Archive for Listopad 2015

#265: Skoro m.in. stworzoną dla nas żywność Bóg uznał jako „bardzo dobrą”, zarozumiali lecz ignoranccy naukowcy, politycy i inni domorośli usprawniacze NIE powinni jej zmieniać ani „usprawniać”, bo ją zatruwają i psują

2015/11/20

Motto: „Naukowcy wprowadzający zmiany do tego co Bóg stworzył i czego ignoranckim w porównaniu z wiedzą Boga ludziom NIE wolno już zmieniać, są równie niebezpieczni i niszczycielscy jak przywódcy i politycy którzy niszczą i wyludniają rządzony przez siebie kraj – niestety obie te kategorie ludzi ostatnio szybko się mnożą.”

#A1: Na przekór posiadania wieloletnich nawyków naukowca, ja zawsze staram się pisać prostym językiem wszystkie swoje strony internetowe, w tym stronę o nazwie „cooking_pl.htm” – z której niniejszy wpis został adaptowany (a której adresy podaję na końcu tego wpisu). Staram się bowiem aby moje strony mogły być czytanie i rozumiane także przez zwykłych ludzi. Z naukowego przyzwyczajenia ciągle jednak dodaję do początków wszystkich swych stron krótkie streszczenie (abstract) ich zawartości, oraz sformułowanie ich celu. Na owej stronie „cooking_pl.htm” wyjątkowo zaś dodaję też jej tzw. „tezę” – prawdę której to tezy udowadnia praktycznie cała treść tamtej strony. (W treści owej strony o nazwie „cooking_pl.htm” zestawiłem bowiem razem przykłady empirycznego materiału dowodowego podpierającego właśnie prawdę przytoczonej poniżej tezy.) Opublikowanie więc owej tezy powoduje, że na przekór pisania tamtej strony prostym językiem, faktycznie owa strona reprezentuje sobą ten sam format jaki miały rozprawy doktorskie „w dawnych dobrych czasach” (tj. w czasach kiedy nauka NIE zeszła jeszcze na psy).

Teza omawianej tu strony stwierdza: wszelkie składowe z jakich powstają i utrzymywani są żywymi ludzie oraz wszystko co ludziom potrzebne do życia, Bóg tak stworzył aby formowały one „boskie arcydzieła” o kompozycjach, konfiguracjach, strukturach, parametrach, funkacjach, itp., najdoskonalszych ze wszystkich możliwych do uzyskania dla danych składowych – tak że wprowadzanie przez ludzi niedozwalanych przez Boga rodzajów zmian do tych „boskich arcydzieł” zawsze powoduje jedynie pogorszenie poziomu ich doskonałości.

Wyrażając innymi słowami tę tezę i powód dla jakiego ją tu zaprezentowałem, na niniejszym wpisie oraz na stronie „cooking_pl.htm” z której wpis ten został adaptowany, staram się przytoczyć empiryczny materiał dowodowy jaki udowadnia to, czego ani dotychczasowa nauka, ani też religie, jak dotąd NIE próbowały nawet udowodnić. Mianowicie udowadnia, że wszelkie składowe ludzi i tego co ludziom niezbędne do życia (np. żywności i napojów) Bóg celowo zaprojektował, stworzył i pozestawiał razem aż tak mądrze i aż tak doskonale, że formują one całości jakie są najdoskonalsze ze wszystkich możliwych do uzyskania. Dlatego jeśli ktoś, czyja ludzko-omylna wiedza czyni go w porównaniu z Bogiem kompletnym ignorantem i idiotą (np. dzisiejsza oficjalna nauka, politycy, przemysł spożyczy, rolnicy, rzeźnicy, rybacy, kucharze, itp.) spróbuje dokonać jakichkolwiek zmian lub „ulepszeń” rujnujących oryginalnie stworzoną przez Boga kompozycję, konfigurację, strukturę, itp., owych „boskich arcydzieł”, wówczas zmiany takie lub próby „ulepszeń” z całą pewnością spowodują jedynie znaczące pogorszenie poziomu doskonałości tych arcydzieł oraz ich zdolności do podtrzymywania ludzkiego zdrowia i życia.

Zapewne NIE muszę tu już dodawać, że – jak w każdej sprawie jaka jest wysoce istotna dla dobra ludzi, Bóg także ostrzega nas w Biblii, że wszystko co stworzył (a więc i m.in. żywność jaką mamy zjadać i napoje jakie mamy wypijać), przygotował dla nas w najdoskonalszy z możliwych sposobów. Wszakże tylko takie boskie ostrzeżenie w Biblii jest w stanie jednoznacznie dać znać całej ludzkości, że jeśli my (tj. niedoskonali ludzie o wiedzy nieporównanie niższej od boskiej) zaczniemy to zmieniać lub próbować „udoskonalać”, wówczas jedyne co uzyskamy to popsucie owego „boskiego arcydzieła” i zniszczenie jego dobroczynnego działania na nasze zdrowie i życie – jakie Bóg oryginalnie temu nadał. Przykładem takiego boskiego ostrzeżenia jest werset 1:31 z bibilijnej „Księgi Rodzaju”, który po zakończeniu opisu procesu stwarzania wszechświata i ludzi stwierdza „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre.” (Aby zwrócić ludzką uwagę na ów ważki fakt, że to co Bóg stworzył jest już „bardzo dobre”, a stąd że ludzie NIE powinni nawet próbować tego zmieniać ani to „udoskonalać”, Bóg powtarza podobne podkreślenia jakości (dobra) produktu tego co dokonał aż dla kilku etapów (dni) stwarzania.) Jak zaś wszyscy wiemy, NIE istnieje już określenie które by oznaczało coś nawet lepsze niż „bardzo dobre”. Ponadto, za tym co Bóg stwierdza zawsze stoi autorytet boskiej wszechwiedzy i wszechmożliwości. Dlatego stwierdzając, że to co stworzył jest już „bardzo dobre”, Bóg NIE musi się dalej rozpisywać w Biblii (tak jak ja to czynię tutaj), że ludziom pozbawionym boskiej wszechwiedzy, tego co Bóg uczynił „bardzo dobrym” NIE wolno potem już zmieniać ani „usprawniać”, bowiem to popsują. Wszakże taki zakaz dokonywania zmian jest oczywistym i sam się nasuwa z autorytetu boskiej wszechwiedzy stojącej za boskim określeniem „bardzo dobre”. Natomiast przykładem i ilustracją w jakie kłopoty ludzkość wpada jeśli zaczyna zmieniać i „udoskonalać” to co Bóg stworzył „bardzo dobrym”, są mordercze następstwa energii jądrowej, które zapewne już zagrażają praktycznie każdej osobie możliwością wywołania raka skóry (melanoma) i mutacji w przypadku zostania jedynie zmoczonym zwykłym deszczem. Wszakże moje dotychczasowe badania opisane w punkcie #F5 i na „Fot. #F1abc” ze strony o nazwie „cooking_pl.htm” i o adresach przytoczonych na końcu niniejszego wpisu (które to moje badania, niestety, nadal oczekują sprawdzenia i potwierdzenia przez innych badaczy) zdają się ujawniać, że prawdopodobnie w każdym deszczu zawarte są indywidualne krople silnie skoncentrowanych odpadów radioaktywnych, upadek których to kropli na skórę potencjalnie zagraża mutacjami i rakiem (melanoma).

Oczywiście, empiryczne dowiedzenie prawdy powyższej tezy, uzyskane przez przytoczenie materiału dowodowego jaki zestawiłem w niniejszym wpisie i na stronie „cooking_pl.htm”, wprowadza wiele poważnych konsekwencji. Przykładowo ujawnia ono bowiem, że cokolwiek ludzie uczynią, co spowoduje niedozwalane przez Boga zmiany (np. składu) w „boskim arcydziele”, zawsze jest to jedynie następnym krokiem w pogarszaniu jakości tego co nam (ludziom) jest absolutnie niezbędne do życia. Stąd np. każda zmiana naturalnego składu żywności jaką zjadamy, lub płynów jakie wypijamy, dokonywana np. przez przemysł spożywczy, nakazy polityków lub rządów, zachłanność rolników, oszukańczość sprzedawców, wynalazczość kucharzy, itp., zawsze spowoduje tylko obniżenie jakości tej żywności lub płynów. Innymi słowy, konsekwencją udowodnienia w/w tezy jest ostrzeżenie: przemysłowcy, politycy, naukowcy, rolnicy, rzeźnicy, rybacy, sprzedawcy, kucharze, domorośli usprawniacze, itp., ręce precz od zmieniania składu, stanu, parametrów, itp., tego co zjadamy i pijemy. Każde bowiem zmienianie stworzonej przez Boga formy wszelkiej potrzebnej nam do życia żywności i płynów, poprzez np. ich przemysłowe przetwarzanie, dodawanie do nich jakicholwiek chemikalii, zmienianie ich genetycznej kompozycji, hodowanie na odmienne od naturalnych sposobów, czy przez dowolne sposoby zmieniania opisane poniżej w punkcie #A4, zamienia tę żywność i płyny w trucizny jakie stopniowo niszczą nasze zdrowie i skracają ludzkie życie – tak jak wyjaśniam to w punkcie #T7 swej strony o nazwie „solar_pl.htm”.

Z tezy strony „cooking_pl.htm” i niniejszego wpisu wynika więc także ich głowny cel. Celem tym staje się bowiem: zestawienie razem przykładów najważniejszych rodzajów empirycznego materiału dowodowego jaki wykazuje, że wszelkie zmiany i „udoskonalenia” jakie ludzie wprowadzają do stworzonego przez Boga naturalnego składu, stanu, gentyki, wzrostu, itp., żywności jaką zjadamy lub płynów jakie wypijamy, powoduje stopniowe niszczenie naturalnej zdolności tych produktów do podtrzymywania i posilania naszego zdrowia i życia. Innymi słowy, celem strony „cooking_pl.htm” i niniejszego wpisu jest wykazanie, że wszystko co ludzie próbują zmieniać lub „udoskonalać” w stworzonej przez Boga formie naszej żywności i napojów, a pozwolenie dokonywania czego NIE zostało pozytywnie potwierdzone w treści Biblii, faktycznie powoduje iż żywność ta i napoje są zatruwane i psute, a stąd że wówczas stają się one niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia.

#A2. Dlaczego ani ateistyczna nauka, ani istniejące dzisiaj religie, dotychczas NIE próbowały nawet udowadniać empirycznie ani ostrzegać, że żywności którą Bóg dla nas stworzył, ludziom NIE wolno zmieniać ani próbować „udoskonalać”, bowiem wszelkie ludzkie zmiany wprowadzane do „boskiego arcydzieła” powodują jedynie znaczące jego zatruwanie i psucie jakie będzie wyniszczało ludzi:

Dzisiejsza oficjalna nauka praktycznie na każdym kroku „potyka się” o przykłady nieskończonej doskonałości tego co Bóg stworzył. Wszakże skład, konfiguracja, parametry, itp., praktycznie wszystkiego co składa się na ludzi i co ludziom jest niezbędne do życia i zdrowia, w tym żywności, są dobrane i pozostawiane razem przez Boga w aż tak wąskim zakresie dozwolonych możliwości, że konieczna była nieskończenie wyższa od ludzkiej mądrość i inteligencja Boga aby tak właśnie to podobierać i stworzyć. (Odnotuj, że aby nieustannie NIE powtarzać często używanych tu słów „żywność i napoje”, w każdym miejscu tego wpisu i strony „cooking_pl.htm” na jakiej on bazuje, gdy piszę „żywność”, zalecam aby rozumieć to zarówno jako zjadaną żywność jak i wypijane napoje.) Faktycznie istnieje też aż cały ocean sytuacji i przypadków, które w oczywisty sposób dowodzą naukowcom, że każda zmiana lub próba „udoskonalenia” czegokolwiek w tym co zostało dla ludzi stworzone przez Boga, powoduje raptowne pogorszenie jakości tego stworzenia – a stąd wnosi szkodliwe następstwa dla ludzi. Cała nauka i niektórzy naukowcy czasami postępują też tak jakby podświadomie zdawali sobie sprawę z faktu, że „boskiego arcydzieła” ludziom NIE wolno ani zmieniać, ani nawet próbować „udoskonalać”. Wszakże przykładowo tworzenie najróżniejszych „banków nasion” zarówno na poziomie globalnym, jak i w poszczególnych krajach, jest m.in. takim postępowaniem usiłującym chronić przed zmienianiem przez ludzi tego co Bóg stworzył. Na przekór tego wszystkiego, z wielu odmiennych powodów instytucja dzisiejszej oficjalnej nauki jako całość (tj. jako tzw. „intelekt grupowy”) nadal NIE może się jakoś zdobyć na wypracowanie i ogłoszenie wniosku, że „boskiego arcydzieła” ludziom NIE wolno zmieniać ani „udoskonalać”, bowiem zawsze kończy się to tylko jego popsuciem. Wymieńmy tu więc i opiszmy kilka co istotniejszych przykładów tych powodów. Oto one:

(1) Oficjalne kłamanie, że Boga NIE ma. Aby móc udowodnić, że „boskiego arcydziała”, szczególnie zaś żywności, ludziom NIE wolno zmieniać ani „udoskonalać”, najpierw trzeba udowodnić, że „Bóg istnieje” (tak jak ja to udowadniam formalnie m.in. w punkcie #G2 swej strony o nazwie „god_proof.htm”). Tymczasem ateistyczna instytucja dzisiejszej oficjalnej nauki twierdzi, że Boga wcale NIE ma. Z definicji nauka ta NIE może więc wyciągać wniosku, iż ludziom NIE wolno zmieniać ani udoskonalać „boskiego arcydzieła”, szczególnie żywności – chociaż wniosek taki sam coraz krzykliwiej się nasuwa z coraz bardziej oczywiście niszczycielskich dla ludzi wyników dotychczasowych zmian i „usprawnień” jakie oficjalna nauka już powprowadzała do owej żywności.

(2) Zachłanność jaka dominuje ponad ludzkim dobrem. Lukratywne życie jakie prowadzi dzisiejsza oficjalna nauka i kierujący nią naukowcy jest osiągane tylko ponieważ nauka i naukowcy dostają od rządów fundusze właśnie na zmienianie i „udoskonalanie” tego co Bóg stworzył, w tym żywności. Stwierdzenie więc, że „boskiego arcydzieła”, szczególnie żywności, ludziom NIE wolno zmieniać ani „udoskonalać”, byłoby dla oficjalnej nauki „ucięciem gałęzi na której nauka ta siedzi”.

(3) Brak definicji. Dotychczas NIE istniała jeszcze definicja co faktycznie stanowi niedozwoloną dla ludzi „zmianę” lub próbę „udoskonalenia” tego co w niniejszym punkcie ja nazywam „boskim arcydziełem” – w tym zmianę stanu, składu, parametrów, genetyki, itp., w żywności. Innymi słowy dotychczas NIE istniała jeszcze definicja tego czego ludziom NIE wolno zmieniać. Bez zaś takiej definicji, ludzie typowo NIE są w stanie odróżniać np. nienaturalnych i stąd niedozwolonych „zmian” lub prób „udoskonalania” żywności (tj. nasycania jej mineralnymi chemikaliami, modyfikowania genetycznego, itp.), od jej naturalnego i dozwolonego przez Boga przygotowywania do spożycia (tj. od jej mycia, krojenia, fermentowania, posypywanie solą, gotowania, zestawiania z inną naturalną żywnością, upowszechniania, serwowania, itp.) i od jej wyrastania oraz mnożenia – czyli np. od sadzenia, naturalnego nawożenia, szczepienia (ale tylko dokonywanego bez zmieniania ich rodzaju – tj. NIE obejmującego np. zaszczepiania przysłowiowych „gruszek na wierzbie”), itp. Wszakże niektóre naturalne przygotowywanie żywności do spożycia i jej wyrastanie oraz mnożenie, też przez sporo ludzi może być błędnie kwalifikowane jako takie „zmiany” lub próby „udoskonalania” – chociaż w sensie celów jakim służy faktycznie stanowi ono zupełnie odmienną od „zmian” kategorię działań ludzkich jaka reprezentuje jedynie naróżniejsze przykłady z szerokiej gamy dozwolonych sposobów na jakie owo „boskie arcydzieło” Bóg pozwala w Biblii ludzion mnożyć i pożytkować dla swego dobra.

Z kolei religie NIE próbują nawet udowadniać czegokolwiek, co zaawansowywałoby ludzką świadomość do nowego poziomu cywilizacyjnego, w tym np. udowadniać, że „boskiego arcydzieła”, szczególnie żywności, ludziom NIE wolno zmieniać ani udoskonalać. Cała uwaga dzisiejszych religii jest bowiem skupiana na przedłużaniu życia własnych instytucji religijnych i na mnożeniu ich wyznawców.

W tym miejscu mam też obowiązek podkreślić z naciskiem, że nieudolność uprzedniego wypracowania, oraz pewność przyszłego unikania przez oficjalną naukę i religie tak potrzebnego rozgłaszania, że „boskiego arcydzieła” (szczególnie żywności) ludziom NIE wolno ani zmieniać ani nawet próbować „udoskonalać”, powoduje że ludzie nadal kontynuują niszczycielskie zmienianie tego, czego zmieniać im NIE wolno. To właśnie z powodu owej kontynuacji, począwszy od 11 września 2001 roku ludzkość przekroczyła „punkt braku powrotu” w swych wysiłkach popełnienia samobójstwa i obecnie stopniowo umiera – tak jak wyjaśniają to szerzej punkty #T1 do #T8 z mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”.

#A3. Zdefiniujmy sobie co stanowi „zmianę” lub próbę „udoskonalania” tego co Bóg stworzył dla naszej konsumpcji i co tutaj ja nazywam „boskim arcydziełem” – czyli czego składu, stanu, genetyki, itp., ludziom NIE wolno ani zmieniać ani próbować „udoskonalać”:

Istnieje aż cała gama najróżniejszych przesłanek, wszystkie z których relatywnie dokładnie nam ujawniają, jakich zmian w „boskim arcydziele” ludziom NIE wolno dokonywać. Najważniejszym źródłem owych przesłanek jest Biblia. Wszakże to w Biblii Bóg autorytatywnie stwierdza, że wszystko co stworzył jest już „bardzo dobre” – czyli że istoty (ludzie) pozbawione boskiej wszechwiedzy i wszechmożliwości NIE powinny nawet próbować tego zmieniać, bowiem tylko to popsują. To także w Biblii wyraźnie są oddzielone od siebie dwie kategorie działań jakim poddana zostaje m.in. żywność, tj. (1) stworzenie jej „bardzo dobrego” składu, stanu, kompozycji, funkcji, itp. (tj. tego co ludziom NIE wolno już zmieniać), od (2) jej pożytkowania dla ludzkiego dobra i mnożenia (tj. tego co ludzion wolno czynić i co Bóg zaleca dokonywać). Innym źródłem takich przesłanek są dotychczasowe ustalenia filozofii totalizmu. Ustalenia te bowiem ujawniły, że absolutnie wszystko co ludzie czynią, a więc także i ludzkie postępowanie z żywnością, może być dokonywane albo (1) w sposób łamiący boskie nakazy (czyli „niemoralnie”), lub też (2) w sposób zgodny z boskimi nakazami (tj. moralnie) – tak jak skrótowo podsumowuję to poniżej w punktach #B2 i #B1 strony „cooking_pl.htm”. (Innymi słowy, filozofia totalizmu nas uczy, że nieprawdą jest to co praktykuje dzisiejsza oficjalna nauka, mianowicie że naukowcom, politykom i ogólnie ludziom wolno jest „zmieniać” absolutnie wszystko na zmianę czego tylko przyjdzie im ochota, jeśli bowiem „zmieni” się coś, czego Bóg NIE pozwala zmieniać, wówczas Bóg zesyła karę.) Logika, zdrowy rozsądek, oraz typowe doświadczenie życiowe, też są źródłami przesłanek jakie dosyć precyzyjnie nam podpowiadają, że niczego co ktoś o wyższej od nas wiedzy i doświadczeniu uczynił już „bardzo dobrym” (a więc także wszystkie te właściwości żywności, jakie zostały jej nadane przez Boga na etapie stworzenia) nam NIE wolno już zmieniać ani „udoskonalać”, bowiem nasza podrzędna wiedza i doświadczenie jedynie to popsuje. (Przykładowo, w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”, opisuję jak ciągle jako mały chłopiec ulegałem pokusom aby po wyjściu ojca do pracy rozbierać „bardzo dobrze” zbudowane szwajcarskie zegarki, które mój ojciec naprawił tylko wieczór wcześniej – i oczywiście, NIE mając wiedzy swego ojca, jedynie zegarki te ponownie psułem.) Najbardziej jednak przekonywującym źródłem przesłanek ujawniających jakich zmian w „boskim arcydziele” ludziom NIE wolno dokonywać, jest długa lista już dokonywanych przez ludzi takich zmian, które zakończyły się zatruwaniem i popsuciem tego „boskiego arcydzieła” – listę tę dla żywności zestawiłem już w następnym punkcie #A4 tego wpisu, zaś dokładne opisy zatruwania i psucia „boskiego arcydzieła” jakie zmiany te powodują w żywności prezentuję w kolejnych częściach strony „cooking_pl.htm”. Wszystkie te przesłanki razem wzięte dosyć precyzyjnie nam ujawniają jak powinno się definiować te zmiany i próby „udoskonalania” żywności, których ludziom NIE wolno jest dokonywać, bowiem jedynie rujnują one „boskie arcydzieło” stworzenia żywności dającej się opisać boskim „bardzo dobre”. Stąd na podstawie wszystkich tych przesłanek ja już przygotowałem wymaganą definicję i ją tu prezentuję. Oto ona:

Niedozwalaną do przeprowadzania przez ludzi zmianą lub próbą „udoskonalania” żywności należy nazywać każdą zmianę w genetyce, sposobie wyrastania, składzie, dystrybucji, sposobie przygotowywania żywności do spożycia, czy w zestawianiu wielodaniowych posiłków z odmiennych rodzajów żywności, jaka to zmiana spowoduje nabywanie przez ową żywność dowolnych zmienionych cech, które są odmienne od cech oryginalnie zaprogramowanych przez Boga w danym rodzaju żywności, albo które NIE są zaaprobowane przez Boga poprzez wymienienie w Biblii przykładów ich pozytywnego użycia.

Innymi słowy, z żywnością ludziom wolno czynić wszystko, co pozostawia niezmienionymi cechy jakie w niej Bóg zaprogramował dla nas na etapie stworzenia, lub co jest pozytywnie wymieniane w Biblii. Przykładowo, w dowolny sposób wolno ją kroić, proszkować, wyciskać, wytłaczać, obijać, wybierać do zjedzenia tylko jej składniki, fermentować, gotować, solić, suszyć, itp. Bardzo ostrożnie (tj. na sposoby jakie przestrzegają szereg określonych zasad rodzajowych i energetycznych – np. patrz punkty #L1, #L2 i #L3 strony „cooking_pl.htm”) dany rodzaj żywności wolno też mieszać z innymi podobnie naturalnymi rodzajami żywności, oraz układać z nich wszystkich dłuższe jadłospisy złożone z wielu dań zawierających odmienne rodzaje żywności. Natomiast z żywnością zupełnie NIE wolno czynić tego co wyszczególniam w punkcie #A4 tego wpisu, a potem opisuję dokładniej na stronie o nazwie „cooking_pl.htm” – a co precyzyjnie spełnia powyższą definicję niedozwalanych ludziom zmian lub prób „usprawniania” żywności. Dokonywanie bowiem tych zakazanych zmian transformuje żywność w wolno działającą truciznę jaka stopniowo uśmierca swych konsumentów.

Powinienem tutaj dodać, że powyższa definicja wynika z obecnego etapu moich badań i obecnego stanu mojej wiedzy. Jednak zdając sobie sprawę ze swej ludzkiej niedoskonałości, swoje badania nad zgodnością powyższej definicji z tym co ujawnia nam otaczająca nas rzeczywistość będę nadal kontynuował. Wszakże wszystko co dokonują niedoskonali ludzie daje się też dodatkowo udoskonalić przez wybrane osoby jakie posiadły już wymagany do tych udoskonaleń poziom mądrości, wiedzy i doświadczenia. Jeśli więc w przyszłości odkryję, że powyższa definicja w jakimś miejscu NIE jest wystarczająco poprawna, ścisła, lub klarowna, wówczas dodatkowo ją udoskonalę.

Zachęcam także czytelnika, aby sam też weryfikował poprawność i klarowność powyższej definicji zarówno na materiale dowodowym jaki ja przytaczam w niniejszym wpisie i na stronie „cooking_pl.htm”, jak i na każdym innym materiale dowodowym jakiego czytelnik sam się „dokopie” (na przekór, że zapewne materiał ten będzie oficjalnie ukrywany przez naukowców i polityków). Jeśli zaś czytelnik stwierdzi, że definicję tę jego zdaniem należy dodatkowo udoskonalić – wówczas aby dał mi poznać swoją opinię.

#A4. Wyszczególmy też przykłady najważniejszych kategorii „zmian” lub prób „udoskonalania” nawprowadzanych przez ludzi do żywności i do napojów, co do których już obecnie daje się ustalić, że pogarszają one ich jakość zamieniając je w trucizny zwolna niszczące zdrowie i zabijające konsumujących je ludzi:

Ignorancja oraz ateizm naukowców i oficjalnej nauki, w połączeniu z dotychczasowym brakiem definicji jaką dopiero moje badania pozwoliły opublikować w poprzednim punkcie #A3, spowodowały że ludzie nagminnie dokonują zmian i prób „udoskonalania” żywności jakie rujnują cechy nadane jej przez Boga na etapie stworzenia – a stąd jakich ludzie NIE powinni dokonywać. W rezultacie coraz częściej jest odkrywane, że kolejna z owych zmian lub „usprawnień”, uprzednio określana przez naukę jako „dozwolona” lub „potrzebna”, zamienia żywniość w wolno działającą truciznę. Na stronie „cooking_pl.htm” zebrałem więc razem najważniejsze przykłady kiedy zmiany, które zdaniem naukowców jakoby są „dozwolone” lub „zalecane”, już okazały się „zatruwaniem” tej żywności, zaś w niniejszym punkcie postaram się zmiany te podsumować.

Najważniejsze przykłady owych niedozwolonych do dokonywania przez ludzi zmian i prób „usprawnień” żywności, jakie żywność tą zamieniają w trucizny, obejmują:

(I) Wprowadzanie do żywności jakichkolwiek ilości i rodzajów mineralnych chemikalii jakie naturalnie NIE występują w danym rodzaju żywności, a stąd jakie muszą być wytwarzane przez dzisiejsze fabryki. Szczególnie zaś wprowadzanie rodzajów mineralnych chemikalii opisywanych na stronie „cooking_pl.htm”. Przykładowo, wprowadzanie chemikalii (opisywanych w punkcie #C1 strony „cooking_pl.htm”), które mają zabijać mikroorganizmy atakujące daną żywność, jakie to mikroorganizmy powodują psucie się tej żywności lub zmianę jej koloru. Wszakże takie wprowadzanie ignoruje oczywisty wniosek jaki prawdopodobnie czytelnikowi już się nasunął, a jaki stwierdza, że jeśli jakieś chemikalia uśmiercają mikroorganizmy które powodują proces psucia się żywności lub powodują zmianę koloru tej żywności, wówczas te same chemikalia z całą pewnością uśmiercają też i pożyteczne mikroorganizmy, które w naszym ciele powodują trawienie owej żywności i które dopomagają w absorbowaniu przez nasze ciało potrzebnych nam składników owej żywności (innymi słowy – wprowadzanie tych chemikalii do żywności ignoruje dosyć oczywisty wniosek, że takie chemikalia NIE tylko uśmiercają mikrorganizmy, ale zwolna i stopniowo uśmiercają też i ludzi którzy je konsumują).

(II) Dowolne przemysłowe przetwarzanie żywności jakie powoduje dodawanie do niej, lub powstawanie w niej, chemikalii i składników które oryginalnie NIE występują w danych jej rodzajach. Przykładem jest tutaj przemysłowe przetwarzanie czerwonego mięsa – które zamienia je w rakotwórczą substancję opisywaną w punkcie #T7 strony „solar_pl.htm” (tj. w substancję jakiej zjadanie raport WHO kwalifikuje do tej samej niebezpiecznej dla życia i zdrowia kategorii co zjadanie radioaktywności lub wdychanie azbestu).

(III) Naświetlanie żywności przeznaczonej do spożycia dowolnym rodzajem promieniowania jakie naturalnie NIE dociera do Ziemi (np. ponieważ normalnie jest ono zatrzymywane przez ziemską atmosferę), lub pozwalanie aby do zjadanej żywności dostawały się radioaktywne substancje. Przykładami jest tu używanie promieniowania na granicach krajów do zabijania owadów i ich jajek, lub do niszczenia przydatności jako materiał do siewu, np. w importowanych owocach lub zbożu, używanie kuchenek mikrofalowych, zjadanie lub sprzedaż żywności wyrastającej pod liniami wysokiego napięcia, itp.

(IV) Wprowadzanie do żywności jakichkolwiek substancji przez ludzi używanych także odrębnie jako lekarstwa. Przykładowo karmienie kur antybiotykami lub wstrzykiwanie antybiotyków do owoców kiwi, dodawanie witamin do chleba, dodawanie wapna do mleka, fluoryzowanie pitnej wody w publicznych wodociągach, dodawanie bromu do wody z wodociągów (np. aby uciszać rozruchy), itp.

(V) Powodowanie wyrastania żywności na roślinach lub na glebach potraktowanych jakimkolwiek rodzajem pestycydów lub innych trujących chemikalii. Wszakże np. pestycydy, a także trujące chemikalia lub pierwiastki zawarte np. w nawozach sztucznych, są substancjami szczególnie silnie łamiącymi kryteria moralne (tj. niemoralnymi) – za których wprowadzenie do powszechnego użycia Bóg już obecnie zbiorowo i surowo karze całą ludzkość – po szczegóły patrz punkt #T7 strony „solar_pl.htm”, oraz punkt #J1 strony „pajak_do_sejmu_2014.htm”.

(VI) Takie przygotowywanie lub zestawianie żywności, jakie rujnuje jej odżywcze i energetyzujące zdolności. Dla przykładu, rujnowanie balansu „yin” i „yang” w przygotowywanej żywności – po przykłady patrz punkty #L1 do #L3 strony „cooking_pl.htm”, czy punkty #B2 do #B4 ze strony o nazwie „fruit_pl.htm”.

(VII) Zmiany genetyczne dokonywanie na roślinach lub zwierzętach jakie produkują żywność (tj. tzw. „inżynieria genetyczna” – „genetic engineering”). Po szczegóły patrz „część #G” strony „cooking_pl.htm”.

(VIII) Powodowanie wyrastania żywności na „składankowych” roślinach lub zwierzętach, tj. na takich, w których poszczególne fragmenty wykazują odmienną od siebie genetykę. Do tej grupy niedozwolonych dla ludzi zmian lub „udoskonaleń” żywności należą wszelkie odpowiedniki przysłowiowego „wyrastania gruszek na wierzbie” – czyli np. nowoczesne metody szczepienia drzewek owocowych na „bazie korzeniowej”, która powstaje przez uprzednie posadzenie jakiegoś odmiennego niż potem zaszczepiony, szybko-rosnącego rodzaju drzewa. Innymi słowy, przysłowiowe gruszki wolno szczepić i wyrastać jedynie na gruszkach – tj. na „bazach korzeniowych” jakie też są uformowane z gruszek. (Takie właśnie zakazane „składankowe” drzewa owocowe stanowią obecnie w Nowej Zelandii gro wszystkich drzewek dostarczających owoce dla ludzkiej konsumpcji, oraz niemal wyłączny rodzaj sadzonek drzewek owocowych jakie daje się nabyć w nowozelandzkich sklepach.)

Proszę odnotować, że powyższy wykaz narazie obejmujący tylko najistotniejsze zmiany i próby „udoskonalania” żywności, w przyszlości będę poszerzał i zaopatrywał w szersze objaśnienia – oczywiście w miarę jak wolny czas mi na to pozwoli.

#A5. Jak więc każdy z nas może bronić siebie i swych bliskich przed szkodliwością dla zdrowia i życia owych zmian i rzekomych „udoskonaleń” już nawprowadzanych do żywności i napojów przez innych ludzi:

Teoretycznie rzecz biorąc, obrona przed szkodliwością wprowadzania niedozwolonych dla ludzi zmian i „udoskonaleń” żywności, a więc i obrona przed śmiercią poprzez powolne zatruwanie się dzisiejszą żywnością, wygląda łatwo. Wystarczy wszakże tylko unikać spożywania takiej zmienionej (niby „udoskonalonej”) żywności, tj. unikać zakupywania i zjadania żywności której opakowania ujawniają długą listę mineralnych dodatków lub lekarstw, żywności przetworzonej przemysłowo – szczególnie jeśli jesteśmy w stanie sami sobie przygotować jej nieprzetworzoną domową alternatywę, żywności produkowanej w „fabrycznym stylu” (np. kurczaków i drobiu z dużych „tuczarni”, świń wyrastających w zamknięciu, gotowych posiłków lub kanapek z masowych jadłodajni typu McDonald albo Pizza Hut), itd., itp. Faktycznie ja sam już podjąłem tego rodzaju obronę. Jak jednak się okazuje, w praktyce taka obrona jest bardzo trudna – co na bazie swych własnych doświadczeń praktycznych wyjaśniłem dokładniej w punktach #T7 i #T8 swej strony „solar_pl.htm”. Trudność ta wynika bowiem z faktu, że w dzisiejszych czasach praktycznie niemal NIE daje się już nabyć żywności, która NIE zostałaby uprzednio zatruta na jeden z owych licznych niedozwolonych sposobów opisanych w punkcie #A4 powyżej. Nawet bowiem jeśli to co się spożywa przygotowuje się samemu z najbardziej podstawowych produktów, takich jak mąka, ziemniaki, chleb, mleko, płaty mięsa, jajka, itp. – ciągle coraz częściej nabyć dają się nam jedynie produkty, które dla jakichś tam powodów ktoś – kto je produkuje lub sprzedaje (np. rolnik, rzeźnik, rybak, młynarz, piekarz, sprzedawca, itp.) uprzednio już zapaskudził jakimiś zwolna działającymi truciznami. Dodatkową trudność wprowadza też do takiej obrony konieczność rezygnowania z, oraz eliminowania ze swego życia, niemal wszelkich udogodnień i osiągnięć jakie już wypracowała nasza dzisiejsza cywilizacja techniczna – co wyjaśniam szerzej w punkcie #T8 w/w strony „solar_pl.htm”.

Przykłady zasad i sposobów obrony, jakie ja już obecnie wypróbowuję na sobie, opisałem szerzej w punktach #T6 i #T7 z mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”.

Bez względu jednak na fakt, że obrona przed taką zatruwaną żywnością w praktyce okazuje się być bardzo trudna, ciągle usilnie obronę tę należy podejmować – i to aż dla kilku powodów. Przykładowo, powodem nadrzędnym jest udowodnienie Bogu, że NIE jest się pasywnym „wspólnikiem” w „zmowie milczenia” jaką objęta jest obecnie ta masowa niemoralność zatruwania żywności – co szerzej opisuję w punkcie #N2 swej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”. Powodem zaś osobistym jest zapobieganie zaliczenia siebie i swoich najbliższych do owej grupy ludzi, którzy z powodu tego przekroczenia już przez ludzkość „punktu braku powrotu” będą musieli wymrzeć wraz z szybko nadchodzącą już śmiercią obecnej formy naszej cywilizacji – tak jak wyjaśniam to „kawa na ławę” w punktach #T1 do #T7 swej strony o nazwie „solar_pl.htm”.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację całej „części #A” (tj. punktów #A1 do #A5) z mojej strony o nazwie „cooking_pl.htm” (aktualizacja z dnia 20 listopada 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „cooking_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „cooking_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/cooking_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/cooking_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/cooking_pl.htm
http://totalizm.com.pl/cooking_pl.htm
http://soul.frihost.org/cooking_pl.htm
http://pajak.org.nz/cooking_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „cooking_pl.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/cooking_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/pajak_do_sejmu_2014.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #265). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. Czasami coś uniemożliwia pierwszą próbę otwarcia tego bloga wyświetlając np. wiadomość „This webpage is not available”, lub wiadomość „No data received”. Jeśli więc blog ten NIE otworzy się przy pierwszym wywołaniu, natychmiast powtórz jego wywoływanie, a zapewne otworzy się za drugim lub kolejnym razem.

#264E: What is behind the statement that „on 11th of September 2001 the entire our civilization has already passed through the ‚point of NO return’ in its efforts to commit a suicide, while now it is gradually dying” (po polsku poniżej)

2015/11/10

Motto: „Watch out for punishments for serially committed immoralities – after all, due to the irreversible (permanent) removal of all the benefits that resulted from committing these immoralities, such punishments can totally take away from notoriously immoral intellects (among others, from the entire our present civilization) the ability to survive.”

#T1: In English there is that meaningful phrase „point of NO return”. It, however, does NOT have an exact equivalent in many other languages, e.g. in Polish. Although it can be translated into other languages as e.g. „the point beyond which there is NO road back”, but such a translation does NOT reflects the richness of meaning that is hidden behind that phrase. Thus, probably it is much more advantageous to explain on an example as to what exactly this „point of NO return” means. In such an explanation I am using the example of a modern airport, from which takes off a heavy aircraft (e.g. a passenger airliner). The airport has a finite length, therefore the plane must lift into the air before the end of the runway – otherwise the plane would crash, and all the people flying in it may die. However, in order to lift up into the air, this airplane must achieve on the runway a certain speed – so that its wings „catch the lifting force”. But at each of its speed there is a specific length of the runway which is necessary to stop the aircraft. So if a plane was taking off, but in the course of that takeoff the pilot realized that for some reason it will not be able to achieve the speed required for lifting into the air before the end of the runway, then it is able to stop and to turn back (e.g. to retry its attempt to take off) only in case, if the pilot starts to brake before the point from which the rest of the length of the runway exceeds the length needed for the brake. Thus, at each airport there is such a point, which can just be called the „point of NO return” beyond which there is a lack of sufficient length of the runway for the aircraft to be able to brake on it. If, before reaching that point of no return, a given airplane did not obtain the required speed and did NOT start to brake, then the smashing of this airplane becomes inevitable because of the running out of the sufficient length of the runway.

In item #E2 from my web page named „totalizm.htm” and in items #B2 to #B2.3 from other my web page named „mozajski_uk.htm”, I explained, that from the point of view of the morality there are two types of so-called „intellects”, namely an „individual intellect” (i.e. a single person) and a „group intellect” (i.e. for example a family, factory, city, nation, state, or our entire civilization). Both of these types of intellects have the ability to lead its own independent life. Also both of them are obliged to fulfil thoroughly the moral requirements imposed on us by God – otherwise they are severely punished by God for breaking God’s commandments and laws. An interesting curiosity of „point of no return” is that if one analyzes the atheistic philosophy of today’s official human science, then according to the canons of that philosophy the „group intellects” do NOT have their „point of no return”. However, notice here, that the present official science avoids announcing publicly this fact – namely avoids announcing that in accordance with canons of its philosophy the „group intellects” do NOT have their „point of no return”. But this fact can be deduced from its philosophy. Furthermore, the official science is actually acting according to what these canons imply. For example, the science is NOT ordering an immediate cessation of the use of all pesticides and mobile phones (even that such a warrant it had an obligation to officially publish a long time ago), so that bees could be saved from extinction, nor, for example, it commands that our civilization diligently and on all possible ways seeks new manners of generating energy. On the contrary, the official science actually encourages the use of pesticides and mobile phones – as it derives significant benefits from them. Simultaneously it also prohibits and blocks the search for new energy sources in areas where it is already known that these sources are hidden – because a success in this quest would undermine the credibility of the most basic doctrines of present science (for more information see my web page „free_energy.htm”, web page „eco_cars.htm”, or web page „telekinetics.htm”). In other words, according to canons of today’s atheistic philosophy of human science, the „group intellects” cannot be destroyed only because, for example, they run out of something. This is because the philosophy of that science implies, that in a case of the disappearance of something (goods) absolutely necessary for the survival, a given group intellect always has the possibility to find something else that will replace these missing goods. However, from the everyday life we know for sure, that what implies the philosophy of the official science is NOT true – after all many group intellects for certain are destroyed because of the lack of access to something absolutely necessary for their survival, for example, to money, raw materials, demand for their goods, effective governance, employment and earnings, etc. – e.g. consider the fate of many of today’s countries which break down and are dying as their citizens are rioting because of a lack of work and wages. At this point please notice also what about the death or destruction of „group intellects” is explained in item #N2 of the web page named „pajak_re_2017.htm” – namely, that their death does not necessarily mean a physical destruction and disappearance, and sometimes it can only boil down to a complete change of laws and principles under which they exist and operate. (E.g. the moment of death of the communist Poland was also the moment of birth in its place of the current third-RP – i.e. at the time of its death the former group intellect such as Poland physically did NOT disappear or has not been completely destroyed, but only drastically and completely changed the laws and principles under which the newly born then Republic of Poland began to exist and operate, and also it got rid of people who imposed on it the former way of existing and operating.) Of course, such a change in the rules of existence and operation in practice must also mean that some „individual intellects” (i.e. some individual people) that were indispensable for the existence and operation of a dying group intellect, must die or be exchanged for others.

The research conducted in accordance with the different philosophical approaches of the new so-called „totaliztic science” (i.e. this new science that has been described in more detail in items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”), reveal how emerged this discrepancy between of what happens in the real life, and of what about the „point of NO return” imply canons of the philosophy of the old official science. Namely, as we know, the canons of the philosophy of the old official atheistic science were created for the assumption that God does NOT exist, and thus they apply only to a world without God. Meanwhile, we live in a world ruled with an iron hand by the all-knowing God. While in the world ruled by God „points of NO return” actually do exist for all kinds of intellects, including all group intellects, because these points are formed by God’s punishments for serially committed immoralities – which punishments depend on irreversible (permanent) removal of the benefits theat were results of committing these immoralities (for a more detailed description of these irreversible punishments from God – see item #N2 from my web page named „pajak_re_2017.htm”). Of course, the actual existence of this „point of NO return” is also confirmed by extensive evidence – the best example of which is the deliberately ignored and suppressed by the present official science numerous items of evidence for the existence of the biblical „great flood” (e.g. the evidence in the form of fossilized logs of trees that are oriented vertically and penetrate all the way through several successive geological layers – each of which layers according to the claims of official science supposedly had to settle down for a period of several million years, while the life expectancy of these logs of trees penetrating through all these layers typically could not exceed a thousand years). Notice here the fact that, for example, the date of giving by God the command to Noah to built his ark, was just one of those „points of NO return” for the entire humanity of that time. On the other hand, the fact of existence of such „points of NO return” brings to us a lot of weighty consequences. For example, the existence of these points reveals that the date of September 11, 2001 represented the moment of passing by the entire our present civilization through another of such „points of NO return”, and thus that right now the entire our present civilization, considered a „group intellect”, is in the process of gradual dying. (A turning point of the date of 11th September 2001, as the beginning of the current deadly „neo-medieval epoch” is explained in item #K1 and in „table #K1” from the web page named „tapanui.htm”.) Moreover, the existence of this „point of NO return” also confirms further the fact, that we do NOT live in a world without God (as falsely tries to convince us the present official science), but that the fate of our civilization is ruled with an iron hand by the all-knowing God. (For an extensive evidence concerning the existence of God, see, e.g. my web pages named „god_proof.htm”, „god.htm”, or „changelings.htm”.)

#T2. So here is that, despite (and because of) the having of all these well-paid professional scientists and politicians, our civilization still managed to commit a suicide and is now slowly dying in front of our eyes:

The humanity has received a sufficient number of warnings, that if it does not change its behaviours, then the cataclysm is to come. After all, such warnings are contained in the prophecies from the Bible. For centuries warned us also the folk wisdom – e.g. see items #H1 to #H3 from my web page named „prophecies.htm”. Many wise people have repeated similar warnings already since about a half of the twentieth century. Recently even warns us the nature itself – for examples see item #C5.1 from my web page named „newzealand.htm”, or item #N2 from my web page named „pajak_re_2017.htm”. However, all this for no avail. On 11th September 2001 the humanity has taken actions that moved it beyond this threshold point in its history, which in English is called with the discussed above meaningful name of „the point of No return”. These actions in practice were equivalent to committing a suicide by the entire humanity. So starting from that date of September 11, 2001 our entire civilization is slowly dying and it happens before our eyes. Meanwhile, the life in a dying civilization generates a lot of problems which previously no man was forced to experience. After all, the dying civilization not only that imposes on us the requirement that in order to survive, each one of us must individually defend ourselves and get free from consequences of immoral actions of greedy corporations, politicians, policy makers, scientists, and many other people (of the type of actions described in the web page named „solar.htm”, e.g. in its items #F3 and #B5), but it also creates a lot of additional life requirements resulting from the hindering our daily lives by consequences of the immoral acting of a series of successive generations of politicians, governments, policy makers, scientists, etc. In the items that are to follow I will try to explain and describe not only „why” and „how” this „point of NO return” has been passed by the entire mankind, and how we can individually defend ourselves from the consequences of that passing, but also try to describe examples of these problems, with which the present situation of a dying humanity has confronted me, and to explain to the reader on a widely revealed examples how I am already defending myself from adverse consequences of this dying process. After all, if these problems have already managed to get to me, there is also a high probability that they caught up already (or soon will hunt down) the reader of this post as well. After all, according to the explanations of the philosophy of totalizm described in items #A2.8 and #E2 from my web page named „totalizm.htm”, each one of us is personally responsible for the immoralities that commits any out of the „group intellects” to which we belong. And we all belong to the group intellect which is the whole of our civilization. So each one of us after the so-called „time of return” is individually punished for every immorality committed by our entire civilization, just as God is punishing accomplices in the committing of such immorality. On the other hand, in the case that the reader if affected by the same as me, or by similar, problems, then the reader probably would benefit from learning descriptions of how I attempted to solve them or to defend myself from them.

#T3. No matter on which issue one would focus the attention, immediately catches the one’s eye, how oppositely to the way required by God that issue is handled by present people – for which mishandling, of course, God must severely punish these people:

On a number of my web pages and publications, for example in item #N2 from the web page named „pajak_re_2017.htm”, or in items #B2 to #B2.3 from another page named „mozajski_uk.htm”, I explained and documented on evidence, that God imposed on people a set of strict requirements (which I call „morality” or „moral criteria”) that explain how these people have to live, then with the iron consequence God punishes every human deviation from these requirements. These requirements God has made available to people in writing in the form of content of the Bible, and also tells them to each person in the form of whispers of his/her conscience, while since 1985 in addition He allows also me to explain them through the scientific findings of the philosophy of totalizm and the content of the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity.

Unfortunately, despite of this, since the time of implementation of television to our everyday life, people are increasingly moving away from the divine requirements. Until today, this departure became so significant, that almost as a rule present people act almost exactly the opposite of what God required of them. For example, in item #J1 of the web page named „pajak_for_mp_2014.htm” I provided the results of my analysis of today’s actions of governments, which indicate that almost everything that today’s governments do or decide, is breaking various moral criteria. In other words, instead of acting for the people, almost everything that today’s governments do or decide is aimed against the people. On the other hand, in item #G3 from the web page named „prophecies.htm”, in a slightly humorous way I try to document that if nowadays Jesus appeared on Earth and tried to do the same good, which He did over 2000 years ago, then in practically every His exemplary morally-correct action He would break in various ways a whole range of present human laws. In a similar manner, in items #F3 and #B5 of the web page named „solar.htm” I try to realize, that against the good of people works also the majority of today’s corporations – even those ones which by definition supposed to serve the people. In turn, these human activities which break somehow strict criteria of morality, bring God’s punishments to people. Of course, to NOT destroy in humans the so-called „free will”, these punishments from God are so served, that into each one of them are embedded at least three different sets of evidence, which allow that depending on someone’s outlook a given punishment could be explained in at least 3 different ways – for more details see item #C2 on my web page named „tornado.htm”. But no matter how these punishments from God someone would explain, still they make increasingly difficult our daily lives in the same significant manner. With the elapse of time, the level of their difficulty is to reach such a height, that the life as people knew it so-far, NO longer is to be possible. So in that soon coming time, only those few people are going to survive, who will gain the required motivation and will be able to adopt to cataclysmic conditions of life on Earth.

#T4. So let us learn the cause-effect chain that caused our entire civilization to pass this „point of NO return” on 11th of September 2001:

The gradually acquired habits described in the previous item, that starting from the time of dissemination of television, many leaders, policy makers, scientists and other people, commit serial immoralities aimed at quick and easy gaining various benefits, began to bring severe punishments from God at the entire mankind. On the other hand, in serving these punishments God implements the principle described in item #N2 on the web page named „pajak_re_2017.htm”, namely that the punishments for repetitive immoralities committed serially, take the form of irreversible (permanent) removal from given intellects of the benefits which were the results of these serial immoralities. In turn the irreversibility (permanency) of the elimination of these benefits means, that they remain in force until the death of the intellect which committed given immoralities. Because since the time of spread of television our civilization as a whole began to commit serially an increasingly larger number of immoralities, at a certain point in our history, these serial immoralities practically started to cover every aspect of life of our civilization. That breakthrough point in our history turns out to be the date of 11th of September 2001. In turn since for each of these serial immoralities, after the so-called „time of return” our civilization is to receive an irreversible (permanent) punishment that is to trouble it until the end of its life, the actual covering by these punishments of every aspect of life of the humanity practically means, that from the moment when „times of return” are to arrive for all these punishments, the humanity as a single „group intellect” will NOT be able to keep alive and must die. (The term „time of return” is explained more comprehensively in items #C4.2 and #A4 from the web page named „morals.htm”.) Of course, when the whole „group intellect” constituting the humanity is to die, then many individual people, who will be charged with the personal responsibility for immoralities that were committed by the whole humanity, will also have to die. (Notice from explanations in items #A2.8 and #E2 of my web page named „totalizm.htm”, that by the personal responsibility for immoralities committed by a group intellect to which one belongs, is charged each individual participant of that intellect, who is aware that these immoralities are committed, however, who remains passive towards them and actually does nothing to try to prevent these immoralities or repair their consequences.)

#T5. What then can be predicted already now about the future fate of our civilization after on 11th September 2001 it passed through this „point of NO return”:

From the content of „table #K1” explained and shown by item #K1 from my page named „tapanui.htm” stems quite unambiguously that the next (fifth in turn) era on Earth will be the last era of the mortal humanity. At the time of its duration the selected representatives of humanity must experience everything that later will be required for a correct operation of the immortal mankind from the next (sixth) era. For example, it must learn the rules of a rapid travel through space (i.e. to build and to use the Magnocraft and the Telekinetic Vehicle), it must learn and experience the work of time – after all the vehicle in the Bible called the „New Jerusalem” (in which the immortal humanity will be learning about, and experience, the physical universe) will be just a Time Vehicle – for details see item #J3 from the web page named „malbork_uk.htm”, etc., etc. However, learning and understanding of the knowledge which is required from the mortal humanity of the last (fifth) era, would not be possible if the humanity continued the current philosophy, current attitudes, behaviours, etc. Therefore, in order the next era could come to Earth, all those people out there, who now are carriers of philosophy, views, attitudes, stands, behaviours, etc., currently prevailing on Earth, before the arrival of next era must be eliminated from impacting on the principles on which the whole of humanity works, and must be replaced by people who will be more appropriate for the next era. Unfortunately, for many of today’s people, whose philosophies, beliefs, attitudes, etc., turn out to be no longer possible to change, this their replacement by other people practically will mean that they will have to die. Of course, this their extinction, does NOT need to be spectacular and highly tragic in each case (i.e. similar to that one to which we are accustomed due to today’s action-packed films), and in some cases may also take a form such as dying due to obesity or overeating, or dying because indeed, for example, someone slipped on a banana peel. Also today’s methods and principles of governance will have to be changed – for example, today’s democracies (which facilitate the acquisition by the people of passivity, indifference, irresponsibility, etc.) will have to be replaced by governing individuals (i.e. by the „autocracies” (dictatorships), which promote the induction in humans of activities, interests, responsibilities, etc.) – which process of gradually replacement of democracies by governing individuals we are already seeing as it began and is deepening on Earth.

Additional information about „what” and „how” is to change in the course of gradually coming and deepening the dying of today’s humanity, the reader will find, among others, in items #H3 and #H1 from my web page named „prophecies.htm”, in item #K1 from the web page „tapanui.htm”, in item #N2 from the web page „pajak_re_2017.htm”, and in items #B2 to #B2.3 from the web page „mozajski_uk.htm”.

#T6. How to defend and prepare ourselves to what will soon come to us together with the stage of agony in the process of dying of our present civilization:

Theoretically speaking, the defence against the experiencing of fate intended for those people, who will have become extinct together with the death of present human civilization, is simple. After all, in order to effectively defend ourselves from the death, ones only need to convince God that they acquired and already display all the characteristics that are needed practically in all the people living in next (fifth) era of the abovementioned „table #K1” from the web page „tapanui.htm”.

However, in practice this proving that one is fit for living in the next era will be difficult and laborious. After all, this proving will require a drastic shift in the way of thinking, ideas, attitudes, knowledge, mode of action, activeness, etc. For example, one will need to become active (instead of the current passivity), one will need to get into the habit of personal overcoming of difficulties (rather than, as now, passively awaiting until someone else has beaten them), one will need to learn how to distinguish what in fact is moral from what in fact is immoral (rather than, as at present, to believe in what others say on this subject) and to learn how in one’s own actions one needs to implement doing only what is moral, one also will need to learn the „a priori” approach to the scientific accumulation of knowledge, and to NOT rely only on the approach „a posteriori” of the present official science (that „a priori” approach most accurately is described in items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”), etc., and the like.

So if the reader wishes to already start to learn, what is associated with such adoption of oneself to thinking in the next (fifth) era of the humanity, then I would recommend that independently from undertaking a systematic study of the Bible, the reader also studies the entire my web page named „totalizm.htm”, and the entire my web page named „dipolar_gravity.htm”, as well as in addition at least item #N2 from the web page named „pajak_re_2017.htm” and items #C4.2 to #C4.7 from the web page named „morals.htm”. For the technically gifted persons favourable and beneficial would also be to read the web pages named „immortality.htm”, „magnocraft.htm”, and „propulsion.htm”.

#T7. Examples of the most representative amongst the permanent penalties for serial violations of the criteria of morality that flood now the humanity because God is forced to already punish the humanity with the permanent withdrawal of various benefits – which penalties I personally am experiencing already now (like every other participant of the present humanity), while correcting consequences of which penalties I needed to learn and implement:

Let us now have a look at examples of the most representative (and illustrative) amongst penalties for serial violations of criteria of morality, which penalties are served currently to the humanity – i.e. the penalties which for the present humanity are already irreversible (permanent) in nature, so that they no longer can be removed until the death of the present human civilization. Of course, the humanity already receives far more of these types of punishments than I can describe below, while their number is growing increasingly faster – after all, our civilization has committed already (and still is committing) serial immoralities in virtually every area of its life (for several other examples of similar punishments see items #B2 to #B2.3 from the web page „mozajski_uk.htm”, and see my other descriptions referred in those items). Nevertheless, here I describe only those punishments which so far also significantly disturbed my life, and thus against the consequences of which I was forced to find some form of self-defence. After all, the purpose of the entire post is to inspire the reader to active reflection, exploration, actions and defence, while these descriptions are merely examples of methods and ways with which I am trying to defend myself from these irreversible (permanent) penalties. Of course, these descriptions in the future I probably will continue to expand as soon as I am to arrive at suitable for public disclosure examples of further methods of defence against the consequences of such irreversible (permanent) punishments, which for me personally make the life most difficult – only that working out (and trying out in practice, plus describing) the methods of defence against them takes a lot of time. Here are these examples of irreversible (permanent) penalties, along with descriptions as how I am trying to solve and to overcome difficulties in life introduced by them:

(1) The extinction of bees and the need to manually pollinate fruit trees and vegetables. The fact that bees are disappearing at an alarming rate, the humanity knows already for a long time. For a long time it is also already known to us „why”. Examples of this „why” I am explaining, among others, in item #J1 from the web page named „pajak_for_mp_2014.htm” – where I discussed the immoral implementation of the so-called „pesticides” to the common use, as well as I am explaining, among others, in item #C5.1 from the web page named „newzealand.htm” – where I discuss the consequences of the insistent use by our civilization of deadly short radio waves from our mobile phones. After all, these short radio waves, among others, resonate in bodies of bees (as well as induce cancer in humans). Instead of using them, the humanity could already introduce to use for the communication purposes completely safe for humans and for fauna so-called „telepathic waves”. After all, the devices and the principles of transmission and reception of these safe for people and for wildlife telepathic waves, are also already known to us. Unfortunately, instead of researching and developing them, the official human science ignores all the knowledge about them, just as it ignores my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity – which allowed, among others, the discovery of telepathic waves and the explanation of their work. Telepathic waves, and devices that use them, I am describing, among others, in items #E1 to #E3.2 from my web page named „telepathy.htm”. However, in spite of having knowledge of what harms bees and how to eliminate the source of that harm, so far neither the whole of humanity, nor the official science persistently holding its lucrative monopoly, nor even the politicians wielding great power, have done anything to remedy this problem. As a result, starting from around 2008, e.g. in the township of Petone, in which I live, typically I see only one or two bees throughout the entire summers. Until 2012 that chronic shortage of bees in Petone did NOT affect me personally. However, in 2012 I bought for myself a small flat with a tiny garden measuring 12×6 meters – pictures of fragments of which garden I am providing, among others, in „Fig. #G1” and „Fig. #N1c” from the web page named „solar.htm”. In that garden I planted a few fruit trees, and I am trying to plant some vegetables (e.g. tomatoes and sunflowers). But it turns out, that there is no-one to pollinate them, because of the lack of bees. So in the spring of 2015 I decided to try the hand pollination of my fruit trees – because since a long time I know that, for example, growers of tomatoes and kiwi fruits do such hand pollinations. (For example, in response to the immoral destruction of a massive amount of kiwifruits by producers of kiwifruit from NZ, only to raise the prices, God caused that apparently the imported to NZ pollen necessary to pollinate kiwifruit, which pollen was imported from the country where there is a PSA kiwifruit disease, caused the destruction of kiwifruit trees, and hence also the production of kiwifruit, in the most parts of NZ – for details see item #D5 from my web page named „fruit.htm”.) I have, however, a lot of problems with the manual pollination of my fruit trees. For example, to effectively carry pollen from one flower to another flower, one must use the right kind of gentle brush. During my holiday in Kuala Lumpur in 2015, I acquired two very delicate (and expensive) brushes used for Chinese calligraphy. They work perfectly, because pollen adheres just by itself to their soft natural bristle. But in my tiny garden I planted more than just two kinds of fruit trees. For example, already now in it grow plums, peaches, cherries, sour cherries, pears, lemons, orange, feijoa, nuts, mulberries, gooseberries, red currents, black berries, and various kinds of grapes. But in order to not waste their inflorescence, every kind of fruit trees must be pollinated with the pollen only appropriate for their type. So I need at least 10 such brushes – each of which should have the size appropriate to the flower’s diameter. So in addition I bought in New Zealand two sets of local brushes for artist picture painting. Unfortunately, probably they have an artificial bristle, because instead of taking pollen, their invisible to the naked eye bristling hooks detach from flowers the entire pollen bags. In addition, in practice it turned out that transferring pollen manually from flower to flower, is a real big job – considering that even small fruit trees already have hundreds of flowers. Thus moving pollen even in small trees takes me a whole day, while this process must be repeated every day for as long as a week of time – since I do NOT know when the conditions for the pollination of flowers are the most appropriate. The point is that when I find out if the pollination was effective, for to improvement of the situation will be too late – as all the flowers will then have withered. To this is added the problem of hybrid trees. For example, the most delicious pears of present times, called the „Doyenne du Comice”, or „DDC”, cannot be pollinated with own pollen, and must use pollen from other self-pollinated pears. Therefore, in my garden I planted also two such self-pollinated pears, i.e. „Conference” and „Winter Nelis”. These, however, also create problems, because they do not want to synchronize the date of their flowering with the date of flowering of my „Doyenne du Comice”. A similar problems generate hybrid cherries, for example the „Summit” – which must be pollinated by different self-pollinated cherries, for example by „Sam” or by „Lapins”, and also generate every other hybrid fruit tree. In other words, when the bees die out completely, I do not see that people are able to produce the proverbial „one apple a day to keep a doctor away”. This means an additional degeneration of health, and thus deaths, of many more people – and all this only because of the lack of access to fruit. About the widespread food shortages and famine caused by the lack of other types of foods, which production depends on pollination by bees, I will not elaborate here. How in this situation we can respect the current official science, for what its monopoly on knowledge and education, its greed, and its failure to defend truths, has led the entire our civilization.

(2) The radioactive fallouts, and the dangerous to life radioactivity of the increasing proportion of our food (thus also the potential to cause mutations). In item #M1.1 from my web page named „telekinetics.htm”, and also in item #F2 from yet another my web page named „cooking.htm”, I indicated an article in which is published the information, that the meat from wild pigs in Germany is already so radioactive, that it no longer is safe for consumption and must be destroyed. (Note that if that matter looks so in Germany, almost for certain the situation looks similar in many other countries – but, unfortunately, the scientists or leaders of these countries are either too lax, lazy, deceitful, or incompetent to investigate and to reveal what really happens in the nature from their countries.) The radioactivity was also detected already even in the milk of women-mothers. No wonder that in this situation I am not able to find any shop where as an individual I could acquire a well-calibrated instrument for measuring radioactivity. (After all, surely if every citizen could freely measure by himself what happens to the radioactivity on Earth, then governments could no longer easily build the further nuclear reactors or atomic bombs.) However, such an instrument would be handy to have in order to check on a regular basis how much is, or how it grows, the radioactivity of e.g. what we eat. After all, radioactivity is likely to grow constantly. For example, in Petone in which I live, I noted that since around three years, local (previously entirely black) „blackbirds” began to mutate here and in increasingly more of them are starting to grow irregular patches of white feathers – see „Fig. #T1abcd” from the web page named „solar.htm”. In turn such a collective mutations of a large number of black „blackbirds” cannot be explained by almost anything else besides the increase in radioactivity of rainwater trickling to the soil – means also earthworms on which these „blackbirds” mostly feed. In turn the increase in radioactivity of water and soil means, among others, also the increase in the radioactivity of food that we eat, and thus cancers and the increasingly shorter lives of people. Furthermore, the radioactivity of food means that probably an increasing number of people is being born with various mutations – thus possibly it also means an increasing physical and mental degeneration of the humanity. Unfortunately, the „privacy of information” laws, the secrecy that surrounds medical data, an increasing reluctance of the official science to identify and to solve real problems of the humanity, and the increasingly higher passivity in attitudes of people, taken together cause that it is almost impossible for the society as a whole to realise what actually is happening. (Notice that mutating of people, it is not just physical and mental illnesses derived from genetic mutations, but also, for example, birth to children with deformities of bodies – means without fingers, rectums, etc.) So in order to self-defend our household against this rise in the radioactivity, since the date of nuclear disaster in Fukushima, Japan (i.e. the disaster which I described in items #M1 to #M2 from the web page named „telekinetics.htm”), in my household we do not drink the water already provided to our flat by the public water supply, but we laboriously bring for ourselves the drinking water drawn out of not very distant from us and publicly accessible well located in the centre of Petone. (The fact of our already several years long use for drinking and for cooking only water from a nearby well, is also explained in item #M2 from the abovementioned web page named „telekinetics.htm”, and in item #G2.2 from the web page named „healing.htm”. Similarly like us this well water uses also a significant proportion of the residents of Petone and the surrounding areas.) The point is that the water in our water supply is the surface water – mainly from rain. Therefore, logic suggests that it carries with it, among others, radioactive fallout (as well as chemical precipitation), which it captures from the air, and which the winds bring from radioactively tarnished countries on Earth. Meanwhile, water from wells is thoroughly filtered through the soil before it is acquired by us to drink and to cook food.

Unfortunately, the necessity to take such forms of personal self-defence, means also that in our household we gradually and irreversibly (permanently) are depriving ourselves of the increasingly larger number of benefits and conveniences brought by the technical accomplishments of the present human civilization, and thus that actually we gradually step back to a way of living that existed before our civilization „got lost” in today’s „vicious circle” of immorality, self-destruction and suicidal inclinations – as this permanent deprivation of humanity from its accomplishments and conveniences is described in more detail in the next item #T8, while as reasons and principles of this punishing of the entire humanity with a progressive and permanent taking away of its to-date technical achievements and conveniences of life are explained in item #N2 from the web page „pajak_re_2017.htm”, in item #C4.2 of another my web page named „morals.htm”, and in items #B2 to #B2. 3 from the web page named „mozajski_uk.htm”. After all, the entire current self-destructive and suicidal behaviour of our civilization is due to the uncontrolled greed of people, means due to the fact that for some time now all kinds of industries of the present humanity are trying to get a quick short-term benefits at the expense of acting which serially (repeatedly) breaks various moral criteria – for which serial breaking in the long-term work of the moral mechanisms the whole of humanity must be punished through the permanent removal of those benefits. In the result of this punishing, whatever politicians, academics and owners of factories triumphantly proclaim to be another success of humanity, actually turns out to be a process of gradual killing of people that were deceived by these proclamations and hence recklessly consume immoral products of today’s greed.

* * *

Of course, similarly like the life of every present inhabitant of the Earth, my life also is already encumbered and troubled by continually increasing multitude of yet other irreversible (permanent) punishments, than just these examples irreversible penalties for which my ways of decreasing severity of their effects are described above in this item. After all, for example, I am also increasingly more discouraged to air travel by the escalating acts of terrorism and the increasingly hostile to travellers procedures that airlines, airports and some countries are implementing in order to prevent this terrorism. It is for this reason, that I limited my travel to only absolutely necessary exceptions. I am also discouraged to the use of emails and Internet due to the increasingly powerful creeping with emails and with Internet: the spread of computer viruses and spying software, the reading of my correspondence by various spy agencies, the imposition of intrusive advertising and „cookies”, attempts of internet blackmail and extortion, the imposing of increasingly more inquisitive conditions by search engines and by systems of YouTube types, and the still further evil and immoralities harming us through internet. I am also discouraged to the use of various offices and institutions due to the increase in bureaucracy and in corruption, as well as attempts to make people depended on them and subordinate to them. I also suffer from exploitation-oriented health services and pharmaceutical companies – as this is described e.g. in items #I1 to #I2 from the web page named „healing.htm”. Etc., etc. However, so-far I do NOT describe here this further multiplicity of irreversible punishments that are starting to afflict now the entire mankind, because, unfortunately, either so-far I did not seek how to reduce or neutralize the impact of these punishments onto my life, or for such a way of reducing I was already looking – but so far I have not found it, or such a way of neutralizing I already know and apply in practice, but because of the sensitive for some people nature of the punishment, or the manner to neutralization it, I do not believe that describing it here is worth the extra persecution and problems that the public disclosure of it would bring on my already fiercely criticized and harassed person.

#T8. Notice that all these irreversible penalties, imposed on the humanity because of committing serial immoralities, are offsetting the effects of technological progress of our civilization made in the current (fourth) era – with the result that when occurs the death of current form of humanity, the newborn then humanity of the fifth era is to begin everything practically from scratch:

Perhaps the reader has already noted by himself from descriptions of the previous item #T7, that each of irreversible (permanent) punishments imposed on the humanity for committing serial immoralities, eliminates a part of technical accomplishments of mankind made during the just ending fourth era of the history of mankind. (Note here, that the numbers of successive eras in the human history have been assigned to that eras, and illustrated to readers starting from February 2015, in the „table #K1” from the web page named „tapanui.htm”.) The current fourth era of „modern technocracy” was launched with discovery of America by Christopher Columbus in 1492 (incidentally, Columbus turned out to be the son of a Polish king – as explained in item #I4 from the web page „mozajski_uk.htm”). In turn the completion of the current fourth era, and the initiation of the next, fifth era, will take place at the moment of building the Magnocraft, means after the beginning of interstellar travel by the country that at that time is to lead the world. So if some processes unique to the current dying and agony of mankind will not cause additional delays, then the building of Magnocraft is likely to occur around 2036. (Notice that this year 2036 as the date of construction of the first Magnocraft I calculated still in 1972 on the basis of regularities that then I discovered in the construction of subsequent propulsion systems invented and built in previous situations of growth (means NOT the current death and the agony) of the present-day human civilization – for details see the „Periodic Table of Propulsion Systems” described in items #B1 to #B4 from my web page named „propulsion.htm”.) It is also worth noting here, that this initiation of a new, fifth era, as well is to arise due to inventions and intellectual legacy of another person born in Poland (i.e. Jan Pajak – the author of this post) who invented and worked out the Magnocraft. In my personal opinion – justified in item #H1.1 from the web page „prophecies.htm”, that last leading country in the world, which will build the Magnocraft and thus usher with it the last, fifth era of the mortal mankind, will be the future Korea.

In order to highlight and to illustrate these effects of work of irreversible (permanent) punishments, which eliminate technical achievements of mankind, I will repeat here the effects of cases of punishments already discussed in the previous item #T7 of this post. And so, the technical achievements of mankind has led, among others, to the building of a number of present agricultural machines that are „blind and lacking intelligence” – which in this day and age, among others, already quite automatically and blindly for example collect fruits in orchards. However, the gradual extinction of bees soon will cause that these machines will become useless. After all, the orchards will then no longer bear fruit due to lack of pollination of flowers. On the other hand, the blind and devoid of intelligence today’s agricultural machines are unable to pollinate flowers – though people having eyes and intelligence can do such a pollination manually. In a similar way the to-date technical achievements of mankind caused also that our various power plants produce grid electricity, which in many ways does work for us and makes our lives easier. However, the incoming irreversible (permanent) punishments soon will cause that mankind will not be able to continue the use of grid electricity delivered through its transmission lines. Examples of such irreversible penalties are already the catastrophe in Chernobyl (Ukraine), and Fukushima (Japan), and also there will be further nuclear disasters similar to those ones that inevitably will come soon because of the technically ignorant, complacent and failing basic safety principles way on which so-far the humanity builds and uses nuclear reactors – which way I described e.g. in items #M1 and #M1.1 from the web page named „telekinetics.htm”. Irreversible punishments that eliminate electricity will also be disasters which come because of the use of immoral nuclear energy that already now is burdened with the tradition of „bad trees that cannot bear good fruit” (for details see item #C4.7 from my web page „morals.htm”). These will also be various other punishments (e.g. acts of terrorism and earthquakes – which will destroy power plants and transmission lines, epidemics and wage disputes – which cause grid companies to go bankrupt and deprive them employees) that will soon affect also other ways of generating grid electricity. In a similar way today’s escalating destructive trends and intellectual robbery, which overwhelm the Internet and e-mails, soon will cause that people will not be able to use either the Internet nor even computers. International terrorism and the reactions to it at some stage will also make it useless the airlines and aircraft. Bureaucracy, corruption, financial and economic crises, the collapse of health care, epidemics and natural disasters, etc., will result in the destruction of many present nations and states. Etc., etc.

Of course, similar difficulties and problems will gradually cancel the technical achievements in every other area of human life. For example, the increasing piracy, terrorism and the anti-civilisation forces will ensure that the ships and maritime transport gradually disappear. Corruption, divisions and internal strife in various countries, as well as cut off from access to raw materials and energy, are to ruin factories, agriculture, public order and respect for the law. Etc., etc.

As a result, gradually in almost the whole of our civilization a situation is to appear, which since February 2009 I am describing in the scenario from item #H3 of the web page named „prophecies.htm”. Namely, the situation that everyone will be forced to defend by himself and to take by himself care of the loved ones, while almost all the technical achievements of the present era will be destroyed. So at the end of the current fourth era in order to have anything, one will need to grow, or to make it personally by himself – including the production of food, baking bread, healing himself, etc. The only thing that survives from the today’s technological civilization, is the memory and spiritual achievements. While the only people who will survive, are those who have the necessary knowledge, spiritual strength, morality, discipline and obedience to their leaders in compliance to achieve the common good, and also the will to achieve the objectives for the accomplishing of which in the current fourth era the greed prevailing amongst the decision-makers did not allow to even reach.

This total destruction will begin to slowly be repaired only after the birth of another form of our civilization in the fifth, means the last, era of mortal mankind. Unfortunately, the mankind of that time will be forced to painstakingly fix everything that the present humanity has spoiled. For example, it will be forced to build different farming machines of a new kind, which will be able to intelligently make any movements that will be necessary for carrying out the tasks imposed onto them, which will be able to use any kinds of tools required for these tasks, which will be reprogrammable for every type of task that is required to be completed, which will have senses similar to these in humans (i.e. which will be capable of seeing, smelling, listening, and touch-sensing), and which will have artificial intelligence – that will enable them to remember, watch, analyze the situation, make decisions, and implement these decisions. Only such intelligent machines will be capable of replacing the currently dilapidated bees and of pollinating each individual flower. The future mankind will also be forced to decisively and ruthlessly eliminate the roots of the entire generated by our era crime, parasitism, piracy, terrorism, and anti-civilization states and nations – so that the production, trade, travel, correspondence, exchange of ideas, progress, etc., could became once again possible. Etc., etc.

Of course I understand that everything that is presented on this post can shock and horrify. However, we need to remember that every kind of fear fulfils also a number of constructive roles. For example, fear motivates and mobilizes most effectively to thinking, actions and effort. The earlier a fear of what is coming will begin to spread, the less destruction the humanity is to experience because of being unpleasantly „surprised” by the punishments described herein. So let us begin to watch what I described here and try to incorporate the consideration of moral criteria into everything that we do. In spite of the fact, that what I write here represents only the deductions and predictions of a humanly-fallible retired scientist, since this my writing is based on the announcements from the Bible, on research of reality that surrounds us deprived of prejudices and blindness from greed, on the evidence, on already given to us lessons of history, and on the use of logic and common sense, still probably this writing is containing a proportion of truth. So the more people and earlier are to respond to that truth, and prepare for what now can be predicted that is coming – in accordance with the principles described in item #N2 from the web page named „pajak_re_2017.htm”, the more of these people will be able to survive through that increasingly more advancing current „neo-medieval epoch”.

* * *

The above post is an adaptation of items #T1 to #T8 from my web page (in the English language) named „solar.htm” (updated on 7th of November 2015, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „solar.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/solar.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/solar.htm
http://totalizm.com.pl/solar.htm
http://pajak.org.nz/solar.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „solar.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „newzealand.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/solar.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/newzealand.htm .

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #264E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak