy”, która publikowałaby widea UFO bez nakładania na NIE ograniczających ich upowszechnianie copyrights, reklamówek i wymagań subskrypcji, za to do jakich dodawane byłyby rzetelne, zgodne z prawdą oraz oparte na badanich i na „Teorii Magnokraftu” wyjaśnienia informujące oglądających co faktycznie na wideach tych zostało udokumentowane.

* * *

Powyższe wyjaśnienia i linki stanowią adaptację punktów #A6 do #A6.7 z mojej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm” (aktualizacja z dnia 1 czerwca 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony „portfolio_pl.htm” czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/portfolio_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/portfolio_pl.htm
http://quake.hostami.me/portfolio_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/portfolio_pl.htm
http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/portfolio_pl.htm
http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc maj 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń.

– Na stronie „cloud_ufo_pl.htm” dopisałem punkt #E3.
– Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” dodatkowo udoskonaliłem punkt #A0.
– Na stronie „faq_pl.htm” dodatkowo udoskonaliłem linki z części #A.
– Na angielskojęzycznej stronie „magnocraft.htm” dodałem nowe ilustracje do części #A, #F i #G.
– Na stronie „magnocraft_pl.htm” poszerzyłem i udoskonaliłem podpis pod „Wideo #A0” i pod „Fot. #F2” oraz dodałem nowe ilustracje w częściach #A, #F i #G.
– Zaktualizowałem strony „menu.htm”, „menu2.htm” i „menu2_pl.htm”.
– Na stronie „mozajski.htm” udoskonaliłem punkt #I1.
– Na angielskojęzycznej stronie „pajak_jan_uk.htm” kosmetycznie udoskonaliłem „Fig. #1”.
– Na stronie „parasitism_pl.htm” udoskonaliłem punkt #C3.
– Na angielskojęzycznej stronie „portfolio.htm” zacząłem wprowadzać nowe punkty #A6 do #A6.7.
– Na stronie „portfolio_pl.htm” poszerzyłem punkt #A5 i dodałem nowe punkty #A6 do #A6.7 opisujące YouTube widea UFO, jakie to punkty adoptowałem potem na niniejszy wpis.
– Na angielskojęzycznej stronie „prophecies.htm” wprowadziłem podpunkt (v) do punktu #H1.
– Na stronie „przepowiednie.htm” wprowadziłem podpunkt (v) do punktu #H1.
– Na stronie „skorowidz.htm” dodałem aż cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.
– Na stronie „solar_pl.htm” poszerzyłem i udoskonaliłem punkt #F2.
– Na stronie „telepathy_pl.htm” poszerzyłem punkt #E1.1 o opis ostrzeżenia nałożonego na dziennik telewizyjny UK: „Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety” (tj. ostrzeżenia linkowanego poniżej na końcu P.S. z wpisu #283, zaś opisywanego szerzej w punkcie #A5 strony „portfolio_pl.htm”).
– Na angielskojęzycznej stronie „totalizm.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #A2.11.
– Na stronie „totalizm_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H3 i dodany tam jeszcze w marcu 2017 roku zupełnie nowy punkt #A2.11.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej internetowej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy „portfolio_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „ufo_proof_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/portfolio_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #284). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

Autobiografia: http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm
Portfolio: https://youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM
Profil: https://totalizm.wordpress.com/about/