#271: Na YouTube jest już dostępny doskonałej jakości (HD), obiektywny, 35 minutowy film „Dr Jan Pajak portfolio”, omawiający większość tematów poruszanych na tym blogu

Motto: „Zobaczyć to uwierzyć.”

Wszystkich zainteresowanych przyszłosciowymi odkryciami naukowymi i wynalazkami zapraszam do gratisowego oglądnięcia około 35 minutowego filmu produkcji Dominika Myrcika o tytule „Dr Jan Pająk portfolio”. Aż trzy wersje językowe owego filmu są już dostępne na http://www.youtube.com pod następującymi adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM (wersja polskojęzyczna)
https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 (wersja angielska – in English)
https://www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 (wersja niemiecka – auf Deutsch)
Ponieważ wszystkie owe trzy wersje językowe mają identyczną treść, a jedynie odmienny jezyk narracji, omawiany film może też stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla osób uczących się któregoś z powyższych trzech języków, lub dla nauczycieli owych języków.

Aby uruchomić sobie i przeglądnąć ten doskonały film wcale też NIE trzeba pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony http://www.youtube.com wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe – tj. wpisać tytuł „Dr Jan Pajak portfolio” (tyle, że pisany bez cudzysłowiów), poczym kliknąć na tę jego wersję językową jaką się chce oglądnąć.

Chociaż film ten daje się oglądać na każdym urządzeniu podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerach PC), najkorzystniej jest go oglądać na dużym ekranie nowoczesnego telewizora – jeśli tylko ma się ku temu możliwość. Chodzi bowiem o to, że film ten jest wykonany z dużą rozdzielczością (HD) i wysoką jakością (HQ) oraz ma wpaniale zaprojektowane kolory i dźwięk, jakich w pełni NIE daje się docenić na małych ekranikach komputerowych. Tymczasem dzięki dużym ekranom nowoczesnych telewizorów i dobrej jakości ich głośnikom można faktycznie doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków oraz przekonać się jak realistyczna jest jego fabuła, oraz jak wspaniale zaprojektowane i wykonane są jego obrazy i animacje. Stąd najkorzystniejszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. „smart” telewizor jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym „smart” telewizorze firmy LG – tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje „playlisty ” – np. „playlista ” dostępna pod adresem http://www.pajak.org.nz/p_12fl.htm ), albo też byłby telewizor który jest podłączony do komputera, zaś ów komputer jest z kolei podłączony do internetu.

Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany, anonimowany i wykonany. Nic dziwnego, że jego wyprodukowanie zajęło aż pół roku. Chociaż więc zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube – jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go tutaj aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze „kamienie milowe” mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem już otrzymać cenniejszego od tego filmu daru dla uczczenia okazji 70-tej rocznicy moich urodzin!

Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowani i perfekcyjni Polacy są. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony http://totalizm.com.pl/telepathy_pl.htm iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju „zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca”. Ogromna szkoda, że cały ten talent, wiedza i możliwości Polaków służą obecnie obcym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie http://pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm zaowocują kiedyś przywróceniem Polsce jej dawnej mocy moralnej, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirującej inne narody od morza do morza.

Omawiany tu film ilustruje najważniejsze moje teorie, odkrycia naukowe, wynalazki i formalne dowody naukowe (włącznie z formalnym dowodem naukowym, że Bóg istnieje – opisanym szczegółowo na stronie internetowej http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm ). Jednak dla skrócenia swej długości, NIE podaje on np. źródeł literaturowych na których ten mój dorobek naukowy został dokładniej opisany, czy nie podaje też istotnych wyjaśnień uzupełniających, jak przykładowo że wszystkie urządzenia techniczne jakie ja wynalazłem i jakie omawiane są na owym filmie zostały już przez kogoś zbudowane i udowodniły już w praktyce że działają, a stąd że ich wykorzystanie dla dalszego rozwoju ludzkości jest realistyczne. Stąd, aby udostępnić oglądającym ów film owe dodatkowe dane, informacje i wyjaśnienia, ja opracowałem już trzy strony internetowe (tj. 3 strony w tych samych językach w jakich przygotowane są trzy wersje językowe owego filmu), na których owe najistotniesze dodatkowe wyjaśnienia są dostarczone. Owe trzy wyjaśniające strony internetowe zainteresowane osoby mogą sobie przeglądnąć pod adresami:
http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm
http://pajak.org.nz/portfolio.htm
http://pajak.org.nz/portfolio_de.htm
a także pod adresami:
http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm
http://totalizm.com.pl/portfolio.htm
http://totalizm.com.pl/portfolio_de.htm

Aby efektywnie popularyzować ten film, w owych trzech językach przygotowane też zostały graficznie bardzo atrakcyjne dwustronnicowe kolorowe ulotki-plakaty formatu A4, ilustrujące jego treść. Te ulotki-plakaty czytelnik może łatwo sobie załadować do własnego komputera (albo oglądnąć) z powyższych stron internetowych omawiających ten film. Z kolei po ich załadowaniu może np. je wydrukować i wywiesić na jakiejś dostępnej mu tablicy ogłoszeń, lub przesłać je tym ze swojej rodziny i znajomych, których chciałby pobudzić do refleksji i do patrzenia na świat pod już nieco innym kątem niż dotychczas.

Życzę wszystkim zainteresowanym przyjemnego oglądania owego filmu.

Niech totalizm zapanuje,
Jan Pająk

Reklamy

%d blogerów lubi to: