Archive for Marzec 2015

#257: Czy w wyborach Prezydenta 2020 roku dr Jan Pająk otrzymałby twoją pomoc przy próbie udoskonalenia obecnej demokracji o mechanizm egzekwowania od rządu wymogu wypełniania kryteriów moralnych – gdyby Bóg dał Polsce ku temu „drugą szansę” i gdybyś po maju 2015 roku ponownie się przekonał, że bez udoskonalenia tej demokracji niemal każde wybory zwiększają spiętrzenie rozczarowań i frustracji?

2015/03/25

Motto: „Demokracja jest obecnie najdoskonalszym systemem politycznym jaki ludzkość sobie wypracowała – jednak gdyby demokrację wzbogacić o ścisłe przestrzeganie praw i kryteriów moralnych, wówczas stałaby się ona nawet jeszcze doskonalszym systemem.”

Mnie zawsze fascynuje upór, z jakim ludzie odmawiają uwzględniania w swoich przyszłych działaniach lekcji, których uprzednio udzielilo im życie. Dla przykładu rozważmy wybory. Przy okazji każdych wyborów ludzie się podniecają, ponieważ jedna ich grupa liczy, że zdoła się pozbyć tych polityków, którzy uprzednio zawiedli ich nadzieje, inna zaś grupa ludzi ma nadzieję, że zdoła utrzymać na stanowiskach tych samych polityków, ponieważ otworzyli oni dla nich drzwi do fortuny. Typowo, z czasem obie grupy się zawodzą. Powodów ku temu jest aż kilka – najważniejszym z których jest, że użycie logiki, myślenia, oraz wykorzystania życiowych lekcji przeszłości zdaje się być nieistniejące u typowego wyborcy, zaś niemal niemożliwością jest przekonanie tych którym życie dokucza, aby podjęli faktyczne działanie i uczynili coś dalekowzrocznie korzystnego dla swojej przyszłości. Tymczasem owa logika, myślenie, oraz życiowe lekcje przeszłości dosyć jednoznacznie ujawniają, że aby poprawić sytuację obywateli konieczne jest pokojowe usprawnienie i umoralnienie całego systemu politycznego, a NIE jedynie zastąpienie jednych niedoskonałych polityków przez innych niedoskonałych polityków. Co nawet istotniejsze, z owym pokojowym usprawnieniem i umoralnieniem systemu politycznego trzeba się spieszyć, bowiem kiedy niezadowolenie społeczne przekroczy określoną wartość progową, wówczas typowo wybuchają rozruchy. Tymczasem wszelkie rozruchy społeczne z definicji są niemoralne. Stąd NIE tylko, że nigdy NIE poprawiają one sytuacji objętego nimi narodu, ale nawet znacząco pogarszają one tę sytuację. W rezultacie, jeśli z udoskonaleniem i umoralnieniem systemu politycznego odczekuje się zbyt długo, wówczas wszyscy na tym tracą – wszakże jeśli nastają walki, chaos, anarchia, głód, zarazy, kataklizmy, itp., wówczas tak samo niszczą one życie bogatych, jak i biednych.

Do wyborów Prezydenta Polski z 2015 roku ja wnosiłem projekt pokojowego udoskonalenia demokracji poprzez umoralnienie systemu politycznego. Zgodnie z moją wiedzą i przewidywaniami, wdrożenie w życie tego projektu rozwiązałoby w długoterminowym działaniu niemal wszystkie dzisiejsze problemy Polski. Ten mój projekt, jaki miał rozwiązać praktycznie wszystkie problemy kraju, polegał na dodaniu do zestawu obowiązków Prezydenta zadania systematycznego sprawdzania każdej decyzji rządowej oraz każdego nowo-uchwalanego prawa, czy są one zgodne z kryteriami moralności – zaś w przypadkach kiedy okazałoby się, że łamią one kryteria moralności, wówczas zaproponowanie takich udoskonaleń owych decyzji czy praw, aby nadal osiągały one zamierzone cele, jednak przestały łamać sobą owe kryteria moralne. Innymi słowy, projekt ten NIE tylko stwarzał mechanizm dodawania wymogów moralnych do całej pracy rządu, ale czynił też Prezydenta bezpośrednio odpowiedzialnym za wyniki działania tego mechanizmu. Gdyby projekt ten został urzeczywistniony, wówczas faktyczne jego zadziałanie w rzeczywistym życiu było z góry zagwarantowane przez podsumowane w punkcie #B3 mojej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, zaś wyjaśnione szerzej w punkcie #C4.2 mojej strony o nazwie „morals_pl.htm”, iście rewolucyjne odkrycie nowej „totaliztycznej nauki” (tj. nauki opisanej dokładniej w punktach #C1 do #C6 strony o nazwie „telekinetyka.htm”). Odkrycie to bowiem ujawnia, że tylko te postępowania ludzkie, jakie są zgodne z kryteriami moralności, faktycznie przynoszą korzyści w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych. Natomiast wszelkie działania, które łamią sobą kryteria moralności, w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych są surowo karane. Najważniejszą zaś karą jaka jest serwowana za każde niemoralne działanie ludzkie, jest unieważnienie wszelkich korzystnych następstw owego działania. W punkcie #J1 odmiennej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” przytoczyłem nawet opisy przykładów, jak początkowo wyglądające na korzystne pozorne następstwa niemoralnego wdrożenia wynalazków pestycydów, antybiotyków i teorii względności, w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych zostały unieważnione, zamieniając te wynalazki i teorię w dzisiejsze przekleństwa ludzkości. (Podobnych przykładów moje strony internetowe podają znacznie więcej, np. patrz też punkty #F1 do #F3 strony o nazwie „solar_pl.htm”, „Fot. #1” na stronie o nazwie „p_l.htm”, czy punkt #C4.7 na stronie o nazwie „morals_pl.htm”.) Opisywane tu badania nowej „totaliztycznej nauki” empirycznie ujawniły także szokujące ustalenie opisywane m.in. w punktach #A3, #C4.2 i #C4.7 w/w strony o nazwie „morals_pl.htm”. Mianowicie ujawniły, że z braku wiedzy o działaniu mechanizmów moralnych oraz z braku sprawdzeń decyzji rządu i nowo-uchwalanych praw pod względem moralnym, w dzisiejszych czasach praktycznie niemal wszystkie decyzje i prawa rządowe łamią najróżniejsze kryteria moralne. Czyli korzystne następstwa praktycznie niemal wszystkiego co dzisiejsze rządy i sejmy zadecydują, uczynią, lub uchwalają, z upływem czasu są unieważniane przez mechanizmy moralne. Stąd wdrożenie w życie wskazanego powyżej mojego projektu zmieniłoby losy korzystnych następstw praktycznie niemal wszystkiego co dzisiejsze rządy i politycy czynią, z dotychczasowego unieważniania tych korzyści przez mechanizmy moralne, na przyszłe długoterminowe mnożenie tych korzyści przez te same mechanizmy moralne. Z kolei na takiej zmianie losów korzyści ogromnie skorzystaliby dosłownie wszyscy mieszkańcy kraju.

Historyczne fakty i logika sugerują dodatkowo, że opisane tu empiryczne ustalenia nowej „totaliztycznej nauki” mają „obusieczne” działanie. To zaś oznacza, że jeśli obecna sytuacja będzie kontynuowana, zaś rządy przyszłości będą nieprzerwanie podejmowały niemal wyłącznie decyzje i prawa jakie łamią kryteria moralności, wówczas sytuacja NIE tylko, że nigdy się NIE poprawi, ale z upływem czasu będzie stawała się coraz gorsza i coraz tragiczniejsza. Innymi słowy, NIE tylko że opisywana w punkcie #K1 strony „tapanui_pl.htm” niedawno nadeszła na Ziemię epoka „neo-średniowiecza” będzie się pogłębiała, ale cechujące ją niemoralne postępowania, niesprawiedliwości, wypaczenia, ucisk, wojny, głód, zarazy, chaos, anarchia, zmiany klimatu, kataklizmy, itp., będą coraz szerzej ogarniały świat i niszczyły coraz więcej ludzkich istnień. Jeśli więc ów proces zacznie przebiegać coraz szybciej, wówczas może nawet się zdarzyć, że w 2020 roku NIE będzie już Polski, lub że Polska wprawdzie będzie istniała, jednak będzie ogarnięta takim chaosem, anarchią, walkami, brutalnością i tyranią, że NIE będzie w niej już demokratycznych wyborów, zaś większość jej obywateli będzie zmuszona uciekać z kraju – tak jak już dzisiaj dzieje się to z Ukrainą, a także z Syrią, Irakiem, Afganistanem oraz kilkoma jeszcze innymi krajami.

Owo ustalenie nowej „totaliztycznej nauki”, że praktycznie niemal wszystko co dzisiejsze rządy decydują lub czynią łamie jakieś kryteria moralności, a stąd powoduje, że korzystne następstwa praktycznie niemal wszystkich działań rządów z upływem czasu są anulowane przez mechanizmy moralne, wprowadza sobą szereg poważnych następstw. Przykładowo powoduje ono, że na wdrożeniu mojego projektu moralnego usprawnienia demokracji poprzez sprawdzanie i korygowanie wszelkich decyzji i działań rządowych, faktycznie skorzystałby dosłownie każdy obywatel kraju, zaczynając od tych najbiedniejszych, a kończąc na tych najbogatszych. Niestety, istnieje jeden problem z wdrożeniem tego projektu w życie. Problemem tym jest fakt, że aby sprawdzać pod względem moralnym oraz następnie właściwie skorygować i udoskonalić wszelkie decyzje, działania i prawa rządu, Prezydent musiałby mieć doskonałą znajomość działania mechanizmów moralnych, oraz duże doświadczenie w używaniu ustaleń mojej filozofii totalizmu do rozwiązywania wszelkich życiowych problemów. Tymczasem w Polsce narazie NIE istnieje partyjny kandydat na prezydenta, który posiadałby taką wymaganą wiedzę i doświadczenie. Aby więc zaradzić owemu problemowi braku odpowiedniego kandydata, w styczniu 2015 roku zaoferowałem, że na przekór iż na stałe mieszkam w Nowej Zelandii, ciągle wystawię swoją kandydaturę w polskich wyborach prezydenckich – jeśli tylko znajdą się ochotnicy, którzy dopomogą mi w owych wyborach. Swoją ofertę w tej sprawie opisałem dokładnie na stronie internetowej o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”.

Niestety, moja oferta ze stycznia 2015 roku, że wystawię swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, NIE spowodowała zgłoszenia się minimalnie wymaganej liczby ochotników. Faktycznie do pomagania mi w owych wyborach zgłosiło się jedynie 5 osób. Tymczasem tylko aby uformować „komitet wyborczy” trzebaby zgłoszeń co najmniej 15 ochotników. Aby zaś zebrać „podpisy poparcia” niezbędne dla zakwalifikowania się jako kandydat w wyborach, konieczne byłoby zgłoszenie się około 200 ochotników do pomocy. W 2015 roku musiałem więc rozczarować wszystkich, którzy liczyli iż demokracja i system polityczny Polski zostaną udoskonalone na bardziej moralne i efektywne, czyli zmuszony byłem zarzucić swą próbę stanięcia do wyborów i wdrożenia w/w projektu sprawdzania i udoskonalania pod względem moralnym decyzji, działań i praw rządu.

Aczkolwiek może istnieć wiele powodów do tamtego braku wymaganej liczby zgłoszeń ochotników w 2015 roku, jedynym powodem na jaki ja mam wpływ, a stąd jaki ja sam mogę naprawić w przyszłości, jest zbyt krótki czas tylko jednego miesiąca, przez który informacja o moim projekcie umoralnienia i udoskonalenia demokracji i systemu politycznego Polski była propagowana w internecie w styczniu 2015 roku. Aby więc w przyszłości naprawić skutki zbyt krótkiego czasu propagowania, już w marcu 2015 roku zdecydowałem, że jeśli Bóg da Polsce i Polakom omawianą tu „drugą szansę” na poprawę swojej sytuacji, wówczas w następnych wyborach prezydenckich z 2020 roku będę próbował powtórzyć wdrożenie tego samego projektu umoralnienia, udoskonalenia i uefektywnienia demokracji i systemu politycznego. Podobnie też jak w 2015 roku, to powtórzenie rozpocznę od apelu o zgłaszanie się ochotników do pomocy przy wyborach, który to apel – zgodnie z harmonogramem z punktu #F2 strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, tym razem ogłoszony będzie wcześniej, bo już w dniu 7 listopada 2019 roku. Tę swoją decyzję z marca 2015 roku opisałem na stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Jeśli więc o tej decyzji NIE okaże się w przyszłości, że w niezamierzony sposób biegnie ona jakoś przeciwko dłogofalowym planom Boga dotyczącym Polski, wówczas opisująca tę moją decyzję strona o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” (o adresach podanych na końcu tego wpisu) będzie powtarzalnie udoskonalana aż do 2020 roku, oraz strona ta będzie nieustannie dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod aż dwoma adresami internetowymi – mianowicie pod adresem http://totalizm.com.pl/pajak_na_prezydenta_2020.htm oraz pod adresem http://pajak.org.nz/pajak_na_prezydenta_2020.htm . Ponieważ adresy te są też podane na ulotce z „Rys. #B1” owej strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, zainteresowanym czytelnikom proponuję wydrukowanie sobie owej ulotki, aby gdy właściwy czas nadejdzie przypominała im pod jaki adres mają zaglądnąć.

Gdyby faktycznie owa „druga szansa” była udzielona Polsce i Polakom, wówczas opisane powyżej wysiłki moralnego udoskonalania demokracji i decyzji rządowych stałyby się moim nadrzędnym celem działania – chociaż wcale NIE jedynym celem. Logika bowiem podpowiada, że do mojego programu wyborczego dla 2020 roku powinienem wówczas także starać się włączyć dodatkowe działania, których myślą przewodnią byłoby zapewnienie, iż moralnie poprawne udoskonalenia demokracji i działania rządu miałyby szansę na nabycie trwałego charakteru, a NIE być jedynie rodzajem tymczasowego ekspermentu. Projekty tych działań opisywałem już uprzednio na swej stronie z programem wyborczym dla 2015 roku – m.in. patrz punkty #B1 i #G3 ze strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Przykładowo, starałbym się wówczas przywrócić zdrowy balans pomiędzy naukowo (i świecko) zorientowaną ateistyczną oraz deistyczną edukacją, czyli zaincjować też program formalnego edukowania młodych ludzi w znajomości naukowych zasad, metod, narzędzi, wymogów i kryteriów „faktycznej moralności” wymaganej od ludzi przez Boga – poprzez urzeczywistnienie oficjalnego nauczania deistycznego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i deistycznej filozofii totalizmu w szkołach średnich i na uczelniach wyższych, dokonywanego równolegle z nauczanymi tam obecnie ateistycznymi poglądami i teoriami w rodzaju „teorii ewolucji” czy „teorii wielkiego bangu”. Starałbym się też zakończyć dotychczasowy monopol starej „ateistycznej nauki ortodoksyjnej” na badania naukowe i na edukację, stwarzając tej starej oficjalnej nauce faktyczną „konkurencję” poprzez powołanie co najmniej jednej „totaliztycznej uczelni”, która w całości bazowałaby swoje działania na zasadach „totaliztycznej nauki”, a stąd która w końcu zaczęłaby rozliczać starą „ateistyczną naukę ortodoksyjną” z kłamstw jakimi owa stara oficjalna nauka zasypuje obecnie całą ludzkość. (Na te kłamstwa oficjalnej nauki stara się zwrócić uwagę czytelników m.in. punkt #C4.7 ze strony „morals_pl.htm”, oraz punkt #K1.1 ze strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”.)

Z oszacowań nowej „totaliztycznej nauki” zdaje się wynikać, że w Polsce żyje obecnie około 160 osób o cechach tzw. „sprawiedliwych”. (Jakie zaś są to cechy, wyjaśniłem dokładniej w punkcie #I1 mojej strony o nazwie „quake_pl.htm”.) Dla wszystkich zaś owych „sprawiedliwych”, „moralność” jest najważniejszą sprawą ich życia. Stąd gdyby wiedza o opisywanym powyżej projekcie dotarła do nich wszystkich przed nadejściem 2020 roku, wówczas prawdopodobnie uzyskałbym 160 oddanych sprawie moralności ochotników do pomagania mi w wyborach prezydenckich. Niefortunnie, większość z nich należy do generacji jaka NIE używa komputerów. Aby więc wiadomość o opisywanym tutaj projekcie miała jakieś szanse dotarcia do nich wszystkich, już w marcu 2015 roku zdecydowałem się zainicjować długoterminowe propagowanie informacji, że taki projekt udoskonalenia demokracji i zamierzonego „przywracania moralności” do wszelkich decyzji, działań i praw rządu już istnieje, oraz że potrzebni są ochotnicy aby spróbować go wdrożyć w życie poprzez wybory prezydenckie 2020 roku. Jeśli więc czytelniku należysz do tych osób, których logika uznaje argumenty jakie przytaczam w niniejszym wpisie i na swej poprzedniej stronie wyborczej o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, jednak których sytuacja życiowa NIE pozwoliłaby dopomagać mi bezpośrednio gdyby Bóg dał Polsce i Polakom „drugą szansę” w wyborach z 2020 roku, wówczas sugeruję abyś chociaż starał się aktywnie upowszechniać jak możesz informacje o moich intencjach, opisane na stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”. Wszakże upowszechnienie owych informacji jest w stanie spowodować, że do 2020 roku być może dotrą one jakoś do owych około 160 „sprawiedliwych” obecnie zamieszkujących Polskę, a stąd że w 2020 roku być może zgłosi się już co najmniej 160 osób do pomagania mi w ówczesnych wyborach.

Oczywiście, 160 ochotników to nadal zbyt mało aby mieć pewność sukcesu w wyborach z 2020 roku. Wszakże jedynie zbieranie podpisów na „listach poparcia” w normalnych warunkach wymagałoby ponad 200 ochotników. Dlatego tym którzy czytają niniejsze słowa proponowałbym aby rozważyli, czy pozostawanie biernymi w tej sprawie faktycznie leży w ich interesach. Wszakże kiedy owych 160 „sprawiedliwych” ochotników realizowałoby gro najtrudniejszych zadań, w ograniczonym zakresie w 2020 roku praktycznie każdy Polak mógłby ich wesprzeć jakąś własną niewielką kontrybucją do owego dopomagania – np. tylko zbierając podpisy, albo tylko drukując i rozwieszając w swojej okolicy kilka ulotek pokazanych na „Rys. #B1”, czy np. już w trakcie kampanii wyborczej organizując publiczne spotkanie wyborców ze mną. Wszakże historia nam zdaje się podpowiadać, że niemal z pewnością kiedyś nadejdzie czas kolejnego rozczarowania się – tym więc razem wyborami z maja 2015 roku. (Ja wierzę, że rozczarowanie to z pewnością nadejdzie – w obecnym bowiem systemie politycznym Polski wybory są zdolne aby wymienić jednego polityka na innego, jednak NIE są w stanie udoskonalić całego obecnego systemu demokracji, tak jak wdrożenie opisywanego tu mojego projektu jest zdolne system ten udoskonalić.) Z kolei rozczarowanie każdymi wyborami ma potencjał aby dodatkowo spiętrzyć poziom spełecznego niezadowolenia i frustracji. Co gorsza, w miarę jak czas upływa, coraz głębsze zapadanie się ludzkości w obecną epokę „neo-średniowiecza” (opisywaną w punkcie #A3 mojej strony o nazwie „humanity_pl.htm”) też zapewne zacznie coraz poważniej doskwierać wszystkim ludziom. Wszystko to razem wzięte nakłania, abyś czytelniku ponownie rozważył, czy gdyby Bóg dał jednak Polsce i Polakom „drugą szansę” w 2020 roku (tak jak opisałem to we wstępie do strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”) – co m.in. pozwoliłoby aby mój apel o zgłaszanie się ochotników też otrzymał „drugą szansę” na ponowne pojawienie się w dniu 7 listopada 2019 roku, to czy zgłosiłbyś się wówczas czynnie jako ochotnik do pomocy, czy też i tym razem ograniczyłbyś się do biernego przyjmowania tego, co odmawiający uznania mechanizmów moralnych politycy jednokierunkowo zaaplikują tobie, twoim najbliższym, twoim potomkom, oraz wszystkim współmieszkańcom twojego kraju.

* * *

Powyższy wpis stanowi adaptację punktu #G1 z mojej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” (aktualizacja z dnia 25 marca 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://artefact.uhostall.com/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://cielcza.5GBFree.com/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://bobola.net78.net/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://pajak.org.nz/pajak_na_prezydenta_2020.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższym adresie nazwy strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „telekinetyka.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/pajak_na_prezydenta_2020.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/telekinetyka.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #257). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. Czasami coś uniemożliwia pierwszą próbę otwarcia tego bloga wyświetlając np. wiadomość „This webpage is not available”, lub wiadomość „No data received”. Jeśli więc blog ten NIE otworzy się przy pierwszym wywołaniu, powtórz wywołanie, a zapewne otworzy się za drugim lub kolejnym razem.

#256E: The analogy of collapse of a flourishing „Antiquity” into the darkness of the „Middle Ages”, explaining how on 11th September 2001 from a thriving „technocracy” of the 19th and 20th century, the humanity rolled down into the current, dark „neo-medieval epoch” (po polsku poniżej)

2015/03/10

Motto: „It is easier to lie to people, than to prove to them, that they are being lied to.”

In schools they teach us, that in the course of history the humanity formed for itself several different „existential conditions”, which generally are called historical epochs or historical periods – while which conventionally are subdivided into prehistory, antiquity, the Middle Ages, the modern times, and the contemporary times. Unfortunately, neither the names of those epochs, nor alleged dates and events forming the boundaries between them, do NOT tell us anything about the physical causes of mutual differences between these „existential conditions”, nor about their characteristics. As such, they are quite deceptive and useless, because they do not allow us to identify the characteristics of the period in which we live today, do NOT provide analogies to develop forecasts and predict what threatens us because the future is to bring it, and do NOT give us to the hand an opportunity to defend us from, and to change, of whatever the most unpleasant is coming. Therefore, in this post and in „part #K” of the web page named „tapanui.htm”, I am to ignore that previous „scholarly” classification of historical eras and epochs developed by the old „atheistic orthodox science” – about which the item #C4.7 from my web page named „morals.htm” explains, that everything that today’s science is officially stating is an immoral kind of lie, which in the future will certainly require changes, while the „fruit” of which in the meantime is to work to the detriment of the people affected by this lie. Thus, instead of this „scholarly” classification, I will introduce here a new classification for the three eras and epochs, which in schools are called the Middle Ages, modern times, and contemporary times. (The „prehistory” and the „antiquity” eras I am to leave here without change – only that the conventional boundary between these two I move to the date of the biblical flood about 4000 years ago, when God changed the time by which people live and age, from the pre-flood so-called „irreversible absolute time”, into the current „reversible software time” described, amongst others, in items #C4 and #C4.1 from the web page named „immortality.htm”, as well as in the introduction and in item #G4 from the web page named „dipolar_gravity.htm”. However, my new explanations for the eras about which the old official science misinforms us and lies to us under these misleading names of the „prehistory” and the „antiquity”, I already illustrated and described in more detail in the so-called „Periodic Table of Epochs in the History of Mankind” – which table is already shown and described as „Table #A1” in item #A3 from my different web page named „humanity.htm”. I also summarized briefly these two old eras below in the next paragraph.) Namely, the time period covered by these three eras of the „Middle Ages”, „modern times” and „contemporary times”, I am to subdivide here into five periods, or epochs, which in this post I am to call „medieval epoch”, „renaissance epoch”, „technocracy epoch”, „fanaticism epoch” and the current „neo-medieval epoch”. (In the abovementioned „Periodic Table of Historical Epochs” that I developed, these epochs can be named slightly differently for a better description of historical situations that they represent.) On the other hand, for the alleged boundaries between them, I am to accept physical events that caused the actual revolutions in human „existential conditions”. And so, for the beginning of „medieval epoch” I am to accept the date of explosion near Tapanui in New Zealand, that occurred on 19th of June 1178 and is described on the web page named „tapanui.htm”. In turn the „medieval epoch” itself, together with a preceding period of „ancient fanaticism epoch”, I am to join to the „ancient” era, so that it constitutes the last epoch of the full cycle of antiquity, which was started from the „ancient renaissance” of mankind after the biblical flood, and then experienced the golden age of „ancient technocracy” of Babylonia and the Roman Empire, to finally experience the downfall caused by religious fanaticism initiated by the Popes and finally drown in the blood and murderous chaos of the „medieval epoch” (by the official science called the „Middle Ages”). In turn for the end of the „medieval epoch” and the beginning of the „renaissance epoch”, I am to accept the discovery of America by Christopher Columbus in 1492. (I should also remind here, that according to the latest historical research described in item #I4 from the web page named „mozajski_uk.htm”, Christopher Columbus was the son of coward Polish King Wladyslaw of Varna.) In turn to the „renaissance epoch” itself, I am assigning the status of initial epoch of the still ongoing cycle of „modernity era”, to which apart from the „renaissance epoch” belong also the „technocracy epoch” and the „fanaticism epoch”, and which cycle of „modernity era” will end only at the end of the filled with chaos, anarchy, destruction, suffering and bloodshed the currently ongoing „neo-medieval epoch”. For the end of „renaissance epoch” and the beginning of „technocracy epoch” I am to accept the invention of the steam engine and the first undertaking of the construction of railways in the late 18th and beginning of 19th century. In turn for the end of the „technocracy epoch” and the beginning of the „fanaticism epoch” I am to accept the alleged year 1992 – when the former Yugoslavia disintegrated into a number of smaller countries. Finally, for the boundary between the „fanaticism epoch” and the current „neo-medieval epoch” I am to accept the apparent date of the collapse of WTC skyscrapers in New York on 11th September 2001. Of course, while accepting these physical events for the boundaries between epochs described herein, at the same time we must remember, that for all phenomena and events that affect people, always at the same time are generated at least three very different kinds of evidence, which explain how these phenomena or events were caused – so that every person or institution, depending on its own outlook, can pick to explain for itself a given phenomenon or event with this kind of evidence, which suites him or it the most. In other words, for everything that affects people, always available is the evidence which documents that it is caused either (1) by God, or (2) by the intelligence other than divine (e.g. by evil UFOnauts), or (3 ) by mindless mechanisms of the action of nature – as I already mentioned this, among others, in item #I1 from the web page named „tapanui.htm”, while I described in detail, among others, in item #C2 from a different web page named „tornado.htm”. The introduction of the above new classification for the discussed here historical epochs allows us to detect and to explain precisely in this post, that in fact what we see around us today is a modern recurrence of the „medieval epoch”, means that now is just starting the „neo-medieval epoch”, which is to lead our civilization to oppression, suffering and chaos that humanity already knows well from the original „medieval epoch”, and which – if we do NOT take the intended fight with it, then just left for itself it may last even as long as the original „medieval epoch”, means last a period of up to about 300 years – unless, of course, the humanity manages to motivate itself for stopping playing with the immoral nuclear energy, for the introduction of the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm to the official and compulsory education in secondary schools and at universities, and for building my Magnocraft.

At this point it is worth to add, that the introduction of the above my new classification for historical epochs, creates far more possibilities than just empirical determination and confirmation that the humanity is experiencing currently the initial years of a more degenerate repetition of the „medieval epoch” – which repetition recently begun the epoch that I call here the „neo-medieval epoch”. This is because the new classification reveals to us also the fact, that the characteristics of all historical epochs God also controls on the principle of „periodicity”, or „cyclicality” – just as God does it, for example, with the inventions of propelling devices. In turn, this „periodicity”, or „cyclicality” in the divine control over the inventions of propelling devices, I discovered and described precisely already in 1973, while illustrated it with the help of my „Periodic Table”, also known as the „Cyclic Table” – the descriptions of which are provided, amongst others, in items #B1 to #B4 from my web page named „propulsion.htm”, and also in chapter B from volume 2 of my monograph [1/5]. Therefore, the use by God of the same principle of „periodicity” or „cyclicality” to control over the course of historical epochs allows me now (and allows also all of us) to NOT only accurately describe historical epochs that have passed (and also to describe accurately the „neo-medieval epoch” in which we live right now), but in addition it allows me to create a kind of the „Periodic Table for Historical Epochs” – which precisely illustrates and explains to us which epochs are still come to Earth in the future (this table is described and illustrated in item #A3 from my different web page named „humanity.htm”.) According to this my „Periodic Table for Historical Epochs”, after the current „neo-medieval epoch” come to Earth the next „neo-renaissance epoch”, which is to initiate the last cycle of civilizational advancement of the mankind. In turn the alleged boundary between the current „neo-medieval epoch” – which is to end the cycle of four epochs of the current „modernity era”, and the „neo-renaissance epoch” – which is to initiate the cycle of last 4 epochs of the mortal humanity, will be the date of construction of my starship called the Magnocraft. After all, the putting of the Magnocraft to common use is to open to the humanity the true space exploration – similarly like the discovery of America by Columbus has opened up for mankind the true exploration of Earth. A primitive „space exploration” with the use of immoral rocket propulsion systems, which we recently witnessed, is only a „neo-analogy” to the ancient expeditions of the kind of settlement of Greenland by Vikings – which history and „fruits” are described in more detail in my monograph [5/3], or the kind of ancient visits of Chinese to New Zealand – which is described on my web page named „newzealand_visit.htm”. (Note that according to my analysis that I described in item #H1.1 of my web page named „prophecies.htm”, the country which as the first in the world is to build my Magnocrafts, will be Korea – which event immediately is to lift Korea to the role of the last country-leader of the world.) After the „neo-renaissance epoch” will come to Earth the „neo-technocracy epoch”, and after that one comes the „neo-fanaticism epoch”. In turn the border between the „neo-renaissance epoch” and the „neo-technocracy epoch” will be the construction of the first Time Vehicle of my invention. The period of „neo-fanaticism” will be the last epoch on present Earth – unless we subdivide it into even smaller sub-epochs. At the end of this last epoch, in which people are to widely use my Time Vehicles, according to the hints contained in the Bible, onto the Earth will arrive what in the Apocalypse of St. John, verses 14:14-20, is called the „Harvest”. In the result of it, people who are to live then, will be „harvested” similarly as wheat is mowed during human harvests to allow the separation of wheat from the chaff and straw, means the people moral enough to be suitable for the life in the next physical world (that God is to create in the future ), are to be separated from the immoral people who are unable to participate without causing problems in a society with a higher level of advancement from their own level, and thus must be annihilated. So this „Harvest”, in addition to the current „neo-medieval epoch”, the actual „medieval epoch”, and the days of Noah, will be the last period of mass death and destruction of the humanity. After that „Harvest” there will be the end of the current physical world. According to my calculations described, amongst others, in item #N1 from the web page named „quake.htm” and item #C4 from the web page named „immortality.htm”, this end of world will occur either in 2656, or soon after 2656. (In order to learn the rest of the issues related to this topic, I invite you to read my description of the abovementioned „Periodic Table for Historical Epochs” from item #A3 of my web page named „humanity.htm”.)

From the historical analysis of „existential conditions” of humanity emerges clearly a shocking picture, how after the bloom and accomplishments of the „antiquity era”, starting from 19th June 1178 AD to the Earth began to gradually arrive the dark ” medieval epoch”. In turn the memory of our parents and grandparents, as well as our own current life experiences, clearly reveal to us, that this cycle of historical downfall of „antiquity” into the „Middle Ages” was repeated exactly in the 19th, 20th and 21st centuries. Namely, once again, after the bloom of our civilization during the „technocracy epoch” which prevailed on the Earth in the 19th and 20th centuries, starting from the time of the collapse of WTC skyscrapers in New York on 11th September 2001, our Earth rolls down increasingly faster into the dark period of the current „neo-medieval epoch”, the beginnings of which we already see today around us. In turn the fact that the prevailing today „neo-medieval epoch” is characterized by a non-accidental resemblance to original „medieval epoch”, I already documented with the evidence provided in item #K4 from the web page named „tapanui.htm”. Of course, what we see around us today, means the immorality, selfishness, murder, exploitation, deception, suffering, shallowing of education, hopelessness, ugliness, revolts, fanaticism and distortion of religion, wars, etc. – represents mainly the „effects” of the incoming dark period of the current „neo-medieval epoch”. But the physical „cause” for the arrival of the current „neo-medieval epoch” is hidden from us. However, this physical cause may be deductively determined by comparing the essential feature of the events that resulted in finishing the both, a flourishing period of „ancient era” as well as concluded the flourishing period of „technocracy” that prevailed on Earth throughout the 19th century and until almost the end of the 20th century. I have already completed these deductions and described them in items #K2 and #K3 from the web page named „tapanui.htm” – here I only emphasize their outcome. As it turned out, that physical event which ended the „ancient” glory was just the explosion near Tapanui described on the web page named „tapanui.htm”, which took place on 19th June 1178. In turn the events with the physical effects similar to that Tapanui explosion, but which took place about 800 years later, and thus which collapsed the flourishing of humanity during the similar to ancient times the blooming period of „technocracy epoch” from 19th and 20th centuries, were the explosions of nuclear bombs (mostly testing ones), the first of which took place in 1945, but which from time to time are repeated even now. This is because the common and devastating feature of this former Tapanui explosion and the present nuclear bomb blasts, is that they all emit a highly destructive to the human psychology the so-called „telepathic noise”, which resonates later for centuries in the matter of Earth – similarly like sounds resonate in the resonance cavity of a violin, wreaking havoc on the psychology of the whole of humanity and causing the mental degeneration similar to the medieval one that people now can see in the world, and that should be openly called the „neo-medieval”. (Note that the absolute harmfulness of consequences of nuclear explosions is also indicated by religious analysis based on the words of Jesus quoted in the Bible and described in item #C4.7 from the web page named „morals.htm”.)

I discovered the fact of the devastating impact of the „telepathic noise” on human psychology, while I was completing the research on consequences of the „Tapanui explosion” described on the web page named „tapanui.htm” and also referred to in the above-mentioned item #C4.7 from the web page „morals.htm”. Thus, starting from the time of my first monograph on the Tapanui explosion published in 1989, I tried to direct the attention of people, that to Earth is coming the dark „neo-medieval epoch” with all the „pleasures” that we know from the history of previous „medieval epoch”. Thus, since 1989 I constantly warn people in my publications, that the time is coming when the humanity will undergo the extensive mental degeneration and savagery. Means, I warn people, that onto the Earth is coming the dark time, when people start to kill each other and cheat. When countries will disintegrate, because everyone will try to satisfy his/her private ambitions. When chaos, famine, anarchy, destruction and depopulation will continue to build up in ever increasing number of countries. When plagues and diseases will appear in confronting which our doctors will become helpless. When ugliness becomes an art, while artists will be outdoing each other in the creation of increasingly more ugly „works” – as we already now can see it in almost every contemporary artistic creation. When the inventiveness is to disappear, and it becomes a great achievement if someone manages to improve even a little bit whatever is already known for centuries. When people focus all their energy on building and improving instruments of death – such as in the Middle Ages were e.g. „crossbows”, while in the current „neo-medieval epoch” are e.g. „rockets”. (On the subject of immoral sources, origins and traditions of rockets I am explaining a bit more in item #C4.7 from my web page named „morals.htm” – stressing in there that everything that originates from the immorality, yields later only the „bad fruit” which only harm the humanity.) When even religions will undergo the degeneration and distortions, and are to show their worst side, again initiating religious persecution and fanatical behaviours similar to the medieval Crusades, the Inquisition, and the burning at the stake. This another dark period in the history of Earth officially began on September 11, 2001, with the exploding of New York WTC skyscrapers – means began 12 years after I already predicted and described in my publications the not-too-distant arrival of this dark epoch. However, it will still be constantly deepened, and what we see on Earth today is only the beginning. This is because come also times which are foretold by old Polish prophecies, while which I described in items #H1 to #H4 from my web page named „prophecies.htm”. So in order to more accurately predict and know what awaits us in the further parts of the already started present „neo-medieval epoch”, let us first learn precisely what was the original „medieval epoch”.

If we ask a theoretically taught professional scientist, what were these so-called „Middle Ages”, then he/she is to provide us with some cleverly sounding, although saying nothing to us definition in which is emphasized a duration of time in the Earth’s history, during which this medieval period prevailed. But if we think about it thoroughly, then the essence of the „Middle Ages” was not a time in which it occurred, but the almost proverbial behaviours of people who at that time lived on Earth. This is because people of the „medieval epoch” behaved quite differently than in other epochs on Earth. Words which could correctly describe their behaviour are: immorality associated with religious fanaticism, abnormality, cruelty, psychopathology, deviations, greed, selfishness, lust for power, etc. Therefore, the correct definition of „medieval epoch” should place emphasis just on these deviated behaviours of people. Means, it should state, for example, that the term „medieval epoch” is assigned to the period in human history, during which behaviours of people were characterized by a number of glaring abnormalities demonstrating that people were ruled by feelings, emotions, desires, etc., not by understanding, knowledge, logic, deductions, or other qualities of their intellects – and which abnormalities of behaviours most strongly manifested themselves in the area of morality, relating to others, their value system, religion, taste, sense of beauty, art, inventions, education, etc. In other words, if the definition of „medieval epoch” is developed by present practicing psychiatrists, instead by arm-chair historians, then they would state that this was a period in the history of Earth, when almost all people were „mentally ill” with various forms of „psychopathy”.

If we try to look here at examples of medieval deviations in the behaviour of people of that dark epoch, then the most representative of these would include: the continuous wars, social terror, spreading cruelty, religious hysteria and fanaticism, greed of the powerful, disregard of the common people and the general decay of dignity, persecution, shalowness of education, darkness, decay of culture, deviations of artistic taste, ugliness of works of art, the collapse of health (e.g. the famous epidemics), a decrease in human fertility and the rapid population decline, the total extinction of many known families and dynasties, anarchy and decentralization tendencies (eg. disintegration of empires into small countries), etc., etc. These deviations prevailed then in practically the entire planet – including islands that were isolated from the rest of the world, such as New Zealand (where in the medieval epoch the cannibalism emerged). This means that the reasons for these abnormal behaviours were global in nature – i.e. just like the one that characterize the abovementioned „telepathic noise”. Of course, as our civilization sinks deeper and deeper into the darkness of the current „neo-medieval epoch”, the deviated nature of medieval behaviours shocks us less. However, when we compare the both, what has happened in the original „medieval epoch” as well as what begins to happen today, with behaviours that were considered normal in the heyday of „technocracy epoch”, then it is clear how much the „telepathic noise” can deviate the human psychology. Here are some examples of present human behaviours derived from the „medieval epoch”, and in that dark epoch considered as normal, which, however, still in the 1980s (that is only about 30 years ago) would simply be NOT acceptable, though modern varieties of which seem to also gradually cease to surprise us already currently: (a) a husband testifies against his own wife in Inquisition, accusing her of witchcraft, (b) a brother kills a brother for a throne or inheritance, (c) a sister is given to the enemy to earn a few years of peace, (d) the distortion of the sense of beauty in medieval painters and musicians cause, that artists fill their paintings with deformed monsters instead of beautiful people, while medieval music has the ability to make crazy even the today’s admirers of styles of the „heavy metal” kind.

If also today we look around the world, all those medieval trends are beginning to appear again. For example, I am NOT able to listen to music that is loved by today’s youth, without feeling disgust – while that youth has so much distorted its musical taste that is unable to appreciate the value of music from the „technocracy epoch” that is provided e.g. on my „playlists” from the web pages named „p_e.htm” or „p_instruction.htm”. Or, for example, how shocks us a simple comparison of today’s character, level and content of the education of youth, with the education of still not so distant „technocracy epoch” – as I am comparing the education in these two epochs at the beginning of item #E1 from my web page named „rok_uk.htm”. After all, until recently schools and universities actually taught what young people should know – while today these young people and their hysterical mothers dictate to teachers and to schools what truths they are allowed to disclose in the classrooms. And we must remember that we are only at the beginning of the „neo-medieval epoch”, hence this process of degeneration of education will deepen. Of course, about the increasing immorality, discord, wars, riots, epidemics, religious fanaticism, etc., I do NOT need even dwell here. So one must be completely blind to NOT note that the „neo-medieval epoch” is progressively choking the Earth and humanity with the iron grip of its reign.

However, in spite of the depressive nature of what was explained here, the determination of these facts gives us also a number of benefits. The most fundamental of these is, that already now it opens for us the ability to accurately and in the mobilizing people way name and define the period in history into which the humanity entered since that alleged date of September 11, 2001. (After all, typically, properly assess and name a given period in history, are only able people living in the subsequent periods.) As it turns out, the definition of the currently reigning „neo-medieval epoch”, is almost NO different from the definition of the original „medieval epoch” already provided above. For example, this definition could sound as follows: the name of the „neo-medieval epoch” is assigned to the current period in the history of mankind, officially launched on 11th September 2001, during which the human behaviour is characterized by a number of glaring abnormalities demonstrating that people mainly are governed by their feelings, emotions, desires, etc., not by understanding, knowledge, logic, deductions, or other qualities of their intellects – and which abnormalities are most visible in the area of morality, relating to others, value system, religion, taste, sense of beauty, art, inventions, education, etc. But most importantly, one does NOT need to wait until next epochs when some historians could have tried to convince us about the correctness of the definition and the name of the current „neo-medieval epoch”. After all, it is enough that each one of us looks around carefully and checks what is actually happening in the world today – and in this way gets his/her own private evidence that in fact we already live in the „neo-medieval epoch”.

In turn, the right naming and defining of the period in history into which we recently dived, has this advantage that it allows us to identify the causes and characteristics of it. This in turn allows us to develop ways and means of our defence against what most unpleasant for us this period is foretelling. These methods and means I described theoretically in more in details in items #K5 to #K8 from the web page named „tapanui.htm”. Also since a longer time I continually take practical attempts to implement them in practice. However, according to the English proverb, everything can be implemented either in an „easy” way, or in a „hard” way – for details see item #G3 from my web page (available in Polish only) named „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. I previously tried to implement our defence in that „hard way”, i.e. through education, explaining, discussing, writing, publishing, appealing, etc. Today, unfortunately, I have NOT enough time left which would be required to continue my implementations of the defence against the consequences of „neo-medieval epoch” on this „hard way”. Thus, relatively recently I decided to attempt an „easier” and faster ways of these implementations. The first of these attempts, described in item #P5.1 from my web page named „quake.htm”, I made back in 2011. It boiled down to my proposal addressed to the New Zealand city of Christchurch, that I use the method based on morality to end the series of thousands of earthquakes that tormented and ruined this city and mentally tortured its people. However, that my suggestion was ignored, while the city of Christchurch preferred rather to choose the continuation of its suffering and the possibility that in the future they may meet with even something more terrible. So another my attempt I made in 2014 and in 2015, while I described it in my English web page named „pajak_for_mp_2014.htm” and in my Polish web page named „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. It boiled down to me having a go at winning the election for a significant position in the government, from the authority of which position I could then more easily carry out the required reforms, such as the persuasion of secondary schools and universities to include an official and compulsory education on my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity, and the compulsory teaching of foundations of the philosophy of totalizm. After all, when the human eyes are open with truths contained in this theory and philosophy, the required changes of attitudes and human behaviours would appear by themselves. Unfortunately, the results of these my attempts and efforts again proved inadequate, while it is NOT known if God chooses to give the humanity another similar chance in the next election, by allowing the countries to NOT be overcome with chaos, anarchy, hunger and death by that time, plus by allowing me to live to these elections and still maintain relatively good health and effectiveness of the mind.

So is there any way that the humanity itself manages to avoid drowning in a sea of chaos, anarchy, suffering, blood and death – the already not-too-distant arrival of the flood of which in next stages of the current „neo-medieval epoch” promise NOT only old Polish prophecies and my research on the telepathic noise, but increasingly more openly announce even some professional scientists. It turns out that YES, indeed, there is a way to avoid what is coming – which fact I try to explain in more detail in item #K8 from the web page named „tapanui.htm”. In particular, it would require, amongst others, that there are some leaders who would persuade the entire humanity to immediately abandon all nuclear weapons tests, and even better to abandon almost all forms of „fun” with highly immoral nuclear energy – as emphasizes item #C4.7 from my web page named „morals.htm”. In turn in general this way would require doing what in the Bible is explained, that the residents of the city of Nineveh did (see the Bible, the Book of Jonah, verses 3:4-10), means the abandoning of old ways by most of people, and making an effort to follow in doing everything in a „pedantically moral way” – as requires it from us the Bible and the philosophy of totalizm. That way of avoiding of whatever is coming I already described in detail, among others, in item #K8 from the web page named „tapanui.htm” and in a number of other my web pages – for example see item #J1 from my English web page named „pajak_for_mp_2014.htm”, items #A4 and #G3 from my Polish web page named „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, or items #C4.7 and #C4.2 from my web page named „morals.htm”. In turn the first step towards the launch of that way would be the relatively easy introducing of my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity, and also the philosophy of totalizm, to a compulsory education in secondary schools and at universities – so that the knowledge represented by them could „open the eyes of people” and was able to balance the evil dilated by immoral monopoly of present official human science. Unfortunately, in order such an avoidance could became possible, most of people would need to want the avoidance of whatever is coming to them – while people are so preoccupied with their own „navels”, that they do NOT notice the black clouds and lightnings which already are gathering over their heads, nor they want to listen to the voices calling for repentance and reason. Only a few people actually reads what I am explaining here and then examines with their minds the evidence that I present here. Therefore my advice to the reader of these words sound like that English proverb: hope for the best, but prepare for the worst – as it is explained, amongst others, in item #T1 from my web page named „solar.htm”.

* * *

The above post is an adaptation of item #K1 from my web page (in the English language) named „tapanui.htm” (updated on 10 March 2015, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „tapanui.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/tapanui.htm
http://cielcza.5GBFree.com/tapanui.htm
http://artefact.uhostall.com/tapanui.htm
http://telekinesis.esy.es/tapanui.htm
http://bobola.net78.net/tapanui.htm
http://totalizm.com.pl/tapanui.htm
http://tornado.fav.cc/tapanui.htm
http://pajak.org.nz/tapanui.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic web pages – including web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „tapanui.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „humanity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/tapanui.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/humanity.htm .

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #256E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak