#194: Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny

Motto: „Każdy popełnia pomyłki czasami, jednak tylko ci co praktykują filozofię totalizmu potrafią się zdobyć na naprawianie pomyłek.”

Moja strona internetowa o nazwie „soul_proof_pl.htm” (której adresy podane są przy końcu niniejszego wpisu) wskazuje wystarczającą ilość obserwacji empirycznych, analogii, podobieństw, eksperymentów, dedukcji logicznych, oraz podpierającego je wszystkie empirycznego materiału dowodowego, aby nadać wiedzę i pewność tym, co już dojrzeli filozoficznie do nabycia tej wiedzy i pewności na temat istnienia duszy. Faktycznie też wskazane na niej dowody potwierdzają istnienie u ludzi „softwarowo nieśmiertelnej” duszy z nawet większą pewnością, niż np. dowody jakimi dysponuje oficjalna nauka potwierdzają że kiedykolwiek zaistniał we wszechświecie tzw. „wielki wybuch (big bang)”. (Odnotuj, że użyte i wyjaśnione na owej stronie pojęcie „softwarowo niesmiertelna” dusza różni się od bibilijnego pojęcia nieśmiertelna „żywa dusza”, ponieważ oznacza iż dusza sama z siebie NIE ulega zniszczeniu ani rozkładowi, podobnie jak np. program komputerowy zapamiętany na jakimś nośniku informacji, np. na dyskietce, też sam z siebie NIE ulega zniszczeniu ani rozkładowi – tak jak śmierci i zniszczeniu ulega np. ciało ludzkie, niemniej dusza pozbawiona ciała sama w sobie NIE jest też w stanie „żyć” ani być świadoma swego istnienia, podobnie jak program komputerowy zapamiętany i przechowywany gdzieś poza komputerem też NIE jest w stanie „żyć” ani być świadomym swego istnienia. Aby więc dusza ludzka mogła wieść nieśmiertelne życie, najpierw musi zostać wprowadzona do nieśmiertelnego ciała przygotowanego dla niej przez Boga.) Na bazie więc utwierdzonej tutaj wiedzy i pewności że „softwarowo nieśmiertelna” dusza faktycznie rezyduje w ludziach, czas teraz przejść do następnych faz naszego procesu poznania, mianowicie do ustalenia najistotniejszego faktu na temat owej duszy.

Dla osób pewnych istnienia duszy, prawdopodobnie NIE ma juz istotniejszego pytania niz kwestia „kiedy noworodzacy sie czlowiek otrzymuje dusze?” (Czyli pytanie: „kiedy z kawalka miesa plód przemienia sie w myslacego, pamietajacego i odczuwajacego czlowieka?”) Wszakze z wygladu ani z poruszen owego plodu NIE mozna wnioskowac czy jest on juz czlowiekiem – podobnie jak z wygladu posagów ani z poruszen fal morskich NIE wolno wyrokowac ze sa one ludzmi. Tylko bowiem wejscie duszy w dane cialo zamienia to cialo w czlowieka – podobnie jak dopiero powrót duszy do cial które uprzednio zapadly na tzw. „spiaczke” (po angielsku zwana „coma” – patrz jej opisy w punkcie #F9 strony „soul_proof_pl.htm”) przywraca do nich zycie, odczuwanie i myslenie; podobnie jak wejscie duszy do rodzacego sie plodu powoduje ze zamiast rodzic sie sztywnym i martwym, plód ten rodzi sie jako zywe dziecko; a takze podobnie jak wczytanie software do komputera zamienia ta maszyne z martwego przedmiotu w uzytecznego kompana ludzi. Stad od odpowiedzi na w/w pytanie „kiedy dusza wchodzi w cialo” zalezy np. czy uzycie srodków antykoncepcyjnych (kondonów) naprawde wybiega przeciwko wymaganiom i nakazom Boga, czy przerwanie ciazy naprawde jest odbieraniem zycia, itd., itp. (patrz tez punkt #J4.3 pod koniec strony „soul_proof_pl.htm”).

W chwili obecnej wspólistnieja dwa drastycznie odmienne wierzenia na temat kiedy dusza wchodzi w cialo. Niestety, jak narazie ludzkosc NIE dokonala w tej sprawie zadnych badan eksperymentalnych ani nie zgromadzila zadnych obserwacji empirycznych. Pierwsze z tych wierzen, najglosniej propagowane przez religie, stwierdza ze „dusza wchodzi w cialo w momencie zaplodnienia”. To z tego powodu niektórzy wysoce religijni ludzie zwalczaja przerywanie ciazy. To tez dlatego niektóre religie sa przeciwne uzyciu srodków antykoncepcyjnych. Niestety, NIE znane sa zadne naukowe przeslanki które by potwierdzaly to wierzenie. Drugie z wierzen, wyznawane glównie przez reprezentantów tzw. „New Age” (w rodzaju uzdrowicieli, UFO-kontaktowców, okultystów, itp.) stwierdza ze „dusza wnika do ciala w momencie przerwania pepowiny”. Ewentualne przyszle potwierdzenie tego wierzenia badaniami lub obserwacjami empirycznymi okazaloby sie ogromnie istotne. Wszakze gdyby zostalo ono potwierdzone badaniami lub obserwacjami empirycznymi, wówczas np. przerywanie ciazy niemal w niczym NIE rózniloby sie od nieszkodliwego zabiegu np. wyciecia migdalków. W takim zas przypadku wszelkie potepianie srodków antykoncepcyjnych i klinik przerywania ciazy bylaby co najmniej nieporozumieniem – jesli nie dzialaniem podlegajacym pod definicje „grzechu”.

Na bazie wielu teoretycznych analiz, „filozofia totalizmu” zajmuje stanowisko, ze poprawne jest owo wierzenie (2) iz „dusza wchodzi w cialo w momencie przerwania pepowiny”. Istnieja bowiem liczne przeslanki które sugeruja poprawnosc wlasnie tego wierzenia. Na dodatek, kazda z owych przeslanek neguje poprawnosc wierzenia (1) iz „dusza wchodzi w cialo w momencie zaplodnienia”. Oto wykaz najwazniejszych z owych przeslanek:

1. Biblia pomija bezpośrednie wskazanie momentu wniknęcia duszy do ciała, aczkolwiek zawiera w sobie stwierdzenia jakie daje się interpretować właśnie jako pośrednie potwierdzenie wchodzenia duszy w ciało w momencie przerwania pępowiny. Pamiętać tutaj bowiem trzeba, że zgodnie z tym co wyjaśniam szczegółowiej w punkcie #L1 swej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”, Biblia zawiera absolutną prawdę i tylko prawdę, a stąd jest przygotowanym dla nas przez Boga „wzorcem prawdy”, jaki to wzorzec należy uważnie konsultować i używać dla weryfikowania prawdy praktycznie wszystkich ustaleń, stwierdzeń i decyzji omylnych ludzi (w tym także zarówno moich, jak i twoich czytelniku ustaleń, stwierdzeń i decyzji). Wszakże zarówno to co Biblia stwierdza, jak i to czego podania treść Biblii celowo pomija, zawiera w sobie m.in. szczegółowy wykaz wymagań Boga odnośnie wszelkich istotnych postępowań ludzkich. Dlatego absolutnie nic co zawiera (lub co pomija) Biblia, NIE jest przypadkiem, a wymownym dawaniem nam przez Boga czegoś ogromnie ważnego do zrozumienia. Stąd np. fakt, że Biblia unika bezpośredniego wskazania nam momentu kiedy dusza wchodzi w ciało, a jedynie pozwala nam na pośrednie wnioskowanie o tym momencie, powinno być dla nas wymownym dowodem, że decyzji o ewentualnym przerwaniu ciąży NIE wolno nam podejmować lekko i NIE wolno przy jej podejmowaniu eliminować swojego poczucia osobistej odpowiedzialności za to co czynimy np. wymówką, iż „tak zadecydowałem ponieważ Biblia pozwala nam abyśmy tak czynili”. Skoro więc dana para złożona z mężczyzny i kobiety ochotniczo zdobyła się na spłodzenie wspólnego dziecka, poczucie odpowiedzialności jej nakazuje, że wówczas jedynie wyjątkowe i moralnie uzasadnione okoliczności są w stanie ją usprawiedliwić przed zdobyciem się także na późniejsze wspólne wychowanie tego dziecka – nawet jeśli w celu tego wspólnego wychowania wspólnego dziecka (dla prawidłowego i niewypaczonego rozwoju jakiego absolutnie niezbędne jest posiadanie przez to dziecko i bliskość wzorców własnego biologicznego ojca i własnej biologicznej matki) para ta będzie zmuszona potem do odważnego i odpowiedzialnego wdrożenia jakichś nieakceptowanych dzisiejszym ludzkim prawem rozwiązań – np. do poligamii (wielożeństwa) akceptowanej przez Boga i Biblię, zaś opisanej w punkcie #J2.2.2 mojej strony „morals_pl.htm”. Wszakże liczne zalety poligamii (wielożeństwa) opisane w w/w punkcie #J2.2.2 strony „morals_pl.htm” dosyć klarownie ujawniają, że nawet gdyby jej praktykowanie realizowane było tylko na zasadach pedantycznie przestrzeganego, niezalegalizowanego prywatnego paktu honorowo i odpowiedzialnie wynegocjowanego przez wszystkie zainteresowane strony, ciągle stworzenie takiej poligamicznej rodziny zawiązanej paktem byłoby znacznie korzystniejszym rozwiązaniem od rozwodu, lub od roli „pojedyńczego rodzica”, jakie typowo rujnują ekonomicznie, psychologicznie oraz duchowo wszystkie dotykane nimi osoby. (Szczególnie, że Bóg bardzo niechętnie toleruje odrzucanie Jego darów w momentach czasowych kiedy dla nadrzędnych powodów On je uznaje za dojrzałe do dania, zaś spodziewanie się iż da nam te same dary kiedy nam to będzie odpowiadało. Dlatego np. moje obserwacje zdają się sugerować, że większość par i osób, które aktywnie uczestniczyły w podjęciu decyzji przerwania ochotniczo i dobrowolnie spłodzonej przez siebie ciąży, wcale NIE mając ku temu istotnych i moralnie uzasadnionych powodów, typowo czeka potem samotna, np. bezdzietna, starość – bowiem temu oddanemu im dziecku, jakie miało osłodzić tą starość, owe pary lub osoby NIE pozwoliły się urodzić.) Jeśli więc uważnie przeanalizować treść Biblii, wówczas można dojść do wniosku, że Bóg celowo daje nią nam do zrozumienia jedynie pośrednio, iż dusza wchodzi w ciało dopiero w momencie przerwania pępowiny – jednocześnie dając więc nam też do zrozumienia tym pośrednim przekazem tak istotnej informacji, że mamy obowiązek postępować odpowiedzialnie, czyli mamy działać zgodnie z motto filozofii totalizmu iż „wiedza to odpowiedzialność”. Oto więc wykaz tego, co w Biblii może prowadzić nas do osiągnięcia takiego właśnie naładowanego odpowiedzialnością wniosku:
(1a) Referowanie w Biblii do „wtchnięcia duszy” w ciało stworzonego przez Boga człowieka w chwili złapania przez tego człowieka pierwszego oddechu. To zaś daje nam pośrednio do zrozumienia kiedy ów moment wejścia duszy w ciało ma miejsce. Moim zdaniem jest to najważniejsza z owych przesłanek zawartych w Biblii – dlatego dodatkowo omawiam ją też w podpunkcie 6 poniżej.
(1b) Pominięcie przez Boga wyjaśnienia w Biblii, kiedy właściwie dusza wchodzi w ciało. Ponieważ Biblia podaje nam wszystko co istotnego mamy wiedzieć dla podejmowania moralnie poprawnych decyzji życiowych, gdyby więc dusza wchodziła w ciało w momencie zapłodnienia, wówczas fakt ten byłby równie istotny dla naszych decyzji i działań, jak np. stwierdzenie, że przerwanie ciąży lub spowodowanie poronienia jest równoznaczne z odebraniem komuś życia. Stąd z pewnością fakt ten także byłby w jakiś sposób podkreślony, czy dany nam do zrozumienia, w treści Biblii. (Wszakże wszechwiedzący i wszechmożny Bóg, wcale NIE pomija czegoś przez „przeoczenie” czy przez „przypadek” – tak jak czasami czynimy to my, niedoskonali i omylni ludzie. Jeśli Bóg coś pomija, zawsze czyni to celowo i dla bardzo istotnych powodów. Warto też pamiętać, że Bóg panuje nad czasem – tak jak dla „omniplanu” opisałem to w punktach #C4 i #C4.1 swej strony „immortality_pl.htm”. Stąd nawet gdyby Bóg wdrożył jakąś swą decyzję, która NIE przynosiłaby efektów jakie Bóg zamierzał, wówczas zawsze może On cofnąć czas do tyłu i zmienić tę decyzję na inną jaka z pewnością da efekty zamierzane przez Boga.)
(1c) Pominięcie w Biblii ustosunkowania się do spraw eliminowania niechcianej ciąży i do środków antykoncepcyjnych. Treść Biblii ujawnia, że Bóg z góry znał i ujawnił nią całą przyszłość ludzkości, włącznie do czasów końca świata. Najwyraźniej więc sprawy środków antykoncepcyjnych i eliminowania niechcianej ciąży, o których przyszłej istotności Bóg z pewnością wiedział od początku istnienia ludzkości, są dla Boga raczej NIE najwyższej istotności – co jedynie może mieć miejsce jeśli dusza faktycznie wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny.
(1d) Istnienie w treści Biblii wersetów, jakie spowodowania poronienia płodu NIE uznają za zabójstwo. Wersety te zawiera bibilijna „Księga Wyjścia”, rozdział 21, wersety 22-23. Mam jednak obowiązek aby tu wyjaśnić, że ja sam NIE odkryłem istnienia i treści tych wersetów, a powtórzoną tu ich treść i jej interpretację przesłał mi emailem mój przyjaciel (nazwijmy go tutaj „D.M.”) dopiero 2016/9/9 – to dlatego informacja o owych wersetach zawarta jest dopiero na moich stronach „soul_proof_pl.htm” aktualizowanych w, lub po, 9 września 2016 roku (ich adresy i linki podałem na końcu tego wpisu). Oto owe wersety: „(22) Jeśli ludzie poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, to sprawca obrażeń powinien – jeśli nie przydarzy się nic poza tym – zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z wyrokiem sędziów. (23) Gdyby jednak doszło do śmierci, zapłaci życiem za życie.” Innymi słowy, zgodnie z Biblią na karę śmierci zasługuje się tylko w przypadku zabicia kobiety, nie zaś w przypadku spowodowania poronienia jej płodu. Cytat ten można więc interpretować, że Bóg NIE traktuje utraty płodu przez kobietę brzemienną jako zabójstwa.

2. UFOnauci ucza ludzi jak zapobiegac niepozadanej ciazy. Jest to kolejna istotna przeslanka. Wszakze zgodnie z ustaleniami filozofii totalizmu „UFOnauci sa tymczasowymi ‚symulacjami’ Boga” (np. patrz punkt #M3 na stronie o nazwie „day26_pl.htm”). Jesli wiec „symulacje” samego Boga ucza ludzi jak zapobiegac niepozadanym ciazom, wówczas to sugeruje ze dla Boga fakt zapobiegania lub przerywania ciazy jest raczej nieistotna sprawa. To zas jedynie moze miec miejsce jesli dusza faktycznie wchodzi w cialo w momencie przerwania pepowiny. Tak nawiasem mówiac, to przyklad lekcji UFOnautów jak zapobiegac niechcianej ciazy zawarty jest m.in. w raporcie z uprowadzenia do UFO niejakiej „Miss Nosbocaj” – raport ten przytoczony jest w „rozdziale UB” z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5] oraz w „zalaczniku Z” z monografii [2].

3. Zespolenie ciala dziecka z cialem matki przez caly czas kiedy oba te ciala sa polaczone pepowina. To zas zespolenie powoduje, ze sensie biologicznym cialko dziecka ciagle wówczas jest czescia ciala matki, tak jak np. czescia ciala matki sa wszelkie narosty na jej skórze i ciele, jej paznokcie, czy jej wlosy. Bedac zas czescia ciala matki, cialko dziecka NIE moze jeszcze miec odrebnej duszy. Wszakze az dwie dusze obecne w jednym ciele oznaczaja „nawiedzenie”. Dusza dziecka czasami moglaby wiec „walczyc” z dusza matki o panowanie nad jej cialem i trzebaby ja poskramiac np. „ezorcyzmem”. Nawet w najlepszym przypadku kobieta w ciazy noszaca takie juz uduchowione dziecko wykazywalaby tzw. „podwójna osobowosc”.

4. Plód dziecka majacy juz wlasna dusze móglby wybrac zycie i role pasozyta. Wszakze dusza ma tzw. „wolna wole” i moze wybierac co uczyni dalej. Dusza plodu moglaby wiec np. czuc sie az tak dobrze w roli plodu, ze odmówilaby urodzenia i przedluzala swoje istnienie w formie „pasozyta”. Trzebaby wiec ja na sile usuwac. Takie tez „drugie” dusze rezydujace w czyims ciele nawet w tresci Biblii sa opisywane jako pasozyty („demony”) które Jezus oraz Jego Apostolowie sila wypedzali z cial jakie one nawiedzily.

5. Przerwania ciazy które nie wybiegaja przeciwko nakazom czyjegos sumienia, NIE powoduja niepozadanych skutków ubocznych. Jak wiemy, wszystkie wysoce niemoralne czyny, np. moderstawa, krzywdzenie kogos, oszustwa, itp., pozostawiaja po sobie u winowajców najrózniejsze niepozadane skutki uboczne w formie zapadania na zdrowiu psychicznym. Wszakze, zgodnie z tym co wyjasnia podrozdzial JD11.8 z tomu 7 mojej najnowszej monografii [1/5], „skutki uboczne” to jakby rodzaj „cienia” powstalego poprzez odchylanie sie danego dzialania od kierunku dokladnie pod góre „pola moralnego”. (Im wiec dane dzialanie jest bardziej niemoralne, tym ów „cien” staje sie wiekszy i tym wieksze sa „skutki uboczne”.) Tymczasem przerywanie ciazy NIE pozostawia takich skutków – podobnie jak NIE pozostawia ich np. wyciecie migdalków. Po przyklad badan na ten temat patrz artykul „No mental health fallout from abortions, study finds” (tj. „Badania ujawniaja, ze po przerwaniu ciazy nie ma niepozadanych nastepstw dla zdrowia psychicznego”) ze strony B2 nowozelandzkiej gazety „The Dominion Post” ( http://www.dompost.co.nz ), wydanie z piatku (Friday), January 28, 2011. Artykul ten stwierdza, ze po przerwaniu ciazy kobiety nie doznaja napadów depresji ani po-traumatycznego stresu, które sa tak typowe dla wszelkich wysoce niemoralnych dzialan – np. zabijania. To zas utwierdza, ze przerwanie ciazy nie odbiera zycia poniewaz dusza NIE jest jeszcze obecna w ciele.

Wyjasniajac powyzsze czuje jednak obowiazek aby tu dodac, ze brak skutków ubocznych jest warunkowy – tj. wystepuje tylko o osób które NIE maja wyrzutów sumienia w sprawie przerwania danej ciazy. Chodzi bowiem o to, ze nasz organ „sumienia” daje sie opisac jako rodzaj „dwukierunkowej (goracej) linii telefonicznej która laczy umysly ludzi bezposrednio z umyslem Boga” – co wyjasniaja dosyc dokladnie podrozdzialy I4.1.2 (patrz tam #6) i JA10 z tomów odpowiednio 5 i 6 monografii [1/5]. Jak zas ja juz raportowalem to np. w podrozdziale #A2.2 strony internetowej o nazwie „totalizm_pl.htm”, w swoim postepowaniu z ludzmi Bóg kieruje sie calym szeregiem zasad i metod które znaczaco komplikuja sprawe „skutków ubocznych”. Przykladowo, w w/w punkcie #A2.2 opisalem zasade postepowania Boga, aby „kazdemu intelektowi (np. kazdej indywidualnej osobie, kazdej spolecznosci, kazdej dyscyplinie naukowej, kazdej religii, itp.) zawsze dostarczac unikalnych dla wierzen tego intelektu potwierdzen nastepstw tego w co gleboko on wierzy i na bazie czego podejmuje on swoje dzialania”. Ta zas zasada powoduje, ze jesli ktos zostal np. zaprogramowany przez swoja religie aby gleboko wierzyc iz „przerywanie ciazy” jest zlem, wówczas Bóg dostarczy tej osobie dowodów równiez i na potwierdzenie tego wierzenia, zas owe dowody odzwierciedlone zostana m.in. w wypowiedziach jej organu „sumienia”. W rezultacie, taka gleboko wierzaca osoba bedzie jednak doswiadczala najrózniejszych psychologicznych „skutków ubocznych” przerwania ciazy. Z tego wiec wierzenia bierze sie m.in. zjawisko czesto opisywane jako „syndrom poaborcyjny” (po angielsku „post-abortion syndrome”). O tym jednak ze jest on nastepstwem wierzenia danych osób, a nie nastepstwem obecnosci duszy w ciele dziecka, swiadczy m.in. fakt ze syndromem tym dotykane sa równiez osoby zupelnie postronne, np. ojcowie, lekarze, czlonkowie rodziny, itp. Inne nastepstwo „pelnienia przez ludzkie organy sumienia funkcji dwukierunkowych polaczen telefonicznych z Bogiem” wynika z faktu ze Bóg zna przyszlosc kazdej osoby. Stad jesli Bóg wie np. ze w przyszlosci osoba ta NIE bedzie mogla miec dzieci z jakichs powodów (np. z powodu wypadku, choroby, niemoznosci znalezienia odpowiedniego partnera, itp.) wówczas Bóg ostrzega ta osobe przed dokonaniem przerwania ciazy wlasnie za posrednictwem jej organu sumienia. Majac wiec na uwadze role jaka wypelnia organ sumienia, totalizm zaleca co natepuje: „na przekór ze totalizm polega na przeslankach potwierdzajacych iz dusza wchodzi do ciala w momencie przerwania pepowiny, a stad iz przerwanie ciazy niewiele sie rózni od np. zabiegu usuniecia migdalków, jesli czyjs organ sumienia wyraznie nakazuje aby ciazy tej NIE przerywac, wówczas nalezy bezwzglednie sluchac podszeptów tego organu i zaniechac aborcji”. Wszakze filozofia totalizmu uznaje „nakazy sumienia” jako najwazniejszy wskaznik moralnie poprawnego postepowania w naszym zyciu. Zgodnie z totalizmem nakazów sumienia nigdy NIE wolno ignorowac i nalezy je wysluchiwac oraz przedkladac nawet ponad wiedze, logike, prawa, nakazy, interesy, dochody, plany, potrzeby, itp. „Glos sumienia” jest wszakze „glosem samego Boga”.

6. Moment przerwania pepowiny jest tez momentem symbolicznego „wtchniecia” zycia i pierwszego oddechu w cialko dziecka. Z kolei do owego pierwszego „wtchniecia” wszystkie religie swiata referuja jako do sposobu pozyskiwania duszy przez cialo – np. patrz slowa „I mnie tez stworzyl duch Bozy, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczynilo” (Biblia, „Ksiega Hioba” 33:4) omawiane w punkcie #D2 strony „soul_proof_pl.htm”. Patrz tez opisy „wtchniecia” duszy do ciala w innych religiach swiata zaprezentowane w punktach #D1 oraz #D3 z innej strony o nazwie „newzealand_visit_pl.htm” i w punkcie #C6 z jeszcze innej strony o nazwie „prawda.htm”. Wyjasniajac to innymi slowy, na przekór ze Biblia (a takze caly szereg odmiennych religii swiata) mogly uzyc wiele odmiennych opisów dla wyjasnienia sposobu wprowadzenia duszy do ciala, wszystkie one uzywaja wyrazenia „tchniecie” jakie referuje jednoczesnie do zlapania pierwszego oddechu przez nowonarodzone dziecko. Z tego mozna wiec wnioskowac, ze powodem uzycia wlasnie takiego wyrazenia jest iz oba procesy, tj. wejscie duszy i zlapanie pierwszego oddechu, nastepuja równoczesnie.

7. Bóg zawsze wdraza taki przebieg zdarzen jaki maksymilizuje zakres i efektywnosc Jego kontroli. O tym kiedy dusza wnika do ciala zadecydowal Bóg. Jesli zas przeanalizuje sie jaka zasade Bóg stosuje kiedy decyduje który z wielu mozliwych przebiegów danego procesu powinien wdrozyc, wówczas sie okazuje ze Bóg zawsze wybiera ten przebieg który oddaje maksymalna kontrole w Jego rece. Z kolei owa zasada wymaga aby dusza wnikala do ciala juz po urodzeniu. Wszakze tylko wówczas wnikanie duszy daje Bogu maksymalna kontrole nad tym co sie dzieje. W przypadku bowiem gdyby dusza wnikala np. w momencie zaplodnienia, to matka oraz owa dusza, mieliby najwieksza kontrole nad tym co sie dzieje. Bóg zas musialby kontrolowac wszystko tylko posrednio, np. poprzez kontrolowanie „programu zycia i losów matki”. Dlatego kiedy Bóg projektowal przebieg wnikania duszy, z cala pewnoscia tak wnikanie to zaprogramowal aby zapewnialo mu ono maksymalna kontrole nad calym przebiegiem zarówno wnikania, jak i wszelkich pochodnych zjawisk. To zas Bóg mógl uzyskac tylko przy wnikaniu nastepujacym wlasnie w momencie przerywania pepowiny.

Jednoznaczne rozstrzygniecie czy „dusza wnika do ciala w momencie przeciecia pepowiny”, moze zostac uzyskane badaniami eksperymantalnymi i obserwacjami empirycznymi. Wszakze wchodzenie duszy w cialo musi powodowac zamanifestowanie sporej liczby instrumentalnie wykrywalnych zjawisk, w rodzaju zaistnialego przy wejsciu duszy odpowiednika dla „blysku smierci” opisywanego w punkcie #E2 strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Takie zas zjawiska, dzisiejsza nauka (oczywiscie dodatkowo wspierana ustaleniami klaryfikujacej cala problematyke innego swiata teorii zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji – patrz jej opisy ze strony „dipolar_gravity_pl.htm”) bylaby juz w stanie wykryc i pomierzyc posiadana obecnie aparatura pomiarowa. Na dodatek, podczas gdy trudno byloby ustalic dokladny moment zaplodnienia aby wykonac wymagane badania, przy faktycznym „wejsciu duszy do ciala w momencie przerywania pepowiny” moment ten jest precyzyjnie zdefiniowany i dokladnie znany. Odpowiednio motywowany naukowiec bylby wiec w stanie dokonac takich badan. Niestety, problem polega na tym, ze w dzisiejszym swiecie ateistycznych naukowców nikt NIE zechce przeprowadzac takich badan. Wszakze tego typu badania wybiegalyby przeciwko „oficjalnej filozofii” dzisiejszej ateistycznej nauki. To zas powoduje, ze odwazny badacz który by je podjal, sciagnalby na swoja glowe cala furie zemsty oficjalnej nauki – tak jak ja furie ta sciagnalem na swoja glowe badaniami jakie prowadze. Wyglada wiec na to, ze do czasu az na Ziemi uformuje sie odrebny odlam „nauki totaliztycznej” która bedzie dzialala konkurencyjnie w stosunku do przedluzenia dzisiejszej konwencjonalej nauki ateistycznej, takie badania NIE beda mogly oficjalnie zostac przeprowadzone. Niemniej gdyby ktos zechcial je przeprowadzic np. prywatnie i sekretnie, wówczas moze liczyc na pelna moja kooperacje i wymagane doradztwo naukowe.

Jako ogromnie istotną nowinę mam obowiązek tutaj dodać, że zapewne wskutek interwencji Boga, w dniu 21 listopada 2016 roku (czyli niedługo po tym, kiedy w dniu 9 września 2016 roku dopisałem do niniejszego punktu #C6 powołanie się na ów wysoce wymowny werset Biblii z którego wynika, że spowodowania poronienia Bóg NIE uważa za zabójstwo), papież Franciszek ogłosił, iż „nadał księżom katolickim prawo do rozgrzeszania aborcji”.

Majac na uwadze wszystkie zaprezentowane w tym punkcie fakty i dedukcje logiczne, „filozofia totalizmu” rekomenduje wszystkim tym osobom którzy juz praktykuja totalizm aby (1) na obecnym etapie naszej wiedzy postepowali tak jak nalezy dzialac kiedy jest sie pewnym iz „dusza wnika do ciala w momencie przerwania pepowiny”, jednoczesnie tez aby (2) poszukiwali dalszych empirycznych, religijnych, logicznych, lub teoretycznych potwierdzen dla ugruntowania tej pewnosci i aby (3) informowali mnie jesli natkna sie gdzies na takie dodatkowe potwierdzenia.

Omówiony tu problem wyznaczenia dokladnego momentu wejscia duszy do ciala dyskutowany jest takze w podrozdziale JD12.5 z tomu 7 mojej najnowszej monografii [1/5].

* * *

Powyzszy wpis jest adaptacja punktu #C6 z totaliztycznej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm” (aktualizacja z 17 stycznia 2011 roku, lub pozniej). Stad czytanie powyzszych opisow byloby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „soul_proof_pl.htm” niz z niniejszego wpisu – wszakze na owej stronie dzialaja wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, tekst zawiera polskie literki, uzyte sa kolory i ilustracje, zawartosc jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „soul_proof_pl.htm” juz zostala udostepniona m.in. pod nastepujacymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/soul_proof_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/soul_proof_pl.htm
http://magnocraft.site88.net/soul_proof_pl.htm
http://quake.hostami.me/soul_proof_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/soul_proof_pl.htm
http://totalizm.com.pl/soul_proof_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/soul_proof_pl.htm
http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm

Kazdy z powyzszych adresów zawiera równiez wszystkie inne strony totalizmu, w tym strone „tekst_1_5.htm” z darmowymi egzemplarzami monografii [1/5]. Jednak sprowadzenie sobie tomow 1, 12 lub 16 monografii [1/5] rekomendowalbym z adresu http://energia.sl.pl/tekst_1_5.htm bowiem tam owa monografia jest najczesciej aktualizowana.

Warto tez wiedziec, ze niemal kazdy nowy temat jaki przebadalem, w tym i niniejszy temat, jest powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu jakie ciagle istnieja (powyzsza tresc jest tam omawiana we wpisie numer #194). Dwa ostatnie takie blogi totalizmu, jakie ciagle nie zostaly polikwidowane przez przeciwnikow totalizmu, mozna znalezc pod nastepujacymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html/
Warto tam tez przegladnac wpisy pokrewne do niniejszego, np. wpisy #167 i #168 – które tez omawiaja dusze.

Latwemu wyszukiwaniu interesujacych kogos krótkich tematów podobnych do niniejszego postu, które tez daje sie czytac w odosobnieniu jako kompletne uzyteczne informacje, sluzy specjalna strona o nazwie „skorowidz.htm” – dostepna równiez m.in. pod powyzszymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/skorowidz.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/skorowidz.htm
http://magnocraft.site88.net/skorowidz.htm
http://quake.hostami.me/skorowidz.htm
http://telekinesis.esy.es/skorowidz.htm
http://totalizm.com.pl/skorowidz.htm
http://cielcza.cba.pl/skorowidz.htm
http://pajak.org.nz/skorowidz.htm

Wiekszosc tematów prezentowanych na tym blogu jest tez dyskutowana publicznie na googlowskich forach. Adresy i linki do watków na których tematy te sa dyskutowane przytacza punkt #DE2 ze strony o nazwie „faq_pl.htm” dostepnej przez „Menu” z praktycznie kazdej totaliztycznej strony. Strona „faq_pl.htm” moze tez byc uruchomiana bezposrednio, np. z adresu:
http://energia.sl.pl/

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pajak

Reklamy

Komentarzy 12 to “#194: Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny”

 1. BartTP Says:

  Profesorze doktorze, właśnie dokonałem podróży w czasie z roku 2006 do dzisiaj, aby się przywitać i zapytać, czy tęsknił Pan za mną?

 2. GoDziO Says:

  Czemu Pan sie religią zajmuje…

 3. fish oil supplement Says:

  Thank you for the auspicious writeup. It
  in fact was a amusement account it. Look advanced to far
  added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 4. Shad Says:

  This information is invaluable. When can I find out more?

 5. Shauna Says:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with
  my Facebook group. Talk soon!

 6. Noel Says:

  Excellent way of telling, and good paragraph to obtain facts about my presentation focus, which i am going to convey in
  institution of higher education.

 7. Sammie Says:

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a designer to create your theme?
  Outstanding work!

 8. Lashawn Says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 9. לימודי ראיית חשבון Says:

  My brother recommended I might like this web site. He was
  totally right. This submit actually made my day. You can not consider just how so
  much time I had spent for this information! Thanks!

 10. Sb bomber discount Says:

  Sweet blog! I found it while browsing on
  Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 11. pediatric optometrist Oklahoma City Says:

  Eye surgery, also known as orogolomistician surgery or ocular surgery, is surgery performed on the eye or its adnexa, typically by an ophthalmologist.

  They can also prescribe glasses and contacts to their patients.
  A total of 1,608 participants had experienced at least 1 advanced AMD event by the end of the study (1,940 events in 6,891 study eyes).

 12. zdrowie Says:

  Cześć, cieszę się iż tutaj trafiłem. Dobrze iż wiele
  stron przedstawia porady medyczne. Wykorzystując okazję zapraszam do odwiedzin mojej strony.
  Z wyrazami szacunku!

Możliwość komentowania jest wyłączona.


%d blogerów lubi to: