Archive for Lipiec 2015

#261: Najważniejsza rada totalizmu: NIE daj się zwieść krótkoterminowymi następstwami działania „pola moralnego” jakie zdają się „nagradzać niemoralność” zaś „prześladować moralność”

2015/07/20

Motto: „Czy cię NIE zastanowia dlaczego życie ludzi jest formowane w jeden długi łańcuch wymagań, lekcji, testów i egzaminów moralnych? Wszakże nieustające lekcje, testy i egzaminy mogą mieć tylko jeden cel – mianowicie wybranie nielicznych najlepszych ze sporego grona wyróżniających się.”

Ja sam NIE mogę wyjść z podziwu nad genialnością zaprogramowanej przez Boga tzw. „zasady przeciwstawności (odwrotności) krótkoterminowych i długoterminowych skutków działania pola moralnego” – odkrytej dopiero przez filozofię totalizmu i skrótowo podsumowanej w punkcie #H2 strony o nazwie „totalizm_pl.htm” (której adresy przytoczone są przy końcu tego wpisu), zaś dokładnie opisanej m.in. w punktach #C4.2.1 i #C4.2 strony „morals_pl.htm” i zilustrowanej na „Rys. #I1” ze strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm”. Ta przeciwstawność (odwrotność) pozwala bowiem aby w krótkoterminowym działaniu mechanizmów moralnych wszystkim niecierpliwym i zaślepionym wydawało się iż „niemoralność popłaca”, jednocześnie jednak aby w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych sprawiedliwość została przywrócona ponieważ niemoralnie postępujący ludzie są surowo karani, zaś moralnie postępujące osoby są sowicie wynagradzane. W rezultacie ta odwrotność krótkoterminowego i długoterminowego działania „pola moralnego” pozwala Bogu szybko klasyfikować poszczególne osoby i intelekty zbiorowe do grupy moralnych lub niemoralnych (poczym systematycznie ich traktować tak jak wyjaśnia to punkt #C4.7 ze strony „morals_pl.htm”), a ponadto sprawdza naszą gotowość do przyjmowania lekcji moralnych i ich wdrażania w życiu, testuje ona spostrzegawczość, inteligencję i dedykację ludzi, sprawdza kto się nadaje do przyszłego współżycia z Bogiem, kto zaś systematycznie łamie kryteria moralne i stąd musi być przedwcześnie usunięty z tego świata zgodnie z opisywaną w punkcie #A2.7 strony „totalizm_pl.htm” tzw. „zasadą wymierania najniemoralniejszych”, itd., itp. Dlatego z uwagi właśnie na ową odwrotność, kiedy czynisz cokolwiek moralnie poprawnego, wówczas raczej bądź zadowolony i traktuj to jako „dobry omen” jeśli natychmiastowo (tj. w trakcie realizowania danej działalności zgodnej z kryteriami moralnymi) natykasz się w tym na najróżniejsze przeszkody i problemy. Natomiast zacznij działać bardzo ostrożnie i rozważnie (nawet do decyzji zarzucenia danej działalności), kiedy cała realizacja danej działalności idzie ci „jak z płatka” i jeśli wszystkie okoliczności zdają ci się pomagać w tym co czynisz oraz natychmiast nagradzać cię za to co czynisz – czyli kiedy zachowanie pola moralnego sugeruje, iż właśnie postępujesz niemoralnie. Powody dla których udzielam ci tu takiej rady poznasz po dokładnym poczytaniu m.in. w/w punktów #C4.2.1 i #C4.2 ze strony „morals_pl.htm”, a także po przeczytaniu innych totaliztycznych opracowań ilustrujących przykładami i wyjaśniających działanie „pola moralnego”, np. punktów #N1 oraz #B5 i #F3 strony o nazwie „solar_pl.htm”, punktów #B4 i #C2 strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, punktu #I2 strony o nazwie „bitwa_o_milicz.htm”, itd., itp. Tutaj wyjaśnię jedynie, że w świecie rządzonym przez wszechmocnego i wszechwidzącego Boga „niemoralne postępowanie” nigdy NIE popłaca, bowiem wszelkie pozorne korzyści, jakie w krótkoterminowym działaniu pola moralnego zdaje się przynosić łamanie kryteriów moralnych, są starannie unieważniane w długoterminowym działaniu tegoż pola moralnego, jednocześnie zaś ulegają dodatkowemu wyeskalowaniu owe problemy jakie dane niemoralne postępowanie miało rozwiązywać – jako doskonałe przykłady takiego unieważniania pozornych korzyści niemoralnego postępowania oraz eskalowania problemów jakie miało ono rozwiązywać, rozważ następstwa niemoralnego wprowadzenia do użytku pestycydów, antybiotyków, oraz teorii względności opisywane w punkcie #J1 mojej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm”. Stąd jedynym ludzkim postępowaniem, jakie faktycznie przynosi trwałe korzyści, jest postępowanie pedantycznie zgodne z kryteriami moralności (tj. moralne) – po wyjaśnienia patrz punkt #A4 ze strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, lub punkt #B4 ze strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”.

Narazie tylko nieliczna garstka osób zadała sobie trud poznania potężnych narzędzi, które Bóg stworzył aby móc precyzyjnie sterować dosłownie każdą sekundą życia każdego człowieka. Narzędzia te odkryte zostały dopiero niedawno dzięki użyciu odmiennych metod badawczych nowej „totaliztycznej nauki” – zaś opisane pod nazwami „omniplan” oraz „nawracalny czas softwarowy” m.in. we wstępie i w punkcie #G4 mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, a także w punktach #C4 i #C4.1 innej strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Nawet jednak i bez znajomości owych potężnych narzędzi Boga, ciągle co bardziej spostrzegawcze osoby z czasem odnotowują, że życie każdego człowieka wykazuje zbyt wiele regularności i podobieństw aby być rządzone jedynie „czystymi przypadkami” – tak jak nam to błędnie wmawia dzisiejsza oficjalna nauka. Wszakże czyste przypadki NIE są np. w stanie spowodować, że praktycznie każda osoba doznaje w przybliżeniu podobną ilość szczęścia i powodzenia oraz nieszczęść i problemów – i to niezależnie od posiadanego bogactwa czy władzy, że wszystkie dotykające nas wydarzenia mają charakter lekcji moralnych, ani że losy każdej osoby są sterowane poziomem zdania przez nią egzaminów moralnych. Wszystko zaś to razem wzięte dodatkowo potwierdza prawdę o jakiej ostrzegam w motto do tego wpisu – mianowicie, że warto poświęcić moralności najwyższą naszą uwagę, bowiem sposób jej wpływu na nasze życie dowodzi, iż służy ona ogromnie ważnemu wyborowi nielicznych najlepszych ze sporego grona i tak już znacznie doskonałych. Tam zaś gdzie ma miejsca taki wybór, istnieje też pewność, że ma on służyć równie istotnym późniejszym następstwom.

Poznając powyższe kategoryczne ustalenie „filozofii totalizmu”, że „niemoralność nigdy NIE popłaca” oraz ustalenie nowej „totaliztycznej nauki”, że „niemoralność jest jednym z narzędzi używanych do wychowywania ludzi i do egzaminowania ich przydatności do boskich celów”, czytelnikowi zapewne zaraz nasuwa się pytanie „dlaczego w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi celowo zamyka oczy na prawdę i wybiera nieracjonalne wierzenie, iż w życiu warto postępować niemoralnie?” Odpowiedź na to pytanie jest równie złożona jak ów przysłowiowy „węzeł gordyjski”. Wszakże aby na nie poprawnie odpowiedzieć, musimy zaaprobować m.in. to co szczegółowo wyjaśniam w punkcie #B1.1 strony „antichrist_pl.htm” – mianowicie, że Bóg celowo tak projektuje nasze życie, aby nas wychowywało na „żołnierzy Boga” przy użyciu owej boskiej „zasady odwrotności”, oraz że wszystkie wydarzenia jakie nas w życiu dotykają z góry są tak zaprojektowane, aby służyły nam za „lekcje moralne” wyrabiające w nas trwałe nawyki moralnie poprawnych zachowań, oraz aby testowały (egzaminowały) poziom na jakim już wdrażamy zasady moralnego postępowania. Niemniej ciągle postaram się tutaj chociaż „przeciąć” ten „węzeł gordyjski” i ukazać czytelnikowi co na niego się składa. Oto więc najpowszechniejsze działania wychowawcze i późniejsze testy i egzaminy moralne jakim nieustannie jesteśmy poddawani (chociaż większość z nas NIE ma najmniejszego pojęcia o ich istnieniu), uzupełnione o moje krótkie wyjaśnienia „dlaczego” każdy z nich musi sprawiać wrażenie jakby nagradzał niemoralność a karał moralnie poprawne działania:

1. Test na respekt dla moralnych tradycji. W mojej opinii pierwszym powodem coraz powszechniejszego dzisiaj błędnego wierzenia, że „niemoralność popłaca”, jest test na nasz respekt dla moralnie poprawnych tradycji. Przykładowo „zabawki”, które nasi przodkowie musieli dopiero powynajdywać, bowiem do niedawna ich jeszcze NIE było (np. komputery, komórki, kolorowa telewizja, odrzutowce, samochody, itp.), są użyte w tym teście do olśnienia i wmówienia dzisiejszym generacjom ludzi, że z powodu używania owych „błyskotek” generacje te jakoby stały się „lepszymi” od pokoleń owych przodków którzy „zabawki” te powynajdowali – patrz opisy generacji „Midasów na odwyrtkę” z punktów #K5 i #K6 strony „tapanui_pl.htm”. Jako zaś rzekomo „lepsze” obecne pokolenia niby mają prawo „tratować swymi niedoczyszczonymi buciorami” po tradycjach naszych przodków jakie udowodniły się w działaniu przez tysiące już lat. Niektórzy więc ludzie ogłupieni tymi „błyskotkami” tratują m.in. i po dawno już ustalonej wiedzy ludowej, że „niemoralność nigdy NIE popłaca” – np. rozważ jaki procent dzisiejszych ludzi zwraca uwagę na życiową wagę przysłowia „Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy”, albo na treść jego angielskojęzycznego odpowiednika „boski młyn miele wolno, jednak miele niesłychanie precyzyjnie” (tj. „Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small”).

2. Test na uwierzenie dzisiejszym publikatorom propagującym „szybkie sukcesy” uzyskane za wszelką cenę, oraz przemilczającym długoterminowe następstwa niemoralnych działań. Wszystkie nasze obecne publikatory (w tym telewizja) są tak sterowane, aby nadawały długie programy na temat „jak bezwysiłkowo uzyskać szybki sukces życiowy”, jednak aby typowo przemilczały potem ujawnienie widzom „co się stało w długoterminowym działaniu pola moralnego z tymi ludźmi którzy niemal bezwysiłkowo uzyskali szybki sukces życiowy” (tj. „co po upływie tzw. ‚czasu zwrotu karmy’ się stało z tymi osobami, o których mechanizmy moralne z góry wiedziały, że należą one do owych ‚złych drzew które rodzą jedynie złe owoce’ ” – opisywanych w punkcie #C4.7 ze strony o nazwie „morals_pl.htm”, a stąd którym „pole moralne” w swym krótkoteminowym działaniu „pomagało” uzyskać sukces życiowy).

3. Test na wiarę w stwierdzenia oficjalnej nauki, która NIE ukrywa już swego ateizmu i otwarcie unika badania faktycznego działania mechanizmów moralnych – a stąd która spełnia bibilijną definicję „złego drzewa które NIE urodzi dobrych owoców” (po więcej szczegółów patrz punkt #C4.7 ze strony „morals_pl.htm” oraz punkty #K1 i #K1.1 ze strony „tapanui_pl.htm”). Test ten sprawdza wiarę ludzi w kłamliwe i nieustannie zmieniane stwierdzenia dzisiejszej monopolistycznej oficjalnej nauki, tj. wiarę utrzymującą się na przekór iż ludzie ci wiedzą, że obecna oficjalna nauka została zbudowana na ateistycznych (tj. fałszywych) fundamentach, że odmawia ona podejmowania badań wymogów „faktycznej moralności” (o wymogach „faktycznej moralności” niemal każdy wszakże wie, iż wywodzić się one mogą jedynie od samego Boga), oraz że jako taka, zgodnie z Biblią, nauka ta NIE jest w stanie zrodzić „dobrych owoców” i rodzi jedynie „złe owoce”, które tylko zaszkodzą tym co na nie się połakomią. Przykładowo, test ten sprawdza, czy zraziła już daną osobę sytuacja, że owa dzisiejsza oficjalna i monopolistyczna nauka – która wiedzie wysoce dostatnie i bezproblemowe życie dzięki dotacjom na badania otrzymywanym od głodnych władzy polityków i od zachłannych przemysłów (np. zbrojeniowego), NIE ma już odwagi promować żadnej moralnie poprawnej prawdy, np. prawdy że „w długoterminowym działaniu mechanizmow moralnych każdą wojnę zawsze przegrywa agresor” – szerzej wyjaśnionej m.in. w punkcie #I2 strony „bitwa_o_milicz.htm”, że nieustannie zmienia ona swoje oficjalne stwierdzenia i treść swych podręczników, że rośnie liczba jej ustaleń i stwierdzeń jakie okazują się być nawzajem sprzeczne, że zamiast promować postęp nauka ta hamuje i prześladuje wszelkie nowe idee niezgodne z jej ateistycznymi doktrynami – takie jak przykładowo teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, czy gwiazdolot zwany Magnokraftem, itd., itp. Z tego co odnotowałem, to egzamin na wiarę w stwierdzenia dzisiejszej oficjalnej nauki szczególnie powszechnie oblewają kobiety – widać opinie utytułowanych znaczą dla nich więcej niż logika i materiał dowodowy. Wystarczy bowiem, że gdzieś wyczytają wywiad z kimś o licznych tytułach, iż np. jakoby palenie obniża nadwagę, a natychmiast rzucają się na papierosy, wiedząc że te z czasem zabiją NIE tylko je same, ale także i członków ich rodziny. Wystarczy, że jakiś utytułowany badacz pomyleńców zaleci w TV aby NIE dyscyplinować dzieci, a przekonywać je jak dorosłych, a natychmiast donoszą policji jeśli ktokolwiek usiłuje wdrażać to co Biblia nakazuje w sprawie dyscyplinowania małych rozwydrzeńców. Wystarczy, że w jakimś magazynie ilustrowanym wyczytają iż sławna żona jakiegoś bogatego doktora zjada określone zielsko zamiast posiłków, a natychiast zielsko to staje się jedynym daniem obiadów NIE tylko dla nich samych, ale także dla ich mężów i całej rodziny. Wystarczy, że w internecie wyczytają co nawykłe do dyktatorstwa rządy nakazują w sprawie soli, a natychmiast ignorują tysiące lat regulowania zapotrzebowania na sól przez nasz smak i pragnienia oraz przymuszają wszystkich do jedzenia bez soli (patrz #D2 na stronie „healing_pl.htm”). Itd., itp.

4. Testy na odnotowywanie wypaczeń praktycznie wszystkich instytucji religijnych. Na temat testowania naszego poziomu odnotowania wypaczeń praktycznie wszystkich instytucji religijnych dzisiejszego świata możnaby napisać całe tomy. Gdyby jednak testy te spróbować podsumować w kilku zdaniach, to sprowadzają się one m.in. do egzaminowania: (1) naszego odnotowywania i zaradzania coraz dalszemu odchodzeniu religii od czynienia tego co Bóg nakazuje im w świętych księgach, za to wdrażania tego co niedoskonali ludzcy przywódcy owych religii wmawiają innym, że powinni czynić, (2) odnotowywania i korygowania zaniku nauczania moralności przez religie, (3) odnotowywania unikania naukowego badania przez religie jakie są faktyczne metody działania Boga w rzeczywistym życiu, (4) zaradzania zaniedbaniom religii w empirycznej weryfikacji każdej prawdy, (5) powstrzymywania upolityczniania religii – czyli powstrzymywania dbania przez nie głównie o władzę nad ludźmi oraz o polityczne wpływy i o dochody, zamiast o służbę dla Boga. Itd., itp.

5. Testy na znajomość działania pola moralnego i mechanizmów moralnych. Przykładowo, każdy z nas jest powtarzalnie nauczany i potem egzaminowany, czy zdaje sobie już sprawę z faktu, że w krótkoterminowym działaniu pole moralne i mechanizmy moralne tylko sprawiają wrażenie iż „niemoralność popłaca”, zaś faktyczne kary za niemoralność przychodzą dopiero w długoterminowym działaniu pola i tych mechanizmów – tak jak wzmiankuje to punkt #H2 strony o nazwie „totalizm_pl.htm”, zaś szczegółowo wyjaśnia punkt #C4.2 strony „morals_pl.htm”.

6. Test na entuzjazm w prześladowaniu i wrogości kierowanych na wszystko co moralne – np. na każdą prawdę, na „filozofię totalizmu”, na nową „totaliztyczną naukę”, itp. Na tym egzaminie moralnym osoby o niemoralnych skłonnościach są „podpuszczane” aby prześladowały wszystko co moralnie poprawne – np. każdą prawdę. To z tego testu biorą się np. takie zjawiska jak „przekleństwo wynalazców”, czy jak owe zajadłe prześladowania jakim „filozofia totalizmu” oraz nowa „totaliztyczna nauka” są trapione przez wszelkie niemoralne siły – po przykłady niektórych form takich prześladowań, patrz punkt #B5 z mojej strony o nazwie „tapanui_pl.htm”, lub punkty #J1 i #P5.1 z mojej strony o nazwie „quake_pl.htm”. Jako zaś inny przykład tychże prześladowań powinienem tu też ujawnić, że np. kiedykolwiek w swym zawodowym życiu profesora uniwersyteckiego napotkałem się z ogłoszeniem jakiejś uczelnianej pozycji w naukach filozoficznych, nastawionej na badania lub rozwój nowych filozofii, zawsze o pozycję tę się ubiegałem – uzasadniając swe podania potrzebą dalszego rozwoju wówczas szeroko już w świecie znanej mojej filozofii totalizmu poświęconej „faktycznej moralności”. Na przekór jednak, że złożyłem setki podań o takie pozycje, oraz na przekór że dorobek totalizmu już wówczas „bił na głowę” wszystko co inni filozofowie dotychczas wypracowali w zakresie poznania zasad działania mechanizmów moralnych, ani jedno z moich podań NIE zakończyło się sukcesem. Dzisiejsza oficjalna nauka wyraźnie NIE chce mieć nic do czynienia z naukowcami, którzy badają i popularyzują prawdę o działaniu „faktycznej moralności”. (Odnotuj przy tym, jak ogromnie trudno jest badać i popularyzować wiedzę o rzeczywistym działaniu mechanizmów moralności, jeśli bez przerwy jest się wyrzucanym z pracy i jeśli gro swej energii trzeba poświęcać zarabianiu na chleb i na utrzymaniu się przy życiu z wykładania unikanej przez innych profesorów Inżynierii Softwarowej mającej niewiele wspólnego z tym co faktycznie się bada, a także jeśli jest się otoczonym zbiorowiskiem wrogich sobie ludzi którzy zgodnym chórem wykrzykują wyzwiska pod naszym adresem i nieustannie plują na to co już zdołaliśmy dokonać.)

7. Test na takie zaprogramowanie dzisiejszych systemów rządzenia (w tym także praktycznie wszystkich dzisiejszych demokracji), jakie powoduje niemal wyłącznie niemoralne działania rządów. To ten test powoduje, że jeśli ktoś poprzymierza decyzje dzisiejszych rządów do kryteriow moralnych – co m.in. ja czasami czynię oraz co powinien też okresowo czynić każdy obywatel znający działanie „faktycznej moralności”, wówczas się okazuje, że praktycznie niemal wszystko co dzisiejsze rządy czynią lub uchwalają łamie sobą najróżniejsze kryteria moralne, a stąd w długoterminowym działaniu pola moralnego wszelkie korzyści jakie z tego początkowo wynikały muszą być za karę unieważniane, zaś problemy jakie tymi działaniami lub prawami mialy być rozwiązane muszą być za karę wyeskalowane. Jako doskonałe przykłady dzisiejszego łamania kryteriow moralnych rozważ obowiązujące obecnie „prawa prywatności” – które pomagają ukrywać przed ludźmi popełniane niemoralności oraz utrudniają poznawanie faktycznego działania pola moralnego i mechanizmów moralnych, albo też rozważ wprowadzany wszędzie podatek GST (zwany też VAT), który jest jak piasek wrzucany w tryby pracującej maszyny jaki rujnuje ekonomicznie każdy nierozważny kraj co go wprowadził – po szczegóły patrz punkty #T1 do #T5 na stronie „humanity_pl.htm”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. w punktach #J1 i #I1 mojej strony „pajak_do_sejmu_2014.htm”, w punktach #A4 i #N2 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, oraz punktach #B1 do #B8 z mojej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”.

Oczywiście, lekcji moralnych, testów i egzaminów podobnych do powyższych istnieje nieporównanie więcej. Tutaj wskazałem jedynie kilka ich najpowszechniejszych przykładów.

Mnie zawsze intryguje bezmyślność osób, które bawią się w „fotelikowych filozofów”, gromkim głosem przepełnionym zachwytem nad przenikliwością własnego umysłu wygłaszając publicznie opinie w rodzaju: „NIE daje się wierzyć w istnienie Boga, kiedy widzi się ten ogrom cierpień, nieprzyjemności i zmagań ludzkich, kiedy widzi się małe dzieci umierające na jakąś bolesną chorobę, a także mikroorganizmy, komary, tasiemce, jadowide węże, krokodyle …” Słysząc takie opinie mam ochotę zapytać: „a czy gdybyś to ty był bogiem, to czy stworzyłbyś świat bez bólu, zmagań, wyzwań, lekcji, egzaminów, pracy, morderczych organizmów, itp., jaki byłby zapełniony jedynie przyjemnościami, samonapełniającymi się lodówkami i pucharami do których dopływ smakowitych win i napojów nigdy by się NIE kończył?” Jeśli zaś TAK, to co byś potem uczynił z tymi miliardami nieśmiertelnych ludzi nawykłych wyłącznie do przyjemności i nieumiejących samemu wykonać czegokolwiek innego poza opróżnianiem swych samozapełniających się lodówek i pucharów? Nie mógłbyś przecież ich pouśmiercać, bowiem śmierć też jest nieprzyjemna. Nie mógłbyś ich zatrudnić do niczego, bo praca to przecież wysiłek, wyzwanie, egzamin i wymóg nabycia umiejętności – czyli też cały ciąg nieprzyjemności. (NIE będę tu już filozofował, że nawet przyjemność, do jakiej przeżywania jest się zmuszanym przez wieczność, z czasem musi stać się udręką.) Ja od wielu już lat w różnych miejscach swych publikacji wyjaśniam tego typu „fotelikowym filozofom”, że świat pozbawiony bólu, nieprzyjemności, zgrożeń, strachu, zmagań, wymagań, praw, lekcji, egzaminów, wyzwań, obowiązków, pracy, itp., byłby bezużyteczną formą zmory i piekła – tylko więc wyjątkowo niedoświadczony stwórca zgodziłby się go stworzyć i utrzymywać poza krótki początkowy okres dzieciństwa i nauki pierwszych ludzi. Ponadto wszystkowiedzący i sprawiedliwy Bóg, taki jak nasz, nawet w świecie posiadającym wszystkie te przykre „atrakcje” potrafi tak wybierać kogo ma co spotkać, że nic nieprzyjemnego NIE dotyka tego co sobie na to uprzednio jakoś NIE zasłużył. Przykładem moich publikacji wyjaśniających i dokumentujących te fakty może być punkt #A3 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, punkt #G1 na stronie o nazwie „will_pl.htm”, punkt #D3 na stronie o nazwie „god_istnieje.htm”, oraz podsumowujące rolę „raju” punkty #D1 do #D6 na stronie „newzealand_visit_pl.htm”. Widząc jednak powszechność tak błędnego zrozumienia konstruktywnej, mobilizującej i balansującej roli jaką dla ludzi wypełnia ból, śmierć, strach, obowiązki, lekcje, egzaminy, praca, wyzwania, itp., posądzam, że pewnego dnia powinienem napisać i udostępnić bezmyślnym do poczytania pełny artykuł, podobny do niniejszego wpisu, jaki wyjaśniałby tego typu „fotelikowym filozofom” jaką to bezużyteczną zmorą i piekłem okazałoby się stworzenie i utrzymywanie świata zapełnionego wyłącznie przyjemnościami, poczym włączyć w niniejsze miejsce link do takiego mojego artykułu.

Aczkolwiek to co opisuję w niniejszym wpisie to jedynie rada totalizmu, a NIE np. prawo czy wyjaśnienie, ciągle ujawnia to, że z uwagi na coraz powszechniejsze „zawalanie” przez ludzi zarówno opisanych tutaj, jak i wielu innych testów i egzaminów moralnych, z jednej strony powinno się współczuć tym osobom, co próby te systematycznie oblewają. (Wszakże NIE bez powodu mądre przysłowie stwierdza, że „każdego w życiu spotyka to, na co sobie uprzednio zasłużył”.) Z drugiej zaś strony warto jednak traktować jako rodzaj cudu i powodu do zastanawiania się, iż w dzisiejszym świecie nadal istnieje owa garstka wyjątkowych osób, które na przekór wszystkiego wiedzą, obstają i otwarcie udowadniają każdemu, iż z całą pewnością „niemoralność NIE popłaca”. (W punkcie #I1 mojej strony o nazwie „quake_pl.htm” owe wyjątkowe osoby opisywane są pod bibilijną nazwą „sprawiedliwi”.) Jak też widać, „filozofia totalizmu” i zrodzona z niej nowa „totaliztyczna nauka” mają teraz coraz bardziej trudne zadanie przed sobą – tj. ponownego ujawnienia typowym dzisiejszym ludziom tego co NIE ujawniają im już ani dzisiejsze religie, ani dzisiejsza oficjalna nauka i edukacja, ani obecne rządy, ani też sławni ludzie dostarczający wzorców do naśladowania, tj. ujawnienia jak duży błąd ludzie popełniają swoim krótkowzrocznym wierzeniem iż „niemoralność popłaca”, a także popełniają wynikającym z tego wierzenia zachowywaniem jakby „moralne postępowanie zupełnie się NIE liczyło”.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktów #A1.1 z mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm” (aktualizacja z dnia 20 lipca 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „totalizm_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „totalizm_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm
http://artefact.uhostall.com/totalizm_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/totalizm_pl.htm
http://bobola.net78.net/totalizm_pl.htm
http://totalizm.com.pl/totalizm_pl.htm
http://soul.frihost.org/totalizm_pl.htm
http://tornado.fav.cc/totalizm_pl.htm
http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „totalizm_pl.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „morals_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/morals_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #261). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. Czasami coś uniemożliwia pierwszą próbę otwarcia tego bloga wyświetlając np. wiadomość „This webpage is not available”, lub wiadomość „No data received”. Jeśli więc blog ten NIE otworzy się przy pierwszym wywołaniu, natychmiast powtórz jego wywoływanie, a zapewne otworzy się za drugim lub kolejnym razem.

#260E: Our proposals for the new national flag of New Zealand as examples of quantifiable maximization of symbolic messages, which inspire progress and direct the nation towards a better future (po polsku poniżej)

2015/07/01

Motto: „Life in own country, and also on Earth, can be compared to a team effort of cooking a dinner in which we all participate – i.e. if one of us succeeds with accomplishing something new and really good then soon we all are to benefit from it, but if anyone of us botches something then soon we all are to suffer because of it.”

#N1: In May 2015, the Government of New Zealand decided to check whether the citizens of this land and country are ready to change the flag design which is to represent them. Among other things, the Government issued an appeal to citizens, that during the period from 5th May 2015 until 16th July 2015, citizens submitted their own designs (proposals) as to how they believe the future new NZ flag should look like. Soon a lot of such designs for a proposed future flag was submitted. In May and in June 2015 all these designs were available for inspection by interested people at the address: http://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/the-nz-flag-your-chance-to-decide/gallery/ .

It somehow happened so luckily, that with my person, and also with the philosophy of totalizm which I am the human creator, is connected the „story” or the „history” standing behind the so-called „logo of totalizm”. In turn that logo represents probably the highest density of symbolism, which is currently used on Earth – which fact the reader can verify, for example, through the reading a Polish-language web page from the address http://www.logototalizm.w.interia.pl , or through the reading, for example, the English-language descriptions of this logo specified in subsection H1 from volume 5 of my monograph [8] entitled „Totalizm”. Knowing how many symbols and information can be encapsulated in the relatively small „logo of totalizm”, I have an excellent example and guidelines as to how should be designed e.g. such a thing as the new flag for NZ – which should also express a highly symbolic and informative message.

In addition to having an excellent model and guidance in the form of this „logo of totalizm”, for many years I also closely cooperate with the talented Polish citizen currently living in Germany, who already earlier had repeatedly demonstrated to me his graphical capabilities and talent. Therefore, being a citizen of New Zealand, and actively participating in the NZ public life, I decided that in addition to just following closely the developments regarding the new NZ flag, I also have a kind of „citizen duty” to actively support together with that Polish talented artist the initiative of designing a new lag for New Zealand – through creating and submitting also our own designs for a highly symbolic and informative flags. This post describes our designs for a new NZ flag which we have developed together (illustrations of these flags are provided in Figures #N1 to #N3 from the web page named „pajak_re_2017.htm” – addresses of which are available at the end of this post).

On the web page named „pajak_re_2017.htm” (e.g. in items #B4, #B8, #C2, etc., of it) is emphasized several times, that everything that people do, can be done either in compliance with the criteria of „true morality” (i.e. can be done „morally”), or can be done in such a way that it breaks various moral criteria (i.e. can be done „immorally”). In turn in item #C2 of that web page named „pajak_re_2017.htm”, as well as in a number of other my web pages, I already provided various examples as how to carry out specific tasks so that they do NOT break „moral criteria”. For example, in item #N1 from the web page named „solar.htm” I explained how to install in a „moral” manner the solar security lights sensitive to movements, while in items #B5 and #F3 over there is also explained what conditions must be met by the domestic solar power generation systems in order to NOT break any moral criteria. In turn items #A7 and #B5 from my web page named „p_instruction.htm” explain how to put together „moral” playlists of music, while item #J1 from my web page named „pajak_for_mp_2014.htm” explains e.g. how to make decisions which do NOT break any moral criteria, as well as explains why the use of pesticides, antibiotics and the theory of relativity is breaking various moral criteria, thus turning these into three biggest current „curses of humanity” that have fallen on our heads because of clumsiness and ignorance of our official science. In addition, that item #J1 also reveals what are the next three largest dangers, that in the near future the official science also can bring about to the humanity with its immoral and messy behaviours. Item #I2 and the caption under „Fig. #A1” from web page „bitwa_o_milicz_uk.htm” explain why every war is won by the morally acting side (i.e. by defenders), while is lost by the immorally acting side (i.e. by the aggressor). Etc., etc. Thus, in this post here I have an excellent opportunity to summarise how to utilise the present knowledge of work of „moral mechanisms” offered to us by the philosophy of totalizm, for the development of such flag designs, which NOT only that do not break any moral criteria, but in addition which climb most steeply uphill in the moral field (thus which are to provide the maximum of benefits in the long-term work of moral mechanisms).

In a theoretical and general manner the explanations as to „how” we can make a design which does NOT break any moral criteria, are provided in items #C4.2 to #C4.7 from the web page named „morals.htm”. In turn theoretical and general explanations as to „how” (and „why”) we could develop e.g. designs which climb the most steeply „uphill” in the moral field (thus which are to yield the greatest long-term benefits), are summarised and illustrated in „Fig. #I1” from the web page named „pajak_for_mp_2014.htm”. However, in order to really learn how practically one should do this, we weed to go together „step by step” through actual examples of designing flags for NZ described here, while illustrated in Figures #N1 to #N4 from the web page named „pajak_re_2017.htm”.

In order to design a flag, which is to climb as steeply as possible „uphill” in the moral field, one needs to put a lot of thoughts into doing it in a way that maximises the number of positive goals and consequences that the final flag is to accomplish. But because the number of ways in which this can be done is practically unlimited, in our designs of the flag we just utilised the example of „logo of totalizm”, to just set for ourselves the following three main goals (from almost unlimited number of goals which can be set for such a design):

1. Highly universal, timeless and positive symbolism and informativity expressed by each amongst our proposals for NZ new flag: In other words: (1) the use in our project only the symbols that are known virtually throughout the world and by all people, while (2) avoiding the use of symbols that are only local to NZ (e.g. avoiding of the use of „kiwi bird”, „tiki”, and fern leaf or spiral – all of which are local symbols used by Maori, but virtually unknown outside New Zealand – with the exception spiral and ends of fern shoots that are also used locally by the Chinese as the „charms” to symbolize success and wealth), (3 ) the use of only symbols that are timeless and NOT relate to present age (e.g. do NOT refer directly to the game of rugby or to the NZ rugby team „All Blacks”), (4) the use of symbols, which are positive (e.g. just because of the NZ favourite rugby team „All Blacks”, in New Zealand is very popular the colour black, which, however, due to its use in funerals, on flags pirates, and in the current wars, has already made around the world a highly negative associations – thus if black must be used, as it is the case in the symbol of „vacuum of space” on the flag from „Fig. #N3” of web page „pajak_re_2017.htm”, then its blackness must be dominated by some positive colours), and (5) the use of only symbols with which positively identifies the most of people, not just, for example, only some fans of sport, rugby, wars, beer, Pavlova, etc. Thus, in spite that flag-designs discussed here contain only a few such timeless, universal and positive symbols, each of them brings together a multitude of different meanings and information. For example, the symbol of the star constellation „Southern Cross” (Crux), informs the viewer of given flag that New Zealand is a country located under that stellar constellation, that „Southern Cross” traditionally had, and continues to have, a great importance for the citizens of NZ, that NZ is proud to be predominantly Christian, as it does have the courage to place a cross on its flag (a lot of today’s countries would have objections about having any cross on their flag – after all, every cross is also a symbol of Jesus, and thus the symbol of Christianity), and that it is a kind of „good omen” which inspires many people of NZ to initiate their own „way to stars”. In addition, each of the stars of the „Southern Cross” is shown as the seven-pointed star (i.e. has 7 arms), which is to confirm the religiosity of many New Zealanders and the historical relationship of New Zealand and God – expressed, amongst others, with words of the current national anthem of that country „God Defend New Zealand”. After all, the number 7 is a „sacred number” – because God created our world in seven days, in the Bible the seventh day of the week is sacred, etc.

2. Dynamic linking of graphic symbols to form the graphic expression of complex ideas: Each of the symbols of our proposals flag is dynamically linked to other symbols existing on these proposals, thus together with them forming more complex ideas cultivated by the country and the nation represented with this flag. For example, dynamic placement of New Zealand’s outline within the star constellation „Southern Cross” (rather than, as on other flags, near the „Southern Cross”), symbolically transports that country to stars and between stars, thus informing abut the striving of many New Zealanders towards and „for the stars”.

3. Writing into every flag a kind of „graphic story” about New Zealand and its nation: Our proposals for the new NZ flag are actually kinds of „graphic stories” that with the help of well-known symbols express timeless positive truths about the country called New Zealand and about the New Zealand nation. In the most ideal situation the story from a best flag would tell the onlooker (1) most vital facts from past about which the nation can be the most proud of, (2) the essence of the present times with which every citizen would identify himself or herself, and (3) everything regarding the future direction towards which the entire nation strives. In addition, the „graphic story” told by flag’s symbols should be timeless, positive, and inspiring the imagination of every onlooker – so that everyone could interpret flag’s story in own way. The content of „graphic stories” that are expressed by our designs of proposed flags can be realised from descriptions in items #N1.1 to #N1.3 below.

In total our two-persons strong designing team prepared three different proposals for a new NZ flag. In each of these proposals symbols (and stories expressed by them) fulfil our goals listed above. This in turn caused that our flag projects received such an enormous symbolic significance, that this entitles us to believe, that so-far there are NO other projects of flags, which would have symbolism even wider than our flags. (This is precisely for such reason that in item #N1.6 from the web page named „pajak_re_2017.htm” I challenge anyone who feels up to take my „glove” to create a flag which would have the symbolic significance even higher than our flags.) Since in each of our projects of flags, the symbols they use and interpretation of these symbols are different, each of them is now described and illustrated in a different item below.

#N1.1: The symbolism of our design No. 1 for the NZ flag (entitled „NZ Waka” and shown in „Fig. #N1” from the web page named „pajak_re_2017.htm”) stems from the fact, that the first nations living in NZ, i.e. the Maori and settlers from England, came to that land in boats. A boat in the Maori language is called „Waka” – hence the name for that flag. Therefore, in addition to the outline of New Zealand, this design includes also the symbol „ear of cereals” (i.e. the symbol of „nourishment” and prosperity – which is the role of New Zealand as the „nourisher” of the world). However, this „ear of cereals” has been modified to simultaneously become a kind of a boat and sail for the whole NZ, and also to constitute its foundation and the base. Furthermore, this „ear of cereals” is not just grain and sail – but also the symbol of oars and the „ships of history”, in which Maoris and other settlers arrived to NZ. Thus, the flag symbolically tells of the country which is the „nourisher”, as well as the country which is the „Waka” with the sail and oars, which is sailing westward. Because the westward direction symbolises the elapse of time (since sun indicates the passage of time by moving westward), the westward direction of „Waka” symbolises the team effort of carrying the entire NZ towards a better and brighter future. Cereals are NOT vegetation native to NZ. Thus the presence of „ear of cereals” on the flag symbolises the multicultural and multi-origin nature of NZ society, in which every community contributes towards the wellbeing of all of us. The green colour of NZ outline symbolizes its nature and beauty. In turn, by placing this outline between stars of „Southern Cross”, the flag dynamically illustrates the symbolic „pathway to the stars” that the people of NZ follow. Each star from the flag is a seven-pointed star (i.e. has 7 arms), as number 7 represents holiness. Thus seven-pointed stars from the flag emphasize the connection of NZ traditions with God, expressed for example by the NZ anthem „God Defend New Zealand”. Links to God is indicated also by the Southern Cross (after all, every symbol of a cross is also the symbol of Jesus).

In item #N1.7 near the end of this post I described a group of quantitative indicators, which my scientific training allowed me to develop, and which for every flag in existence on Earth allow to determine several numbers that quantitatively describe the level of excellence of that flag. Thus, let us now determine the numerical values of these indicators of excellence for our flag „NZ Waka”. And so, the indicator for this flag representing the number of „complete symbols” and marked with the letter „s” is equal to s = 4. After all, the flag „NZ Waka” uses 4 separate symbols, namely: (s1) blue background of the flag, (s2) green outlines of NZ, (s3) the Southern Cross, and (s4) golden „ear of cereals (barley)”. The indicator named the „span of symbolism” and marked with the letter „n” is equal to n = 23. After all, on this flag the symbols express following separate ideas: (n1) blue background of NZ flag = tradition (current/previous NZ flag is blue – see „Fig. #N4” from the web page named „pajak_re_2017.htm”), (n2) the nature of NZ (the clear sky of NZ is blue), (n3) ocean/seas surrounding NZ (on the maps blue colour is a symbol of the seas and oceans), (n4) green outlines of NZ = environmentally conscious country (green colour is recognized in the world of colour of the care about the environment and nature), (n5) beauty and tourist attraction of NZ (NZ is full of meadows and hills covered with green grass and green picturesque forests), (n6) „ear of grain” (barley) = the nourisher (grains are sources of bread), (n7) agriculture as the foundation/base of economics of NZ (NZ is an agricultural country), (n8) beer as the favourite beverage in NZ (beer is the product of malted barley used for brewing beer), (n9) historical ties with England and Europe and multicultural NZ (grain was brought to NZ by settlers from England), (n10) prosperity, wealth (golden colour of the „ear of grain” is the colour of gold, and thus a symbol of the country „flowing with milk and honey”), (n11) boat („ear of grain” placed on a blue background symbolizes also with its appearance a boat heading along the blue ocean), (n12) the passage of time, progress, better tomorrow (the boat is turned towards the west), (n13) paddle (each grain in the „ear of grain” is arranged like an oar in the boat used in ancient times), (n14) the even distribution of grains/oars in the „ear of grain” – this uniformity also means the „team action”, means the common paddling towards a better future for NZ society as a whole, (n15) a slight bent of the „ear of grain/boat” with its front down = dynamic „straining” to defeat oncoming waves of difficulties (i.e. „frozen” symbolism settings suggesting that NZ collectively, through the effort of all on that boat, are getting ready to overcome incoming waves of difficulties so that NZ is to carried to a better future), (n16) outlines of „ear of corn” + outlines of NZ = sail and sea travel (the arrangement of NZ outlines over ear of grain/boat symbolizes the sail on the boat), (n17) historical colonization of NZ by Maori (boats with sail and oars were used by Maoris that originally settled in NZ), (n18) Southern Cross = the position of NZ in the southern hemisphere under the Southern Cross, (n19) God and the faith (each cross is also a symbol of Jesus), (n20) 7-pointed star of the Southern Cross = holiness (the number seven is a sacred number), (n21) red colour of the centre of each star = symbol of love, vitality and life, (n22) white edging the circumference of each star = white colour is a symbol of innocence (including the innocence of Jesus on the cross), (n23) inserting an outline of NZ in the Southern Cross precinct = „path to the stars”. The calculated from the above parameters the indicator named „packing of symbols” and marked with the letter „p” is therefore for this flag p = n/s = 23/4 = 5.75.

#N1.2: The symbolism of our design No. 2 for the NZ flag entitled „NZ Nourisher” (shown in „Fig. #N2” from the web page named „pajak_re_2017.htm”) stems from the role of a „nourisher” that New Zealand fulfils for a number of other countries. Symbolically this role is underlined by a hand with the „ear of grain” that holds and supports the Earth with NZ in the centre. In turn the young (greenish) „ear of grain” symbolizes also the rebirth, spring, and also the prosperity as well as the care about the nature, world and NZ (the „green” movement). This is because the green „ear of grain” is in colour of youth, i.e. it is the „ear of grain” that is not yet fully gold or yellow, but green just like young vegetation. Above the outline of NZ extends long white cloud which is a reference to the Maori name „Aotearoa” for that land, which name means the „Land of the Long White Cloud”. Moreover, in the middle of this long cloud can be seen a small white cloud in the shape of a heart – symbolizing the „land of extremely loving and cordial people”. Similarly like on every other our project, the symbol of Earth with NZ is built into the constellation „Southern Cross”, NOT just placed next to it, which location symbolizes the dynamic „striving to stars”, at which is aiming New Zealand and many New Zealanders. (Means, it also symbolises the modernity, education, knowledge, progress, etc.) Notice also the embedment of holy number 7 into each 7-pointed star – symbolising the holiness and thus also the closeness of people of New Zealand to God.

Let us now determine the numerical values of indicators of excellence for the flag named „NZ nourisher” – i.e. the indicators described in item #N1.7 from end of this post. And so, the indicator representing the number of „complete symbols” and marked with the letter „s” is for it s = 7. After all, this flag uses 7 complete symbols, namely: (s1) blue flag’s background, (s2) bluish globe, (s3) green outlines of the NZ, (s4) white cloud over NZ, (s5) green hand supporting Earth, ( s6) green „ear of barley”, (s7) the Southern Cross. The indicator named the „span of symbolism” and marked with the letter „n” is for it n = 23. After all, symbols of this flag express themselves following separate ideas: (n1) blue background of NZ flag = tradition (current/previous NZ flag also has the blue colour), (n2) naturalness (NZ clear blue sky is blue colour), (n3) bluish sphere of the Earth = ocean/sea surrounding NZ (on the maps bluish colour is a symbol of the seas and oceans), (n4) green outlines of NZ = environmentally conscious (green colour is recognized in the world as the colour of the care about the environment and nature), (n5) beauty and the tourist attractiveness of NZ (NZ is full of meadows covered with green grass, green forests and picturesque hills), (n6) green „ear of grain” (barley) = nourisher for the rest of the world (grain is a source of bread), (n7) agriculture as the foundation/base of economics of NZ (NZ is an agricultural country), (n8) beer as the favourite beverage in NZ (beer is produced from barley), (n9) historical ties with Britain and Europe and multicultural nature of NZ (grain was only brought to NZ by settlers from England), (n10) prosperity, wealth („ears of corn” are also a symbol of wealth, or the country „flowing with milk and honey”), (n11) growth, progress (green ear of corn symbolizes youth, growth, hope for the future), (n12) revival (green spring), (n13 ) green hand = help and contribution for the rest of the world, (n14) export of food and agricultural products, (n15) white cloud = Maori („Aotearoa” meaning „Land of the Long White Cloud”), (n16) nature, (n17) the heart-shaped cloud = land extremely cordial and loving people, (n18) = Southern Cross = NZ position on the southern hemisphere under the Southern Cross, (n19) God and the faith (each cross is also a symbol of Christ), (n20) 7-pointered star of Southern Cross = holiness (the number seven is a sacred number), (n21) red colour of the centre of each star = symbol of love, vitality and life, (n22) white edging the circumference of each star = white is the colour symbolizing the innocence (including the innocence of Jesus on the cross), (n23) inserting an outline of the NZ into the Southern Cross precinct = „way to the stars”. The calculated from above parameters the indicator „packing of symbols” marked with the letter „p”, is therefore for this flag p = n/s = 23/7 = 3.28.

#N1.3: The symbolism of our design No. 3 for the NZ flag entitled „NZ Future” (shown in „Fig. #N3” from the web page named „pajak_re_2017.htm”) originates from the bright and prosperous „future” toward which continually strives the entire New Zealand and all its inhabitants. The main symbol that tells us about that bright and prosperous „future” is the „rising” sun of the golden colour with 3 gold rays. This is because the golden colour, which on this design have the rising sun and its 3 rays, is also an universal symbol for „wealth” and for „bread” (cereals) – which symbol refers to future NZ as to the country „flowing with milk and honey”. Because the sun is located to east from NZ, it symbolises the „dawn” and „rising”. Thus, it also emphasizes the role that NZ performs for the rest of world, as sun which rises first in NZ illuminates later the entire Earth from East to West. In other words, the rays of the sun illuminating NZ from east symbolize the „morning” – means only the beginning of incoming bright future and prosperity, in which each day the world begins to be illuminated from New Zealand. The background colour of the flag is black – which colour symbolically emphasizes the darkness, which the sun shining from the direction of NZ is to eliminate and which also symbolises the darkness of vacuum of free space that people of NZ are to overcome in their proverbial „reaching to stars”, as well as which colour refers to traditions of NZ (for example consider the history of „All Blacks”). In turn the colour of NZ is green – thus emphasizing its beauty and care for nature. The proverbial „reaching of NZ to stars” is additionally emphasized by placing outlines of it amongst stars of the „Southern Cross” – thus making the impression of NZ flying to stars and approaching these stars. The star constellation of „Southern Cross” symbolises NOT only the location and goals of NZ, but also the closeness of NZ and New Zealanders to God (as every kind of cross is also the symbol of Jesus). This closeness to God is additionally reinforced due to use of 7-pointed stars, as number 7 is the holy number (God created the world and us in 7 days, seventh day is declared in the Bible as holy, etc.), and in addition is reinforced by the use of just 3 golden rays which also represent the Holy Trinity which is the „light for the world”.

Let us now determine the numerical values of indicators of excellence for the flag named „NZ Future” – i.e. the indicators described in item #N1.7 by the end of this post. And so, the indicator representing the number of „complete symbols” and marked with the letter „s” is s = 4. After all, this flag uses 4 separate symbols, namely: (s1) black flag background, (s2) green outlines of NZ, (s3) the Southern Cross, and (s4) sun with three golden sun-rays. The indicator named the „span of symbolism” and marked with the letter „n” is for it n = 18. After all, symbols of this express the following separate ideas: (n1) black flag background = NZ tradition (e.g. the tradition of the team „All Blacks”), (n2) emptiness and black vacuum of space (which space is also the „way to the stars”), (n3) the darkness of world that the light from the NZ is trying to illuminate, (n4) green outlines of NZ = environmentally conscious (green colour is recognized in the world as the colour of care about the environment and nature), (n5) beauty and tourist appeal of NZ (NZ is full of meadows covered with green grass and green picturesque forests), (n6) 3 golden sun-rays = affluence, wealth, bread (golden colour is the colour of wealth), (n7) east, better times coming (the sun rises from the east), (n8) radiation of knowledge and skills to the rest of the world, (n9) God and the faith (3 rays are also a symbol of „Holy Trinity” that is the „light to the world”, (n10) the beginning of the future (morning of humanity), (n11) the passage of time, progress, (n12) the expansion into space (3 rays illuminate a black space/background), (n13) secularity of life in NZ and the separation of country from church (3-rays pass outside of the NZ contour), (n14) Southern Cross = position of NZ in the Southern Hemisphere under the Southern Cross, (n15) God’s care (each cross is also a symbol of Christ), (n16) 7-spoke star of the Southern Cross = holiness (the number seven is a sacred number), (n17) red colour of each star = symbol of love, vitality and life, (n18) inserting outline of NZ into the Southern Cross = path to stars. The calculated from the above parameters the indicator named „packing of symbols” and marked with the letter „p” is therefore for this flag p = n/s = 18/4 = 4.5.

#N1.7: In everyday life we rarely think about how perfect is a given flag. We just either like it, or not, and if we are emotionally connected somehow to the country which uses it, then we accept the flag just the same as that country. This, however, was of looking at flags is „vague” (immeasurable, intangible), and hence it is NOT suitable to, for example, selecting the „best flag” from a group of several thousand flag submitted as candidates for future flag of New Zealand. In the case of having to choose, regardless of the use of „immeasurable” criteria such as the „artistic taste”, „sense of proportion”, „impression made”, etc., it is necessary to also have some quantitative criteria capable of also being quantified, and thus allowing for an almost automatic „sifting” through the least successful designs.

All indications suggest, that the team involved in the selection of four „best” proposals for future NZ flag, which later will be subjected to a choice by the citizens of the country in a public referendum, just are working on a quantitative criterion for assessing the quality of each flag. This is only by such fact can be explained that web page collecting opinions from citizens of NZ on the topic „What do you stand for?”. Also, from what has already been displayed in the abovementioned web page with views of citizens gathered so far, it looks that this quantitative assessment criterion will boil down to the check of „which” and „how many” of ideas, with which citizens of NZ most often identify themselves, is represented on a given flag. This is probably why on the abovementioned web page these already submitted ideas are described by „keywords” of the kind: future, history, tradition, nature, respect, etc.

At this point I should therefore clarify, that there are even better indicators for the quantitative assessment of the level of excellence of given flags. These indicators stem both, from the manner for which „logo of totalizm” was formulated, as well as from the manner on which are formulated our flag proposals shown in Figures #N1 to #N3 from the web page named „pajak_re_2017.htm”. The first amongst these indicators could be called „spam of symbolism” and marked e.g. with the letter „n”. That indicator of symbolism could be defined as follows: span of symbolism for a given flag is the total number of „independent ideas” which are expressed by all the symbols contained on that flag, while with which identify themselves a significant proportion of the population represented by that flag. In other words, „n” is, among others, and also the number that expresses how many amongst the „keywords” which were collected by the flags’ quality evaluation team, and which are displayed by that team on the web page http://www.standfor.co.nz/tell-us , is contained in the symbolism of a given flag. The greater the number „n”, the more perfect a flag, because the greater proportion of the population will identify itself with it. For each of the flags shown in Figures #N1 to #N4 from the web page „pajak_re_2017.htm” I calculated and indicated the value of this number „n”.

The second and even better indicator of excellence of flags can be named „packing of symbols” and marked e.g. with the letter „p”. That indicator of packing could be defined as „p = n/s”, where „s” is the number of „complete symbols” present at a given flag – for example, for the flag shown in „Fig. #N1” discussed before the value of s = 4, because that flag has 4 complete and distinct symbols (i.e. (1) blue background of the flag, (2) green outlines of NZ, (3) the Southern Cross, and (4) a golden „ear of grain/barley”). The reason why „p” is a better indicator than „n” is that a large value of „p” means also the lack of „clogging” of flags with various symbols, but simultaneously the simplicity of its sewing and design and the large span of its symbolism. Since, however, to determine the „p” it is necessary to previously determine „n” and „s”, thus for each flag it is worth to specify the value of each of these three indicators.

Of course, in order to be able to accurately describe quantitatively any flag, it is necessary to precisely define the basic concepts such as „independent idea” (which every symbol expresses), or as „complete symbol” (provided on given flag). For example, a „complete symbol included into a flag, it is a symbol of an object that people deem as a whole (because as an independent whole it occurs e.g. in nature, or in given form it can be produced in mass numbers), and all the components of which are shown on the flag with the use of the same colour and with the same type of contour”. For example, a „complete symbol” is e.g. the stellar constellation „Southern Cross” – but only if all of its stars are shown as identical. Also the outlines of all the islands of NZ are such a „complete symbol” – but only if they are also shown with the same colour and contour. If, however, any of the stars of „Southern Cross” was shown in a different colour, size, or pattern, or if on a flag appeared also some other star which do not belong to this constellation, then the flag will now contain two or more such „complete symbols” arranged from stars. The similar situation is with the „independent idea”.

I should add here that quantitatively can also be defined several further indicators for assessing flags. For instance, the „innovation factor” would be the „difference” between the number of „innovative” graphic symbols which are contained only on a given flag and which well describe the country, minus the number of „repeated” graphical symbols also appearing on the evaluated flag, but already used in any other flag officially in use in the world today. Thus, for example, in the current flag of New Zealand, regardless of how we define a „graphic symbol”, still that „innovation factor” would be equal to zero, because all the graphical symbols of it are also used e.g. on the current flag of Australia and on several other flags in use today. (That’s partly why NZ is trying to change its present flag to a different one.) I do NOT determine the innovation factor for our flags shown on the web page „pajak_re_2017.htm”, because that process would involve examining all the flags of the world – for which task I simply have no time. However, for example for flags from „Fig. #N1” of web page „pajak_re_2017.htm” this factor would be at least 7 – if the term „graphic symbol” is defined in a manner that is the most suitable for the quantitative assessment of flags.

What is most important, the definition of „moral field” illustrated in „Fig. #I1” from the web page named „pajak_for_mp_2014.htm” allows also to develop quantitative indicators that express the „moral quality of flags” – thus which reveal how steeply these flags climbs „uphill” in the moral field or slide down in the moral field. (After all, according to what is explained in item #B3 of the web page named „pajak_re_2017.htm”, only the flag steeply climbing uphill in the moral field will bring numerous benefits in the long-term work of moral mechanisms.) However, for many reasons I will not describe here these moral indicators – for example to NOT make too-complicated the already complex descriptions from this post, or because the day has only 24 hours of time, while I have too many different research topics that for a long time have been awaiting my fine-tuning. I will only explain here, that the higher is the flag’s „n”, the more steeply a given flag climbs uphill in the moral field. At the same time, the more of its „complete symbols” is also used on other flags currently in use in the world, or the more of its „complete symbols” is highly controversial for some social groups (as are symbols from the current NZ flag), the more it directs itself, or slips, downward in the moral field.

* * *

The above post is an adaptation of items #N1 to #N1.7 from my web page (in the English language) named „pajak_re_2017.htm” (updated on 25 June 2015, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „pajak_re_2017.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_re_2017.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_re_2017.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_re_2017.htm
http://pajak.org.nz/pajak_re_2017.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic web pages – including web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „pajak_re_2017.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „bitwa_o_milicz_uk.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/pajak_re_2017.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/bitwa_o_milicz_uk.htm .

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #260E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak