#136: Formalny dowód naukowy potwierdzajacy ze to „Bóg stworzyl ludzi”, sformulowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej

Motto: „Ostrym mieczem uczynil me usta, w cieniu swej reki mnie ukryl. Uczynil ze mnie strzale zaostrzona, utail mnie w swoim kolczanie.” (Biblia, Ksiega Izajasza, 49:2)
       Formalne dowody naukowe sa to struktury logiczne opracowane zgodnie z systemem bardzo scislych regul logicznych, które dowodza prawdy okreslonych tez (teoremów). Dowody zamieniaja przypuszczenia w pewnosc. W sensie swojego charakteru dowody odpowiadaja wzorom fizycznym, tyle ze zamiast byc formulowane i przeksztalcane we formie symboli matematycznych, dowody te operuja slownymi twierdzeniami. Opracowanie dowodów formalnych jest ogromnie trudne i ryzykowne. Oprócz bowiem spelniania rygorów logicznych oraz wymagan dowodzeniowych, przenosza one wszakze w sobie równiez i autorytet formujacego. Jesli wiec zawieraja blad i ktos je obali, wówczas obala tez i ów autorytet dowodzacego. Dlatego dzis dowody takie sa opracowywane juz tylko w niektórych obszarach wiedzy ludzkiej, takich jak matematyka czy fizyka – gdzie od dawna istnieje duza pula podstawowych dowodów na których dalsze z nich moga sie opierac. Istnieja jednak obszary ludzkiej wiedzy, np. biologia, astronomia, czy religia, które dotychczas nie posiadaly zadnych dowodów formalnych. Nie istnieje tam wiec owa pula podstawowych pewników, na tórych dalsze dowody moglyby sie opierac. Dlatego owe obszary wiedzy faktycznie sa zlepkami przypuszczen i spekulacji, a nie rzetelnymi dziedzinami nauki. Nic w nich nie wiadomo z cala pewnoscia. Oficjalnie upowszechniane tez w nich sa najrózniejsze dziwaczne, bledne, oraz oderwane od zycia spekulacje w rodzaju rzekomej „teorii” przypadkowej ewolucji, „teorii” pulsujacego wszechswiata i uciekajacych galaktyk, czy dzikich stwierdzen zwolenników ateizmu. Wszakze to co w owych obszarach sie twierdzi zgodnie z lokalna tradycja nie wymaga juz dowiedzenia. Formulowanie dowodów w owych obszarach jest szczególnie trudne. Dowód który ponizej zaprezentuje nalezy wlasnie do owych obszarów.
       W 2007 roku, w trakcie mojej profesury na Uniwersytecie w Korei Poludniowej, przypadl mi wyjatkowy zaszczyt, a jednoczesnie i odpowiedzialnosc, wypracowania oraz opublikowania i rozpopularyzowania az czterech dowodów formalnych, z których kazdy jest ogromnie wazny zarówno indywidualnie dla kazdego z nas, jak i zbiorowo dla calej naszej cywilizacji. Jednym z nich jest zaprezentowany ponizej formalny dowód na stworzenie przez Boga dwóch pierwszych ludzi, tj. pierwszego mezczyzny i pierwszej kobiety. Dowód ten jest skladowa czterech podobnych do siebie dowodów formalnych. Te cztery dowody obejmuja: (1) dowód na istnienie tzw. „przeciw-swiata” (tj. innego swiata zamieszkalego przez Boga i przez nasze dusze) – który to dowód zaprezentowany zostal w podrozdziale H1.1.4 z tomu 4 monografii [1/5] (patrz strona totalizmu o nazwie „tekst_1_5.htm”) a takze w punkcie #D3 strony internetowej o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (patrz strona totalizmu o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”), (2) dowód na istnienie Boga – zaprezentowany w podrozdziale I3.3.4 z tomu 5 monografii [1/5] a takze w punkcie #B3 strony internetowej o Bogu (patrz strona totalizmu o nazwie „god_pl.htm”), (3) niniejszy dowód formalny na stworzenie pierwszego mezczyzny i pierwszej kobiety przez Boga – zaprezentowany ponizej a takze w podrozdziale I1.4.2 z tomu 5 monografii [1/5], oraz (4) formalny dowód ze ludzie posiadaja dusze – zaprezentowany w podrozdziale I5.2.1 z tomu 5 monografii [1/5]. a takze w punkcie #C1.1 strony internetowej o nirwanie (patrz strona totalizmu o nazwie „nirvana_pl.htm”). W niniejszym punkcie jaki teraz nastapi zaprezentuje w pelnym brzmieniu ów dowód formalny na stworzenie pierwszej pary ludzi przez Boga. Zanim jednak tego dokonam, jeszcze kilka dalszych slów tego wstepu.
       Formalny dowód na stworzenie przez Boga pierwszej kobiety i pierwszego mezczyzny opracowany zostal w poczatkowych dniach pazdziernika 2007 roku, kiedy to bylem w trakcie mojej profesury na Uniwersytecie w Korei Poludniowej. Dowód ten przeprowadzony zostal metodami logiki matematycznej. Bazuje on na dobrze wszystkim znanym fakcie, ze aby dany gatunek stworzen mógl sie dalej sam rozmnazac, stworzonych musialo byc jednoczesnie co najmniej dwóch jego reprezentantów, tj. – w przypadku ludzi co najmniej jedna kobieta i jeden mezczyzna. (W przypadku zas innych stworzen, jedna samica i jeden samczyk – np. jedna krowa i jeden byk, jedna kura i jeden kogut, jedna swinia i jeden wieprz, itd., itp.) Fakt tego jednoczesnego stworzenia przez Boga az dwóch istot kazdego gatunku jest na tyle wazny, ze az specjalnie potwierdzany jest w Biblii – np. patrz Ksiega Rdzaju, 1:27 „Stworzyl wiec Bóg czlowieka na swój obraz, na obraz Bozy go stworzyl: stworzyl mezczyzne i niewiaste.” Tymczasem tzw. „naturalna” (tj. calkowicie przypadkowa) ewolucja, która propaguje dzisiejsza nauka dla wyjasnienia pochodzenia czlowieka, jest jedynie w stanie spowodowac skokowe pojawienie sie tylko jednego osobnika z nowego gatunku, a nie dwóch. W przypadku ludzi, owa „naturalna-przypadkowa ewolucja” moglaby wiec spowodowac pojawienie sie albo tylko jednego mezczyzny, albo tylko jednej kobiety, a nie obu naraz. (Prawdodpodobienstwo pojawienia sie ich obu jednoczesnie i naraz, w polaczeniu z obserwowana obecnie szybkoscia zmian ewolucyjnych w naturze, jest tak niskie ze wyklucza ono takie pojawienie sie w czasokresie istnienia obecnego wszechswiata.) Z kolei tylko jeden osobnik nie bylby wcale w stanie dalej juz sam sie rozmnazac. Taka „naturalna ewolucja” w zadnym wiec przypadku nie bylaby w stanie dac poczatku nowemu gatunkowi istot. Oto wiec ów formalny dowód na stworzenie pierwszego mezczyzny i pierwszej kobiety przez Boga, przeprowadzony z uzyciem metod logiki matematycznej (odnotuj ze dla scislosci uzywam w nim terminologii angielskojezycznej, poniewaz polskie terminy logiki juz nieco mi sie pozapominaly – w nawiasach przytaczam jednak odnalezione w slownikach polskojezyczne odpowiedniki tych terminów):

       Theorem (teoremat, teza do dowiedzenia):
           „Pierwszy mezczyzna i pierwsza kobieta zostaly stworzone przez Boga”.
       Basis propositions (wyjsciowe ustalenia-twierdzenia naukowe, przeslanki)
           (1) Tylko teoretycznie rzecz biorac, kazdy nowy gatunek istot, wlaczajac w to czlowieka, móglby zostac zapoczatkowany albo poprzez pojawienie sie tylko jednej takiej nowej istoty, albo tez poprzez równoczesne pojawienie sie pary nowych istot. Fakt ze praktycznie wszystkie gatunki istot zamieszkujacych Ziemie sa w stanie same sie dalej rozmnazac tylko kiedy równoczesnie wspólistnieje ich para, tj. samiczka i samczyk, calkowicie eliminuje teoretyczna mozliwosc, ze najpierw mogla pojawic sie tylko jedna taka nowa istota, zamiast calej ich pary, np. tylko jeden czlowiek zamiast pary ludzi skladajacej sie z kobiety i mezczyzny – zdolnych do dalszego juz samodzielnego rozmnazania sie.
           (2) Równoczesne pojawienie sie pary ludzi, tj. pierwszej kobiety i pierwszego mezczyzny, moglo albo nastapic w sposób dyskretny, tj. owa para nowych istot pojawila sie nagle w swojej gotowej postaci koncowej jaka znacznie sie róznila od najblizszych jej istot do niej pokrewnych, albo tez w „sposob ciagly, tj. owa para istot wyksztaltowana zostala plynnie i stopniowo w sporym okresie czasu, z innych istot jej pokrewnych. Fakt ze naukowcy ani nie sa w stanie znalezc jakichkolwiek dowodów istnienia form posrednich pomiedzy czlowiekiem a istotami które mogly byc najblizszymi krewniakami czlowieka, ani tez ze w dzisiejszych czasach nauka nie potrafila znalezc ani jednego przykladu pelnego cyklu takiego plynnego transformowania sie jednego gatunku istot w inny gatunek istot, eliminuje zupelnie mozliwosc ciaglego wyewolucjonowania sie czlowieka i dowodzi jednoznacznie ze pierwsza para ludzi pojawila sie na Ziemi w „sposób dyskretny” – tj. nagle i bez zadnych form posrednich.
           (3) Pierwsza para ludzi, tj. pierwsza kobieta i pierwszy mezczyzna, albo wyewolucjonowali sie przypadkowo (naturalnie), albo tez para ta zostala stworzona przez Boga. Fakt ze pierwsza para ludzi pojawila sie w sposób dyskretny (nagly) eliminuje zupelnie mozliwosc ze pierwsi ludzie powstali w wyniku przypadkowej (naturalnej) ewolucji.
           (Wyjasnienie uzupelniajace ten 3-ci „set of premises” (ciag przeslanek): gdyby pojawienie sie pierwszej pary ludzi, tj. pierwszego mezczyzny i pierwszej kobiety, a takze pojawienie sie pierwszej pary jakichkolwiek innych istot zyjacych, nastapilo w wyniku „naturalnej” (przypadkowej) ewolucji, wówczas wykazywaloby ono obecnosc calego szeregu cech, których pomimo intensywnych poszukiwan nauka ziemska nie moze odnalezc. Przykladowo, pozostawiloby ono slady w postaci calego ciagu form posrednich pomiedzy gatunkiem wyjsciowym a gatunkiem koncowym – a sladów tych calkowicie jest brak i to nie tylko dla istot ludzkich. Podobne naturalne procesy musialyby tez zachodzic w sposób ciagly i obecnie – naukowcy byliby wiec w stanie znalezc wiele innych przykladów kiedy w dzisiejszych czasach nastepuje taka ewolucja jednego gatunku w inny gatunek – i potrafiliby owe przyklady udokumentowac w pelnym ich cyklu przemian. Nauka jednak nie jest w stanie wskazac ani jednego przykladu takiego pelnego cyklu przemiany jednego gatunku w inny gatunek istot. Dodatkowo taka plynna ewolucja musialaby posiadac jakis efektywny mechanizm napedowy. Poza jednak luznymi spekulacjami nie podbudowanymi zadnym materialem dowodowym, nauka ziemska nie potrafi udowodnic istnienia takiego efektywnego mechanizmu napedzajacego przypadkowa ewolucje, ani wskazac przykladu (i dowodu) jego faktycznego dzialania w naturze.)
       Proof (dowód):
           (1) Pierwsze ustalenie wyjsciowe przetransformujemy za pomoca metody zwanej „disjunctive syllogism” ktorej tautologiczna forma ma zapis: [(p || q) && !p] => q, w której assertion (twierdzenie) „p” jest ” kazdy nowy gatunek istot, wlaczajac w to czlowieka, móglby zostac zapoczatkowany poprzez pojawienie sie tylko jednej takiej nowej istoty”, podczas gdy assertion „q” jest „kazdy nowy gatunek istot, wlaczajac w to czlowieka, móglby zostac zapoczatkowany poprzez pojawienie sie pary nowych istot”, z kolei assertion „!p” jest „fakt ze praktycznie wszystkie gatunki istot zamieszkujacych Ziemie sa w stanie same sie dalej rozmnazac tylko kiedy równoczesnie wspólistnieje ich para, tj. samiczka i samczyk, calkowicie eliminuje mozliwosc, ze najpierw mogla pojawic sie tylko jedna nowa istota ludzka zamiast calej ich pary”. Transformacja owego ustalenia implies (implikuje) conclusion (wniosek) ze „gatunek ludzki zostal zapoczatkowany poprzez jednoczesne pojawienie sie pary ludzi skladajacej sie z kobiety i mezczyzny – zdolnych do dalszego juz samodzielnego rozmnazania sie”.
           (2) Przyjmujac ta conclusion (wniosek) za jedna z assertions (twierdzen) nastepnej fazy lancucha dedukcyjnego i ponownie uzywajac metody nazywanej „disjunctive syllogism” ktorej tautologiczna forma ma zapis: [(p || q) && !p] => q, otrzymujemy nastepny wniosek lancucha dedukcyjnego. Wniosek ten stwierdza, ze „pierwsza para ludzi pojawila sie na Ziemi w „sposób dyskretny” – tj. nagle i bez zadnych form posrednich.”
           (3) Ostatnia para propositions (twierdzen) pozwala na wysuniecie ostatecznego conclusion (wniosku) takze metoda zwana „disjunctive syllogism” której tautologiczna forma ma zapis: [(p || q) && !p] => q. W formie tej assertion (twierdzenie) „p” jest „pierwsza para ludzi, tj. pierwsza kobieta i pierwszy mezczyzna, wyewolucjonowali sie przypadkowo (naturalnie)”, zas assertion „q” jest „pierwsza para ludzi zostala stworzona przez Boga”. Ów ostateczny wniosek stwierdza „pierwsza para ludzi, tj. pierwsza kobieta i pierwszy mezczyzna, zostala stworzona przez Boga”.
       Conclusion (wniosek koncowy):
           Powyzszy inference chain (lancuch wnioskowania) jednoznacznie wiec dowiódl prawde teorematu, ze ” pierwsza para ludzi, tj. pierwsza kobieta i pierwszy mezczyzna, zostala stworzona przez Boga”.

       Na uzytek tych z czytelników którzy nie sa obznajomieni z notacjami które uzywam w powyzszym dowodzie wyjasnie, ze symbolami „p”, „q”, oraz „r” oznaczone sa kolejne „assertions” (twierdzenia) poddawane logicznym transformacjom w przedstawionym to dowodzie. Natomiast symbolami „&&”, „||”, oraz „=>” oznaczone sa operatory logiczne „and” (i), „inclusive or” (lub, albo), oraz „implies” (implikuje „jesli … => to wówczas …”).
       Warto tutaj jeszcze raz podkreslic zasadnosc powyzszego dowodu. Poniewaz dowód ten opiera sie wylacznie na formach tautologicznych poszczególnych metod, jest on wazny dla wszystkich wartosci parametrów uzywanych w nim zmiennych. Stad praktycznie jest on niepodwazalny. Gdyby ktos chcial go podwazyc, musialby najpierw podwazyc zasadnosc logiki matematycznej. Owa zas logika jest fundamentem calej tej ogromnej liczby dowodów matematycznych które z duzym sukcesem od wielu pokolen uzywa efektywna i precyzyjna dyscyplina matematyki. Skoro wiec tak silny dowód na stworzenie przez Boga pierwszej pary ludzi, tj. pierwszej kobiety i pierwszego mezczyzny (jak równiez na stworzenie przez Boga pierwszych par wszystkich innych istot zyjacych), dal sie w koncu nam opracowac, wprowadza to dla nas ogromnie istotne implikacje. Z uwagi na istnienie tego dowodu, a takze trzech innych dowodów wspomnianych na poczatku tego punktu, naprawde koniecznym sie staje aby kazdy z nas pilnie i natychmiast zrewidowal swój stosunek do Boga, do innego swiata, do moralnego zycia, itp. Wszakze, bez zrewidowania tego naszego stosunku, wyrzadzamy sobie samym najwieksza krzywde jaka tylko wyrzadzic sobie jestesmy w stanie.

       Szczególnie istotnym w powyzszym dowodzie jest, ze jest on skladowa az czterech metodycznie podobnych, chociaz bazujacych na zupelnie odmiennych ustaleniach naukowych, dowodów formalnych wspólistniejacych w monografii [1/5]. Te cztery dowody obejmuja wymienione juz wczesniej: (1) dowód na istnienie tzw. „przeciw-swiata” – który zaprezentowany jest w podrozdziale H1.1.4 owej monografii, (2) dowód na istnienie Boga – zaprezentowany tam w podrozdziale I3.3.4, (3) niniejszy dowód formalny na stworzenie pierwszego mezczyzny i pierwszej kobiety przez Boga – zaprezentowany tam w podrozdziale I1.4.2, oraz (4) formalny dowód ze ludzie posiadaja dusze – zaprezentowany tam w podrozdziale I5.2.1. Dowody te faktycznie formuluja kamienie wegielne dla fundamentów nowej dyscypliny naukowej, mianowicie dla naszej rzetelnej wiedzy naukowej na temat innego swiata, Boga, aktu stworzenia, duszy, itp. Aby ilustratywnie uswiadomic tutaj czytelnikowi wage pojawienia sie az czterech takich dowodów naraz, dobrze byloby przyrównac siebie samych do dawnych Maorysów zamieszkujacych Nowa Zelandie i nie majacych pojecia ze istnieje takie cos jak zwierzeta domowe, takie jak np. kon czy krowa. (Przed przybyciem pierwszych Europejczyków do Nowej Zelandii nie istnialy tam dzisiejsze zwierzeta domowe, a ze zwierzat Nowa Zelandia zamieszkala byla glównie przez ptaki i przez jaszczurki.) Kiedy wiec owi Maorysi zobaczyli pierwszego konia, zapewne posadzali ze to tylko ich przywidzenie albo wybryk natury. Kiedy zobaczyli dwa konie, zaczelo ich to zastanawiac i przekonywac ze jakas nowa jakosc zaczyna wlasnie wchodzic do ich zycia. Kiedy zobaczyli trzy konie, mogli byc juz absolutnie pewni ze konie jednak istnieja i ze trzeba zaczac zwracac na nie uwage. Kiedy zas zobaczyli cztery konie, musieli calkowicie zrewidowac swoje widzenie swiata jaki ich otaczal.
       Szokujace wyniki daje porównanie dokonane w swietle powyzszego dowodu (a takze owych innych dowodów formalnych tutaj omawianych), argumentacji tzw. „ewolucjonistów” z tzw. „kreacjonistami”. Ewolucjonisci wytwarzaja w nauce tak glosny halas, jakby wszystkie dowody byly w ich reku. W wyniku owego halasu oraz histerii jaki on wywolal w nauce, wsród dzisiejszych ziemskich naukowców niemal nikt juz nie ma odwagi sie przyznac ze jest „kreacjonista”. Tymczasem jesli uwaznie przygladnac sie dowodom stojacym za owym halasem, okazuje sie ze jest to tylko halas owych przyslowiowych „pustych dzbanków które zawsze czynia najwiecej halasu”. Ewolucjonisci nie maja bowiem ani jednego udokumentowanego przykladu tzw. „brakujacego ogniwa” – czyli formy przejsciowej ewolucji jakiegokolwiek z milionów gatunków stworzen zamieszkujacych Ziemie. A chodzi tutaj nie tylko o „brakujace ogniwo” dla czlowieka, ale takze o brakujace ogniwo dla konia, krowy, psa, itp. Wszakze z milionów stworzen zamieszkujacych Ziemie nauka nie potrafi wskazac „brakujacego ogniwa” dla zadnego z nich. Znaczy dowody ewolucjonistów sa równe zero. Ewolucjonisci nie maja tez nadal udokumentowanego nawet jednego przypadku dokonania sie na Ziemi pelnego cyklu zamiany jednego gatunku w inny. Czyli zasada rozwoju nowych gatunków jaka oni promuja, tez nie ma zadnego pokrycia w rzeczywistosci. W koncu ewolucjonisci nadal nie potrafia wskazac mechanizmu napedowego dla przypadkowej ewolucji. Wprawdzie spekuluja oni o rzekomym dzialaniu w naturze zasady „przezywania najsilniejszego”, jednak ponownie empiryka eliminuje to przezywanie jako mechnizm napedowy dla ewolucji. Wszakze znane sa przypadki kiedy najstarsze zwierzeta przetrwaly w niezmienionej formie az do dzisiaj. Doskonale znanym przykladem takiego najstarszego stworzenia istniejacego na Ziemi do dzisiaj sa „trylobity” które ja sam widzialem na wlasne oczy sprzedawane obecnie na targach w Malezji jako tzw. „kraby królewskie”. Jakze wiec „przezywanie najsilniejszego” mogloby byc mechanizmem napedowym ewolucji, skoro pozwala ono przezyc do dzisiaj przy „nowoczesnej konkurencji” nawet tym najstarszym, a wiec równiez i najprymitywniejszym organizmom zywym.
       Z drugiej zas strony kreacjonisci maja po swojej stronie zatrzesienie dowodów i potwierdzen. Przykladowo, teoria naukowa zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji (patrz strona totalizmu o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) udowodnila ze Bog istnieje, oraz wskazala miejsce (tj. odrebny swiat, naukowo nazywany „przeciw-swiatem”) w którym Bóg rezyduje z dala od naszych drapieznych oczu. Kreacjonisci maja wiec inteligentnego stwórce. Ta sama teoria wskazala mechanizm napedowy stworzenia (tj. chec rozwóju i udoskonalania wszechswiata przez inteligentnego Boga). W koncu owa teoria wskazala tez konkretne przyklady materialu dowodowego który potwierdza zaistnienie aktu stworzenia. Czyli liczne akty „stworzenia” sa potwierdzane praktycznie przez wszystko. Jedynym wiec powodem dla którego kreacjonistów wcale nie slychac w nauce, jest to ze sa oni zakrzyczani i sterroryzowani przez owe istoty zwane „serpentami Pajaka” – jakich opis zawarty zostal w punkcie #D2.2 strony o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji. (Kim naprawde sa owe halasliwe istoty blokujace postep wiedzy na Ziemi, wyjasnione to zostalo dokladniej w punkcie #E2 strony internetowej o pochodzeniu zla na Ziemi (patrz strona totalizmu o nazwie „evil_pl.htm”).)
       Ciekawe, ze od czasu kiedy zaczela wyraznie upadac spekulacja o „naturalnej” (przypadkowej) ewolucji czlowieka, owe halasliwe istoty które w punkcie #D2.2 strony o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (patrz strona totalizmu o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) nazywane sa „serpentami Pajaka” natychmiast wyszly z kolejnym ateistycznym wytlumaczeniem dla pochodzenia czlowieka. (Najwyrazniej „teoria naturalnej ewolucji” tez wywodzi sie od owych „serpentów”. Dlatego po upadku tamtej teorii postuluja one teraz inne wyjasnienie ateistyczne, tez bardzo podobne do tamtego.) Tym razem owe „serpety” twierdza, ze czlowiek zostal zaprojektowany przez nie same. Owo przypisywanie sobie-samym zaslug Boga w tworzeniu czlowieka nazywaja one „teoria inteligentnego zaprojektowania” (po angielsku „intelligent design”). Oczywiscie owo twierdzenie jest jeszcze bardziej niedorzeczne niz ich uprzednie twierdzenie o „naturalnej” (przypadkowej) ewolucji. Jesli bowiem rozpatrzymy chocby tylko aspekt pracochlonnosci zaprojektowania i zrealizowania owych milionów istot zamieszkujacych Ziemie, owa pracochlonnosc przekracza mozliwosci wykonawcze nawet najwiekszej cywilizacji. Kazdy wiec, kto kiedykolwiek mial cos do czynienia z projektowaniem i urzeczywistnianiem czegokolwiek nowego, doskonale wie ile pracy, wysilku, przemyslen, oraz ludzi (tj. sily roboczej) wymaga dopracowanie nawet najmniejszej dupereli, np. zwyklej szczoteczki do zebów. (A ciagle co jakis czas sie okazuje, ze szczoteczka ta jest nadal niedoskonala i ze mozna nawet jeszcze bardziej ja udoskonalic.) Dla kazdego wiec zorientowanego w owej pracochlonnosci wszelkiego tworzenia, twierdzenie ze jakas cywilizacja byla w stanie dopracowac idealnie miliony stworzen zamieszkujacych Ziemie, jest po prostu ignorancka niedorzecznoscia. A trzeba pamietac ze kazde z owych stworzen jest nieporównanie bardziej kompleksowe od owej szczoteczki do zebów. Kazde tez jest dopracowane doskonale do swej roli na Ziemi. Zadanie tworzenia nowego zycia moze wiec byc sprostowane tylko przez istote o wydajnosci i mozliwosciach Boga. W zadnym tez wypadku nie moze ono byc zrealizowane przez leniwych bandytów i rabusiów kosmicznych uprawiajacych filozofie pasozytnictwa, jakimi sa UFOnauci (tj. „serpenty Pajaka”). Nie wspomne tutaj juz o fakcie, ze jesli to owe ateistyczne „serpenty Pajaka” zaprojektowaly i urzeczywistnily istoty zamieszkujace Ziemie, to kto w takim razie zaprojektowal i urzeczywistnil same owe serpenty? Z kolei jesli zalozyc ze to Bóg dopracowal same owe serpenty oraz inne stworzenia wszechswiata, wówczas wcale nie potrzebowal juz pomocy owych balaganiarskich i zlosliwych serpentów w dopracowaniu do doskonalosci takze i ludzi z Ziemi.
       W tym miejscu chcalbym ponownie wystosowac apel do innych wykladowców logiki, aby tak jak to sugeruje z innymi dododami pokrewnymi do niniejszego, zamiast w swoich wykladach uzywac jakichs pozbawionych aktualnosci i bezsensownych przykladów, raczej jako przyklady dowodów uzywac któregos z czterach dowodów wskazywanych w niniejszym punkcie. Wszakze dowody te pobudza studentów do myslenia i poszukiwan prawdy, nadadza wiecej sensu ich zyciu, beda zgodne z wskazaniami naszego wlasnego sumienia, oraz nienarzucajaco doloza one nasz wlasny wklad w walke o upowszechnianie prawdy.
Zaprezentowany powyzej dowod naukowy stwierdzajacy ze „Bog stworzyl pierwsza pare ludzi” jest tak niewypowiedzianie istotny dla kazdeg z nas z osobna, a takze dla naszej cywlizacji jako calosci, jest on publikowany na kilka odmiennych sposobow oraz w kilku odmiennych miejscach. Dla przykladu, jest on zaprezentowany na googlowskiej grupie dyskusyjnej gdzie czytalnicy moga dodawac wlasne wypowiedzi na jego temat – mozna go tam znalezc we wpisie spod adresow
http://groups.google.com/group/pl.sci.filozofia/browse_thread/thread/668542e2756fcdf5/8ca72bcf9b25092f#8ca72bcf9b25092f lub
http://groups.google.com/group/pl.misc.paranauki/browse_thread/thread/668542e2756fcdf5/8ca72bcf9b25092f#8ca72bcf9b25092f
Byl on takze publikowany w podrozdziale I1.4.2 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5] – ktorej darmowe kopie mozna sobie zaladowac w formacie PDF jesli w adresach wyszczegolnionych ponizej nazwe strony „evolution_pl.htm” zamieni sie na nazwe strony „tekst_1_5.htm”. W koncu dowod ten jest tez wlaczonyw  sklad strony „evolution_pl.htm”, gdzie mozna go znalezc w punkcie #B6.2. Strona zas „evolution_pl.htm” powinna byc dostepna pod nastepujacymi adresami (chyba ze juz tam zostala zasabotazowana):

http://energy.atspace.org/evolution_pl.htm
http://evidence.ueuo.com/evolution_pl.htm
http://evil.thefreehost.biz/evolution_pl.htm
http://evolution.docspages.com/evolution_pl.htm
http://fruit.sitesled.com/evolution_pl.htm
http://god.pandela.com/evolution_pl.htm
http://karma.freewebpages.org/evolution_pl.htm
http://one.fsphost.com/parasitism/evolution_pl.htm
http://parasitism.about.tc/evolution_pl.htm
http://parasitism.xphost.org/evolution_pl.htm
http://rubik.hits.io/evolution_pl.htm
http://wszewilki.greatnow.com/evolution_pl.htm

Prosze odnotowac, ze kazdy z serwerów wskazywanych powyzszymi adresami faktycznie powinien zawierac wszystkie strony totalizmu (chyba ze niektrore z owych stron zostaly w miedzyczasie zasabotazowane). Jesli wiec ktos zechce przegladnac opisy z innych stron totalizmu, np. ze stron wspominanych w niniejszym wpisie, lub w innych wpisach z tego bloga, wowczas w powyzszych adresach nazwe „evolution_pl.htm” powinien zamienic na nazwe strony ktora chce przegladnac, np. strony „beaming_pl.htm”.

Powinienem tutaj tez dodac, ze w sierpniu 2007 roku strony internetowe totalizmu, a takze wszystko co z totalizmem sie wiaze, zostalo poddane masywnej ofensywie anty-totaliztycznej. W wyniku owej ofensywy przykladowo wydeletowanych zostalo ponad 50 witryn totalizmu, z ktorych spora czesc istaniala i uzytkowana byla z ogromnym powodzeniem az od 2000 roku. Adresy niektorych z owych wydeletowanych stron przytoczone zostaly we wpisie spod
http://groups.google.com/group/pl.misc.paranauki/browse_thread/thread/fc864c6f98eb2705/488ef952e14bdd7c#488ef952e14bdd7c
Z uwagi wiec na fakt, ze totalizm jest tak agresywnie i brutalnie niszczony oraz przesladowany przez szatanskich „podmiencow”, powyzszy tekst dla bezpieczenstwa jest tez powtorzony na kilku odmiennych serwerach zawierajacych lustrzane kopie niniejszego bloga, przykladowo pod adresami
http://www.getablog.net/totalizm
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.myblog.net
http://www.newfreehost.com/weblog/?u=god

Niech totalizm zapanuje,
Jan Pajak (Prof. dr inz.)

P.S. Wybory, wybory. Pamietajmy ze wybierac trzeba madrze, oraz w zgodzie z wlasnym sumieniem. Wszakze jak sobie ktos wybierze, takie pozniej bedzie mial zycie. Jesli wiec nadal ma sie jakies watpliwosci, proponuje skonsultowac wlasne mysli z wyjasnieniami z punktu #D2 strony internetowej „partia_totalizmu.htm” ktora daje sie otworzyc jesli w dowolnym adresie powyzej nazwe „evolution_pl.htm” zamieni sie na nazwe „partia_totalizmu.htm”.

Reklamy

Komentarze 2 to “#136: Formalny dowód naukowy potwierdzajacy ze to „Bóg stworzyl ludzi”, sformulowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej”

  1. descarga juego poker Says:

    poli poquer

    Completo descarga juego poker texas holdem online

  2. double bonus poker download Says:

    poquer texas

    Hola poquer texas descargar texas holdem

Możliwość komentowania jest wyłączona.


%d blogerów lubi to: