#242: Odkrycie, że starzeniem się ludzi rządzi sztuczny czas upływający w skokach i około 365 tysięcy razy wolniej od naturalnego czasu wszechświata w którym starzeją się skały i skamienieliny

Motto: ‚Chociaż Bóg uważał za „bardzo dobre” wszystkie stworzenia i cały dawny świat fizyczny jakie stworzył w przeciągu pierwszych sześciu dni, iteracyjne udoskonalenia jakie do nich powprowadzał później, do dziś aż kilkakrotnie stworzenia te i świat całkowicie już przebudowały.’

(Wstęp:) Na przekór, iż oficjalna nauka ludzka bada otaczającą nas rzeczywistość już od czasów Archimedesa, ciągle NIE zdołała ona odkryć, że otaczającą nas rzeczywistością rządzą aż dwa drastycznie odmienne rodzaje czasu. (We wszystkich publikacjach autora ta oficjalna nauka nazywana jest starą „ateistyczną nauką ortodoksyjną”, tak aby dawało się ją wyraźnie odróżniać od nowej „nauki totaliztycznej”, w duchu której sformułowany jest niniejszy wpis.) Jeden z tych dwóch odmiennych rodzajów czasu, w totaliztycznych publikacjach nazywany „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata”, jest czasem w którym żyje tylko nasz Bóg. Czas ten istnieje w naturze, upływa w sposób ciągły, zaś w naszym świecie fizycznym oddziaływuje on tylko na nieożywioną materię (tj. na pierwiastki, minerały, skały, skamienieliny, kości dinozaurów, węgiel, itp.) – jaka starzeje się zgodnie z jego upływem. Stara oficjalna nauka ludzka wierzy iż jest to jedyny czas istniejący w całym wszechświecie. Tymczasem nowa „nauka totaliztyczna” odkryła, że ludzie faktycznie żyją w zupełnie odmiennym czasie, w publikacjach autora tego wpisu zwanym „nawracalnym czasem softwarowym”. Ów czas softwarowy NIE istnieje w naturze, a został on sztucznie zaprogramowany przez Boga i wprowadzony do użycia w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu – tak jak wyjaśniają to punkty #C3, #C4 i #C4.1 strony o nazwie „immortality_pl.htm” której adresy podane są na końcu tego wpisu. Upływa on w krótkich skokach. (Faktyczność skokowego upływu tego sztucznego czasu softwarowego ujawnia każdemu popularne zjawisko opisane w punkcie #D1 strony o nazwie „immortality_pl.htm”.) Z powodu istnienia długich odstępów pomiędzy poszczególnymi jego skokami, upływ tego sztucznego czasu softwarowego jest około 365 tysięcy razy wolniejszy od upływu naturalnego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Jego działaniu poddawani są zarówno ludzie, jak i wszelkie żywe stworzenia posiadające DNA. Pozwala on też na budowanie moich „wehikułów czasu” opisywanych na stronie o nazwie „immortality_pl.htm”. Różnice w szybkościach upływu obu czasów naszego świata fizycznego są też aż tak duże, że wielu ludzi odnotowuje gołym okiem np. zdumiewająco szybkie starzenie się skał – patrz punkt #C4.1 tego wpisu. Fakt istnienia i działania w świecie fizycznym obu tych drastycznie odmiennych czasów wyjaśnia też wiele zagadek o jakie ludzie prowadzili dotychczas spory i wojny, np. wyjaśnia dlaczego Biblia i dane historyczne ujawniają, że Bóg stworzył ludzkość zaledwie około 6000 lat temu, podczas gdy skały i skamienieliny (np. kości dinozaurów czy węgiel kamienny) datowane są na miliony lat. Dlaczego ludzie mają „deja vu”. Dlaczego przepowiednie istnieją i się wypełniają. Dlaczego Bóg zna przyszłość. Itd., itp. Niniejszy wpis, oraz rekomendowana na nim strona o nazwie „immortality_pl.htm”, prezentują podstawowe wyjaśnienia i materiał dowodowy dla praktycznie wszystkich powyższych spraw i tematów.

Mnie osobiście najbardziej dziwi, że dzisiejsi naukowcy z bezmyślnością papug nabożnie powtarzają pozbawione podstaw spekulacje Einsteina na temat „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” jaki w naszym świecie fizycznym rządzi jedynie starzeniem się nieożywionej materii, jednocześnie zaś zupełnie przeaczają oni aż cały ocean niepodważalnych dowodów, że naszym światem fizycznym rządzą równocześnie aż dwa rodzaje czasu opisane powyżej, oraz że ludzie faktycznie żyją w zupełnie innym niż skały i skamienieliny, sztucznie stworzonym przez Boga, „nawracalnym czasie softwarowym” o skokowym upływie. Wszakże dowodów na istnienie i działanie tego 365 tysięcy razy wolniej upływającego softwarowego czasu jest aż tak dużo, iż tylko spisanie ich najważniejszych kategorii zajęło całą „część #D” oraz dodatkowo podpunkt #C4.1 na stronie o nazwie „immortality_pl.htm”. Faktycznie to dowodów tych jest wystarczająco dużo, aby po ich zestawieniu zgodnym z niezawodną metodą dowodzenia zwaną „metodą porównywania atrybutów” sformułować je w „formalny dowód naukowy” jaki powinien być wiążący dla każdego, nawet dla najbardziej bezmyślnego z naukowców.

Długość życia i nieuchronność śmierci są najważniejszymi problemami trapiącymi ludzkość, jakie wiążą się z czasem i z upływem czasu. Większość z nas wierzy, że wydłużanie życia, pokonanie śmierci i uzyskanie nieśmiertelnego życia będzie uzyskane dzięki postępom w medycynie. Nie widzą oni jednak, że medyczne przedłużanie życia wymaga podejmowania niemoralnych działań opisanych w punkcie #B2 strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Ponadto, szacując z szybkości owych medycznych postępów, może być potrzebne nawet kilka tysięcy lat badań zanim medycy znajdą sposób na pokonanie śmierci i na uzyskanie dostępu do życia bez końca. Nawet zresztą i wtedy tylko nieliczni mogliby z niego korzystać. Wszakże wymagałoby ono podjęcia wysoce niemoralnych decyzji (np. odebrania życia innym ludziom lub istotom po to aby wydłużyć własne życie). Ponadto, jako takie, byłoby ono też bardzo kosztowne i tylko nielicznych ludzi byłoby na nie stać. Tymczasem filozofia zwana totalizm wyjaśnia nam, że faktycznie to istnieje także i moralna droga do nieśmiertelności, oraz że żyć bez końca moglibyśmy już nawet i na dzisiejszym poziomie wiedzy i nauki. Nieśmiertelność daje się bowiem również uzyskać moralnie w sposób techniczny – poprzez zbudowanie urządzeń zwanych tu wehikułami czasu. Wszakże mając owe urządzenia, każdy z nas mógłby powtarzalnie cofać swój czas do lat własnej młodości za każdym razem kiedy dożyłby sędziwego wieku. W ten sposób każdy mógłby przedłużać swe życie bez końca. Aby jednak uzyskać dostęp do tych wehikułów czasu, musimy w końcu zaakceptować ich techniczną wykonalność i podjąć ich budowę tak szybko jak to tylko możliwe. Szczerze mówiąc, to gdybym otrzymał wymaganą do tego pomoc już od samego początka swych badań, czyli od 1985 roku – kiedy to odkryłem zasadę działania czasu i wynalazłem oraz rozpracowałem budowę wehikułów czasu, wówczas nawet gdybym pracował samotnie nad zbudowaniem tych wehikułów, zaś wymagana pomoc ograniczała się jedynie do finansowania i wykonawstwa kolejnych prototypów, stanowisk badawczych, laboratoriów,  urządzeń pomiarowych, itp., ciągle i tak bym zdołał zbudować te wehikuły już dawno temu – tak jak o tamtych zmarnowanych szansach piszę szerzej w punktach #J1 do #J3 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”. Wszakże od 1985 roku minęło już kilkadziesiąt lat. W takim zaś przypadku ludzkość już dawno temu pokonałaby śmierć, zaś każdy z nas miałby już dostęp do nieśmiertelności i mógłby żyć bez końca. Jak też się okazuje, zbudowanie owych wehikułów czasu jest relatywnie proste. Jednak aby je urzeczywistnić, my wszyscy potrzebujemy zmiany w naszych postawach i w sposobie naszego myślenia. Musimy zacząć myśleć w kategoriach filozofii totalizmu. Przykładowo, musimy zrozumieć, że nasz wszechświat został tak zaprojetowany przez Boga, iż „wszystko co jest możliwe do pomyślenia jest też możliwe do urzeczywistnienia” – tyle że spełnić w tym celu trzeba określone warunki. Niniejszy wpis wskaże też nam taki poprawny kierunek w naszym myśleniu na temat zbudowania moich „wehikułów czasu” i technicznego dostępu ludzi do nieśmiertelności poprzez powtarzalne cofanie naszego czasu do lat młodości.

 

(#A1:) Do grupy istotnych celów tego wpisu i rekomendowanej nim strony o nazwie „immortality_pl.htm” należy zaliczyć m.in. istotne wyjaśnienie co to takiego ów „nawracalny czas softwarowy” – podane w punktach #C3, #C4 i #C4.1 owej strony. Znaczy, wyjaśnienie czym dokładnie jest i jak działa ów szczególnie nienaturalny (sztuczny) rodzaj czasu jaki upływa w krótkich skokach i w jakim żyją oraz starzeją się wszyscy ludzie i wszelkie żyjące stworzenia posiadające DNA, jednak w jakim NIE istnieją i NIE starzeją się m.in. skały czy skamienieliny (np. w jakim NIE starzeją się „kości dinozaurów” opisywane w punkcie #H2 strony o nazwie „god_istnieje.htm”). Wpis ten ujawnia również czym różni się ów stworzony sztucznie przez Boga „nawracalny czas softwarowy”, od naturalnego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” – czyli wyjaśnia on, że ów czas absolutny upływa w sposób ciągły z szybkością około 365 tysięcy razy większą niż ów skokowy czas softwarowy, że w owym czasie absolutnym żyje jedynie nasz Bóg, oraz że w naszym świecie fizycznym w tym czasie absolutnym istnieją i starzeją się wszelkie minerały (w tym skały, kości dinozaurów, węgiel, itp.). Ponieważ ów sztuczny „nawracalny czas softwarowy” upływający w skokach faktycznie NIE istnieje w naturze, stąd musiał on zostać sztucznie zaprogramowany przez jakąś nadrzędną inteligentną istotę o wiedzy i możliwościach naszego Boga (podobnie jak sztucznie stworzony musiał też zostać rodzaj „języka” zwany „kodem DNA” – dzięki sztuczności cech którego w punkcie #G2 strony o nazwie „god_proof_pl.htm” stało się możliwe formalne udowodnienie istnienia Boga). Z tego też powodu brak wiedzy o istnieniu i działaniu tego sztucznego skokowego czasu u dotychczasowej oficjalnej nauki ludzkiej, pozbawia ludzkość jednego z najbardziej ilustratywnych dowodów na istnienie Boga – który przecież ów czas zaprogramował. Na dodatek, ignorancja oficjalnej nauki w sprawie tego czasu, trwająca na przekór iż praktycznie niemal każda osoba widziała na własne oczy zjawisko opisane w punkcie #D1 strony o nazwie „immortality_pl.htm” (jakie konklusywnie dowodzi jego istnienia i działania), ujawnia jak błędne są monopolistyczne twierdzenia owej oficjalnej nauki. Wszakże będąc w błędzie w sprawach „czasu” – który przecież jest najważniejszym składnikiem praktycznie każdego procesu z naszego świata fizycznego, stara oficjalna „ateistyczna nauka ortodoksyjna” musi być też w błędzie we wszelkich innych sprawach. Nic więc dziwnego, że owa stara oficjalna nauka doprowadziła ludzkość do sytuacji jaką dzisiaj oglądamy wokoło siebie, a co gorsza nadal NIE zaprzestała ona popychać ludzkość ku przepaści i samozagładzie. Po więcej wyjaśnień na temat sztucznej natury „nawracalnego czasu softwarowego” – patrz też punkt #C3 mojej odrębnej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, punkt #G4 na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkt #H2 na stronie o nazwie „god_istnieje.htm”. W tamtym punkcie #C3 strony „przepowiednie.htm”, a także w punkcie #C4.1 niniejszego wpisu, warto zwrócić szczególną uwagę na dowodowe znaczenie odnotowalnego dla nas, znacznie szybszego starzenia się skał niż ludzi, a stąd również znacznie szybszego starzenia się ludzkich malowideł, śladów, odcisków i skamienielin zakonserwowanych w skałach i w jaskiniach. Owo szybsze starzenie się skał niż ludzi wynika z długości przerw pomiędzy poszczególnymi „skokami” tego dyskretnie upływającego czasu, oraz z wielokrotnego powtarzania życia ludzi w owym „nawracalnym czasie softwarowym” – kiedy jednocześnie skały starzeją się nieustająco w „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata”.
(#C4.1:) Ponieważ obszerny materiał dowodowy zaprezentowany w „części #D” strony o nazwie „immortality_pl.htm” wykazał konklusywnie, że życiem ludzi rządzi ów sztucznie zaprogramowany przez Boga „nawracalny czas softwarowy”, kolej teraz na udokumentowanie materiałem dowodowym odkrycia nowej „totaliztycznej nauki” opisanego w punkcie #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”, że ów sztuczny czas o skokowym upływie został wprowadzony przez Boga dopiero około połowy trwania bibilijnego Wielkiego Potopu. Innymi słowy, kolej teraz na zaprezentowanie materiału dowodowego jaki potwierdza, że „nawracalny czas softwarowy”, wcale NIE istnieje i NIE działa już od początku stworzenia świata fizycznego, a został on dodatkowo doprogramowany (czyli jakby „dołatany”) do naszego świata fizycznego, kiedy Ziemia, kosmos i ludzie już istnieli, zaś Bóg NIE chciał niszczyć wszystkiego co uprzednio stworzył tylko po to aby wprogramować w to nowy rodzaj czasu. Na fakt wprowadzenia owego sztucznego czasu dopiero wówczas wskazuje dosyć obszerny materiał dowodowy, sporo z którego ujawniły już moje wcześniejsze opisy i powoływane poniżej opracowania. Aby więc niepotrzebnie NIE rozbudowywać objętości tego wpisu, poniżej przytoczę jedynie streszczenia i linki do kilku najważniejszych z następnych jego przykładów – które obejmują m.in.:

#A. Materiał dowodowy zawarty w opisach z Biblii. Wszakże, jak ujawnia to strona o nazwie „biblia.htm”, niezależnie od spisu boskich wymagań moralnych jakie ludzie muszą przestrzegać w swym życiu, owa Biblia autoryzowana-zainspirowana przez samego Boga jest też m.in. rodzajem boskiej autobiografii i jednocześnie historii wszechświata spisanej z boskiej perspektywy. Najważniejszy materiał dowodowy wywodzący się z Biblii jaki potwierdza wprowadzenie „nawracalnego czasu softwarowego” dopiero w trakcie trwania Wielkiego Potopu, obejmuje m.in.:

#A1. Bibilijne opisy boskiej bezradności wobec braku posłuszeństwa ludzi żyjących przed potopem. Wszakże jedyny panujący wówczas „nienawracalny czas absolutny wszechświata” NIE pozwalał wtedy Bogu na zaserwowanie ludziom metod wychowawczych w rodzaju opisanej tutaj „zasady odwrotności”.

#A2. Bibilijne opisy metod jakimi wówczas Bóg usiłował wyperswadować ludziom nawrócenie na drogę posłuszeństwa swemu Bogu – np. osobiste ukazywanie się ludziom, wysyłanie na Ziemię aniołów, inspirowanie proroków, itp.

#A3. Bibilijne opisy długości życia przedpotopowych ludzi tj. przed potopem ludzie dożywali do wieku niemal tysiąca lat.

#A4. Zmiana zasady działania ciał u przedpotopowych i u dzisiejszych ludzi. Przykładowo, informacja zawarta m.in. w wersecie 3:22 z bibilijnej „Księgi Rodzaju”, że przed potopem ludzie umierali tylko kiedy ich ciała zużyły cały zasób rodzaju „energii życiowej” dawanej tym ciałom poprzez zjedzenie owocu z boskiego „drzewa życia”, lub poprzez narodziny, połączona z informacją zawartą m.in. w wersetach 90:9-10 z bibilijnej „Księgi Psalmów” – która potwierdza, że po potopie ludzie umierali już tak jak dzisiaj w wieku około 70 do 80 lat (ponieważ ich ciała ulegały już zestarzeniu). Albo informacja, że przed potopem ludzie żywili się wyłącznie owocami (tj. wszyscy z nich byli tzw. „wegetarianinami”). Ze starych źródeł izraelickich wiadomo także, iż po śmierci ciała przedpotopowych ludzi NIE były jedzone przez robaki, ani NIE podlegały rozkładowi. Na ten temat m.in. pisze na stronach 213 i 217 polskojęzyczna książka [1JG9.4] pióra Andrzeja Olszewskiego, „Paradoksy tajemnicy wszechświata” (Warszawa 1998, ISBN 83-900944-2-8) – której fragment o braku rozkładu ludzkich ciał przed potopem dyskutowany jest m.in. w podrozdziale JG9.4 z tomu 8 mojej najnowszej monografii [1/5]. Duża proporcja przedpotopowych ludzi wyrastała też do wzrostu gigantów.

#A5. Informacja zawarta w Biblii, że faktycznie to istnieją aż dwa rodzaje czasów i dwie szybkości upływów tych czasów. Przykładowo, informacja wersetu 3:8 z „2 Listu św. Piotra Apostoła” – cytuję: „Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. Informację tę należy m.in. interpretować, że istnieją aż dwa odmienne rodzaje czasu, oraz że Bóg żyje w innym rodzaju czasu niż ludzie, tak że kiedy w naszym sztucznym „nawracalnym czasie softwarowym” upływa jeden dzień, wówczas w naturalnym „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata”, w którym żyje nasz Bóg, może upłynąć nawet około 1000 lat. Informacja o istnieniu dwóch rodzajów czasu o dwóch odmiennych sposobach upływu jest też zaszyfrowana w doborze słów jakimi w biblijnej „Księdze Rodzaju” Bóg opisuje płynny upływ czasu podczas stwarzania świata i ludzi, zaś opisuje nawracalność i skokowość czasu które istniały już po Wielkim Potopie – np. patrz cytat z punktu #D5.1 strony o nazwie „immortality_pl.htm”.

#B. Materiał dowodowy zawarty w regularnościach rozwoju i historii ludzkości. Aż do bibilijnego potopu ludzkość rozwijala się chaotycznie. Po potopie zaś nagle zaistniały wyraźnie odnotowywalne regularności w jej rozwoju i historii, które mogły się pojawić tylko jeśli jej rozwój i historia zaczęły wtedy być inteligentnie sterowane w zgodności z jakimś z góry zaplanowanym „scenariuszem” – czyli w zgodności z opisanym w punktach #C3 i #C4 strony „immortality_pl.htm” tzw. „omniplanem” zarządzającym „nawracalnym czasem softwarowym”. Oto najłatwiej odnotowywalne przez niemal każdego przyklady owych regularności w rozwoju i historii ludzkości:

#B1. Wypełnianie się przepowiedni. Jak wyjaśnia to wstęp i punkt #C3 na innej mojej stronie o nazwie „przepowiednie.htm”, wypełnianie się tzw. „przepowiedni” NIE byłoby możliwe gdyby losami ludzkości i Ziemi NIE rządził z góry zaplanowany przez Boga scenariusz opisywany pod nazwą „omniplan” w punktach #C3 i #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Przepowiednie zaś faktycznie się wypełniają – szczególnie jeśli wywodzą się z Biblii (co jest już dowiedzione ogromną ilością najróżniejszego materiału dowodowego). Przykładowo, gro przepowiedni dotyczących historii ludzkości a zawartych w Biblii, już się wypełniło z precyzją szwajcarskiego zegarka – jako przykład rozważ opisany w punkcie #N1 mojej strony „quake_pl.htm”, przepowiedziany w Biblii czasokres 1260-letniej długości politycznej władzy kościoła rzymsko-katolickiego (tj. od 538 AD do 1798 AD), zakodowany w wersecie 7:25 bibilijnej „Księgi Daniela”. Oczywiście, niektóre pozabibilijne przepowiednie sformułowane przez wybranych ludzi też się wypełniają – tyle że wśród ludzi pojawia się także sporo „fałszywych proroków”, którzy albo zwyczajnie się mylą, albo też tylko udają iż wiedzą co przyszłość przyniesie (ich przepowiednie typowo się NIE spełniają). Ponadto, nawet w wypełnianiu przepowiedni przekazywanych nam przez ludzi których Bóg zainspirował, Bóg też zmuszony jest wprowadzać celowe niedokładności. Wszakże Bóg musi nieustannie przypominać ludzkości, że każdy człowiek jest niedoskonały i omylny, a ponadto Bóg musi też unikać niezasłużonego nadawania statusu „proroka” np. niemoralnym osobnikom którym przez jakiś przypadek udało się przewidzieć iż coś nastąpi – po szczegóły patrz końcowa część punktu #B8 na stronie o nazwie „seismograph_pl.htm”. Zwykle więc z przepowiedni popieranych przez Boga ludzi wypełniane jest tylko „co” się zdarzy, jednak ludzie mogą drastycznie się mylić w sprawie „kiedy” to się zdarzy, „kto” i „gdzie” tego dokona, itp. – po szczegóły o owym „co”, „kiedy”, „kto”, itp., patrz punkt #C3 strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Jako przykład ludzkiej przepowiedni, która już się wypełniła, rozważ przepowiedziane przez Nostradamusa wynalezienie mojego magnokraftu trzeciej generacji (w niniejszym wpisie zwanego także „wehikułem czasu”), opisane szerzej w punkcie #H1.1 mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Owo przepowiedziane przez Nostradamusa wynalezienie owego magnokraftu już się wypełniło – tyle że jego fizyczne zrealizowanie nadal odczekuje swego urzeczywistnienia przez ludzi. Wypełnianie się przepowiedni jest więc kolejnym dowodem, że ludzie i Ziemia faktycznie podlegają działaniu obu opisywanych w tym wpisie rodzajów czasu. Jednocześnie jest ono też dowodem, że Bóg istnieje – jako że tylko Bóg mógł zaprogramować nieistniejący w naturze „nawracalny czas softwarowy” poczym przeprogramować ludzi na życie w owym sztucznie stworzonym przez Niego czasie.

#B2. Z góry zaplanowana kolejność i rodzaj wynalazków. Najlepszym dowodem tego zaplanowania jest tzw. „tablica cykliczności dla napędów ziemskich” jaką wynalazłem (czy odkryłem) jeszcze w 1972 roku, a jakiej następstwa skrótowo opisane są m.in. w punktach #C3 i #H1.1 mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, zaś szczegółowo omówione są w punkcie #B1 strony o nazwie „propulsion_pl.htm”.

#B3. Przegrywanie każdej wojny przez agresora. Kilka przykladów agresywnych wojen, które w końcowym efekcie zawsze przegrywane były przez agresorów, omówione jest na stronie o nazwie „bitwa_o_milicz.htm” – z ich podsumowaniem zaprezentowanym tam w punkcie #I2. Owo zaś systematyczne przegrywanie wojen przez agresorów NIE mogłoby mieć miejsca, gdyby losami ludzkości NIE rządził boski „omniplan”.

#B4. Działanie zasady „wymierania najniemoralniejszych”. Bez przeprogramowania ciał ludzi w trakcie trwania potopu na działanie według „nawracalnego czasu softwarowego”, NIE byłoby też możliwe konsekwentne wdrażanie przez Boga „zasady wymierania najniemoralniejszych” opisywanej szerzej w punktach #G1 do #G6 strony „will_pl.htm”, oraz w punkcie #B1 strony „changelings_pl.htm”.

#B5. Konsekwentne dzialanie boskiej metody wychowawywania ludzi o nazwie „zasada odwrotności”. Zasada ta opisana jest w punkcie #F3 mojej strony o nazwie „wszewilki.htm”, zaś jej użycie uzasadnia punkt #B1.1 strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Z kolei jej konsekwentne wprowadzanie w życie na Ziemi nieustannie dokumentują zdarzenia otaczającego nas świata. Jednak konsekwentne wprowadzanie w życie tej zasady NIE byłoby możliwe, gdyby w trakcie bibilijnego potopu ludzie NIE zostali przeprogramowani na życie w „nawracalnym czasie softwarowym”.

#C. Materiał dowodowy zawarty w otaczającym nas świecie, a stąd naukowo weryfikowalny przez każdego zainteresowanego badacza. Obejmuje on m.in.:

#C1. Istnienie na Ziemi dwóch drastycznie odmiennych szybkości starzenia się, które dla co bardziej spostrzegawczych ludzi dają się odnotować nawet gołym okiem, tj. wolnego starzenia się ludzi, zaś szokujaco szybkiego starzenia się skał i skamienielin (np. kości dinozaurów). Powodem istnienia tych dwóch odmiennych szybkości starzenia się jest, że ludzie podlegają działaniu sztucznie zaprogramowanego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego”, natomiast wszelkie minerały (włączając w to skały i skamienieliny) podlegają działaniu naturalnie istniejącego w naturze „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” – tak jak opisują to punkty #A1 i #C4 strony o nazwie „immortality_pl.htm”, a także m.in. punkt #H2 ze strony o nazwie „god_istnieje.htm”, punkt #G4 na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkty #C3 i #H1.1 ze strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Fakt zaś, iż starzeniu się zgodnym z „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata” podlega tylko wszystko to co NIE mogło być poddane przeprogramowaniu na arce Noego, stanowi jedno z wielu potwierdzeń, iż wprowadzenie sztucznie zaprogramowanego „nawracalnego czasu softwarowego” musiało mieć miejsce kiedy wszelkie istnienia posiadające DNA znajdowały się na owej arce. Fakt, że twarde skały w przeciągu zaledwie kilku lat potrafią ulec zmianom kształtów jakie naturalne erodowanie powinno im zająć miliony lat, ja sam zaobserwowałem już dawno temu w aż kilku miejscach Nowej Zelandii, np. na wulkanicznej skale tzw. „Lawyers Head” z Dunedin, czy na skalnej ścieżce do platformy widokowej na pingwiny z Oamaru – co już dawno temu udokumentowałem nawet przy końcu punktu #H2 swej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”. Podobne obserwacje raportowało mi też aż kilku co bardziej spostrzegawczych z moich znajomych.

#C2. Pozostałości istot żyjących przed potopem (np. kości dinozaurów), które z powodu podlegania działaniu „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” starzeją się znacznie szybciej niż pozostałości istot żyjących po potopie. Przykładowo, wszystko co żyło przed potopem, do dzisiaj zamieniło się w skamienieliny jakich wiek nauka ocenia na miliony lat. Natomiast wszystko co po potopie żyło już w „nawracalnym czasie softwarowym”, liczy co najwyżej 6000 lat – po szczegóły patrz punkt #H2 strony „god_istnieje.htm”.

#C3. Ograniczenie działania „nawracalnego czasu softwarowego” wyłącznie do istot żywych posiadających DNA – przodkowie wszystkich z których to istot znajdowali się na arce Noego. Gdyby bowiem „nawracalny czas softwarowy” został wprowadzony przez Boga już na etapie tworzenia świata fizycznego, wówczas działał by on na wszystko co istnieje w owym świecie fizycznym – co byłoby znacznie optymalniejszym i elegantszym zaprogramowaniem tego świata niż owo widoczne dzisiaj „połatane” tolerowanie w świecie fizycznym działania aż dwóch odmiennych rodzajów czasu. Skoro jednak Bóg zmuszony był odwołać się do owego „połatania”, jest to oznaką, że zaprogramował On i wprowadził „nawracalny czas softwarowy” dopiero znacznie później niż w momencie stwarzania świata fizycznego, wykorzystując w tym celu obecność na arce Noego wszystkich istot żyjących zaopatrzonych w DNA.

#C4. Różnice wieku pomiędzy historią ludzkości udokumentowaną pismem czy masą organiczną, a udokumentowaną danymi utrwalonymi w skałach i w skamienielinach. Historycy i archeologowie czerpią swoje datowania z kilku odmiennych źródeł, przykładowo z najróżniejszych zapisów wykonanych przez ludzi, z przetrwałej masy organicznej, z datowań obiektów o mineralnej naturze, ze skamienielin, itp. Jak jednak się okazuje, źródła datowania bazujące na wszystkim u czego szybkość starzenia się NIE uległa przyspieszeniu po bibilijnym Wielkim Potopie, np. bazujące na piśmie czy na masie organicznej, dają datowania historii ludzkości liczące co najwyżej 6000 lat. Natomiast źródła datowania bazujące na wszystkim co po Wielkim Potopie starzeje się około 365 tysięcy razy szybciej niż ludzie, przykładowo rysunki na ścianach jaskiń, skamieniałe odciski stóp ludzkich, itp., dają wiek ludzkości sięgający dziesiątków tysięcy lat (np. w przypadku rysunków z jaskiń) czy nawet milionów lat (np. skamieniałe odciski stóp ludzkich). Naukowcy wierzący w ewolucję interpretują ten fakt, że ludzkość wyewoluowała się miliony lat temu, zaś gromady ludzkie malowały ściany jaskiń już dziesiątki tysięcy lat temu. Jednak taka interpretacja przeacza fakt, że w czasie Wielkiego Potopu wprowadzony został dla ludzi odmienny rodzaj sztucznego czasu, jaki powoduje iż ludzie i masa organiczna starzeją się około 365 tysięcy razy wolniej niż minerały, skały, jaskinie i skamienieliny.

#C5. Konieczność iteracyjnego udoskonalania świata fizycznego i ludzi. Kiedy Bóg stwarzał świat fizyczny i ludzi, zaprogramował to wszystko na działanie według „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Wszakże do dzisiaj najstarsza część i praktycznie większość tego świata, tj. wszelkie pierwiastki, minerały, skały, planety, gwiazdy, itp., ciągle działają według owego naturalnego czasu absolutnego. NIE miałoby zaś sensu komplikowanie aktu stworzenia poprzez chaotyczne wprogramowywanie już na samym początku aż dwóch odmiennych czasów w działanie jednego świata fizycznego. Zresztą przed stworzeniem i doświadczeniem istnienia ludzi, Bóg NIE miał jak się dowiedzieć, że ich życie według naturalnego czasu absolutnego okaże się niemożliwe do kontrolowania. Jak więc Bóg sam przyznaje się do tego w Biblii, zaraz po stworzeniu świata i ludzi Bóg uważał wszystko (w tym też działanie całego świata fizycznego według naturalnego czasu absolutnego) za „bardzo dobre” (patrz Biblia, „Księga Rodzaju, 1:31). Obecnie jednak ludzie i wszelkie żywe istoty posiadające DNA działają już według sztucznie zaprogramowanego „nawracalnego czasu softwarowego” – który umożliwia Bogu ich nieustanne udoskonalanie iteracyjne opisywane w punkcie #C3 strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Ponieważ zaś drastyczne przeprogramowanie życia ludzi i wszelkich innych istot na sztuczny rodzaj skokowego czasu wymagało zredukowania ich liczby do zaledwie kilku żywych jednostek, jedynym okresem kiedy owo przeprogramowanie mogło mieć miejsce był bibilijny Wielki Potop podczas którego zniszczona została niemal cała populacja Ziemi – za wyjątkiem tych kilku przeprogramowywanych jednostek.

* * *

Istnieje ogromna liczba najróżniejszych następstw udokumentowanego powyżej wprowadzenia przez Boga, począwszy od daty Wielkiego Potopu, owego sztucznie zaprogramowanego „nawracalnego czasu softwarowego”, a stąd. poddawania świata fizycznego równoczesnemu działaniu aż dwóch odmiennych rodzajów czasu o dwóch odmiennych szybkościach upływu. Następstwa te drastycznie zmieniają zasady na jakich powinny być realizowane działania w praktycznie każdym obszarze ludzkiej działalności. Przykładowo, we wszelkim datowaniu nakazują one, aby dzisiejsze jednostki upływu czasu, np. rok, dzień, godzina, itp., odnosić tylko do wszystkiego co zawiera w sobie DNA. Do datowania zaś wszystkiego co starzeje się zgodnie z upływem „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, np. datowania metali, skał, skamienielin, itp., wprowadzić trzeba zupełnie odmienne jednostki. Natomiast przykładowo we wszelkich analizach działania konieczne jest uwzględnianie faktu, że Bóg nieustannie udoskonala nasz świat fizyczny, używając metody która pod nazwą „iteracja” opisana jest w punkcie #C3 strony „przepowiednie.htm”. Stąd większość wielkości które widzimy i doświadczamy dzisiaj wokoło siebie, a o których stara „ateistyczna nauka ortodoksyjna” wmawia nam iż są one „niezmienne”, przykładowo większość już zrealizowanych działań, zasad, zjawisk, praw natury, stałych fizycznych, wyglądów, pisanych tekstów, konstrukcji i zlokalizowania budowli, usytuowania miejscowości, itp., w przeszłości wcale NIE musiało być takimi samymi jak obecnie, ani też NIE musi pozostawać takie same w przyszłości. Faktycznie też, ja osobiście doświadczyłem już (i opisałem we wielu swoich publikacjach) zmian aż całego szeregu rzekomo „niezmiennych” wielkości jakie tu wymieniłem.

Moim jednak zdaniem, do najważniejszych z następstw równoczesnego istnienia i działania w naszym świecie fizycznym aż dwóch odmiennych rodzajów czasu, jest że z powodu ignorancji i zarozumiałości owej starej, oficjalnej, „ateistycznej nauki ortodoksyjnej”, nauka ta całkowicie „wywiodła się w pole” we wszelkich sprawach dotyczących istoty czasu, działania czasu, szybkości upływu czasu, datowania, itp. Przykładowo, na przekór badania świata fizycznego począwszy od czasów Archimedesa, dzisiejsi naukowcy ciągle NIE mają jeszcze pojęcia, że poszczególne składowe naszego świata fizycznego podlegają działaniu owych dwóch odmiennych czasów o drastycznie różniących się szybkościach upływu, a stąd że np. skały i skamienieliny starzeją się setki tysięcy razy szybciej niż indywidualni ludzie i cała ludzkość. W rezultacie tego stanu rzeczy, praktycznie wszystko co stara, oficjalna, „ateistyczna nauka ortodoksyjna” wmawia ludziom na temat czasu jest nieprawdą, jest rodzajem „naukowych bzdur”, oraz jest zwykłym wprowadzaniem ludzi w błąd i utrzymywaniem ich w stanie niewiedzy. Na dodatek, przeoczenie przez starą naukę faktu istnienia i działania sztucznie zaprogramowanego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego” jaki naturalnie NIE mógł zaistnieć we wszechświecie, odbiera ludziom jeden z najklarowniejszych dowodów na faktyczne istnienie Boga. W świetle zaś tego co wyjaśnia np. punkt #I1 strony „quake_pl.htm”, takie wciskanie ludziom „naukowych bzdur” powoduje, iż naprawdę biedne są te wszystkie osoby, które zawierzają stwierdzeniom dzisiejszej oficjalnej „ateistycznej nauki ortodoksyjnej” i w swym postępowaniu kierują się tym co owa nauka im wmawia. Innym istotnym moim zdaniem następstwem równoczesnego istnienia i działania tych dwóch czasów jest, że ujawnia to jak bardzo samozadufana jest dzisiejsza oficjalna nauka w tym co twierdzi, oraz jak niebezpieczny dla całej ludzkości jest monopol owej nauki na oficjalnie upowszechnianą wiedzę. Wszakże błędy, ślepota i wypaczenia tej nauki NIE tylko, że doprowadziły do widocznego już dzisiaj zrujnowania Ziemi i NIE tylko, że nauka ta wiedzie całą ludzkość wprost w przepaść, ale także niszczy ona harmonijne współżycie ludzi z Bogiem. Najwyższy więc czas, aby oficjalne powołanie nowej „nauki totaliztycznej” odebrało „monopol na wiedzę” owej starej nauce i przywróciło balans do ludzkiego rozwoju – tak jak wyjaśniają to punkty #C1 do #C6 strony o nazwie „telekinetyka.htm”.

* * *

Powyższy wpis stanowi adaptację wstępu, punktu #A1 i podpunktu #C4.1 z totaliztycznej strony o nazwie „immortality_pl.htm” (aktualizacja z dnia 1 marca 2014 roku, lub później). Stąd czytanie powyższych opisów byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „immortality_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, tekst zawiera polskie literki, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „immortality_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami (przeglądając te adresy warto zwrócić uwagę jak rozlegle, silnie i zawzięcie tzw. „przekleństwo wynalazców” działa wobec stron internetowych prezentujących ustalenia nowej „totaliztycznej nauki” jakie ja wdrażam w swoich badaniach):
http://www.geocities.ws/immortality/immortality_pl.htm
http://morals.mypressonline.com/immortality_pl.htm
http://artefact.uhostall.com/immortality_pl.htm
http://bobola.net78.net/immortality_pl.htm
http://cielcza.iwebs.ws/immortality_pl.htm
http://rex.dasfree.com/immortality_pl.htm
http://totalizm.com.pl/immortality_pl.htm
http://tornado.fav.cc/immortality_pl.htm

Każdy adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane w niniejszym wpisie. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę, trzeba np. w jednym z powyższych adresów nazwę strony „immortality_pl.htm” zastąpić nazwą strony którą chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie stronę o nazwie „telekinetyka.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/immortality_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki tak zmodyfikowany adres http://energia.sl.pl/telekinetyka.htm .

Zauważ także, że pełny wykaz (oraz linki) do totaliztycznych tematów dyskutowanych na najróżniejszych forach internetowych, jest podany w punkcie #E2 strony o nazwie „faq_pl.htm” – również dostępnej pod każdym z adresów wyszczególnionych powyżej.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i/lub przedyskutowalem na forach internetowych, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #242). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

Reklamy

Komentarze 3 to “#242: Odkrycie, że starzeniem się ludzi rządzi sztuczny czas upływający w skokach i około 365 tysięcy razy wolniej od naturalnego czasu wszechświata w którym starzeją się skały i skamienieliny”

 1. totalizm Says:

  Petone, NZ, 8 marca 2014 roku

  Stałym czytelnikim tego bloga rekemenduję wysłuchanie piosenki o tytule

  „Dr Jan Pajak to nasz przyjaciel”

  istnienie której w internecie właśnie odkryłem. Można jej wysłuchać pod adresem:

  http://patrz.pl/mp3/dr-jan-pajak-to-nasz-przyjaciel

  jeśli tylko słuchający wykazuje się wystarczająca dozą cierpliwości aby przetrzymać jakoś przez długie ogłoszenie reklamowe pokazywane tam przed ową piosenką. Muszę tu przyznać, że według mojego gustu piosenka ta jest dosyć fajna. Szkoda, że utalentowani w oczywisty sposób jej autorzy NIE przygotowali tej piosenki w formie wideo dostępnego poprzez YouTube. Założę się bowiem, iż wówczas szybko stałaby się ona międzynarodowym przebojem.
  Po tym pierwszym odkryciu powyższej piosenki, celowo zacząłem przeszukiwać internet aby sprawdzić jakość innych podobnych utworów muzycznych, istnienie których obiło mi się o uszy już poprzednio. Faktycznie też zdołałem znaleźć aż kilka następnych piosenek poświęconych mojej osobie (w tym jeden hymn o wsi Wszewilki w której się urodziłem), a także znalazłem wpis na jakimś forum, w którym ktoś anonimowy się chwali, że załadował do internetu aż 21 podobnych utworów. Niestety, jakość artystyczna tych innych piosenek NIE kwalifikuje ich aby warto tu było je polecać do wysłuchania. Jednak ciekawostką i zagadką jakie mnie w nich uderzyły, to że każda piosenka jest śpiewana przez kogoś innego – włączając w to kobiety. Jeśli więc ich tajemniczy twórca (czy twórcy) NIE posiada jakichś mocy magicznych, wówczas w sposób oczywisty musiał zatrudnić do ich przygotowania aż cały duży zespół ludzi. Komuż więc u licha i dlaczego chciało się włozyć aż tyle trudu, pracy, kosztów i zabiegów organizacyjnych, aby anonimowo opublikować w internecie kilka zabawnych lub sarkastycznych piosenek o badaniach i o osobie doktora Jana Pająka, o którym liczne indywidua już od dawna usiłują przekonać czytelników internetu, iż jakoby wszystkie odkrycia, teorie, filozofie i wynalazki tego naukowca są zupełnie błędne i niewarte poznawania? Inną zagadką jest dla mnie dlaczego znaczne sumy pieniędzy jakie ów anonimowy ktoś z całą pewnością wydał na aż tak fachowe przygotowanie żabawnych piosenek na mój temat (których zapewne tylko niewielu ludzi wysłucha), zamiast przeznaczyć te pieniądze na wspieranie moich chronicznie niedofinansowanych badań naukowych i na urzeczywistnianie moich wynalazków?

  Z totaliztycznym salutem,
  Jan Pająk

 2. sun7port Says:

  faktycznie – to tlumaczyloby dlaczego jedni w pozornie tym samym wieku wygladaja zupelnie inaczej a niektorzy jakby czas im sie zupelnie zatrzymal (przypadek dziewczynki majacej kilkanasice lat a bedacej jak niemowle – przeczytalem w „nieznany swiat”) progeria, a wreszcie osoby ktorym bezprawnie odebrano iles lat zycia np. kara wiezienia przez bledny wyrok, dziewczynki porwane w rosji i wiezione przez 4 lata przez gwalciciela, wygladaja zawsze mlodziej o te bezprawnie odebrane lata.

 3. sun7port Says:

  wreszcie ci ktorzy dozywaja sedziwego wieku mowiac jaka jest tajemnica dlugowiecznosci odpowiadaja ze zycie w zgodzie z sumieniem, nie wiem czy dotycy to palaczy tytoniu bo dla palaczy tytoniu czas biegnie inaczej. Ponadto wyznawcy szatana przypuszczam ze nie podlegaja tym samym prawom. ale dla tych faktycznych zadeklarowanych

Możliwość komentowania jest wyłączona.


%d blogerów lubi to: